Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
ORGANIZATIA IN TEORIA SI PRACTICA MANAGERIALA

ORGANIZATIA IN TEORIA SI PRACTICA MANAGERIALA


ORGANIZATIA IN TEORIA SI PRACTICA MANAGERIALA

  1. Organizatia- cadrul social al activitatii de management

Organizatia, ca parte sau element al sistemului , reprezinta cadrul social sau unitatea socialanin care se incadreaza si se integreaza fiecare membru al societatii si care se constituie cu scopul realizarii unui grup de obiective dinainte stabilite.

Caracterul social al muncii determinat de faptul ca oamenii nu traiesc izolat unii de altii si isi unesc eforturile in vederea desfasurarii unor activitati commune si obtin rezultate , reprezinta factorul obiectiv al constituirii lor in organizatii.

Omul modern nu poate trai si actiona decat in cadrul organizatiilor, el a devenit asa cum il denumeste W.F.Whyte "om organizational".

Organizatia, dupa Chester I. Barnard = system in cadrul caruia se realizeaza cooperarea eficienta a activitatilor umane. Cuprinde urmat. elem:

a)     o organizatie intotdeauna include oamenib)     intre indivizi se stab relatii care imbraca o varietate de forme, acestia se gasesc intr-o continua interactiune unii cu altii;

c)     ac. intercatiunea este structurata. Structura unei colectivitati umane reflecta gradul de dezv al ac.

d)     Fiecare membru al organiz are un grup de obiecte proprii, care determina directiile actiunii lui. Participarea in organiz reprez un mijloc de atingere a ac obiective.

e)     Grupurile de obiective individuale se interconditioneaza reciproc in cadrul telului final al organizatiei. Toti membrii de grup isi vor desf lor in directia realizarii obiectivelor finale ale organiz si implicit indeplinirea scopurilor personale.

Deci orice organiz se constituie dintr-un grup de persoane intre care se stabilesc relatii structurale interpersonale sau pluripersonale in care indivizii sunt diferentiati in functie de autoritate, status, rol si care este constituita in vederea realizarii unor obiective sau teluri dinainte propuse, urmarindu-se obtinerea unei eficiente ridicate.

Reunirea oamenilor in organizatii se face potrivit unor cerinte economice, tehnice, sociale sau juridice in care actioneaza impreuna pentru infaptuirea unor obiective commune. Colectiviatatea umana concepe si desfasoara un comple de activitati care se concretizeaza in bunuri si servicii necesare satisfacerii necesitatilor materiale si spirituale ale membrilor societatii.

Aparitia, existenta si dezvoltarea organizatiilor este o necessitate determinate de imposibilitatea oamenilor de a-si atinge singuri, o serie de obiective, datorita unei capacitati fizice si intelectuale limitate.

Munca in comun si diviziunea muncii reprezinta elementele ce asigura coeziunea organizatiilor, posibilitatea functionarii lor si o anumita coerenta a activitatilor desfasurate.

Elementele commune pentru toate tipurile de organizatii sunt:

a)     oamenii au experienta si un grad de pregatire, reprezinta elememtul essential si anume factorul constient ce actioneaza intr-o directie precisa pentru realizarea unui scop précis. Herbert G.Hicks spunea : "interactiunea indivizilor este elementul necesar si sufficient si, totodata elementul de baza al organizatiei."

Gradul in care toti membrii organizatiei reusesc sa-si desfasoare pe deplin capacitatile lor profesionale, abilitatea de a munci si a utiliza resursele materiale de care dispun depind in mare masura de modul cum managementul  organizatiei intelege si desfasoara activitatea.

Daca organizatia constituie baza, cadrul social al activit de Mg, ac la randul ei, devie o functie a organizatiei, o functie obiectiv necesara.

b)     Resursele necesare desf in conditii optime a activitatii organizatiei.

Organizatia poate fi definite ca latura formala a managementului un mecanism prin care se realizeaza conducerea, canalele prin care politica si actiunile de management se matetializeaza in practica.

Un management efficient se bazeaza pe cunoasterea stiintifica a organizatiilor dar si a cerintelor muncii de conducere. In acest sens orice manager trebuie:

Sa aiba o idée despre cerintele functiei pe care o ineplineste in cadrul organizatiei

Sa cunoasca perfect in ce relatii se gaseste functia pe care o indeplineste cu celelalte functii in cadrul organizatiei

Sa cunosca si sa inteleaga relatiile proprii in care se afla cu subordonatii imediati si cu ceilalti membrii ai colectivului de conducere

Sa cunoasca perfect, pe langa structura formala si structura informala a organizatiei

Astfel managerii capata forta decizionala prin care se ordoneaza si directioneaza actiunile tuturor membrilor organizatiei, corespunzator obiectivelor stabilite.

Managementul are menirea de a consolida colectivitatile umane organizate structural, de a asigura coeziunea si unitatea tuturor elem componenete de a coordona si dirija activitatea oamenilor in conformitate cu cerintele intregului system.

In acest sens organizatia trebuie analizata dpdv al variabilelor dependente pe care le contine si anume :

a)     individul

b)     autonomia formala a functiilor

c)     autonomia sau structura informala

d)     comportamentul rezultat din reactiile indivizilor

e)     mediul fizic sau ambient in cadrul caruia exista organizatia.

Dinamicitatea organizatiei este un concept vital pentru Mg. Modificarile care au loc permanent in organiz sunt in cadrul:

structurii formale si informale

tehnologiei

motivatiei personale sau collective

Organizatia presupune deci de afi organizata prin elab structurilor si metodelor de actiune si in al doilea rand prin adaptarea si exploatarea efectiva ac in practica.

Mg este unprodus al organiz care asig viabilitatea ac. Astfel, managerii trebuie sa-si asigure autoritatea cu care sunt investiti, definite prin capacitatea de a-I determina pe altii sa execute deciziile, si membrii organiza de a-si asuma responsabilitatile.

Organizatia ca unitate ociala a activitatilor umane reprezinta un camp de investigatie foarte deschis. Stiinta organiz este o stiinta tanara in continua prfectionare. Organiz moderne de dimensiuni foarte complexe pot supravietui numai datorita unui management foarte efficient avand la baza o cunostere deplina.

Formele de organizare si modelele de conducere a organiz depind de instrumentele cognitive puse in actiune si de modul concret de rationalizare a acestora

Organizatia este un system complex, deschis si dynamic ce incorporeaza resurse umane, materiale, financiare alcatuite dintr-o diversitate de elemente, prin combinarea carora se realiz obiectivul activitatii. Ea imbina armonios actiunea factorilor obiectivi si subiectivi ce determ multiple corelatii ce stau la baza functionarii ei normale.

Ca sistem deschis, organizatia transforma elementele primite, care constituie intrarile in system in bunuri si servicii ce sunt redate mediului pentru a fi consummate si care reprez iesirile din system

Ca orice sistem organiz se constituie din subsisteme ce se interconditioneaza reciproc. Organiz este o componeneta a sistemului economico-social in care activeaza si are capacitate de a se adapta rapid la schimarile mediului ambient.

Forta organizatiei consta in sinergia ei, care face ca intregul, creatia ansamblului prin interactiunea elem sale sa produca un effect mai mare decat suma efectelor fiecarui elem in parte. Sinergia in organizatii apare cand oamenii lucreaza bine pentru a urmari un scop comun prin diviziunea muncii  si ierarhia autoritatii. Ea este facilitata de comportamentul managerial eficace.

Personalitatea fiecarei organizatii se defineste prin obiectivele ce si le propune si care reprezinta modalitatile ce caracterizeaza cantitativ si calitativ scopurile urmarite.

Scopul imediat al fiec organiz este producerea de bunuri sau servicii, scopul final diferentiaza in societatea contemporana trei categorii de organizatii:

organiz econ= a caror activit urmareste generarea profitului in favoarea proprietarilor, denumite si organizatii lucrative

organiz non-profit = prin ratiunea constituiri nu urmaresc realizarea profitului, ci furnizarea de servicii publice sau servesc apararea unei cause

organiz (institutii) guvernamentale (agentii publice)care isi propun sa ofere ervicii in beneficial public.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.