Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii
SPECIFICATII TEHNICE pentru lucrari de constructii si finisaj

SPECIFICATII TEHNICE pentru lucrari de constructii si finisajProiect

ANSAMBLU REZIDENTIAL « FELICITY » 

FAZA 1X,S +P+2E+M

Strada OPALULUI 1-43, Sector 1 , Bucuresti

Beneficiar: S.C.AURORA BUSINESS COMPLEX S.R.L.

Martie 2007

FAZA: P.T. + D.E. + C.S.

Revizia 1 / 11.06.07SPECIFICATII TEHNICE

pentru lucrari de constructii si finisaj

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentele proiectului si precizeaza o serie de date tehnice, gabarite, tolerante, standarde, normative si instructiuni speciale privind executia, verificarea calitatii executiei si receptia fiecarui obiect, precum si a obiectivului in ansamblu.

Caietul de sarcini este structurat in 18 capitole:

Cap. 1: Generalitati

Cap. 2: Lucrari de zidarii; cosuri de fum

Cap. 3: Lucrari de tencuieli

Cap. 4: Lucrari de izolatii

Cap. 5: Lucrari de invelitori

Cap. 6: Lucrari de pardoseli

Cap. 7: Glafuri interioare si exterioare

Cap. 8: Panotaje interioare

Cap. 9: Scari interioare

Cap. 10. Tamplarie de aluminiu

Cap. 11: Tamplarie de lemn

Cap. 12: Confectii metalice

Cap. 13: Lucrari de vopsitorii

CAPITOLUL 1: GENERALITATI

CUPRINS

Programul de executie

Modificari de proiect

Borne si cote de nivel

Imprejmuirea santierului

Trasarea lucrarilor

Acte normative obligatorii

Mostre de materiale

Curtenia santierului

Materiale rezultate din excavatii si demolari

1.10. Inspectia consultantului si investitorului

1.11. Structura de organizare a santierului

1.12. Curatenia finala a santierului

1.13. Prevederi finale

1.1 Programul de executie

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul intocmit de Investitor, grafic care face parte integranta din conditiile speciale de executie din cadrul contractului.

Antreprenorul dupa ce a primit comunicarea de acceptare din partea investitorului, in maximum 5 zile, va supune aprobarii acestuia un grafic de executie a lucrarilor, in care acestea sunt esalonate in ordinea tehnologica a executiei, pentru fiecare obiect in parte, component al fiecarei lucrari ofertate.

1.2. Modificari de proiect

1.2.1 Orice modificare de proiect se va face in conformitate cu prevederile 'Conditiunilor speciale de executie', din contract, modificari care trebuie sa obtina acordul Proiectantului General si Investitorului, cu toate consecintele care decurg din aceasta situatie.

1.2.2. Daca Investitorul cere o lucrare care nu este prevazuta in contract, atunci Antreprenorul are dreptul la o plata suplimentara, cu mentiunea ca acesta trebuie sa convina cu Investitorul asupra pretului inainte de inceperea lucrarii respective.

1.2.3. Detaliile de executie suplimentare proiectului se elaboreaza de antreprenor si se aproba de Proiectantul General si de reprezentantul autorizat al investitorului.

1.3 Borne si cote de nivel

1.3.1 Investitorul are obligatia de a preda in scris borne de nivelment in imediata apropiere a santierului, pozitia acestora si valoarea cotelor de nivel.

1.3.2 Antreprenorul are obligatia sa verifice valoarea cotelor de nivel si sa faca cunoscut Investitorului, in scris, in cazul ca se constata erori.

1.4. Imprejmuirea santierului

1.4.1. Investitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului suprafata de teren libera de orice obligatii, necesara activitatii de santier, avand obligatia de a fixa pe santier limitele acestuia.

1.4.2. Antreprenorul in intelegere cu Investitorul are obligatia de a imprejmui partial sau total pe durata derularii contractului, teritoriul santierului, pentru a-l proteja de accesul publicului, de circulatia rutiera sau de vagabondajul animalelor.

Se prefera imprejmuirea realizata cu panouri pline.

1.4.3. Imprejmuire va avea de regula o singura poarta de acces in incinta, in scopul asigurarii unui control eficient asupra circulatiei in santier.

In cazuri bine justificate se admite si existenta unei a doua intrari.

1.4.4. Antreprenorul este obligat sa asigure parapeti si semnalizoare in jurul tuturor transeilor si excavatiilor deschise, sa construiasca podete provizorii, acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita accidentele de munca si pentru a permite accesul personalului de lucru si al vehiculelor de fiecare parte a santurilor.

1.4.5. In cazul ca Antreprenorul are nevoie de spatiu suplimentar de lucru sau pentru depozitarea materialelor, in scopul aducerii la indeplinire a contractului, va intreprinde demersuri proprii, de comun acord cu Investitorul, acesta din urma suportand toate cheltuielile si taxele pentru folosirea temporara a acestor terenuri.

1.4.6. Daca Antreprenorul constata intarziere in preluarea terenului si suporta cheltuieli suplimentare din cauza Investitorului, la cerere, Investitorul ii va acorda o prelungire a duratei de executie a lucrarilor si va acoperi cheltuielile suplimentare.

1.4.7. Nu se admite atacarea lucrarilor fara realizarea imprejmuirii santierului.

1.4.8. Antreprenorul este obligat la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamat, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina proprie.

1.5. Trasarea lucrarilor

1.5.1. Investitorul are obligatia de a materializa pe santier axele principale ale bazei de trasare a obiectelor.

1.5.2. Antreprenorul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, in functie de axele principale ale bazei de trasare.

1.5.3. Antreprenorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de Investitor.

1.5.4. Trasarea lucrarilor va fi verificata de Proiectantul General, in care scop Antreprenorul este obligat sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

1.5.5. Dupa verificarea trasarii lucrarilor de catre Proiectantul General, Antreprenorul va pregati un desen in trei exemplare pentru a fi aprobat de Investitor.

Un exemplar aprobat va fi returnat Antreprenorului, celelalte doua fiind impartite intre Investitor si Proiectantul General.

1.5.6. Orice modificare a planului de trasare aprobat, ceruta de Investitor, va fi facuta de Antreprenor si trimisa la aprobare dupa aceeasi procedura ca la pct.1.5.5.

1.5.7. Antreprenorul va pastra la dosar atat planurile de trasare, aprobate, cat si planurile ulterioare, modificate si aprobate de Investitor, in vederea includerii lor in cartea constructiei.

1.6. Acte normative obligatorii

Executia si receptia lucrarilor vor fi facute in conformitate cu urmatoarele acte normative obigatorii:

1.6. 1. STAS-uri

STAS 227-86 - Cimenturi. Proprietati si determinari.

STAS 146/80 – Var

STAS 790-84 - Apa pentru beton si mortar.

STAS 10107/0-90 - Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat.

STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru beton si mortar, cu lianti minerali.

STAS 438/89 – Produse de otel pentru armarea betonului.

STAS 438/1-3-89 - Otel laminat, plase sudate.

STAS 438/2-80 - Sarma trasa pentru beton armat.

STAS 500/78 – Oteluri de uz general pentru constructii.

STAS 1275-80 - Incercari de betoane. Determinarea rezistentelor mecanice.

STAS 5185/-86 - Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii de calitate, forme si dimensiuni.

STAS 10109/82 - Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor.

STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.

STAS 545/80 – Ipsos pentru constructii.

STAS 6742/73 – Principii de calcul si alcatuire pentru acoperisuri ventilate.

STAS 514/78 – Tigle si coame din argila arsa.

STAS 12025/81 – Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor.

STAS 2355/2-87 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la elementele de constructii.

STAS 137/78 – Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli si metode de verificare.

STAS 5838/76, STAS 5838/78, STAS 5838/80 – Vata minerala.

STAS 138/80 – Carton bitumat.

STAS 2355/3-87 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri.

STAS 651/88, STAS 9205/88, STAS9302/74 – Protectia lemnului.

STAS 8454/77, STAS 8454/82, STAS 8454/84 – Frize si sipci din lemn masiv.

STAS 6200/71, STAS 6200/73, STAS 6200/77, STAS 6200/80, STAS 6200/83– Pietre naturale pentru constructii.

STAS 2560/83 - Pardoseli din piatra naturala sau artificiala. Elemente geometrice.

STAS 2560/3-84 - Pardoseli din piatra naturala sau artificiala. Reguli si metode de verificare.

STAS 233/96 – Placi de faianta.

STAS 9072/72 – Masuri de siguranta contra incendiilor.

STAS 2914-84 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice de calitate.

STAS 183-86 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase din macadam penetrat si semipenetrat.

STAS 6400-84 - Lucrari de drumuri. Structuri de baza si fundatie. Conditii tehnice de calitate.

STAS 662-89 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale si balastiera.

STAS 1137/68 – Placi de beton pentru pavaje.

STAS 451/86 – Placi si plinte din beton mozaicate.

STAS 1139/87 – Borduri din beton.

ISO 1266/82

1.6. 2. Normative si instructiuni

Normativ pentru proiectarea cladirilor de locuinte revizuit (NP 057-02 care inlocuieste NP 016 din 96), ordinul nr. 1383-24 09 2002.

Legea locuintei nr. 114-1996

P 10-86 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii.

P82-86 – Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si intretinerea drumurilor de santier.

P 7-92 - Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamaturi sensibile la umezire.

P 73-78 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si beton precomprimat pentru lichide.

P 2-85 - Normativ privind calculul si executarea structurilor de zidarie.

P130-88 – Norme metodologice pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.

C 169-88 - Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor la constructii civile si industriale.

C 140-86 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

C18-83- Normativ pentru executarea tehnologiilor umede.

C 112-86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor la lucrari de constructii.

C 107-82- Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri.

C217-83 – Norme tehnice pentru executarea hidroizolatiilor la acoperisuri.

C 125-87 – Normativ pentru proiectarea si executarea masurilor de izolare fonice si a tratamentelor acustice la cladiri.

C 3-76 - Normativ pentru executarea zugravelilor si vopselelor .

C 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

C 17-82 - Instructiuni tehnice pentru prepararea mortarului de zidarie si tencuiala.

C 37-88 – Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii.

C 199-79- Instructiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a tamplariei din lemn.

C 58-86 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.

C 300/94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executare a lucrarilor de constructii si instalatii.

C16-84 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

C204-80 - Normativ-cadru privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii.

C167-77 – Norme privind cuprinsul, modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a constructiilor.

precum si :

NORMATIV MLPAT 9/N/15.03.93: Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii.

DECRET 290/16.08.77: Norme generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

A 118/83: Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.

NORMATIV MI 381/04.03.93 si MLPAT 7/N/03.03.93: Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

REGULAMENTUL privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii, aprobat prin HG nr. 728/1994.

REGULAMENTUL privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, aprobat prin HG nr. 392/15.07.1994.

REGULAMENTUL privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin HG nr. 261/1994.

REGULAMENTUL privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG nr. 272/1994.

REGULAMENTUL privind asigurarea activitatii metrologice in constructii, aprobat prin HG nr. 256/1994.

REGULAMENTUL privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii, aprobat prin HG nr. 393/1994.

REGULAMENT privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG nr. 273/1994.

REGULAMENT privind receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie,aprobat prin HG nr. 51/1996.

LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Actele normative citate acopera aspecte privind calitatea materialelor, punerea in opera a acestora si conditiile de calitate care se cer pentru realizarea lucrarilor.

In cazul ca Furnizorul poate oferi materiale, articole si produse de calitate aproximativ egala cu cele prevazute in actele normative mentionate la punctul 1.6.1., atunci Antreprenorul va trebui sa obtina aprobarea Investitorului sau a Proiectantului General. In aceasta situatie Antreprenorul va inainta Investitorului spre aprobare, odata cu cererea respectiva, o copie a standardului privind calitatea materialului respectiv sau un act remis de furnizor, in care sa ateste calitatile acestui material, in paralel cu prevederile STAS pentru materialul indigen. Aprobarea sau refuzul Investitorului va fi comunicata Antreprenorului in maximum 14 zile de la primirea cererii.

1.7. Mostre de materiale

1.7.1.Materialele trebuie sa fie de calitatea prescrisa in documentatiile de executie si in conformitate cu prevederile actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe atunci cand Investitorul sau Proiectantul General le solicita. Toate materialele, echipamentele si tehnologiile puse in opera vor avea agrementul tehnic in constructii si vor respecta legislatia, normativele si standardele in vigoare la data executiei.

1.7.2.Toate materialele, echipamentele si tehnologiile puse in opera vor avea asigurata in mod corespunzator garantia si service-ul post garantie.

1.7.3. Documentatia de executie va cuprinde o lista de mostre de materiale sau articole, pe masura derularii contractului, in scopul trimiterii acestora la testarea prin incercari de laborator. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor.

1.7.4. Daca Investitorul sau Proiectantul General comanda testari pe mostre neprevazute in documentatie, atunci costul acestora va fi suportat de Investitor.

1.7.5. Cheltuielile pentru prelevarea si incercarea probelor din materiale puse in opera, care se dovedesc necorespunzatoare calitativ, vor fi suportate de antreprenor. In caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de investitor.

1.7.6. In cazul in care loturile de materiale nu indeplinesc conditiile de calitate garantate de certificatele de calitate sau actele normative, se va interzice sau sista imediat utilizarea lor si se vor sesiza de urgenta: investitorul, furnizorul si organele pentru controlul calitatii produselor.

Comunicarea nu va depasi 48 de ore de la constatare.

Furnizorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la primirea comunicarii Antreprenorului sa remedieze sau sa inlocuiasca elementele de constructii din punct de vedere calitativ (Prevederea C140-86/cap.10/art.10.3)

1.7.7. Testarea calitativa a mostrelor este o activitate ce este organizata de Antreprenor, fie in laboratoare proprii, dotate corespunzator, fie in laboratoare specializate, pe baza de plata.

1.7.8. Testarea materialelor va fi astfel organizata de Antreprenor incat sa se evite intarzierile in programul de lucru.

1.7.9. Efectuarea probelor si incercarilor pe materiale se va face conform frecventei stabilite prin standarde si norme tehnice. In caz de dubiu, la solicitarea proiectantului sau investitorului se vor efectua incercari suplimentare.

1.8. Curatenia santierului

1.8.1. Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si acelea care fac parte din contract, vor fi tinute in permanenta in stare de curatenie.

1.8.2. Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor.

1.9. Materiale rezultate din excavatii si demolari

1.9.1. Antreprenorul nu are voie sa vanda nici un material rezultat din excavatii, demolari sau alte lucrari asemenea executate pe santier, decat cu autorizatia scrisa a Investitorului.

1.9.2. Refolosirea oricarui astfel de material in lucrarile contractate trebuie sa aiba aprobarea prealabila a Proiectantului General.

1.10. Inspectia consultantului si a investitorului

1.10.1. Antreprenorul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile pentru a permite Proiectantului General si Investitorului sau a reprezentantilor acestora, sa-si indeplineasca in mod corespunzator inspectia pe santier, ori de cate ori acestia le solicita pe timpul derularii contractului.

1.10.2. Proiectantul General si Investitorul vor notifica Antreprenorului ziua si ora cand intentioneaza sa efectueze inspectia in perioada de garantie.

Antreprenorul este obligat sa fie reprezentat la inspectie, la data si la ora notificata, de un reprezentant autorizat, cu raspundere pentru masurile ce urmeaza sa fie luate.

1.10.3.Orice notificare se considera ca este facuta in momentul in care reprezentantul investitorului sau al consultantului depune pe biroul responsabilului tehnic nota scrisa, pe care acesta semneaza de primire, marcand inclusiv data, pe copia notei.

1.11. Structura de organizare a santierului

1.11.1. Antreprenorul este obligat sa asigure, o structura de organizare care cuprinde personal calificat calitativ, cu experienta si bine dotat numeric, pentru a asigura respectarea riguroasa a programului de constructii si prevederile contractului.

1.11.2. Antreprenorul, in organizarea de santier propusa, va arata structura personalului, cu toate detaliile profesionale ale fiecarui post, ca : varsta, calificare, experienta, specializare, etc.

1.11.3. Antreprenorul trebuie sa comunice Investitorului numele 'Responsabilului Tehnic', care trebuie sa fie atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea Antreprenorului.

1.11.4. Antreprenorul va include in organizarea de santier si o grupa de management pentru realizarea contractului in cat mai bune conditiuni.

1.11.5. Grupa de management va fi condusa de responsabilul tehnic, care va fi un inginer cu experienta in realizarea de proiecte similare.

1.11.6. Personalul ajutator care alcatuieste grupa de management, va fi numeric dimensionat in functie de amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si cunostiintele necesare.

1.11.7. Daca in timpul derularii contractului, investitorul sau consultantul considera ca grupa de management organizata de antreprenor nu actioneaza la un standard acceptabil, atunci acesta (antreprenorul) va angaja un manager consultant, care trebuie sa fie aprobat de investitor.

1.11.8. Intre indatoririle grupei de management vor fi incluse urmatoarele:

a) Pregatirea planificarii, a programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile publice;

b) Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care sunt posibili sa afecteze derularea in timp a contractului;

c) Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze care

s-au ivit pe parcurs;

d) Aprecierea continua a metodelor si rutinelor Antreprenorului, relative la viteza de executie si efectul lor asupra eficientei indeplinirii contractului;

e) Planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare posibilele lipsuri si intarzieri in ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii pentru a evita stagnarile cauzate din aceste motive;

f) Culegerea si prelucrarea informatiilor necesare la intalnirile de lucru cu Antreprenorul si Proiectantul General.

1.12. Curatenia finala a santierului

1.12.1. La terminarea lucrarilor Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, ambalaje, deseurile si lucrarile provizorii.

1.12.2. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi semnat si de Proiectantul General, care trebuie sa ateste ca lucrurile au fost executate conform contractului, caietului de sarcini si dispozitiilor ProiectantuluiGeneral.

1.13. Prevederi finale:

Oferta de pret va cuprinde:

1.13.1. Toate materialele specificate in proiect si caietul de sarcini si componentele aferente. La cererea Antreprenorului general / Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate va prezenta, fara plata, mostre de culoare spre alegere / aprobare. Toate materialele si componentele trebuie sa corespunda standardelor si normativelor in vigoare si sa detina certificate de calitate si agremente tehnice. Certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare. In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese. Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau schitele, contin dimensiuni de proiectare, ele servind doar calculului de pret de oferta. Masuratorile vor face parte integranta a verificarilor si receptiei lucrarilor si se vor corobora cu antemasuratorile din proiect.

1.13.2. Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile necesare pentru a duce lucrarea la bun sfirsit, conform proiectului, caietului de sarcini si normativelor in vigoare, fara defecte din punct de vedere al rezistentei, arhitecturii, al fizicii constructiilor, protectiei la foc, sigurantei in exploatare, etc. Se vor include toate costurile legate de executia, livrarea si montajul elementelor specificate in proiect si caietul de sarcini, lucrarile pregatitoare, suplimentare si auxiliare, masuratorile, ca si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, depozitare, costurile legate de utilaje, echipamente, oricare alte servicii si lucrari necesare executiei lucrarilor in conditiile de calitate prevazute,etc.

1.13.3. Antreprenorul va trebui sa execute toate lucrarile necesare incluse in prescriptiile tehnice de punere in opera si de utilizare ale furnizorilor de materiale.

Antreprenorul va semnala la semnarea contractului de executie toate omisiunile, sau greselile observate in prezenta documentatie, atat in planuri cat si in lista de cantitati de materiale si lucrari care fac parte din prezentul proiect.

In nici un caz el nu va cere suplimentari de costuri pentru cantitati sau materiale pe care nu le-a observat ca omisiuni in momentul calcularii pretului contractului.

Antreprenorul va asigura controlul in santier a organelor abilitate conform fazelor determinante prezentate in proiect si conform

Antreprenorul are obligatia de a se conforma tuturor indicatiilor, si prescriptiilor tehnice, cuprinse in piesele scrise si desenate ale prezentei documentatii precum si tuturor standardelor normelor si normativelor romanesti in vigoare. Constructorul are obligatia sa procure materialele necesare si sa le puna in opera conform cu lista de cantitati de lucrari.

Inainte de contractarea cu furnizorii a materialelor antreprenorul va pune la dispozitie documentatia tehnica necesara pentru aprobare, si esantioane sau paletare de culori.

Orice inlocuire a materialelor propuse conform unor intelegeri contractuale intre client si antreprenor se va comunica in scris proiectantului.

La executie constructorul va folosi, numai materiale de finisaj, la care furnizorul va prezenta agrementele tehnice si certificate de garantie conform reglementarilor legale in vigoare, care vor fi pastrate si prezentate comisiei de receptie.

La executia finisajelor interioare si exterioare nu se vor folosi materiale care sa contina substante toxice si care emit gaze nocive, periculoase pentru sanatate.

Toate lucrarile se vor executa complet si corect din punct de vedere tehnic, si estetic, astfel incat sa fie indeplinite toate cerintele de calitate ale clientului.

Clientul prin reprezentantul sau tehnic in santier va avea dreptul sa respinga orice lucrare sau materiale care nu corespund specificatiilor din proiect, care nu au agremente tehnice valabile, sau nu corespund normelor sau normativelor romanesti in vigoare.

In timpul executiei, daca este cazul, sau la solicitarea clientului proiectantul va putea da dispozitii de santier prin care se pot aduce modificari sau completari la solutia din proiect. Toate modificarile din santier vor fi aduse la cunostinta intocmitorului prezentului caiet de sarcini.

Orice inlocuire de material de finisaj la interior sau exterior se va face prin modificarea detaliilor specifice de punere in opera.

Nu se admit modificari in instalatii.proiect care sa contravina autorizatiei de constructie in baza carei se executa lucrarea, sau oricaror norme sau normative in vigoare.

Pastrarea si manipularea materialelor se va face conform prescriptiilor furnizorilor, si se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor.

La toate lucrarile in santier se vor respecta normele si normativele in vigoare de tehnica securitatii muncii.

Ordinea lucrarilor in santier se va face in coordonare cu realizarea lucrarilor de structura si

CAPITOLUL 2 : LUCRARI DE ZIDARII; COSURI DE FUM

CUPRINS:

2.1. Prevederi generale

2.2. Materiale

2.2.1. Mortare pentru zidarii

2.2.1.1. Ciment

2.2.1.2. Agregate naturale

2.2.1.3. Var

2.2.1.4. Apa

2.2.2. Caramida

2.3. Executia lucrarilor de zidarie

2.3.1. Lucrari premergatoare

2.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

2.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

2.4. Conditii tehnice

2.4.1. Elemente geometrice

2.4.2. Caracteristici

2.5. Controlul calitatii lucrarilor

2.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia zidariilor.

2.5.2. Verificari in timpul executiei si a zidariilor executate.

2.6 Receptia lucrarilor

2.6.1 Receptia preliminara

2.6.2. Receptia finala

2.7. Prevederi finale

2.1. Prevederi generale

2.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de zidarii si cuprinde conditiile tehnice pentru:

materiale necesare pentru prepararea mortarului.

prepararea, transportul si punerea in opera a mortarului.

caramida

controlul calitatii materialelor, a zidariei executate si a dimensiunilor indicate in proiect.

2.1.2. In cursul executiei lucrarilor de zidarii nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

2.1.3. Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

2.1.4. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.1.5. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.1.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

2.1.7. Lucrarile de zidarii nu se vor executa sub temperatura de + 5 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

2.1.8. Marca mortarului, definita conf. STAS 1030-85 se stabileste prin proiect, pentru fiecare element de constructie.

Caracteristicile lucrarilor de zidarie executate vor fi dupa cum urmeaza:

zidarii de inchidere

rezistenta termica min.

m2k/w

indice de izolare acustica

db

rezistenta la foc

C2-15 min

combustibilitate

Co

2.2. Materiale

Calitatea materialelor si nivelul de executie va fi in conformitate STAS 10104-83, STAS 2197-79, STAS 10833-80, STAS 457-86, STAS 5185/-86, STAS 8560-80, STAS 456-73, STAS 10109/82, STAS 2634-80, STAS 1030-85, STAS 3910-76, STAS 1625-74, P2-85, P 104-83, C17-82, C140-86, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

2.2.1. Mortare pentru zidarii

La zidariile de caramida se va folosi mortar de ciment marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip si 0.2 parti var pasta. Consistenta mortarului va fi de 7-8, conform STAS 2634-80.

Ciment

Se vor utiliza cimenturi care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform standardelor in vigoare (STAS 1500-79, 388-80). Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, domeniul si conditiile de utilizare sunt precizate in C 140-86 cap.Anexa IV.1.

Conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale cimentului trebuie sa corespunda standardelor respective si conf. prevederilor:

- C140-86, art.4.2.-4.5. - livrare si transport

- C140-86, art.4.6.-4.11. - depozitare

- C140-86, anexa X.1/A1 - verificarea calitatii la aprovizionare

- Anexa X.1/B1 - verificarea calitatii inainte de utilizare.

Cimentul livrat in vrac, se va transporta in vagoane speciale sau autotrenuri, care sa corespunda prevederilor STAS 2389/4-87, 9371-83, C140-86, art.4.2., art.4.12. anexa X.1.art.A1 si B1 ca si in STAS 227-86.

In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar - manipulatorii si depozitarii de santier), cimentul va fi ferit de umezeala si impurificare de corpuri straine (pamant, substante organice, var, cenusa de termoficare). Se interzice folosirea cimentului la temperaturi mai mari de + 50 C.

Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz (atat pentru depozitele de rezerva cat si pentru cele de consum).

Durata de depozitare nu va depasi 45 zile de la data livrarii de catre producator.

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice la 2(7) zile in stricta conformitate cu C140-86, anexa IV.2.

Utilizarea acestor cimenturi se va face numai corespunzator noii marci, iar cel alterat se va evacua, fiind interzis a fi utilizat.

Controlul calitatii cimentului de catre executant sa fie in conformitate cu C140-86 anexa X.1., pct.A1 la aprovizionare si anexa X.1., pct.3.1. inainte de utilizare. Metodele de incercare sunt reglementate de STAS 227/1,3,4,6., din 1986 si anexa IV din C140-86.

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii cimentului prin:

- certificate de calitate de la fabrica producatoare

- rezultate ale determinarilor efectuate la laborator

2.2.1.2. Agregate naturale

Pentru prepararea mortarului se foloseste nisip care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 1667-76 si 667-90 (vezi anexa IV.3.C140-86).

Se va utiliza sortul nisip 0-3 -STAS 662-89

Sub aspectul calitatii, nisipul trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

a) sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feltspatice sau sistoase.

b) sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la prepararea betonului

c) nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipait. Se interzice folosirea nisipului mare.

d) continutul de impuritati nu trebuie sa depaseasca anumite valori conform prevederilor STAS 4606-80, 3606-80,730-89, 6620-89.

Caracteristicile mecanice ale nisipului sunt conform prevederilor STAS 739-89, 6200/5-91 si 6200/15-83.

Nisipul se vor aproviziona din timp in depozite in scopul asigurarii omogenitatii si constantei calitatii acestui material.

Aprovizionarea nisipului la statia de betoane se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acesta este corespunzator.

In timpul transportului de la furnizor la santier si la depozitarii pe santier, nisipul trebuie ferit de impuritati. La statia de betoane, nisipul trebuie depozitat separat.

Controlul calitatii nisipului de catre executant se face in conformitate cu STAS 4606-80.

La statia de sortare se vor determina:

- curbele granulometrice

- continutul in substante organice

- continutul in substante levigabile

- analiza chimica.

Aceste determinari se executa si atunci cand se schimba furnizorul nisipului.

La fabrica de beton se vor determina:

- levigabilul si argila aderenta.

- curbele granulometrice

- umiditatea.

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii nisipului prin:

- certificatele de calitate emise de furnizor

- rezultate ale determinarilor executate de laborator.

2.2.1.3. Var

Pentru prepararea mortarului se va folosi var hidratat in pulbere care sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 9201-80, STAS 3910 –76.

2.2.1.4. Apa

La prepararea mortarului se va folosi apa din reteaua publica de apa potabila sau din alte surse care sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 790-84 (in nici un caz nu se va folosi apa sarata, sulfuroasa, infectata. etc.). Verificarea conditiilor tehnice se va face trimestrial si ori de cate ori se va schimba apa.

2.2.2. Caramida

Se va folosi caramida cu goluri verticale , calitatea A ( calitatea 1), tip 'Porotherm'.

Verificarea calitatii se va face in conformitate cu STAS 456-73.

2.2.3. Cosuri de fum

Cos ceramic prefabricat pentru evacuarea gazelor arse la centrala termica, termoizolatie placi izolatoare din fibra minerala cu strat de aer si tub de samota rezistent la acizi si caldura. Cosul de fum se va executa conform specificatiilor tehnice ale centralei termice, specificatiilor tehnice din caietul de sarcini al instalatiilor de gaze si normelor in vigoare.

Sistemul utilizat pentru cosuri trebuie sa asigure conditiile necesare de presiune si temperatura pentru functionarea in siguranta, rezistenta la acizi, la temperaturi. insensibilitate la umezeala.

2.3. Executia lucrarilor de zidarie

2.3.1. Lucrari premergatoare

2.3.1.1. Prepararea mortarului

Prepararea se va face in urmatoarele moduri:

a.       preparare mecanizata pe santier folosindu-se mortar uscat M100 gata dozat de catre furnizor, pe santier se adauga apa si se face amestecul.

b.      dozajul si prepararea se face in totalitate pe santier.

2.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

2.3.2.1. Executia zidariilor se va face numai dupa receptionarea planseului peste etaj 2, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul - Lucrari de betoane.

2.3.2.2. Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a carcaselor de armatura pentru stalpi.

2.3.2.3. Se vor folosi maxim 15% caramizi sparte, insa cel putin ½ de caramida.

2.3.2.4. La punerea in opera, caramizile vor fi curate, fara praf si vor avea umiditatea necesara.

2.3.2.5: Conditii de calitate

executia se va face cu rosturi orizontale de 12 mm, rosturi verticale de 10 mm, cu grosime uniforma si bine umplute cu mortar, fara pietre sau alte materiale.

executia se va face in randuri orizontale pe toata suprafata constructiei

gaurile caramizilor vor fi dispuse numai pe verticala.

se vor asigura santurile, golurile si nisele prevazute in proiect pentru montarea traseelor de instalatii.

2.3.2.6. Executia cosurilor de fum se va face conform specificatiilor si agrementelor tehnice furnizate de producator.

2.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de zidarii nu se vor executa sub temperatura de + 5 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

2.4 Conditii tehnice

2.4.1.Elemente geometrice

Dimensiunile elementelor de zidarii sunt cele indicate in proiect.

2.4.2 Caracteristicile suprafetei de zidarie:

Se vor respecta urmatoarele abateri maxime:

abateri de grosime a zidului (+20 / -8 mm)

abateri la goluri: latime (+6 /-3 mm) x inaltime (+20 / -10 mm)

abateri la dimensiunile orizontale ale incaperilor: +/- 30 mm

abateri la dimensiunile intregii cladiri: +/- 40 mm

abateri la dimensiunile verticale; +/- 30 mm pe etaj, +/- 50 mm pentru intreaga cladire

abateri de la planeitate 3mm/m

abateri de la rectilinitatea muchiilor 2mm/m

abateri de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 3mm/m, maxim 6 mm pe etaj si 30 mm pe intreaga cladire

abateri de la grosimea rosturilor orizontale (+5/-2 mm), verticale (+10/-2 mm).

2.4.3. Cosuri de fum - caracteristici

Cos ceramic prefabricat pentru evacuarea gazelor arse, cu invelis din beton prefabricat, termoizolatie placi izolatoare din fibra minerala cu strat de aer si tub de samota rezistent la acizi si caldura. Cosul de fum se va executa conform specificatiilor tehnice ale centralei termice, specificatiilor tehnice din caietul de sarcini al instalatiilor de gaze si normelor in vigoare.

2.5. Controlul calitatii lucrarilor

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de zidarii.

2.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia zidariilor.

Constau in:

- calitatea materialelor si produselor aprovizionate .

- compozitia mortarului

- utilajele si dispozitivele de preparare si punere in opera

Controlul calitatii mortarului proaspat se va face conform STAS 2634-80, de cate ori va fi necesar, dar cel putin o data pe zi pentru fiecare punct de lucru.

2.5.2. Verificari in timpul executiei zidariilor si a zidariilor executate:

Constau in:

-verificarea parametrilor de fabricare a mortarului adica:

- dozarea materialelor componente si certificatele de conformitate, fisele de transport, agrementul tehnic (daca este cazul).

- durata de malaxare

- verificarea caracteristicilor caramidei si a elementelor de beton celular autoclavizat.

- compozitia

- lucrabilitatea

- densitatea aparenta

- umiditatea

-certificatele de conformitate, fisele de transport, agrementul tehnic (daca este cazul).

- verificarea si supravegherea punerii in opera

- mentinerea la cotele din proiect.

Pe durata executiei ca si la finalizarea lucrarilor se vor verifica

mentinerea la cotele din proiect.

grosimea zidurilor si a rosturilor orizontale si verticale

tasarea corecta

pozitia si dimensiunile golurilor

planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele abateri maxime :

abateri de grosime a zidului (+20 / -8 mm)

abateri la goluri: latime (+6 /-3 mm) x inaltime (+20 / -10 mm)

abateri la dimensiunile orizontale ale incaperilor: +/- 30 mm

abateri la dimensiunile intregii cladiri: +/- 40 mm

abateri la dimensiunile verticale; +/- 30 mm pe etaj, +/- 50 mm pentru intreaga cladire

abateri de la planeitate 3mm/m

abateri de la rectilinitatea muchiilor 2mm/m

abateri de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 3mm/m, maxim 6 mm pe etaj si 30 mm pe intreaga cladire

abateri de la grosimea rosturilor orizontale (+5/-2 mm), verticale (+10/-2 mm).

la executia cosurilor de fum se va verifica: functionarea in conditii de presiune si temperatura in conditii de siguranta, etanseitatea ( ONORM B 8204).

2.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de zidarii se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

2.6.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a centrarii fata de stalpi, grinzi si centuri.

Zidurile care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

2.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAPITOLUL 3 : LUCRARI DE TENCUIELI, GLETURI

CUPRINS:

3.1. Prevederi generale

3.2. Materiale

3.2.1. Mortare pentru tencuieli

3.2.1.1. Ciment

3.2.1.2. Agregate naturale

3.2.1.3. Var

3.2.1.4. Apa

3.2.2. Ipsos

3.2.3. Necesar de materiale

3.3. Executia lucrarilor de tencuieli

3.3.1. Lucrari premergatoare

3.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

3.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

3.4. Conditii tehnice

3.4.1. Clasificare

3.4.2. Caracteristici

3.5. Controlul calitatii lucrarilor

3.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia tencuielilor.

3.5.2. Verificari in timpul executiei tencuielilor.

3.5.3. Verificarea tencuielilor executate.

3.6 Receptia lucrarilor

3.6.1 Receptia preliminara

3.6.2. Receptia finala

3.7. Prevederi finale

3.1. Prevederi generale

3.1.1.Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de tencuieli si cuprinde conditiile tehnice pentru:

3.1.2.materiale necesare pentru prepararea mortarului.

prepararea, transportul si punerea in opera a mortarului.

controlul calitatii materialelor, a tencuielilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

3.1.3.In cursul executiei lucrarilor de tencuieli nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila – in scris – a proiectantului.

3.1.4.Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

3.1.5.Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

3.1.6.Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

3.1.7.In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

3.1.8.Lucrarile de tencuieli nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

3.1.9.Marca mortarului, definita conf. STAS 1030-85 se stabileste prin proiect, pentru fiecare element de constructie.

3.1.10.Lucrarile de tencuieli pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea tencuielilor: La interior, vor fi terminate urmatoarele lucrari:

a.       cel putin 2 nivele peste nivelul unde incepe executia tencuielilor.

b.      executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale.

c.       executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

d.      executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii.

e.       executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor.

f.       astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee.

La exterior vor fi incheiate urmatoarele lucrari:

a.       executarea lucrarilor de invelitori, inclusiv streasini, jgheaburi, burlane.

b.      montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

c.       montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea tencuielilor.

3.2. Materiale

Calitatea materialelor si nivelul de executie va fi in conformitate STAS 2634-80, STAS 227-86, STAS 146-80, STAS 790-84, STAS 1030-85, NE 001-1995, NE 0001-96, P118-83, C300-94, C18-83 precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

3.2.1. Mortare pentru tencuieli

Se va folosi mortar de ciment:

marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip si 0.2 parti var pasta.

marca M 50 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 4 parti nisip si 0.3 parti var pasta.

marca M 25 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 6.5 parti nisip si 1 parte var pasta.

marca M 10 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 7 parti nisip si 1.7 parti var pasta.

consistenta mortarului (STAS 1030): sprit 11 cm, grund 7-8 cm, strat vizibil 9-10 cm. tendinta de segregare intre 0.1-0.25.

Dozaje si cantitati necesare: conform STAS 1030

Ciment

Se vor utiliza cimenturi care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform standardelor in vigoare (STAS 1500-79, 388-80). Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, domeniul si conditiile de utilizare sunt precizate in C 140-86 cap.Anexa IV.1.

Conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale cimentului trebuie sa corespunda standardelor respective si conf. prevederilor:

- C140-86, art.4.2.-4.5. - livrare si transport

- C140-86, art.4.6.-4.11. - depozitare

- C140-86, anexa X.1/A1 - verificarea calitatii la aprovizionare

- Anexa X.1/B1 - verificarea calitatii inainte de utilizare.

Cimentul livrat in vrac, se va transporta in vagoane speciale sau autotrenuri, care sa corespunda prevederilor STAS 2389/4-87, 9371-83, C140-86, art.4.2., art.4.12. anexa X.1.art.A1 si B1 ca si in STAS 227-86.

In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar - manipulatorii si depozitarii de santier), cimentul va fi ferit de umezeala si impurificare de corpuri straine (pamant, substante organice, var, cenuse de termoficare). Se interzice folosirea cimentului la temperaturi mai mari de + 50 C.

Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz (atat pentru depozitele de rezerva cat si pentru cele de consum).

Durata de depozitare nu va depasi 45 zile de la data livrarii de catre producator.

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice la 2(7) zile in stricta conformitate cu C140-86, anexa IV.2.

Utilizarea acestor cimenturi se va face numai corespunzator noii marci, iar cel alterat se va evacua, fiind interzis a fi utilizat.

Controlul calitatii cimentului de catre executant sa fie in conformitate cu C140-86 anexa X.1., pct.A1 la aprovizionare si anexa X.1., pct.3.1. inainte de utilizare. Metodele de incercare sunt reglementate de STAS 227/1,3,4,6., din 1986 si anexa IV din C140-86.

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii cimentului prin:

- certificate de calitate de la fabrica producatoare

- rezultate ale determinarilor efectuate la laborator

3.2.1.2. Agregate naturale

Pentru prepararea mortarului se foloseste nisip care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 1667-76 si 667-90 (vezi anexa IV.3.C140-86).

Se va utiliza sortul nisip 0-3 -STAS 662-89

Sub aspectul calitatii, nisipul trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

a) sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feltspatice sau sistoase.

b) sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la prepararea betonului

c) nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipait. Se interzice folosirea nisipului mare.

d) continutul de impuritati nu trebuie sa depaseasca anumite valori conform prevederilor STAS 4606-80, 3606-80,730-89, 6620-89.

Caracteristicile mecanice ale nisipului sunt conform prevederilor STAS 739-89, 6200/5-91 si 6200/15-83.

Nisipul se va aproviziona din timp in depozite in scopul asigurarii omogenitatii si constantei calitatii acestui material.

Aprovizionarea nisipului la statia de betoane se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acesta este corespunzator.

In timpul transportului de la furnizor la santier si la depozitarii pe santier, nisipul trebuie ferit de impuritati. La statia de betoane, nisipul trebuie depozitat separat.

Controlul calitatii nisipului de catre executant se face in conformitate cu STAS 4606-80.

La statia de sortare se vor determina:

- curbele granulometrice

- continutul in substante organice

- continutul in substante levigabile

- analiza chimica.

Aceste determinari se executa si atunci cand se schimba furnizorul nisipului.

La fabrica de beton se vor determina:

- levigabilul si argila aderenta.

- curbele granulometrice

- umiditatea.

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii nisipului prin:

- certificatele de calitate emise de furnizor

- rezultate ale determinarilor executate de laborator.

3.2.1.3. Var

Pentru prepararea mortarului se va folosi var hidratat in pulbere care sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 9201-80, STAS 3910 –76.

3.2.1.4. Apa

La prepararea mortarului se va folosi apa din reteaua publica de apa potabila sau din alte surse care sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 790-84 (in nici un caz nu se va folosi apa sarata, sulfuroasa, infectata. etc.). Verificarea conditiilor tehnice se va face trimestrial si ori de cate ori se va schimba apa.

3.2.2. Ipsos

Pentru preparea gletului se vor respecta STAS 545-1-80 si STAS 5751.

Este necesara obtinerea unei consistente fine si omogene, strecurata prin sita.

3.2.3. Necesar de materiale

necesar materiale (mc):

M100

ciment marca 300

kg

var pasta

m3

nisip 0-3 mm

m3

necesar materiale (mc):

M 50

ciment marca 300

kg

var pasta

m3

nisip 0-3 mmm3

necesar materiale (mc):

M25

ciment marca 300

kg

var pasta

m3

nisip 0-3 mm

m3

necesar materiale (mc):

M10

ciment marca 300

kg

var pasta

m3

nisip 0-3 mm

m3

necesar materiale (mc):

glet de ipsos

ipsos de constructii

kg

apa

l

zahar

kg

3.3. Executia lucrarilor de tencuieli

3.3.1. Lucrari premergatoare

3.3.1.1. Prepararea mortarului

Prepararea se va face in urmatoarele moduri:

c.       preparare mecanizata pe santier folosindu-se mortar uscat M100/ M50/ M25/M10 gata dozat de catre furnizor, pe santier se adauga apa si se face amestecul.

d.      dozajul si prepararea se face in totalitate pe santier.

3.3.1.2. Pregatirea suportului:

3.3.1.2.1.Tencuielile se aplica pe suprafete rigide, uscate, curate si rugoase, plane. Se rectifica abaterile mai mari de 40 mm cu plasa de rabit, iar peste 70 mm cu completari de caramida.

3.3.1.2.2. Rosturile pline ale zidariei de caramida se curata pe 1 cm adancime, iar suprafetele de beton se cioplesc. La rostul intre materiale cu coeficient diferit de dilatatie, se prevad fasii de rabit de 15 cm latime.

3.3.1.2.3. Peretii spatiilor umede se protejeaza cu bariera de vapori.

3.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

3.3.2.1. Executarea tencuielilor se va face in conformitate cu prevederile instructiunilor C130-78.

3.3.2.2. Executia tencuielilor se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de beton si a zidariilor, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul - Lucrari de betoane si – Lucrari de zidarii.

3.3.2.3. Aplicarea tencuielilor se va face numai dupa proba de etanseitate la apa si eventuale remedieri.

3.3.2.4. Tencuiala se executa atunci cand sunt terminate invelitorile si terasele, peretii despartitori, tocurile tamplariei, instalatiile ( fara obiecte si aparate), reparatiile de santuri.

3.3.2.5. Tencuielile pe care nu se aplica protectii se vor sclivisi daca sunt in contact cu lichidul si se vor driscui daca nu sunt in contact cu lichidul.

3.3.2.6. Mortarul din tencuieli hidrofuge se prepara cu ciment, fara adaos de var.

3.3.2.7. Se recomanda utilizarea sablarii pentru pregatirea suportului tencuielilor indiferent de modul de aplicare a acestuia.

3.3.2.8. La tencuieli nu se utilizeaza decat mortarul proaspat preparat. Aplicarea grundului, a stratului vizibil si finisarea lui trebuie terminata in acelasi schimb pe portiunea inceputa.

3.3.2.9. La colturi, profile, racorduri se prevad coltari din aluminiu fixati pe elementul de constructie si inglobati ulterior in tencuiala.

3.3.2.10. Trasarea suprafetelor de tencuit se va executa, la interior si exterior, cu dispozitivele specifice, astfel incat sa nu se depasesca dimensiunile prevazute prin proiect.

3.3.2.11. Amorsarea suprafetelor : suprafetele de zidarie se vor stropi cu apa pentru asigurarea nivelului de umiditate prevazut. Ulterior se va aplica un sprit de 3 mm avand aceeasi compozitie cu a mortarului pentru stratul de grund. Pe suprafetele orizontale se va aplica un sprit de 3 mm de lapte de ciment.

3.3.2.12. Grundul se va aplica in grosime de 5-20 la 24 de ore de la aplicarea spritului. pentru suprafetele de beton, si la 1 ora pentru cele de caramida. Daca spritul este prea uscat, se va uda in prealabil.

3.3.2.13. La exterior, grundul se aplica de sus in jos, pe schele care au distanta minima de 50 cm fata de suprafata fatadei.

3.3.2.14. Corectarea grosimii grundului se face imediat dupa aplicare, cu dreptare, fara driscuire.

3.3.2.15. Pentru asigurarea aderentei stratului vizibil, grundul va fi striat in diagonala la 8-10 cm.

3.3.2.16. Stratul vizibil se va executa in grosime de 2-5mm.

3.3.2.17. La interior, stratul de tinci se va driscui si se va gletui.

3.3.2.18. Stratul de glet se intinde cu drisca sau cu spaclul, 1-2 mm grosime, si se prelucreaza cu drisca pana la obtinerea unei suprafete perfect netede.

3.3.2.19. Aplicarea grundului, a stratului vizibil si finisarea lui trebuie terminata in acelasi schimb pe portiunea inceputa.

3.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de tencuieli nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Lucrarile de tencuieli exterioare se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de tencuieli exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Lucrarile de tencuieli se aplica numai pe pereti uscati.

Materialele utilizate la lucrarile de tencuieli se depoziteaza in medii incalzite .

3.4 Conditii tehnice

3.4.1.Clasificare

3.4.1.1. tencuieli exterioare poroase la calcane :

sprit M100

grund M25

3.4.1.2. tencuieli etanse – hidrofuge la socluri

sprit M100

grund M100

3.4.1.3. tencuieli interioare la pereti cu umiditate sub 60%

sprit M50

grund M10

strat vizibil M10

3.4.1.4. tencuieli interioare la pereti cu umiditate peste 60%

sprit M50

grund M10

strat vizibil M10

3.4.1.5. tencuieli interioare la tavane cu umiditate sub 60%

sprit M100

grund M 25

strat vizibil M10

3.4.1.6. tencuieli interioare la tavane cu umiditate peste 60%

sprit M100

grund M 25

strat vizibil M10

3.4.1.7. tencuieli speciale

3.4.2.Caracteristici

3.4.2.1. Tencuieli obisnuite

3.4.2.2.Tencuieli speciale:

a. tencuieli decorative structurate pe baza de rasini sintetice pentru fatade.

granulatie 1.5-2.2 mm.

model cu structura zgariata

rezistent la intemperii, loviri, la influenta mediului ambiant.

adaos de vopsele compacte de nuantare pe baza de rasini sintetice, ton alb .

b. tencuieli etanse – hidrofuge la socluri (de natura acrilica, cu coeficient de elasticitate ridicat)

granulatie 1.5-4 mm.

model cu structura zgariata

rezistent la apa, intemperii, loviri, la influenta mediului ambiant.

adaos de vopsele compacte de nuantare pe baza de rasini sintetice, ton alb.

NOTA: antereprenorul va prezenta mostre pentru alegerea culorii si texturii.

3.5. Controlul calitatii lucrarilor

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de tencuieli.

3.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia tencuielilor.

3.5.1.1. Calitatea materialelor si produselor aprovizionate .

Receptia materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de calitate. Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in conditiile prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile producatorului privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele insotitoare.

3.5.1.2. Calitatea stratului suport:

uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare;

limitarea tasarilor

suprafetele din beton si zidarie: abaterile nu vor depasi +/- 10 mm.

nu se admit urme de noroi, grasime, praf.

umiditatea stratului suport va fi de 5-7%, sub acest nivel suprafata va fi stropita cu apa si apoi amorsata cu sprit de lapte de ciment 3 mm grosime. Daca umiditatea depaseste 7%, executia tencuielilor este interzisa.

3.5.2. Verificari in timpul executiei tencuielilor si a tencuielilor executate:

3.5.2.1.In timpul executiei diverselor straturi, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce se impun pentru protectie, pana la intarirea mortarului: conditii de temperatura si umiditate, protectia la soc, izbituri si distrugeri.

3.5.2.2. Suprafata grundului finit trebuie sa asigure: umiditate 5-7%, rugozitate care sa permita aderenta stratului finit, grosimea stabilita prin trasare.

3.5.2.3. Continuitatea si aderenta de stratul suport al tencuielilor se vor verifica prin metode nedistructive (vizual, usoara ciocanire, deplasare pe intreaga suprafata a presei de polizare, etc.). De asemenea se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

3.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de tencuieli se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

3.6.1 Receptia preliminara

Receptia preliminara se se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 100 metri patrati.

La receptie se verifica

- respectarea standardelor si a consistentei si caracteristicilor mortarului ( STAS 1030-85)

- respectarea dimensiunilor din proiect,

- numarul si grosimile statului aplicat prin sondaje,

- aderenta la suport prin sondaje,

Verificarile se efectueaza inainte de vopsire, iar rezultatele se inscriu in PVLA.

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati.

Abateri admisibile:

tencuieli interioare: verticalitatea si rectiliniitatea muchiilor : 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe inaltimea incaperii.

tencuieli exterioare: verticalitatea si rectiliniitatea muchiilor : 2mm/m, nu mai mult 20 mm pe inaltimea cladirii.

tencuieli interioare: orizontalitatea si rectiliniitatea muchiilor : 1mm/m, nu mai mult 3 mm pe dimensiunea incaperii.

omogenitatea culorii: nu se admit pete, urme de opriri ale lucrului.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

3.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

3.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAPITOLUL 4 : LUCRARI DE IZOLATII

CUPRINS:

4.1. Prevederi generale

4.2. Materiale

4.2.1. Hidroizolatii

4.2.1.1. Strat difuzie carton astfaltat perforat .

4.2.1.2. Bariera vapori.

4.2.1.3. Hidroizolatie orizontala elastica .

4.2.1.4. Hidroizolatie orizontala si verticala din panza astfaltata.

4.2.2. Termoizolatii.

4.2.2.1 Polistiren expandat rigid (EPS).

4.2.2.2. Polistiren extrudat ( EPX) .

4.2.3. Fonoizolatii.

4.2.3.1. Saltele din vata minerala.

4.2.4. Necesar de materiale.

4.3. Executia lucrarilor de izolatii

4.3.1. Executia lucrarilor de hidroizolatii

4.3.1.1. Executia lucrarilor de hidroizolatii cu hidroizolatie orizontala elastica.

4.3.1.1.1. Lucrari premergatoare

4.3.1.1. 2. Punerea in opera propriu-zisa

4.3.1.1. 3. Influenta conditiilor meteorologice

4.3.1.2. Executia lucrarilor de hidroizolatii din panza astfaltata

4.3.1.2.1. Lucrari premergatoare

4.3.1.2. 2. Punerea in opera propriu-zisa

4.3.1.2. 3. Influenta conditiilor meteorologice

4.3.3. Executia lucrarilor de termoizolatii

4.3.3.1. Executia termoizolatiilor cu polistiren

4.3.31. 1. Lucrari premergatoare

4.3.3.1.2. Punerea in opera propriu-zisa

4.3.3.1. 3. Influenta conditiilor meteorologice

4.3.3.2. Executia termoizolatiilor cu vata minerala

4.3.3.2. 1. Lucrari premergatoare

4.3.3.2.2. Punerea in opera propriu-zisa

4.3.3.2. 3. Influenta conditiilor meteorologice

4.3.4. Executia lucrarilor de fonoizolatii

4.3.3.1. Lucrari premergatoare

4.3.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

4.3.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

4.4. Conditii tehnice

4.4.1. Elemente geometrice

4.5. Controlul calitatii lucrarilor

4.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de izolatii.

4.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii.

4.5.3. Verificarea lucrarilor de izolatii executate.

4.6 Receptia lucrarilor

4.6.1 Receptia preliminara

4.6.2. Receptia finala

4.7. Prevederi finale

4.1. Prevederi generale

4.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de izolatii si cuprinde conditiile tehnice pentru:

materiale necesare.

pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor de izolatii.

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a straturilor si dimensiunilor indicate in proiect.

4.1.2. In cursul executiei lucrarilor de izolatii nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

4.1.3. Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor. Materialele introduse in lucrare vor corespunde calitativ prevederilor din normele in vigoare sau a altor norme agrementate in Romania, atestate de certificate livrate de producator.

4.1.4. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

4.1.5. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

4.1.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

4.1.7. Lucrarile de izolatii nu se vor executa sub temperatura de + 5 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

4.1.8. Caracteristicile lucrarilor de izolatii executate vor fi dupa cum urmeaza:

izolatii hidrofuge - impermeabilitate

izolatii termice

conductivitate termica max

W/mK

rezistenta la foc

C1-30 min

rezistenta la compresiune

>0.2(

N/mm2

absorbtie de apa

rezistenta la permeabilitate vapori

>1.5

izolatii acustice

indice de izolare acustica

db

4.2. Materiale

Calitatea materialelor si nivelul de executie va fi in conformitate cu STAS 12025/81, STAS 2355/87, STAS 137/78, STAS 5838/76, STAS 5838/78, STAS 5838/80, STAS 138/80, STAS 2355/85, STAS 2355/87, STAS1030-85, C 107-82, C142-85, C216-83, C203-91, C112-86, C 217-83, C125-87, C56-85, P121-80, C246-93, C107-82, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii materialelor izolatoare prin:

- certificate de calitate de la fabrica producatoare

- rezultate ale determinarilor efectuate la laborator.

Nu se admite punerea in executie a materialelor deteriorate (din cauza manipularilor) sau cu termene de garantie expirate.

4.2.1. Hidroizolatii

Se vor utiliza materiale care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform standardelor in vigoare. Sortimentele uzuale, caracterizarea acestora, domeniul si conditiile de utilizare, ca si conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale materialelor trebuie sa corespunda standardelor respective si conf. prevederilor precizate in STAS 137-78, STAS 138-80, STAS 10452-75, STAS 1046-78, STAS 7916-80, STAS 10126-80.

4.2.1.1. Strat difuzie carton astfaltat perforat

strat difuzie si strat difuzie, decompresiune si compensare din carton astfaltat perforat cu gauri Ø 15 mm la 10 cm, blindat ( presarat cu nisip grauntos 1-2 mm).

4.2.1.2. Bariera vapori

bariera vapori din folii din material plastic sudate sau lipite cu mastic de bitum la cald.

4.2.1.3. Hidroizolatie orizontala elastica

hidroizolatie elastica , avand ca material de baza: bitum distilat, aditivat cu polimeri si armat cu fibra de sticla, cu strat inferior de protectie din polietilena si strat superior de protectie din granule minerale.

4.2.1.4. Hidroizolatie orizontala si verticala din panza astfaltata

hidroizolatie din panza astfaltata acoperita pe ambele fete cu bitum filerizat in doua straturi.

4.2.2. Termoizolatii

Se vor utiliza materiale care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform standardelor in vigoare. Sortimentele uzuale, caracterizarea acestora, domeniul si conditiile de utilizare, ca si conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale materialelor trebuie sa corespunda standardelor respective si conf. prevederilor precizate in STAS 5838-76, STAS 5838-78, STAS 5838-80, STAS 8588, STAS 11357.

2.2.1 Polistiren expandat rigid (EPS):

termoizolatii la pereti si elemente structurale din placi rigide din polistiren EPS-AF – 15 kg/mc.

4.2.2.2. Placi de polistiren extrudat:

termoizolatii la pardoseli din placi rigide din polistiren extrudat rigid EPS-A20 de 15cm grosime la terasele circulabile.

4.2.3. Fonoizolatii

Se vor utiliza materiale care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform standardelor in vigoare. Sortimentele uzuale, caracterizarea acestora, domeniul si conditiile de utilizare, ca si conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale materialelor trebuie sa corespunda standardelor respective si conf. prevederilor precizate in STAS 5838-76, STAS 5838-78, STAS 5838-80, STAS 8588, STAS 11357.

4.2.3.1. Saltele din vata minerala la panotajele din gipscarton.

4.2.4. Necesar de materiale

necesar materiale : conform fisa tehnica furnizor.

4.3. Executia lucrarilor de izolatii

4.3.1. Executia lucrarilor de hidroizolatii

Executia lucrarilor de izolatii se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de betoane si zidarii, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul respective, ca si a lucrarilor de instalatii a caror executie ulterioara ar putea afecta executia lucrarilor de izolatii.

Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a instalatiilor si accesoriilor de evacuare a apelor pluviale.

Conditii de calitate: executia se va face cu respectarea stricta a etanseitatii si impermeabilitatii hidroizolatiilor.

4.3.1.1. Executia lucrarilor de hidroizolatii cu hidroizolatie orizontala elastica.

4.3.1.1.1. Lucrari premergatoare

Inainte de aplicare, materialele infasurate in suluri se desfasoara complet si se curata de corpurile straine. Se verifica si se indeparteaza portiunile cu defecte (gauri, crapaturi, etc). Suspensia de bitum filerizat nu se va utiliza inainte de diluare, omogenizare si trecere prin sita umecata cu ochiuri de 4-5 mm.

Suportul trebuie sa fie perfect neted, fara asperitati, fara denivelari, fara urme de murdarie, noroi, praf, resturi de var si mortar, fara pete de ulei sau solventi.

4.3.1.1. 2. Punerea in opera propriu-zisa

Stratul de difuzie din carton astfaltat perforat blindat se aplica pe stratul suport amorsat in prealabil cu o suspensie de bitum filerizat (0.500 kg/m3) diluat cu un volum egal de apa rece. Suprafata amorsata se lasa descoperita pana la evaporarea solventului si completa uscare a amorsajului.

Stratul de difuzie se racordeaza la atice, parapete, ziduri pe o portiune de minim 15 cm pe verticala. Stratul de difuzie se leaga cu atmosfera exterioara pe contur astfel incat orice punct al stratului sa fie legat la cel putin 2 puncte de exterior, si sa nu existe nici o legatura intre acest strat si cel de difuzie-compensare-decompresiune superior. Rosturile se umplu cu un strat de mastic de bitum cald.

Peste stratul de difuzie se aplica bariera de vapori din folii din material plastic sudate sau lipite cu mastic de bitum la cald. Bariera de vapori se racordeaza la atice, parapete, ziduri pe o portiune de minim 15 cm pe verticala.

Peste bariera de vapori se aplica termoizolatia, in conditiile descrise la punctul 4.3.2.1.

Stratul de difuzie, decompresiune si compensare din carton astfaltat perforat blindat se aplica in conditiile descrise la punctul 4.3.1.2.2, paragraful 1.

Hidroizolatia orizontala elastica se aplica pe stratul suport, conform punctului 4.3.1.2.1. Hidroizolatia se aplica pe stratul suport amorsat in prealabil cu o suspensie de bitum filerizat (0.500 kg/m3) diluat cu un volum egal de apa rece. Suprafata amorsata se lasa descoperita pana la evaporarea solventului si completa uscare a amorsajului.

Materialele in suluri se lipesc intre ele si de stratul de amorsaj cu cate un strat de mastic de bitum de 1.5 cm grosime. Fiecare strat se netezeste astfel incat sa nu apara goluri de aer sau portiuni nelipite. Straturile se executa cu un decalaj de 1/3 din latimea lor. Innadirea benzilor se face prin suprapunere pe o portiune de minim 10 cm, prin petreceri de 10 cm, lipite cu mastic bituminos din bitum rezistent la caldura 85 grade si filer de calcar.

Suprapunerile se lipesc pe toata lungimea, pe fata superioara si inferioara. In punctele de intrerupere a executiei, la reluarea lucrului se curata suprafata pe o latime de 1 metru si se reface.

Este interzisa circulatia neprotejata pe suprafetele in executie.

Detalii de racord: la parapet si zidarie, se prevad scafe 30cm inaltime din mortar de ciment armate cu rabit pe retea OB Ø 5-6 ochiuri 20-25 cm, ancorate cu piroane in atic la 50 cm interval, cu ridicarea si aerisirea straturilor de difuzie, a barierei de vapori ca si a hidroizolatiei. In zona usii-fereastra, hidroizolatia se fixeaza cu banda otel 30x5mm stransa cu suruburi pe toc si se prevede o scafa de 30 mm din mozaic turnat armat cu rabit.

4.3.1.2. 3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si nici dupa data de 1 noiembrie. Lucrarile de izolatii nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Lucrarile de izolatii se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite .

4.3.1.3. Executia lucrarilor de hidroizolatii din panza astfaltata

4.3.1.3.1. Lucrari premergatoare

Inainte de aplicare, materialele infasurate in suluri se desfasoara complet si se curata de corpurile straine. Se verifica si se indeparteaza portiunile cu defecte ( gauri, crapaturi, etc). Suspensia de bitum filerizat nu se va utiliza inainte de diluare, omogenizare si trecere prin sita umecata cu ochiuri de 4-5 mm.

Suportul trebuie sa fie perfect neted, fara asperitati, fara denivelari, fara urme de murdarie, noroi, praf, resturi de var si mortar, fara pete de ulei sau solventi.

4.3.1.3. 2. Punerea in opera propriu-zisa

Hidroizolatia se aplica pe stratul suport, conform punctului 4.3.1.3.1. Hidroizolatia se aplica pe stratul suport amorsat in prealabil cu o suspensie de bitum filerizat (0.500 kg/m3) diluat cu un volum egal de apa rece. Suprafata amorsata se lasa descoperita pana la evaporarea solventului si completa uscare a amorsajului.

Materialele in suluri se lipesc intre ele si de stratul de amorsaj cu cate un strat de mastic de bitum de 1.5 cm grosime. Fiecare strat se netezeste astfel incat sa nu apara goluri de aer sau portiuni nelipite. Straturile se executa cu un decalaj de 1/3 din latimea lor. Innadirea benzilor se face prin suprapunere pe o portiune de minim 10 cm. Suprapunerile se lipesc pe toate lungimea, pe fata superioara si inferioara. In punctele de intrerupere a executiei, la reluarea lucrului se curata suprafata pe o latime de 1 metru si se reface.

Este interzisa circulatia neprotejata pe suprafetele in executie.

4.3.1.3. 3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si nici dupa data de 1 noiembrie. Lucrarile de izolatii nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Lucrarile de izolatii se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite .

4.3.2. Executia lucrarilor de termoizolatii

Executia lucrarilor de izolatii se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de betoane si zidarii, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolele respective, a sarpantei, ca si a lucrarilor de instalatii a caror executie ulterioara ar putea afecta executia lucrarilor de izolatii.

Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a traseelor de instalatiilor.

Conditii de calitate: executia se va face cu respectarea stricta a etanseitatii, acordandu-se o atentie deosebita eliminarii zonelor de discontinuitate susceptibile de a forma punte termica si condens.

4.3.2.1. Executia termoizolatiilor cu polistiren expandat si extrudat rigid (EPS, EPX).

4.3.2.1. 1. Lucrari premergatoare

Termoizolatia se aplica la exteriorul peretelui/ placii de beton, sau pe stratul suport stabilit in proiect, pe suport solid, curat, uscat, cu abaterile dimensionale maxime precizate la capitolul –Lucrari de betoane.

4.3.2.1.2. Punerea in opera propriu-zisa

Fixarea termoizolatiei pe perete se face cu adeziv mineral pentru spaclu special. La baza se utilizeaza un profil de soclu la grosimea placii, fixat cu dibluri si adeziv.

Placile se fixeaza la colturi cu dibluri la 15 cm distanta. Rosturile panourilor se tes si se etanseaza.

Peste termoizolatie se aplica plasa din fibra de sticla, fixata cu dibluri la 15 cm distanta; fasiile de plasa din fibra de sticla se petrec minim 10 cm; plasa se inglobeaza in adezivul mineral pentru spaclu. La muchii, plasa se petrece minim 20 cm. In zonele de colt ale golurilor se aplica plasa pe diagonala.

Peste plasa de fibra de sticla se aplica finisajul exterior – grund pe baza de rasini sintetice si tencuiala in strat subtire pe baza de rasini sintetice, in diverse culori si structuri.

4.3.2.1.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si nici dupa data de 1 noiembrie. Lucrarile de izolatii nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Lucrarile de izolatii se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite .

4.3.3. Executia lucrarilor de fonoizolatii

4.3.3.1. Lucrari premergatoare

Fonoizolatia se aplica pe suport curat, uscat.

Se executa structura metalica si primul strat de panotaj de gipscarton, conform capitolului -Lucrari de placaje.

4.3.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

Materialul se amplaseaza la interiorul panotajului din gipscarton, in strat continuu, bine presat , astfel incat spatiul liber sa fie complet izolat.

Placile de vata minerala trebuie usor presate pe structura metalica si primul strat de panotaj de gipscarton.

Rosturile dintre placi se lipesc cu banda de etanseizare din aluminiu autoadeziva.

4.3.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si nici dupa data de 1 noiembrie.

Lucrarile de izolatii se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite .

4.4. Conditii tehnice

4.4.1. Elemente geometrice

Dimensiunile elementelor de izolatii si pantele teraselor sunt cele indicate in proiect.

4.5. Controlul calitatii lucrarilor

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de izolatii.

4.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de izolatii.

Constau in:

4.5.1.1. calitatea si caracteristicile materialelor si produselor aprovizionate . Receptia materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de calitate (certificatele de conformitate, fisele de transport, agrementul tehnic -daca este cazul). Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in conditiile prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile producatorului privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele insotitoare.

4.5.1.2. utilajele si dispozitivele de preparare si punere in opera

4.5.1.3. calitatea stratului suport:

uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare;

limitarea tasarilor

suprafetele din beton si zidarie: abaterile nu vor depasi +/- 10 mm.

nu se admit urme de noroi, grasime, praf.

umiditatea va fi de sub 3%. Daca umiditatea stratului suport depaseste limitele admise, executia izolatiilor este interzisa

abaterile de la planeitate sub 3 mm

asperitati mai mici de 2 mm.

4.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii si a lucrarilor de izolatii executate:

4.5.2.1. verificarea si supravegherea punerii in opera

- mentinerea la cotele din proiect.

- pozitia si dimensiunile golurilor si strapungerilor.

- orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele abateri maxime : 3 mm/m, maxim 6 mm pe etaj si 30 mm pe intreaga cladire

- abateri de la planeitate 3mm/m

- respectarea pantei stabilite prin proiect

- respectarea conditiilor de etanseitate, impermeabilitate si continuitate impuse prin caietul de sarcini si normativele in vigoare.

Se verifica respectarea tehnologiilor de executie.

La izolatiile hidrofuge, se verifica starea de umiditate a suportului, lipirea corecta a foilor, latimea de petrecere a foilor, respectarea directiei de montaj a foilor, realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie.

La izolatiile termice se verifica regularitatea placilor, densitatea si grosimea materialelor, deschiderea rosturilor, continuitatea barierelor contra vaporilor.

La izolatiile fonice se verifica evitarea legaturilor rigide intre straturile protejate si etansarea strapungerilor intre pereti si plansee.

4.5.2.2. In timpul executiei diverselor straturi, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce se impun pentru protectie: conditii de temperatura si umiditate, protectia la soc, izbituri si distrugeri.

4.5.2.3. Continuitatea si aderenta de stratul suport a izolatiilor se vor verifica prin metode nedistructive (vizual, usoara ciocanire etc.). De asemenea se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de izolatii.

4.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de izolatii se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

4.6.1 Receptia preliminara

Receptia preliminara se se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 50 metri patrati.

La receptie se verifica:

- respectarea standardelor si

- respectarea dimensiunilor din proiect,

- numarul si grosimile statului aplicat prin sondaje,

- aderenta la suport prin sondaje,

- respectarea conditiilor de etanseitate, impermeabilitate si continuitate impuse prin caietul de sarcini si normativele in vigoare, prin probe specifice ( inundare cu apa timp de 72 de ore, etc).

Verificarile se efectueaza inainte de executia finisajului, iar rezultatele se inscriu in PVLA.

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, discontinuitati, urme de opriri ale lucrului.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

4.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

4.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAPITOLUL 5 : LUCRARI DE INVELITORI

CUPRINS:

5.1. Prevederi generale

5.2. Materiale

5.3. Executia lucrarilor de invelitori

5.4. Conditii tehnice

5.4.1. Elemente geometrice

5.5. Controlul calitatii lucrarilor

5.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de izolatii.

5.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii.

5.5.3. Verificarea lucrarilor de izolatii executate.

5.6 Receptia lucrarilor

5.6.1 Receptia preliminara

5.6.2. Receptia finala

5.7. Prevederi finale

5.1. Prevederi generale

5.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de invelitori si cuprinde conditiile tehnice pentru:

materiale necesare.

pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor de invelitori

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a straturilor si dimensiunilor indicate in proiect.

5.1.2. In cursul executiei lucrarilor de izolatii nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

5.1.3. Constructorul si investitorul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor. Materialele introduse in lucrare vor corespunde calitativ prevederilor din normele in vigoare sau a altor norme agrementate in Romania, atestate de certificate livrate de producator.

5.1.4. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

5.1.5. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

5.1.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Investitorul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

5.1.7. Lucrarile nu se vor executa sub temperatura de + 5 C.Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

5.2. Materiale

Calitatea materialelor si nivelul de executie va fi in conformitate cu STAS 12025/81, STAS 2355/87, STAS 137/78, STAS 5838/76, STAS 5838/78, STAS 5838/80, STAS 138/80, STAS 2355/85, STAS 2355/87, STAS1030-85, C 107-82, C142-85, C216-83, C203-91, C112-86, C 217-83, C125-87, C56-85, P121-80, C246-93, C107-82, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii materialelor de invelitori prin:

- certificate de calitate de la fabrica producatoare

- rezultate ale determinarilor efectuate la laborator.

Nu se admite punerea in executie a materialelor deteriorate (din cauza manipularilor) sau cu termene de garantie expirate.

5.2.3. invelitoare – tigle din beton tip Elpreco

Calitatea produselor este sustinuta de respectarea cerintelor standardului european SR EN 490-2006 si de implementarea sistemului de manegement al calitatii ISO 9001-2000.

Tiglele vor fi montate plecand de la o inclinare a acoperisului de minim 14s.

Garantie-50 ani la impermeabilitate, rezistenta la inghet-deezghet, rezistente mecanice (minim 2000 N)

Va asigura o greutate de 42 kg/m².

Toate accesoriile din beton, accesorii metalice si din PVC, jgheaburi si burlane, vor fi distribuite de producator invelitoare.

Producatorul va asigura asistenta tehnica gratuita pe santier pe toata durata de realizare a invelitorii.

La montarea tiglei se vor verifica: structura acoperisului sa corespunda din punct de vedeere al 

Rezistentei.

Structura sarpantei si invelitoarea sa fie realizata conform

Normativelor in vigoare

Necomformitatile reclamate vor fi constatate de catre o persoana autorizata de catre producator.

In cazul in care defectiunea s-a produs din motive imputabile producatorului, produsele deteriorate vor fi inlocuite , manopera pentru schimbarea acestora ,impreuna cu transportul pana la destinatie vor fi suportate de catre producator.

Remedierea defectelor va fi facuta de persoane imputernicite de catre distribuitor.elementele inlocuite nu pot fi refolosite pentru invelitori.

Tiglele din mortar de ciment se livreaza ambalate pe paleti din lemn, in huse din folie termocantractibila.

Incarcarea si descarcarea paletilor cu tigle se face mecanizat cu ajutorul stivuitorului, cu instalatii de ridicare echipate cu dispozitiv tip furca, sau manual, bucata cu bucata in conditiile in care cumparatorul nu dispune de mijloacele mecanice respective.

Se interzice descarcarea tiglelor prin basculare sau aruncare.

Depozitarea paletilor cu tigle se face pe suprafete plane, betonate sau balastate, fara denivelari prevazute cu pante pentru scurgerea apelor.

Realizarea depozitarii: -pe trei randuri suprapuse paletii cu tigle de camp:

-pe un singur rand paletii cu accesorii.

Transportul tiglelor in mijloace de transport: auto sau vagoane CF, paletii sunt asigurati prin spraituiri si legaturi impotriva deplasarii. Se recomanda evitarea socurilor in timpul transportului.

Se interzice transportul in vrac.

Manipularea, transportul si depozitarea tiglelor din mortar de ciment in altfel de conditii decat cele precizate il exonereaza pe furnizor de orice raspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectarii acestei claue cazand in sarcina clientului(antrepenorului).

5.2.4. invelitoare – acoperis plat in sistem izolatie inversata

  1. strat de beton de panta 0.5%
  2. baza pentru membrana bituminoasa
  3. membrana hidroizolanta bituminoasa
  4. panou izolator cu marginile suprapuse EPS-A30 (zona circulatii) EPS-A20 (la terase)
  5. strat geotextil de separatie permeabil la difuzie
  6. strat drenare pietris 5 cm, granulatie 16/32

5.3. Executia lucrarilor

Executia lucrarilor de izolatii se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de betoane si zidarii, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul respective, ca si a lucrarilor de instalatii a caror executie ulterioara ar putea afecta executia lucrarilor de izolatii.

Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a instalatiilor si accesoriilor de evacuare a apelor pluviale.

Conditii de calitate: executia se va face cu respectarea stricta a etanseitatii si impermeabilitatii hidroizolatiilor.

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si nici dupa data de 1 noiembrie. Lucrarile nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic. Lucrarile se aplica numai pe suport uscat. Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite .

5.4. Conditii tehnice

5.4.1. Elemente geometrice

Dimensiunile elementelor de izolatii si pantele teraselor sunt cele indicate in proiect.

5.5. Controlul calitatii lucrarilor

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre constructor si investitor, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de izolatii.

5.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de izolatii.

Constau in:

5.5.1.1. calitatea si caracteristicile materialelor si produselor aprovizionate . Receptia materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de calitate (certificatele de conformitate, fisele de transport, agrementul tehnic -daca este cazul). Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in conditiile prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile producatorului privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele insotitoare.

5.5.1.2. utilajele si dispozitivele de preparare si punere in opera 2

5.5.1.3. calitatea stratului suport:

uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare;

limitarea tasarilor

suprafetele din beton si zidarie: abaterile nu vor depasi +/- 10 mm.

nu se admit urme de noroi, grasime, praf.

umiditatea va fi de sub 3%. Daca umiditatea stratului suport depaseste limitele admise, executia izolatiilor este interzisa

abaterile de la planeitate sub 3 mm

asperitati mai mici de 2 mm.

5.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii si a lucrarilor de izolatii executate:

6.5.2.1. verificarea si supravegherea punerii in opera

- mentinerea la cotele din proiect.

- pozitia si dimensiunile golurilor si strapungerilor.

- respectarea pantei stabilite prin proiect

- respectarea conditiilor de etanseitate, impermeabilitate si continuitate impuse prin caietul de sarcini si normativele in vigoare.

Se verifica respectarea tehnologiilor de executie.

5.5.2.2. In timpul executiei diverselor straturi, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce se impun pentru protectie: conditii de temperatura si umiditate, protectia la soc, izbituri si distrugeri.

5.5.2.3. Continuitatea si aderenta de stratul suport a izolatiilor se vor verifica prin metode nedistructive (vizual, usoara ciocanire etc.). De asemenea se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre constructor si investitor, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de izolatii.

5.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

5.6.1 Receptia preliminara

Receptia preliminara se se face pe faze de lucrari, la cererea investitorului, dar la cel putin 50 metri patrati.

La receptie se verifica:

- respectarea standardelor si

- respectarea dimensiunilor din proiect,

- numarul si grosimile statului aplicat prin sondaje,

- aderenta la suport prin sondaje,

- respectarea conditiilor de etanseitate, impermeabilitate si continuitate impuse prin caietul de sarcini si normativele in vigoare, prin probe specifice ( inundare cu apa timp de 72 de ore, etc).

Verificarile se efectueaza inainte de executia finisajului, iar rezultatele se inscriu in PVLA.

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, discontinuitati, urme de opriri ale lucrului.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

5.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

5.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre investitor, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAPITOLUL 6 : LUCRARI DE PARDOSELI; PLACAJE CU FAIANTA

CUPRINS:

6.1. Prevederi generale

6.2. Materiale

6.2.1. Straturi suport si de egalizare

6.2.1.1. Ciment

6.2.1.2. Agregate naturale

7.2.1.3. Apa

6.2.2. Pardoseli din parchet

6.2.3. Pardoseli din materiale ceramice; placaje cu faianta

6.2.4. Pardoseli si placaje din piatra naturala

6.2.5. Pardoseli din rasina epoxidica

6.3. Executia lucrarilor de pardoseli si placaje

6.3.1. Lucrari premergatoare

6.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

6.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

6.4. Controlul calitatii lucrarilor

6.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli si placaje.

6.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de pardoseli si placaje si a lucrarilor de pardoseli si placaje executate.

6.5 Receptia lucrarilor

6.5.1. Receptia preliminara

6.5.2. Receptia finala

6.6. Prevederi finale

6.1. Prevederi generale

6.1.1. La subcapitolul 'straturi suport si de egalizare ' se vor respecta toate prevederile referitoare la materiale, punere in opera , control si receptie din capitolul rezistenta- Lucrari de beton.

6.1.2. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de pardoseli si placaje si cuprinde conditiile tehnice pentru:

materiale necesare pentru prepararea staturilor suport.

prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

61.3. In cursul executiei lucrarilor de pardoseli si placaje cu faianta nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila – in scris – a proiectantului.

6.1.4. Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

6.1.5. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

6.1.6. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

6.1.7 In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

6.1.8.Lucrarile de pardoseli si placaje cu nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

6.1.9. Marca mortarului, definita conf. STAS 1030-85 se stabileste prin proiect, pentru fiecare element de constructie.

6.1.10. Lucrarile de pardoseli si placaje cu pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor si placajelor . Vor fi terminate urmatoarele lucrari:

executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale.

executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii.

executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor.

astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee.

executarea lucrarilor de invelitori, inclusiv streasini, jgheaburi, burlane.

montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor.

tencuieli interioare si exterioare

6.7.2. Materiale

Calitatea materialelor si nivelul de executie va fi in conformitate cu C18-83, C 70-86, C6-86, C35-82, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

6.2.1. Straturi suport, panta si de egalizare

6.2.1.1. straturi suport: mortar de ciment M100 , grosime medie 3 cm.

Se va folosi mortar de ciment: marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip , armat cu retea OB Ø4-5 mm ochiuri de 25 cm si plasa rabit.

6.2.1.2. straturi suport: mortar de ciment M100 , grosime medie 5 cm.

Se va folosi mortar de ciment: marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip .

6.2.1.3. straturi de panta, grosime medie 5 cm.

Se va folosi mortar de ciment: marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip .

6.2.1.4. Strat de egalizare peste suprafete hidroizolate, din mortar de ciment marca M100, grosime medie 2 cm.

Se va folosi mortar de ciment: marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip .

6.2.1.1. Ciment – conform capitol - zidarii.

6.2.1.2. Agregate naturale -conformcapitol - zidarii.

6.2.1.3. Apa - conform capitol - zidarii.

6.2.2. Pardoseli din parchet

Parchet laminat grosime 8 mm , tip TARKETT.PRODUCT: SCENIC SILENCE pt uz domestic si trafic intens , aparenta stejar, umiditate maxima 6%, dimensiuni recomandate 800x80x18 mm.

Se va respecta STAS 9160-72, STAS 3344-75, STAS 228-87, STAS 228-89, 228-77, 228-84.

Montajul se face cu plinte din lemn masiv faltuit si geluit , esente identice cu cele ale stratului de finisaj al parchetului, umiditate maxima 6%.

6.2.3.1. Pardoseli si placaje ceramice la interior.

Se va respecta STAS 3281-75, STAS 6748-81, STAS 3050-68.

La interior se vor folosi materiale rezistente la lovire, zgariere, abraziune, actiunea agentilor chimici .

Materialul va fi livrat in placi si piese speciale din gresie, compusa dintr-o masa unica, omogena si compacta, fara emailari sau tratari superficiale, obtinuta prin presare uscata a agregatelor de minerale pe baza de caolin, feldspat si filer cu continut mic de fier. Materialul va avea culoare naturala opaca, nuante intens si uniform colorate

Formatul recomandat este : gresie si faianta rectificata 30.5x30.5 cm.

Caracteristici:

absorbtie apa

<0.05

rezistenta

> 45N/mm2

absorbtie apa

<0.05

6.2.4. pardoseli si scafe din rasini epoxidice la spatii tehnice

Se vor folosi materiale cu adaos de quart si culoare, pentru trafic mediu, conform specificatiilor producatorului.

6.3. Executia lucrarilor de pardoseli si placaje

6.3.1. Lucrari premergatoare

Se obtureaza toate golurile verticale.

Se traseaza nivelul stratului suport, in raport cu diferentele dimensionale datorate materialelor stratului de uzura al pardoselii, astfel incat la finalizarea lucrarilor nivelul general sa respecte prevederile din proiect.

Pentru executia straturilor de uzura, stratul suport trebuie sa fie neted, uscat si bine fixat.

6.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

6.3.2.1. Executarea sapelor suport, de egalizare si panta se va face in conformitate cu prevederilor instructiunilor C130-78.

Sapa va fi asezata pe suportul de beton umezit in prealabil. Nivelarea se face cu dreptarul tras pe fasii de ghidaj. Denivelarile sub dreptarul de 2 metri nu vor depasi 3 mm.

Straturile de egalizare si suport al pardoselii suprafetelor hidroizolate se vor executa in figuri de maxim 16 metri patrati, rosturile dintre figuri si de racord la atic, racordul cu zidaria, reborduri, etc, se vor realiza cu rosturi de 2 cm umplute cu mastic de bitum.

6.3.2.2. Executarea pardoselilor din parchet se va face astfel:

peste placa parterului se asigura placile cu un strat - bariera de vapori din folie de polietilena.

la stratul de baza se foloseste o folie expandata de PVC 3 mm grosime sau covoras de pluta.

pe tot perimetrul pardoselii, intre perete si parchet se lasa un rost de dilatare de 10 mm, utilizand ca distantieri pene din lemn. La lungimi de peste 7 metri, dimensiunea rostului creste, astfel incat sa existe 1.5 mm de rost la 1 metru lungime de parchet.

bucatile de placi taiate nu se asambleaza una langa alta la mai putin de 20 cm.

canturile rezultate in urma taieturilor trebuie sa fie drepte, fara denivelari.


parchetul se lipeste cu adeziv special pentru parchet, care se lasa la uscat 12 ore. Petele de adeziv se indeparteaza imediat.

legaturile cu alta pardoseala si diferentele de nivel se acopera cu profile metalice (alama).

plintele se monteaza in peretii adiacenti folosind dibluri si suruburi cu cap ingropat .

plintele nu se fixeaza pe parchet, pentru a pastra rostul de dilatatie necesar.

placile de parchet se monteaza, in principiu, paralelel cu caderea de lumina.

6.3.2.3.1.Executarea pardoselilor din gresie ceramica se va face astfel:

gresia se aplica cu adeziv artificial pe baza de dispersie. Adezivul se aplica pe stratul suport in prealabil umezit si pe elementul de placaj in strat subtire pe intreaga suprafata si se piaptana cu mistria cu dinti fini.

montajul se face cu distantieri pentru gresie, cu rosturi de 1 mm latime.

rosturile se dispun paralel cu peretii adiacenti, urmarindu-se dispunerea rosturilor pardoselii in continuare cu rosturile placajului peretelui.

rosturile se etanseaza cu chit elastic colorat conform specificatii beneficiar.

legaturile cu alta pardoseala ( inclusiv gresie de dimensiuni diferite) se acopera cu profile metalice ( alama).

Diferentele de nivel se acopera cu profile metalice ( alama) sau se utilizeaza placi speciale pentru trepte cu una din muchii profilate.

plintele si placile de margine se completeaza dupa 2-3 zile.

6.3.2.3.2. Executarea placajelor cu faianta se va face astfel:

se aplica un prim strat de grund de profunzime care trebuie lasat sa se usuce inainte de continuarea lucrarilor.

se aplica cu adeziv artificial pe baza de dispersie. La panourile din gipscarton rosturile dintre panouri se umplu cu acelasi material. Adezivul se aplica in strat subtire pe intreaga suprafata si pe elementul de placaj si se piaptana cu mistria cu dinti fini pe verticala.

golurile, racordurile si colturile se etanseaza cu chit permanent elastic.

inainte de montare placile se sorteaza si se tin 1 ora in apa.

montajul se face cu distantieri pentru faianta, rosturi de 1 mm latime, folosind in partea de jos un dreptar de inaltimea plintei, cu partea de jos la nivelul finit..

rosturile se dispun paralel cu peretii adiacenti, urmarindu-se dispunerea rosturilor pardoselii in continuare cu rosturile placajului peretelui.

rosturile se etanseaza cu chit elastic colorat .

6.3.2.4. 1.Executarea pardoselilor din piatra naturala se va face astfel:

piatra se aplica cu adeziv artificial pe baza de dispersie. Adezivul se aplica pe stratul suport in prealabil umezit si pe elementul de placaj in strat subtire pe intreaga suprafata si se piaptana cu mistria cu dinti fini.

la exterior se va folosi adeziv special pentru exterior.

montajul cu rosturi de maxim 0.5 mm latime.

rosturile se etanseaza cu silicon transparent.

rosturile se dispun paralel cu peretii adiacenti, urmarindu-se dispunerea rosturilor pardoselii in continuare cu rosturile placajului peretelui.

legaturile cu alta pardoseala ( inclusiv gresie de dimensiuni diferite) se acopera cu profile metalice ( alama).

Diferentele de nivel se acopera cu profile metalice ( alama) sau se utilizeaza placi speciale pentru trepte cu una din muchii profilate.

plintele si placile de margine se completeaza dupa 2-3 zile.

montajul pardoselilor exterioare se va face cu panta 1.5%

6.3.2.5. Executarea pardoselilor din rasini epoxidice : conform specificatii furnizor.

6.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de pardoseli si placaje nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Lucrarile de pardoseli si placaje exterioare se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de straturi suport, de panta si egalizare exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Lucrarile de pardoseli si placaje se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de pardoseli si placaje se depoziteaza in medii incalzite.

6.4. Controlul calitatii lucrarilor

6.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli si placaje.

Se verifica abaterile de la orizontalitate ale suportului de beton, ca si verticalitatea si planeitatea suportului placajelor.

Se verifica montajul lucrarilor de instalatii care urmeaza a deveni ascunse.

6.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate.

6.4.3.1. Continuitatea si aderenta de stratul suport a sapelor se vor verifica prin metode nedistructive (vizual, usoara ciocanire, deplasare pe intreaga suprafata a presei de polizare, etc.).

Stratul suport trebuie sa fie plan, uscat; orice denivelare se repara inainte de montare.

6.4.3.2. Pardoselile din parchet nu trebuie sa joace sau sa scartaie. Pardoselile trebuie sa adere la stratul suport, rosturile sa fie cat mai mici ( in cazuri izolate maxim 1 mm), denivelarea sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm, iar suprafata sa fie neteda.

6.4.3.3.1. Pardoseala din gresie ceramica trebuie sa aiba placile intregi, cu muchii vii, sa adere la stratul suport, rosturile sa fie continue, egale, paralele, denivelarea intre 2 placi alaturate sa fie mai mica de 0.5 mm iar sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm.

Se verifica planeitatea placilor. Se verifica rectiliniitatea si paralelismul rosturilor.

Placile trebuie sa prezinte o suprafata verticala, de culoare uniforma, aderenta la perete, cu rosturile pastrand verticala si orizontala. Placile nu trebuie sa aiba stirbituri sau fisuri.

Fixarea pe panotajele de gipscarton se face cu adezivi speciali de etansare.

6.4.3.3.2. Placajele din faianta trebuie sa aiba placile intregi, cu muchii vii, sa adere la stratul suport, rosturile sa fie continue, egale, paralele, denivelarea intre 2 placi alaturate sa fie mai mica de 0.5 mm iar sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm. Se verifica planeitatea placilor. Se verifica rectiliniitatea si paralelismul rosturilor.

Placile trebuie sa prezinte o suprafata verticala, de culoare uniforma, aderenta la perete, cu rosturile pastrand verticala si orizontala. Placile nu trebuie sa aiba stirbituri sau fisuri.

Fixarea pe panotajele de gipscarton se face cu adezivi speciali de etansare.

6.4.3.4. Pardoseala din piatra naturala trebuie sa aiba placile intregi, cu muchii vii, sa adere la stratul suport, rosturile sa fie continue, egale, paralele, denivelarea intre 2 placi alaturate sa fie mai mica de 0.5 mm iar sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm.

6.4.3.5. La pardoselile din rasini epoxidice, suprafata trebuie sa se prezinte uniforma, fara asperitati si fisuri, cu pantele conform proiectului, iar denivelarile sub dreptarul de 2 m sa nu depaseasca 2 mm. Se verifica prin ciocanire aderenta de stratul suport.

6.4.3.6. Se verifica respectarea cotelor de nivel din proiect.

6.4.3.7. Stratul de uzura nu trebuie sa prezinte urme de lovire, zgariere, ciobire, pete, rosturile trebuie sa fie umplute in mod uniform.

6.5 Receptia lucrarilor

6.5.1 Receptia preliminara

La receptia preliminara a straturilor suport si de egalizare , a straturilor de uzura si a placajelor se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

Receptia preliminara se se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 100 metri patrati.

La receptie se verifica

-respectarea standardelor si a consistentei si caracteristicilor mortarului ( STAS 1030-85)

-respectarea dimensiunilor din proiect,

- aderenta la suport prin sondaje,

Rezultatele se inscriu in PVLA.

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete, urme de lovire etc.

Abateri admisibile :

orizontalitate : 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.

rosturi: 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.

omogenitatea culorii: nu se admit discontinutati de culoare.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

6.5.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

6.6. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAPITOLUL 7 : GLAFURI INTERIOARE SI EXTERIOARE

CUPRINS:

7.1. Prevederi generale

7.2. Materiale

7.2.1. straturi suport

7.2.1.1. Ciment

7.2.1.2. Agregate naturale

7.2.1.3. Apa

7.2.2. glafuri din piatra naturala

7.2.3. glafuri din tabla de aluminiu ambutisata vopsita in camp electrostatic

7.3. Executia lucrarilor de glafuri

7.3.1. Lucrari premergatoare

7.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

7.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

7.4. Controlul calitatii lucrarilor

7.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de glafuri.

7.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de glafuri si a lucrarilor de glafuri executate.

7.5 Receptia lucrarilor

7.5.1 Receptia preliminara

7.5.2. Receptia finala

7.6. Prevederi finale

7.1. Prevederi generale

7.1.1. La subcapitolul 'straturi suport ' se vor respecta toate prevederile referitoare la materiale, punere in opera , control si receptie din capitolul rezistenta –lucrari de beton.

7.1.2. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de glafuri si cuprinde conditiile tehnice pentru:

materiale necesare pentru prepararea staturilor suport.

prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

7.1.2. In cursul executiei lucrarilor de glafuri nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

7.1.3. Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

7.1.4. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

7.1.5. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

7.1.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

7.1.7. Lucrarile de glafuri exterioare si interioare nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

7.1.8.Marca mortarului, definita conf. STAS 1030-85 se stabileste prin proiect, pentru fiecare element de constructie.

7.1.9.Lucrarile de glafuri pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor. Vor fi terminate urmatoarele lucrari:

executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale.

executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii.

executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor.

astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee.

executarea lucrarilor de invelitori, inclusiv streasini, jgheaburi, burlane.

montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor.

tencuieli interioare si exterioare

7.2. Materiale

7.2.1. straturi suport.

straturi suport: din mortar de ciment marca M100, grosime medie 2 cm.

Se va folosi mortar de ciment: marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip .

7.2.1.1. Ciment – conform capitol rezistenta- Lucrari de beton.

7.2.1.2. Agregate naturale -conform capitol rezistenta- Lucrari de beton.

7.2.1.3. Apa - conform capitol rezistenta- Lucrari de beton.

7.2.2.1 glafuri pentru exterior din piatra naturala

Glafuri din piatra naturala, profilate, cu lacrimar si panta 3%. Glafurile se vor executa (STAS 5090-66) din piatra naturala rezistenta la inghet-dezghet si la expunere la soare, fara tendinte de ruginire, rezistenta la soc, cu uzura mijlocie, duritate mijlocie, putin absorbanta la apa, semigrea.

Se va respecta STAS 5090-83, STAS 6200-71, 5089-71, STAS 6200-73, STAS9110-87.

Format : placi din 1 bucata, 6000x 100/165/210x20 mm.

Caracteristici:

absorbtie apa

<0.05

rezistenta

> 45N/mm2

7.2.2.1 glafuri din tabla de aluminiu ambutisata vopsita in camp electrostatic

7.2.2.3. glafuri pentru interior din piatra naturala

Format: placi din 1 bucata, 6000x 100/165/210x20 mm.

8.2.3. Necesar de materiale

conform specificatii producator.

7.3. Executia lucrarilor de glafuri

7.3.1. Lucrari premergatoare

Se executa si se verifica toate lucrarile de izolatii hidrofuge si termice prevazute la capitolul – Lucrari de tamplarii.

7.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

7.3.2.1. Executarea straturilor suport, se va face in conformitate cu prevederilor instructiunilor C130-78.

Stratul suport va fi asezat pe suportul de beton / zidarie umezit in prealabil. Denivelarile sub dreptarul de 2 metri nu vor depasi 1 mm.

7.3.2.2. Executarea glafurilor exterioare se va face astfel:

peste stratul suport se asigura un strat - bariera de vapori din folie de polietilena, un strat izolator – garnitura EPDM, si stratul de izolare termica si fonica din polistiren expandat rigid.

se asigura panta glafului de minim 3%, spre exterior.

glaful se prevede cu lacrimar.

fixarea se face cu dispozitive mecanice si cu adeziv special pentru exterior. Adezivul se aplica pe stratul suport in prealabil umezit si pe elementul de placaj in strat subtire pe intreaga suprafata si se piaptana cu mistria cu dinti fini.

rosturile se etanseaza cu garnituri de etansare (EPDM).

7.3.2.3. Executarea glafurilor interioare se va face astfel:

peste stratul suport se asigura un strat izolator – garnitura EPDM.

fixarea se face cu dispozitive mecanice si cu adeziv. Adezivul se aplica pe stratul suport in prealabil umezit si pe elementul de placaj in strat subtire pe intreaga suprafata si se piaptana cu mistria cu dinti fini.

rosturile se etanseaza cu garnituri de tansare (EPDM).

7.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de glafuri se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Lucrarile de glafuri se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de glafuri se depoziteaza in medii incalzite.

7.4. Controlul calitatii lucrarilor

7.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de glafuri.

Se verifica si se remediaza abaterile golurilor, pozitia tocurilor.

7.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de glafuri si a lucrarilor de glafuri executate.

7.4.3.1. Continuitatea si aderenta de stratul suport a glafurilor se vor verifica prin metode nedistructive (vizual, usoara ciocanire, deplasare pe intreaga suprafata a presei de polizare, etc.).

7.4.3.2. Glafurile trebuie sa aiba placile intregi, cu muchii vii, sa adere la stratul suport, rosturile sa fie continue, egale, paralele, denivelarea intre 2 placi alaturate sa fie mai mica de 0.5 mm iar sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm.

7.4.3.3. Se verifica respectarea dimensiunilor si pantelor din proiect.

7.4.3.4. Glafurile nu trebuie sa prezinte urme de lovire, zgariere, ciobire, pete.

7.5 Receptia lucrarilor

7.5.1 Receptia preliminara

La receptia preliminara a lucrarilor se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

Receptia preliminara se se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 100 metri liniari.

La receptie se verifica

respectarea standardelor , respectarea dimensiunilor din proiect, asigurarea izolarii conform prevederilor din proiect si ale caietului de sarcini.

pozitionarea corecta astfel incat sa nu fie astupate golurile de scurgere ale tamplariei.

Verificarezultatele se inscriu in PVLA.

Nu se admit crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete, urme de lovire etc.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

7.5.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

7.6. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAP. 8. PANOTAJE INTERIOARE

CUPRINS:

8.1. Prevederi generale

8.2. Materiale

8.2.1. gipscarton

8.2.2. gipscarton pentru spatii umede

8.2.3. schelet metalic

8.2.4. umplutura vata minerala

8.3. Conditii tehnice

8.3.1. Clasificare

8.3.2. Caracteristici

8.4. Executia lucrarilor de panotaje interioare

8.4.1. Lucrari premergatoare

8.4.2. Punerea in opera propriu-zisa

8.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

8.5. Controlul calitatii lucrarilor

8.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de panotaje interioare

8.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de panotaje interioare si a lucrarilor executate.

8.6 Receptia lucrarilor

8.6.1 Receptia preliminara

8.6.2. Receptia finala

8.7. Prevederi finale

8.1. Prevederi generale

8.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de panotaje interioare si cuprinde conditiile tehnice pentru:

pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

8.1.2. In cursul executiei lucrarilor de panotaje interioare nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

8.1.3 Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

8.1.4. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

8.1.5. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

8.1.6.Lucrarile de panotaje interioare nu se vor executa sub temperatura de + 5 grd. C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 grd C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

8.1.7.Lucrarile de panotaje interioare pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea placajelor. Lucrarile se executa concomitent si in coordonare cu lucrarile de instalatii adiacente panotaje interioare .

8.2. Materiale

8.2.1. gipscarton

panouri gipscarton 9.5 mm grosime, compuse din miez de ipsos si 2 fete carton special superior, cu muchie aplatizata.

Panourile de gipscarton se transporta vertical si se depoziteaza pe suport plan, neted, si se protejeaza de umiditate.

8.2.2. gipscarton pentru spatii umede

panouri gipscarton impregnat 12.5 mm grosime, compuse din miez de ipsos si 2 fete carton special superior, cu muchie aplatizata. Panourile sunt tratate contra absorbtiei de umezeala ( in general de culoare verde).

Panourile de gipscarton se transporta vertical si se depoziteaza pe suport plan, neted, si se protejeaza de umiditate.

8.2.3. schelet metalic

profile metalice tip UW, CW, CD, UA, traverse si montanti pentru suspendarea obiectelor sanitare si a armaturilor, profile de rigidizare, profile de imbinare, ancore de suspendare, tije de suspendare, piese de ancorare, bride de ajustare, suruburi pentru montaj, dibluri, etc. Profilele metalice vor fi executate din tabla de otel 0.6 mm protejata anticorosiv si vor constitui un sistem agrementat pentru montarea panotajului de gipscarton.

8.2.4. umplutura vata minerala

saltele din vata minerala - conform capitolului -Lucrari de izolatii – Fonoizolatii.

8.3. Conditii tehnice

8.3.1. Clasificare

Se vor executa urmatoarele tipuri de placacaje cu gipscarton:

8.3.1.1. pereti de compartimentare din montaj din gipscarton cu structura de sustinere din metal, panotaj 2 straturi.

8.3.1.2. pereti de compartimentare pentru spatii umede, montaj din gipscarton cu structura de sustinere din metal, panotaj 2 straturi cu pereti gipscarton.

8.3.1.3 placaje ( tencuieli uscate) si plafoane suspendate din montaj din gipscarton cu structura de sustinere din metal, panotaj 1 strat.

8.3.1.4. placaje ( tencuieli uscate) si plafoane suspendate din montaj din gipscarton cu structura de sustinere din metal, panotaj 1 strat.impregnat ( tratat contra absorbtiei de umezeala – culoare verde).

8.3.2. Caracteristici

pereti : inaltime variabila:

rezistenta la foc

C1/ 30

C 60 ( mansarda)

min.

grosime vata minerala

mm

izolare fonica

dB

8.4. Executia lucrarilor de panotaje interioare

8.4.1. Lucrari premergatoare

Se executa si se verifica toate lucrarile umede premergatoare.

Se traseaza traseele pe pardoseala si peretii adiacenti, inclusiv golurile de usi.  Se traseaza pozitiile sistemelor de suspendare pentru plafoanele false.

8.4.2. Punerea in opera propriu-zisa

8.4.2.1. Panotajele se executa pe structura proprie.

8.4.2.2. Pereti de compartimentare si placajele verticale se executa astfel:

Peretii se monteaza pe profile de racord tip UW si montanti tip CW. Profilele se fixeaza in pardoseala cu elemente de prindere universale la 80 cm distanta. Intre pardoseala si perete se prevede o banda de etansare. Racordul la peretii adiacenti se face cu profile tip CW. Pentru o mai buna izolare fonica, profilele de racord se preseaza strans de elementele de constructie. Montantii tip CW se dispun la 60 cm interax si se introduc minim 2 cm in profilele de racord, orientate cu latura deschisa spre directia de montaj. Pentru peretii care vor fi finisati cu faianta, distanta dintre montanti se reduce la 40 cm.

Daca se executa panotaj in 2 straturi ,panotarea primei fete a peretelui se incepe cu o lungime intreaga de panou, fixat cu suruburi la 25 cm distanta.

Dupa panotarea primei fete ( in cazul panotajului in 2 straturi), sau dupa montarea structurii metalice ( in cazul panotajului intr-un strat) se monteaza instalatiile sanitare si electrice si se fixeaza izolatia din vata minerala, astfel incat spatiul liber sa fie complet izolat si izolatia sa fie stabila.

Dupa montarea instalatiilor si a izolatiei se trece la panotare cu gipscarton. In cazul panotajului in 2 straturi, se incepe cu ½ latime de panou, astfel incat rosturile celor doua fete sa fie decalate. In cazul panotajului intr-un strat, panotarea peretelui se incepe cu o lungime intreaga de panou, fixat cu suruburi la 25 cm distanta.

Tocurile de usi se realizeaza din profile de perete tip UW, CW, cu structura tip cutie, si cu profile de rigidizare tip UA ( la peretii cu inaltimea de peste 2.80 m), fixate de profilele de racord cu pardoseala prin nituri cu cap ascuns si de pardoseala cu minim 2 dibluri. Alaturarea panourilor de perete se face deasupra buiandrugului. Nu se admite alaturarea panourilor de perete in dreptul profilelor verticale ale tocului.

Traseele de instalatii si dozele se monteaza in golul interior al peretilor.

Racordul cu pardoseala se face prin oprirea sapei in peretele de compartimentare. Racordul cu planseul si cu peretii adiacenti se face cu fasie de protectie prelucrata cu spaclul spre interior. Toate racordurile se prevad cu benzi de etansare fonica. Peretii adiacenti se separa complet.

Obiectele sanitare se fixeaza cu prinderi adaptabile de montantii si traversele portante. Instalatiile se separa de perete cu garnituri de cauciuc. Tevile de apa rece se izoleaza contra condensului. Instalatiile sanitare se izoleaza fonic cu fibre minerale. Intre marginea cazilor si panotaj se introduce un straif de pasla, iar panourile superioare vor fi oprite la 10 mm fata de marginea cazii, rostul umplandu-se cu chit permanent elastic si fungicid. La bai, intre pardoseala si panourile in dublu strat se lasa un rost de 10 mm. Toate zonele de colt se etanseaza cu benzi de etansare. Placile de gresie si faianta se fixeaza cu adezivi de etansare. Golurile pentru instalatii se decupeaza cu 10 mm mai mari decat diametrul tevii, iar marginile golului se acopera cu grund. Toate strapungerile, racordurile si colturile se protejeaza cu chit permanent elastic si fungicid. Armaturile se monteaza cu bratari speciale pe traversele metalice.

8.4.2.3. Plafoanele false se executa astfel:

Dupa trasare, sistemele de suspendare se prind de planseul existent cu dibluri si suruburi, la 100 cm distanta longitudinala si 90 cm distanta transversala Profilele de baza se cupleaza cu piesele de suspendare si cu tijele de suspendare, fixandu-se la un interax de 100 cm. Se ajusteaza inaltimea. Profilele portante tip CD se prind de profilul de baza, la un interax de 50 cm, cu ancore de colt. De profilele portante se prinde panotajul de gipscarton, fixat cu suruburi de 25 mm la 17 cm distanta. Pentru evitarea rosturilor in cruce, rosturile transversale se dispun decalat.

8.4.2.4. rosturile panourilor se prelucreaza cu pasta de imbinare a rosturilor si cu banda de protectie din fibra de sticla.

8.4.2.5 Prinderea obiectelor:

Sarcinile concentrate usoare ( galerii, corpuri de iluminat , rafturi , etc) se prind cu dibluri direct de panotaj ( 150 N/1 diblu si 1 mp). Pentru tablouri, sarcina admisibila la prindere directa este de 5 kg/carlig.

Obiectele sanitare, sarcinile grele se prind pe montanti portanti speciali. Sarcinile mari cu efect static se calculeaza la incarcare si transmitere.

8.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de panotaje interioare se vor executa numai la temperaturi de minim + 5 grd. C.

Materialele utilizate la lucrarile de panotaje interioare se depoziteaza in medii incalzite si ferite de umiditate.

8.5. Controlul calitatii lucrarilor

8.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de panotaje interioare.

Se verifica lucrarile de la capitolul -Lucrari de betoane, -Lucrari de zidarie, -Lucrari de izolatii -Lucrari de invelitori. Se verifica traseele verticale si orizontale de instalatii. Se verifica calitatea materialelor si produselor aprovizionate .

8.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de panotaje interioare si a lucrarilor de executate.

Constau in:

- verificarea caracteristicilor materialelor

- verificarea si supravegherea punerii in opera (mentinerea la cotele din proiect, respectarea specificatiilor de executie din caietul de sarcini).

Pe durata executiei ca si la finalizarea lucrarilor se vor verifica

mentinerea la cotele din proiect.

structura de rezistenta a panotajului

teserea corecta a panourilor

pozitia si dimensiunile golurilor

planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele abateri maxime :

abateri la goluri: latime (+2/-2 mm)

abateri de la planeitate 1mm/m

abateri de la rectilinitatea muchiilor 1mm/m

abateri de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 1mm/m, maxim 2 mm pe etaj .

8.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de placaje se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

8.6.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor. Nu se admit crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete, urme de lovire etc.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

8.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

8.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAP. 9. SCARI INTERIOARE

CUPRINS:

9.1. Prevederi generale

9.2. Materiale

9.2.1. straturi suport

9.2.2. trepte, contratrepte, plinta din piatra naturala

9.3. Conditii tehnice

9.4. Executia lucrarilor de scari

9.4.1. Lucrari premergatoare

9.4.2. Punerea in opera propriu-zisa

9.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

9.5. Controlul calitatii lucrarilor

9.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de scari.

9.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de scari si a lucrarilor executate.

9.6 Receptia lucrarilor

9.6.1 Receptia preliminara

9.6.2. Receptia finala

9.7. Prevederi finale

9.1. Prevederi generale

9.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de scari si cuprinde conditiile tehnice pentru:

pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

9.1.2. In cursul executiei lucrarilor de scari nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

9.1.3 Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

9.1.4. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

9.1.5. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

9.1.6. Lucrarile de scari nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

9.1.8.Marca mortarului, definita conf. STAS 1030-85 se stabileste prin proiect, pentru fiecare element de constructie.

9.1.9.Lucrarile de scari pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea lucrarilor. Vor fi terminate urmatoarele lucrari:

executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale.

executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii.

executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor.

astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee.

executarea lucrarilor de invelitori, inclusiv streasini, jgheaburi, burlane.

montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor.

9.2. Materiale

Se va respecta STAS 9160-72, STAS 3344-75, STAS 228-87, STAS 228-89, 228-77, 228-84, STAS 3281-75, STAS 6748-81, STAS 3050-68, STAS 5090-83, STAS 6200-71, 5089-71, STAS 6200-73, STAS9110-87.

9.2.1. straturi suport

Strat suport din mortar de ciment marca M100, grosime medie 2 cm.

Se va folosi mortar de ciment: marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip .

Ciment – conform capitol - Lucrari de beton.

Agregate naturale -conform capitol - Lucrari de beton.

Apa - conform capitol - Lucrari de beton.

9.2.2. trepte, contratrepte, plinta din piatra naturala

Materialele, executia, controlul calitatii si verificarea respecta toate prevederile aferente de la capitolul –Lucrari de pardoseli si capitolul -Lucrari de glafuri.

9.2.3. Necesar de materiale

conform specificatii producator.

9.3. Conditii tehnice

Se vor executa urmatoarele tipuri de scari

9.3.1. Scara se va executa

a. pe placa de beton armat si trepte brute din beton ( conform Cap-Lucrari de betoane) si strat suport din mortar de ciment.

b. conform detaliilor din proiect, pe structura din laminate metalice.

9.4. Executia lucrarilor de scari

9.4.1. Lucrari premergatoare

Stratul suport trebuie sa fie plan, uscat, curat; orice denivelare se repara inainte de montare.

9.4.2. Punerea in opera propriu-zisa

Materialele, executia, controlul calitatii si verificarea respecta toate prevederile aferente de la capitolul –Lucrari de pardoseli .

9.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de scari se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%.

9.5. Controlul calitatii lucrarilor

9.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de scari.

Se verifica lucrarile de la capitolul -Lucrari de betoane, -Lucrari de zidarie – Confectii metalice.

Se verifica calitatea materialelor si produselor aprovizionate .

9.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de scari si a lucrarilor de scari executate.

Constau in:

- verificarea caracteristicilor materialelor

- verificarea si supravegherea punerii in opera (mentinerea la cotele din proiect, respectarea specificatiilor de executie din caietul de sarcini).

Pe durata executiei ca si la finalizarea lucrarilor se vor verifica

mentinerea la cotele din proiect.

planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele abateri maxime :

abateri de la planeitate 1mm/m

abateri de la rectilinitatea muchiilor 1mm/m

abateri de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 1mm/m, maxim 2 mm pe etaj .

9.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de scari se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

9.6.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor. Se respecta toate conditiile de verificare de la capitolul -–Lucrari de pardoseli.

Se verifica pastrarea inaltimii si latimii treptelor si contratreptelor. Nu se admit elemente ale scarii cu urme de stirbire,fisuri, neregularitati, pete,etc. Nu se admit maini curente cu asperitati, rosturi vizibile, etc.

Scarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

9.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

9.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAP. 10. TAMPLARIE DIN ALUMINIU

CUPRINS:

10.1. Prevederi generale

10.2. Materiale si constructie

10.2.1. Profile de aluminiu

10.2.2. Feroneria

10.2.3. Sticla

10.3. Conditii tehnice si de calitate

10.3.1. Izolare termica, fonica, etc.

10.3.2.Cerinte de fizica constructiilor

10.3.3. Prelucrarea suprafetelor

10.4. Executia lucrarilor de tamplarii de aluminiu.

10.4.1. Lucrari premergatoare

10.4.2. Punerea in opera propriu-zisa; montajul

10.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

10.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

10.6 Receptia lucrarilor

10.6.1 Receptia preliminara

10.6.2. Receptia finala

10.7. Prevederi finale

10.1. Prevederi generale

10.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de tamplarii de aluminiu si cuprinde conditiile tehnice pentru:

pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

10.1.2. In cursul executiei lucrarilor de tamplarii de aluminiu nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

10.1.3 Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

10.1.4.In plus fata de normele mentionate in Capitolul 1 “Precizari Generale” vor fi respectate in cazul constructiilor din aluminiu, si normele ÖNORM B 2217, ÖNORM B 2227, ÖNORM B 3710, ÖNORM B 4014 Partea I, ÖNORM B 4012 Partea I, ÖNORM B 5300, precum si DIN 18056, DIN 4108.

10.1.5. Impreuna cu sarcinile descrise in cadrul Capitolului “Sarcini”, trebuiesc respectate si regulile referitoare la procesele de confectie si montaj, legile si ordinile in vigoare.

10.1.6.Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

10.1.7. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

10.1.8 Lucrarile de tamplarii de aluminiu nu se vor executa sub temperatura de + 10 C, sau pe ploaie, vant puternic, soare direct.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

10.1.9. Planuri

Imediat dupa contractare (acceptarea Ofertei), Antreprenorul de Specialitate este obligat sa intocmeasca si sa prezinte Antreprenorului General / Beneficiarului planurile exacte ale constructiei din aluminiu, precum si detaliile necesare. Pe planurile de executie trebuie figurate toate detaliile, precum si rosturile de dilatare, izolari si prinderi, solidarizarea colturilor, etc. Planurile de executie, vederile si certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare, dupa ce acesta a aprobat schitele.

Executia elementelor din aluminiu poate incepe abia dupa aprobarea planurilor de catre Antreprenorul General / Beneficiarul.

10.1.10 Dimensiuni

Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau schitele, contin dimensiuni teoretice, de proiectare, ele servind doar calculului de pret de oferta. Elementele din aluminiu nu vor fi confectionate dupa aceste dimensiuni fara o verificare prealabila pe santier a tuturor cotelor.

10.1.11.Dimensiuni reale si tolerante

Dimensiunile reale vor fi preluate de pe santier, inaintea inceperii executiei. Dimensiunile prezentate in proiect sunt orientative. Tolerantele proiectate sunt de max. +/- 2% respectiv +/- 3 cm in ambele directii pentru fiecare pozitie si nu justifica o modificare ulterioara a preturilor unitare.

10.1.12 Modificarea planurilor

Daca materialele ofertate presupun modificarea planurilor, costurile reproiectarii vor fi suportate de catre Antreprenorul de Specialitate dupa aprobarea modificarilor de catre Antreprenorul General / Beneficiar.

10.1.13 Indicativul pozitiei

Elementele din aluminiu vor fi prevazute inainte de livrarea lor pe santier cu indicativul pozitiei careia ii apartin.

10.1.14. Coroziunea prin contact

In cazul contactului dintre diferite materiale se vor lua masuri pentru evitarea coroziunii prin contact.

Suprafetele de contact intre otel si aluminiu se vor proteja contra coroziunii prin zincare plus strat intermediar constituit de o folie din plastic sau cauciuc, cu forma (dimensiuni) si rezistenta adecvata .

10.1.15. Curatare si incarcari electrostatice

In principiu, toate partile confectiei trebuie sa poata fi usor de curatat si sa nu se incarce electrostatic.

10.1.16. Montaj corect

Inaintea montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greseli remediate. In cazul in care se constata greseli ale constructiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris.

10.1.17.Dimensiuni finale

Toate dimensiunile elementelor din aluminiu cuprinse in prezentul caiet de sarcini, reprezinta dimensiunile finale ale golului in zidarie.

10.1.18 Folie de protectie

Protejarea elementelor din aluminiu (de exemplu: ferestre, usi, etc.) pana la momentul receptiei lucrarii se face cu folie de protectie. Costul foliei se adauga pretului unitar pentru fiecare pozitie.

10.1.19. Marcare

Toate ferestrele, usile, portalele, etc., vor fi marcate cu banda adeziva.

10.1.20 Instructiuni de folosire

Antreprenorul de Specialitate va inmana Antreprenorului General / Beneficiarului instructiuni privind utilizarea, curatarea si intretinerea corecta a elementelor din aluminiu si sticla cuprinse in prezentul caiet de sarcini.

10.2. Materiale si constructie

10.2.1. Profile de aluminiu

Dimensionarea: Intreaga constructie din aluminiu si sticla, inclusiv toate prinderile si imbinarile, trebuie astfel dimensionata incat orice incarcare statica sa fie descarcata pe structura de rezistenta a cladirii, fara a se deforma elementele din aluminiu.

Alegerea profilelor: Profilele trebuiesc astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor fi supuse fara a-si modifica forma. Profilele se vor dimensiona astfel incat sa se obtina aceeasi dimensiune a elementelor componente similare ( rame, cercevele, traverse si baghete), conform tabloului de tamplarii.

Planeitate: Ferestrele vor fi de tipul coplanar.

Sudura : Sudura va fi aplicata doar elementelor a caror suprafata permite aceasta. Imbinarea profilelor trebuie sa rezulte plana si coplanara.

Criterii de alegere:

Profilele vor fi alese astfel incat sa corespunda scopului propus.

Atat profilul exterior cat si cel interior trebuie solidarizate prin bariera termica.

Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic.

Bariera termica trebuie sa aiba punctul de inmuiere peste 200 grade Celsius si o buna rezistenta la imbatranire.

Trebuie sa reziste, fara influenta asupra rezistentei la imbatranire, la solicitarile mecanice, chimice si termice ce apar in timpul eloxarii sau vopsirii profilelor.

In plus trebuie sa reziste la efectul solutiilor de curatat.

Calitatea materialului

Profilele din aluminiu ce urmeaza a fi utilizate vor fi extrudate din aliajul AlMgSi 0,5 F 25.

Grosimea peretelui de profil trebuie sa fie de cel putin 2,0 mm, exceptie facand baghetele.

Suprafata profilelor trebuie sa poata fi vopsita in camp electrostatic.

Tablele si benzile din alumiiu vor corespunde cerintelor DIN 1745.

Materialele livrate vor corespunde cerintelor si scopului.

Baghete

Montarea geamului, cata vreme nu se specifica altfel (in cadrul descrierii fiecarei pozitii) in prezentul Caiet de Sarcini, se va face in regim uscat, cu garnitura EPDM (APTK). Vor fi utilizate doar baghete ce asigura coplaneitatea cu rama sau canatul pe care sunt montate.

Canalul destinat baghetei nu va fi obtinut prin frezare.

Forte orizontale: Constructia din aluminiu, sau elementele acesteia, trebuie conform ÖNORM B 4001 Punct 2 – 10 sa preia fortele orizontale pentru zonele de acces.

Influenta climei: Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, clima exterioara, radiatia solara, etc.).

Arcuirea profilelor: Sectiunea profilelor va fi astfel aleasa incat sa nu se depaseasca, sub actiunea vantului o arcuire mai mare de 1/300 din distanta intre doua prinderi respectiv 8 mm, iar pentru geam 6 mm.

Izolatia: Vor fi luate toate masurile necesare in scopul evitarii patrunderii apei. Nu se accepta sub nici o forma patrunderea apei catre incapere.

Posibilitati de completare/dezvoltare: Vor fi prevazute posibilitati de completare/dezvoltare cu glaf exterior sau interior, etc.

Alegerea garniturilor: Alegerea garniturilor se va face astfel incat sa corespunda profilelor utilizate.

Garnituri: Garniturile trebuie sa poata fi schimbate. Culoarea garniturilor va fi hotarata impreuna cu Beneficiarul.

Izolatia la ploaie: Izolatia trebuie sa impiedice patrunderea apei chiar si in cazul miscarii apei pe suprafata profilelor sau geamului sub influenta vantului (pana la o viteza de calcul de 100 km/h).

Suprafete zincate la cald: Partile din otel, inclusiv toate elementele de fixare, vor fi livrate cu suprafetele zincate la cald. Grosimea minima a zincarii va fi de 64my (460 gr/mp). Zincarea va fi verificata inaintea montarii. Defectele, inclusiv zonele de sudura, vor fi curatate, degresate si zincate la rece in strat dublu.

Material de baza: Ca metrial de baza pentru garnituri, daca nu se precizeaza altfel, se va intelege doar EPDM (APTK).

Verificari: Pentru verificarea imbinarilor de colt ale canatelor se va deschide canatul la 90° si se va aplica o forta de 400 N pentru o perioada de 60 secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa apara deformatii.

Verificarea feroneriei: Pentru verificarea feroneriei se deschide fiecare canat 5 cm si pe latura cu cremon pe coltul superior se aplica o sarcina orizontala de 200 N timp de 60 secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa se remarce o scadere a calitatii.

Piesele de imbinare: Piesele de imbinare (suruburi, etc.) “la vedere”, atat la exterior cat si la interior, trebuie alese din otel inox. Codul materialului trebuie prezentat in prealabil Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare.

10.2.2. Feroneria

Norme: Pentru feronerie se vor respecta prevederile normei ÖNORM B 2225, in vigoare.

Cerinte: Se va utiliza doar feronerie ce beneficiaza de agrementare, caracterizata prin usurinta in utilizare, inchidere optima, montaj usor si rezistenta in timp.

Cerinte calitative

Feroneria este de tipul “ascuns”, produsa de o firma cunoscuta.

Feroneria trebuie sa permita depanarea sau schimbarea in caz de defectiune.

Constructia feroneriei trebuie sa includa si “protectie la utilizare defectuoasa”.

Posibilitati de ajustare: feroneria trebuie sa permita ajustarea sa dupa montaj, in scopul obtinerii unei inchideri perfecte, conform cerinte sistem.

Inchideri: Toate partile mobile ale feroneriei trebuie sa permita o buna inchidere, dar si usurinta de “vizitare”.Partile mobile vor fi unse. Toate componentele feroneriei vor fi protejate contra coroziunii.

Blocari: Numarul blocatorilor se va alege astfel incat sa corespunda solicitarilor si sa impiedice patrunderea apei.

Mostre: La cererea Antreprenorului General / Beneficiarului se vor prezenta mostre, prospecte si caracteristici ale feroneriei alese. Feroneria va fi initial aleasa impreuna cu Arhitectul.

Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare de marca, cu posibilitati de reglare a vitezei si fortei de inchidere.

Anexe: In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzand maner/cremon, rozeta, balamale, etc. Siguranta in functionare si compatibilitatea partilor componente trebuie sa fie asigurata. Feroneria trebuie sa permita actionarea cu o singura mana.

10.2.3. Sticla

Norme: Pentru geam se vor respecta toate prevederile normelor in vigoare, si in special :

ÖNORM B 3710 pana la ÖNORM B 3737

ÖNORM B 2227 Prelucrarea geamului termopan folosind sticla float

ÖNORM B 4014 Incarcarile date de vant

ÖNORM B 4013 Incarcarile date de zapada si gheata

ÖNORM B 3800 Comportarea la foc a materialelor si partilor de constructii

ÖNORM B 2722 pana la ÖNORM B 2724 Materiale izolatoare

coeficient transmitere: K <2 W/m2K,

Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese.Garantie: Contra patrunderii prafului in spatiul dintre foile de sticla, in cazul geamului termopan, se va acorda o garantie de min. 5 ani.

Controlul: Dimensionarea grosimii geamului, sub forma de breviar de calcul, se va prezenta Antreprenorului General / Beneficiarului spre verificare si aprobare.

Spatiul geamului :Profilul ramei (canatului) va permite aerisirea permanenta a spatiului din jurul geamului.

Sistemul de pastrare a distantei: Geamul termopan se va confectiona in sistem inchis de pastrare a distantei dintre foile de sticla. La caracteristici similare se pot utiliza si alte sisteme.

Contract de control: Un contract de control al calitatii incheiat intre producatorul de geam termopan si o firma autorizata de control al calitatii, trebuie prezentat Antreprenorului General / Beneficiarului.

Sticla securizata: Sticla securizata trebuie sa fie prevazuta cu numar de inregistrare ce atesta controlul. Un contract de control al calitatii incheiat intre producatorul de geam ESG si o firma autorizata de control al calitatii, trebuie prezentat Antreprenorului General / Beneficiarului.

Asigurarea calitatii: Este permisa doar utilizarea de produse si materiale a caror producere se bucura de certificatul de calitate ISO 9002. Aceasta trebuie documentata. La cerere se va prezenta si Manualul AQ, pentru ca in cazul unei inspectii in atelierele Ofertantului, Antreprenorul General / Beneficiarul sa aiba toate datele la indemana. Daca sunt necesare masuri de asigurare a calitatii specifice proiectului inclusiv documentatia aferenta, acestea vor fi discutate si negociate separat.

10.2.4. Usa acces :

coeficient transmitere: K <1.6 W/m2K,

izolare acustica: 42 dB

Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese.

Feronerie pentru usa exterioara intr-un canat:

3 sau 4 balamale de usa din aluminiu cu accesorii de prindere;

garnituri etansare tip perie la partea inferioara

broasca inchidere ingropata securizata;

contraplaca;

2 manere din teava rotunda, de ex.: HEWI;

Eloxare si zincare:Pentru feronerie, grosimea stratului in cazul pieselor eloxate, va fi de max. 20 my, iar pentru cele zincate – 64 my.

Sursa: Din motive legate de intretinere, feroneria va fi achizitionata de la producatori, respectiv reprezentanti.

10.3. Conditii tehnice si de calitate

10.3.1. Izolare termica, fonica, etc.

Izolare termica si hidro: Se vor respecta prevederile ÖNORM B 8110. Efectele ploii in rafale si ale apei de condens vor fi astfel limitate incat sa se evite aparitia oricaror stricaciuni.

Izolare fonica: In cazul izolarii fonice se vor respecta prevederile ÖNORM B 8115. Prinderile ferestrelor de cladire vor fi executate acordand atentie izolatiei fonice. In cazul placarilor cu tabla, sau a glafurilor exterioare din tabla, se vor respecta prescriptiile ÖNORM B 2225.

Permeabilitatea aerului: Se vor prezenta dovezi de respectare a prescriptiilor ÖNORM B 5300 privind limitarea permeabilitatii la aer si izolatia contra ploii in rafale.

Protectia contra efractiei: Se vor respecta prevederile ÖNORM B 5338.

10.3.2.Cerinte de fizica constructiilor

Izolatia termica: Se cere utilizarea profilelor din aluminiu cu bariera termica, de ex. Schuco sau echivalent. Valoare k max. 1,4 W/mp*grd. K . Pentru elementele din profile cu bariera termica, se vor evita puntile termice.

Izolatia fonica: Sub rezerva respectarii ÖNORM B 8115 – Izolatia fonica in constructii – elementele din aluminiu se vor incadra in cerintele de izolare fonica din prezentul Caiet de Sarcini. Pentru ferestre se pretinde atingerea unei valori de izolare fonica de 42 dB, valoare ce trebuie dovedita printr-un certificat emis de o institutie acreditata. Pentru o izolare fonica optima, prinderile la plansee, parapeti, lateral, precum si tipul de geam utilizat trebuie proiectate si executate cu deosebita atentie. Suprafetele mari, sau orizontale, de tabla trebuiesc tratate.

PSI: Se va acorda o maxima atentie alegerii materialelor ce urmeaza a fi utilizate precum si prinderilor din zonele de parapet.

Protectia la ploaia in rafale si condens; Toate izolatiile hidro trebuie sa-si mentina pentru foarte mult timp calitatile. La stabilirea rosturilor si prinderilor se va alege marimea si adancimea rosturilor astfel incat sa ramana sub sarcinile admisibile, precum si o deosebita atentie alegerii materialelor izolatoare si profilelor. Prinderile la planseu se vor izola suplimentar cu o folie rezistenta din plastic (de ex. Rhepanol) corect dimensionata., Usile si ferestrele vor fi astfel montate incat sa nu existe posibilitatea lezarii materialelor componente (bariera termica, geam, etc.) sau distrugerea partilor de constructie invecinate (tavan, pereti despartitori, etc.) prin infiltrari de apa sau condens.

drenaj: Sistemul va permite drenarea eventualelor infiltratii de apa .

Profile: ochiuri fixe (62 mm) si deschideri obisnuite ( 70 mm).

Etansare la aer: clasa A3

Etansare la apa: clasa E4

Rezistenta la vant: clasa V3

Permeabilitate la aer pentru partile fixe sub 1,5mc/hmp, media pe suprafata, cu o presiune statica de 100 Pa.

Pana la presiunea de 600 Pa nu este permisa nici o infiltrare de apa.

10.3.3. Prelucrarea suprafetelor

Suprafete: Elementele vor fi livrate si montate cu suprafetele prelucrate.

Mostra: La cererea Antreprenorului general / Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate va prezenta, fara plata, mostre de culoare spre alegere / aprobare.

Vopsirea in camp electrostatic: Pulberea se va depune electrostatic, iar pentru fixare se va supune la caldura. Temperatura si timpul variaza functie de tipul de rasina utilizat si vor fi descrise explicit in Oferta.Culoarea va fi aleasa de catre Antreprenorul General / Beneficiar si arhitect conform gamei RAL – partile interne si externe ( culoare gri antracit) . Antreprenorul de Specialitate va certifica astfel vopsirea:

dovada a grosimii stratului de vopsea, pe baza datelor furnizate de aparatele de masura ce lucreaza pe principii electromagnetice.

Abateri : - 10%, + fara limita.

mostra: vizual, 5% dinpartile vopsite vor fi studiate cu aparate de masura conform ASTM D 523-67.

Abateri ale valorilor reflectometrelor : intre 30-60; max +/- 5 unit.

diferenta de culoare: -verificare vizuala cu lampa cu Xenon: nici o diferenta;

duritatea filmului verificat cf. DIN 53153 (testul Buchholz). Duritate Buchholz cca. 85.

testul la umezeala. Test prin scufundare in apa conform ISO 1521-1971.

Durata 1: 500 ore in apa la 40°C. Nu trebuie sa apara pungi de aer.

Durata 2: 1000 ore in apa la 40°C. Rezultat conform ASTM D 714.

testul la sare: conform ASTM B 117-64 aplicat peste 1000 ore la otel si aluminiu.

proba la conditii climatice nefavorabile conform ASTM D 8 222-60 (refacut in 1968).

testul cu dorn conform ASTM D 522-60.

In principiu, profilele si tablele din aluminiu vor fi prevazute cu un grund de protectie, sub stratul de vopsea, grund ce va fi inclus in pretul unitar.

Lucrari suplimentare: La fiecare pozitie se va include in pretul unitar si costul lucrarilor suplimentare.

10.4. Executia lucrarilor de tamplarii de aluminiu.

10.4.1. Lucrari premergatoare: Transport

Protectia pe timpul transportului: Elementele din aluminiu vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada transportului.

Transport: In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.

10.4.2. Punerea in opera propriu-zisa. Montaj

daca nu se precizeaza altfel, elementele din aluminiu vor fi montate in stare completa.

Fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform incarcarilor si cerintelor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.

Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.

Protejarea rosturilor: Rosturile dintre elementele din aluminiu si constructie se vor curata.

Cerinte legate de fizica constructiilor: Izolatia trebuie sa corespunda cerintelor de fizica a constructiilor si sa nu permita crearea de punti termice.

Prinderea la constructie: Distanta intre doua prinderi pe aceasi latura nu trebuie sa depaseasca 800-1000 mm. Distanta de la colt pana la prima prindere nu va fi mai mare de 200mm.

Fixarea ramelor: Fixarea ramelor la perete se va face in regim “ascuns”. Eventualele gauri pentru suruburi in rama de aluminiu vor fi acoperite cu capace din plastic.

Cerinte: Izolarea intre rama de aluminiu si constructie, precum si intre elemente si ramele oarbe, sau elemente si constructie, trebuie sa respecte cerintele deja exprimate legate de izolare hidro, termo, fonica, etc.

Bariera de vapori: Materialele izolatoare din zona prinderilor la perete nu trebuie sa intre in contact cu atmosfera interioara sau exterioara a cladirii. daca acest lucru nu este posibil atunci acestea vor fi prevazute cu bariera de vapori.

Infiltrari de aer rece: Se va acorda o deosebita atentie ca prin rosturile deschise, respectiv decupari, sa nu existe infiltrari de aer rece.

Permeabilitatea la aer: Legaturile elementelor de tamplarie sau fatada la constructie precum si imbinarile intre profile vor fi astfel concepute si realizate incat sa se minimizeze cantitatea de aer infiltrat.

Materiale izolatoare termic: Izolatia termica se va realiza din materiale ce rezista la caldura (pana la cel putin + 90°C), nu se degradeaza, si nu putrezesc, in cantitatea necesara atingerii valorii “k” prescrise de normele in vigoare pentru peretii exteriori.

Izolatii permanent elastice: Pentru izolarea dintre elementele de tamplarie si perete se vor utiliza materiale izolatoare permanent elastice, in timp ce pentru elementele de protectie antifoc se va utiliza silicon rezistent la foc. Izolantii diferiti ce vin in contact, nu trebuie sa dea nastere la reactii chimice distructive si nici sa atace suprafetele cu care vin in contact.

Admisia si evacuarea aerului: Daca nu se prescrie altfel, rostul inferior la portale, etc., va fi de 2 mm. Pentru ca eventualele cerinte sa fie luate in consideratie, rosturile de aerisre se vor stabili cu Antreprenorul General / Beneficiarul.

Materiale permanent elastice: Rosturile ce nu vor fi acoperite cu profile, vor fi umplute cu materiale permanent elastice. Utilizarea spumei poliuretanice este permisa numai cu acceptul scris al Antreprenorului General / Beneficiarului. Culoarea materialelor permanent elastice se va stabili impreuna cu Antreprenorul General / Beneficiarul.

Materiale pentru inchis rosturile: Inaintea utilizarii se va face dovada calitatilor materialului.

Pregatirea inchiderii rosturilor: Inaintea aplicarii materialului de inchidere, rosturile se vor curata si, daca este necesar, se vor trata cu Primer.

Planul de montaj: Pentru a preveni aglomerari in santier, ce pot duce chiar la blocarea lucrarilor, Antreprenorul de Specialitate va stabili impreuna cu Antreprenorul General un plan de livrari si montaj al elementelor din aluminiu.

Descarcarea incarcarilor: Prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure transferarea incarcarilor, de la elemetele din aluminiu la constructie.

Avansarea montajului: Montajul va urmari avansarea constructiei.

Profile izolatoare: Benzile elastice de la rosturi si prinderi vor fi pe baza de cauciuc policlorpropilenic.Vor fi respectate specificatiile NAAM, adica: continutul de elastomer va fi de mini. 50%.

Izolatii injectabile: utilizarea izolantilor injectabili se va reduce la minim.

Garnituri poroase: Utilizarea garniturilor elastice din material poros imbracat in rasina, este permisa doar unde exista necesitatea unei compresiuni de circa 25% din volum.

10.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de tamplarii de aluminiu se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de tamplarii de aluminiu nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

10.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor din aluminiu, inclusiv prinderi, rame oarbe, profile de legatura si acoperire, feronerie, precum si toate lucrarile si activitatile necesar ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct de vedere arhitectural, al fizicii constructiilor, protectiei la foc, etc.

Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt cuprinse in pozitii speciale.

Prinderi: Pentru ancorarea, fixarea, elementelor din aluminiu, nu exista nimic prevazut la constructie (placi inglobate, sine cu praznuri, etc.)

Includeri: Toate componentele (de ex.: silicon, suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse in pretul unitar.

Bariera termica: Elementele exterioare din aluminiu vor fi despartite de cele interioare, sau de restul constructiei prin materiale izolatoare termic.

Inchideri: Spatiul ramas intre elementele din aluminiu si zidarie se va inchide.

Feronerie:

set feronerie din aluminiu eloxat;

set inchideri suplimentare pe orizontala (sus si jos);

cremon.

Feroneria pentru usa intr-un canat:

2 (sau 3) balamale de usa din aluminiu cu accesorii de prindere;

broasca;

contraplaca;

2 manere din teava rotunda, de ex.: HEWI;

perie.

Eloxare si zincare:Pentru feronerie, grosimea stratului in cazul pieselor eloxate, va fi de max. 20 my, iar pentru cele zincate – 64 my.

Sursa: Din motive legate de intretinere, feroneria va fi achizitionata de la producatori, respectiv reprezentanti.

Sticla

Propunere de sticla: Geamul ferestrelor va fi termopan din 2 foi de sticla, cu o foaie tratata in scopul imbunatatirii calitatilor izolatoare, de ex.: Thermoplus. Constructia geamului termopan (grosimea sticlei, grosimea fantei de aer, etc.) va fi astfel calculata, incat sa corespunda coeficientilor de izolatie termica si fonica.

Sticla pentru usi fereastra etc: Sticla pentru va fi in general constituita din geam termopan, iar unde este cazul si cu ESG.

Mostre de geam: Odata cu semnarea contractului, Antreperenorul de Specialitate va prezenta Arhitectului sau Antreprenorului General / Beneficiarului, mostre de sticla.

10.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de tamplarie de aluminiu se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

10.6.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

10.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

10.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAP. 11. TAMPLARIE DIN LEMN

CUPRINS:

11.1. Prevederi generale

11.2. Materiale si constructie

11.2.1. Profile pentru tamplarii de lemn si obloane.

11.2.2. Feroneria

11.3. Conditii tehnice si de calitate

11.3.1. Izolare termica, fonica, etc.

11.3.2.Cerinte de fizica constructiilor

11.3.3. Prelucrarea suprafetelor

11.4. Executia lucrarilor de tamplarii de lemn.

11.4.1. Lucrari premergatoare

11.4.2. Punerea in opera propriu-zisa; montajul

11.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

11.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

11.6 Receptia lucrarilor

11.6.1 Receptia preliminara

11.6.2. Receptia finala

11.7. Prevederi finale

11.7. Prevederi finale

11.1. Prevederi generale

11.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de tamplarii de lemn si cuprinde conditiile tehnice pentru:

pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

11.1.2. In cursul executiei lucrarilor de tamplarii de lemn nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

11.1.3 Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

11.1.4.In plus fata de normele mentionate in Capitolul “Precizari Generale” vor fi respectate si normele C58-96 si STAS 9317-87.

11.1.5. Impreuna cu sarcinile descrise in cadrul Capitolului “Sarcini”, trebuiesc respectate si regulile referitoare la procesele de confectie si montaj, legile si ordinile in vigoare.

11.1.6.Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

11.1.7. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

11.1.8 Lucrarile de tamplarii de lemn nu se vor executa sub temperatura de + 10 C. Lucrarile exterioare nu se vor executa pe ploaie, vant puternic, soare direct.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

11.1.9. Planuri

Imediat dupa contractare (acceptarea Ofertei), Antreprenorul de Specialitate este obligat sa intocmeasca si sa prezinte Antreprenorului General / Beneficiarului planurile exacte ale tamplariei de lemn, precum si detaliile necesare. Pe planurile de executie trebuie figurate toate detaliile, precum si rosturile de dilatare, izolari si prinderi, solidarizarea colturilor, etc. Planurile de executie, vederile si certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare, dupa ce acesta a aprobat schitele.

Executia lucrarilor poate incepe abia dupa aprobarea planurilor de catre Antreprenorul General / Beneficiarul.

11.1.10 Dimensiuni

Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau schitele, contin dimensiuni teoretice, de proiectare, ele servind doar calculului de pret de oferta. Elementele din lemn nu vor fi confectionate dupa aceste dimensiuni fara o verificare prealabila pe santier a tuturor cotelor.

11.1.11.Dimensiuni reale si tolerante

Dimensiunile reale vor fi preluate de pe santier, inaintea inceperii executiei. Dimensiunile prezentate in proiect sunt orientative. Tolerantele proiectate sunt de max. +/- 2% respectiv +/- 3 cm in ambele directii pentru fiecare pozitie si nu justifica o modificare ulterioara a preturilor unitare.

11.1.12 Modificarea planurilor

Daca materialele ofertate presupun modificarea planurilor, costurile reproiectarii vor fi suportate de catre Antreprenorul de Specialitate dupa aprobarea modificarilor de catre Antreprenorul General / Beneficiar.

11.1.13 Indicativul pozitiei

Elementele din lemn vor fi prevazute inainte de livrarea lor pe santier cu indicativul pozitiei careia ii apartin.

11.1.13. Montaj corect

Inaintea montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greseli remediate. In cazul in care se constata greseli ale constructiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris.

11.1.12.Dimensiuni finale

Toate dimensiunile elementelor din lemn cuprinse in prezentul caiet de sarcini, reprezinta dimensiunile finale ale golului in zidarie.

11.1.15 Folie de protectie

Protejarea elementelor de tamplarie din lemn pana la momentul receptiei lucrarii se face cu folie de protectie. Costul foliei se adauga pretului unitar pentru fiecare pozitie.

11.1.16 Instructiuni de folosire

Antreprenorul de Specialitate va inmana Antreprenorului General / Beneficiarului instructiuni privind utilizarea, curatarea si intretinerea corecta a elementelor de tamplarie de lemn cuprinse in prezentul caiet de sarcini.

11.2. Materiale si constructie

Calitatea materialelor si nivelul de executie va fi in conformitate cu C199-79, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

11.2.1. Profile pentru tamplarii de lemn .

Dimensionarea si alegerea profilelor de tamplarie: Profilele trebuiesc astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor fi supuse fara a-si modifica forma.

Criterii de alegere:

Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic.

sistem telescopic de montaj

Trebuie sa reziste, fara influenta asupra rezistentei la imbatranire, la solicitarile mecanice, chimice si termice ce apar in timpul executiei sau exploatarii.

In plus trebuie sa reziste la efectul solutiilor de curatat.

Calitatea materialului

Asigurarea calitatii: Este permisa doar utilizarea de produse si materiale a caror producere se bucura de certificatul de calitate ISO 9002. Aceasta trebuie documentata. La cerere se va prezenta si Manualul AQ, pentru ca in cazul unei inspectii in atelierele Ofertantului, Antreprenorul General / Beneficiarul sa aiba toate datele la indemana. Daca sunt necesare masuri de asigurare a calitatii specifice proiectului inclusiv documentatia aferenta, acestea vor fi discutate si negociate separat.

a. tamplarii interioare: usi de interior, toc, captuseli, pervazuri din lemn masiv mahon / nuc si foaie celulara cu lamele PFL si furnir mahon lacuit natur transparent (conform specificatiilor din proiect)

izolare acustica: 42 dB.

Calitatea materialului

Conditiile tehnice de livrare, receptie si control trebuie sa corespunda standardelor .

Umiditate maxima 8%.

Produsele pentru protectie si tratare vor avea atestatul producatorului.

Verificarea feroneriei: Pentru verificarea feroneriei se deschide fiecare canat 5 cm si pe latura cu cremon pe coltul superior se aplica o sarcina orizontala de 200 N timp de 60 secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa se remarce o scadere a calitatii.

Piesele de imbinare: Piesele de imbinare (suruburi, etc.) “la vedere”, atat la exterior cat si la interior, trebuie alese din otel inox. Codul materialului trebuie prezentat in prealabil Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare.

11.2.2. Feroneria

Norme: Pentru feronerie se vor respecta prevederile normei ÖNORM B 2225, in vigoare.

Cerinte: Se va utiliza doar feronerie ce beneficiaza de agrementare, caracterizata prin usurinta in utilizare, inchidere optima, montaj usor si rezistenta in timp.

Cerinte calitative

Feroneria este de tipul “ascuns”, produsa de o firma cunoscuta.

Feroneria trebuie sa permita depanarea sau schimbarea in caz de defectiune.

Constructia feroneriei trebuie sa includa si “protectie la utilizare defectuoasa”.

Actionarea usilor exterioare se va face prin interfon.

Posibilitati de ajustare: feroneria trebuie sa permita ajustarea sa dupa montaj, in scopul obtinerii unei inchideri perfecte, conform cerinte sistem.

Inchideri: Toate partile mobile ale feroneriei trebuie sa permita o buna inchidere, dar si usurinta de “vizitare”.Partile mobile vor fi unse. Toate componentele feroneriei vor fi protejate contra coroziunii.

Blocari: Numarul blocatorilor se va alege astfel incat sa corespunda solicitarilor si sa impiedice patrunderea apei.

Mostre: La cererea Antreprenorului General / Beneficiarului se vor prezenta mostre, prospecte si caracteristici ale feroneriei alese. Feroneria va fi initial aleasa impreuna cu Arhitectul.

Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare de marca, cu posibilitati de reglare a vitezei si fortei de inchidere.

Anexe: In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzand maner, rozeta, balamale, etc. Siguranta in functionare si compatibilitatea partilor componente trebuie sa fie asigurata. Feroneria trebuie sa permita actionarea cu o singura mana.

11.3. Conditii tehnice si de calitate

11.3.1. Izolare termica, fonica, etc.

Izolare fonica: In cazul izolarii fonice se vor respecta prevederile ÖNORM B 8115.

Protectia contra efractiei: Se vor respecta prevederile ÖNORM B 5338.

11.3.2.Cerinte de fizica constructiilor

Izolatia fonica: se cere atingerea unei valori de izolare fonica de 42 dB, valoare ce trebuie dovedita printr-un certificat emis de o institutie acreditata. Pentru o izolare fonica optima, prinderile la plansee, parapeti, lateral, precum si tipul de tamplarie utilizat trebuie proiectate si executate cu deosebita atentie.

Usile vor fi astfel montate incat sa nu existe posibilitatea lezarii materialelor componente sau distrugerea partilor de constructie invecinate (tavan, pereti despartitori, etc.) prin infiltrari de apa sau condens.

11.3.3. Prelucrarea suprafetelor

Suprafete: Elementele vor fi livrate si montate cu suprafetele prelucrate.

Mostra: La cererea Antreprenorului general / Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate va prezenta, fara plata, mostre de culoare spre alegere / aprobare.Culoarea va fi aleasa de catre Antreprenorul General / Beneficiar si arhitect conform gamei prezentate de producator.

Lucrari suplimentare: La fiecare pozitie se va include in pretul unitar si costul lucrarilor suplimentare.

11.4. Executia lucrarilor de tamplarii de lemn

11.4.1. Lucrari premergatoare: Transport

Protectia pe timpul transportului: Elementele de tamplarie vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada transportului.

Transport: In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.

11.4.2. Punerea in opera propriu-zisa. Montaj

daca nu se precizeaza altfel, elementele de tamplarie vor fi montate in stare completa.

Fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform incarcarilor si cerintelor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.

Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.

Protejarea rosturilor: Rosturile dintre elementele de tamplarie si constructie se vor curata.

Cerinte legate de fizica constructiilor: Izolatia trebuie sa corespunda cerintelor de fizica a constructiilor si sa nu permita crearea de punti termice.

Prinderea la constructie: Distanta intre doua prinderi pe aceasi latura nu trebuie sa depaseasca 800-1000 mm. Distanta de la colt pana la prima prindere nu va fi mai mare de 200mm.

Cerinte: Izolarea intre tamplarie si constructie, precum si intre elemente si ramele oarbe, sau elemente si constructie, trebuie sa respecte cerintele deja exprimate legate de izolare hidro, termo, fonica, etc.

Izolatii permanent elastice: Pentru izolarea dintre elementele de tamplarie si perete se vor utiliza materiale izolatoare permanent elastice, in timp ce pentru elementele de protectie antifoc se va utiliza silicon rezistent la foc. Izolantii diferiti ce vin in contact, nu trebuie sa dea nastere la reactii chimice distructive si nici sa atace suprafetele cu care vin in contact.

Materiale permanent elastice: Rosturile ce nu vor fi acoperite cu profile, vor fi umplute cu materiale permanent elastice. Utilizarea spumei poliuretanice este permisa numai cu acceptul scris al Antreprenorului General / Beneficiarului. Culoarea materialelor permanent elastice se va stabili impreuna cu Antreprenorul General / Beneficiarul.

Materiale pentru inchis rosturile: Inaintea utilizarii se va face dovada calitatilor materialului.

Pregatirea inchiderii rosturilor: Inaintea aplicarii materialului de inchidere, rosturile se vor curata si, daca este necesar, se vor trata cu Primer.

Planul de montaj: Pentru a preveni aglomerari in santier, ce pot duce chiar la blocarea lucrarilor, Antreprenorul de Specialitate va stabili impreuna cu Antreprenorul General un plan de livrari si montaj al elementelor de tamplarie.

Descarcarea incarcarilor: Prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure transferarea incarcarilor, de la elementele de tamplarie la constructie.

Avansarea montajului: Montajul va urmari avansarea constructiei.

Profile izolatoare: Benzile elastice de la rosturi si prinderi vor fi pe baza de cauciuc policlorpropilenic.Vor fi respectate specificatiile NAAM, adica: continutul de elastomer va fi de min. 50%.

Izolatii injectabile: utilizarea izolantilor injectabili se va reduce la minim.

11.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de de tamplarii de lemn se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de tamplarii de lemn nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

11.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor din tamplarie de lemn, inclusiv prinderi, rame oarbe, profile de legatura si acoperire, feronerie, precum si toate lucrarile si activitatile necesar ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct de vedere arhitectural, al fizicii constructiilor, protectiei la foc, etc.

Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt cuprinse in pozitii speciale.

Prinderi: Pentru ancorarea si fixarea tamplariei nu exista nimic prevazut la constructie (placi inglobate, sine cu praznuri, etc.)

Includeri: Toate componentele (de ex.: silicon, suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse in pretul unitar.

Inchideri: Spatiul ramas intre elementele din tamplarie de lemn si zidarie se va inchide.

Feronerie pentru usa interioara intr-un canat:

3 balamale de usa din aluminiu cu accesorii de prindere;

broasca inchidere.

contraplaca;

2 manere din teava rotunda, de ex.: HEWI;

Eloxare si zincare:Pentru feronerie, grosimea stratului in cazul pieselor eloxate, va fi de max. 20 my, iar pentru cele zincate – 64 my.

Sursa: Din motive legate de intretinere, feroneria va fi achizitionata de la producatori, respectiv reprezentanti..

11.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de tamplarie de lemn se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

11.6.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

11.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

11.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAPITOLUL 12: CONFECTII METALICE

CUPRINS:

12.1. Prevederi generale

12.2. Materiale si constructie

12.2.1. balustrade otel laminat sau inox la scari interioare si exterioare

12.2.2. parapete la scari ,balcoane, logii

12.2.3. scari metalice interioare si exterioare fixe sau reglabile

12.2.4. gratare stergere picioare

12.2.5. grile de ventilatie

12.2.6. elemente de fixare si sustinere din otel laminat

12.3. Conditii tehnice si de calitate

12.3.1. Prelucrarea suprafetelor

12.4. Executia lucrarilor de confectii metalice.

12.4.1. Lucrari premergatoare

12.4.2. Punerea in opera propriu-zisa; montajul

12.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

12.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

12.6 Receptia lucrarilor

12.6.1 Receptia preliminara

12.6.2. Receptia finala

12.7. Prevederi finale

12.1. Prevederi generale

12.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de confectii metalice si cuprinde conditiile tehnice pentru:

pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

12.1.2. In cursul executiei lucrarilor de confectii metalice nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

12.1.3 Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

12.1.4.In plus fata de normele mentionate in Capitolul 1 “Precizari Generale” vor fi respectate in cazul confectiilor metalice, si normele , STAS 6131-79, STAS 500-78, STAS 500-80, C139-87, si DIN 9001

12.1.5. Impreuna cu sarcinile descrise in cadrul Capitolului “Sarcini”, trebuiesc respectate si regulile referitoare la procesele de confectie si montaj, legile si ordinile in vigoare.

12.1.6.Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

12.1.7. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

12.1.8 Lucrarile de confectii metalice nu se vor executa sub temperatura de + 5C, sau pe ploaie, vant puternic, soare direct.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

12.1.9. Planuri

Imediat dupa contractare (acceptarea Ofertei), Antreprenorul de Specialitate este obligat sa intocmeasca si sa prezinte Antreprenorului General / Beneficiarului planurile exacte ale confectiei metalice, precum si detaliile necesare. Pe planurile de executie trebuie figurate toate detaliile, precum si prinderile, solidarizarea colturilor, etc. Planurile de executie, vederile si certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare, dupa ce acesta a aprobat schitele.

Executia elementelor metalice poate incepe abia dupa aprobarea planurilor de catre Antreprenorul General / Beneficiarul.

12.1.10 Dimensiuni

Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau schitele, contin dimensiuni teoretice, de proiectare, ele servind doar calculului de pret de oferta. Elementele metalice nu vor fi confectionate dupa aceste dimensiuni fara o verificare prealabila pe santier a tuturor cotelor.

12.1.11.Dimensiuni reale si tolerante

Dimensiunile reale vor fi preluate de pe santier, inaintea inceperii executiei. Dimensiunile prezentate in proiect sunt orientative. Tolerantele proiectate sunt de max.+/- 3 cm in ambele directii pentru fiecare pozitie si nu justifica o modificare ulterioara a preturilor unitare.

12.1.12 Modificarea planurilor

Daca materialele ofertate presupun modificarea planurilor, costurile reproiectarii vor fi suportate de catre Antreprenorul de Specialitate dupa aprobarea modificarilor de catre Antreprenorul General / Beneficiar.

12.1.13 Indicativul pozitiei

Elementele de confectii metalice vor fi prevazute inainte de livrarea lor pe santier cu indicativul pozitiei careia ii apartin.

12.1.14. Coroziunea prin contact

In cazul contactului dintre diferite materiale se vor lua masuri pentru evitarea coroziunii prin contact.

Suprafetele de contact intre otel si alte materiale se vor proteja contra coroziunii prin zincare plus strat intermediar constituit de o folie din plastic sau cauciuc, cu forma (dimensiuni) si rezistenta adecvata .

12.1.15. Curatare si incarcari electrostatice

In principiu, toate partile confectiei trebuie sa poata fi usor de curatat si sa nu se incarce electrostatic.

12.1.16. Montaj corect

Inaintea montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greseli remediate. In cazul in care se constata greseli ale constructiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris.

12.2. Materiale si constructie

Dimensionarea: Intreaga confectie metalica, inclusiv toate prinderile si imbinarile, trebuie astfel dimensionata incat orice incarcare statica sa fie descarcata pe structura de rezistenta a cladirii, fara a se deforma elementele metalice.

Alegerea profilelor: Profilele trebuiesc astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor fi supuse fara a-si modifica forma.

Sudura : Sudura va fi aplicata doar elementelor a caror suprafata permite aceasta. Imbinarea profilelor trebuie sa rezulte plana si coplanara.

Criterii de alegere:

Profilele vor fi alese astfel incat sa corespunda scopului propus.

Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic.

Influenta climei: Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, clima exterioara, radiatia solara, etc.).

Calitatea materialului

Materialele livrate vor corespunde cerintelor si scopului.

Suprafete zincate la cald: Partile din otel, inclusiv toate elementele de fixare, vor fi livrate cu suprafetele zincate la cald. Grosimea minima a zincarii va fi de 64my (460 gr/mp). Zincarea va fi verificata inaintea montarii. Defectele, inclusiv zonele de sudura, vor fi curatate, degresate si zincate la rece in strat dublu.

Piesele metalice se protejeaza prin grunduire cu vopsea preparata cu ulei de in dublu fiert si miniu de plumb, care trebuie sa acopere intreaga suprafata a elementului. Inainte de aplicarea stratului de protectie anticoroziva, suprafata metalului trebuie curatata de pojghita de laminare si alte impuritati si sa fie perfect uscata. Dupa protejarea elementelor metalice nu sunt admise alte prelucrari care sa indeparteze straturile protectoare.

Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese.

12.2.1. balustrade otel laminat sau inox la scari interioare si exterioare

12.2.2. parapete la scari ,balcoane, logii  12.2.3. scari metalice interioare si exterioare fixe sau reglabile 12.2.4. gratare stergere picioare 12.2.5. grile de ventilatie 12.2.6. elemente de fixare si sustinere din otel laminat

Pentru realizarea asamblajului se vor folosi urmatoarele mijloace de imbinare metalice:

otel laminat la cald conform STAS 334-90, STAS 395-88, STAS 424-91, STAS 425-80, STAS 500-78, STAS 561-86, STAS 565-86, STAS 566-86, STAS 901-90, STAS 908-90.

nituri de otel, suruburi, piulite si bolturi conform STAS 796-89, STAS 797-80, STAS 801-80, STAS 802-80, STAS 2117-89, STAS 2241-82, STAS 3167-86, STAS 4071-88, STAS 5754-80, STAS 7518-71.

12.3. Conditii tehnice si de calitate

- profilele si tablele metalice vor fi prevazute cu un grund de protectie, sub stratul de vopsea, grund ce va fi inclus in pretul unitar.

- Lucrari suplimentare: La fiecare pozitie se va include in pretul unitar si costul lucrarilor suplimentare.

12.4. Executia lucrarilor de confectii metalice.

12.4.1. Lucrari premergatoare: Transport

Protectia pe timpul transportului: Elementele metalice vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada transportului.

Transport: In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.

12.4.2. Punerea in opera propriu-zisa. Montaj

daca nu se precizeaza altfel, elementele metalice vor fi montate in stare completa.

Fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform incarcarilor si cerintelor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.

Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.

Prinderea la constructie: Distanta intre doua prinderi pe aceasi latura trebuie sa indeplineasca conditiile de siguranta conform standardelor si prescriptiilor in vigoare.

Descarcarea incarcarilor: Prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure transferarea incarcarilor, de la elementele metalice la constructie.

12.4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de confectii metalice se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de confectii metalice nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

12.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

Se verifica certificatele de conformitate ale materialelor.

Se verifica calitatea sudurii la imbinarile sudate, calitatea imbinarilor executate mecanic.

Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor de confectii metalice, inclusiv prinderi, profile de legatura si acoperire, precum si toate lucrarile si activitatile necesar ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct de vedere arhitectural, al sigurantei in exploatare etc.

Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt cuprinse in pozitii speciale.

Prinderi: Pentru ancorarea, fixarea, elementelor metalice, nu exista nimic prevazut la constructie (placi inglobate, sine cu praznuri, etc.)

Includeri: Toate componentele (de ex.:suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse in pretul unitar.

12.6 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de confectii metalice se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

12.6.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

12.6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

12.7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAPITOLUL 13 : LUCRARI DE VOPSITORII

CUPRINS:

13.1. Prevederi generale

13.2. Materiale

13.2.1. vopsitorii pentru interior lavabile , simple si decorative

13.2.2. vopsele pe baza de rasini alchidice mate pentru suprafete din metal

13.2.3. apa

13.2.4. necesar de materiale

13.3. Executia lucrarilor de vopsitorii

13.3.1. Lucrari premergatoare

13.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

13.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

13.5. Controlul calitatii lucrarilor

13.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia vopsitoriilor.

13.5.2. Verificari in timpul executiei vopsitoriilor.

13.5.3. Verificarea vopsitoriilor executate.

13.6 Receptia lucrarilor

13.6.1 Receptia preliminara

13.6.2. Receptia finala

13.7. Prevederi finale

13.1. Prevederi generale

13.1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de vopsitorii si cuprinde conditiile tehnice pentru:

materiale necesare.

prepararea, transportul si punerea in opera .

controlul calitatii materialelor, a vopsitoriilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

13.1.2. In cursul executiei lucrarilor de vopsitorii nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

13.1.3. Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

13.1.4. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

13.1.5. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

13.1.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

13.1.7. Lucrarile de vopsitorii nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

13.1.8. Lucrarile de vopsitorii pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea vopsitoriilor:

13.2. Materiale

Calitatea materialelor si nivelul de executie va fi in conformitate cu C3-76, C 18-83, C 139-87, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

13.2.1. vopsitorii pentru interior lavabile, simple si decorative

vopsele solubile rezistente la spalare cu apa sau detergenti, pentru interior, in culori diferite.

aspect usor texturat .

culoare: alb.

la panourile din gipscarton nu sunt permise vopselele pe baza minerala ( cu silicati, var, silicat de sodiu).

13.2.2. vopsele pe baza de rasini alchidice mate pentru suprafete din metal.

culoare: alb.

13.2.3. Apa

La prepararea vopsitoriilor se va folosi apa din reteaua publica de apa potabila sau din alte surse care sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 790-84 (in nici un caz nu se va folosi apa sarata, sulfuroasa, infectata. etc.). Verificarea conditiilor tehnice se va face trimestrial si ori de cate ori se va schimba apa.

13.2.4. necesar de materiale

conform specificatii producator.

13.3. Executia lucrarilor de vopsitorii

13.3.1. Lucrari premergatoare

13.3.1.1. Pregatirea suportului:

Vopsitoriile se aplica pe suprafete rigide, uscate, curate si rugoasesau netede, plane. La panourile din gipscarton se impune: curatarea suportului, si slefuirea zonelor prelucrate.

13.3.1.2. Prepararea materialelor de vopsitorii

Dozajul si prepararea se face pe santier, respectandu-se indicatiile tehnice ale producatorului.

13.3.2. Punerea in opera propriu-zisa

13.3.2.1. vopsitorii pentru interior lavabile

Anterior aplicarii vopselei se recomanda efectuarea de probe in zone diferite care sa cuprinda si rosturi, muchii, etc.

Ca prim strat se aplica initial un grund de profunzime care trebuie lasat sa se usuce min. 24 ore inainte de continuarea lucrarilor.

Vopselele se aplica in 2 straturi cu pensula sau rola.

13.3.2.2. vopsitorii cu email alchidal la elemente metalice

Piesele metalice se protejeaza prin grunduire cu vopsea preparata cu ulei de in dublu fiert si miniu de plumb, care trebuie sa acopere intreaga suprafata a elementului. Inainte de aplicarea stratului de protectie anticoroziva, suprafata metalului trebuie curatata de pojghita de laminare si alte impuritati si sa fie perfect uscata. Dupa protejarea elementelor metalice nu sunt admise alte prelucrari care sa indeparteze straturile protectoare.

Vopseaua se aplica se aplica in 2 straturi cu pensula sau pistolul.

13.3.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de vopsitorii se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de vopsitorii exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Lucrarile de vopsitorii se aplica numai pe suport uscat si curat.

Materialele utilizate la lucrarile de vopsitorii se depoziteaza in medii incalzite .

13.4. Controlul calitatii lucrarilor

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de vopsitorii.

13.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia vopsitoriilor.

13.4.1.1. calitatea materialelor si produselor aprovizionate .

Receptia materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de calitate. Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in conditiile prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile producatorului privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele insotitoare.

13.4.1.2. calitatea stratului suport:

uscarea

suprafetele tencuite:abaterile nu vor depasi +/- 10 mm.

nu se admit urme de noroi, grasime, praf.

umiditatea stratului suport va fi de 5-7%.

13.4.2. Verificari in timpul executiei vopsitoriilor si a vopsitoriilor executate:

13.4.2.1.In timpul executiei, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce se impun pentru protectie: conditii de temperatura si umiditate, protectia la soc, izbituri si distrugeri.

13.4.2.3. Continuitatea si aderenta de stratul suport a vopsitoriilor se vor verifica prin metode nedistructive (vizual, usoara ciocanire, etc.). De asemenea se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

13.5. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de vopsitorii se efectueaza in doua etape:

- preliminara

- finala

13.5.1 Receptia preliminara

Receptia preliminara se se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 100 metri patrati.

La receptie se verifica

-respectarea standardelor si caracteristicilor vopsitoriilor.

- aderenta la suport prin sondaje,

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati. Se verifica omogenitatea culorii: nu se admit pete, urme de opriri ale lucrului.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

13.5.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii standardelor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

13.6. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

INTOCMIT:

Arh. C. Dutescu  Sef de proiect: Arh.G Mitrache

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Instructiuni lacatuserie, montaje in constructii, reparatii, instalatii tehnico-sanitare
Bornele kilometrice si hectometrice
Calculul la starea limita de rezistenta al elementelor din beton armat solicitate la compresiune excentrica
PROIECT ABSOLVIRE - PROIECTARE DECORATIUNI INTERIOARE - AMENAJARE INTERIOARA, CU CEL PUTIN TREI PROPUNERI DE VARIANTE DE MOBILARE, A UNEI SALI MULTIFU
Solicitarea unei noi autorizatii de construire in cazul modificarilor de tema
PROIECT ABSOLVIRE - PROIECTARE DECORATIUNI INTERIOARE - AMENAJARE INTERIOARA, CU CEL PUTIN TREI PROPUNERI DE VARIANTE DE MOBILARE, A UNEI SALI MULTIFU
CALCULUL TERMIC
Metodele speciale de constructiile subterane
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu