Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
CALCUL HIGROTERMIC

CALCUL HIGROTERMIC


CALCUL HIGROTERMIC

Pentru alte cladiri decat locuintele, clasificate in categoriile 1 si 2 in Normativul C 107/2-97 se calculeaza un coeficient global efectiv de izolare termica, G1ef care este un indicator conventional al nivelului de performanta termo-energetica "de iarna" al unei cladiri in ansamblul ei sau al unei parti de cladire, distincta din punct de vedere functional.

Pentru a satisface exigenta de consum de energie termica este necesara respectarea conditiei:

G1ef ≤ G1ref W/(m3K) (1)

Coeficientul G1ef se calculeaza cu relatia:

G1ef = Lj j W/(m3K)  (2)in care :

V - volumul incalzit al cladirii, in m3;

Lj - coeficient de cuplaj termic aferent elementului j de constructie, in W/K, calculat cu relatia :

Lj = Aj U = (3)

in care :

indicele j se refera la o suprafata Aj a elementului de constructie aferenta unei incaperi, unui nivel sau intregii cladiri, cu rezistenta termica R, in m2K/W, respectiv cu coeficientul de transfer termic U in W/m2K ;

tj este factorul de corectie a temperaturii exterioare aferent suprafetei j a elementului de constructie, calculat cu relatia:

tj = (4)

in care :

Ti - temperatura interioara de calcul pe timpul iernii conform STAS 1907/2 (pentru cladiri de locuit se considera temperatura predominanta a incaperilor Ti = + 20 0C);

Te - temperatura exterioara conventionala de calcul pentru perioada rece a anului, pe zone climatice;

Tj - temperatura din mediul exterior elementului anvelopei care poate fi Te, sau a temperaturii Tu dintr-un spatiu neincalzit al cladirii (subsol, casa scarii, pod, etc.).

NOTA : Pentru calcule preliminarii de proiectare valorile t se pot considera:

t = 0,9 la rosturi deschise si la poduri;

t = 0,8 la verande, balcoane si logii inchise;

t = 0,9 la tamplaria exterioara prevazuta cu obloane la fata exterioara;

t = 0,5 la rosturi inchise, la subsoluri neincalzite si la pivnite, precum si la alte spatii neincalzite sau avand alte destinatii;

t = 1,0 la elementele in contact direct cu exteriorul (acoperis terasa, fatade, plansee peste ganguri);

R- rezistenta termica medie, in m2K/W corectata cu efectul puntilor termice, pe aria Aj

Coeficientul G1ef se calculeaza cu relatia:

G1ref = (5)

in care:

A1 este aria suprafetelor componentelor opace ale peretilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 600, aflati in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, exprimata in m2, calculata luand in considerare dimensiunile interax;

A2 - aria suprafetelor planseelor de la ultimul nivel ( orizontale sau care fac cu planul orizontal un unghi mai mic de 600 ), aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, calculata luand in considerare dimensiunile interax, exprimata in m2;

A3 - aria suprafetelor planseelor inferioare aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, calculata luand in considerare dimensiunile interax, exprimata in m2;

P - perimetrul exterior al spatiului incalzit aferent cladirii, aflat in contact cu solul sau ingropat, exprimata in m;

A4 - aria suprafetelor peretilor transparenti sau translucizi, aflati in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, calculata luand in considerare dimensiunile nominale ale golului din perete, exprimata in m2;

V - volumul incalzit, calculat pe baza dimensiunilor exterioareale cladirii, exprimat in m3;

a, b, c, d si e - coeficienti de control pentru elementele de constructie mentionate mai sus, ale caror valori sunt date in tabelele 1 si 2, in functie de:

categoria de cladire: categoria 1 sau categoria 2;

tipul de cladire;

zona climatica: definita conform Normativ C107/3-97.

Coeficientul global de referinta G1ref se poate majora cu ΔG1ref pentru cladirile la care suprafata vitrata transparenta sau translucida este cel putin 50% din suprafata peretilor exteriori. Sporul ΔG1ref se calculeaza conform Normativului C107/2-97 in functie de indicele solar, categoria cladirii si inertia termica a acestuia.

Valorile coeficientilor a, b, c, d si e pentru cladiri de categoria 1

Tabelul 1

Tipul de cladire

Zona climatica

a

(m2K/W)

b

(m2K/W)

c

(m2K/W)

d

(mK/W)

e

(m2K/W)

Spitale,

crese

si

policlinici

I

II

III

IV

Cladiri de invatamant

si

pentru sport

I

II

III

IV

Birouri,

cladiri comerciale

si hoteliere

I

II

III

IV

Alte cladiri (industriale cu regim normal

de exploatare)

I

II

III

IV

Valorile coeficientilor a, b, c, d si e pentru cladiri de categoria 2

Tabelul 2

Tipul de cladire

Zona climatica

a

(m2K/W)

b

(m2K/W)

c

(m2K/W)


d

(mK/W)

e

(m2K/W)

Policlinici,

dispensare,

si

crese

I

II

III

IV

Cladiri de invatamant

si

pentru sport

I

II

III

IV

Birouri,

cladiri comerciale

si hoteliere

I

II

III

IV

Alte cladiri (industriale cu regim normal

de exploatare)

I

II

III

IV

A2 = 60 x 72 = 4320 m2

A3 = 69,547 x 72 - 3 x 18 = 4953,38 m2

P = 60 x 2 + 72 x 2 = 120 + 144 = 264 m

A4 = 620 x 2 + 3 x 18 = 1186 m2

V = 620 x 72 = 44640 m3

a = 0,85 b = 2,45 c = 1,10 d = 1,40 e = 0,30

R2 = 1/8 + 0,024/0,20 + 0,04/0,93 + 0,05/0,044 + 0,1/1,74 + 3/2 + 4/3,9 = 4,0075 m2K/W

R3 = 1/8 + 0,024/0,17 + 0,15/0,044 + 1/24 = 3,717 m2K/W

R4 = 0,37 m2K/W

G1ef = = 0.091 W/(m3K)

G1ref = = =

= 0,3117 W/(m3K)

G1ef < G1ref

Evitarea condensarii vaporilor de apa pe fata inerioara a elementelor anvelopei, in conditii normale de exploatere

Se considera conditii normale de exploatare cele conforme cu destinatia cladirii precizate prin tema de proiectare.

In acest caz, criteriul de performanta il reprezinta temperatura minima in orice punct al suprafetei interioare a zonei opace a elementelor anvelopei, care, corelata cu temperatura aerului interior si umiditatea relativa a acestuia trebuie sa fie mai mare decat temperatura punctului de roua θr, precizata in ANEXA B a Normativului C107/3- 97 si redata in tabelul nr.3.

Tabelul 3

UMIDITATEA RELATIVA A AERULUI ji (%)

TEMPERATURA AERULUI INTERIOR, Ti IN 0C

12

14

16

18

20

22

100

+12,0

+14,0

+16,0

+18,0

+20,0

+22,0

95

+11,2

+13,2

+15,2

+17,2

+19,2

+21,2

90

+10,4

+12,4

+14,3

+16,3

+18,3

+20,3

85

+9,6

+11,5

+13,5

+15,4

+17,4

+19,4

80

+8,7

+10,6

+12,5

+14,5

+16,5

+18,4

75

+7,7

+9,7

+11,6

+13,5

+15,4

+17,4

70

+6,7

+8,6

+10,5

+12,4

+14,4

+16,3

65

+5,7

+7,5

+9,4

+11,3

+13,2

+15,1

60

+4,5

+6,4

+8,2

+10,1

+12,0

+13,9

55

+3,2

+5,1

+7,0

+8,8

+10,7

+12,5

50

+1,9

+3,7

+5,6

+7,4

+9,3

11,1

45

+0,4

+2,3

+4,1

+5,9

+7,7

+9,5

40

- 1,0

+0,6

+2,4

+4,2

+6,0

+7,8

35

- 2,6

- 1,1

+0,5

+2,3

+4,1

+5,9

30

- 4,5

- 2,9

-1,3

+0,2

+1,9

+3,6

25

- 6,6

- 5,0

-3,5

- 2,0

- 0,5

+1,1

Prevenirea fenomenului de condens superficial presupune ca rezistenta termica minima in m2K/W, in orice punct al zonei opace a elementelor anvelopei sa fie cel putin egala cu cea necesara data de relatia :

Rnec = (6)

in care :

ai , Ti , Te au valorile descrise anterior;

DTimax este diferenta maxima admisa intre temperatura aerului interior si temperatura medie ponderata a suprafetei interioare a elementelor anvelopei, corelata cu umiditatea relativa a aerului. Valorile normate DTimax se dau in tabelul 4.

m - coeficientul de masivitate termica.

Tabelul 4

Grupa cladirii

Destinatia cladirii

ji

DTimax [ K ]

Pereti

Tavane

Pardoseli

I

- Cladiri de locuit, camine, internate, spitale, policlinici, crese, gradinite, scoli, licee, s.a.

60

4,00

3,00

2,00

II

- Alte cladiri social-culturale cu regim normal de umiditate

50

4,50

3,50

2,50

III

- Cladiri sociale cu regim ridicat de umiditate

- Cladiri de productie cu regim normal de umiditate

60

6,00

4,50

3,00

IV

- Cladiri de productie cu regim ridicat de umiditate (*)

≤75

DTr

0,8DTr

3,50

(*) DTr = Ti - θr

Pentru suprafetele vitrate rezistentele termice minime normate, din conditia de prevenire a condensului superficial sunt cele din tabelul 5, redate dupa Normativul C107/3-97.

Rezistente termice specifice necesare pentru elementele de constructie vitrate

Tabelul 5

Grupa cladirii

R (m2K/W)

Tamplaria exterioara

Luminatoare

Pereti exteriori vitrati

I

II

III

IV

Nota:

la tamplaria exterioara de la casa scarii si de la alta spatii de circulatie, indiferent de grupa cladirii, se admite R= 0,27 m2K/W.

la tamplaria exterioara de la vitrine se admite R= 0,22 m2K/W.

Rnec = = = 1,10 m2K/W

m = 1,225 - 0,05D = 1,225 - 0,05 x 2,5205 = 1,099

D = 0,024/0,17 x 5,78 + 0,15/0,044 x 0,50 = 2.5205

R = 3,717 m2K/W > Rnec

Tsi = Ti - = 18 - = 16,789 ˚C

θr = +10,1 ˚C

Tsi > θr

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.