Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » arhitectura
Ridicarea nivelitica a unei cai de comunicatii prin metoda drumltirii de nivelment geometric

Ridicarea nivelitica a unei cai de comunicatii prin metoda drumltirii de nivelment geometric


RIDICAREA NIVELITICA A UNEI CAI DE COMUNICATII PRIN METODA DRUMLTIRII DE NIVELMENT GEOMETRICI. LUCRARI IN FAZA DE TEREN

1) Trasarea retelei de sprijin a ridicarilor de nivelment geometric

2) Recunoasterea terenului si stabilirea traseului drumuirii de nivelment geometric;

3) Alegerea si pichetarea punctelor de drumuire;

4) Intocmirea schitei generale a traseului drumuirii;

5) Executarea masuratorilor de nivelment geometric de miiloc pe traseul drumuirii cu doua orizonturi;

6) Verificarea masuratorilor de nivelment geometric si inscrierea lor in caietul de teren;

7) Intocmirea schitelor parpale ale profirelor transversale;

8) Executarea masuratorilor de nivelment geometric de mijloc cu un singur orizont pe axul pofilelor transversale;

9) Verificarea masuratorilor de nivelment geometric de mijloc pe pofilele transversale si inscrierea lor in caietul de teren;

II. LUCRARI IN FAZA DE BIROU

1) Calcularea lungimilor medii ale portelor;

2) Calculul lungimii nivelelor;

3) Calculul deferentelor de nivel provizorii dintre punctele drumuirii,

4) Stabilirea erorii de inchidere pe diferente de nivel provizorii;

5) Compensarea erorii de inchidere pe diferentele de nivel provizorii si calcularea diferentelor de nivel;

6) Calcularea cotelor absolute ale punctelor de drumuire;

7) Calcularea cotelor absolute ale punctelor de pe protiluI transversal; 8) Intocmirea profilului longitudinal al traseului drumuirii de nivelment geometric;

9) Intocmirea profilului transversal intr-un punct al drumuirii;

Dosarul va cuprinde:

E. Piese scrise:

1) Memoriu descriptiv al executarii lucrarilor de teren si de birou;

2) Tabelul cu elementele masurate si calculate;

3) Calcule prezentate si inregistrarea in ordinea executiei lor;

F. Piese desenate:

1) Schita generala a traseului drumuirii si al profirelor transversale;

2) Profilul transversal intr-un punct al drumuirii;

I. LUCRARI IN FAZA DE TEREN

In vederea amenajarii unei cai de comunicatii se cere sa se efectueze ridicarea nivelitica unui tronson, care sa cuprinda o lungime de aproximativ 300 m si un profil transversal.

In succesiunea operatiilor vom respecta:

- traseul drumuirii se va desfasura de-a lungul liniilor care au panta cea mai redusa.

- lungimea portelor va fi de maxim 40 m.

- lungimea nivelelor va fi de maxim 80 m

- la executarea drumuirii se vor folosi 2 orizonturi ale instrurnentului.

1) Recunuasterea terenului

Prin recunoasterea terenului se realizeaza delimitarea perimetrului suprafetei de teren care urmeaza a fi ridicata si se identifica toate punctele caracteristice , atat din punct de vedere perimetric, cat si nivelitic din interiorul perimetrului.

2) A legerea si pichetarea punctelor de statie

In functie de marimea suprafetei de teren care urmeaza a fi ridicata se alege punctul de statie aproximativ in mijlocul distantei dintre punctele de drumuire. Punctul de statie se marcheaza printr-un tarus de lemn sau cu un bulon metalic.

3) Intocmirea schitei generale a traseului drumuirii

Schita detaliilor planimetrice se va intocmi astfel incat sa poata fi marcate si

numerotate cat mai clar detaliile si punctele caracteristice,

Punctele de detaliu se vor numerota de la stanga la dreapta incapand de la R1, 101,

102 ,R2.

4) Asezarea nivelei in punctul de statie

Pentru executarea masuratorilor, se aseaza instrumentul in pozitie corecta de lucru,

efectuandu-se urmatoarele operatii:

o) asezarea trepiedului deasupra punctului de statie cu platforma cat mai orizontala,

in functie de configuratia terenului;

p) asezarea aparatului pe masuta trepiedului cu ajutorului surubului pompa;

q) prinderea firului de plumb;

r) centrarea aparatului pe vericala a punctului matematic cu ajutorul firului cu plumb

s) calarea aparatului;

t) masurarea inaltimii aparatului;

u) punerea la punct a lunetei prin realizarea calitatii firelor reticulare si vederii in

perspectiva. 

II. LUCRARI IN FAZA DE BIROU

Operatiile in faza de birou constau in calcularea lungimii medii a porteelor, calcularea lungimii nivelelor, calculul diferentelor de nivel si compensarea acestora si calculul cotelor absolute ale punctelor de drumuire.

Distanta de la aparat la mira se numeste portee iar distanta dintre mire nivelul. Cota punctului B se poate calcula in raport cu cota cunoscuta a punctului A in 2 feluri:

a) cu aiutorul diferentei de nivel dintre cele 2 puncte, data de diferenta citirilor la firul niveelor

ΔZAB=

Cota punctului va fi egala cu cota cunoscuta a punctului A, la care se adauga algebric diferenta de nivel dintre puncte:

ZB=ZA+ ΔZAB

b) cu aiutorul planului de viza.

Se calculeaza cota planului de viza, aducandu-se la cota cunoscuta a punctului A, citirea pe mira la firul niveelor din acest punct.

ZPV=ZA+

Cota punctului B va f egala cu cota planului de viza din care se scade citirea pe mira din punctul B a carui cota trebuie determinata

ZB= ZPV-

In continuare, se calcuieaza lungimiie porteelor in functie de constanta stadimetric0. (K=100) a aparatului si de citirile pe mira la firele stadimetrice (LI, L2)

=K* ( -

=K* ( -

Deoarece s-a stationat cu aparatul pe aliniament, lungimea nivelului se obtine prin insumarea lungimii porteelor

Eroarea de inchidere pe diferenta de nivel cunoscuta este diferenta algebrica dintre sumele diferentelor de nivel, masurate la 2 orizonturi. Aceasta eroare trebuie sa se incadreze in toleranta data de instructiunile tehnice pentru fiecare ordin de nivelment sau gen de lucra.ri.

fz -0,5mm 

Corectia va fi egala si de semn contrar cu eroarea. Mai intui se calculeaza corectia unitara si apoi, corecpile ce revin fiecarei diferende de nivel

Diferentele de nivel compensate se obtin prin insumarea algebrica a diferentelor de nivel provizorii cu corectiile partiale, rezultand

Ca verificare a compensarii trebuie ca

Cotele punctelor de drumuire se calculeaza folosindu-se cota reperului de sprijin initial, ZRi, la care se adauga algebric, succesiv si cumulat, diferentele de nivel compensate.

j=R1,101,102,R2 si i=1..3

Calculul cotelor punctelor de pe profilele transversale

Punctele de pe profilele transversale sunt puncte caracteristice din punct de vedere nivelitic, adica punctele unde se produce o schimbare de panta a terenului.

Pe baza cotelor acestor puncte, si a cotelor punctelor de drumuire, se face reprezentarea reliefului terenului pe planul topografic.

Cotele punctelor de pe profile se calculeaza in raport cu cota planului de viza din statia din care au fost masurate.

Cotele punctelor de pe profil se calculeaza scazandu-se din cota planului de viza, citirile pe mira in fiecare punct:

Pct. de statie

Pct. vizat

Distanta intre puncte

Citiri pe mira

Diferente de nivel

Cote

L1

L0

L2


RNC


Pct. de statie

Pct. vizat

Distanta intre puncte

Citiri pe mira

Diferente de nivel

Cote

L1

L0

L2

 S2

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.