Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Instructiuni privind avizarea investitiilor in constructii pe linia protectiei civile

Instructiuni privind avizarea investitiilor in constructii pe linia protectiei civile


Instructiuni privind avizarea investitiilor in constructii pe linia protectiei civile

Autorizatia de constructie, conform prevederilor articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in Monitorul Oficial nr. 3 din 13.01.1997, se elibereaza de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, in functie de competentele aprobate.

Potrivit prevederilor articolului 33 din Legea protectiei civile nr. 106/1996, Comandamentul Protectiei Civile, inspectoratele de protectie civila judetene si al municipiului Bucuresti sunt obligate sa elibereze avize de specialitate in baza carora se emit autorizatiile de constructii de catre organele de specialitate din cadrul consiliilor judetene locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Avizul de specialitate pentru documentatiile de investitii in constructii, in intelesul Legii nr. 106/1996, se acorda de catre ofiterii imputerniciti prin ordin de zi pe unitate din cadrul Comandamentului Protectiei Civile, de la inspectoratele de protectie civila judetene si ale municipiului Bucuresti, abilitati in acest sens, potrivit atributiunilor de serviciu.

Criteriul de stabilire a obligativitatii de a executa un adapost de protectie civila este cel prevazut in articolul 33 din Legea nr. 106/1996 (cheltuielile pentru realizarea adapostului de protectie civila sa nu depaseasca 5% din valoarea de constructii-montaj a constructiei).Ofiterii din inspectoratele de protectie civila si al municipiului Bucuresti, care potrivit atributiilor de serviciu sunt abilitati sa acorde avizul de specialitate, dar nu au pregatirea necesara in acest scop, vor participa anual la o sedinta de instruire si verificare organizata de Comandamentul Protectiei Civile in vederea atestarii lor.

Autorizatia de constructie emisa fara avizul Comandamentului Protectiei Civile, inspectoratului de protectie civila judetean sau al municipiului Bucuresti contravine prevederilor articolului 33 din Legea nr. 106/1996 si se sanctioneaza potrivit articolului 78, litera i, coroborat cu articolul 79, litera b din aceeasi lege.

In vederea obtinerii avizului de protectie civila, solicitantul va prezenta obligatoriu urmatoarele documente (in copie):

Certificat de urbanism;

Plan de situatie vizat spre neschimbare de catre serviciul de urbanism;

Planul de arhitectura al celui mai jos nivel;

Planul cu sectiunea caracteristica (sectiunea verticala prin care sa se intersecteze in mod obligatoriu cel mai de jos nivel al constructiei);

Memoriu tehnic general (poate include in in compunerea lui date privind memoriu de specialitate de protectie civila);

Memoriu tehnic de specialitate

Pentru aplicarea unitara a prezentei instructiuni de avizare se vor respecta urmatoarele:

Avizul se inscrie pe cel putin doua exemplare din urmatoarele piese desenate:

Planul de arhitectura al celui mai jos nivel;

Planul cu sectiunea caracteristica (sectiunea verticala prin care sa se intersecteze in mod obligatoriu cel mai de jos nivel al constructiei).

Avizul va avea urmatorul continut si forma si va purta stampila unitatii emitente (Se poate realiza si sub forma unei stampile dreptunghiulare care se va confectiona pe plan local prin grija celui care acorda avizul):


Memoriu tehnic de specialitate va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:

Date generale despre adapost (necesar personal de adapostit, dotare cu instalatii, descrierea pe scurt a acceselor);

Determinarea valorii de constructii-montaj adaugate investitiei, in ipoteza in care se prevede adapostul de protectie civila si valoarea procentuala a lucrarilor de constructii-montaj ale adapostului fata de valoarea de constructii-montaj a investitiei.

Evaluarile lucrarilor de constructii-montaj ale investitiei si adapostului se vor efectua la valoarea de achizitie a materialelor de constructii la preturile existente la data respectiva.

Pentru constructiile avizate cu obligativitatea executarii de spatii de adapostire, se retine de catre cel care a acordat avizul, un set din documentele prevazute la punctul 1.(o copie dupa certificatul de urbanism si un exemplar din memoriul tehnic de specialitate).

Pentru constructiile la care, potrivit legii, nu se justifica obligatia de a se proiecta si executa adaposturi de protectie civila (cheltuielile depasesc 5%  din valoarea de constructii-montaj a intregii cladiri), se va retine, de catre cel care a acordat avizul, memoriul tehnic de specialitate si certificatul de urbanism. Instalatiile de filtro-ventilatie fac parte din dotari, si nu intra in calculul procentului ce se compara cu cel din Legea nr. 106/1996 (respectiv 5%din valoarea de constructii-montaj).

Proiectarea, construirea si amenajarea punctelor de comanda si adaposturilor de protectie civila se realizeaza pe baza normelor si instructiunilor tehnice aprobate de seful protectiei civile, tinand seama de importanta localitatilor, a institutiilor publice si a agentilor economici potrivit articolului 34 din Legea 106/1996.

La verificarea dimensionarii suprafetelor si volumelor spatiilor (camerelor) de adapostire se va seama de urmatoarele cerinte:

Suprafata minima alocata: 1 m2/persoana;

Volumul minim alocat: 2,5 m3/persoana.

Prin spatiu de adapostire se intelege suprafata (volumul) camerelor destinate in acest scop, exclusiv spatiile tehnice, spatiile de acces si tunelul de evacuare.

Suprafata minima pentru un adapost de protectie civila este de 9 m2 (22,5 m3)

Solicitantul avizului de protectie civila va prezenta persoanei care acorda avizul, documentatia pentru a fi studiata, ocazie cu care i se va comunica si taxa pe care trebuie sa o plateasca pentru avizare (taxa se stabileste pe plan local potrivit prevederilor articolului 33 din Legea nr. 106/1996 si se achita in contul primariei).

Avizul de protectie civila se va da dupa ce solicitantul prezinta chitanta de plata al carui numar si suma platita se iau in evidenta in registrul de inscriere al avizelor.

Se avizeaza fara obligativitatea de a prevedea adapost de protectie civila, urmatoarele tipuri de investitii in constructii:

Investitiile de locuinte unifamiliale cu cel mult trei camere, dependinte si fara subsol;

Investitiile din planul Ministerului Apararii Nationale prin care se realizeaza obiective militare;

Statiile de benzina si constructiile aferente acestora, aflate la o distanta mai mica de 50 m de rezervoarele de combustibil;

Lacasele de cult;

Caile de comunicatii si lucrarile de arta;

Retelele de distributie electrica si posturile TRAFO;

Retelele de distributie apa, produse petroliere, statiile si posturile de masurare si reglare gaze;

Constructiile provizorii de orice fel (caracterul de constructie trebuie sa rezulte din certificatul de urbanism)

Destinatia adaposturilor de protectie civila, pe timpul nefolosirii acestora in scopul protectiei cetatenilor, se stabileste de proprietari sau administratiile publice locale, dupa caz.

Persoana care a emis avizul, in colaborare cu inspectorul de urbanism, va urmari periodic respectarea acestuia si va participa la receptia lucrarilor aferente spatiului de adapostire sau la receptia finala, dupa caz.

Proiectele avizate se inregistreaza, de catre persoana care acorda avizul, intr-un registru special intocmit in acest scop, care trebuie sa cuprinda:

Numarul curent, care sete si numarul avizului;

Data primirii documentatiei spre avizare;

Data eliberarii avizului;

Numele si prenumele solicitantului (denumirea agentului economic, numele si prenumele conducatorului, calitatea acestuia-director, patron, proprietar etc.) si numarul de telefon;

Destinatia constructiei;

Adresa completa a noii constructii;

Datele tehnice ale constructiei (inaltimea, numarul de nivele si apartamente, suprafata desfasurata, numar de salariati, tip de structura etc.);

Capacitatea sau suprafata adapostului si dotarea cu instalatii a acestuia;

Numele agentului care a intocmit proiectul (adresa, seful de proiect si numarul de telefon);

Gradul, numele si prenumele celui care a eliberat avizul;

Numarul chitantei si suma platita.

Pentru acordarea avizului in situatii deosebite care comporta o analiza complexa, inspectoratele judetene de protectie civila vor raporta si obtine acordul Comandamentului de Protectie Civila sau vor solicita avizarea de catre acesta, dupa caz.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.