Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management
Sablon pentru realizarea proiectului la disciplina Managementul proiectelor

Sablon pentru realizarea proiectului la disciplina Managementul proiectelor
Sablon pentru realizarea proiectului la disciplina

Managementul proiectelor

I. PROIECTUL

1.1 Titlul proiectului: Implementarea sistemului de management al calitatii in S.C. Ecoramp S.A.1.2. Acronimul proiectului __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

1.3. Cuvinte cheie utilizate in cadrul proiectului (max. 10 cuvinte): colectare, depozitare, selectare, transport, tratare, comercializare, reciclare, incinerare

1.4. Domeniul in care se inscrie proiectul :

Depozitare si reciclare.

1.5. Finantatorul proiectului (daca este cazul)

Primaria municipiului 50%

S.C. Ecoramp S.A. 50%

1.6. Scurta descriere a proiectului :

Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subsol.

Depozit ecologic pentru deseuri menajere si de la diferiti agenti economici, va fii un depozit pentru deseuri nepericuloase (calsa b).

Depozitul va fii amplasat la o distanta legala mai mare de 1,4 km fata de ultima locuinta, groapa de gunoi va fii amplasata intr-o zona cu conductivitate geologica redusa, cu un nivel scazut al panzei freatice, care la punctul sau sezonier maxim nu ameninta sa atinga fundul unei gropi noi.

Va respecta urmatoarele criterii:

. caracteristicile geotehnice sa poata permite un gabarit eficient economic (inaltimea corpului depozitului sa fie mai mica de 40 m), cu posibilitati din executie 50 % in debleu si 50 % in rambleu;

. sa excluda riscul pericolului inundarii sau spalarii prin apele de viitura (amplasament in zona aparata);

. sa se afle la distante mai mari decat cele minim admise prin norme si standarde fata de asezari umane, cai de comunicatii,

alimentari cu apa, arii protejate (parcuri si rezervatii naturale, monumente istorice, arheologice sau ale naturii);

. sa evite zone de cabluri subterane (electricitate, telefoane) si alte retele de utilizari subterane (conducte de alimentare / canalizare, petrol, s.a.) sau supraterane (linii electrice de

joasa sau inalta tensiune);

. sa nu prezinte riscul (pe directia aval) unor eventuale ruperi ale depozitului spre asezari umane, oglinzi de apa, obiective economice sau militare;

. sa prezinte stabilitate fata de fenomenele seismice.

Depozitul ecologic va contine urmatoarele amenajari:

. Retea de drumuri de acces si manevra, punct de control - intrare - inregistrare;

. Platforma tehnologica si rampa de spalare auto;

. Corp cladiri administratie si cu caracter social;

. Statie sortare, magazii pentru materiale colectare selectiva;

. Grup si retea proprie de alimentare cu apa si canalizare cu racord pentru statia de epurare cu platforma de compostare;

. Alimentare cu energie electrica, respectiv post Trafo retelele electrice aferente;

. Sistem de monitorizare aferent protectiei calitatii factorilor de mediu si activitatilor din depozit;

. Teritoriu (zona) cariera de imprumut pentru straturi de acoperire si lucrari de terasamente;

. Plantatie de protectie si izolare (mascare ecologica) si aliniament constructie de imprejmuire.

Depozitul ecologic va avea o durata de folosinta de aproximativ 15-20 de ani in functie de volumul de deseuri depozitat in decursul exploatari lui.

Dupa inchidere depozitul se va impune folosirea de utilaje de compactare la densitate mare si amplasarea de ancoraje pe amplasament in vederea amenajari acestei si se va replanta vegetatia

II. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1. Obiectivele proiectului:

Epuizarea tuturor posibilitatilor de evitare a formarii si reducere a cantitatii de deseuri, in cooperare cu populatia si cu sectorul economic;

Sortarea, colectarea si valorificarea deseurilor menajere, trebuie realizate cu respectarea punctelor de vedere ecologice si economice;

Folosirea optima a energiei, eliminarea corecta din punct de vedere tehnic a materialelor periculoase si controlul prealabil eficient al materialelor de acest gen;

Examinarea tuturor tipurilor de resturi de indepartat, ca de exemplu gunoiul menajer, resturile industriale, deseurile din constructii si demolari, in vederea valorificarii lor;

Stabilirea conceptului de management al deseurilor la nivel comunal, cu scopul sistematizarii si organizarii teritoriale, ca si cu scopul satisfacerii intereselor regionale si supraregionale;

Siguranta maxima a salubrizarii prin crearea unui sistem regional si supraregional de asociatii, ecologic si reprezentativ din punct de vedere economic, pentru reciclare a resturilor, compostare si valorificare energetica, pentru depozitarea controlata, ecologica a gunoiului ramas, imposibil de valorificat.

imbunatatirea infrastructurii de mediu din municipiu si indeplinirea conditiilor stabilite in Acordul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

Transportul in conditii optime;

Incinerarea acestora in conditii de impact minim asupra mediului inconjurator;

Depozitarea controlata a deseurilor;

Obtinerea de profit.

2.2. Justificarea necesitatii proiectului:

Constructia unui depozit de deseuri ecologic este necesara datorita urmatorilor factori:

Necesitatea colectarii, sortarii si valorificarii deseurilor menajere in conformitate cu normele impuse de Uniunea Europeana.

Necesitatea implementarii managementului deseurilor astfel incat sa se satisfaca interesele regionale si supraregionale si sistematizarea si organizarea teritoriala.

Nevoii de siguranta maxima a salubrizarii prin crearea unui sistem regional si supraregional de asociatii, ecologic si reprezentativ din punct de vedere economic, pentru reciclare a resturilor, compostare si valorificare energetica, pentru depozitarea controlata, ecologica a gunoiului ramas, imposibil de valorificat.

imbunatatirea infrastructurii de mediu din municipiu si indeplinirea conditiilor stabilite in Acordul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana;

reducerea impactului asupra mediului produs de depozitele de deseuri menajere neamenajate;

dezvoltarea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor;

extinderea sistemului de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice;

realiza-rea statiilor de compostare a deseurilor biodegradabile;

gestionare durabila a deseurilor menajere (colectarea, selectarea, transportul si inchiderea depozitelor de deseuri menajere necontrolate);

exploatarea tuturor posibilitatilor de natura tehnica si economica privind valorificarea deseurilor prin: (dezvoltarea pietei pentru materii prime secundare si promovarea utilizarii produselor obtinute din materiale reciclabile;realizarea/impunerea unui raport invers intre generarea de deseuri, cresterea economica si reducerea globala a volumului de deseuri);

implementarea sistemelor de colectare separata a deseurilor prin: separarea fluxurilor de deseuri periculoase de cele nepericuloase din deseurile menajere;

reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate prin: separarea deseurilor biodegradabile din deseurile municipale colectate;

realizarea statiilor de compost in vederea valorificarii deseurilor biodegradabile;

construirea unor statii de tratare biomecanica;

implementarea sistemului de colectare a deseurilor voluminoase;

cresterea eficientei tratarii si eliminarii namolurilor provenite de la statiile de epurare prin: prevenirea eliminarii necontrolate pe sol si in apele de suprafata a namolurilor;

utilizarea namolului in agricultura ca fertilizant sau amendament agricol in cazul in care se respecta conditiile legale.

2.3. Descrierea detaliata a activitatilor derulate in cadrul proiectului

Proiectarea depozitelor de deseuri

Construirea depozitelor de deseuri

Exploatarea depozitelor de deseuri

Inchiderea depozitelor de deseuri

Monitoring-ul post-inchidere si reconstructia ecologica a zonei afectate de depozitarea deseurilor

Proiectarea unui depozit de deseuri se face in functie de o serie de factori, dintre care cei mai

importanti sunt:

cantitatea si natura deseurilor ce urmeaza a fi depozitate - se evalueaza in functie de prognozele de dezvoltare a localitatilor;

caracteristicile amplasamentului - in raport cu eficienta economica (dimensiuni, durata de

functionare, distanta de transport a deseurilor) si eficienta ecologica (cerinte legate de protectia factorilor de mediu si a sanatatii umane) necesar a fi realizate;

posibilitatile de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului - se evalueaza in functie de natura deseurilor depozitate, comportarea acestora pe perioada depozitarii, planurile de dezvoltarea pe termen lung etc.

Alegerea amplasamentului

Alegerea amplasamentului optim dintre mai multe variante posibile se face pe baza unei analize pluricriteriale care cuprinde:

criterii geologice, pedologice si hidrogeologice: caracteristicile si modul de dispunere a

straturilor geologice; structura, adancimea si directia de curgere a apei subterane; distanta

fata de cursurile de apa si alte ape de suprafata; starea de inundabilitate a zonei; folosinta

terenului; clasa de seismicitate; criterii legate de pericole de alunecare, tasare;

criterii climaterice: directia dominanta a vanturilor fata de asezarile umane sau alte obiective; regimul precipitatiilor;

criterii economice: capacitatea depozitului si durata de exploatare (minimum 10 ani); distanta medie de transport al deseurilor; necesitatea unor amenajari secundare (drumuri de acces, utilitati etc.);

criterii suplimentare: vizibilitatea amplasamentului si modul de incadrare in peisaj; accesul

la amplasament; existenta unor arii protejate de orice natura; existenta in zona a unor aeroporturi, linii de inalta tensiune sau obiective militare.

Continutul proiectului

Proiectul unui depozit de deseuri, indiferent de clasa din care face parte, trebuie sa contina toate datele si informatiile necesare referitoare la fiecare etapa din ciclul de viata al depozitului.

Ca date generale, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

. natura si provenienta deseurilor ce urmeaza a fi depozitate;

. cantitatile de deseuri - corelat cu durata de functionare si capacitatea maxima a deponiei;

. tehnologiile de tratare a deseurilor inainte de depozitare si / sau in incinta depozitului, daca

este cazul.

Pentru faza de constructie, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

. infrastructura depozitului, echipamentele si instalatiile componente, amplasarea acestora in

cadrul incintei, precum si caile de acces;

. asigurarea utilitatilor;

. modul de realizare a bazei si a peretilor laterali ai depozitului - materiale folosite si caracteristici tehnice ale acestora, incluzand stratul de impermeabilizare natural (grosime, coeficient de permeabilitate, mod de realizare), stratele geosintetice (geomembrane, geotextile), sistemul de drenare a levigatului;

. realizarea sistemului de colectare, tratare si eliminare a levigatului;

. realizarea sistemului de colectare si evacuare (eventual recuperare) a gazului de depozit.

Pentru faza de exploatare, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

. procedura de acceptare a deseurilor la depozitare;

. modul de operare - cuprinzand metoda de depozitare utilizata, nivelarea si compactarea, acoperirea zilnica, delimitarea zonelor de lucru, colectarea, tratarea si eliminarea levigatului, colectarea si evacuarea gazului de depozit, necesarul de echipamente mobile si spatiile destinate intretinerii acestora, instructiuni privind depozitarea anumitor tipuri specifice de deseuri (materiale pulverulente, obiecte voluminoase, deseuri foarte usoare, respectiv urat mirositoare);

. auto-monitorizarea tehnologica;

. auto-monitorizarea emisiilor si controlul calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a

depozitului;

. masuri de siguranta pentru prevenirea incendiilor si a exploziilor, inclusiv planul de interventie in caz de accidente sau avarii;

. masuri de protectia muncii si pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare;

. sistemul de paza si supraveghere.

Pentru faza de inchidere si monitoring post-inchidere, proiectul trebuie sa cuprinda informatii

referitoare la:

. cota finala de depozitare;

. modul de realizare a acoperirii finale - materiale si caracteristici tehnice ale acestora, inclusiv modul de evacuare a gazului de depozit;. auto-monitorizarea emisiilor si controlul calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a

depozitului;

. masuri de siguranta pentru prevenirea incendiilor si a exploziilor, inclusiv planul de interventie in caz de accidente sau avarii;

. date privind posibilitatile de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului.

colectarea la punct fix a deseurilor menajere amestecate/reziduuri, a deseurilor reciclabile;

transportul se va face cu autogunoire in functie de tipul deseului colectat;

cantarirea cantitati de deseuri ajunse in depozit pentru a se putea tine sub control cantitea de deseuri ajunse in depozit;

depozitare primara a deseurilor inainte de a fi selectate in cazul deseului menajer sau inainte de a fi compactate in cazul deseurilor reciclabile ;

selectarea deseurilor pentru o mai buna depozitare a acestora in magazii;

compactarea desurilor de hartie, folie, peturi pentru o mai buna manevrare a acestora;

valorificarea desurilor de hartie, si a diferitelor tipuri de materiale compozite ca: pet, folie etc;

obtinerea de biogaz

statie de epurare a apelor

depozitare finala a deseului care nu mai poate fi valorificat;

acoperirea deseurilor cu un strat protector impotriva imbrastieri acestuia de vant si pentru o mai buna manevrare a desului care va fi depozitat;

toate activitatile legate de exploatarea unui depozit ecologic de deseuri se vor desfasura in conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protectia muncii si paza contra incendiilor.

2.4. Resursele proiectului:

2.4.1. Resursa umana

Managementul la   cel mai inalt nivel

Manager de calitate-mediu

Manager vanzari

Manager tehnic

30 soferi pe autogunoiere

Manevranti stivuitoare

Sef magazie deseuri reciclabile

20 de persoane pentru sortarea deseurilor

5 soferi pe utilaje de compactat deseurile

4 paznici

2 persoane care lucra pe masinile de compactat deseuri reciclabil

10 persoane la statia de epurare

2.4.2. Resurse financiare

15% taxele de colectare deseurile menajere de la populatie;

20% taxe de colectare deseuri dela agenti economici;

40% bani proveniti de la valorificarea deseurilor reciclabile;

25% primaria municipiului

2.4.3. Infrastructura disponibila

Poarta de acces si sistem de paza si supraveghere;

Echipament de cantarire si echipament de recepite pentru cantitati mici de deseuri;

Faciliati pentru verificarea deseurilor si laborator;

Drumuri interioare;

Zone pentru depozitarea deseurilor;

Instalatii pentru tratarea levigatului, respectiv pentru colectarea si evacuarea gazului de depozit;

Garaje, ateliere si spatii de parcare pentru utilaje;

Echipament pentru curatarea rotilor vehiculelor;

Birouri administrative si constructii sociale.

III. MODUL DE ORGANIZARE AL PROIECTULUI3.1. Planul proiectului __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________

An *

Obiective

(Denumirea obiectivului)

Activitati asociate

3.2. Fluxul de activitati desfasurate pe intervalul de realizare a proiectului (diagrama GANTT)

Luna

Activitatea

Ianuarie

Februarie

Decembrie

Observatii:

- Corelarea resursele umane cu activitatile proiectului prin specificarea rolului membrilor proiectului, implicarea membrilor proiectului, etc.

- Corelarea planificarii cheltuielilor din buget cu activitatile de executie si valorificare

3.3. Prezentati principalele rezultate asteptate ale proiectului _____ _______ ______ ___________

3.4. Prezentati beneficiarii proiectului __________ ______ ____ _____________

3.5. Continuitatea proiectului - prezentati in ce masura a fost/este continuata aceasta initiativa dupa terminarea finantarii __________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

3.6. Enumerati principalele probleme ivite la implementare si cauzele acestora ____________

IV. STRUCTURA BUGETULUI PE DURATA DE DESFASURARE A PROIECTULUI

Cheltuieli de personal;

Cheltuieli de logistica;

Alte costuri / servicii.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Folosirea altor instrumente de evaluare (investigatia, proiectul, protofoliul)
 PROIECT DIDACTIC - Cunoasterea numarului cinci
 Proiect iluminat electric si instalatii
 Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT CRESTEREA VANZARILOR PRIN METODA IMBUNATATIRII SERVICIILOR CATRE CLIENTI

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual FOX PRO
 Proiect atestat - comercializarea produselor turistice balneare in statiunea sangeorz - bai

Sisteme de caracterizare a stilurilor de management
LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT
Declansarea schimbarilor in sistemul informational
PROIECT LA SISTEME INFORMATIONALE IN MANAGEMENT
Conceptul de calitate totala
Grupul de intreprinderi - rezultat al procesului de concentrare
Notiuni si concepte specifice Sistemologiei
TIPURI DE PROIECTE SI FINANTARI EUROPENETermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu