Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
PLAN DE PAZA AL SC.INDEPENDENT.SRL

PLAN DE PAZA AL SC.INDEPENDENT.SRLSC SRL 

TIMISOARA

Str. D  r.

Tel:48347; fax:………..

Nr.64a

A V I Z A T
SEFUL SECTIEI 2 POLITIE

PLAN DE PAZA

AL SC.INDEPENDENT.SRL

Intocmit astazi, 29.05.06 la sediul S.C din Timisoara Str.Dr. Ioan Muresan in conformitate cu prevederile art.5 din Legea 333 / 2003 privind paza bunurilor, obiectivelor , valorilor si protectia persoanelor, si H.G.1010 /.

C A P I T O L U L I

SITUATIA OPERATIVA

S.C.INDEPENDENT este situata in orasul TIMISOARA, str.Dr Ioan Muresan , ocupand o suprafata de aproximativ 350 mp patrati pe care se afla :

Cladire de deservire (descriere obiect activitate).

Grup sanitar clienti

Depozit materiale,

Cladirea de deservire are …(1,)….intrare principala,cea de intrare ………(1)………..aprovizionare marfa

S.C.INDEPENDENT are ferestre tip geam termopan,pe fatada cladirii .

S.C.INDEPENDENT isi asigura paza proprie,avand paznic angajat.

S.C.INDEPENDENT are un numar de 5. angajati, care isi desfasoara programul de lucru dupa cum urmeaza:

Obiectul de activitate al S.C.INDEPENDENT este cu precadere activitatilor de…..(comert + cafenele baruri) COD CAEN:5541

Iluminatul in incinta S.C.INDEPENDENT este asigurat in bune conditiuni de reteaua proprie.

Imobilul se invecineaza cu :

La nord:Str.Dr.Ioan Muresan

La sud: Bloc locatari str. Cosminului

La est:Casa particulara

La vest:Casa particulara

C A P I T O L U L II

DISPOZITIVUL DE PAZA

In baza Deciziei Nr…. din ……… al Directorului executiv prin care decide ca personalul de paza(propriu, specializat)……………….. sa efectueze activitati de paza la obiective, bunuri si valori atit ziua cit si noaptea..

Dispozitivul de paza si aparare adoptat este format din urmatoarele elemente :

Nr……. Post(uri) de paza fix(e), mobile asigurate de agenti de paza ,proveniti de la (firme specializate sau organizare proprie)

Agentii de paza vor fi dotati cu uniforma avand inscriptia societati care asigura paza, mijloace de protectie si aparare impotriva eventualelor tentative sau comiterii de fapte antisociale.

Conducerea, coordonarea, instruirea si controlul agentilor de paza se realizeaza de catre responsabilul desemnat de a raspunde de acest sector de activitate.

C A P I T O L U L III

CONSEMNUL POSTULUI

A. CONSEMNUL GENERAL

Consemnul general cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor generale prevazute de art. 48 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, ce trebuiesc cunoscute si insusite de agentii de paza, pentru executarea in bune conditiuni a serviciului de paza.

Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate.

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat :

sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul postului pentru prevenirea si contracararea oricaror acte sau fapte de natura sa aduca prejudicii ;

sa pazeasca cu responsabilitate obiectivul, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea acestora, neprecupetind nici un efort pentru apararea lui ;

sa nu permita accesul in spatiul societatii a persoanelor aflate in stare de ebrietate ;

sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite, a celor care incalca normele interne stabilite de conducerea societatii.

sa instiinteze, de indata, conducerea societati despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si masurile luate ( consemnarea lor in Registrul de evenimente ) ;

sa pastreze secretele de serviciu al societati, sa nu furnizeze nici un fel de date in legatura cu salariatii obiectivului sau afacerile derulate de societate, unor persoane din afara, fiind valabil si dupa incetarea activitatii agentului de paza ;

sa poarte uniforma si insemnele distinctive, regulamentar si numai in timpul serviciului ;

sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume asemenea bauturi in timpul serviciului si nici inaintea inceperii serviciului ;

sa execute, in raport cu specificul obiectivului orice sarcini care i-au fost incredintate, conform prevederilor consemnului particular al postului in care isi executa serviciul ;

sa nu permita folosirea aparatelor de filmat sau fotografiat in interior decat cu aprobarea conducerii societatii;

sa cunoasca modul de functionare al aparaturii tehnice de paza si a mijloacelor de legatura, precum si modul cum trebuie sa intervina in anumite situatii ;

la controalele efectuate de catre organele in drept sa raporteze despre constatarile acestora conducerii societatii ;

sa cunoasca si sa respecte Reglementarile interne privind evenimentele deosebite si celelalte Norme Interne ale societatii ;sa respecte cu strictete prevederile Legii nr.333 / 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, referitor la obligatiile personalului de paza .

sa sesizeze Politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin Politiei pentru eventualele fapte savarsite pe raza de competenta stabilite prin fisa postului de paza a societatii.

La prezentarea organelor de control, agentul din postul de paza va solicita legitimatia de serviciu , informand totodata (dispecer, ofiter de serviciu,conducerea) societatii.

In caz de atac, agentul din postul de paza va lua masuri de respingere a atacului si, eventual, va opri atacatorii cerand sprijin organelor de Politie, folosind telefonul 112.

In caz de incendiu, inundatii, explozii sau alte asemenea evenimente, alarmeaza prin mijloace de comunicare, Pompierii, luand masuri imediate de limitare a efectelor negative, salvare a persoanelor si bunurilor aflate in pericol, oprind eventualii faptuitori .

In cazul in care situatia impune, va folosi gradual forta fizica si mijloacele specifice de aparare din dotare.

In cazul in care, pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice, agentul de paza este obligat sa paraseasca postul, va fi inlocuit de un alt agent de paza desemnat de conducerea acesteia pentru eventualele evenimente.

Daca, in urma accidentarii, ranirii sau imbolnavirii bruste a unui agent de paza, acesta nu mai poate executa serviciul in mod corespunzator sau se impune transportarea acestuia la spital, seful de obiectiv va lua masuri de inlocuire a agentului.

Agentul de paza se subordoneaza, pe timpul executarii serviciului, nemijlocit sefului de obiectiv, atunci cand acestea nu sunt contrare prevederilor din consemn.

Pe timpul executarii serviciului, agentii de paza sunt asimilati persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.

B. CONSEMNUL PARTICULAR

Agentul de paza are urmatoarele obligatii :

va supraveghea cu atentie intrarea persoanelor in obiectiv, pentru a preveni intrarea celor care nu-si justifica prezenta, a cersetorilor, copiilor strazii, a persoanelor aflate in stare de ebrietate cat si supravegherea spatiului de tranzit pentru a preveni abandonarea unor bagaje sau colete suspecte aflate in posesia unor persoane straine ;

va supraveghea perimetru societatii, iar in caz de nevoie va interveni politicos, dar ferm, pentru aplanarea eventualelor discutii neprincipiale intre angajati si clienti ;

va da relatii minime clientilor, indrumandu-i spre locurile unde doresc sa ajunga, fara a se angaja in discutii prelungite sau a neglija atributiile de serviciu ;

pe timpul serviciului agentului de paza ii este interzis sa citeasca sau sa doarma ;

sa nu paraseasca postul incredintat decat cu aprobarea sefului de obiectiv si cu inlocuitor desemnat de acesta ;

sa nu dea relatii nici unei persoane, cu exceptia organelor de control, cu privire la consemnul particular al postului, si celelalte materiale din dotare ;

sa nu primeasca vizite personale in timpul executarii serviciului .

sa predea serviciul pe baza de proces – verbal de predare-primire ;

sa nu se prezinte la serviciu in stare avansata de oboseala sau cu afectiuni medicale care sa influenteze activitatea de paza ;

sa execute prin patrulare observarea bunurilor aflate in responsabilitate ;

in situatii extreme sa retina cat mai multe elemente de identificare a celui care savarseste o fapta ce ar prejudicia patrimoniul societatii : aspect general, varsta, imbracaminte, numar de masina, alte persoane ce-l insotesc, etc. ;

sa supravegheze zona obiectivului pentru a preveni eventuale sustrageri de bunuri;

sa intervina prompt cand constata ca diferite persoane fumeaza in zonele unde sunt amplasate afise care interzic fumatul prevenind astfel producerea unor eventuale incendii,obligandu-le sa stinga tigara sau sa paraseasca respectiv locul ;

in cazul in care agentul de paza este fumator acesta o va putea face in spatiul special amenajat ca loc de fumat fiind inlocuit in aceasta perioada ;

sa intervina politicos si ferm in situatiile in care personalul societatii ar fi agresat, iar daca este cazul sa anunte imediat si organele de Politie pentru interventii ;

sa verifice in permanenta pe timpul noptii sistemele de inchidere a cailor de acces si daca acestea sunt incuiate si asigurate ;

toate observatiile si constatarile facute vor fi aduse la cunostinta sefului de obiectiv iar in lipsa acestuia loctiitorului.

CAPITOLUL IV

AMENAJARI, INSTALATII SI MIJLOACE TEHNICE DE PAZA SI ALARMARE

A. Amenajari si instalatii existente :

La obiectiv este montata o centrala de alarmare cu butoane de panica instalat de S.C. ……….S.R.L. pe baza unui proiect avizat de Politie ,iar intretinerea este asigurat de S.C. ………… S.R.L (daca este cazul)

Obiectivul are montat un sistem de supraveghere video in circuit inchis,cu intregistrare permanenta pe banda magnetica sau suport digital (daca este cazul).

La declansarea sistemului de alarma , semnalul se transmite la Dispeceratul S.C. ……… S.R.L. , fiind alertata in acelasi timp echipa de interventie rapida a acestei societati.

Iluminatul interior al obiectivului si cel exterior se realizeaza prin corpuri de iluminat …………………montate pe stalpi, pereti sau tavane. Acestea asigura o vizibilitate buna pe timp de noapte neexistand spatii moarte. Alimentarea cu energie electrica se realizeaza de la reteaua de distributie a energiei electrice iar la obiectiv exista si o sursa permanenta de alimentare cu energie electrica insa numai pentru alimentarea alarmei si a calculatoarelor.

Obiectivul foloseste retelele de apa si pentru evacuarea apelor reziduale.

Geamurile obiectivului sunt din geam termopan si sint protejate de……. (senzori de ultrasunete )contra spargerilor.

B. Mijloace de paza :

Paza se executa cu personalul de paza apartinand S.C….. si dotati cu uniforma si insemne distinctive

Pentru agentii de paza se permite acces de catre beneficiar la telefonul obiectivului pentru comunicari urgente si la Politie.

CAPITOLUL V

MODUL DE ACTIUNE SI COOPERARE CU ALTE ORGANE CU SARCINI DE PAZA SI SECURITATE

Pentru interventie, in rezolvarea situatiilor ce pot sa apara, sunt destinate urmatoarele forte care actioneaza in functie de gradul de risc si dificultatea rezolvarii situatiei

personalul de paza aflat in obiectiv si cel care intervine din firma de interventie sprijinit de personalul beneficiarului ;

organele abilitate ale statului (Politie, Pompieri, Jandarmerie) destinate sa intervina in mentinerea linistii si ordinii publice ;

Indiferent de tipul de alarma se actioneaza astfel :agentul turei de paza alarmeaza personalul existent la obiectiv si comunica conducerii acestuia despre situatia creata ;

daca situatia nu este complexa se actioneaza pentru rezolvarea situatiei cu efectivele existente si in cooperare cu angajatii beneficiarului ;

daca situatia se complica, in functie de gradul de amenintare se solicita la obiectiv efectivele de interventie.

se iau masurile necesare de protectie a persoanelor aflate in obiectiv, se participa la evacuarea acestora, se evita ranirea unor persoane nevinovate si se asigura ajutor ranitilor ;

se consemneaza in registrul de evenimente despre situatia care a avut loc, masurile luate si rezultatul lor.

CAPITOLUL VI

REGLEMENTAREA ACCESULUI

Accesul in incinta societatii………………………………………..

Personalul permanent al obiectivului :

are acces nelimitat in toate zonele ………………………. ;

personalul de deservire nu are acces ………………………. ;

in birourile administrative au acces numai la ………………

NOTA : Pe toata durata serviciului agentii de paza acorda o atentie deosebita :

persoanelor cu pachete (bagaje) suspecte in care s-ar putea disimula explozivi sau arme ;

pachetele (bagajele) uitate care sunt suspecte se vor cerceta din priviri, se asculta fara sa le miste, se anunta Politia,

CAPITOLUL VII

RESPONSABILITATI PENTRU PERSONALUL

DE CONDUCERE CU PRIVIRE LA

PAZA SI SECURITATEA BUNURILOR

raspund de organizarea si functionarea pazei obiectivului, bunurilor si valorilor pe care le detin ;

analizeaza temeinic nevoile stricte de paza ;

asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza;

gospodarirea eficienta a valorilor materiale si banesti incredintate personalului din cadrul obiectivului, asigurarea indeplinirii sarcinilor rezultate din legislatia in vigoare ;

organizarea de actiuni de cunoastere si aplicare a legislatiei in vigoare de catre intregul personal, de cunoastere si respectare a tuturor drepturilor si indatoririlor ce revin angajatilor societatii ;

dezvoltarea raspunderii fata de patrimoniul societatii, asigurarea masurilor necesare pentru prevenirea, descoperirea si recuperarea, in cazul producerii, a pagubelor;

CAPITOLUL VIII

MASURI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII TRANSPORTULUI, MANIPULARII SI DEPOZITARII VALORILOR MONETARE SI ALTOR VALORI

In cadrul obiectivului valorilor sunt considerate bunuri existente destinate comercializarii si sumele rezultate din incasarile facute in activitatea de comercializare.

Pentru sumele incasate exista in zona administrativa o casa de fier ……… la casieria societatii, care intruneste conditiile de rezistenta, fixare in perete si de acces. Sumele rezultate sunt predate la banca prin grija beneficiarului si transportate cu mijloacele bancii.

Peste noapte nu sunt pastrate sume importante la obiectiv.

(Nu) Exista (nici o) alta/e amenajari sau dotare speciala de paza, valorile monetare fiind asigurate prin dispozitivul de paza existent pe timpul noptii si prin angajatii societatii.

CAPITOLUL IX

MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII

ATAC TERORIST

In situatia incercarii de plasare a unor materiale explozive sau incendiare, se va proceda la imobilizarea persoanei(lor) in cauza, retinerea acesteia(tora) si anuntarea imediata a evenimentului conducerii Societatii. Se va izola zona respectiva, interzicandu-se accesul oricaror persoane, indiferent de functie, dupa care, de la caz la caz, se actioneaza pentru indepartarea substantei incendiare sau se apeleaza la specialisti pentru eliminarea coletelor suspecte, incarcaturilor explozive, etc. Concomitent cu luarea acestor masuri, se vor evacua in ordine clientii si salariatii din tronsonul respectiv, actionandu-se cu fermitate, dar fara a starni panica.

Daca se primesc telefoane sau se prezinta anumite persoane care anunta despre existenta unor astfel de materiale in perimetrul obiectivului, se va proceda, in primul caz, la selectarea amanuntelor care sa poata duce la identificarea interlocutorului (sex, varsta, cultura, accent, particularitate vocala, etc.), iar in cel de-al doilea, la retinerea persoanei care a facut anuntul, pana la clarificarea completa a situatiei.

Dupa anuntarea organelor de politie de catre factorii de decizie carora li s-a raportat evenimentul, se vor evacua toate persoanele aflate in incinta obiectivului, respectandu-se aceleasi proceduri, iar agentii de paza isi vor continua activitatea in afara cladirii, in zona aferenta postului.

In cazul luarii unor ostatici, zona respectiva va fi izolata si evacuata, iar eventualele cereri ale agresorilor vor fi indeplinite neconditionat incercandu-se insa, pe cat posibil, prelungirea perioadei de timp pentru a se putea asigura sosirea fortelor specializate pentru interventie.

PATRUNDEREA FRAUDULOASA IN OBIECTIV

Agentul de paza va alarma, prin orice mijloace salariatii din zona, ripostand in acelasi timp pentru pararea atacului, neutralizarea si retinerea agresorului, folosind pentru aceasta, gradual, forta fizica si mijloacele tehnice.

In functie de taria si felul atacului, atunci cand personalul de paza nu poate face fata, se va solicita sprijinul organelor de Politie.

INCERCAREA DE SUSTRAGERE A UNOR VALORI SAU DOCUMENTEIn timpul programului de lucru, agentul din postul respectiv va supraveghea permanent, conform consemnului particular, zonele in care se afla clientii si vizitatorii, intervenind cu promptitudine atunci cand se constata incercari de sustragere a unor valori, fie din posesia clientilor, fie din zona de operare cu numerar (casa), procedand la oprirea celui in cauza.

Daca functionarii de la casa vor fi supusi amenintarii cu arme de foc in vederea obtinerii unor sume de bani, agentul de paza care sesizeaza producerea evenimentului nu intervine, in acest caz urmand a se proceda ca in situatia luarii de ostatici.

INCENDII, EXPLOZII, INUNDATII, CALAMITATI NATURALE

Cand agentul de paza ia la cunostinta despre producerea evenimentului va informa de indata conducerea societatii si va lua masurile necesare pentru lichidarea evenimentului sau limitarea urmarilor acestuia. Daca evenimentul nu poate fi lichidat de catre personalul de paza sau salariatii societatii, se solicita sprijinul pompierilor militari sau a altor echipe specializate (CONEL, RGAB, etc), prin intermediul factorilor de decizie.

Personalul de paza intensifica activitatea de supraveghere a obiectivului si nu permite patrunderea nejustificata a unor persoane straine in incinta obiectivului, sub pretextul participarii acestora la masurile de salvare. Cand situatia o impune, se procedeaza la evacuarea clientilor, vizitatorilor si a personalului din zona obiectivului afectata, evitandu-se producerea panicii.

Daca este cazul, se iau primele masuri de salvare a victimelor sau a bunurilor afectate, se acorda primul ajutor ranitilor si se asigura paza locurilor stabilite din timp pentru evacuare, iar la sosirea echipelor de interventie specializate, se prezinta situatia existenta si se acorda lamuririle sau sprijinul necesar pentru buna desfasurare a activitatii acestora.

La aparitia unor defectiuni la instalatiile electrice sau sanitare, anunta angajatii societatii, actionand daca este cazul, conform indicatiilor acestora, pentru luarea primelor masuri de stopare (ex. inchiderea coloanelor de apa, etc.).

APARITIA UNOR GRUPARI TURBULENTE IN APROPIEREA OBIECTIVULUI

Cand agentul de paza ia la cunostinta, prin orice mijloace (strigate, zvonuri publice, mijloace de informare in masa, etc.) despre iminenta aparitie in zona obiectivului a unor grupari turbulente, procedeaza la alarmarea personalului desemnat pentru interventi in astfel de situati, raporteaza situatia conducerii sefului ierarhic si intensifica activitatile de supraveghere a obiectivului. Atunci cand se considera necesar, conducerea societatii dispune incetarea activitatii , evacuarea acestora si inchiderea tuturor usilor.

Salariatii si agenti de paza vor fi instruiti sa nu-si faca aparitia la geamuri si sa nu provoace grupul respectiv ajuns in preajma obiectivului.

Prin intermediul conducerii societatii, se alerteaza organele de Politie, dupa care se continua comunicarea telefonica a noilor date referitoare la activitatile, intentiile si directiile de deplasare a turbulentilor.

Daca grupul este mic (3-5 persoane) si se deda la comiterea unor fapte ce pun in pericol integritatea obiectivului (spargerea geamurilor, incendierea, etc.) se anunta conducerea societatii si organele de Politie.

Cand taria atacului, mijloacele folosite sau marimea grupului nu permit realizarea interventiei, se realizeaza apararea obiectivului din interior, cu accent asupra usilor care se vor baricada prin interior, se va impiedica prin toate mijloacele patrunderea ilegala in obiectiv si se va astepta sosirea fortelor de interventie.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

Planul de paza a fost intocmit de catre responsabilul serviciului de paza si securitate desemnat de conducerea S.C…………………..

Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta acestui Serviciu in termen de 5 zile, prin refacerea Planului de paza.

Pentru buna desfasurare a activitatii, personalul de paza va fi instruit lunar de seful de obiectiv.

Prevederile prezentului Plan de paza vor fi aduse la cunostinta salariatilor din dispozitivul de paza .

Controlul personalului din dispozitivul de paza cu privire la modul in care isi executa atributiile de serviciu se face de catre personalul de conducere nominalizat in Anexa nr. 1 si de ofiterii din cadrul Serviciului Politiei de Ordine Publica.

Planul de paza a fost intocmit in 3 exemplare, din care:

1 exemplar la S.C. …………….. SRL

1 exemplar la Politie;

1 exemplar la …… (firma care asigura paza daca este cazul )

si intra in vigoare incepand cu data avizarii sale de catre organele de Politie, capatand putere juridica si a carui nerespectare atrage dupa sine raspunderea civila, administrativa sau penala, dupa caz .

Timisoara 

DIRECTOR

SEF FORMATIUNE PAZA

A N E X A

Cu personalul care isi desfasoara activitatea ĩn cadrul s.c. …………. Si care au atributiuni si pe linia pazei bunurilor si a valorilor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Modalitati de exprimare a stocurilor
Indicatorii care definesc continutul planului de aprovizionare materiala
Abordari ale proiectarii
Cultura ca metafora si metafore pentru cultura
Planificarea executarii reparatiilor
DIAGNOSTICAREA FIRMEI
Strategii ale costurilor
Conceptul de management al schimbarii
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu