Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Programe de sprijin financiar pentru IMM din Fondurile Structurale si de Coeziune

Programe de sprijin financiar pentru IMM din Fondurile Structurale si de CoeziunePrograme de sprijin financiar pentru IMM din Fondurile Structurale si de Coeziune

O problema majora pe care IMM-urile 0 intampina in conditiile actuale de criza economica o reprezinta accesul la finantare, o constrangere care poate pune in pericol insasi reluarea cresterii economice. Situatia privind accesul IMM-urilor la creditele bancare a fost analizata in subcapitolul anterior, in care s-au evidentiat dificultatile intalnite de catre acestea in contractarea acestui tip de finantare externa.

In aceste conditii, finantarea din fondurile europene reprezinta o oportunitate nu doar in contextul dezvoltarii socio-economice prevazute in Planul National de Dezvoltare a Romaniei, dar si pentru a corecta efectele crizei. De altfel, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) in Raportul Strategic National 2009 privind implementarea Fondurilor Structurale si de Coeziune, precizeaza ca, desi nu au fost identificate, pana la momentul elaborarii raportului, elemente care sa impuna modificarea strategiei aprobate la nivel de Cadru National Strategic de Referinta si programe operationale, in contextul situatiei economice actuale, in cursul anului 2010 se poate considera posibilitatea ajustarii programelor operationale aprobate pentru a se putea asigura o infuzie rapida de capital in economie in vederea diminuarii efectelor crizei economice.La nivel european, pana in 2013, politica de coeziune va furniza 27 de miliarde de euro, suma destinata in mod explicit sprijinirii IMM-urilor. O contributie de aproximativ 10 miliarde de euro va fi pusa la dispozitie prin intermediul unor scheme financiare, inclusiv JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), si o suma de aproximativ 3,1 miliarde de euro va fi disponibila sub forma de capital de risc. In completarea politicii de coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala va oferi, de asemenea, sprijin IMM-urilor deoarece promoveaza, printre altele, spiritul antreprenorial si incurajeaza diversificarea economica a zonelor rurale[1].

In perioada 2007-2013, Romania va primi sprijin financiar nerambursabil de la Uniunea Europeana, prin intermediul a 5 fonduri: Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social European (FSE), Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si Fondul European pentru Pescuit (FEP). Interventia acestor instrumente financiare este reprezentata in figura urmatoare (figura nr. 5.4.2.a):

Figura nr. 5.4.2.a: Interventia fondurilor europene in Romania (2007-2013)

Flowchart: Alternate Process: In cadrul Politicii de Coeziune, in perioada 2007-2013, Uniunea Europeana ofera asistenta financiara nerambursabila Romaniei prin urmatoarele trei instrumente structurale: Fondul Social European (FSE), Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul de Coeziune (FC).
Alocarea din partea Uniunii Europene de care beneficiaza Romania prin aceste instrumente este de 19,67 miliarde euro, la care se adauga o cofinantare nationala estimata la 5,6 miliarde euro. Din aceasta alocare suma de 19,2 miliarde de euro este destinata Obiectivului Convergenta, prin intermediul a 7 Programe Operationale:
- Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
- Programul Operational Sectorial Mediu
- Programul Operational Sectorial Transport
- Programul Operational Regional
- Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
- Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
- Programul Operational Asistenta Tehnica
Dintre acestea, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Regional si Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane includ masuri concrete destinate IMM-urilor, unele dintre acestea fiind exclusiv destinate acestui sector.


Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Pentru perioada 2007-2013, bugetul total alocat POSCCE este de aproximativ 4,26 mld. euro (public+ privat), din care 2,55 mld. euro reprezinta contributia Comisiei Europene prin FEDR, ceea ce reprezinta aproximativ 13,3% din alocarea aferenta CSNR. Obiectivul urmarit prin POSCCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile, si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie a Uniunii Europene.

POSCCE contribuie la realizarea acestui obiectiv prin acordarea de ajutor financiar nerambursabil diferitelor categorii de IMM. Din cele 34 de operatiuni orientative prevazute in cadrul POSCCE pe perioada 2007-2013, 15 stabilesc ca posibili beneficiari IMM-urile, 8 dintre acestea fiind exclusiv destinate acestei categorii a operatorilor economici.

Tabel nr. 5.4.2.a Linii de finantare din POSCCE destinate IMM-urilor

Sursa: AM POSCCE

Programul Operational Regional

In perioada 2007-2013, toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei vor primi finantare prin Programul Operational Regional (POR), in vederea sprijinirii dezvoltarii economice, sociale, echilibrate territorial si durabile a acestora. Alocarea fondurilor pentru fiecare regiune se face diferentiat in functie de nivelul de dezvoltare a acestora si in stransa coordonare cu actiunile puse in aplicare in cadrul altor programe operationale.

Aproximativ 19% din fondurile europene investite in Romania in cadrul politicii de coeziune 2007-2013 sunt destinate Programului Operational Regional prin Fondul European de Dezvoltare Regionala. Contributia Uniunii Europene se ridica la aproximativ 3,7 miliarde de euro, la care se adauga o contributie publica nationala de aprox. 657 milioane de euro.

Ca si in cazul POSCCE, fiecare dintre axele prioritare ale POR este structurata pe mai multe domenii de interventie. In total exista 14 domenii majore de interventie dintre care trei sunt de interes pentru sectorul IMM-urilor.

Tabel nr. 5.4.2.b Linii de finantare din POR destinate IMM

Sursa: AM POR

Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane


Obiectivul general al POSDRU il constituie dezvoltarea capitalului uman din Romania, atingerea acestui obiectiv urmand sa se faca prin activitati menite sa creasca nivelul de educatie, gradul de insertie profesionala si adaptabilitatea lucratorilor.

In mod indirect, IMM-urile pot beneficia de rezultatele tuturor actiunilor intreprinse prin POSDRU, existand insa si o serie de domenii majore de interventie care vizeaza masuri directe ce vin in sprijinul dezvoltarii sectorului IMM. Aceste masuri sunt identificate in tabelul de mai jos (Tabel nr. 5.4.2.c):

Tabel nr. 5.4.2.c Linii de finantare din POSDRU destinate IMM

Sursa: AM POSDRU

Programul National de Dezvoltare Rurala

Regulamentul FEADR[2] stabileste ca “Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala contribuie la promovarea unei dezvoltari rurale durabile in intreaga Comunitate, venind in completarea politicilor de piata si de sustinere a veniturilor aplicate in cadrul politicii agricole comune, politicii de coeziune si politicii comune in domeniul pescuitului”.

Astfel, Programul National de Dezvoltare Rurala vine in completarea interventiilor finantate prin FEDR si FES. Masurile prevazute in cadrul PNDR sunt finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si contribuie la atingerea obiectivelor politicii europene pentru dezvoltare rurala, aceasta din urma considerata ca fiind cel de-“al doilea pilon al Politicii Agricole Comune” (“primul pilon” fiind reprezentat de platile de sustinere a veniturilor agricultorilor si instrumentele de piata).

Accesul limitat la finantare al intreprinzatorilor din zonele rurale, cat si caracteristicile economiei rurale subliniaza importanta si necesitatea acestei surse de finantare.

IMM-urile pot obtine finantari nerambursabile din PNDR in cadrul urmatoarelor masuri:

Tabel nr. 5.4.2.d Linii de finantare din PNDR destinate IMM

Sursa: AM PNDR

Programul National pentru Dezvoltare Rurala beneficiaza de o alocare financiara de aproximativ 10 miliarde de euro pentru intreaga perioada de programare.

Programul Operational pentru Pescuit

Desi contribuie intr-o mai mica masura la dezvoltarea sectorului IMM, fiind mai degraba o sursa de finantare de nisa, Programul Operational pentru Pescuit reprezinta o sursa de finantare relevanta pentru IMM-urile care activeaza in acest domeniu.

Obiectivul general al Programului Operational pentru Pescuit (POP) il constituie dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura si care, in acelasi timp, ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. 

Masurile finantate prin FEP si destinate IMM-urilor se incadreaza in Axa Prioritara 2 – Acvacultura, pescuitul si apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din piscicultura si acvacultura.

Tabel nr. 5.4.2.e Linii de finantare din POP destinate IMM-urilor

Sursa: AM POP

Pentru perioada de programare 2007-2013, Programului Operational pentru Pescuit din Romania i-a fost alocat un buget de aprox. 307 milioane de euro, din care 230 milioane reprezinta contributia FEP.

Demarcare FEADR - FEP

- FEADR (PNDR) vizeaza persoanele implicate in activitati agricole, forestiere si agroalimentare pe intreg teritoriul tarii si non-agricole din spatiul rural, cu exceptia celor care au drept activitate de baza pescuitul si acvacultura;

- FEP (POP) vizeaza promovarea unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern si asigurarea unui pescuit durabil, adresandu-se doar persoanelor implicate in acest sector.COM(2008) 394 final COMUNICAREA COMISIE CATRE CONSILIU, PARLAMENTUL EUROPEAN, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL SI COMITETUL REGIUNILOR “Ganditi mai intai la scara mica”: Prioritate pentru IMM-uri un “Small Business Act pentru Europa”

Regulamentul (CE) NR. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Management: Stiinta si Practica
STRATEGIA CALITATII SI OBTINEREA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII
Strategii de Negociere pentru Manageri
AUDITUL PERFORMANTEI - INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI CALITATII
Rolul functional al miezurilor magnetice
Mediul ambiant al intreprinderii
Conexiunile logisticii cu productia
PUNEREA DE ACORD CU CLIENTUL INTERN
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu