Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii

Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderiiOrganizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii

1. Activitatea de dezvoltare a tehnologiei in cadrul unei entitati presupune:

a) Identificarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea unei noi tehnologii in vederea satisfacerii cererii reclamate de studiile de marketing;

b) Mentinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a tehnologiilor care ar putea afecta entitatea;

c) Asigurarea ca dezvoltarea tehnologiilor este in spiritual sustinerii licentelor sau patentelor existente;

d) Repartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte.Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

Raspuns : a)

Tehnologia joaca un rol central in crearea unor noi produse precum si in imbunatatirea performantelor celor existente.
Schimbarea tehnologica este un factor important in dobandirea avantajului concurential. Ea poate crea industrii total noi sau schimba industriile existente. Dezvoltarea si utilizarea inovativa (creativa) a tehnologiei poate oferi unei firme o competenta distinctiva greu de atins de firmele concurente.
Avantajul concurential nu este doar consecinta crearii unor noi tehnologii, ci rezulta si din integrarea tehnologiilor existente. Progresul in tehnologie da nastere noilor produse si servicii si remodeleaza procesele. Astfel, tehnologia imbraca multe forme, incepand cu ideile, cunostintele si experienta, iar apoi utilizarea lor pentru a crea cai noi si performante de realizare a bunurilor si serviciilor.

In orice analiza de se porneste de la cracteristicile si interdependentele domeniului analizat, analizandu-se potentialele riscuri ale unei anumite stari de fapt sau evolutii viitoare previzionate.

Prima categorie de riscuri sunt acele care afecteaza direct dezoltarea tehnologica:

Deprecierea iremediabila a potentialului prin intrarea sub masa critica de obtinere a unor rezultate relevante

Indirect, fenomenul mentionat mai sus poate produce prin efect cumulativ scaderea in continuare a comenzii sociale,

In lipsa unei investitii semnificative orientate spre ariile sau nisele de potential succes, invechirea bazei materiale care in actualele conditii de evolutie tehnologica si tehnica este aproape exploziva constituie un risc major,

Imposibilitatea participarii in parteneriate de colaborare tehnice si stiintifica datorita diferentei mari din punct de vedere tehnic si tehnologic.

Ce adea doua categorie de riscuri este constituita din fenomene care afecteaza prin interactiune celelalte domenii ale economiei si societatii inclusiv cele de ordin general, la nivel de competenta si si cultura a intregii natiuni.

Din aceste categorie de riscuri potentiale pot fi mentionate :

Insuficienta analiza si si evaluare a tehnicilor si tehnologiilor oferite pentru transfer prin import pentru sectoarele economice cu consecinta riscului de achizitionare a unei tehnolgii aflate in perioada de declin sau lichidare avand efecte negative asupra activitatii economice si sociale la nivel national.

Imposibilitatea participarii pe picior de egalitate a nivelului de competenta stiintifica si tehnica la cooperarea internationala cu consecinte ale riscului dependentei tehnice si tehnologice avand efecte economice si sociale negative

Diminuarea patrimoniului cu consecinte atat in scaderea prestigiului cat si in scaderea nivelului general de cunostiinte ale societatii proprii

Orientarea dezvoltarii tehnice si tehnologice dupa alte criterii decat cele ale intereselor resurselor materiale si umane disponiobile precum si avantajele competitive nationale.

In general pentru a putea actiona eficient in rezolvarea unor probleme aceste trebuie clar identificate descrise asumate si apoi stabilite actiunile si masurile necesare. Departe de a fi o afirmatie generala si banala aceste principii au o mare importanta deoarece numai astfel se poate asigura coerenta actiunii si responsabilizarea factorilor implicati.

Proceduri de control intern care pot sa duca la diminuarea riscurilor sunt:

Asigurarea prioritatilor actuale ale dezvoltarii economice si sociale

Elaborarea strategiei de evolutie si dezvoltare corelate cu directiile strategice de dezvoltare si modernizare a economiei si societatii

Prioritizarea directiilor corespunzator indicatorilor de avantaje/ costuri si perioada de recuperare a investitiei, precum si in concordanta cu politicile nationale de dezvoltare a capitaluilui uman propriu si cu strategia nationala de cooperare internationala.

2. Activitatea Departamentului Resurse umane presupune:a) Respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare precum si a politicilor companiei;

b) Mentinerea de inregistrari care demonstreaza respectarea legilor si reglementarilor ;

c) Asigurarea confidentialitatii din cadrul Departamentului Resurse umane;

d) Asigurarea productivitatii muncii la un nivel acceptabil;

e) Angajarea unui numar sufficient si adecvat calificat de personal;

f) Asigurarea ca personalul este pregatit adecvat in scopul indeplinirii responsabilitatilor corespunzatoare;

g) Asigurarea ca personalul primeste informatii cu privire la performantele lor si la dezvoltarea carierei.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

Raspuns: a,b,c,d,e,f,g

Identificarea riscurilor trebuie realizata in mod regulat. Aceasta trebuie sa ia in considerare atat riscurile interne cat si pe cele externe. Riscurile interne sunt riscuri pe care echipa manageriala le poate controla sau influenta, in timp ce riscurile externe nu se afla sub controlul acesteia.

Riscul poate fi identificat folosind diferite metode:

 • intocmirea unor liste de control care cuprind surse potentiale de risc, cum ar fi: conditii de mediu, rezultatele asteptate, personalul, modificari ale obiectivelor, erorile si omisiunile de proiectare si executie, estimarile costurilor si a termenelor de executie etc.;
 • analiza documentelor disponibile in arhiva firmei, pentru identificarea problemelor care au aparut in situatii similare celor curente;
 • utilizarea experientei personalului direct productiv (sefi de sectii si de echipe) prin invitarea acestora la o sedinta formala de identificare a riscurilor. De multe ori oamenii de pe teren sunt constienti de riscuri si probleme pe care cei din birouri nu le sesizeaza. O comunicare eficienta teren - birouri este una dintre cele mai bune surse de identificare si diminuare a riscurilor;
 • identificarea riscurilor impuse din exterior (prin legislatie, schimbari in economie, tehnologie, relatii cu sindicatele) prin desemnarea unei persoane care sa participe la intrunirile asociatiilor profesionale, la conferinte si care sa parcurga publicatiile de specialitate. 

Faza de analiza a riscului ia in considerare riscurile identificate in prima faza si realizeaza o cuantificare aprofundata a acestora. Pentru analiza riscului se foloseste un instrumentar matematic divers, mergand de la analiza probabilistica la analiza Monte Carlo. Alegerea instrumentarului matematic trebuie sa fie adaptata necesitatilor analizei si sa tina seama de acuratetea datelor disponibile.

Cele mai multe dintre optiunile care elimina riscul tind sa scoata organizatia din afaceri. O organizatie cu aversiune prea mare fata de risc nu va supravietui mult timp si ar trebui sa-si investeasca capitalul in alta parte. 

Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente cum sunt:

 • programarea. Daca riscurile sunt legate de termenul de executie programarea stiintifica a activitatilor cu ajutorul graficelor retea poate diminua riscurile in limite rezonabile.
 • instruirea. Multe riscuri sunt legate de securitatea muncii. Aceasta influenteaza productivitatea si calitatea lucrarilor. Prin programe de instruire si constientizare in domeniul securitatii muncii se poate reduce probabilitatea producerii accidentelor si efectul acestora.
 • reproiectarea. Riscurile pot fi de multe ori diminuate printr-o reproiectare judicioasa a echipelor de munca, fluxurilor de materiale, folosirii echipamentelor si a fortei de munca. 

Repartizarea riscurilor este de asemenea un instrument performant de management al riscului. Aceasta se refera la partile care vor accepta o parte sau intreaga responsabilitate pentru consecintele riscului. Repartizarea riscului trebuie sa se faca tinandu-se seama de comportamentul fata de risc al diferitelor organizatii implicate. In acest sens regula generala de alocare a riscului este sa se aloce riscul partii care poate sa il suporte si sa il controleze cel mai bine.

Desi managerii si natura umana in general au o anumita aversiune fata de ideea de risc, este extrem de important ca orice manager de proiect sa ia in considerare intotdeauna toate riscurile posibile, sa le analizeze, sa le ierarhizeze, sa elaboreze planuri de diminuare a acestora si sa fie capabil sa tina toate aceste situatii de risc sub control.

3. Receptia presupune:

a) Asigurarea ca se primesc numai materiale comandate;

b) Asigurarea ca se primesc numai materiale de calitatea specificata in ordinele de achizitii;

c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt corect inregistrate;

d) Protejarea materialelor primate;

e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare, stoc si dispozitiile de achizitie sunt consecvente;

f) Returnarea prompte a materialelor necorespunzatoare;

g) Documentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre depozit si de la depozit;

h) Existenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp;

i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.


Raspuns:a,b,f,

Receptia este un formular tipizat fara regim special. Document care se intocmeste de catre comisia de receptie si de catre gestionar cu ocazia receptionarii marfurilor sosite la depozit. Documentul cuprinde date privind actele insotitoare, denumirea materialelor, a ambalajelor si a materialelor refolosibile din dezambalare, codul, cantitatile si valoarea marfurilor selectionate, procentul si valoarea rabatului comercial. Riscurile care pot sa apara sunt:

cantitatea marfii livrate (faptic) sa nu corespunda cu cea de pe factura (scriptic)

in momentul efecturarii receptiei pot sa se observe degradarea calitatii marfii ( sa nu fie corespunzatoare)

Toate aceste riscuri pot sa fie elimeniate printr-un control intern care se efectueaza de o echipa de specialitate.

Controlul intern este un proces integral realizat de catre conducerea si personalul unei entitati si are drept scop sa identifice riscurile si sa asigure in mod rezonabil/acceptabil ca, in procesul de atingere a misiunii entitatii, sunt realizate urmatoarele obiective generale:
-executarea de activitati sistematice, etice, economice si eficiente;
-indeplinirea obligatiilor de responsabilitate;
-respectarea legislatiei si regulamentelor aplicabile;
-apararea resurselor impotriva pierderilor, abuzurilor si pagubelor

4. Activitatea de vinzare , la nivelul unei entitati, presupune:

a) Implementarea strategiilor de marketing;

b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta;

c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

Raspuns: c)

Vanzarea directa este o activitate complexa multidisciplinara, prin care se distribuie produse sau servicii de la persoana la persoana, in locatii nespecializate pentru vanzare, in general la domiciliul clientilor.

In aprecierea riscului se vor avea in vedere:

 • pozitiile pe piata a concurentilor sai
 • barierele la intrare, care impiedica furnizorii sa-si creeze distribuitori noi sau sa-si gaseasca distribuitori alternativi, sunt mai putin importante in evaluarea efectelor anticoncurentiale ale distributiei exclusive. Obstructionarea altor furnizori este putin probabila atat timp cat distributia exclusiva nu este combinata cu exclusivitatea de marca.
 • puterea de cumparare ce poate mari riscul intelegerilor secrete ilegale la nivelul cumparatorilor in cazul in care intelegerile de distributie exclusiva sunt impuse unuia sau mai multor furnizori de catre cumparatori importanti, situati chiar in teritorii diferite.
 • maturitatea pietei este importanta in contextul in care reducerea concurentei intra-marca si discriminarea prin pret pot constitui probleme serioase pe o piata matura, fiind insa putin relevante pe o piata caracterizata de cerere in crestere, de tehnologii si pozitii de piata in continua schimbare.
 • nivelul de comercializare este important deoarece eventualele efecte negative pot diferi intre nivelul comercializarii en-gros si cel en-detail. Distributia exclusiva se intalneste mai ales in distributia produselor si serviciilor finale. Reducerea concurentei intra-marca este mai probabila la nivelul comercializarii en-detail, mai ales in contextul unor teritorii intinse, deoarece consumatorii finali se pot confrunta cu posibilitati reduse de alegere intre un distribuitor care ofera pret mare/serviciu de calitate si unul care ofera pret mic/serviciu de calitate scazuta pentru o marca importanta

Reducerea sistematica a riscurilor presupune totalitatea metodelor si strategiilor care sunt destinate diminuarii riscurilor in mod sistematic, pana ce se ajunge la un grad optim pentru manageri.

Controlul intern reprezinta politicile adoptate de coducerea unei firme cu scopul de a asigura obiectivele managerial privind asigurarea sistematica si eficienta a activitatii, inclusiv protectia activelelor, prevenirea si descoperirea erorilor si fraudelor, acuratetea si realitatea instrumentarii tehnice si contabile astfel incat informatiile financiare sa fie credibile.
Controlul intern cuprinde si presupune :
a)mediul de control – dat de atitudinea generala si de actiunile intreprinse de conducere privind sistemul intern de control cu efecte asupra procedurilor de control aplicate ;
b)procedurile de control – pe care unitatea le-a stabilit prin conducere, cu scopul de a atinge obiectivele manageriale ;
Pentru ca informatiile contabile sa fie fidele, in cadrul fiecarei intreprinderi trebuie sa existe un control intern conceput rational si aplicat corect.Auditorul trebuie sa analizeze elementele de baza ale controlului intern.Evaluarea riscului de control este o etapa distincta a auditului si un complex de lucrari ce trebuie executate in cadrul auditului.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Studiu de caz - Alege Poiana! Fa-ti ziua mai frumoasa!
Analiza riscului utilizand metoda grilelor de evaluare
Managementul aprovizionarii si desfacerii: concept, continut, trasaturi
ORGANIZATIA IN TEORIA SI PRACTICA MANAGERIALA
Metode si tehnici utilizate in procesul schimbarii sistemului informational
Analiza cifrei de afaceri
MANGEMENT SI ASIGURAREA CALITATII
CALITATEA - RECUNOASTEREA REZULTATELOR: O IDEE NOUA?
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu