Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » marketing
Noțiuni introductive in teoria riscurilor

Noțiuni introductive in teoria riscurilor


Noțiuni introductive in teoria riscurilor

1.1.1 Definirea noțiunii de risc in diferite accepțiuni


Riscul? Nimic mai simplu și in același timp ceva mai complex de identificat și mai ales de controlat. Din zorii istoriei, riscurile au constituit una dintre cele mai mari și fascinante provocari pentru umanitate datorita omniprezenței acestora in toate domeniile de activitate.

Ce este riscul? In accepțiunea teoriei clasice a deciziei, acesta este identificat drept un element incert, dar posibil ce apare permanent in procesul activitaților socio-umane, ale carui efecte sunt pagubitoare și ireversibile.

Daca in accepția data de dicționar, se definește riscul drept "expunerea la posibilitatea pierderii sau pagubei", societațile de asigurari considera acest element drept "hazardul sau posibilitatea de a pierde".

In cadrul teoriilor statistice avansate in evaluarea riscurilor, este prezentata o definire mult mai elaborata a riscurilor "riscul reflecta variațiile distribuirii rezultatelor posibile, probabilitatea și valorile lor subiective".(www.preferatele.com)Referitor la cuantificarea acestor riscuri se precizeaza in continuare ca "masurarea riscului se realizeaza prin analiza non-liniaritaților utilitații relevate de bani, fie prin variația distribuirii probabilitaților caștigurilor și a pierderilor posibile, pentru fiecare alegere particulara".

Alte definiții pentru risc:

. Șansa de a pierde

. Posibilitatea de a pierde

. Incertitudinea care afecteaza rezultatul

. Dispersia actuala a rezultatelor așteptate

. Concept multidimensional, ce nu poate fi redus la un singur element, la o cifra.

Avand in vedere toate aceste aspecte precizate, putem remarca faptul ca definițiile generate de literatura de specialitate pentru risc difera foarte mult, ceea ce va conduce la ipoteza(de altfel foarte pertinenta) ca decidenți diferiți vor avea o concepție diferita pentru aceeași situație.(www.preferatele.com)

Cum putem avea totuși in acest context, o imagine unitara asupra riscului, daca exista atat de multe abordari diferite asupra aceluiași concept? Soluția survine tocmai in identificarea riguroasa a elementelor comune ce stau la baza tuturor acestor definiții, acestea fiind incertitudine(nedeterminare) și pierdere.

In acest sens putem preciza ca noțiunea de incertitudine este prezenta in toate definițiile riscului, deoarece validarea existenței acesteia va conduce in permanența catre existența a doua rezultate posibile distincte. Vom considera astfel ca un eveniment nu este afectat de risc, daca se cunoaște cu certitudine ca indiferent de context se va produce o pierdere.(www.preferatele.com)

Realitatea imediata ne releva practic faptul ca pentru nici un proces conștient asumat ce se desfașoara in orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminata. In acest context se poate concluziona asupra faptului ca riscul și incertitudinea se intalnesc practic oriunde, insa combinate in proporții diferite.

In situații deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile sa modifice fundamental configurația datelor problemei, incertitudinea devenind ea insași un potențial factor de risc.

Deși prezente in diverse combinații, riscul și incertitudinea nu se pot confunda, intre aceste doua noțiuni existand o serie de diferențe semnificative , dintre care cea mai importanta stipuleaza ca: "in timp ce pentru risc se pot face anumite anticipari ale evenimentelor ce se pot produce cat și asupra probabilitaților asociate producerii lor, in cadrul incertitudinii, decidentul nu poate identifica toate sau chiar nici unul din evenimentele posibile a se produce și cu atat mai puțin a putea estima probabilitatea producerii lor".(www.religvelive.ro)

Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare, putem realiza o clasificare a gravitații riscurilor in funcție de probabilitatea lor de realizare.

1.1.2 Clasificarea riscurilor

Orice activitate socio-economica se desfașoara sub imperiul unei multitudini de categorii de riscuri, a caror gama de diversitate este foarte complexa și nuanțata in funcție de mediul in care se poate produce, tipul și natura acestora, precum și din punctul de vedere al magnitudinii de producere sau a efectelor pe care le genereaza.

Incertitudinea și riscul in activitatea economica

Activitatea economica se desfașoara in timp și spațiu, atat timpul cat și spațiul sunt relativ greu de controlat, de stapanit sunt mai puțin transparente.

Dimensiunile timpului și spațiului și transparența redusa genereaza risc și nasc fenomenul de incertitudine.(www.religvelive.ro)

Economia cunoaște la toate nivelele incertitudine și risc și orice agent economic este subordonat riscului și incertitudinii. Pe masura ce economia este mai monetara, mai fluida, riscul și incertitudinea devin mai fluente, mai presante. Economia actuala, naționala și globala sunt puternic dominate de incertitudine și risc.


Incertitudinea este o stare de nesiguranța cu privire la viitor care este determinata de :

a) caracterul imprevizibil(de neprezis) al procesului economic.

b) de cunoașterea insuficienta a procesului economic .

Incertitudinea se refera la nesiguranța rezultatelor unei acțiuni in domeniul economic. Nesiguranța este cu atat mai mare cu cat fenomenele economice sunt dominate de procese naturale .

Riscul se caracterizeaza prin posibilitatea descrierii unei legi de probabilitate pentru rezultatele scontate. Riscul este un eveniment nesigur și posibil și poate cauza o paguba.(www.religvelive.ro)

Riscul are diferite grade de manifestare:

A) La nivel monoeconomic:

- riscul pur

- riscul speculativ

- riscul de neplata

- riscul pentru inovație

Riscul pur este un fenomen accidental, adica e probabil ca cineva sa piarda oricum.

Riscul speculativ are 2 laturi posibilitatea caștigului și posibilitatea pierderii. Este propriu piețelor financiare - speculaților de burse, cumpararii de bunuri.

Riscul de neplata este fenomenul de insolvabilitate(incapacitate de plata) care apare in urma unui faliment. Riscul de faliment trebuie preintampinat prin nivelul profitului obținut și planificarea unui nivel al profitului.(www.religvelive.ro)

Riscul de inovație este propriu cercetarii stiintifice

B) La nivel macroeconomic :

- risc social

- risc politic

- risc economic

Riscul social aparține mișcariilor sociale - greve ,revoluții.

Riscul politic inseamna instabilitatea politica a unui stat, schimbari de guvern, lideri politici.

Riscul economic inseamna apariția unor mari dezechilibre interne, un buget dezechlibrat extern cand balanța de plați nu mai poate sa faca fața unor nevoi ale statului respectiv.

Toate aceste riscuri monoeconomice se includ in ceea ce se numește risc de țara.(www.religvelive.ro)

Este un concept utilizat de F.M.I., Banca Mondiala, U.E., care consta in manifestarea concomitenta a riscului economic cu cel social, politic.

Riscul de țara sta la originea atractivitații sau neatractivitații economiei.

Atractivitatea economica consta in conturarea unor indicatori care stimuleaza investițiile externe, dezvoltarea relațiilor comerciale, mobilitați externe ale persoanelor și in general o activitate economica mai intensa și benefica pentru populația unei țari .

Incertitudinea și riscul sunt categorii ale economiei și exprima pe de o parte gradul de stapanire a fenomenelor și proceselor economice de catre oameni.

In afara de categoriile majore prezentate putem identifica și o alta sfera distincta a tipologiei riscurilor, alcatuita in funcție de marimea și evoluția acestora. In acest sens, putem identifica:

. Macroriscuri - ce sunt rezultatul evoluției intr-un anumit sens a unei instituții(sau al conducerii unui proiect de investiții)

. Microriscuri - care sunt determinate de catre factori endogeni, specifici sectorului de activitate al firmei și proiectul de investiții propriu-zis și/sau de insuficiența de corelare intre particularitațile activitații instituției și limitele impuse de cadrul general al proiectului.(www.religvelive.ro)

In mod evident, in funcție de domeniul abordat sau de categoria pe care o putem considera drept baza de clasificare, se pot genera un numar semnificativ mai mare de exemple de sistematizare a tipurilor de riscuri, scopul acestei prezentari fiind numai acela de a le identifica și trece in revista pe cele majore.

1.1.3. Riscul in afaceri din cadrul unei firme

   Noțiunea de risc in afaceri este inseparabil legata de noțiunea de rentabilitate și de cea de flexibilitate.

Rezultatul unei firme(profit sau pierdere) este influențat de evenimentele neprevazute care insoțesc activitatea sa.

Riscul in afaceri se traduce prin variabilitatea rezultatului, afectand rentabilitatea activelor și in consecința rentabilitatea capitalului investit. Aceasta variabilitate poate fi cu atat mai bine stapanita, cu cat firma poseda un grad mai mare de flexibilitate.(www.manager.ro)

Riscurile activitații economice rezulta in principal din incapacitatea unei firme de a-și adapta continuu costul(in sensul micșorarii) și de a se adapta la mediul economic.

Riscul poate fi abordat fie din punctul de vedere al activitații interne a unei firme, fie din punctul de vedere al mediului extern in care evolueaza aceasta.

In raport cu funcțiunile unei firme, principalele categorii de riscuri interne in afaceri sunt:

riscurile legate de aprovizionare și desfacere(contracte care nu au putut fi onorate de catre furnizori, ingustarea pieței de desfacere etc.);

riscurile tehnologice(imposibilitatea achiziționarii tehnologiei moderne din cauza problemelor legate in principal de finanțarea investițiilor);

riscurile generate de factorul uman (greve, incompetența etc.);

-  riscurile informaționale(imposibilitatea de a ține pasul cu noile tendințe ale pieței).
Riscurile externe in
afaceri se manifesta in mediul in care firma iși desfașoara activitatea:

riscurile politice se refera la schimbarile care pot modifica radical mediul economic in care firma iși exporta in cea mai mare parte produsele(risc de țara);
riscurile financiare afecteaza rezultatele firmei in urma unor schimbari ce apar in condițiile pieței. (www.manager.ro)

Aceste riscuri sunt in afara sferei de control a unei firme. De aici apare necesitatea identificarii și a masurarii riscurilor conjuncturale și, in primul rand, a riscului de preț și a riscului valutar.

riscurile contractuale se refera la nerealizarea de catre partener a obligațiilor pe care și le-a asumat prin contract.

Acest risc in afaceri poate aparea fie cand contractul nu mai prezinta interes pentru partener(risc de neexecutare), fie cand partenerul nu mai este in masura sa-și respecte obligațiile contractuale(risc de insolvabilitate).(www.manager.ro)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.