Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » arhitectura
DETALII DE EXECUTIE Pod rulant 250+80/20tf.x15.5m – tip MAN, Documentatie de uzinare, montaj si ISCIR

DETALII DE EXECUTIE Pod rulant 250+80/20tf.x15.5m – tip MAN, Documentatie de uzinare, montaj si ISCIR


DETALII DE EXECUTIE


U.O.R. – TC1


Pod rulant 250+80/20tf.x15.5m – tip MAN

Documentatie de uzinare, montaj si ISCIR.Vol.2 - Instalatii electrice.

Mp.1 – Montaj instalatii

Br.1 - Documentatie tehnica.


Nr.

crt.

Denumire

Nr.document

Nr.

file

Format

Rev.

Obs.

1

Borderou de desene.

Montaj instalatii.

1.18267 - 898280

2

A42

Ansamblu general.

Instalatia electrica.

1.18267 - 898281

1

A13

Schema electrica monofilara.

1.18267 - 898282

2

A34

Bloc de comanda.

Schema comenzilor.

1.18267 – 898283

1

A35

Tabel cu reglaje

1.18267 - 898284

1

A46

Instalatia de cantarire.

Conectare la proces.

1.18267 - 898285

1

A37

Diagrama de functionare si schema de legare a rezistentelor.Mecanism de ridicare 250 tf.

1.18267 - 898286

1

A38

Diagrama de functionare si schema de legare a rezistentelor.Mecanism deplasare carucior 250 tf.

1.18267 - 898287

1

A39

Diagrama de functionare si schema de legare a rezistentelor.Mecanism deplasare pod.

1.18267 - 898288

1

A310

Diagrama de functionare si schema de legare a rezistentelor.Mecanism de ridicare 80 tf.

1.18267 - 898289

1

A311

Diagrama de functionare si schema de legare a rezistentelor.Mecanism deplasare carucior 80 tf.

1.18267 - 898290

1

A312

Diagrama de functionare si schema de legare a rezistentelor.Mecanism de ridicare 20 tf.

1.18267 - 898291

1

A313

Alimentare, protectie, semnalizare.

Schema de cablaj.

1.18267 - 898292

1

A314

Mecanism de ridicare 250 tf..

Schema de cablaj.

1.18267 - 898293

1

A315

Mecanism deplasare carucior

250 tf. Schema de cablaj.

1.18267 - 898294

1

A416

Mecanism deplasare pod.

Schema de cablaj.

1.18267 - 898295

1

A317

Mecanism de ridicare 80 tf.

Schema de cablaj.

1.18267 - 898296

1

A318

Mecanism deplasare carucior 80 tf.

Schema de cablaj.

1.18267 - 898297

1

A419

Mecanism de ridicare 20 tf..

Schema de cablaj.

1.17469 – 634292

1

A320

Iluminat.

Schema de cablaj.

1.18267 - 898298

1

A3


Ref.

21

Cabina de comanda.

Schema de cablaj.

1.18267 - 898299

1

A3
BORDEROU DE DESENE

Montaj instalatii1.18267 - 898280


Rev.0


Vol..2

Mp..1

Br.1


Mittal Steel -TC1 Pod rulant 250+80/20tfx15.5m;

Fila nr.: 1/2

Urmeaza: -


Nr.

crt.

Denumire

Nr.document

Nr.

file

Format

Rev.

Obs.

22

Fisa de evidenta a modificarilor si reviziilor.


1

A4


BORDEROU DE DESENE

Montaj instalatii1.18267 - 898280


Rev.0


Vol..2

Mp..1

Br.1


Mittal Steel -TC1 Pod rulant 250+80/20tfx15.5m;

Fila nr.: 2/2

Urmeaza: -


MEMORIU TEHNICCAP.1. GENERALITǍTI

1.1.Obiectul proiectului

Prezenta mapa trateaza documentatia reactualizata reprezentand detaliile de executie pentru lucrarile de RK a instalatiei electrice aferente Poduri rulante 20/5 tf.x36m, nr.inv. 60-4271 si nr.inv. 60-4272 din cadrul UAF, F3, Hala de turnare, S.C ISPAT SIDEX S.A Galati.

Documentatia anuleaza si inlocuieste DE 1.17480/IX-7; vol.12; mp.4.


1.2.Baza de proiectare

contract nr. 4580001536 /08.10.2004 intre S.C. UZINSIDER Engineering Galati si S.C ISPAT SIDEX S.A Galati ;

minuta din 16.02.2005 incheiata intre UAF si Uzinsider eng. S.A. Galati.


1.3.Avize


Pentru instalatiile proiectate si lucrarile prevazute a se executa in baza acestei documentatii s-a asigurat avizarea ceruta de prescriptiile ISCIR in vigoare.

La elaborarea documentatiei s-au respectat cerintele PTR1 pentru instalatii de ridicat, Colectia ISCIR, documentatia fiind avizata conform, in baza scrisorii de imputernicire, de specialistii din UZINSIDER autorizati de ISCIR INSPECT.

Documentatia elaborata respecta cerintele de calitate cu privire la calitatea lucrarilor de montaj a dotarilor tehnice industriale.


1.4. Legatura cu alte proiecte:


DE 1.15175, UAF, F3 - Pod rulant 20/5 tf.x36m. T1138,

nr.inv. 60-4271 si nr.inv. 60-4272

vol.2 –Instalatii electrice.


1.5. Organizarea volumului

Vol.12 - Instalatii electrice.

Mp.4R. - Montaj instalatii.

Br.1 - Documentatie tehnica.

Br.2 – Documentatie de licitatie de montaj echipamente nr. inv. 60-4271

Br.2.1 – Documentatie economica de montaj echipamente nr.inv. 60-4271

Br.3 – Documentatie de licitatie de montaj echipamente nr. inv. 60-4272

Br.3.1 – Documentatie economica de montaj echipamente nr.inv. 60-4272

Br.4 - Jurnal de cabluri.

Mp.5R. Uzinare.

Documentatie tehnico-economica.


CAP.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICǍ


Alimentarea fiecarui pod cu energie electrica se face prin intermediul unui cablu de alimentare 2x3x(1x35) + 1x35 mm2, cu o tensiune trifazata de 400 V; 50 Hz, suspendat pe carucioare de cablu tratat in vol.1-Utilaj.CAP.3. INCADRAREA IN CATEGORII DE IMPORTANTǍ, PERICOL SI MEDIU


Aceasta este cuprinsa in desenul de ansamblu general nr. 1.17480/IX-7 – 653868 pentru nr.inv. 60-4271 si 1.17480/IX-7 – 653869 pentru nr.inv. 60-4272 din cadrul prezentei documentatii.CAP.4. DESCRIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE

4.1. Prezentarea instalatiei

Aceste poduri sunt amplasate in S.C. ISPAT SIDEX, UAF, in Hala de turnare a furnalului 3 (trei) in Nord si Sud si asigura manevrarea jgheaburilor de curgere fonta.


Mecanismele fiecarui pod sunt:

- Mecanism ridicare 20 tf.

- Mecanism deplasare carucior

- Mecanism deplasare pod

- Mecanism ridicare 5 tf.

4.2   Prezentarea solutiilor aplicate

Prin prezenta documentatie s-au realizat urmatoarele modernizari :

s-a schimbat actionarea electrica clasica (cu motoare cu rotor bobinat cu pornire prin trepte de rezistenta), cu actionare electrica prin variatoare de frecventa ;

s-a inlocuit complet aparatajul existent cu aparataj tip Schneider ;

s-a prevazut o solutie de comanda a podului prin radio sau de la o cutie cu butoane;

4.3 Descrierea instalatiilor electrice proiectate

Instalatiile electrice pe pod sunt grupate pe mecanisme. Actionarea este realizata cu motoare asincrone cu rotor bobinat.

Pornirea, functionarea si franarea motoarelor de la toate mecanismele se realizeaza prin intermediul variatoarelor de frecventa 1V, 2V, 3V1, 3V2 si 4V.

Comanda de functionare a mecanismelor podului se face prin intermediul statiei radio portabile emisie (manipulatoarele S6, S7, S8, S9), de la sol, sau, in caz de avarie a statiei radio, pentru situatii de urgenta, de la o cutie cu butoane CBS amplasata pe pod.

Conexiunea radio cu statia fixa receptor (amplasata pe utilaj ) este in protocol dedicat, specific normelor de securitate din tara de origine si din tarile CEI. Receptorul, pentru fiecare comanda receptionata si validata, comuta un releu de interfata corespondent comenzii date.

Fiecare releu in blocul de interfata este parametrizabil: Normal / Toggle / ON / OFF sau “No function”. ( “No function” - fara nici un raspuns pe releu la apasarea butonului ; ,,Normal ”-releul corespunzator este ,,ON” cand butonul este mentinut si apasat, si este ,,OFF” cand butonul este eliberat; ,,Toggle” –se apasa si se elibereaza butonul pentru cuplarea ,,ON” a releului, se reapasa si se elibereaza butonul pentru ,,OFF”; ,,ON” §,,OFF”-sunt doua butoane setate sa comande acelasi releu .Comanda data dintr-un buton va comuta releul ,,ON” .Starea lui nu poate fi schimbata decat de butonul setat ,,OFF”; ,, Toggle” – cand se actioneaza un buton cu doua trepte, in prima treapta releul corespunzator primei trepte devine ,,ON ” , daca se continua apasarea in treapta a II-a, releul treptei a doua devine ,, ON ” iar cel al treptei I devine ,,OFF” ).

Selectarea locului de comanda se realizeaza prin actionarea comutatorului ,,S0 ” amplasat pe usa dulapului cu aparataj CA0.

Comanda de la statia radio.

Se cupleaza statia radio prin actionarea cheii ,,S0 ” pe pozitia ,,START ” si ,,ON ” .

Accesul la comanda mecanismelor se face actionand butonul ,,S”2 prin intermediul caruia se cupleaza contactorul ,,K5 ”.

Comenzile individuale pe fiecare mecanism se face actionand alternativ manipulatoarele de pe statia mobila astfel :

manipulatorul S6 pentru ridicare-coborare sarcina principala ;

manipulatorul S7 pentru deplasare carucior EST-VEST;

manipulatorul S8 pentru deplasare pod NORD-SUD;

manipulatorul S9 pentru ridicare-coborare sarcina secundara ;Viteza de lucru pentru fiecare mecanism este realizata astfel :

viteza mica – pozitia 1 a manipulatorului in ambele sensuri;

viteza mare – pozitia 2 a manipulatorului in ambele sensuri;

Comanda semnalizarilor acustice este realizata pentru clopot cu butonul ,,S4 ” iar pentru hupa cu butonul ,,S5 ” .

In caz de avarie se actioneaza butonul tip ciuperca “S1” care declanseaza intrerupatorul de avarie “Q2”.

La terminarea lucrului cu podul rulant se actioneaza butonul ,,S3 ” care decupleaza contactorul principal “K5” .

Se inchide statia radio mobila prin actionarea cheii “S0” pe pozitia ,,0 ” .

Comanda de la cutia cu butoane suspendata .

Manevrantul podului se urca pe pod si actioneaza comutatorul “S0”, amplasat pe usa cutiei cu aparataj “CA0”, selectand astfel comanda de la cutia cu butoane “CBS” . Preia apoi cutia cu butoane executand urmatoarele comenzi :

cuplarea contactorului principal – actioneaza butonul “S2” ;

ridicare – coborare sarcina principala - actioneaza butoanele “S6.1” si “S6.2” ;

deplasare carucior EST-VEST - actioneaza butoanele “S7.1” si “S7.2” ;

deplasare pod NORD-SUD - actioneaza butoanele “S8.1” si “S8.2” ;

ridicare – coborare sarcina secundara - actioneaza butoanele “S9.1” si “S9.2” ;

De la acest post de comanda manevrele de lucru se executa numai cu viteza mica.

Comanda semnalizarilor acustice este realizata este realizata pentru clopot cu butonul “S4”, iar pentru hupa cu butonul “S5” .

In caz de avarie se actioneaza butonul tip ciuperca “S1” care declanseaza intrerupatorul de avarie “Q2”.

La terminarea lucrului cu podul se actioneaza butonul “S3” care decupleaza contactorul principal ,,K5”.

Manevrele se vor executa numai de personal autorizat.

4.4. Prezentarea lucrarilor de executie/montaj si punere in functiune

Lucrarile prevazute in prezenta documentatie constau in:

-Demontare: cutiile cu aparataj, rezistentele de pornire, cutii conexiuni, bloc de comanda, instalatia de iluminat si semnalizare, cabluri de forta si comanda, echipament local (intreruptoare, limitatori, culegatori de curent, etc.);

-Executie: suporti pentru dulapurile cu aparataj, console si trasee de cablu

-Montare: cutii cu aparataj, cutii conexiuni, bloc de comanda, instalatia de iluminat si semnalizare, cabluri de forta si comanda, echipament local (intreruptoare, limitatori, etc.);

-Marcare echipamente si etichetare cabluri, conf. documentatiei anexate ;

-Racordarea cablurilor de forta si comanda la echipamente si dulapuri ;

-Incercari echipamente, aparataj si cabluri ;

-Probe variatoare de frecventa;

-Probe instalatie ;

-Punere in functiune ;


La executarea lucrarilor de montaj, probe si punere in functiune se vor respecta prevederile cuprinse in proiect si in:

- caietele de sarcini CSGIE si CSIEMRT ;

- instructiunile speciale de protectie si compatibilitate electromagnetica ISProtCEM ;

- cartile si/sau instructiunile tehnice intocmite de producatorii de echipamente, aparate si materiale electrice ce s-au propus pentru utilizare la realizarea instalatiei electrice;

- normele si reglementarile tehnice de specialitate in vigoare referitoare la genul de lucrari proiectate.

Executia lucrarilor intra sub incidenta ISCIR INSPECT, iar executantul trebuie sa respecte prevederile PTR1-2003 din colectia ISCIR.

Lucrarea se incadreaza in categoria a III-a de calitate, conform Sistemului de Management al calitatii si de mediu aplicat in S.C. UZINSIDER Engineering Galati.


CAP.5. ECHIPAMENTE, APARATE SI MATERIALE FOLOSITE


Aparatele si echipamentele au caracteristici conform specificatiilor de echipamente

(mp.4R),   si aparate (mp.5R), si a jurnalului de cabluri (brosura 4, mp.4R).

Pentru echipamentele, aparatele si materialele prevazute a se aproviziona, in vederea garantarii calitatii instalatiilor proiectate, se recomanda transmiterea cererii de oferta la furnizori autorizati din Romania.

BENEFICIARUL ESTE OBLIGAT SA CEARA AVIZUL TEHNIC DE LA PROIECTANTUL DOCUMENTATIEI INAINTE DE A SE INCHEIA DISCUTIILE TEHNICE CU OFERTANTII

Echipamentele, aparatele si materialele se vor monta, regla si pune in functiune conform prezentului proiect si documentatiei specifice (comandata prin prezentul proiect si livrata de producatorul acestora), respectand prevederile instructiunilor IExIRIEMRT si ISProtCEM, caietelor de sarcini CSGIE si CSIEMRT, si ale caietelor de sarcini specifice instalatiilor proiectate.

Cablurile de forta si comanda sunt fixe si flexibile specifice pentru instalatiile de ridicat cu sectiunile indicate in specificatia cablurilor.


CAP.6. AMPLASAMENTE SI TRASEE


Echipamentul, aparatajul si cablurile se amplaseaza conform desenelor de ansamblu general nr. 1.17480/IX-7 – 653868 pentru nr.inv. 60-4271 si 1.17480/IX-7 – 653869 pentru nr.inv. 60-4272.

Cablajul si legaturile electrice la echipamente se executa conform schemelor desfasurate si a schemelor de cablaj anexate Asigurarea legaturii electrice intre partile fixe si mobile ale podului este realizata prin cabluri electrice izolate flexibile, purtate pe carucioare de constructie speciala.

In punctele de jonctiune intre partile fixe si mobile se vor prevedea juguri, coliere sau bratari de prindere, care sa elimine solicitarile mecanice ale contactelor electrice, iar cablurile vor fi prevazute in aceste zone cu izolatie suplimentara.


CAP.7. EXPLOATARE, INTRETINERE SI REPARATII


1. Documentatia de exploatare este stabilita in conformitate cu STAS 6269 si cu prevederile regulamentelor PE930 (pct.1.24), respectiv PE017.

2. In proiect, conform cerintelor regulamentelor mentionate mai sus, sunt cuprinse datele generale necesare exploatarii instalatiilor proiectate, in cadrul activitatilor de exploatare, intretinere si reparatii respectandu-se obligatoriu si prevederile cuprinse in:

- instructiunile IExIRIEMRT atasate la memoriu; anexate la prezentul proiect,

-prescriptii tehnice de specialitate cu caracter general (regulamente, norme, instructiuni) in vigoare referitoare la acest gen de lucrari;

-cartile si/sau instructiunile tehnice specifice care privesc aceste activitati, transmise de furnizorii de agregate, instalatii, echipamente, aparate si materiale electrice: Cartea macaralei -partea de exploatare;

In conformitate cu prevederile regulamentelor PE017 si PE930 art.1.10 si Anexa 2, pe baza documentatiei mentionate mai sus, a experientei acumulate in exploatare, cat si a specificului instalatiilor si conditiile locale de lucru, beneficiarul are obligatia sa intocmeasca si sa afiseze permanent la loc vizibil instructiunile tehnice interne (ITI) de exploatare specifice fiecarui loc de munca.

CAP 8. MǍSURI DE PROTECTIA MUNCII


1. La elaborarea documentatiei, in conformitate cu Legea 90/96 republicata (Legea protectiei muncii) si Normele generale de protectia muncii (NGPM), s-au respectat toate prevederile de securitatea muncii care privesc conceptia (proiectarea), executia, montajul, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor electrice si s-au prevazut, dupa caz, masurile si dotarile cu echipamentul si mijloacele necesare si adecvate de protectia muncii, de asa maniera incat sa se previna pericolul de accidentare si/sau imbolnaviri profesionale.

2. Normele ce cuprind masurile si instructiunile generale de protectia muncii, in conformitate cu legislatia si reglementarile in vigoare si aplicabile instalatiilor electrice proiectate, sunt cuprinse in:

a)     Caietul de sarcini general CSGIE si in instructiunile de exploatare, intretinere si reparatii a instalatiilor electrice pentru masini de ridicat si transportat IExIRIEMRT care fac parte integranta din acest memoriu tehnic.

3. La proiectarea instalatiilor electrice s-au respectat prevederile din legislatia, normele si instructiunile tehnice in vigoare dupa cum urmeaza :

-Normele generale de protectia muncii, elaborate de INCDPM, aprobate cu Ordinul comun 508/2002 al MMSS si 933/2002 al MSF;

-Norme specifice de securitatea muncii pentru fabricarea tevilor si a produselor din otel cod 33 elaborate conf. Legii 90 Anexa 2, aprobate de MMPS

-Norme specifice de securitatea muncii pentru tratamente termice si termochimice cod 24 elaborate conf. Legii 90 Anexa 2, aprobate de MMPS

-Normele si instructiunile tehnice de proiectare, executie si exploatare specifice instalatiilor electrice si a lucrarilor de constructii-montaj cuprinse in proiect.

Ca atare la conceptia (proiectarea) instalatiilor s-a procedat la :

adoptarea de solutii si prevederea de echipamente si tehnologii de lucru conforme cu normele de siguranta, asa cum precizeaza art. 18 din Legea 90/96 si art. 191 din NGPM ;

alegerea si montarea de echipamente, aparate si materiale electrice in conformitate cu cerintele normelor tehnice si ale celor de protectia muncii aplicabile si in deplina concordanta (conf. NGPM art. 351 357) cu caracteristicile de mediu, pericolul de electrocutare, incendiu si explozie;

prevederea de mijloace de protectie necesare si adecvate prevenirii accidentelor (dispozitive de siguranta, semnalizare si control) pentru executarea lucrarilor si/sau efectuarea manevrelor, in conformitate cu art. 191 lit. d) si e) din NGPM, astfel:

*mijloace tehnice si masuri organizatorice, respectiv masuri si mijloace tehnice de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere directa respectiv indirecta, adaptate fiecarui echipament, instalatie si loc de munca, conf. STAS 12216 (pentru echipamente portabile), STAS 12217 (pentru echipamente si utilaje mobile), 12604 cap. 2 si 3 (pentru instalatii fixe), NGPM art. 345 335, NSPM cod 65, cap. 4 (mijloace de protectie), NSPM cod 111 si normativului I7 cap. 4.1;

*masuri si mijloace de protectie impotriva accidentelor prin arsuri, caderi de la inaltime sau altele de natura mecanica, conf. NSPM cod 65, art. 221 231 si 280 282;

*dotarea cu echipament individual de protectie si materiale de lucru si/sau pentru protectia muncii (conf. NGPM Titlul IV cap X, NSPM cod 65, cap. 4;

prevederea de blocaje si comenzi locale pentru interventii in caz de pericol (avarie), conf. NGPM art. 331 si 332;

prevederea , acolo unde este cazul, de aparate adecvate de control, avertizare/semnalizare risc crescut si comunicare (conf. NGPM art. 462 si I 18) si pentru efectuarea unor verificari curente sau la PIF (conf. PE 116), asa incat daca la executie, punere in functiune, exploatare si reparatii se vor respecta in totalitate normele de protectia muncii, se va preveni producerea accidentelor de munca.


4. Pentru instalatiile proiectate se mentioneaza necesitatea respectarii urmatoarelor masuri specifice cuprinse in normele de mai jos :

Normele generale de protectia muncii - NGPM Titlul III (Sarcini se munca), Titlul IV (Cladiri si alte constructii), Titlul V (Echipamente tehnice ) si Titlul VI (Mediul de munca);

-Normele specifice de protectia muncii pentru. transportul si distributia energiei electrice, cod (indicativ) 65, elaborat de RENEL si aprobate de MMPS cu Ordin 655/97 - capitolele

-Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale, cod 111, elaborat de INCDPM, aprobat cu Ordin 463/2001 al MMSS;

-PT R1-2003 - cap.7 Exploatarea ; cap.8 –Intretinerea si revizia; cap.5-Montarea si repararea

–subcap. 5.3 – Repararea;

- alte norme specifice genului de lucrare: PE 107/95; I 7/2002 care fac precizari de protectia muncii;

5. Pentru executarea si exploatarea instalatiilor proiectate nu s-au prevazut tehnologii noi si nu sunt necesare instructiuni noi de protectia muncii, ci doar dotari noi care sunt prevazute in devizul financiar cuprins in br.2, conf NGPM-2002, art. 191.

6. Pentru executia si/sau exploatarea instalatiilor proiectate nu s-au prevazut elemente de tehnica noua (pentru care nu exista norme si masuri de securitatea muncii specifice), s-au identificat factori de risc (pericol electrocutare, cadere de la inaltime, loviri) pentru care s-au luat masurile de securitate necesare ; nu sunt necesare instructiuni si dotari speciale de protectia muncii (conform NGPM , art. 191, lit. g, h si i).

7. La executarea lucrarilor, efectuarea probelor precum si la exploatarea instalatiilor:

- executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii si montaj dotari tehnologice in conditii de deplina siguranta, conf NGPM art. 192, respectand in mod expres prevederile art. 351 - 367 din NGPM;

- beneficiarul (patronul, utilizatorul etc) raspunde, conf. NGPM art. 193, de preluarea tuturor lucrarilor de constructii-montaj si exploatarea lor in conditiile in care sa asigure securitatea muncii in exploatarea instalatiilor si echipamentelor, respectand in mod expres art. 368 - 392;

- unele masuri specifice se vor stabili de catre executant si/sau beneficiar, cu asistenta tehnica a proiectantului, conf. NGPM art. 191 lit. J);

- la executarea unor lucrari de catre personal delegat se va tine cont de prevederile NGPM art. 92, NSPM cod 65, cap. 2.3 si NSPM cod 111, art. 17 - 24;

8. Inainte de punerea in functiune a instalatiilor si cu ocazia receptiei se va verifica respectarea cerintelor normativelor de PM ( conform NGPM, art. 191, lit. k si 193 lit. e) dar si existenta (conf. NGPM art. 373) si afisarea permanenta la loc vizibil (conf. PE 930 Anexa 2) a instructiunilor tehnice interne -ITI - inclusiv a celor de protectia muncii pentru fiecare loc de munca, intocmite de beneficiar (conf. PE 930 pct. 1.10 lit.a), in conformitate cu normele in vigoare, cu partea desenata si cu instructiunile cuprinse in proiect.

9. Enumerarea normelor, capitolelor si articolelor recomandate nu este restrictiva, executantul si beneficiarul avand obligatia cunoasterii si respectarii tuturor normelor in vigoare aplicabile genului de lucrari executate


CAP. 9. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR (PSI )

1. La elaborarea documentatiei, in conformitate cu art. 24 din Ordonanta 60/97, completata si modificata cu Ordonanta 114/2000, privind apararea impotriva incendiilor si cu art. 28 din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor - NGPSI (aprobate cu Ordin 775/98 al MI), s-au respectat toate prevederile normativelor, regulamentelor si instructiunilor de PSI care privesc atat conceptia (proiectarea) cat si executia, montajul si punerea in functiune a instalatiilor electrice si s-au prevazut, dupa caz, masurile si dotarile cu echipamentul si mijloacele necesare si adecvate de prevenire si stingere a incendiilor (conf. NGPSI cap. II sect. 6), de asa maniera incat sa se previna si/sau sa se stinga rapid orice incendiu aparut.

2. Normele ce cuprind masurile si instructiunile generale de PSI, in conformitate cu legislatia in vigoare si aplicabile instalatiilor electrice proiectate, sunt cuprinse in:

a)     Caietul de sarcini general CSGIE si in instructiunile de exploatare, intretinere si reparatii a instalatiilor electrice pentru masini de ridicat si transportat IExIRIEMRT care face parte integranta din acest memoriu tehnic ;

3. La proiectarea instalatiilor s-au adoptat solutii tehnico-organizatorice si de PSI in deplina concordanta cu NGPSI.

Ca atare la conceptia instalatiilor s-a procedat la alegerea celor mai bune masuri de siguranta prin:

alegerea si montarea echipamentelor, aparatelor si materialelor in concordanta cu categoria de mediu, categoria de pericol de incendiu si/sau de explozie, respectiv clasa de combustibilitate a materialelor de constructii din spatiul in care vor fi instalate, astfel incat sa nu constituie surse de aprindere si/sau de propagare a focului, conf. art. 28 alin. 2 din NGPSI si art. 344 din NGPM ;

prevederea de separari, distantari, compartimentari, etansari si separari transversale pe traseele de cabluri pentru impiedicarea extinderii focului;

prevederea protectiilor necesare pentru traseele expuse radiatiilor termice sau pericolelor de distrugere mecanica;

prevederea masurilor, mijloacelor tehnice de protectie si a dotarilor PSI pentru combaterea incendiilor, asa incat daca la executie, punere in functiune, exploatare si reparatii sunt respectate integral normele PSI atunci incendiile vor fi prevenite sau rapid eliminate.


4. Pentru instalatiile proiectate se mentioneaza necesitatea respectarii urmatoarelor masuri specifice:

- NGPSI cap II (Norme de PSI la proiectare si executie constructii si instalatii) si III (Norme de PSI la exploatare );

- PE 009/93 -RENEL, Norme PSI specifice producerii, transportului si distributiei energiei electrice, cap.5 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor si instalatiilor de utilizare generala, paragraf A22 - Instalatiile electrice de forta si iluminat aferente constructiilor;

- cap.6 - Norme specifice de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor si instalatiilor energetice (paragrafele T - Motoare electrice;U -Transformatoare);

-PT R1-2003 – cap.7-Exploatare , subcap.7.3 -Norme de exploatare;

- Ordin MIM 145/86, Norme specifice sectorului metalurgic (cap VI- Instalatii electrice);

- Normativ de PSI la executarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C 300 , aprobat cu Ordin 20 N/94 al MLPAT cap. 1, 2, 3 (responsabilitati si organizare PSI) si cap. 7 pct. 20 (exec. lucrari inst. electrice- iluminat, forta , paratraznet si automatizari);

- Norme si instructiuni tehnice de proiectare, executie si exploatare a instalatiilor electrice utilizate la proiectarea instalatiilor si lucrarilor cuprinse in proiect PT R1/03, PE 136/88, I7/2002,

PE 107/95.

5. Pentru executarea lucrarilor cat si pentru exploatarea instalatiilor proiectate s-au prevazut elemente de tehnica noua dar nu sunt necesare derogari, instructiuni, reguli sau dotari speciale de PSI (asa cum precizeaza Ordinul MIM nr. 145/86, art. 22, pct. c si f).

6. La executarea lucrarilor si efectuarea probelor precum si la exploatarea instalatiilor:

- masurile specifice se vor stabili, conf. Ordonanta 60/97 art. 25 lit. b, de catre executant, pe baza prevederilor din OG 60/97 art. 19 28, PE 009 cap. 1B7 (obligatii executant) si Ordin MIM 145 cap. 1.2.8 (Obligatii proiectant), respectiv beneficiar;

- la executarea unor lucrari de catre personal delegat se va tine cont de prevederile PE 009 cap. 4H, Ordin MIM 145 (la alegere) pct. 2.27 (exec. revizii si reparatii), pct. 2.2.8 (exec. investitii), cap. III (constructii), cap. IV (ateliere), cap. V (depozite), cap. VI (inst. electrice), cap. X (siguranta ost. AMCR) si Normativ C 300;

- utilizarea focului deschis (ardere cu flacara sau producere de scantei) in locurile cu pericol de incendiu sau explozie se va face numai pe baza 'permisului de lucru cu foc deschis', conf. PE 009 cap. 2G si Ordin 145 pct. 2.2.6.

7. In prezentul proiect sunt cuprinse lucrari de RK ale instalatiilor existente care nu conduc la schimbarea categoriei de incendiu/zonei de explozie fata de situatia precedenta astfel ca :

-sunt necesare dotari noi care sunt prevazute in devizul financiar cuprins in br.2.

Acestea sunt stabilite conform normelor de specialitate (Ordin MIM 145/86 Anexa 1 si PE 009/93 vol.II, Anexa 1 ).


8. Inainte de p.i.f. si de receptia finala a lucrarilor se va verifica (conf. NGPSI art. 35 si Ordin MIM 145/86) respectarea cerintelor normelor in vigoare cu privire la :

- masurile de siguranta impotriva incendiilor;

- realizarea integrala si de calitate a lucrarilor de PSI prevazute in documentatia tehnico-economica;

- dotarea corespunzatoare cu instalatii si mijloace PSI, inclusiv functionarea lor, cat si dotarea personalului de interventie la stingerea incendiilor cu echipamente si mijloace adecvate, conf. NGPSI art. 34 alin. 2;

- existenta si afisarea permanenta la loc vizibil (conf. PE 930 Anexa 2) a instructiunilor interne de exploatare -ITI- inclusiv a celor de PSI pentru fiecare loc de munca, intocmite de beneficiar (conf. NGPSI art. 19 lit. e, Ordin MIM 145 art.13i, 15j si m si PE 009 vol I cap 1 B3 art. 1.20 lit. a) , in conformitate cu normele in vigoare si cu documentatia tehnica si instructiunile cuprinse in proiect. .

9. Enumerarea normelor, capitolelor si articolelor recomandate nu este restrictiva, executantul si beneficiarul avand obligatia cunoasterii si respectarii tuturor normelor in vigoare aplicabile genului de lucrari executate.


CAP. 10. PARTEA ECONOMICA

Valoarea lucrarilor este cuprinsa in brosura 2.1 si 3.1 a prezentei mape si este calculata pe baza preturilor si valorilor cuprinse in cataloagele de produse sau din oferte similare ale firmei luate in considerare la intocmirea documentatiei de baza.
ANEXA MED_LBR


INCADRAREA IN CATEGORII DE IMPORTANTǍ, PERICOL SI MEDIU


Nr. crt.

Denumire categorie/grad

Norma

Incadrare pentru spatiul
Pod

Cabina

0

1

2

3

4

1

de importanta a constructiei si instalatiilor

HGR 766/97, Anexa 2

C

2

de importanta a gospodariei de cabluri

PE 107, Anexa 9 si Ordin MIM 145/86, art. 965


3

seismica

P 100, cap. 10

C


grad de seismicitate

STAS 11100/1

8

4

grad de pericol de incendiu/explozie al utilajului, instalatiei, spatiului etc.

Ordin nr.145 al MIM

Anexa 7

Normal

5

de pericol de incendiu

P 118, cap.3, tabel 2.1.5

E

6

grad de rezistenta la foc

P 118, cap.4, tabel 2.1.4

I

7

de combustibilitate

P 118, cap.2

C0

8

pentru depozitul de combustibil

P 118, cap.29

de pericol de explozie:
- zona si extinderea acesteia

Indreptar zonare (Ordin

41/P-87)

Neclasificat


- grupa si subgrupa

STAS 6877/10, cap.2 si

SR EN 50014 cap.4- clasa de temperatura

SR EN 50014 cap.510

de mediu (influente externe):

- zona climatica;

- tip si grupa de climate;

- temperatura mediu;

- umiditate;

- praf;

- socuri, vibratii;

- substante corozive sau poluante;

- nivel/grad poluare mediu ambiant;

- alte influente(altitudine, radiatii electromagnetice sau electrostatice, radiatii solare, trasnet, vant);

- conditii de utilizare (functie de calificarea personalului care are acces)

I 7, cap.2 si:

STAS 6535

STAS CEI 60721-2-1

STAS CEI 364-3,cap32

idem

idem

idem

idem + SR ISO 9233

SR CEI 815 + PE 109 (pt. M.T. si I.T.), STAS R 9321 Anexa, pct.5 (pt. J.T.) si SR EN 60950 (pt. TC)

SR CEI 364-3, cap.32


SR CEI 364-3, diviziunea 3 si 4


TN


AA4

AD2

AE3

AG1; AH2

AF2b
nu e cazulnu e cazul


TN


AA5

AD1

AE3

AG1; AH2

AF1
nu e cazulnu e cazul

11

de agresivitate atmosferica pentru

OL

STAS 10.128

4m


constructii supraterane din:

beton

C 170-87

III b

12

de agresivitate sol pentru constructii si instalatii subterane

STAS 7335/3 si I 14, tab.213

de mediu a locului de munca, a zonelor de manipulare si a celor de accesibilitate (d.p.d.v. al pericolului de electrocutare)

STAS 8275

Periculos

Foarte periculos

14

indicele de risc la trasnet

I20-00,Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Categorii de locuinte si rolul lor in vechea arhitectura romaneasca
Planimetrul Polar Electronic
Arhitectura si MATEMATICA
Nivela automata
Urbanism si arhitectura peisagera - subiecte examen
INFLUENTA COMPUTERULUI ASUPRA EDUCATIEI ARHITECTURALE
Infrastructuri - Clasificarea infrastructurilor dupa modul de solicitare a terenului de fundare, Schematizarea incarcarilor pentru calculul infrastruc
Seminar proiectarea structurilorTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu