Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii
Caiet de sarcini - modernizare retele secundare de distributie energie termica prin inlocuire cu conducte preizolate

Caiet de sarcini - modernizare retele secundare de distributie energie termica prin inlocuire cu conducte preizolateCAIET DE SARCINI

2 . MODERNIZARE RETELE SECUNDARE DE DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA PRIN INLOCUIRE CU CONDUCTE PREIZOLATE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.Prevederile prezentului caiet de sarcini reprezinta cerinte minimale (obligatorii).Obiectiv Reabilitare retele termice aferente 29 Puncte Termice Braila, realizate din conducte preizolate montate direct in pamant.

DOMENIU DE APLICARE

In prezentul caiet de sarcini sunt cuprinse lucrarile ce trebuiesc efectuate in vederea inlocuirii conductelor de incalzire si apa calda de consum existente si montarea unei conducte noi pentru recircularea acc , din cadrul proiectului:

MODERNIZARE RETELE SECUNDARTE DE DISTRIBUTIE

ENERGIE TERMICA PRIN INLOCUIRE CU CONDUCTE

PREIZOLATE,

aferente a 29 Puncte Termice Braila

La intocmirea proiectului si a detaliilor de executie a prezentei documentatii s-a luat legatura cu beneficiarul lucrarii si s-a urmarit obtinerea unui nivel ridicat de calitate.

Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul conductelor preizolate si al materialelor pentru izolatiile locale, privind:

transportul conductelor preizolate si al materialelor pentru izolatii;

stocarea si manipularea lor la locul de punere in opera;

pregatirea conductelor, a fitingurilor pentru montare;

lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor, a vanelor, etc;

instructiuni pentru conditii speciale (de calitate a terenului de fundatie cu apa freatica);

schema termomecanica.

SITUATIA EXISTENTA

Cartierele din municipiul Braila sunt alimentate cu energie termica in sistem centralizat prin intermediul retelei de transport(primar), a Punctelor Termice(PT) si a retelei de distributie(secundar).

Sursa de energie termica este centrala in cogenerare CET Braiala aflata la circa 10 Km in exteriorul municipiului.

Sistemul de transport si distributie este in proprietatea Consiliului Local Braial.. Bunurile acesuit patrimoniu au fost concesionate catre S.C. CET SA Braila. . Concesionarul, conform contractului, exploateaza concesiunea conform licentelor obtinute de la ANRE si are responsabilitatea intretinerii, repararii, modernizarii si dezvoltarii serviciului public contractat si a echipamentelor existente si viitoare aferente acestora.

Retelele secundare de incalzire si apa calda de consum au fost construite in diferite perioade in functie de sursa de energie termica care alimenta cartierele de locuit.

Starea fizica a conductelor este necorespunzatoare ,prezinta un grad inaintat de uzura, ceea ce implica reparatii frecvente. Reteaua de apa calda de consum prezinta probleme majore datorita uzurii materialelor, ceea ce duce la necesitatea schimbarii acestora inaintea expirarii duratei normate de serviciu.

Din lipsa posibilitatii de control si de urmarire a functionarii retelei termice depistarea pierderilor de agent termic care sunt din ce in ce mai frecvente, se face cu intarziere, contribuind la consumuri suplimentare de agent termic.

Consecintele degradarii conductelor de termoficare sunt urmatoarele:

pierderi de energie termica, datorita afectarii izolatiei termice.

pierderi de agent termic, datorita spargerii conductelor corodate.

cheltuieli suplimentare pentru repararea retelelor deteriorate si refacerea infrastructurii aferente lucrarii de reparatii din zona (drumuri, trotuare, spatii verzi, etc.).

intreruperi in alimentarea cu energie termica a consumatorilor.

Din cele de mai sus rezulta, ca mentinerea in continuare a situatiei existente, prin suprapunerea deficientelor semnalate, conduce la neasigurarea confortului termic adecvat, la consumuri suplimentare de agent termic si genereaza costuri crescande de exploatare, intretinere si reparatii. In aceste conditii, siguranta mentinerii in functiune a sistemului de termoficare si eliminarea pierderilor mentionate nu se mai pot realiza prin lucrari obisnuite de intretinere si reparatii motiv pentru care se impune inlocuirea urgenta a conductelor retelelor termice.

AMPLASAMENTUL

Cartierele de locuinte din municipiul Braila

DATE DE TEREN

Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament pentru retelele termice de distributie se prezinta astfel:

Conditii geomorfologice

Orasul Braila este situat pe malul stang al Dunarii, la limita nord-estica a Baraganului.

Relieful este in general monoton, cu denivelari izolate (Lacul Sarat, Lacul Dulce) si aflat in panta lina de la nord la sud si de la vest la est.

Conditii climaterice

Zona orasului Braila se caracterizeaza printr-o clima continentala temperata.

Temperatura medie anuala este de +11 C, iar cantitatea de precipitatii este de 400 mm/an.

Vantul dominant sufla cu intensitate moderata dinspre NE.

Adancimea de inghet este de 0,9 m, conform STAS 6054-81.

Stratificatia terenului

In lungul traseelor se intalneste un strat de umpluturi eterogene neconsolidate si sol vegetal in grosime de 0,8 - 2,0 m, urmat de un orizont loessoid alcatuit din loessuri argiloase sau prafoase pana la 6-7 m adancime.

Nivelul hidrostatic este situat la o adancime de 3,5 – 4,5 m, care coboara treptat pana la adancimea de 10-12 m adancime.

Caracterizarea geotehnica a terenului de fundare

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare (pachetul loessoid) rezultate sunt:

umiditatea naturala W = 5,3 – 31,0%

plasticitatea  Ip = 13,5 – 16,2%

porozitatea  n = 47 - 54%

unghiul de frecare interna f

COMPONENTA SISTEMULUI

Volumul lucrarilor (procurare si montaj) in sistemul de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum cuprinde:

tevi preizolate sau din otel pentru transport si distributie

coturi preizolate sau din otel, ramificatii preizolate sau din otel, goliri, aerisiri preizolate, reductii preizolate sau din otel, alte elemente de conducte preizolate

accesorii specifice sistemului de conducte preizolate (perne de dilatare, caciuli de capat, etc.)

sistem de semnalizare si monitorizare izolatie conducte

sistem de transmisie date (cablu M-Bus si contoare de ACC)

PREZENTAREA SOLUTIEI

Reteaua termica este structurata din:

conducte preizolate de agent termic incalzire ducere si intoarcere pozate direct in pamant;

conducta preizolata apa calda de consum si conducta de recirculatie pozate direct in pamant.

Traseul conductelor a.c.c. este comun cu cel al conductelor de agent termic incalzire.

Montajul conductelor se face in general pe traseul existent.

Pe aceste trasee, existente, sunt in functiune conducte pentru incalzire si ACC cu izolatie clasica, montate in canale de beton(canivouri), conducte ce se vor demonta.

In cazurile in care reteaua trece pe proprietate privata se incearca gasirea solutionarii pe alt traseu.

Conductele de agent termic incalzire montate direct in pamant vor fi in conformitate cu SR EN 253:2004.

La realizarea retelelor de apa calda de consum montate direct in pamant se vor utiliza conducte din teava de otel zincata in conformitate cu SR EN 10217-1,2/2003    Tevi de otel sudate utilizate la presiune, cu material P235 GH;

Termoizolatia conductelor este din spuma tare de poliuretan cu greutatea specifica de minim 80 kg/mc, cu o structura inchisa conform EN 253-2004 Conducte pentru incalzire districtuala.Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda .Ansamblu de conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena

Mantaua de protectie este realizata din polietilena de inalta densitate conform conform EN 253-2004 Conducte pentru incalzire districtuala.Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda .Ansamblu de conducte de otel,izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena.

STANDARDE SI NORMATIVE UTILIZATE

Reteaua termica pentru incalzire si apa calda menajera s-a proiectat si va trebui sa se execute conform tehnologiilor impuse de furnizorul de materiale si in conformitate cu prevederile urmatoarelor normative si standarde:

I 13/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala;

I9 / 1994 Normativ pentru proiectarea instalatiilor tehnico-sanitare ;

NP 029-02 Normativ de proiectare si executie a retelelor termice din conducte preizolate;

NP 058/02 Normativ de proiectare si executie a sistemelor centralizate de energie termica - retelelor termice si puncte termice ;

P7-2000 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire;

C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii;

P 118/1999 Norme de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului;

C 142/1985 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii;

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, modificata ;

C 150 / 1999 – Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile;

Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conducte tehnologice din otel I 12;

STAS 5555/2-80 – Sudarea metalelor. Procedee de sudare;

SR 8591 – Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura;

STAS 1478 – Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.

SR EN 253:2004 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Ansamblu de

conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena;

SR EN 253:2004/A1:2006 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Ansamblu de

conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena;

SR EN 448:2004 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme lipite de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Fitinguri preizolate. Tevi de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena;

SR EN 488:2004 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Robinete preizolate de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena

SR EN 489:2004 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Imbinare preizolata. Tub de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena;

STAS 1343/95 – Alimentari cu apa

STAS 4163 / 95 – Retele de distributie

STAS 1478 / 91 – Alimentari cu apa

STAS 4789 – Flanse otel rotunde cu gat pentru sudare, Pn 6

STAS 8804 – Reductii

STAS 8808 – Teuri

STAS 8809 – Teuri cu ramificatie redusa

STAS 2448/73 – Camine de vizitare cu camera de lucru de 2 m

STAS 2308/81- Camine

STAS 6701/82 – Guri de scurgere cu sifon si depozit

STAS 3272/80 – Gratare cu rama din fonta pentru guri de scurgere

STAS 1846/90 – Determinarea debitelor de apa de canalizare

STAS 1481/80 – Canalizari – studii de proiectare

STAS 3051/91 – Sisteme de canalizare

H.G. nr.766 / 1997 – Stabilirea clasei de importanta a constructiilor.

PE 116 /95 Normativ de incercari si masuratori la echipamente electrice;

PE 107/1995 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

PE 118/99 - Norme tehnice de protectie la actiunea focului;

STAS 2612 /87 – Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise;

STAS 4102 / 85 – Piese pentru instalatii de legare la pamant;

STAS 8275 /87 – Protectia impotriva electrocutarilor;

STAS 8114/1, 2 – Corpuri de iluminat. Conditii tehnice generale;

STAS 2849/1…7 – Iluminat. Terminologie;

STAS 30091 – Lampi electrice.

Acte noprmative cuprinse in cartea PSI „PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR PENTRU PERSOANE JURIDICE”-2007

G 111-2004 Ghid de proiectare privind protecttia impotriva coroziunii constructiilor din otel.

I 14 –1976 Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate

Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii;

Legea nr319/2006 Lege a securitatii si sanatatii in munca ;

Norma metodologicade aplicare a L 319-2006

L 307 -2006 privind apararea impotriva incendiilor

PE 009-1993 Norme de prevenire,stingere si dotare impotriva incendiilor pentruproducerea, transportul si distributia energiei electrice si termice;

STAS 8183- 80 Oteluri pentru tevi de uz general. Marci si conditii tehnice de calitate;

SR EN 10220:2003 Tevi de otel sudate si fara sudura.

SR EN 13162-2003 Saltele din vata minerala;

Prescriptii tehnice Colectia ISCIR in vigoare.

H.G. R. 273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Anexa : Cartea tehnica a constructiei;

H.G. 425/1994 Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice;

H.G.R. 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; ETC.

LIMITE DE RESPONSABILITATI

Executantul va fi raspunzator pentru conformitatea productiei sale cu cerintele precizate in prezentul caiet de sarcini. Aprobarea de catre beneficiar cu avizul proiectantului general a unor desene, specificatii, proceduri, incercari, etc. nu scuteste executantul de raspunderile sale. Nu se admite nici o modificare de la acest caiet de sarcini sau de la documentele de contract, fara aprobarea scrisa a proiectantului si a beneficiarului.

Executantul va fi raspunzator de informarea subcontractantilor asupra cerintelor tehnice acoperite de acest caiet de sarcini.

Executantul este responsabil de imbinarile efectuate, de incercarile nedistructive efectuate, precum si de probele de presiune realizate in vederea receptiei si punerii in functiune.

CONDITII DE CALITATE

Materialele si utilajele folosite la executarea retelelor termice (conducte preizolate, armaturi) vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau prescriptiile tehnice ale furnizorului si vor trebui sa fie insotite de :

certificat de calitate de la furnizor;

fise tehnice cu caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare;

instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare ale produsului;

certificat de garantie specificand perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor;

certificat de atestare a performantelor materialelor si aparatelor, emise de institute de specialitate, abilitate in acest scop.

Furnizorul de conducte va trebui sa certifice faptul ca bunurile sunt realizate printr-un proces de productie automatizat ce cuprinde minim o instalatie de injectie automata, dotata cu calculator de proces pentru urmarirea si conducerea procesului tehnologic de preparare si injectare controlata si redactarea automata a protocoalelor de injectare pentru fiecare produs fabricat cu datele de identificare (tip bun, data si ora executarii, raportul de amestec, cantitatea de spuma, temperatura si presiunea de injectare, densitate). Instalatia de injectie trebuie sa poata procesa sistemul poliuretanic care nu contine CO2 sau freon. Pentru acest utilaj se va prezenta cartea tehnica.

De asemenea trebuie sa dispuna de personalul tehnic de specialitate in vederea realizarii contractului pentru realizarea atat a bunurilor cat si a serviciilor asociate si conexe , sa detina certificatul ISO 18001- Sistem de management al securitati ocupationale a organizatiei, dovada certificarii Asigurarii Calitatii si Protectiei Mediului ISO 14001 si sistemul propriu de asigurare a calitatii, insotit de certificatul eliberat de organismul de certificare (respectiv ISO 9001/2000).

CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE A LUCRARII

Materiale folosite. Cerinte si utilizare

Elementele componente primare sunt:

Conducta preizolata dreapta pentru acest proiect este in conformitate cu Standardul European pentru conducte preizolate SR EN 253:2004, aplicat la parametrii de functionare a conductelor termice pentru incalzire (T=900C, p=6 bar) si pentru acc (T=60 0C, p=10 bar) in concordanta cu precizarile Caiet de Sarcini pentru furnitura.

conducte de serviciu din teava otel material P235 GH (OLT 35) fara sudura utilizate la presiune conform SR EN 10216-2:2003 prin care se transporta agentul termic pentru incalzire si conducta de serviciu din teava de otel sudata conform SR EN 10217-1,2/2003 pentru apa calda de consum(ACC).

Conductele vor fi livrate in lungimi de 6 12 m. Toleranta lungimilor este de 0÷25 mm. Conductele de otel se vor furniza cu dimensiuni in conformitate cu SR EN 10220/2003, SR EN 10216-2/2003, SR EN 10217-1,2/2003

izolatia termica realizata din spuma tare de poliuretan. Executantul lucrarilor de reabilitare a retelelor termice trebuie sa prezinte la livrarea tevilor preizolate protocolul de spumare care sa ateste caracteristicile de baza ale spumei poliuretanice.

mantaua de protectie realizata din teava de polietilena de inalta densitate conform EN 253-2004 Conducte pentru incalzire districtuala.Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda .Ansamblu de conducte de otel,izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena;

robineti de otel cu organ de inchidere sferic,

fitinguri prefabricate cu izolatia gata pentru instalare, in concordanta cu SR EN 448:2004.

perne de dilatatie - vor fi instalate de catre lucratori ai producatorului de conducte preizolate sau de catre personalul executantului special instruit pentru acest lucru.perne de pozare

puncte fixe

banda de marcaj inscriptionata “S.C. CET SA Braila

sistemul de supraveghere si semnalizare

Conductele preizolate pentru incalzire si acc ale retelei proiectate vor fi prevazute cu un sistem de supraveghere/semnalizare a avariilor la instalare. Controlul permanent al izolatiei termice a conductelor preizolate se face prin verificarea umiditatii si a distributiei acesteia in izolatia termica. In termoizolatia din spuma poliuretanica a conductelor si elementelor preizolate sunt incorporate doua fire de semnalizare a avariei: un fir senzor confectionat din NiCr rosu, izolat, cu perforatii la intervale de 15 mm si un fir de intoarcere verde, din Cupru cositorit, izolat, fara perforatii.

Furnizorul produselor preizolate va acorda o atentie speciala serviciilor incluse in livrare in vederea finalizarii sistemului de supraveghere

Furnizorul produselor preizolate va propune tehnologia proprie de conexiune a firelor sistemului de supraveghere, de izolare si etansare a imbinarilor prin sudura la locul de montaj a tronsoanelor si elementelor de conducta. Tehnologia va descrie operatiile de conexiune a firelor, de sudare, de etansare si izolare a imbinarilor locale, calitatea materialelor, conditiile de lucru si de calificare a personalului de executie precum si alte conditii speciale, daca se impune.

Lucrari de constructii. Sapaturi, umpluturi.

-Daca in timpul sapaturilor se intalnesc cabluri, conducte, constructii sau instalatii, executantul impreuna cu beneficiarul lucrarii trebuie sa ia legatura cu proprietarii acestora in vederea stabilirii solutiei adecvate.

-Sapatura si spatiul de lucru se imprejmuiesc, daca lucrarile se executa pe artere cu circulatie auto, se marcheaza locul conform actelor normative din legislatia rutiera.

-Se elibereaza traseul de eventualele obiecte care ar putea impiedica executia.

-Se pregatesc utilajele de spart , sapat, ridicat si transportat, uneltele specifice si formatia de lucru.

-Se executa lucrarile de protectia muncii si protectia celor care circula in zona.

-Pentru a evita accidentele prin infiltrarea gazelor naturale in constructii prin canale termice abandonate, acestea dupa demontarea conductelor vor fi umplute cu pamant. Capetele acestor canale vor fi betonate.

-Se desface imbracamintea trotuarului sau a strazii pe latimi minime prin spargere cu mijloace mecanice, procedandu-se la recuperarea asfaltului si evacuarea materialelor nereciclabile rezultate.

-Latimea santurilor se vor stabili in functie de distantele minime dintre conducte indicate de furnizorul acestora respectiv indicativul NP 059-02 si NP 029-02.

-In zonele cu ramificatii ale retelelor sapaturile sunt mai largi cu 0,4 m pe ambele parti, pe o lungime de 2 m.

-Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte a santului.

-Pe traseul cu canale termice existente se decoperteaza canalul respectiv se ridica placile de acoperire, din care cele intregi se recupereaza si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar cele deteriorate vor fi transportate la groapa de gunoi a municipiului.

-Tevile de incalzire din canalul termic decopertat se demonteaza si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar tevile de apa calda menajera se demonteaza din canalul termic dupa montarea retelei de acc. provizorie pentru a asigura furnizarea fara intreruperi pe termen lung sau repetat a apei calde menajere.

-Daca latimea canalului termic nu este suficient pentru amplasarea conductelor preizolate, se sparge un perete al canalului de beton si se lateste la cota necesara.

-Se aseaza suporti transversali din poliuretan sau saci de nisip amplasati la intervale de minim 2-3 m. in conformitate cu tehnologia furnizorului de material preizolat.

-Se efectueaza pozarea conductelor si se asterne un strat de nisip intre si peste conducte care va depasi partea superioara a protectiei termoizolatiei cu min.10 cm.

-Odata cu pozarea conductelor se va poza si cablu de transmisie date M-Bus, de regula la partea inferioara a acestora. Acest lucru se stabileste cu investitorul.

-Nisipul nu va contine corpuri straine (pietre, caramizi etc.) care pot sa distruga teava de protectie a conductei, restul umpluturii va fi executat cu pamantul rezultat din excavatie.

-Umplutura se executa in straturi succesive care se uda, se compacteaza si se niveleaza, dupa caz, conform indicatiilor din proiect.

-Surplusul de pamant ramas dupa efectuarea umpluturii se va transporta in locuri de depozitare stabilite in prealabil.

-Se refac pavajele si celelalte suprafete afectate de executia retelei termice, refacerea se va executa in aceeasi structura si forma ca si cea initiala

-Toate lucrarile se vor executa respectand standardele si normativele in vigoare.

Montajul conductelor

Lucrarile vor fi programate impreuna cu investitorul, si se vor efectua de preferinta in afara perioadei de incalzire.

Traseul conductelor a.c.c. este comun cu cel al conductelor de agent termic incalzire.

Montajul conductelor se face in general pe traseul existent.

Pe aceste trasee, existente, sunt in functiune conducte pentru incalzire si ACC cu izolatie clasica, montate in canale de beton(canivouri), conducte ce se vor demonta.

Executia, montarea si repararea retelelor termice poate fi facuta numai de agenti economici autorizati in acest scop, in conformitate cu prescriptiile tehnice C10 /1 TIP A, C10 /1 TIP B , C6 /TIP A si TIP B din colectia ISCIR.

Ofertantul lucrarilor de reabilitare retele termice cu conducte preizolate va intocmi si va prezenta odata cu oferta, respectand traseul prevazut in proiect , schema termomecanica ce va cuprinde toate elementele necesare si anume: modul de compensare a dilatarilor( compensatoare U ,L,Z) , perne de dilatare, puncte fixe naturale sau preizolate, canale de expansiune , tipul de pretensionare daca se impune (termic sau electric). Schema termomecanica si breviarul de calcul aferent se va face in mod unitar si vor fi verificate si avizate “VERIFICAT CONFORM” si “AVIZAT CONFORM” – in ceea ce priveste respectarea prescriptiilor tehnice PTC 10/1,2 Colectia ISCIR – de catre furnizorul de conducte.

Lucrarile de constructii - montaj vor incepe numai dupa pichetarea pe teren a intregului traseu in conformitate cu planul de situatie si semnarea procesului verbal de predare-primire a traseului, care se va incheia intre proiectant, constructor si beneficiar.

Pentru realizarea investitiei intreprinderea constructoare va elabora detaliile privind procedeele si tehnologiile de executie in conformitate cu proiectul tehnic elaborat si cu prevederile din prescriptiile tehnice ISCIR CR7/1-03A1/04, respectandu-se normativele privind Protectia Muncii si PSI.

Documentele pe care le va prezenta executantul lucrarilor de reabilitare odata cu oferta sunt:

a) autorizatie de proiectare ISCIR – INSPECT tip A1 conform PT 10/1 colectia ISCIR

b) autorizatie de executie ISCIR – INSPECT tip B1 conform PT 10/2 colectia ISCIR

Constructorul raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie stabilite, de calitatea executiei si a materialelor folosite in concordanta cu prevederile din proiectul tehnic si prescriptiile tehnice in vigoare

Raspunderea este valabila pe toata durata normala prevazuta pentru utilizarea retelei.

Inainte de inceperea montajului, toate materialele vor fi verificate in ceea ce priveste aspectul, dimensiunile, marcajul si certificatele de calitate (conformitate) In acest sens se va solicita furnizorului de tevi sa livreze materialul teava insotit de certificatul de calitate (conform obligatiilor pe care le are) in care trebuie sa fie precizate urmatoarele caracteristici:

compozitia chimica;

proprietati fizico-mecanice;

categoria tevii (marca);

simbolul materialului.

Pentru conducte si elemente prefabricate – preizolate, firma producatoare va atasa pentru fiecare lot in parte certificate de calitate pe sorturi si dimensiuni, la care in copie xerox vor fi atasate si certificatele de calitate ale celorlalte materiale care intra in componenta produsului respectiv.

Toate acestea sunt in conformitate cu prevederile normelor si standardelor europene in vigoare ISO 9001 si SR EN ISO 9001/2001

Transportul, incarcarea, manipularea si depozitarea elementelor preizolate

Conductele si elementele preizolate trebuie ferite de efecte mecanice, de loviri, de sarcini statice, iar transportul trebuie astfel efectuat, incat sa nu deformeze sau sa se deterioreze mantaua exterioara de protectie, izolatia termica sau ansamblul produsului preizolat.

La transport conductele se vor fixa impotriva deplasarii si nu se vor transporta impreuna cu obiecte ascutite, care ar putea deteriora tevile de protectie. Conductele pot depasi cu max. 1 m suprafata de incarcare, conform prescriptiilor de circulatie si transport. Capetele tevilor se vor fixa impotriva pendularii.

In cazul in care transportul se face pe distante mari, distantele de rezemare nu vor depasi 2 m si suprafata de rezemare trebuie sa aiba o latime de cel putin 20 cm.

Avand in vedere sensibilitatea la temperaturi joase a materialelor plastice, incarcarea si transportul se va efectua cu atentie deosebita!

Ridicarea conductelor si elementelor se va efectua doar cu dispozitive corespunzatoare de ridicare. Prinderea acestora se face cu chingi de ancorare de min.10 cm latime. Este interzis pentru ridicarea directa a acestor produse utilizarea cablurilor de otel sau a franghiilor de sarma fara distribuitor de sarcina, deoarece pot deteriora tevile de protectie, (se poate utiliza pentru incarcare stivuitorul doar cu prelungitor). Este interzisa aruncarea, rostogolirea, tararea conductelor si elementelor preizolate.

Elementele preizolate se vor depozita doar pe suprafete plane, cu sprijinire corespunzatoare. Astfel se vor evita sarcinile mecanice punctiforme, datorate asezarii neuniforme, care ar putea conduce la deteriorarea tevilor.

Nu este permisa depozitarea pe timp indelungat, in locuri expuse la actiunea razelor solare a elementelor cu protectie din material elastic, deoarece razele ultraviolete au efect distructiv asupra tevii de protectie si descompune izolatia din spuma poliuretanica.

Pozarea conductelor

Conductele preizolate se asaza in santuri tinand cont de urmatoarele:

traseele conductelor, ordinea asezarii tevilor si elementelor retelei, se poate efectua doar pe baza proiectului emis si aprobat de beneficiar, cu acordul furnizorului de conducte preizolate

orice modificare in prezenta instructiune se face numai cu aprobarea in scris a directorului tehnic din partea furnizorului de tevi preizolate, in caz contrar, modificarile efectuate fara aprobarea atrag dupa sine retragerea garantiei!

latimea santului trebuie in asa fel realizata, incat la diametrele tevilor de protectie sub Ф 200 mm distanta intre mantalele de protectie ale conductelor invecinate, respectiv intre peretii santului si prima conducta pozata langa pereti, va fi min 150 mm, iar la diametre mai mari sau egale cu Ф 200 mm ale tevilor de protectie aceasta distanta trebuie sa fie min 200 mm.

In santurile executate conform prescriptiilor, conductele preizolate se pot aseza in doua variante:

a) din 3 in 3 metri se aseaza in sant perne de pozare cu dimensiunile 150 x 150 mm a caror lungime corespunde cu latimea santului, inaltimea de 150 mm iar pe acestea se aseaza conductele preizolate. Inaltimea si latimea de 150 mm sunt importante, deoarece in cazul latimii necorespunzatoare teava de protectie se poate turti (deteriora sub greutatea conductei), iar in cazul inaltimii necorespunzatoare nu se poate asigura patul minim de nisip. Dupa efectuarea lucrarilor de izolari locale si dupa realizarea patului de nisip, pernele de pozare din lemn se pot indeparta putandu-se utiliza la alte pozari.

b) se aseaza in sant cate 2 bucati de perne de pozare din spuma poliuretanica pentru fiecare conducta, perne care sunt fabricate special, avand dimensiunile Ф 400 x 150 mm. Pernele de pozare din spuma poliuretanica in cazul conductelor de 6m se aseaza la aproximativ 1 m de capatul conductelor, asa incat mufa sa se poata trage pe capatul tevii preizolate.

In cazul conductelor de 6-12 m centrul de greutate se imparte in doua, in asa fel incat conducta sa nu se incovoaie de la greutatea proprie (pana la conducte de Ф 324/450 mm, de 12m lungime, sunt suficiente 2 perne de pozare din spuma poliuretanica). Aceste perne de pozare se pot lasa in santuri dupa terminarea lucrarilor, deoarece nu sunt poluante si totodata asigura montajul usor al retelei, iar pana la nivelul de 150 mm protejeaza conductele de apa de ploaie sau de alte impuritati ce se pot acumula in sant prin infiltrare.

Avand in vedere ca, in decursul lucrarilor de montaj, probabilitatea ca sa se acumuleze apa in santuri este mare, ceea ce ar putea deteriora izolatia termica, paturile de nisip din santurile de lucru se executa doar dupa terminarea lucrarilor de izolari locale si predarea suprafetei de lucru pe baza de proces verbal.

Granulatia patului de nisip este de 0,3 – 2 mm (nisip spalat de rau) si doar in proportie de 3% poate contine granule de max 10 mm, iar continutul in argila si mal al nisipului nu poate depasi 2%. Nu se va utiliza nisip foarte fin, respectiv nisip cu continut mai ridicat de mal decat cel prescris si nu este permisa acoperirea conductelor cu pamant normal. Prin compactarea cu prudenta a stratului de nisip trebuie sa se obtina o densitate de sol de 80-85%, pana la 95% din starea terenului natural.

Pentru informare, adancimile de pozare se dau astfel:

adancimea minima de pozare, la care conductele rezista fara deteriorare la sarcinile temporare datorate circulatiei autovehiculelor este de 0,80 m.

in cazul circulatiei constante a autoturismelor, adancimea minima de pozare este de 1m.

In cazuri speciale adancimea de pozare se determina din calcule dinamice si termice. Functie de sarcinile dinamice, proiectantul prescrie si tevi de protectie din otel la trecerile sub carosabil.

In timpul compactarii pamantului de acoperire conductele se vor feri de actiunile mecanice. Gradul de compactare a pamantului de umplutura va fi de 95% din starea terenului natura.

Diferitele constructii anexe retelelor (camine, puncte fixe) se vor construi inaintea inceperii lucrarilor de izolari locale. In cazul in care furnizorul de conducte preizolate a prescris pretensionarea termica a retelei, punctele fixe se vor suda numai dupa ce reteaua a fost incarcata cu agent termic la temperatura impusa de proiectant si s-au realizat dilatarile termice prescrise. Sudurile trebuie astfel realizate, incat fortele de intindere ce vor apare dupa racirea retelei sa nu rupa sau sa intinda sudurile.

In cazul retelelor pretensionate, teava de otel se poate taia ulterior numai cu descarcator de sarcina (de ex. in cazul unor racorduri neproiectate anterior), deoarece forta de tractiune ce apare, de mai multe sute de kN, functie de diametrul tevii, va provoca distantarea capetelor taiate la aproximativ 40 – 60 mm si totodata efectul pretensionarii anterioare dispare.

In peretele caminelor din beton se vor monta in fiecare caz traversari de pereti. Exista doua variante functie de cerintele beneficiarului:

a) daca beneficiarul nu comanda executarea caminelor uscate, atunci este suficient, dar absolut necesar executarea de traversari ale elementelor de constructie din alte tevi de protectie sprijinite la capete cu doua inele de cauciuc.

Pentru traversari de perete se prevede teava de polietilena, cu lungimea de 400 mm, avand diametrul corespunzator cu urmatoarea dimensiune dupa mantaua de protectie. Avantajul acestei solutii este ca teava de traversare se poate betona inlaturandu-se frecarea dintre cele doua tevi; teava de protectie a conductei preizolate nu se va deteriora fiind sprijinita pe doua inele de cauciuc amplasate la capatul tubului de protectie.

Teava de protectie din polietilena sau metal trebuie sa aiba diametrul interior mai mare cu 20 mm decat diametrul exterior al conductei. Daca traversarile de perete sunt langa coturi, atunci teava de protectie metalica va trebui sa aiba diametrul interior cu 60 mm mai mare. Teava de protectie trebuie sa depaseasca cu 50 mm peretelecaminului in ambele parti.

b) in cazul in care beneficiarul solicita camine uscate, atunci se vor monta traversari de perete speciale impotriva infiltrarilor de apa.

La orice varianta capetele libere ale traversarilor trebuie sa fie intr-un plan la aproximativ 20 cm de peretele interior al caminului.

Ramele punctelor fixe executate din profile I sau U se monteaza in beton armat, la nivelul corespunzator montarii conductelor.

Punctele fixe se vor verifica vizual inainte de montare, sa nu aiba deteriorari datorate transportului, care ar putea afecta etansarea perfecta. Ester permisa montarea doar a punctelor fixe perfecte! In cazul in care se observa urme de deteriorare pe punctele fixe, atunci se va anunta imediat furnizorul ca sa se remedieze defectiunea inainte de montare.

Ramele de fixare a flanselor punctelor fixe trebuie pozate coliniar si astfel betonate. Corespunzator acestor pozari este permisa saparea unei singure gropi de fundatie a blocului de beton.

Executarea armaturii pentru blocul de beton armat pana la dimensiunea punctului fix Ф 219/315 este de Ф 16 mm, iar peste de Ф 20 mm.

Reteaua si structura armaturii, calitatea betonului blocului de ancorare armat pentru fixare vor fi date de catre proiectantul local cunoscand structura solului si a eforturilor care se descarca prin punctele fixe. Analiza structurii solului cade in sarcina constructorului.

Sudarea flanselor punctelor fixe de ramele metalice se va face numai dupa intarirea totala a blocului de beton, astfel acesta se poate fisura!

Daca reteaua se va pretensiona, flansele se vor suda numai dupa ce reteaua a fost probata la presiune, incalzita si mentinuta la temperatura constanta de pretensionare indicata in proiect.

Instructiuni pentru pretensionarea termica a retelelor preizolate:

Daca primul grup de puncte fixe are rolul de a proteja caminul de vane, atunci flansele punctelor fixe se vor suda de rama metalica.

Reteaua care urmeaza sa fie pretensionata va fi incalzita cu agent termic la temperatura data de catre proiectant, asigurandu-se circulatia agentului termic in retea pana se atinge temperatura corespunzatoare pe toata portiunea ce urmeaza a fi pretensionata, urmarindu-se cu atentie alungirile prescrise prin proiect, dupa care se sudeaza flansele punctelor fixe;

In cazul pretensionarii termice se vor executa urmatoarele faze de lucrari:

a)     se pozeaza conductele si fitingurile preizolate conform proiectului executandu-se imbinarile intre elemente;

b)     se fac inchiderile de capat pentru efecuarea probelor de presiune la etanseitate a retelei

c)     se fixeaza primul punct fix P.F. 0 de langa caminul de racord;

d)     se executa probele de etanseitate la presiune conform prevederilor din proiect;

e)     se face racordul definitiv al noii retele realizata din conducte preizolate cu reteaua existenta in caminul sus amintit;

f)      prin organizare de saqntier se face in capatul opus al tronsonului de retele preizolate un by- pass intre tur-retur avand minim Dn 100 mm;

g)     se umple reteaua cu agent termic primar la temperatura de pretensionare asigurandu-se circulatia in retea timp de min. 7 ore, interval in care se urmaresc alungirile conform prescriptiilor din proiect;

h)     inainte de pozarea conductelor si a fitingurilor preizolate in profilul sapaturii se executa blocul de ancorare realizat din beton pentru prinderea punctului fix;

dimensiunile gropii, tipul de armatura si placa metalica de fixare se vor indica in proiect;

se sudeaza in ordine, dupa realizarea alungirilor, flansele punctelor fixe de placa de fixare inglobata in blocul de ancorare in beton, dupa care se sudeaza jugul punctului fix, se pune armatura, se cofreaza si se betoneaza partea superioara a blocului de ancorare a punctului fix;

decofrarea blocului de beton pentru ancorarea punctului fix se face dupa intarirea betonului.

i) se descarca reteaua termica si se executa cuplarea acesteia in caminul de vane din aval executandu-se totodata si lucrarile de izolari locale.

Consideram ca aceasta este cea mai simpla si eficienta metoda de pretensionare care nu necesita piese si utilaje speciale.

3. Daca jugurile de fixare a punctelor fixe sunt sudate de ramele acestora si sunt sapate gropile de fixare si ancorare a punctelor, se incarca reteaua termica cu agent la temperatura data de catre proiectant asigurandu-se circulatia agentului pana se atinge temperatura prescrisa pe toata portiunea de retea ce urmeaza a fi pretensionata, urmarindu-se cu atentie alungirile, dupa care prin betonare se fixeaza punctele fixe in blocul de beton, mentinandu-se in continuare circulatia agentului termic in retea pana la incarirea betonului (min. 72 ore).

Temperaturi determinate pentru pretensionari:

Daca temperaturile de exploatare sunt: 110˚C, 120˚C, 130˚C, 140˚C, atunci

temperaturile de pretensionare sunt: 50˚C, 60˚C, 70˚C, 80˚C.

In urma lucrarilor de betonare constructorul este obigat sa curete teava de protectie a punctului fix de eventualii stropi de beton proaspat.

Montarea pernelor de dilatare la retele

La fiecare punct de dilatare (lire, elemente L, Z) trebuie montate perne de dilatare. Materialul pernelor poate sa fie vata minerala, vata de sticla, burete, sac umplut cu macinatura de spuma poliuretanica, in grosime minima de 60 mm. Pernele de dilatare se aseaza in exteriorul curbelor (in cazul in care sunt mai multe coturi montate in paralel, atunci si intre ele) in asa fel incat pernele sa acopere toata suprafata tevii de protectie pe portiunile drepte a cotului pe o lungime de cate 1 m si pe toata curbura exterioara. Este permis pe aceasta portiune montarea pernelor de dilatare pe toata circumferinta tevii de protectie.

In functie de diametrul mantalei se fabrica 4 tipuri de perne de dilatatie cu urmatoarele dimensiuni:

I – 120 x 40/60 x 1000 pentru diametrul mantalei de 90-149 mm

II – 180 x 40/60 x 1000 pentru diametrul mantalei de 160-200 mm

III – 240 x 40/60 x 1000 pentru diametrul mantalei de 225-280 mm

IV – 360 x 40/60 x 1000 pentru diametrul mantalei de 315-400 mm

In cazul in care reteaua se continua la suprafata (de ex. racorduri supraterane, imbinarea retelei subterane cu retea supraterana) de fiecare data se va monta teava de polietilena sau alta teava pentru protejarea mantalei de protectie, care trebuie sa se ridice cu min.50 cm deasupra solului.

Este obligatoriu in cazul retelelor preizolate subterane asezarea unei benzi de plastic avertizoare intre stratul de nisip fin si stratul de pamant cu care s-a acoperit reteaua, in urmatorul mod:

in cazul retelelor cu 2 conducte ….. 1 banda

in cazul retelelor cu 3 conducte …..2 benzi

peste 3 conducte ……… cate o banda la fiecare pereche de tevi

Montarea retelelor de conducte

Tehnologia de montare a conductelor cuprinde urmatoarele faze:

Pozarea in sant a elementelor dupa schema de montaj: este interzisa sprijinirea conductelor cu pietre, caramida, moloz sau bucati de metal. Devierea unghiulara maxima admisa la pozarea retelei este de ±3°; peste aceasta valoare se vor monta intercalat coturi preizolate.

Pozarea individuala a conductelor pe perne de pozare din lemn sau din spuma poliuretanica, tragerea mufelor pe capetele elementelor.

Capacele de protectie de la capetele conductelor se vor indeparta numai inaintea inceperii sudarii, pentru ca sa nu ajunga in reteaua de conducte impuritati sau alte materiale.

Pe timpul sudarii conductelor este obligatorie protejarea izolatiei elementelor cu placi de azbest, carpe umede sau alte materiale, pentru ca izolatia sau mantaua de protectie sa nu se deterioreze.

Este foarte important, ca in timpul sudarii, izolatia termica, respectiv mantaua de protectie sa nu se deterioreze.

Daca beneficiarul o cere, constructorul trebuie sa efectueze verificarea nedistructiva a sudurilor prin gamagrafiere si in functie de rezultat sa efectueze remedierea eventualelor defecte.

Betonarea cadrului flansei punctului fix din profil I sau dublu U in blocul de beton armat dupa varianta aleasa.

Realizarea caminelor de vane dupa varianta aleasa.

Efectuarea probei de presiune, anuntarea furnizorului la terminarea lucrarilor in scopul inceperii lucrarilor de izolari locale, incheierea procesului verbal a probei de presiune!

La taierea conductelor preizolate drepte la fata locului firul de semnalizare trebuie protejat, taierea trebuie facuta astfel incat firul de semnalizare sa fie cu 15 cm mai lung decat capatul liber al izolatiei.

Dupa taiere de fiecare data, suprafata proaspat taiata a izolatiei termice trebuie tratata cu siloplast sau alte materiale hidrofuge.

Este strict interzisa taierea elementelor preizolate (coturi, ramificatii, reductii, puncte fixe). Este prmisa numai taierea conductelor preizolate respectand insturctiunile de mai sus.

Lucrari premergatoare izolarii locale

Inainte de inceperea izolarii locale este obligatorie prezentarea de catre constructor a urmatoarele acte:

proces verbal de efectuare a probei de presiune la etanseitate

proces verbal de efectuare a probelor de dilatare sau pretensionare (acolo unde este cazul)

certificat de calitate al betonului turnat in blocurile de ancorare a punctelor fixe

procesul verbal de predare-primire a suprafetei de lucru.

La intocmirea si semnarea procesului verbal de predare-primire a suprafetei de lucru este necesara prezenta unei persoane imputernicite din partea beneficiarului (de obicei dirigintele de santier). Persoanele imputernicite din partea beneficiarului, furnizorului si constructorului vor verifica conform proiectului corectitudinea montajului.

Se va asigura obligatoriu o sursa de energie electrica (220 V- 10 A) de- alungul retelei din 100 in 100 de metri.

Asigurarea posibilitatii de apropiere la minim 10 m de retea la intervale din 100 in 100 de metri de-alungul retelei a unui autovehicul de 1 to.

Numai la indeplinirea criteriilor de mai sus reprezentantul firmei producatoare va prelua suprafata de lucru in vederea inceperii lucrarilor de izolatii locale.

Cheltuielile aparute din greselile constructorului sau a beneficiarului pentru suprafetele de lucru nepreluate vor fi suportate de cei vinovati!

Lucrari efectuate dupa incheierea izolarii locale

Incheierea procesului verbal de predare a suprafetei de lucru de catre furnizor, la fata locului in prezenta constructorului si beneficiarului. Se verifica calitatea lucrarilor efectuate si realizarea lor conform proiectului.

La retelele cu fir de semnalizare se verifica valoarea si continuitatea rezistentei electrice a izolatiei.

Verificarea la fiecare lira, respectiv la locurile cu compensatori naturali (tip L si Z) a pozarii corecte a pernelor de dilatare.

La retele subterane trebuie verificata montarea tuburilor de protectie la fiecare camin si la iesirea la suprafata la traversarile de perete.

Procesul verbal de predare a suprafetei de lucru da acordul pentru acoperirea retelei.

Acoperirea conductelor cu material granulat, grosimea acestui strat de pe conducte intre 100 mm (Dn < 200 mm) si 150 mm (Dn 200 mm).

La limita paturii de nisip, inaintea acoperirii cu pamant trebuie asezata o banda de folie cu inscriptia ,,Conducte termice”, corespunzator prescriptiilor.

Pentru finalizarea acoperirii se utilizeaza pamant, care va fi indesat, indesarea corespunzatoare conform documentatiei de proiectare este de 95%!

Constructorul nu va acoperi reteaua pana cand furnizorul, (proiectantul), beneficiarul nu a verificat calitatea lucrarilor sau nu este semnat procesul verbal de predare incheiat intre organele de control, pentru ca aceasta duce la retragerea garantiei!

In cazuri speciale beneficiarul, la intelegere cu proiectantul poate modifica ordinea de pozare a conductelor.

Furnizorul acorda asistenta tehnica gratuita beneficiarului sau constructorului la cererea acestuia. Cheltuielile aparute pentru rezolvarea problemelor determinate de nerespectarea prezentelor instructiuni vor fi suportate de cei care se fac vinovati.

La imbinarea cap la cap a conductelor se va face control riguros in interiorul tevii pentru indepartarea tuturor corpurilor straine care pot produce avarii in retelele termice si chiar la scoaterea din functiune.

Tevile asamblate in tronsoane mai lungi nu trebuie suspuse la lovituri si nu este admisa o sageata mai mare de 0,5% din lungimea cuprinsa intre punctele de sustinere consecutive. In vederea limitarii si controlarii dilatarilor termice, conductele sunt ridigizate in puncte fixe, dilatarile fiind preluate de catre compensatorii de dilatare. Acesti compensatori de dilatare sunt atat naturali, rezultati din configuratia traseului, in forma de coturi sau Z-uri precum si compensatori artificiali in forma de U.

In lungul traseului, intre punctele fixe, conductele se sprijina pe stratul suport de nisip fin granulat de 15 cm si pe suporti de spuma poliuretanica conform PT de montaj ale firmei furnizoare.

Operatiunea de pretensionare consta in urmatoarele faze:

se vor executa punctele fixe pentru a putea prelua fortele de pretensionare ce se vor naste;

se vor executa compensatorii cu caracteristicile geometrice prevazute in proiect;

in locurile prevazute pentru realizarea pretensionarilor se vor realiza intreruperi de teava pe lungimi egale cu valorile de pretensionare stabilita;

se executa o tractiune la extremitatile compensatorului respectiv, astfel incat sa se realizeze continuitatea tevii (prin disparitia intreruperilor de teava de la paragraful precedent) dupa care se sudeaza extremitatile compensatorului de tronsoane de teava rigidizate in puncte fixe.

Omiterea operatiilor de pretensionare, sau realizarea acestora in mod necorespunzator conduce la avarii grave: ruperea imbinarilor sudate sau a conductelor. Din aceasta cauza pretensionarea se face numai in prezenta reprezentantului beneficiarului, incheindu-se cu acest prilej proces verbal de constatare.

Montarea conductelor si executarea sudurilor

Executantul trebuie sa fie autorizat ISCIR, sa aiba autorizatie de executie, conform anexei E din prescriptii.

Tehnologia de sudare este elaborata pe baza de procedee de sudare omologate, in conformitate cu prevederile tehnice CR 7/1-03A1/04 colectia ISCIR.


Executantul este obligat sa elaboreze o fisa tehnologica de montare a conductei, cu respectarea obligatorie a prescriptiilor tehnice C 15-2000.

Inainte de inceperea executiei retelei termice se verifica daca materialele corespund dimensiunilor din proiect si au caracteristicile conform agrementarilor tehnice, standardelor sau normelor de fabricatie.

Tronsoanele de conducte si elementele preizolate se vor centra in vederea sudarii provizorii prin puncte de sudura pe intregul traseu, astfel ca dezaxarea masurata la suprafata tevii sa nu depaseasca 10% din grosimea peretelui de teava.

Pentru asigurarea spatiului de sub conducte(care ulterior se umple cu nisip) acestea se monteaza in sant pe suporti din poliuretan sau saci de nisip amplasati la intervale de min. 2-3 ml.

Schimbarile de directie la conducte rigide se realizeaza cu coturi sau curbe prefabricate.

Ramificatiile care nu se situeaza langa punctele fixe sau la jumatatea distantei dintre compensatori se executa astfel incat eforturile provenite din dilatare sa poata fi preluate. Miscarile laterale sunt preluate de perne de dilatare amplasate de o parte si de alta a ramificatiilor.

Ramificatiile la conducta de distributie se realizeaza astfel incat sa fie asigurata aerisirea si golirea corecta.

In vederea executarii sudurilor si a izolatiei locale, in zonele de imbinare, santul va fi adancit si supralargit corespunzator.

Electrozii sau sarma de sudura pentru conductele din otel negre vor fi conform STAS 1125 si 1126, pentru conductele zincate se utilizeaza pentru sudura electrozii indicati de catre furnizorul de tevi.

Taierea tevilor la lungimile necesare se face intr-un plan perpendicular pe axa conductei prin procedee mecanice, marginile acestora se rectifica.

Dupa taiere, la ambele capete ale tevilor care urmeaza a fi imbinate, se indeparteaza o portiune de max. 25 cm lungime din termoizolatie si mantaua de protectie.

Suprafetele care urmeaza a fi sudate se vor curata in prealabil in mod corespunzator in conformitate cu tehnologia de executie, pentru a asigura o calitate corespunzatoare imbinarilor sudate. Se va respecta geometria si dimensiunile rosturilor la imbinarea prin sudura conform prevederii normelor si stasurilor in vigoare. In realizarea rosturilor se va folosi pe cat posibil sanfrenul existent sau in caz de executie pe santier se vor trasa si taia conductele folosind sabloane. Pentru indepartarea bavurilor se vor folosi polizoare de mare turatie care cu ajutorul discurilor abrazive vor crea conditii de sanfren corespunzator. Se va suda in trei straturi de polizari intermediare folosindu-se electrozi adecvati ca dimensiune (2,5; 3,5;4) si de calitate.

Lucrarile de sudura se vor executa numai la o temperatura a mediului ambiant de cel putin 0°C si dupa ce s-a verificat cu anticipatie ca procedeul omologat de sudare a conductelor este corespunzator calitativ, probandu-se in acest mod ca materialul de baza si adaos sunt cele din fisa omologata si certificatele de calitate ale acestora.

Se aplica primul strat de sudura electrica prin deplasarea in zig-zag a electrodului, grosimea stratului nu va depasi 3 mm.

Se indeparteaza zgura, se curata cordonul de sudura, se verifica vizual daca se observa defecte, stratul depus se taie si se reface corect.

Straturile urmatoare se aplica in acelasi mod cu prima

Imbinarea sudata a tevilor zincate (brazare) se realizeaza cu electrozi speciali din material pe baza de cupru, care se realizeaza la temperaturi de topire ce nu afecteaza stratul de zinc protector al tevii.

Verificarea imbinarilor sudate se va realiza prin examinare vizuala , incercari distructive , examinari nedistructive si incercari la presiune hidraulica.

Clasa de calitate a sudurii va fi III pentru care se impune folosirea de sudori autorizati ISCIR conform prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare.

Sudurile de pozitie pentru incheierea tronsoanelor sau a conductelor se vor executa numai dupa ce portiunile de conducta care se imbina se gasesc de cel putin 4 ore la temperatura mediului ambiant.

Distanta minima dintre doua cordoane de sudura consecutive nu trebuie sa fie mai mica de 50 mm .

Materialul de adaos folosit la sudare trebuie sa fie astfel ales incat sa corespunda materialului de baza si procedeului de sudare, sa asigure in cusatura sudata aceeasi compozitie chimica si aceleasi proprietati mecanice ca si materialul tevii.

Materialul de adaos folosit la sudare va fi insotit de buletin de calitate emis de producator si corespunde in aceea ce priveste conditiile tehnice, regulile pentru verificarea calitatii, marcarea, livrarea si documentele care sunt prevazute in prescriptiile ISCIR.

Depozitarea electrozilor se va face in locuri uscate, ferite de umezeala, fiind interzisa sudarea cu elecrozi umezi. Se vor dota punctele de lucru cu cuptoare de uscat electrozi, iar pastrarea electrozilor de catre sudori in timpul executiei sudurilor se va face in teci capsulate, de regula metalice spre a se mai incalzi la flacara oxiacetilenica. Electrodul la primul contact cu materialul de baza, pentru o sudura de calitate va avea o temperatura de minim 70-80°C.

Materialul de adaos dupa sudare va fi compact, nu va fi poros, nu va prezenta fisuri sau crapaturi de-a lungul cordonului de sudura, verificarea imbinarilor sudate executandu-se potrivit prevederilortehnice in vigoare.

Imbinarile sudate vor fi poansonate de sudorul care le-a executa prin ponsoane cu indicativul sudorului, emise de ISCIR.

Verificarea executiei

Montajul si imbinarile conductelor si elementelor preizolate va fi verificat de catre de personalul autorizat ISCIR, in acest sens si nu scuteste intreprinderea de montaj de raspunderea pentru respectarea prevederilor prescriptiilor si a documentatiei de executie precum si pentru eventualele defecte aparute ulterior.

Verificarea sudurilor se va face prin:

a)     examinarea exterioara;

b)     incercari distructive;

c)     examinari nedistructive

d)     incercare la presiune hidraulica condorm prescriptiilor ISCIR in vigoare.

Daca beneficiarul solicita constructorului efectuarea de examinari nedistructive ale sudurilor, acestea se vor executa in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR, care prin modul de interpretare a filmelor asigura suduri de calitate a III-a. Ca urmare privind conditiile de montare a conductelor executantul va lua la cunostinta din start de conditiile care sa-i permita sa inceapa operatiunile de montare a conductei. Legat de aceasta, executantul se obliga sa realizeze cu anticipatie urmatoarele:

sa fie autorizat ISCIR in coformitate cu prescriptiile tehnicein vigoare , sa aiba autorizatie de executie in conformitate cu Anexa E din prescriptii;

in conformitate cu prescritiile tehnice ISCIR se obliga sa aiba aprobat de organele teritoriale ISCIR procedeul de sudare omologat in conformitate cu prescriptiile tehnice

Procedeul omologat de sudare va tine seama de conditiile materiale prescrise de proiectele de executie:

sa elaboreze o fisa tehnologica proprie de montare a conductei, cu respectarea obligatorie a prescriptiile tehnice si a indicatiilor de executie date de proiectant;

executia sudurii va fi facuta numai de sudori autorizati ISCIR conform cu prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare.

analiza rezultatelor nedistructive se va efectua de cadre calificate si autorizate in conformitate cu prescriptiile tehnice .

Probe care se efectueaza

Toate probele din timpul lucrarilor de montaj cat si dupa terminarea acestora se executa in conformitate cu prevederile NP 029-02

a)     proba de presiune hidraulica la rece se face inainte de executia izolarii locale si de montarea armaturilor, la presiunea de 1,5 x Pn, dar nu mai mica de 9daN/cmp (kgf/cmp) pentru conducte cu diametrul pana la 1000 mm. Conducta se va lasa sub presiune timp de 30 min. dupa care odata cu scaderea presiunii la presiunea de lucru, se va examina conducta si se vor ciocanii cusaturile sudate cu un ciocan de 1,5 kg. Conducta ramane la aceasta presiune min.12 ore. Proba este satisfacatoare daca in timpul incercarii presiunea din manometru nu scade, iar la imbinari nu apare umezeala. Daca in timpul probelor se constata defectiuni la suduri, acestea se vor remedia iar proba se va repeta. Rezultatele probelor se vor consemna intr-un proces verbal.

b)     Verificarea partilor mecanice aferente retelelor de termoficare se consemneaza intr-un proces verbal de constatare. Se verifica executarea partii mecanice conform proiectului, deplasarea, etc.

Proba de presiune hidraulica la rece pentru verificarea etanseitatii se considera reusita daca pe durata ei pierderile de presiune nu depasesc 0,2daN/cmp. Pe durata probei, instalatiile consumatorilor vor fi separate prin vane cu inchidere etansa sau prin flanse oarbe.

Pe langa acestea se vor mai executa urmatoarele probe obligatorii:

proba de stabilire a circulatiei;

proba de etanseitate la cald;

proba de receptie (proba de 72 ore).

Rezultatele tuturor probelor se consemneaza prin procese verbale semnate de beneficiar, constructor si proiectant.

Curatirea retelelor termice prin antrenare cu apa suflata cu aer comprimat

In conditiile in care se monteaza retelele termice sursa de apa este asigurata in mod obisnuit de reteaua de apa a orasului.

Legaturile la retea (sau la agregatele de pompare) vor fi etanse pentru a evita pierderile si sa preia in conducta ce se spala, presiunea din retea.

Linia de alimentare va pastra aceeasi sectiune cu reteaua, executandu-se numai scurta strangulare pe care o impune hidrantul si care nu poate fi evitata.

Manevra liniei de alimentare cu apa nu se face din ventilul hidraulic al retelei care se manevreaza numai o singura data.

Manevrarea lui este greoaie, fiind la distanta de conducta ce se spala si il poate supune la deteriorare.

Pentru aceasta pe planseul caminului unde se face alimentarea cu apa se va prevedea in linie un robinet de inchidere cuplat cu flanse cu robinet de retinere de aceeasi sectiune pentru a se feri astfel reteaua de lovituri care ar putea veni in conductele termice in timpul manevrelor de spalare.

Inainte de ventilul de manevra si dupa ventilul de retinere se vor amplasa manometre care sa permita supravegherea modului in care cele doua ventile separa reteaua de lovituri ce se pot produce in timpul manevrelor de spalare.

Toate materialele folosite la aceste legaturi sunt integral recuperabile.

La montarea conductelor de legatura se vor folosi numai tevi filetate pentru a se elimina astfel complet consumurile de teava si de material de sudura.

Aerul de amestec este furnizat de compresoarele tip 4,5 mc care sunt cele mai obisnuite in servicii la unitatile de constructii si deci in orice moment disponibile.

Nominal, aceste compresoare pot furniza 4,5mc/min, la o presiune de 5-6kgf/cmp.

Practic, tinand seama ca suntem obligati sa le intrebuintam in baterii de mai multe unitati care prezinta grade diferite de uzura, nu putem realiza in colector presiuni mai mari de 5,3 kgf/cmp, iar pentru debite, tinand seama de toate pierderile ce se produc atat in conductele de legatura cat si in reteaua ce se spala, nu trebuie sa luam in calcul pe unitate mai mult de 3mc/min.

Numarul de compresoare se stabileste in conditia realizarii presiunii maxime in colector (5,3kgf/cmp) pornind de la presiunea atmosferica in timp de o ora.

Bateria va fi astfel dimensionata incat operatiunea de spalare sa fie concentrata indiferent de volumele de spalare in max.10 ore, pentru ca in ziua imediat urmatoare spalarii, conducta sa poata fi receptionata.

Locul bateriei de compresoare va fi astfel ales incat sa fie in imediata apropriere a caminului unde se monteaza instalatia pentru a se evita linii lungi de transport ale aerului comprimat. De asemenea, se va tine seama si de interesele locatarilor din vecinatate fata de zgomotul pe care-l produce instalatia.

Pentru legatura la colectorul de aer comprimat se vor folosi furtunele flexibile din dotatia compresoarelor.

La intrarea in colector pentru fiecare furtun in parte se vor monta ventilele de retinere ½” sau ¾”.

La partea de jos a colectorului si la unul din capete se va monta un robinet de descarcare cu care se va drena din cand in cand apa ce eventual se strange in colector.

Iesirea din colector se va face cu conducta Dn 100 mm pana la conducta de spalare, acest diametru fiind suficient la o baterie de max.6-8 compresoare.

Rezervorul de aer comprimat

Prin folosirea directa a compresoarelor in timpul purjarii nu se obtine o eficacitate maxima pe de o parte, iar pe de alta parte nr. de unitati in bateria de compresoare ar trebui sa creasca mult peste posibilitatile de a le procura tinand seama de debitul lor practic.

Pentru aceasta, se va folosi ca rezervor pentru aerul comprimat una din conducte (ex. tur) in timp ce cealalta se spala (ex. retur) si invers.

In aceste conditii se realizeaza un rezervor cu un volum egal cu volumele ce se spala, se obtine o energie sporita a operatiunii si prelungirea purjarii pana la 8-10 min. la fiecare purjare ceea ce atrage dupa sine:

inregistrarea vitezelor max. pe toata lungimea coloanei;

un amestec perfect apa – aer

Alegerea tronsoanelor

Tronsoanele trebuie astfel alese incat sa se evite lucrarile suplimentare.

Legatura la reteaua de apa se face la aerisirile existente, deci fara consum de vane si flanse.

Legaturile la conductele de aer se vor face la aerisiri, fie chiar pe goliri existente tot fara consum de vane si flanse.

La tronsoanele cu volume mai mici se vor face purjari intr-un cap, in acest caz introducandu-se aerul comprimat la cealalta extremitate a tronsonului.

Pentru tronsoane de volume mari, introducerea aerului comprimat se face in centrul tronsonului, purjarea facandu-se alternativ in ambele capete.

Pentru a se realiza cele mai mici costuri, problema spalarii va fi studiata inainte de inceperea montajului, pentru a se evita refacerile de lucrari.

Amenajari in vederea spalarii

Ambele conducte din tronsonul ales trebuie deodata pregatite pentru spalare, si anume:

legaturile de alimentare cu apa;

legaturile de alimentare cu aer comprimat;

capetele de purjare;

legatura de alimentare cu apa de la ventilul de retinere, se va cobori printr-un teu, care va bifurca linia de apa a celor 2 vane de aerisire de pe conducta realizandu-se astfel posibilitatea sa se alimenteze cu apa dupa nevoie fiecare conducta, sau amandoua deodata;

legatura de alimentare cu aer comprimat se face printr-un teu care permite alimentarea separata a fiecarei conducte, dar in acelasi timp se face si o legatura de sunt intre cele doua conducte printr-o vana de Dn 100 mm.

Spalarea

Operatiunea de spalare se executa in urmatoarele etape:

a)     umplerea conductei se executa deschizandu-se toate aerisirile din tronsonul respectiv, astfel ca sa se realizeze pe toata suprafata interioara a conductei contactul cu apa;

b)     dupa umplere se lasa conducta 24 ore pentru ca apa sa inmoaie si sa descompuna bulgarii de pamant si impuritatile;

c)     lasandu-se in permanenta toata suprafata conductei in contact cu apa noaptea dinaintea operatiunii de spalare, se deschid vanele de purjare, astfel ca sa se scurga la canal o cantitate egala cu apa pe care o furnizeaza reteaua. Conducta ramanand permanent plina, se realizeaza astfel o primenire a apei de suflare;

d)     spalarea propriu-zisa. In timp ce o conducta este plina cu apa, cealalta sub actiunea compresoarelor inmagazineaza aer comprimat pana la 5,3 kg/cmp. In acest moment se deschide ventilul care sunteaza cele doua conducte si face imediat o purjare pana la caderea de presiune de 3kgf/cmp. Se inchide vana de purjare si se asteapta ridicarea presiunii in ambele conducte pana la aceeasi presiune. Se repeta purjarea. Purjarea se continua fara adaos de apa; ultima operatiune de purjare se face numai cu aer pana la caderea totala de presiune. Din cauza volumelor de aer comprimat din ce in ce mai mari, timpul de purjare se lungeste la fiecare operatiune. Se vor lua toate masurile de protectia muncii, vitezele de eavacuare crescand in masura in care cantitatea de aer comprimat creste. La ultima operatiune oamenii vor parasi zona jetului imediat dupa deschiderea vanelor.

Izolarea conductelor

Conductele si elementele speciale (coturi, puncte fixe, ramificatii) se izoleaza termic cu spuma poliuretanica rigida cu o conductibilitate medie max. a spumei poliuretanice <0.027 W/mK la temperatura t = +50 C, rezultatele fiind in concordanta cu prevederile normelor tehnice in vigoare. Inainte de inspumarea conductelor si elementelor speciale, acestea se curata cu deruginol se degreseaza cu benzina si white spirt, se curata cu peria de sarma, se grunduiesc in doua straturi, se monteaza distantierele si tubul de protectie din polietilena. Aceste operatii fiind realizate, se executa inspumarea cu instalatii speciale computerizate.

Termoizolatia este protejata cu teava de polietilena dura de inalta densitate. Pentru a se evita in timpul transportului si a depozitarii umectarea izolatiilor termice, capetele se protejeaza cu siloplast.

La cererea beneficiarului exista posibilitatea montarii organelor de inchidere preizolate eliminandu-se astfel caminele suplimentare. In caz contrar armaturile vor fi imbracate in carcase din tabla Zn de 0.8 mm grosime si izolate termic cu saltele de vata minerala 80 mm grosime pentru tur si 40 mm grosime pentru retur.

Preizolarea tronsoanelor de conducta si a fitingurilor conduce la realizarea unor mari economii de manopera, operatiunile de santier reducandu-se la imbinarea conductelor metalice de serviciu, controlul imbinarii mansoanelor tevilor – manta si injectarea spumei poliuretanice in spatiul inelar dintre acestea si conducta de serviciu.

Izolarea si etansarea imbinarilor se face cu aceleasi materiale de izolare si de protectie ca si pentru conductele de baza.

Punerea in opera se va face in conformitate cu proiectul de executie, cu recomandarile producatorului si tinand seama de prevederile din ,,Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii – Indicativ C 142 – 85”. Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea si izolarea acestui tip de conducte, sau izolarea sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare.

Realizarea mantalei de protectie

Pentru conducte montate direct in pamant, mantaua de protectie se realizeaza din teava de polietilena de inalta densitate.

Tehnologia de executie a mantalei de protectie pentru piesele speciale ( coturi, teuri) este similara celei pentru conducte si se va executa din aceleasi materiale ca si pentru conductele de baza.

In timpul transportului capetele izolatiilor termice se protejeaza cu siloplast.

Montarea sistemului de detectie si semnalizare a avariilor

Furnizorul produselor preizolate va propune tehnologia proprie de conexiune a firelor sistemului de supraveghere, de izolare si etansare a imbinarilor prin sudura la locul de montaj a tronsoanelor si elementelor de conducta. Tehnologia va descrie operatiile de conexiune a firelor, de sudare, de etansare si izolare a imbinarilor locale, calitatea materialelor, conditiile de lucru si de calificare a personalului de executie precum si alte conditii speciale, daca se impune.

Tehnologia va fi prezentata odata cu prezentarea ofertei tehnice in vederea avizarii acesteia atat de catre Achizitor cat si de catre Proiectant.

Sistemul electric de semnalizare a avariilor la termoizolatia conductelor preizolate este constituit din :

sistem de conductori electrici

cutii de control

aparate de sesizare a defectelor in termoizolatie (umezire) si in sistemul electric (intrerupere)

aparat de localizare a avariei in termoizolatie.

Aparatele de sesizare a defectelor sunt fabricate in doua variante:

aparat de control portabil tip HT 500, pentru verificarea starii termoizolatiei pe o lungime de retea de maxim 500 m;

aparat stationar tip ST 200, pentru supravegherea strarii termoizolatiei, pe o lungime de retea de maxim 2000 m.

Aparatul de localizare a avariilor este un reflectometru de impuls.

Sistemul electric de semnalizare a avariilor permite verificarea starii termoizolatiei retelelor termice realizate cu conducte preizolate si a sistemului electric, punand in evidenta:

prezenta umiditatii in termoizolatia conductelor, ca urmare a fisuraii conductei de serviciu sau a degradarii mantalei de protectie;

existenta continuitatii sistemului de conductori electrici ce sunt inglobati in termoizolatia conductelor, atat la montarea lor pe santier cat si in timpul exploatarii;

localizarea avariilor.

Precizia de localizare a avariei este de 0,4 % din lungimea retelei supravegheate, dar maxim 1,5m.

La localizarea avariilor, reflectometru de impuls poate analiza o lungime de 500 m fir de semnalizare.

In vederea urmaririi continue a starii termoizolatiei retelelor termice si inregistrarii automate a datelor, sistemul de semnalizare a avariilor poate fi cuplat la o statie de receptie a datelor, compusa dintr-un calculator PC, soft de aplicatie si imprimanta, la care datele privind starea termoizolatiei retelelor termice supravegheate sunt primite prin intermediul unor puncte de masura utilate cu instalatii specializate, controlate cu microprocesor.

La o astfel de statie de receptie a datelor pot fi cuplate 16 puncte de masura, fiecare punct de masura avand 2 sau 4 canale. Fiecare punct de masura poate supraveghea 2500 m fir de semnalizare.

Sistemul electric de semnalizare a avariilor prezinta siguranta in exploatare si nu exista riscuri de electrocutare la utilizare.

Durata de viata a sistemului de semnalizare a avariilor este cel putin egala cu durata de viata a sistemului de conducte preizolate. Sistemul nu necesita masuri speciale de intretinere.

Punerea in opera se face cu personal calificat care sa respecte tehnologia data de producator privind cuplarea conductorilor electrici pe lungimea retelei termice, cuplarea lor la cutiile de control, cuplarea aparatelor de sesizare si localizare a avariilor si instructiunile de utilizare ale acestora.

Realizarea sistemului electric de semnalizare a avariilor in termoizolatia retelelor termice realizate cu conducte preizolate se va face conform proiectului de executie care trebuie sa stabileasca traseele, ramificatiile, lungimile retelei, tinand seama de recomandarile producatorului privind cuplarea conductorilor electrici si montarea cutiilor de control.

Pentru supravegherea continua a starii de umezeala se vor avea in vedere recomandarile producatorului privind numarul de retele termice si de puncte de masura supravegheate.

La livrare, produsul va fi insotit de declaratia de conformitate a producatorului, cu specificarea agrementului tehnic eliberat pentru aceasta, potrivit procedurilor SR EN 45014.

La realizarea sistemului de semnalizare a avariilor in termoizolatie se vor avea in vedere urmatoarele:

montarea conductelor astfel incat conductorii electrici sa se afle la partea superioara a conductei iar la capete sa se intalneasca conductori de aceeasi culoare;

cuplarea corecta a conductorilor la imbinarea intre tronsoanele de conducte preizolate, conform tehnologiei data de producator. Aceasta se va face dupa sudarea tronsoanelor de conducte si inainte de operatiile de realizare a continuitatii termoizolatiei si a mantalei de protectie;

cuplarea conductorilor se va face prin lipire cu cositor si sertizare;

realizarea de puncte de control, recomandabil la intervale de cca.250 m, conform tehnologiei data de producator, unde sunt legate cutiile de control pentru cuplarea la sistem a aparatelor de sesizare a avariilor.

La realizarea retelei termice se va face verificarea sistemului de conductori electrici (continuitatea lui si inexistenta scurtcircuitelor) si a starii termoizolatiei, utilizand aparatele de sesizare si de localizare a avariilor, iar rezultatele vor fi consemnate in procesul verbal de receptie a lucrarilor.

Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu autorizatia producatorului sistemului de semnalizare a avariilor din care sa rezulte ca personalul acestei societati este instruit si calificat in vederea procesarii produselor.

Goliri

In vederea asigurarii golirilor retelei termice, reteaua se va monta cu panta minima de 2‰ pentru Dn <100 mm si o panta minima de 1,5‰ pentru Dn >100 mm.

In punctele de minim conductele sunt prevazute cu robineti de golire .

Conducte apa calda de consum

Tevile din otel zincat se vor imbina prin procedeul de lipire dura astfel incat la imbinarea tevilor din otel zincat sa se pastreze calitatea protectiei de zinc in zona imbinarii.

Aceasta procedura are urmatoarele caracteristici principale:

se aplica la imbinarea cap la cap a tevilor din otel zincate cu diametrul intre ¾” si 4”, destinate alimentarii cu apa potabila si apa calda menajera;

se utilizeaza un electrod (material de adaus) din Cupru-Zinc-Siliciu si solutie omogena

se realizeaza cu flacara oxiacetilenica usor oxidanta (amestec 1/1, 1);

se realizeaza intr-un singur strat;

se va utiliza un bec nr.1;

temperatura de topire este de 870-900°C, astfel incat sa se elimine posibilitatea evaporarii stratului de zinc;

rostul intre capetele tevilor va fi de maximum 3 mm;

latimea sudurii va fi intre 8 si 15 mm in functie de grosimea tevii;

se curata suprafetele de ulei, grasimi si se indeparteaza mecanic muchiile care apar in urma taierii;

se vor indeparta cu grija resturile de flux de la sudura.

ArmaturiArmaturile folosite pe traseul retelei vor fi insotite de certificatele de calitate emise de uzina producatoare.Inainte de montarea lor in retea armaturile se vor curata si verifica la standul de proba. Aceasta se va realiza din ambele parti ale sertarului sau ventilului pentru ambele cazuri:

cu sertarul (ventilul) ridicat

cu sertarul (ventilul) coborat.

Montarea armaturilor si accesoriilor se va face in conformitate cu prevederile Normativului I 13/2002.

Inaintea punerii in opera, toate armaturile se vor supune unui control functional, pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic si calitativ.

Armaturile se vor monta in pozitii corespunzatoare functionarii normale respectadu-se intocmai sensul de curgere indicat printr-o sageata pe corpul armaturii.

Armaturile nu vor fi montate cu tija in jos.

Dupa montarea armaturilor filetate se va proceda la curatarea excesului de canepa si miniu de plumb.

Inainte de montare, flansele armaturilor si contraflansele vor fi curatate cu perie de sarma.

Toate armaturile se monteaza in pozitia inchis.

Se verifica pozitionarea armaturilor care trebuie sa permita manevrarea, deplasarea partilor mobile si demontarea partiala sau totala in vederea intretinerii si reparatiilor.

Elemente privind siguranta in functionare a retelelor termice

Caracteristicile consumatorilor si prezentarea obiectivelor de siguranta

Retelele termice au drept scop alimenarea cu caldura sub forma de apa calda pentru incalzire si apa calda menajera pentru consumatorii urbani.

In conformitate cu prevederile normativului in vigoare privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali, agricoli si urbani ,acesti consumatori se incadreaza in grupa de consum B1, consum maxim 300 Gcal/an. Din punct de vedere al naturii efectelor produse de intreruperea alimentarii cu caldura, consumatorii se incadreaza in categoria a III-a la care intreruperile nu produc accidente sau nereealizari de productie.

Pentru acesti consumatori se admit intreruperi pe durata de pana la 12 ore si limitarea cantitatii de caldura livrata de pana la 50% din necesarul max. pe durate care pot ajunge pana la durata remedierii avariei celei mai mari unitati producatoare de caldura din sursa.

In consecinta, masurile de siguranta vor fi astfel prevazute incat sa asigure conditia prevazuta mai sus, in cazul in care lucrarile se executa pe timp friguros cu temperaturi sub –15°C.

Indicatori de siguranta

In cazul consumatorilor urbani, intreruperea furnizarii caldurii nu conduce la deteriorari de echipamente sau la pierderi de productie.

In consecinta nu se preteaza la un calcul al indicatorilor de siguranta.

Analiza calitativa a aspectelor de siguranta

Posibilitati de avarie prezumate ca urmare a experientei unor instalatii similare, sunt urmatoarele:

a.      cedarea unor suduri a conductelor de apa calda

b.     avarierea unei armaturi

c.      cedarea unor elemente de constructie

Pentru prevenirea unor asemenea accidente s-a facut dimensionarea elementelor de constructii.

Dimensionarea elementelor de constructii (puncte fixe) precum si calculele de stabilire a fortelor care actioneaza asupra partilor constructive a fost efectuata de catre furnizorul de conducte preizolate pe baza elementelor de tema transmise de catre proiectantul partii mecanice.

Materialul strict necesar a fi pus la dispozitia comisiei de receptie

Receptia retelelor termice se efectueaza in conformitate cu prevederile legii investitiilor si ale Regulamentului privind receptia si punerea in functiune a retelelor termice.

Scopul receptiei este de a asigura primirea de catre beneficiar in conditii de buna calitate a retelelor termice care prin verificarea realizarii lucrarilor de constructii – montajin conformitate cu documentatia tehnico-economica si cu prescriptiile tehnice in vigoare si indeplinirea conditiilor privind asigurarea durabilitatii, functionalitatii, calitatii, sigurantei si economicitatii functionarii retelelor termice.

Receptia retelelor termice se efectueaza in etape, dupa cum urmeaza:

receptia la terminarea lucrarilor de constructii – montaj;

receptia punerii in functiune;

receptia finala a lucrarilor de constructii – montaj;

procesul verbal de verificare a indicatorilor tehnico-economici aprobati in documentatiile de proiectare intocmit pe baza darilor de seama statistice si a altor documente din care sa rezulte valorile indicatorilor si datele de realizare efectiva a acestora;

procesele verbale cu rezultatele incercarilor retelelor termice efectuate in perioada de garantiei de un an;

o nota cuprinzand observatiile beneficiarului de investitii cu privire la functionarea instalatiilor si utilajelor de la punerea in functiune pana la receptia definitiva;

situatia lucrarilor si cheltuielilor facute dupa punerea in functiune, pentru completarea si remedierea unor lucrari de construcii – montaj, in scopul realizarii indicatorilor tehnico-economici.

Receptia la terminarea lucrarilor de constructii montaj se face pe tot parcursul realizarii obiectivului de investitii, pe masura terminarii obiectivelor sau partilor de obiecte ce pot functiona independent , dupa efectuarea verificarilor, incercarilor si probelor prevazute in Regulamentul privind punrea in functiune a retelelor termice, art.2 si anexa 2, care constau in principal din:

verificarea partii de constructii

verificarea partii de montaj conducte si izolatii termice;

verificarea instalatiilor anexe.

Documentele pe care beneficiarul si executantul trebuie sa le prezinte comisiei de receptie in vederea receptiei preliminare , sunt:

a)     piesele scrise si desenate ale documentatiei tehnico-economice de executie,cu toate modificarile si completarile intervenite pe parcurs;

b)     contractele de antrepriza, actele aditionale la contracte si caietele de sarcini;

c)     certificatele de calitate pentru materialele, utilajele si echipamentele utilizate, buletinele de incercari si analiza ale betoanelor si agregatelor, ale prefabricatelor si imbinarilor de constructii metalice;

d)     procesele verbale incheiate pe parcusul executiei cu privire la verificarile, incercarile si probele efectuate in conformiate cu programul privind controlul calitatii la lucrarile de constructii montaj, inclusiv al lucrarilor ascunse;

e)     procesele verbale definitive ale lucrarilor executate si documentele de plata intocmite in conformitate cu dispozitiile in vigoare;

f)      carnetele de dispozitii si comunicari de santier, de inspectie si control, procesele verbale ale organelor de control in constructii’

g)     indicatiile scrise de proiectant pentru urmarirea in timp a comportarii constructiei si pentru buna exploatare a obiectivului.

Receptia la terminarea lucrarilor se face obligatoriu cu instalatia completa astfel incat sa fie posibila functionarea in conditiile proiectate.

Prin receptia la terminarea lucrarilor a retelelor termice executantul ramane cu obligatia eventualelor completari si remedieri stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie sau a celor ce apar ulterior in perioada de garantie ca urmare a unor vicii ascunse.

Receptia punerii in functiune are drept scop verificarea indeplinirii conditiilor pentru exploatare normala in conditii de siguranta si economicitate a retelelor termice, astfel incat sa se asigure atingerea nivelului de indicatori prevazuti in documentatia tehnico-economica aprobata.

Receptia punerii in functiune trebuie sa fie executata numai dupa efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor de constructii – montaj si dupa reusita probei complexe de 72 ore cu fluid in circulatie.

In vederea receptiei punerii in functiune, beneficiarul si executantul vor prezenta comisiei de receptie urmatoarele documente:

a)     procesele verbale de admitere a receptiei preliminare a lucrarilor de constructii – montaj;

b)     autorizatie de functionarea a conductelor eliberata de ISCIR (aceasta numai in cazul in care categoria de retele se supune acestor norme);

c)     autorizatia de functionare a instalatiilor electrice eliberate de furnizorul de energie electrica;

d)     procesele verbale privind aprobarea instalatiilor eliberate de catre organele de protectia muncii si de paza contra incendiilor;

e)     procesele verbale privind efectuarea tuturor verificarilor, incercarilor si probelor precizate in cap.3 din Regulamentul privind receptia si punerea in functiune a retelele termice;

f)      procesele verbale si documentele de plata incheiate la terminarea lucrarilor executate;

g)     carnetele de dispozitie de santier de inspectie si control, procesele verbale incheiate de organele de control in perioada ulterioara receptiei preliminare;

h)     indicatiile scrise date de proiectant pentru buna functionare si exploatare a retelelor termice;

i)      actele privind existenta si functionarea tuturor lucrarilor colaterale si conexe care conditioneaza punerea in functiune in bune conditii a retelei supuse receptiei si realizarea indicatorilor economici aprobati;

j)      situatia la data punerii in functiune a personalului de exploatare, aferenta retelei termice supusa receptiei, fata de cel necesar prevazut in documentatie tehnico-economica aprobata.

Procesul verbal de receptie a punerii in functiune va contine concluziile comisiei de receptie cu privire la terminarea probelor si realizarea conditiilor normale pentru punerea in functiune, precum si masurile ce se impun pentru asigurarea functionarii in conditiile proiectate si atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobati la termene prin documentatia tehnico-economica.

Receptia finala a lucrarilor de constructii montaj are loc la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, care pentru retelele termice este de un an.

La receptia finala comisia de receptie are sarcina de a verifica si a testa:

comportarea normala in exploatare, in perioada de garantie a obiectivului receptionat, inclusiv a lucrarilor aferente;

efectuarea remedierii defectelor constatate la receptia preliminara sau aparute in perioada de garantie precum si calitatea lucrarilor de remediere.

In vederea receptiei finale a lucrarilor de constructii – montaj, beneficiarul in prezenta executantului va executa urmatoarele verificari, incercari si probe:

functionarea instalatiilor de golire si drenaj;

functionarea suporturilor mobile si a compensatorilor;

functionarea vanelor;

functionarea instalatiilor de masura si electrice;

determinarea pierderilor de presiune;

determinarea pierderilor de caldura.

Daca rezultatele arata ca instalatiile nu realizeaza performantele garantate, beneficiarul va cere executantului remedierea defectiunilor.

In vederea efectuarii receptiei finale beneficiarul si executantul trebuie sa prezinte comisiei de receptie urmatoarele documente:

a)     procesul verbal de admitere a receptiei preliminare pentru fiecare obiect sau parte de obiect care este supusa receptiei finale;

b)     comunicarile facute de beneficiar executantului in legatura cu comportarea lucrarilor in perioada de garantie si cu calitatea remedierilor efectuate in acest interval;

c)     cartea tehnica a constructiei pentru fiecare obiect;

d)     orice alt document solicitat de comisie necesar receptiei finale.

Receptia definitiva a retelelor termice se face dupa receptia finala a lucrarilor de constructii – montaj a ultimului obiect sau a ultimei parti independente de obiect, cand se verifica in asamblu si pe parti componente modul de comportare in exploatare a obiectivului.

In cazul retelelor termice care constituie un singur obiect, receptia definitiva poate coincide cu cea finala a lucrarilor de constructii – montaj.

Recpetia definitiva se efectueaza numai dupa reusita verificarilor, incercarilor si probelor prevazute in vederea receptiei finale a lucrarilor de constructii – montaj si dupa remedierea tuturor deficientelor semnalate in perioada de garantie de un an.

Conditiile luate in considerare pentru realizarea obiectivelor de siguranta

In vedrea realizarii conditiilor de siguranta prevazute in proiect, in timpul executiei se vor respecta prevederile referitoare la calitatea tevii, sudurii, detaliilor de montaj, etc.

In timpul exploatarii se va verifica regulat starea retelelor termice si se vor efectua la timp reparatii curente de calitate corespunzatoare.

De asemenea, conditiile de calitate solicitate de consumatori sunt satisfacute prin graficul de reglaj care asigura parametrii necesari instalatiilor de incalzire si prin furnizarea debitelor de apa calda necesare.

Nomenclatorul probelor efectuate inainte de trecerea in exploatare a obiectivului

In timpul executie si inainte de trecerea in exploatare a obiectivului, se vor prevedea urmatoarele probe:

proba de presiune la rece;

proba de stabilire a circulatiei;

proba de etanseitate la cald;

proba de receptie (proba de 72 ore).

Rezultatele tuturor probelor se consemneaza intr-un proces verbal semnat cu beneficiarul.

NORME DE PROTECTIA MUNCII SI MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

La executarea lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru protectia muncii:

Norme specifice de protectia muncii –vol.1 si2

Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118/1999

Instructiuni ISCIR

Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

Norma metodologica de aplicare a L 319

Norme specifice de securitatea muncii pentru sudarea si taierea metalelor – cod.2-NSSM

Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul rutier – 23/1997

Colectia ISCIR

NP 029-02 Normativ de proiectare,executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate

Acte noprmative cuprinse in cartea PSI „PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR PENTRU PERSOANE JURIDICE”-2007

L307-2006 privind apararea impotriva incendiilor

-NP086- Normativ de proiectare,executie si exploatare a instalatiilor de stins incendiu

La executia lucrarilor, cat si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Se va acorda o atentie deosebita operatiunilor si locurilor care ar putea prezenta pericole. In acest sens, in cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute in vedere la executarea lucrarilor.

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor care se executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de accidente.

Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitati care vine in santier in interes de serviciu sau interes personal.

Pentru evitarea accidentelor sau evitarea imbolnavirilor, personalul va purta echipament de protectie corespunzator in timpul lucrului sau circulatiei pe santier.

In timpul transportului pe verticala, tevile vor fi asigurate contra deplasarilor longitudinale si transversale.

Se vor afisa placute de semnalizare si instructiuni prin care se vor indica norme ce trebuie respectate in fiecare sector de lucru sau zona periculoasa.

Aparatele de sudura precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate inainte de inceperea lucrului si in timpul lui de catre serviciul mecanic sef al intreprinderii sau santierului respectiv.

Operatiunile de incarcare manuala se vor face prin rostogolire pe plan inclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate inaintea inceperii lucrarilor.

In cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisa a acestora.

Este interzisa descarcarea prin cadere sau rostogolire libera. Efectuarea operatiilor de incarcare – descarcare se va face sub controlul sefului de echipa care raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea tevii si cu capacitatea acestora, precum si intreaga manevra de coborare.

Santurile sapate in teren slab, precum si cele ce depasesc 1,0 m adancime vor trebui sprijinite.

Se vor monta podete pentru traversarea santurilor (canalelor).

Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

La lansarea conductelor sau a prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu capacitatea corespunzatoare sarcinii, cu carlige asigurate, iar operatia de lansare se va executa numai in prezenta sefului de echipa.

Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri, puturi sau goluri cand se coboara sau se ridica in acestea sau prin acestea, tevi si accesoriile acestora. In timpul montajului se vor evita manevrele langa stalpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea acestora.

Este interzisa folosirea si punerea in functiune a tevilor si armaturilor si a altor accesorii, decat cele prevazute in documentatia de executie. Personalul muncitor care

participa la operatiunile de pretensionare a conductelor ar trebui, inainte de inceperea lucrului, sa faca un instructaj special.

In timpul probelor se interzice personalului muncitor de a cobora in santurile in care sunt pozate tevile.

Se interzice personalului muncitor sa stationeze langa blinduri si imbinari cu flanse pe timpul executarii probelor de presiune.

Se interzice examinarea tevilor ce se incearca la presiune, precum si ciocanirea lor in timpul introducerii apei. Examinarea tevilor se poate face numai dupa stabilirea presiunii de incercare.

Personalul muncitor care participa la incercarile de presiune ale conductelor va trebui, inainte de inceperea lucrului, sa faca un instructaj special, conform prevederilor art. 3.11. din Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj.

In faza pregatitoare si in timpul montajului conductelor, se vor respecta prevederile ,,Instructiunile tehnice de executie” puse la dispozitie de catre furnizorul de conducte si materiale pentru izolatii;

Se vor respecta prevederile Normativului I 13 – 2002, I9-94, Normele specifice de securitate a muncii pentru instalatii tehnico – sanitare si incalzire 1996, NP 029-02,Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

Lucrarile de montaj se vor executa numai de formatii autorizate compuse din personal calificat;

Personalul de executie va fi periodic instruit in legatura cu masurile specifice de protectia muncii si PSI la locul de munca;

La saparea manuala a santurilor si a gropilor vor fi luate in mod obligatoriu masuri de sprijinire a peretilor impotriva surparilor;

In timpul manipularii conductelor, manual – sau cu macarale se vor verifica starea chingilor si a cablurilor de ridicat;

Santurile si gropile executate in vederea amplasarii retelelor termice se vor proteja si semnaliza corespunzator pe timp de zi si de noapte (placute avertizoare, imprejmuiri, instalatii electrice de iluminare – avertizare, podete de trecere peste santuri, etc), atat pentru oameni cat si pentru vehicule;

Se interzice orice fel de lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa (oxigen – acetilena) in apropierea materialelor inflamabile;

Generatorul de acetilena va fi instalat in timpul lucrului la o distanta de 12-15 m de orice sursa de foc (arc de sudura, flacara deschisa, corpuri incadescente, tigari aprinse, etc);

La sfarsitul lucrului generatorul de acetilena se va goli si spala corespunzator. Se interzice cu desavarsire lasarea generatorului nedemontat si incarcat cu carbid si gaz in interior;

Fumatul in apropierea generatorului de acetilena este strict interzis (se vor stabili locurile unde este permis fumatul);

Manipularea tuburilor de oxigen si acetilena se va face cu capacele de protectie si inelele de cauciuc montate si cu mare atentie, ferindu-se de lovire si trantire;

In timpul depozitarii si utilizarii, buteliile de acetilena si oxigen se vor feri de radiatiile solare.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Inainte de inceperea lucrului, seful de brigada va lua masuri pentru a se crea conditii normale si sigure de prevenire si stingere a incendiilor, pe tot timpul investitiei, conform normelor specifice PSI.

Mentionam cateva din masurile ce vor fi luate :

instructajul formatiei de pompieri civili legal constituit;

echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiilor conform normativ;

paza permanenta a santierului;

asigurarea unei legaturi telefonice permanente care sa permita anuntarea operativa a pompierilor militari;

pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite in faza probelor de presiune cu apa a instalatiilor de incalzire, este necesar ca instalatia electrica pentru lumina si forta din zonele respective sa fie scoasa de sub tensiune.

PRECIZARI FINALE

Prezentul caiet de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificari sau completari se vor putea face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

Documentatia a fost elaborata conform prescriptiilor de montaj ale furnizorilor de conducte preizolate.

Orice modificare a documentatiei se va face atunci cand este necesar, numai cu acordul proiectantului.

La executie se impune respectarea documentatiei prezente cat si a instructiunilor de montaj si utilizare primite la achizitionarea materialelor.

Graficul de executie a lucrarilor

La ofertare se va prezenta obligatoriu Graficul de executie a lucrarilor, pe faze distincte.

Asigurarea calitatii.

Ofertantul trebuie sa asigure calitatea lucrarilor conform standardului de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001:2001 sau echivalent.

Garantii.

Garantia acordata pentru sistemul de tevi preizolate trebuie sa fie de minim 5(cinci) ani.

Durata de viata pentru sistemul de tevi preizolate trebuie sa fie prescrisa pentru 30 de ani.

Durata maxima de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie este 48 de ore.

Toate conditiile din caietul de sarcini sunt conditii minime obligatorii, nerespectarea lor duce la respingerea ofertei, in conditiile OG 34/2006.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Proiect Tehnician in constructii si lucrari publice - Documentatia tehnico – economica de executie a unei zidarii simple si profilul longitudinal al u
Constructii de acostare cu profil vertical
Proiectarea placii grinzii compozite beton-otel la imbinarile grinda-stalp ale cadrelor solicitate la incovoiere
Aliaje din metale de baza pentru turnare si maleabile - probleme selectate
Beton
Calculul la starea limita de rezistenta al elementelor din beton armat solicitate la intindere excentrica
Documentatia tehnico – economica de executie a unei zidarii simple si profilul longitudinal al unui drum - Tehnician in constructii si lucrari publice
NOTIUNI CARACTERISTICE PRIVIND CONSTRUCTIA SI CALCULUL ORGANELOR COMUNE MASINILOR DE CONSTRUCTII
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu