Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » arhitectura
Seminararea structurilor

Seminararea structurilor


Universitatea "Politehnica" Timisoara - Facultatea de arhitectura

SEMINAR

PROIECTAREA STRUCTURILOR

CARACTERISTICI PLANSEU

Planseul - face transmiterea incarcarilor orizontale

- asigura eforturile de saiba

- 3 tipuri - monolite

- prefabricate- mixte

Plansee - rezemat pe laturi

- rezemat pe stalpi


Plansee - simplu rezemate


- incastrate elastic

Incarcari - utile: mobilier, persoane

- permanente: pereti despartitori, finisaje, greutatea proprie a planseului

finisaj

placa

Dimensiuni placa:

pe o directie: - simplu rezemata: Lmin/30

- incastrata elastic: Lmin/35 min 6 cm (finisaj)

pe 2 directii: - simplu rezemata: Lmin/40 min 13 cm (placa)

- incastrata elastic: Lmin/45

Dimensiuni grinzi

grinda de cadru - redimensionare: L/12 hgrinda/hplaca> 2.5

grinda de planseu - L/15 . .L/30

PROBLEMA

Incarcare permanenta

Incarcare

γ / densitate

[KN/m2]

Grosime [m]

Incarcare normala

[KN/m]

Coef, la starea limita ultima (SLU)

Incarcarea de calcul

PARCHET

SAPA

POLISTIREN

PLACA


q = 2 KN/m2 (q reprezinta incarcarea)

q = 1.5 2 = 3 KN/m2

Σ = 6.16 KN/m2

Apreciem 0.8 KN/m2 incarcarea din pereti despartitori:

qPd=1.35 0.8 = 1.08 KN/m2

Tip 1: - PC -permanente: 5.81 KN/m2

-utile: 3 KN/m2

Tip -PR+PD -permanente : 6.16+1.08 = 7.24 KN/m2

-utile : 3 KN/m2

Tipuri de combinatii de incarcari:

C1 = PERMANENTE+ UTILE

C2 = PERMANENTE+ UTILE + SAH 1 ,unde SAH reprezinta incarcarea alternanta

C3 = PERMANENTE+ UTILE + SAH 2

Placa simplu rezemata

Placa incastrata pe contur

Eforturi : S.I. [ KN m/ m]

Predimensionare grinzi: - grinda de cadru : hgr = l0 / 12

- grinda obisnuita : hgr = l0 / 15

- hgr > 2.5 hplaca

Dimensionarea armaturilor

Caracteristica materialelor.Definitii

Beton C16/20

fck[ KN m/ m2] Rezistenta caracteristica = rezistenta la compresiune pe cilindru la 28

de zile cu probabilitate de 95% (doar 5% pot fi mai mici).

fck[ KN m/ m2] =16

fcd [N/ mm2 Rezistenta de calcul la compresiune a betonului.

fcdcc fck / γc =116 / 1.6 = 10.67 N/ mm2

αcc = ia in considerare efectele de lunga durata si cele datorte modului de aplicare a incarcarilor .Are valori intre 0.8- 1.EC2 recomanda valoarea 1.

γc = coeficient partial de siguranta pentru beton.Are valoarea 1.5.

Armatura PC52 (S355*)

fyk [N/ mm2 Limita de curgere caracteristica a armaturilor pentru beton armat.

* Clasificare conform EC2 este in functie de diametru .

Diamerul nominal fyk [N/ mm2

6 . 14 S355

16 . 28 S345 345

32 . 40 S335 335

Un planseu cu grinzi obisnuit este realizat cu armturi avand diameter cuprinse intre 6 si 14 mm.

fyd = limita de curgere de calcul a armaturilor pentru beton armat

fyd = fyk / γs = 355/ 1.15= 308.70 N/ mm2

γs = coeficient partial de siguranta pentru otel.Are valoarea 1.15.

Acoperirea cu beton

Cnom = Cmin +∆Ctol = 10+10=20mm

Cnom - se refera la distanta masurata de la tangente barei la marginea betonului

Cmin = 10 mm

Cmin,b

C min,dur + ∆Cdur,y - ∆Cdur,st - ∆Cdur,add

 
∆Ctol = 10 mm


Cmin = max

Cmin,b = acoperirea minima datorita conditiilor de aderenta = diametrul barei

C min,dur =acoperirea minima din asigurarea conditiilor de durabilitate - se ia 10

∆Cdur,y =coeficient suplimentar de siguranta- se ia 0

∆Cdur,st = reducera acoperirii minime datorita folosirii unor oteluri inoxidabile

∆Cdur,add =reducerea acoperirii minime datorita unei protectii suplimentare (de ex. tencuiala)

a = Cnom +ϕ / 2

a = distanta de la centrul de greutate al armaturii la fata betonului.Trebuie sa respecte si conditiile de protectie la foc ,conform SR EN1992- 1-2

ϕ = diametrul barei care se stabileste conform practicii de proiectare

Se apreciaza -pentru armaturile de la partea superioara ϕ =10-12 mm

-pentru armaturile de la partea inferioara ϕ =8-10 mm

d= h-a

d=inaltimea utila a sectiunii

h=inaltimea sectiunii transversale

b=1000 mm pentru o placa(calculul s-a facut pe fasii unitare avand latimea de 1 m)

b=latimea sectiunii

Armatura la o placa este sub forma unei plase cu barele dispuse dupa 2 directii ,astfel inaltimea utila(d) a sectiunii va fi diferita pentru fiecare directie de solicitare.

Etape de rezolvare

1.Se alege in functie de valoarea maxima a efortului dupa ce directie dispun armaturile pe randul 1 respectiv randul 2.

2.Se calculeaza valoarea relativa a momentului incovoietor cu formula:

μ=M/( bd2 fcd)

3.Se determina coeficientul de armare,w, cu formula:

w=1-

4.Se determina aria de armatura,Aa,cu fromula :

Aa=w b d fcd / fyd [mm2/m]

5.Se alege din tabel o armare(un diametru si un pas).

Exemplu

hp=13cm

C 16/20 fcd=10.67 N/ mm2

S355 fyd=308.7 N/ mm2

ϕi=10

ϕs=12

Cnom=20 mm

b=1000 mm

Armare in camp

1.R1

Pe randul 1 se dispun barele care preiau eforturile mai mari.In general barele dispuse dupa dierectia scurta sunt pe randul 1,pentru ca de obicei dupa directia scurta sunt mai mari eforturile.

Se stabileste global R1 ,alegandu-se cel mai mare efort de pe placa.In acest caz cel mai mare efort este M1 = 7.8 KN m/ m.

a=Cnom+ ϕi /2=20+10/2=25mm

d= hp-a=130-25=105

Pentru M1=7.8 KN m/ m

μ=M1/bd2 fcd=7.8 106 / 1000 1052 10.67=0.066

w=1- = 1- = 0.068

Aa=w b d fcd / fyd 0.068 1000 105 10.67/308.7 =246 mm2/m=2.46cm2/m

→ ϕ8/20

Pentru M4=4.3 KN m/ m

μ=4.3 106/1000 105210.67=0.0365

w= 1- = 1- = 0.037

Aa=0.0371000 105 10.67/ 134 mm2/m=1.34 cm2/m→ ϕ8/20

Pentru M5=4.7 KN m/ m

μ=4.3 106/1000 105210.67=0.0365

w=1- = 1- = 0.040

Aa=0.0401000 105 10.67/ 145 mm2/m=1.54 cm2/m→ ϕ8/20

2.R2

a=Cnom+ ϕi /2+ ϕR1=20+10/2+8=33mm

d= hp-a=130-33=97mm

Pentru M9=5.1 KN m/ m

μ=5.1 106/1000 97210.67=0.050

w=1- = 1- = 0.0513

Aa=0.05131000 97 10.67/ 172 mm2/m=1.72 cm2/m→ ϕ8/20

Calcul analog pentru M7 si M6.

Armarea pe reazem

hp= 130 mm

fcd= 16 / 1.5 = 10.67 N/mm2

fyd=355 / 1.15 = 308.7 N/mm2

a= Cnom + sup/2 = 20 + 12/2 = 26 mm

d = h - a = 130 - 26 =104 mm

R1

-pentru M2=10.4 kN m/m

= M2/bd2fcd =10.4106/1000104210.67 = 0.0901

w = 1 - = 1 - =0.0945

Aa= b d w fcd/fyd = 1000 1040.094510.67/308.7 = 339 mm2/m = 3.39 cm2/m → 10/20

-pentru M3=11

= M2/bd2fcd =11106/1000104210.67 = 0.0953

w = 1 - = 1 - =0.1003

Aa= b d w fcd/fyd = 1000 1040.100310.67/308.7 = 361 mm2/m = 3.61 cm2/m → 10/20

a= Cnom +R1+ sup/2 = 20 +10+ 12/2 = 36 mm

d = h - a = 130 - 36 =94 mm

R2

-pentru M8=9.6 kNm/m

= M2/bd2fcd =9.6106/100094210.67 = 0.1018

w = 1 - = 1 - =0.1075

Aa= b d w fcd/fyd = 1000 940.107510.67/308.7 = 359 mm2/m = 3.59 cm2/m → 10/20

SCHITA DE ARMARE

ARMARE IN CAMP

ARMAREA PE REAZEM

Pentru obtinerea schitei finale de armare, armaturile de la partea superioara si inferioara se reprezinta pe acelasi desen

ARMARE GRINZI

AS1= (0.5+4)/2 1.75 = 3.93 m2

AS2 = 42/2 = 4 m2

Grinda : l/15=370/15=24.7cm

2.5hpl = 2.513 = 32.5 cm hgr = 35 cm (multiplu de 5)

Qtot = q1 AS1+q2AS2 = 9.163.93 + 8.814 = 71.23 kN

qudgr = Qtot/lgr = 71.23/4 = 17.8 kN/m

Pentru determinarea ariei de armatura trebuie determinat efortul cu care este incarcata grinda

M = ql2/8 = 17.842/8 = 35.6 kN

Facem o sectiune dreptunghiulara simplu armata

b=250mm

=14mm (presupus)

Cnom = 30mm

a = Cnom+/2 = 30+14/2 = 37 mm

d= hgr - a = 350 - 37 = 313 mm

= M/bd2fcd =35.6106/250313210.67 = 0.1362

w = 1 - = 1 - =0.147

Aa= b d w fcd/fyd = 250 3130.14710.67/308.7 = 398 mm2/m = 3.98 cm2/m → 3 bare 14 cu Aefectiva = 4.62 cm2

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.