Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
CALCULUL TERMIC

CALCULUL TERMIC
CALCULUL TERMIC

2.1 Dimensionare termica

Calculul coeficientului global de izolare termica se face pentru parter, etaj1, etaj2 ce are ca destinatie spatiu de locuit.Conform C107/1-97 aceasta verificare se face cu ajutorul urmatoarei relatii:

unde: GN - coeficientul global normat de izolare termica [w/m2k]

G - coeficient de izolare termica [w/m2k]

A.    Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii

Aria placii pe sol si a planseului superior, peste etaj

A1= A2= 28,15 x 11,00=309,65 m2

Perimetrul spatiului de locuit

P= 79,2 m

Inaltimi ale nivelelor

H1 = H2 = HP = 3,70 m

Aria tamplariei exterioare

A3 = 2,55 x 7,575 + 2,55 x 5,9 + 1,35 x 1,5 + 1,35 x 2,625 +

2 x 1,35 x 5,0 + 8 x 0,75 x 0,60 + 0,75 x 1,2 +2,25 x 1,05 +

5 x 2,25 x 1,8 = 80,54 m2

Aria peretilor exteriori

A4 = P x H - A3 = 788,28 m2

H=3 x 3,70 - hpl = 10,97 m

Aria anvelopei

A = A1 x 2 + A3 + A4

A = 309,65 x 2 + 80,54 + 788,28 = 1488,12 m2

Volumul interior incalzit al cladirii

V = A1 x H = 309,65 x 10,97 = 3396,86 m3

B. Determinarea rezistentelor termice specifice unidirectionale

R - rezistenta termica specifica unidirectionala [m2k/W]

, - rezistenta termica superficiala interioara, respectiv exterioara [m2k/W]

= ; =

αi - coeficient de transfer termic prin suprafata, la interior;

αe - coeficient de transfer termic prin suprafata la exterior;

i = 8; αe = 24 pentru elemente aflate in contact cu exteriorul)

Rsi=0,125 m2k/W ; Rse=0,042 m2k/W

d - grosimea stratului omogen [m]

- conductivitatea termica de calcul [w/mk]

B1) Pereti exteriori

1. tencuiala interioara;

2. zidarie b.c.a.

3. termoizolatie din polistiren extrudat

4. tencuiala exterioara;

Nr. Crt.

Denumire strat

Grosime

d [m]

Coeficientul de cond. termica λ[w/mk]

Tencuiala interioara din mortar de cimentM50T

Zidarie B.C.A GB.50

Izolatie termica din polistiren extrudat

x

Tencuiala exterioara din mortar de ciment

R=0,125+0,644++0,042 Rnec=2,5 m2k/W

m alegem grosimea de 10 cm

Ref=4,51 m2k/W > Rnec

B2) Planseu terasa


Nr. Crt.

Denumire strat

Grosime

d [m]

Coeficientul de cond. Termica λ[w/mk]

d/ λ

Tencuiala interioara

Planseu

Sapa egalizare M100T

Bariera de vapori

2c+3b

Strat de panta

Strat de difuzie 1cp

Izolatie termica PEX

X

Sapa egalizare M100THidroizolatie 3c+4b

Pietris margaritar

R=0,167+0,04+0,011+0,063+0,032+0,363+0,032+ Rnec=4,5 m2k/W

x = 0,148 m alegem grosimea de 15 cm

Ref=4,60 m2k/W > Rnec

C. Determinarea rezistentei termice specifice corectate

Se utilizeaza metoda coeficientilor specifici liniari si punctuali de transfer termic; calculul se face pentru elemente de constructii cu punti termice, a peretilor exteriori cat si planseu peste ultimul nivel.

C1) Detalii constructive

Rosturi verticale

Punti verticale - colt

L=54,95

k

Punti verticale - curent

L=98,73 m

Rosturi orizontale

Imbinare atic

L= 79,2 m ;

; ;

Punti orizontale - curente

-cu balcon : ; ;

L= 9,68 m

-fara balcon : ; ;

L= 148,72 m

- Contur tamplarie

L = (1,50 + 1,20 + 1,45 +7.575 + 5,9 + 1,5 + 2,625 + 2x5 + 8x0,6

+ 1,2 + 1,05 + 5x1,8) x 3 = 143,4 m

C ) Calculul rezistentei termice specifice corectate

R' - rezistenta termica specifica corectata a unui element de constructiie [];

U' - coeficient de transfer termic unidirectional corectat al unui element de

constructie [];

- coeficiet liniar de transfer termic [];

- coeficient punctual de transfer termic [w/k];

A - aria aferenta elementului de constructiie respectiv [m2];

Deoarece termenul este foarte mic acesta se poate neglija.

- Pereti exteriori

Element

Detaliu pereti

l

w/k

m

m*w/k

Pereti

exteriori

Intersectii pereti

Stalp curent

Planseu terasa

Planseu curent

cu balcon

Planseu curent

fara balcon

Contur tamplarie

Total

- Planseu terasa

Element

Detaliu pereti

l

w/k

m

m*w/k

Planseuterasa

Rost orizontal cu aticul

Rost orizontal cu grinda cadru

Total

2.2 Calculul coeficientului global de izolare termica

V - volumul incalzit al cladirii[m2k/w];

A - aria suprafetei elementului de constructie[m2];

- factor de corectie a diferentei de temperatura;

=1 - pereti exteriori

=1 - planseu terasa

=1 - tamplarie exterioara

R' - rezistenta termica specifica corectata;

n - viteza de ventilare naturala a cladirii [h-1]

Conform C107/1-97 (anexa1) n = 0,7h-1

=

Determinarea coeficientului global normat de izolare termica

N=3

Conform C107/1-97 (anexa 2) GN = 0,61 > G= 0,380

3.Comportarea elementelor de constructii la difuzia

vaporilor de apa C107/6-97-02-2002)

Verificarea la condens in structurile elementelor exterioare se efectueaza in scopul cunoasterii gradului de umiditate al acestora pe durata unui an.

A. Verificarea la condens a peretilor exteriori


Constructie amplasata in Iasi, coform C107/3-97 zona III climatica:

Te = -18 C Ti = +20 C

Ψe = 85% Ψi = 60%

Te - temperatura exterioara de calculat pentru perioada de iarna [0C]

Ψe - umiditatea relativa de calcul a aerului exterior pe perioada de iarna [%]

Ti - temperatura interioara de calcul [0C]

Ψi - umiditatea relativa a aerului interior

1) Verificarea la condens pe suprafata interioara a peretelui exterior

Conditia de evitare a condensului se asigura daca este verificata relatia:

Tsi > θr

unde : Tsi - temperatura pe suprafata interioara a peretelui [0C]

θr - temperatura de roua [0C]

C107/3-97 (anexa B)

θr = 120C

Tsi = Ti - = 20 - θr = 120C

2) Verificarea la condens in interiorul peretelui exterior

Calculul la condens in regim stationar presupune determinarea curbei temperaturilor, stabilirea curbei elasticitatilor (presiunilor partiale) vaporilor de apa in elementul de constructie si a curbei presiunilor de saturatie de apa pentru conditiile : Ti - const.,

Te - const., - const. - const.

Pentru evitarea condensului, este necesar ca in orice sectiune a elementului de constructie sa fie indeplinita inegalitatea:

Pvx < Ps

Unde: Ps - valorile presiunilor de saturatie ale vaporilor de apa corespunzatoare Ti, Tsi, Tse, Te, Tim in elementul de constructie [N/m2]

Pvx - caderea presiunilor partiale ale vaporilor de apa in stratul x [N/m2]

a) Stabilirea variatiei temperaturii in structura elementului considerand Te = -180C si Ti = 200C

Tj = Ti -

Tj - temperatura la fata exterioara a stratului j [0C]

Ti - temperatura interioara de calcul [0C]

Te - temperatura exterioara de calcul [0C]

R - rezistenta termica specifica unidirectionala a unui element de constructie []

- suma rezistentelor termice specifice ale straturilor 1 pana la j

- rezistenta termica superficiala interioara []

Tsi = 20 -

T1 = 20 -

T2 = 20 -

T3 = 20 -

Tse = 20 -

b) Determinarea presiunilor de saturatie al vaporilor in functie de temperatura

Conform C107/3-97 (anexa C)

Tsi = 200C Psi = 2340 Pa [N/m2]

T1 = 18,80C Ps1 = 2172 Pa [N/m2]

T2 = 13,80C Ps2 = 1578 Pa [N/m2]

T3 = -7,260C Ps3 = 335 Pa [N/m2]

Tse = -7,530C Pse = 323 Pa [N/m2]

c) Determinarea presiunilor partiale ale vaporilor

Pvi=

Pve=

d) Rezistenta la permeabilitate a vaporilor de apa

Rvi = μi x di x M M = 54 x 108 (s-1)

mortar de ciment - μ = 7,1 λ = 0,93

zidarie BCA (GB50) - μ = 4,2 λ = 0,04

polistiren extrudat - μ = 30 λ = 0,04

mortar - μ = 7,1 λ = 0,93

RvI = 7,1 x 0,02 x 54 x 108 = 7,67x 108 m/s

RvII = 4,2 x 0,2 x 54 x 108 = 45,36x 108 m/s

RvIII = 30 x 0,1 x 54 x 108 = 162x 108 m/s

RvIV = 7,1 x 0,03 x 54 x 108 = 11,5x 108 m/s


Deoarece graficul presiunii partiale nu intersecteaza diagrama presiunilor de saturatie, rezulta ca nu exista posibilitatea acumularii progresive de apa, de la an la an, in structura elementului ca urmare a fenomenului de condens, rezulta nu este necesara verificarea la acumularea progresiva a apei in interiorul structurii.

B. Verificarea la condens a planseului terasa


1) Verificarea la condens pe suprafata interioara a terasei

Conditia de evitare a condensului se asigura daca este verificata relatia:

Tsi > θr

Tsi = Ti - = 20 - θr = 120C

2) Verificarea la condens in interiorul peretelui exterior

a) Stabilirea variatiei temperaturii in structura elementului considerand

Tj = Ti -

Tsi = 20 -

T1 = 20 -

T2 = 20 -

T3 = 20 -

T4 = 20 -

T5 = 20 -

Tse = 20 -

b) Determinarea presiunilor de saturatie al vaporilor in functie de temperatura

Conform C107/3-97 (anexa C)

Tsi = 18,970C Psi = 2197,8 Pa [N/m2]

T1 = 18,880C Ps1 = 2174,6 Pa [N/m2]

T2 = 13,260C Ps2 = 2095,2 Pa [N/m2]

T3 = 17,990C Ps3 = 2065 Pa [N/m2]

T4 = 14,990C Ps4 = 1706 Pa [N/m2]

T5 = -15,980C Ps5 = 150 Pa [N/m2]

Tse = -16,260C Pse = 148,6 Pa [N/m2]

c) Determinarea presiunilor partiale ale vaporilor

Pvi=

Pve=

d) Rezistenta la permeabilitate a vaporilor de apa

C107/3-97 (anexa A)

mortar de ciment - μ = 7,1 λ = 0,93

beton armat - μ = 21,3 λ = 1,74

zidarie BCA (GBN-T) - μ = 3,5 λ = 0,22

polistiren extrudat - μ = 30 λ = 0,04

RvI = 7,1 x 0,02 x 54 x 108 = 3,834 x 108 m/s

RvII = 21,3 x 0,13 x 54 x 108 = 149,53x 108 m/s

RvIII = 7,1 x 0,03 x 54 x 108 = 11,5x 108 m/s

RvIV = 3,5 x 0,08 x 54 x 108 = 15,12x 108 m/s

RvV = 30 x 0,15 x 54 x 108 = 243 x 108 m/s

RvVI = 7,1 x 0,03 x 54 x 108 = 11,5x 108 m/s


Deoarece graficul presiunii partiale nu intersecteaza diagrama presiunilor de saturatie, rezulta ca nu exista posibilitatea acumularii progresive de apa, de la an la an, in structura elementului ca urmare a fenomenului de condens, rezulta nu este necesara verificarea la acumularea progresiva a apei in interiorul structurii.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Folosirea altor instrumente de evaluare (investigatia, proiectul, protofoliul)
 PROIECT DIDACTIC - Cunoasterea numarului cinci
 Proiect iluminat electric si instalatii
 Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT CRESTEREA VANZARILOR PRIN METODA IMBUNATATIRII SERVICIILOR CATRE CLIENTI

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual FOX PRO
 Proiect atestat - comercializarea produselor turistice balneare in statiunea sangeorz - bai

Imbracaminti din beton de ciment rutier
Documentatia tehnico - economica de executie a unei zidarii simple si profilul longitudinal al unui drum - Tehnician in constructii si lucrari publice
Proiect Tehnician in constructii si lucrari publice - Documentatia tehnico - economica de executie a unei zidarii simple si profilul longitudinal al u
TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI NORMELE DE PROTECTIE A MUNCII. STABILITRA COMPOZITIEI BETONULUI CALCULUL GRADULUI DE MATURIZARE AL BETONULUI
Dimensionarea fundatiilor
TUNELURI CU GABARIT REDUS IN ORASUL IASI
CALCULUL TERMIC
NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MASINILE DE CONSTRUCTIITermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu