Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » marketing
PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUS

PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUS


PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUS

DIAGRAMA DE PROGRAMARE IN TIMP A PLANIFICARII CALITATII PRODUSULUI
ELEMENTE DE IESIRE ALE DEPARTAMENTULUI RESPONSABIL CU PROIECTAREA:

ELEMENTE DE IESIRE ALE ECHIPEI DE PLANIFICARE AVANSATA A CALITATII PRODUSULUI:

Moduri de Eroare ale Proiectului si Analiza Efectelor (DFMEA)

Echipament Nou, Unelte si Cerinte de Instalare

Proiectare Pentru Fabricatie si Asamblare

Produs Special si Caracteristicile de Proces

Verificare Proiect

Plan de Control al Prototipului

Revizii Proiect

Cerinte ale Echipamentului de Testare/Masurare

Construire Prototip

Angajamentul Echipei Privind Posibilitatea de Realizare si Sprijinul Conducerii

Desene Tehnice (Inclusiv Date Matematice)

Specificatii Tehnice

Specificatii de Material

Modificari de Desen si Specificatie

INTRODUCERE

Acest capitol descrie elementele procesului de planificare, in timpul caruia trasaturile si caracteristicile proiectului sunt dezvoltate intr-o forma apropiata de cea finala. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa ia in considerare toti factorii din acest proces, chiar daca proiectul este proprietatea clientului sau are alt proprietar. Pasii care trebuie urmati includ construirea prototipului pentru a verifica daca produsul sau serviciul respecta obiectivele transmise de Vocea Clientului. Un proiect admisibil trebuie sa permita respectarea volumului si programului de productie, sa fie conform cu cerintele tehnice si cerintele de specificatie, informatii valoroase putand fi obtinute in urma parcurgerii din acestui capitol, la definitii suplimentare, a uneltelor analitice si, de asemenea, se poate stabili prioritizarea caracteristicile de care pot avea nevoie produsul special si controalele de proces.

In acest capitol, Procesul de Planificare a Calitatii Produsului este proiectat sa asigure efectuarea unei revizii clare si critice a cerintelor tehnice si a altor informatii tehnice inrudite. In acest stadiu al procesului, o analiza preliminara a fezabilitatii va fi efectuata pentru a evalua problemele posibile care pot sa apara in timpul fabricatiei.

Elementele de intrare si de iesire aplicabile acestui capitol sunt dupa cum urmeaza:

ELEMENTE DE INTRARE (Deriva din elementele de iesire din Capitolul 1.0)

Obiective de Proiectare

Obiective de Fiabilitate si Calitate

Lista Preliminara de Materiale

Diagrama Preliminara a Procesului Tehnologic


Listingul Preliminar al Produsului Special si al Caracteristicilor de Proces

Planul de Asigurare a Produsului

Sprijinul Conducerii

ELEMENTE DE IESIRE DE LA DEPARTAMENTUL RESPONSABIL CU PROIECTAREA (Devin elemente de intrare pentru Capitolul 3.0)

Moduri de Eroare ale Proiectului si Analiza Efectelor (DFMEA)

Proiectare Pentru Fabricatie si Asamblare

Verificare Proiect

Revizii Proiect

Construire Prototip - Plan de Control

Desene Tehnice (Inclusiv Date Matematice)

Specificatii Tehnice

Specificatii de Material

Modificari de Desen si Specificatie

ELEMENTE DE IESIRE ALE ECHIPEI DE PLANIFICARE A CALITATII PRODUSULUI (Devin elemente de intrare pentru Capitolul 3.0)

Echipament Nou, Unelte si Cerinte de Instalare

Produs Special si Caracteristicile de Proces

Cerinte ale Echipamentului de Testare/Masurare

Angajamentul Echipei Privind Posibilitatea de Realizare si Sprijinul Conducerii

1 MODUL DE EROARE ALE PROIECTULUI SI ANALIZA EFECTELOR (Design Failure Mode and Effect Analysis=DFMEA)

DFMEA este o tehnica analitica disciplinata care stabileste probabilitatea de esec, precum si efectul acestuia. O forma a DFMEA este Modul de Eroare a Sistemelor si Analiza Efectelor (MESAE). Un DFMEA este un document activ, actualizat continuu in conformitate cu nevoile si asteptarile cerute de catre client. Pregatirea DFMEA ofera echipei oportunitatea de a revizui produsul selectat anterior si caracteristicile procesului, precum si de a efectua adaugari, modificari sau stergeri necesare. Manualul de referinta Moduri de Eroare Posibile si Analiza Efectelor Crysler, Ford si General Motors ar trebui utilizat pentru a stabili metoda acceptabila de pregatire a DFMEA. Lista de Verificare FMEA a Proiectului din Anexa A-1 ar trebui de asemenea revizuita pentru a fi siguri ca au fost luate in considerare caracteristicile de proiectare corespunzatoare.

2 PROIECTAREA FABRICATIEI SI ASAMBLARII

Proiectarea Fabricatiei si Asamblare este un proces de Tehnologie Simultana care are scopul de a optimiza relatia dintre functionare, fabricatie si asamblare. Scopul nevoilor si asteptarilor clientului, descrise in Capitolul 1.0, va stabili limita pana la care Echipa furnizorului de Planificare a Calitatii Produsului se poate implica in aceasta activitate. Acest manual nu include si nu se refera la o metoda formala de pregatire a Proiectarii pentru Fabricatie si a Planului de Asamblare. Pozitiile enumerate mai jos ar trebui luate in considerare de catre Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ca un minim necesar:

Proiectare, concept, functionare si precizie la variatia de fabricatie

Procesul de fabricatie si/sau asamblare

Tolerante dimensional

Cerinte de performanta

Numarul de componente

Ajustari ale procesului

Manipulare a materialului

Cunostintele Echipei de Planificare a Calitatii Produsului, experienta, produsul/procesul, regulamentele guvernamentale si cerintele de service ar putea determina aparitia altor factori care trebuie luati in considerare.

3 VERIFICAREA PROIECTARII

Verificarea Proiectarii stabileste daca proiectul produsului corespunde cerintelor clientului care rezulta din activitatile descrise in Capitolul 1.0.

4 REVIZIILE PROIECTARII

Reviziile Proiectarii reprezinta intalniri programate in mod regulat, conduse de catre departamentul tehnic de proiectare al furnizorului si in agenda trebuie sa fie incluse si alte arii afectate. Reviziile Proiectarii este o metoda efectiva de prevenire a problemelor si a neintelegerilor; de asemenea se asigura un mecanism pentru a monitoriza si transmite rapoarte catre conducere.

Reviziile Proiectarii constau dintr-o serie de activitati de verificare, ce reprezinta mai mult decat o inspectie tehnica. Ca un minim necesar, Reviziile Proiectarii, ar trebui sa includa urmatoarele evaluari:

Consideratii privind cerinta(ele) de Proiectare/Functionare

Fiabilitatea formala si obiectivele de siguranta

Componenta/subsistem/ciclul de lucu al sistemului

Simulare pe calculator si rezultatele testului la banc

DFMEA

Revizia Proiectului Pentru Fabricatie si efortul de asamblare

Proiectarea Experimentelor (Design of Experiments=DOE) si rezultatele privind variatia de construire a ansamblului (Vezi Anexa B)

Erori de testare

Progresul Verificarii de Proiectare

O functie majora a Reviziilor de Proiectare este urmarirea progresului privind verificarea proiectarii. Furnizorul ar trebui sa urmareasca desfasurarea verificarii proiectului folosind un plan sau un format de raportare, in conformitate cu formularul de la Crysler si Ford, Raport si Plan de Verificare ale Proiectarii. Planul si raportul reprezinta o metoda formala de asigurare a:

Verificarii proiectarii

Validarii produsului si procesului componentelor si ansamblelor prin aplicarea raportului si planului de testare

Echipa de Planificare a Calitatii Produsului nu se limiteaza la elementele de mai sus. Aceasta trebuie sa ia in considerare si sa utilizeze corespunzator tehnicile analitice prezentate in Anexa B.

5 CONSTRUIREA PROTOTIPULUI - PLANUL DE CONTROL

Planurile de Control ale Prototipului sunt o descriere a masuratorilor dimensionale si de material, precum si a testelor de functionare care se efectueaza in timpul construirii prototipului. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa se asigure ca planul de control al prototipului este pregatit. Metodologia planului de control este descrisa in Capitolul 6. O Lista de Verificare a Planului de Control este prezentata in Anexa A-8 si Capitolul 6 pentru a sprijini pregatirea planului de control al prototipului.

Fabricatia pieselor prototip reprezinta, pentru echipa si client, o excelenta oportunitate de a stabili fidelitatea cu care produsul sau serviciul respecta obiectivele Vocii Clientului. Pentru toate prototipurile de care Echipa de Planificare a Calitatii Produsului este responsabila, ar trebui sa se verifice daca:

Produsul sau serviciul respecta specificatiile si datele de raportare, dupa cum s-a cerut.

Se acorda o atentie deosebita produsului special si caracteristicilor de proces.

Se folosesc datele si experienta pentru a stabili parametrii preliminari de proces si cerintele de ambalare.

Se comunica clientului orice nelamuriri, deviatii si/sau influente asupra costului

6 DESENE TEHNICE (Inclusiv Date Matematice)

Proiectele clientului nu exclud responsabilitatea echipei de planificare de a verifica desenele tehnice in maniera de mai jos. Desenele tehnice pot include caracteristici speciale (siguranta si directive guvernamentale) care trebuie cuprinse in planul de control. Atunci cand clientul nu dispune de desene tehnice, controlul desenelor ar trebui repetat de catre echipa de planificare pentru a stabili care dintre caracteristici afecteaza montajul, functionarea, durabilitatea si/sau cerintele de siguranta ale directivelor guvernamentale.
Desenele ar trebui revizuite pentru a stabili daca exista informatie suficienta pentru o configuratie dimensionala a pieselor individuale. Controlul sau suprafetele/pozitiile de
referinta ar trebui identificate foarte clar, astfel incat echipamentul si calibrele functionale adecvate sa fie proiectate pentru controale in desfasurare. Dimensiunile ar trebui evaluate pentru asigurarea fiabilitatii si compatibilitatii cu productia industriala si standardele de masurare. Daca este cazul, echipa ar trebui sa asigure utilizarea unor date matematice compatibile cu sistemul clientului, pentru a se stabili o comunicare bidirectionala eficienta.

7 SPECIFICATII TEHNICE

O verificare detaliata, precum si intelegerea specificatiilor de control, va ajuta Echipa de Planificare a Calitatii Produsului sa identifice cerintele functionale, de durabilitate si de aspect ale componentei sau ansamblului de studiat. Volumul selectiei, frecventa si criteriile de acceptare ale acestor parametri sunt, in general, definiti in cadrul testului de prelucrare din Specificatiile Tehnice. In caz contrar, volumul selectiei si frecventa sunt stabilite de catre furnizor si inregistrate in planul de control. In fiecare caz, furnizorul ar trebui sa determine care dintre caracteristici afecteaza sau controleaza rezultatele ce indeplinesc in totalitate cerintele functionale, de durabilitate si de aspect.

8 SPECIFICATII DE MATERIAL

In afara de desene si de specificatiile de performanta, specificatiile de material ar trebui verificate pentru Caracteristicile Speciale privind proprietatile fizice, performanta, mediul, manipularea si cerintele de depozitare. Aceste caracteristici ar trebui, de asemenea, sa fie incluse in planul de control.

9 MODIFICARI ALE DESENULUI SI ALE SPECIFICATIILOR

In cazul in care sunt cerute modificari ale desenului si ale specificatiilor, echipa trebuie sa asigure transmiterea prompta a acestora, impreuna cu documentele corespunzatoare, tuturor celor implicati.

10 ECHIPAMENT NOU, UNELTE SI CERINTE DE INSTALARE

DFMEA, Planul de Asigurare a Produsului si/sau Reviziile Proiectului pot identifica echipamentul nou si cerintele de instalare. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa inregistreze aceste cerinte prin adaugarea elementelor in Diagrama de Programare in Timp. Echipa trebuie sa se asigure ca echipamentul nou si uneltele sunt corespunzatoare si ca vor fi livrate la timp. Desfasurarea activitatii de instalare ar trebui sa fie monitorizata pentru a asigura indeplinirea pana la a incerca depasirea productiei planificate. Vezi Echipament Nou, Unelte si Lista de Verificare a Echipamentului pentru Testare din Anexa A-3.

11 PRODUSUL SPECIAL SI CARACTERISTICILE DE PROCES

In etapa de planificare a calitatii, descrisa in Capitolul 1.0, echipa a identificat deja produsul special preliminar si caracteristicile de proces rezultate din informatiile furnizate de Vocea Clientului. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa lucreze in baza acestui listing si sa respecte consensul din timpul reviziei si dezvoltarii trasaturilor proiectului prin evaluarea informatiilor tehnice. Anexa C contine un tabel in care se descriu simbolurile Chrysler, Ford si General Motors folosite pentru a indica toate Caracterisicile Speciale. Consensul trebuie inregistrat in Planul de Control corespunzator. Formularele Plan de Control Caracterisitici Speciale si Coordonate in Puncte ale Datelor
din Capitolul 6, Suplimentele K si L, sunt metode recomandate pentru documentare si actualizare a Caracteristicilor Speciale, conform cerintei, pentru a sprijini etapele Prototip, Pre-lansare si Planurile de Control al Productiei. Furnizorul poate utiliza orice formular care indeplineste cerintele unei documentatii similare. Clientul poate avea cerinte pentru o aprobare unica. Vezi pentru detalii Cerintele Sistemului de Calitate Crysler, Ford si General Motors, Capitolul III.

12 CERINTELE ECHIPAMENTULUI DE TESTARE / MASURARE

Cerintele echipamentului de testare / mijloacelor de masurare trebuie, de asemenea, sa fie deja identificate pana in acest moment. Echipa de Planificare a Calitatii Produsului ar trebui sa adauge aceste cerinte in Diagrama de Programare in Timp. Desfasurarea va fi apoi monitorizata pentru a se asigura respectarea timpului stabilit.

13 ANGAJAMENTUL ECHIPEI PRIVIND POSIBILITATEA DE REALIZARE SI SPRIJINUL CONDUCERII

Echipa de Planificare a Calitatii Produsului trebuie, in acest moment, sa evalueze posibilitatea de realizare a proiectului propus. Clientul, proprietar al proiectului, nu inlatura obligatia furnizorului de a asigura fezabilitatea proiectului. Echipa trebuie sa fie convinsa ca proiectul propus poate fi fabricat, asamblat, testat, ambalat si livrat clientului intr-o cantitate suficienta, la un pret acceptabil si in timpul stabilit. Lista de Verificare a Informatiilor de Proiectare din Anexa A-2 permite echipei sa stabileasca eforturile si sa-si evalueze eficienta. Aceasta lista de verificare va costitui, de asemenea, o baza pentru pozitiile deschise discutate in Angajamentul Echipei Privind Posibilitatea de Realizare, Anexa E. Consensul echipei ca proiectul propus poate fi realizat, ar trebui inregistrat impreuna cu alte pozitii, care necesita rezolvari si prezentari in fata conducerii pentru obtinerea sprijinului acesteia. Formularul Angajamentul Echipei Privind Posibilitatea de Realizare, prezentat in Anexa E, este un exemplu de document scris recomandat.
Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.