Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Subsistemul decizional

Subsistemul decizionalSUBSISTEMUL DECIZIONAL

Managementul sistemelor de productie

Procesul de conducere al sistemului de productie este realizat prin intermediul Subsistemului Decizional SD si este fundamentat prin stiinta conducerii sau management, disciplina care  a dezvoltat problematica metodele stiintifice ale conducerii in vederea atingerii obiectivelor derularii unei activitati complexe. Conducerea sistemelor de productie se realizeaza prin decizii.

Managementul reprezinta termenul prin care se desemneaza ansamblul de activitati aferente procesului de dirijare ale unui sistem de productie, proces prin care se iau decizii privind productia, investitiile si se asigura urmarirea si controlul aplicarii acestora.

Procesul de management este caraterizat printr-un set de functii care traduc in practica ansamblul de activitati asociate: respectiv functia de previziune (prognoza), functia de instruire, functia de conducere-coordonare si functia de control-evaluare.Principalele categorii de actiuni decizionale: Planificare, Organizare, Inzestrare cu personal uman, Comanda -coordonare, Control.

Domeniile de problematici supuse proceselor decizionale din cadrul unui sistem de productie: CALITATEA, PROIECTAREA PRODUSELOR, PROIECTAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE, PROIECTAREA AMPLASAMENTELOR, RESURSELE UMANE, FURNIZORII, STOCURILE, PROGRAMAREA- PLANIFICAREA PRODUCTIEI, INTRETINEREA SISTEMELOR

Decizia ca element al procesului de conducere

Decizia este rezultatul unui proces de gandire desfasurat in vederea executarii sau neeexe -cutarii uneia sau mai multor actiuni.

Decizia economica este o decizie aplicata domeniului conducerii sistemelor economice unde actiunile au obiective specifice acestora.

Deciziile tipice trebuie sa raspunda unor intrebari de genul:

- Cat vom vinde?

- Cum masuram calitatea?

- Ce produs sa oferim?

- Cum sa realizam produsul/ cum sa furnizam serviciul?

- Unde sa amplasam facilitatile de productie?

- Subcontractarea este o idee buna?

- Cat de mari sa fie stocurile?

Principalele elemente de definire a unei probleme de decizie sunt prezenate in figura

Figura 11 Elementele de definire ale unei probleme de decizie

Clasificarea deciziilor:

a. dupa continutul global:

-decizii strategice sau neprogramate care se iau la nivelul subsistemului de conducere generala si care privesc aspectele majore si de interes general.;

- decizii tactice sau programate care se iau la nivelul subsistemului de conducere operativa si care privesc aspectele de functionare cotidiana a sistemelor de productie;

- decizii semiprogramate luate pe baza unor elemente programate dar a caror combinare in solutia stabilita nu poate fi determinata prealabil.

b. dupa continutul specific:

- decizii de previziune care se refera la desfasurarea viitoare a proceselor din cadrul sistemelor de productie, in conformitate cu informatiile din interior si din mediu;

- decizii de organizare care constau in alegerea celor mai eficiente variante pentru desfasurarea proceselor in SP;

- decizii de comanda-coordonare care realizeaza echilibrarea elenmentelor care iau parte la desfasurarea proceselor in SP;

- decizii de control care realizeaza verificarea permanenenta a rezultatelor proceselor in cadrul SP.

Procesul de elaborare a unei decizii

Procesul de elaborare a unei decizii in cadrul SP comporta urmatoarea derulare:

a. precizarea problemei care necesita luarea unei decizii;

b. stabilirea obiectivului urmarit;

c. culegerea informatiilor necesare;

d. sintetizarea informatiilor culese;

e. stabilirea variantelor posibile;f. analiza comparativa a variantelor;

g. alegerea variantei consisderata optima.

Ecuatia deciziei

Desi se apreciaza ca informatica a facut progrese pe linia automatizarii procesului de elaborare a deciziilor, deci implicit in conducerea automata a sistemelor de productie, deciziile finale sunt luate de oameni, de conducatorii, managerii sistemului de productie.

Calitatea deciziilor este evidentiata prin analiza cu prioritate a valorii elementului uman in ecuatia deciziei, care poate fi exprimata ca o relatie de forma:

D f (Fi,Fn,V,M)

unde:

D - decizia de luat;

Fi - factori care pot fi influientati;

Fn - factori care nu pot fi influientati, dar a caror probabilitate si sens de dezvoltare

se cunosc;

V - valoarea elementului uman;

M - motivarea.

In aceasta ecuatie intereseaza in mod deosebit componenta V - valoarea elementului uman a carei componenta poate fi exprimata la randul ei printr-o relatie de forma :

V f (C,Q)

in care:

C - cunostintele profesionale si experienta persoanei (managerului);

Q - capacitatea de adaptabilitate la transformarile permanente care include si

procesul de perfectionare a pregatirii sub toate aspectele sale.

Procesul de conducere in subsistemul decizional al S.P

Procesul de conducere realizat prin subsistemul decizional al sistemelor de productie a ajuns sa fie fundamentat prin stiinta conducerii, care a dezvoltat metode stiintifice de conducere in vederea atingerii obiectivelor derularii activitatii.

Principalele metode de conducere

a.Conducerea prin obiective

Este una din metodele stiintifice de conducere a sistemelor de productie care ia in vedere urmatoarele aspecte:

-imbinarea metodica a cerintelor de atingere a obiectivelor sistemului de productie , cu cerintele cadrelor de conducere de a contribui la aceasta si de a se perfectiona;

-identificarea in cadrul sistemului a doua obiective principale:

-realizarea de beneficii;

-dezvoltarea potentialului tehnic si economic;

-identificarea pentru personalul de conducere a doua obiective principale:

-participarea fiecaruia la atingerea obiectivelor sistemului;

-perfectionarea fiecaruia in activitatea proprie;

-elaborarea unor planuri strategice si tactice pentru atingerea obiectivelor precizate, planuri care se refera la:

-rentabilitate;

-productivitatea muncii;

-modernizarea sistemului;

-desfacerea produselor;

-realizarea performantelor executantilor;

-perfectionarea cadrelor de conducere;

b.Conducerea prin exceptii


Este o metoda bazata pe cunoasterea imediata si cercetarea anomaliilor, abaterilor, exceptiilor ce intervin in functionarea sistemului. Daca metoda conducerii prin obiective pune accentul pe viitor, conducerea prin exceptii se intemeiaza pe evenimente intamplate.

Esenta metodei consta in urmarirea in exclusivitate a anomaliilor.

Caracteristicile metodei de conducere prin exceptii:

-stabileste un anumit sistem de selectare a informatiilor;

-sistemul de selectare trebuie sa permita alarmarea sistemului in timp util pentru luarea masu -rilor;

-sistemul de selectare trebuie descris corect si detaliat in regulamentul de organizare si functio nare aplicat sistemului de productie respectiv;

-sistemul trebuie sa prevada controlul rezultatelor aplicarii deciziilor luate pentru corectarea anomaliilor.

Conducerea prin exceptie presupune o echipa si o foarte buna pregatire a membrilor acesteia, dar are ca o contributie deosebita permanenta imbunatatire a activitatii de conducere.

c.Conducerea prin bugete

Este o metoda care pleaca de la stabilirea unui cuantum de cheltuieli limita pentru desfasura -rea activitatilor sistemului de productie.Succesul metodei este conditionat de urmatoarele aspecte:

-examinarea metodica, detaliata si completa a tuturor acivitatilor din S.P.;

-evaluarea tuturor activitatilor trebuie sa se exprime valoric prin consum de bani sau fond de timp;

-trebuie facuta evaluarea costurilor viitoare;

-trebuie avuta in vedere existenta unor planuri de actiune si estimarea unor rezultate tangibile prin aceste planuri;

Principiile de aplicare a metodei de conducere prin bugete sunt destul de numeroase, intre care amintim cateva din cele mai importante:

-orice buget este subdivizat pe bugete pe subactivitati;

-bugetul va fi cu atat mai detaliat cu cat activitatea este mai periferica, de nivel mai inferior;

-pentru fiecare buget se desemneaza un rsponsabil unic;

-fiecare buget trebuie sa cuprinda numai elementele care-l intereseaza pe responsabil;

-toate elementel bugetului trebuie sa fie verificabile in orice moment;

-bugetele trebuie stabilite prin studierea tuturor factorilor;

-bugetele sa ia in considerare si costurile intocmirii lor;

-bugetele sa ramina neschimbate cat itmp conditiile de exploatare nu se schimba.

d.Conducerea participativa

Este o metoda care urmareste cresterea calitatii deciziilor de conducere prin atragerea in procesele decizionale a unui numar cat mai mare de participanti la activitatile sistemului.

Conceptul se materializeaza in practica sub diferite forme:

- conducerea consultativa: comnducatorul se consulta cu colaboratorii in faza de pregatire a deciziei, pe care o adopta insa singur;

- conducerea colegiala - conducatorul se consulta in colectiv cu colaboratorii, realizand un schimb multilateral de informatii, dar decizia o ia tot singur;

- conducerea deliberativa - este forma prin care adoptarea unei decizii de catre un organism special constituit se face in baza optiunilor individuale exprimate prin vot.

Elaborarea deciziilor si realizarea procesului de conducere in cadrul sistemului de productie

Aceste sunt rezultatul actiunii celor doua subsisteme componente ale subsistemului decizional - subsistemul decizional pentru conducere operativa (SSCO) si subsistemul decizional pentru conducere generala sau strategica (SSCG).

Actiunile celor doua subsisteme sunt interconditionate in sensul ca daca subsistemul de conducere generala are in vedere conectarea sistemului de productie cu mediul si alocarea resurselor, el actioneaza implicit si asupra subsistemului decizional pentru conducere operativa prin dirijarea si controlarea iesirilor sistemului operational. In conditiile fabricatiei diversificate, dezvoltarea continutului si organizarii activitatii subsistemului conducerii operative joaca un rol determinant. In aceste conditii s-au dezvoltat si directiile de activitate ale SSCO:

- perfectionarea metodelor de conducere operativa prin dezvoltarea aplicatiilor matematice care sa permita optimizarea activitatilor de planificare - programare si control in cadrul sistemului operational;

- cresterea calitatii caracteristicii de reglaj prin dezvoltarea gradului de automatizare a activitatii de conducere operativa, extinzand prelucrarea automata a datelor sau introducand pe o scara tot mai larga automatizarea unor secvente de proces.

Obiectivele principale ale SSCO sunt::

- producerea cantitatilor de produse si in structura sortimentala ceruta;

- realizarea cerintelor de calitate ale produselor;

- respectarea termenelor;

- realizarea echilibrului cheltuielilor de productie.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Comportamentul consumatorilor colectivi
THE ANALYSIS OF THE LOGISTICS SYSTEM – SC AVON COSMETICS (ROMANIA) SRL
POERSONALITATEA MANAGERULUI IN CONTEXTUL RELATIEI MOTIVATIE – MANAGEMENT – EFICIENTA
Organizarea activitatii de conducere / coordonare a calitatii
TEHNOLOGIA NORMALIZATA. PROCESE TEHNOLOGICE DE GRUP. PROCESUL TEHNOLOGIC IN FLUX
Strategii de Negociere pentru Manageri
Planificarea satisfacerii clientilor
DEZVOLTAREA ISTORICA A MANAGEMENTULUI CALITATII
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu