Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii
„Statie de epurare apa uzata menajera” CAIET DE SARCINI PENTRU CONSTRUCTII

„Statie de epurare apa uzata menajera” CAIET DE SARCINI PENTRU CONSTRUCTII„ Statie de epurare apa uzata menajera”

CAIET DE SARCINI PENTRU
CONSTRUCTII

CAPITOLUL 2. TERASAMENTE

Excavatii

Lucrarile de excavatie

Toate lucrarile de excavatie se for realiza pe lungimea, adancimea, inclinatia si curbura solicitate pentru realizarea lucrarilor de constructie sau dupa cum sunt prezentate in desenele de executie sau in alte materiale disponibile.

Excavarea fundatiei puturilor de exploatare se va realiza la o distanta suficienta de graden, etc pentru a permite amplasarea si indepartarea cofrajelor.

Temelia tuturor excavatiilor va fi nivelata cu atentie, in afara de cazul cand se solicita altfel in desene sau in acest Caiet de sarcini.

Masurarea lucrarilor de excavatie

Daca nu se specifica altfel, excavatiile se vor masura volumetric, conform spatiului liber care trebuie ocupat de excedentul constructiei permanente si pe toate partile constructiei pe o latime de 500 mm sau vertical, dupa cum urmeaza:

Excavatie suplimentara pentru indepartarea stratului superior, pentru a stabili adancimea medie;

Excavatii pentru reducerea nivelurilor;

Excavare prin frezare;

Excavare de baza;

Excavarea rigolelor pentru fundatii, care vor include grinda de fundatie;

Excavatii puturi de vizitare pentru a realiza bazele fundatiei;

Excavatii pentru peretii despartitori.

Se va tine seama de latimea constructiei permanente si de tipul de fluid din interiorul bazinelor.

Inspectia lucrarilor de excavatii

Excavatiile trebuie sa fie inspectate si aprobate de Beneficiar sau de reprezentantii acestuia, inainte de inceperea altor activitati. Constructorul il va informa pe Beneficiar sau pe reprezentantii acestuia si le va permite acestora sa inspecteze vizual excavatiile realizate, fundatiile caminelor de vizitare sau alte astfel de lucrari.

Siguranta in timpul lucrarilor de excavatii si a constructiilor adiacente

Constructorul va fi responsabil de stabilitatea excavatiilor si de extinderea acestora. Constructorul va fi total responsabil de pagubele create constructiilor adiacente, cladirilor, etc. cauzate de surparea partilor si a digului de aparare al excavatiilor.

Indepartarea pamantului in exces

Constructorul va indeparta de pe santier toate materialele in exces excavate, gunoiul si deseurile. Locul de dpozitare al acestor materiale va fi ales de catre Constructor si toate cheltuielile legate de aceasta indepartare si depozitare a pamantului in exces vor trebui incluse in Costul Contractului.

Epuismente

Constructorul va mentine fiecare excavatie de constructie sau conducta fara apa din orice sursa (ploaie, inundatii, rigole, pompare, drenaje, sau alte cause). El trebuie sa convinga Beneficiarul sau pe reprezentantii acestuia inainte de inceperea lucrarilor de excavatie ca sunt asigurate pe santier echipamentele necesare pentru efectuarea acestor lucrari, echipamentele fiind in perfecta stare de functionare.

Nivelul solului

Inainte de inceperea lucrarilor de excavatie, Constructorul va verifica daca nivelurile, pozitia si conturul sapaturii figurate in desene sunt corecte.

Daca Constructorul nu este multumit de detaliile legate de nivelurile solului, trebuie anuntat imediat Beneficiarul sau reprezentantii acestuia. Constructorul trebuie sa primeasca de la Beneficiar sau de la reprezentantii acestuia, inainte de trasarea si nivelarea lucrarilor, pozitionarea exacta a cotelor de nivel pentru orice nivel figurat in desene.

Drenarea temporara

Constructorul va instala drenaje din PVC pentru a asigura functionarea sistemului de drenaj a apei de ploaie. Sistemul de drenaj temporar va fi realizat si instalat conform legislatiei in vigoare.

Umpluturile

Umpluturile din jurul constructiilor se vor realiza simultan, nefind permisa umplerea partiala (pentru a preveni astfel aparitia sarcinilor accidentale asupra pilonilor).

Pentru umplere, se vor folosi doar materiale excavate selectate (aprobate de Beneficair sau de reprezentantii acestuia), stratul materialelor de umplutura fiind de maxim 0.25 m grosime. Fiecare strat va fi batatorit cu maiul si cosolidat corespunzator. Materialul de umplutura va fi compactat strat dupa strat, asigurandu-se realizarea gradului de compactare de 90 %, conform reglemetarilor legale. Gradul de compactare va fi verificat prin intermediul echipamentelor corespunzatoare de testare a densitatii (metoda nisipului uscat).

Daca o parte a solului compactate nu indeplineste aceste cerinte, Furnizorul trebuie sa recompacteze zona, pana cand se obtine gradul de compactare solicitat. Umplerea va include si formarea pantelor figurate in desenele de lucru.

Inlaturarea materialului in surplus

Indepartarea materialelor provenite de la excavatii, dragare sau excavare de tuneluri vor fi masurate in unitati de volum, egal cu volumul excavatiilor (vezi 3.1.2. “Masurarea excavatiilor”), dragarilor si tunelurilor, si se vor clasifica astfel:

Umplutura in excavatie;

Umplutura pentru ridicarea nivelurilor;

Umlutura pentru ridicarea nivelurilor, realizand detalii ale digurilor speciale de contur (vezi 3.1.5 “Indepartarea surplusului de material”).

Umplutura

Materialele de umplutura (altele decat materialele provenite de la excavatii, dragare si realizarea tunelurilor) vor fi masurate in unitati de volum, egale cu golul care va trebui umplut si se clasifica astfel:

Umplutura in excavatie;

Umplutura pentru ridicarea nivelurilor;

Umplutura pentru ridicarea nivelurilor, realizand detalii ale digurilor speciale de contur.

Elemente de lemn lasate in ampriza excavatiei

Bucatile de lemn, prafurile, deseurile, etc. nu trebuie lasate in interior, atunci cand excavatiile sunt umplute, fara aprobarea expresa a Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia.

CAPITOLUL 3. BETOANE

BETONUL

Cimentul

Cimentul utilizat pentru lucrarile de constructii din beton armat si care vor fi expuse direct actiunii apei neepurate, condensului sau umiditatii ridicate trebuie sa fie rezistent la agresivitate sulfatica. Conform “Codului de Practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat – indicative NE 012 – 99”, se aleg urmatoarele tipuri de ciment:

Pentru elementele de beton armat :

I. SR I 32, 5R.

II. N II / A – S 32, 5R.

Pentru elementele de beton simplu:

SR II / A – S 32, 5R.

Priza determinanta pe pasta de ciment de consistenta normala nu trebuie sa inceapa mai devreme de 1h si sa se termine mai tarziu de 8h.

Constanta de volum determinata atat pe turte , cat si cu inelul cu ace Le Chatelier trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- turtele sa nu prezinte incovoieri sau crapaturi;

- marirea de volum , masurata prin distanta la varful acelor Le Chatelier sa nu fie > 10 mm.

Cimentul cu adausuri - ca adausuri se utilizeaza zgura granulata de furnal , cenusa de centrala electrica si calcar.

Finetea de macinare prin suprafata specifica va fi de min. 2500 mm- l

Cimentul trebuie ferit de actiunea umezelii si de amestecul cu materii straine , atat in timpul transportului , cat si al depozitarii

Depozitarea cimentului cu adausuri se face pe sortimente.

Tipul de ciment se stabileste pe urmatoarele criterii:

- conditii de exploatare normale, expuse la:

- inghet in stare saturata cu apa, precum rezervoarele, castelele cu apa si expuse agresivitatii apelor naturale;

- conditii de executie si tehnologie adoptata (lucrari executate in conditii normale sau pe timp friguros, lucrari masive);

- clasa betonului sau marca betonului.

Agregate

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile , adica nealterabile la aer , apa sau inghet.

Este interzisa folosirea agregatelor provenite din roci felspatice sau sistoase.

Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la prepararea betonului sau mortarului.

Nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipait.

Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate printr-o granulozitate continua

Apa

Apa pentru prepararea si turnarea betonului trebuie sa fie curata, fara impuritati care sa afecteze compozitia cimentului. Urmare apa indeplinind aceste calitati va fi utilizata la prepararea betoanelor.

Apa folosita la prepararea betoanelor si mortarelor poate proveni din reteaua publica sau din alta sursa, insa in acest caz din urma trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790-1984.

Aditivi

In scopul cresterii gradului de impermeabilitate si a continutului de apa al betonului, se pot utiliza aditivi plastifianti sau alte tipuri de aditivi chimici in conformitate cu NE 012-99, dar numai dupa obtinerea acordului beneficiarului sau al responsabilului sau.

Prepararea compozitiei betonului

Betonul va fi alcatuit dintr-o mixtura de ciment (vezi 4.1.1. „Ciment”), agregate fine si grosiere, apa si daca se cere si se aproba aditivi speciali.

Betonul preparat va respecta urmatorii parametrii:

- rezistenta caracteristica la 28 de zile

- rezistenta epruvetelor cilindrice 150x300mm trebuie sa fie cel putin 30 N/mm2.

- dozaj ciment: min. 350 tg/m3.

- raport apa/ciment: a/c max = 0,45.

- tasare: 100150mm.

Stabilirea compozitiei betonului

Contractorul va supune spre aprobarea beneficiarului sau al reprezentantului sau reteta betonului preparat in laboratorul de santier.

Dupa aprobare, contractorul va confectiona epruvete corespunzator retetei propuse, care vor fi testate conform recomandarilor beneficiarului sau reprezentantului sau.

Armaturi

Toate barele de armatura trebuie sa fie confectionate din otel laminat la cald:

fyk : min 400 N/mm²

fst : 0,6 x fyk = 240 N/mm²

Mostre de armatura

Se vor efectua teste pe mostre de armatura pe diametru si pe lot livrat in conformitate cu normativul C140-86 si NE 012-99.

Greutatea (masa)

Greutatea barelor de armatura va fi greutatea neta fara considerarea suportului de margine, a distantierilor sau a sarmei de legare.

Bara de armatura

Bara de armatura va fi masurata dupa greutate, in functie de diametru. Barele de diametru diferit vor fi date separat.

Extrasul de armatura va indica deci, pe baza marcii (numarului) barei, a greutatii si a tipului acesteia greutatea totala a armaturii pentru fiecare element de beton armat.

Confectionarea armaturilor

Pierderile (cupoanele) nu vor fi incluse in greutatea barelor de armatura.

Otelul

Otelul din care vor fi confectionate barele de armatura va fi fara praf, ulei, grasime sau alt material nociv. Rugina excesiva va trebui indepartata.

Montarea barelor de armatura

Barele de armatura vor fi pozitionate si fixate conform planurilor de armare.

Tolerante

Tolerantele la fasonarea barelor de armatura sunt:

- lungimea +/- 25mm

- dimensiunile etrierilor +0 -10 mm

- raza de indoire +5 mm

Tolerantele in pozitionarea barelor:

- distanta intre bare -25 mm

- acoperirea cu ciment + -5 mm

- distanta minima dintre bare - 5mm

Distantieri

Pentru radiere (pe beton de egalizare)

Vor fi utilizati distantieri (purici) din mortar de ciment. Armatura de la partea superioara va fi sprijinita de distantieri speciali confectionati din otel (capre).

Pereti, grinzi si stalpi

Vor fi utilizati distantieri din plastic. Distantierii vor fi fixati de bare astfel incat sa fie impiedicata orice deplasare a barelor in timpul turnarii betonului.

Pozitia barelor

Toate barele de armatura vor fi pozitionate conform planurilor de armare.

Rosturi de lucru

Se vor lasa rosturi de lucru si se vor trata conform specificatiilor detaliilor de executie.

Tratarea rosturilor

Suprafetele de beton vor fi periate cu o perie de sarma si spalate cu jet de apa sub presiune timp de doua ore dupa turnare, pana cand agregatele din beton devin vizibile.

Etansari

Dispozitivele de etansare de tip etansare hidro-expansiva sunt realizate din bentonita sau din cauciuc care se dilata in contact cu apa.

Cofraje

Cofrajele vor fi realizate din lemn, otel sau alt material aprobat, vor fi etante si rezistente la impingerea betonului proaspat. 

La realizarea cofrajelor si sustinerilor se va tine seama de succesiunea operatiilor legate de realizarea elementelor din beton, asigurindu-se accesul mijloacelor de transport si punere in lucrare a betonului.

La peretii din beton turnat monolit se va prevedea cofrarea progresiva a uneia din fete, cu panouri de maximum 1 m inaltime, montate pe masura turnarii betonului.

Se recomanda ca elementele de legatura ale cofrajului sa nu traverseze peretele. In cazul in care acest lucru nu este posibil, se vor adopta solutii verificate, prin experimentari concludente, pentru etanseizarea zonelor traversate de legaturile utilizate.

Abaterile dimensionale, masurate dupa montarea si stringerea cofrajelor inainte de betonare, vor fi cu cel putin 30% mai reduse decit cele admise pentru elementele finite.

Inainte de montarea cofrajelor la peretii din beton armat monolit se va verifica:

pozitionarea corecta a armaturilor la racordarea cu radierul;

curatirea atenta a rostului, inlaturindu-se toate elementele straine

CAPITOLUL 4. ZIDARIE

4.1 Zidarie din blocuri BCA

4.1.1 – Blocuri mici BCA de 36,5 x 24 x 18,8 cm. Blocurilor utilizate vor fi numai de calitatea I.

4.1.2 – Armaturile din OB 37 si PC 52. Armaturile vor corespunde prescriptiilor  STAS 438 / 1 – 80.

4.1.3 – Mortare si betoane conform marcilor din proiect.

4.2 Livrare, Manipulare, Transport, Depozitare

4.2.1 – Blocurile se vor aproviziona pe paleti, evitandu-se spargerea lor. Nu se admit blocuri sparte sau fisurate, sau care nu corespund conditiilor impuse prin STAS-uri si normative in vigoare. Se va asigura depozitarea lor sub soproane, in cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu executiei.

4.2.2 – Cimentul va fi livrat in saci de 50 kg, transportat si depozitat fara posibilitatea umezirii sau inghetului.

4.2.3 – Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala.

4.2.4 – Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau in magazii special amenajate.

4.2.5 – Transportul materialelor se va face cu utilaje speciale, iar durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat punerea in opera a materialelor sa se faca in maxim 10 ore de la preparare.

4.3. Executia peretilor de zidarie

4.3.1 – Zidaria de umplutura

4.3.1.1. – Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre blocuri si mortare, blocurile se vor uda bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare.

4.3.1.2. – Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea zidului, lasandu-se neumplute numai pe o adancime de 1 cm de la fata exterioara a zidului.

4.3.1.3. – Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din doua straturi successive, pe inaltime, atat la intersectii, cat si la ramificatii si colturi, sa se faca pe minim ¼ blocului in lungul zidului si pe ½ blocului pe grosimea lui. Trasarea se va face obligatoriu la fiecare rand; grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar cea a rosturilor verticale de 10 mm. Abaterile admisibile in grosimea rosturilor sunt cele aratate in STAS 10. 110/1-75.

4.3.1.4. – Orizontalitatea randurilor de blocuri se obtine utilizand rigle de lemn sau metal gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie, fixate la colturile zidariei.

Verificarea orizontalitatii se va face cu sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile zidariei.

4.3.1.5. – Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreuperea in strepi.

4.3.1.6. – Legatura dintre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se va face alternativ si anume: primul rand de blocuri se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea, in dreptul intersectiei. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se intrerupe la primul zid al intersectii si asa mai departe. Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi, ramificatii si intersectii sunt cele aratate in P.2–85 “Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie”.

4.3.1.7. – Taierea blocurilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii, ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.

4.3.1.8. – Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladirii se face fie cu ajutorul mustatilor de otel de beton s 8 mm la 60 cm l = 50 cm, fie cu agrafe s 8 mm l = 50 cm fixate cu bolturi impuscate in beton la cca. 60 cm.

4.3.1.9. – Portiunile de zidarie situate in stanga sau dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea de peste 1.00 m se vor ancora ca zidaria plina, cele cu lungimea egala sau mai mica de 1 m, se vor ancora conform Normativului P.2 – 85.

4.3.1.10. – Ancorarea de structura a zidarie intre elementele de beton armat pe suprafata respective se aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura va fi umplut complet cu mortar M.100 –Z.

4.3.1.11. – Protectia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim marca M 50 – Z.

4.3.1.12. – Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza, se va prevedea la colturile si ramificatiile exteriooare in cazul in care nu sunt prevazute, stalpisori din beton, armatura orizontala OB 37 2 s 60 cm la 100 cm lungime.

4.3.1.13. –La fiecare gol de usa vor inzidi cate 3 gheremele de o parte si de alta a golului si cel putin 2 gheremele la fiecare gol de ferestra.

4.3.1.14. – Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor si rezultatele verificarilor se inscriu in procesele- verbale de lucrari ascunse. 

4.4. Specificatii pentru mortare

4.4.1. – Mortarele folosite la lucrarile de zidrie vor fi mortare marca M 50-Z si M 100-Z. Pentru aceste mortare se foloseste cimentul PORTLAND.

4.4.2. – Mortarele vor corespunde normativului C – 17 –82.

4.4.3. – Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat, asigurandu-se urmatoarele conditii: dozarea exacta a componentelor mortarului, amestecarea mortarului pentru omogenizarea si obtinerea unei cat mai bune durabilitatii.

4.4.4. – Calitatea moratrelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in conformitate cu STAS 2634 – 80 „metoda de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita”.

4.5. Executarea lucrarilor pe timp friguros

La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constuctii – C16-84.

4.6. Abaterile admise

4.6.1 – Devieri de la cotele continute in planuri, in plan orizontal sunt admise pana la ±5 cm.

4.6.2. – Diferentele de planeitate, masurate fata de un dreptar de 3 m lungime sunt admise pana la ±5 mm.

4.7. Verificarea calitatii lucrarilor

4.7.1. – Verificarea calitatii lucrarilor se face atat la terminarea unei etape, cat si la receptia lucrarilor prin verificarea :

Verificarea elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate etc) la elementele realizate;

Aspectul general si starea fiecarui element in parte;

Inventarierea tuturor proceselor-verbale de lucrari ascunse;

Corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri, gheremele, buiandrugi etc)

4.7.2. – Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial, investitorul va decide rfacerea elementelor de zidarie necorespunzatoare executate fata de proiect si caietul de sarcini.

4.8. Masuratori si decontari

4.8.1. – Lucrarile de zidarie din blocuri BCA se vor masura si deconta astfel:

Se masoara la metru cub real executat; la grosimi luandu-se in calcul dimensiunile modulate din proiect;

Se vor scadea toate golurile si locasurile elementelor de constructii inglobate in zidarie cu o sectiune mai mare de 0.4 mp;

4.8.2. – Pretul de decontare a zidariei cuprinde montarea si demontarea schelei usoare pe capre pentru lucarri pana la inaltimea de 5 m.

CAPITOLUL 5. TENCUIELI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia tencuielilor aplicate pe suprafetele elementelor de constructii.

5.1 Livrare, Depozitare, Manipulare, Utilizare

5.1.1 Cimentul se transporta in saci de 50 kg si se va depozita astfel incat sa nu fie posibila udarea, murdarirea sau amestecarea cu corpuri straine. Depozitarea se va face in magazii sau soproane, ferite de inghet .

5.1.2 Materialele speciale (praful de piatra, piatra de mozaic) se transporta de la furnizor si se depoziteaza astfel incat sa nu fie posibila murdarirea sau amestecarea cu corpuri straine .

5.1.3 Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor astfel incat sa fie utilizate in bune conditii la tencuielile exterioare sunt :

la mortar de var – ciment M25T pana la 10 ore minimum ;

la mortar de var - ciment M50T si M100T fara intarzietor de priza maximum 10 ore si cu intarzietor de priza pana la maximum 16 ore.

5.2. Conditii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Mortarele de la statiile centralizate pot fi introduse in lucru numai daca transportul este insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora.

Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare va trebui sa corespunda urmatoarelor tasari ale epruvetei etalon.

pentru sprit :

aplicarea mecanizata a mortarului 12 mm

aplicarea manuala a mortarului 9 mm

pentru smir :

aplicarea manuala a moratrului  5-7 mm

aplicarea mecanizata 10-12 mm

pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare tencuieli speciale pentru socluri cu M100T, tencuieli driscuite fin la perete,vopsitorii cu Vinarom pentru exterior, culoarea alba, santuri verticale in tencuieli la limita golurilor.

5.3 Executia lucrarilor

5.3.1 Operatiuni pregatitoare

5.3.1.1 Lucrarile ce trebuie efectuate inainte de inceperea executiei tencuielilor:

controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite ;

terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara cu executia tencuielilor ar putea provoca deteriorarea acestora ;

suprafetele ce se tencuiesc sa nu prezinte abateri mai mari decat cele admise ;

suprafetele suport sa fie curate, plasa de rabit sa fie bine intinsa si legata;

rosturile zidariei sa fie curatate 3-5 mm, iar suprafetele de beton vor fi aduse in stare rugoasa

pe suprafetele exterioare ale peretilor, trasarea se face prin repere de mortar (stalpisori);

se vor fixa repere de mortar la toate colturile cladirii, precum si pe suprafetele dintre golurile ferestrelor si usilor exterioare, repere ce se vor executa din acelasi mortar ca si grundul.

5.3.2 Executia amorsarii

suprafetele de beton ale zidariei de caramida se stropesc cu apa, apoi se amorseaza cu un sprit de ciment si apa;

amorsarea se va face cat mai uniform, fara discontinuitati, fara prelungiri pronuntate, avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait.

5.3.3 Executia grundului

grundul in grosime de 15-20 mm se va executa, pe suprafetele de beton (plasa de rabit) dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului (smirului) si dupa cel putin 1 ora , in cazul suprafetelor de caramida ;

grundul va fi la tencuielile din praf de piatra din mortar M 50- T, iar la tencuielile tip similipiatra din mortar de ciment – var, marca M100-T;

smirul prea uscat se uda cu apa inaintea executarii grundului;

interzis aplicarea grundului pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul ca grundul sa inghete inainte de intarire ;pe timp de arsita se ia masuri contra uscarii rapide;

grundul (ca si spritul) se va aplica pe fatadele cladirilor de sus in jos, de pe schela de fatada independenta montata la circa 50 cm fata de suprafata fatadelor;

inainte de aplicarae tinciului (a tencuielilor speciale) suprafata grundului trebuie sa fie uscata si sa nu aiba granule de var nestins.

5.4 Executarea stratului vizibil

5.4.1 La tencuielile similipiatra, stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar marca M 100-T, confectionat cu piatra de mozaic in loc de nisip finisat buciardat sau pieptanat in asize.

5.4.2 Tencuielile exterioare se vor realiza pe campuri mari din aceeasi cantitate de mortar pregatita in prealabil pentru evitarea diferentei de culoare.

5.4.3 Intreruperea lucrului nu se face la mijlocul suprafetelor pentru evitarea petelor si diferentelor de nuante.

5.4.4 Nu se vor executa tencuielile exterioare la o temperatura mai mica de +5sC.

5.4.5 Dupa executarea tinciului se vor lua masuri de protectie a suprafetelor proaspat tencuite .

5.5 Conditii tehnice pentru calitatea tencuielilor si receptia lor

5.5.1 Surafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse .

5.5.2 In timpul executiei se vor verifica respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipului si compozitia mortarului indicate in proiect, precum si aplicarea straturilor succesive, in grosimea prescrisa.

5.5.3 Se vor urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii fortate sau inghetului.

5.5.4 Rezultatul incercarilor pe epruvetelor de mortar se vor prezenta investitorului in termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot de mortar.

5.5.5 Incercarile de control, la care rezultatele sunt sub 90% din marca prescrisa, conduc la refacerea lucrarilor, cazuri ce se inscriu in registru.

5.5.6 Receptia pe faze de lucrari, se face in cazul tencuielilor exterioare prin verificarea :

rezistentei mortarului;

numarul de straturi aplicate si grosimile respective, cel putin un sondaj la 100 mp;

aderenti la suport si intre straturi sondaj la 100 mp ;

planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor bucata cu bucata ;

dimensiunilor, calitatii si pozitiilor elementelor decorative si anexe (solbancuri, braie, cornise etc) fatada bucata cu bucata .

5.5.7 La receptia preliminara a lucrarilor se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o frecventa de minimum 1/s din frecventa precedenta.

5.5.8 Verificarea aspectului tenculielilor se va face vizual cercetand suprafata tencuita, forma muchiilor intrande si iesinde.

5.5.9 Suprafetele vor fi uniforme, ca prelucare si culoare fara denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi, urme de reparatii locale.

Se va controla corespondenta mortarului (praf de piatra, similipiatra etc) si modul de prelucrare a fetei vazute cu prevederile din proiect sau monstre aprobate.

5.5.10 Muchiile de racordare, spaletii si glafurilor golurilor trebuie sa nu fie vii (rotunjite), drepte, verticale sau orizontale.

5.5.11 Rolbancurile si diferitele profile trebuie sa aiba pantele spre exterior, precum si o executie corecta a lacrimarului.

5.5.12 Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu dreptarul de 2 cm lungime, in orice directie pe suprafata tencuita.

5.5.13 Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin baterii de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile.

5.5.14 Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de 1 mm, un sunet de gol arata calitatea necorespunzatoare si necesita refacerea intregii suprafete dezlipite.

5.6 Masuratori si decontari

5.6.1. Tencuielile se masoara si se platesc la mp de suprafata desfasurata.

5.6.2. Nuturile in tencuieli la fatade se masoara si se deconteaza la metru.

5.6.3. Adaosurile de coloranti se masoara si se deconteaza la kilogram.

5.6.4. Golurile de tencuieli pentru ferestre si usi a caror suprafata este mai mica de 0.5 mp nu se scad din suprafata tencuielilor exterioare cele mai mari de 0.5 mp se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti.

5.6.5. Profilele trase cu sablonul la fatada cu iesinduri mai mici de 5 cm , inclusiv cu latimea de pana la 20 cm, nu se masoara separat , ele incluzandu-se in pretul tencuielilor respective.

5.6.6. Suprafetele partial netencuite in vederea placarii cu placaj (ceramice, piatra etc) sau executarii de ornamentatii se scad din suprafata tencuielilor, fiecare dimensiune ce se ia in calculul acestei suprafete, se reduce cu 5 cm.

CAPITOLUL 6. Structuri metalice

structuri metalice

Generalitati

In acest capitol al Caietului de Sarcini se vor prezenta aspecte legate de achizitionarea, fabricarea, livrarea, depozitarea, montarea, asamblarea si pregatirea pentru vopsire a structurilor metalice, care vor fi realzate de catre Furnizor.

Materiale

Materialele care vor fi folosite sunt urmatoarele:

Otel-beton as per Romanian standard or ASTM A36 or JIS G3101, Class. SS41

Light gauge steel: as per Romanian standard or JIS G3350, Class. SSC41

Furnizorul, la cererea Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia, va pune la dispozitia acestuia certificatele de incercare pentru toate materialele din otel folosite in cadrul lucrarilor civile.

Imbinarile

Daca nu se prevede altfel in desenele de executie sau daci partile implicate nu au cazut de acord sa se foloseasca alta metoda, pentru a se imbina armaturile se va folosi sudura cu arc electric. Sudarea se va executa conform instructiunilor din paragraful 6.1.10. Pozitia si tipul punctelor de sudura va fi conform cu informatiile continute in desenele de executie aprobate.

Perforarea si taierea

Toate gaurile se vor realiza prin perforare. Perforarea si taierea otelului se vor realize perpendicular pe suprafata, in afara de cazul cand se solita altfel. Gaurile realizate prin perforare nu se vor largi prin incalzire.

Standardele de executie

Calitatea materialelor folosite pentru lucrarile de structura metalica.

Materialele folosite pentru lucrarile metalice vor fi in concordanta cu standardele ASTM si JIS;

Proiectarea si specificatiile tehnice vor fi conform Codului AISC (1989), specificatiile ASD;

Constructiile sudate vor fi conform cu prevederile AISC/AWS;

Conexiunile bulonate vor fi conform cu specificatiile AISC;

Alte coduri si standarde aplicabile: AISC, ASTM, AWS, RCSC, ANSI si UBC.

Desenele de executie

Furnizorul trebuie sa pregateasca planurile generale de situatie pentru a arata locatia fiecarei retele de structura metalica, impreuna cu desenele de construire complet dimensionate pentru fiecare element din reteaua metalica; trebuie indicate marimea si pozitia sudurii.

Furnizorul trebuie sa puna la dispozitia Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia o copie a acestor desene de lucru, spre aprobare. Furnizorul trebuie sa verifice corectitudinea tuturor desenelor livrate Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia.

Sectiunile prin structurile metalice de otel prezentate in desenele de lucru nu trebuie modificate fara acordul Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia.

In ciuda aprobarii schitelor, desenelor sau calculelor, Furnizorul ramane responsabil pentru corectitudinea asamblarii si amplasarii lucrarilor metalice.

Tolerante

Fabricatie: Acuratetea dimensiunilor si pozitionarea cuplajelor este de 3 mm, in afara cazului in care se solicita o acuratete mai mare din parea Furnizorului pentru a se obtine astfel tolerantele de constructie mentionate mai jos.

Constructia: Scheletele de rezistenta vor fi construite astfel incat toleranta pozitionarii, verticalitatea, nivelul si unghiul retelelor metalice sa fie de maximum 6 mm din dimensiunile si nivelurile figurate in desene. Toleranta lungimii, latimii si inaltimii totale trebuie sa fie cuprinsa in intervalul 8 – 30 mm.

Generalitati despre montarea lucrarilor metalice

Montarea structurilor metalice se va realiza in concordanta cu standardele recunoscute si aprobate, cu exceptiile urmatoare:

Placile, barele, imbinarile si segmentele trebuie sa fie perfect drepte, plane sau curbe, pentru a obtine tolerantele minime acceptate. Tablele de dublura sau guseele trebuie sa aiba o grosime minima de 8 mm, respectiv 10 mm.

Cand capetele barelor structurilor metalice suporta o comprimare, acestea vor fi curbate la rece si montate astfel incat sa transmita incarcarea pe intreaga suprafata a sectiunii;

Cand capetele barelor structurilor metalice nu suporta o comprimare sau este necesara taierea si gaurirea barelor, acestea vor fi facute la cald sau la rece. Montarea sau taierea manuala se vor realiza numai cu aprobarea Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia.

Resturile metalice rezultate in urma frictiunii la rese sau a taierii la cald trebuie indepartate si slefuite pentru a indeparta materialele oxidabile.

Elementele de intarire drepte si unghiulare trebuie sa fie slefuite cu grija pentru a se potrivi cu profilul structurii pe care se monteaza.

Furnizorul se va asigura ca toate componentele structurii metalice se vor asambla corect si va verifica calitatea executiei lucrarilor metalice.

Nivelurile si trasarea oricarei structuri existente trebuie verificata inainte de executie.

Imbinarile cu buloane

Imbinarile cu buloane se vor realiza in concordanta cu standardele recunoscute si aprobate, cu exceptiile urmatoare:

Gaurile se vor realize conform sabloanelor, iar diametrul acestora nu va depasi 2 mm, mai mare decat piciorul bulonului. Bavurile si ridicaturile trebuie indepartate de pe marginile gaurilor, iar acestea trebuie tratate si curatate conform descrierilor din paragraful 10.2.11, inainte de asamblarea partilor. Gaurile nu trebuie perforate fara aprobarea scrisa a Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia.

Buloanele, inclusiv cele de sustinere, trebuie sa fie galvanizate la cald si trebuie sa indeplineasca urmatoarele specificatii, daca nu se stablieste altfel in paragraful 8.8:

Rezistenta la rupere: 800 N/mm2;

Punct de rupere:   640 N/mm2.

Toate buloanele trebuie sa aiba saibe de etansare sub piulita, pentru a nu afecta portiunea tratata a gaurii;

Acolo unde capetele buloanelor sau piulitele apasa oblic suprafetele, trebuie adaugate saibe cu suprafata conica, pentru a permite existenta unei suprafete de reazem a buloanelor.

Furnizorul trebuie sa fie raspunzator pentru asigurarea grosimii tuturor imbinarilor prin buloane, iar la terminarea lucrarilor acestea trebuie verificate de Beneficiar sau de reprezentantii acestuia.

Sudarea

Procedeul de sudare se va realiza conform reglementarilor in vigoare. In mod aditional, trebuie respectate urmatoarele reglementari:

Masina de sudare vor fi in perfecta stare de functionare, sudarea fiind executata intr-o maniera eficienta de personal calificat in domeniu, dotat cu echipament de protectie adecvat;

Manipulatorii si succesiunea proceselor de sudare vor fi adecvate lucrarii;

Suprafata care trebuie sudata trebuie pregatita in prealabil si pastrata curata in timpul sudarii;

Toate sudurile for fi finalizate si realizate dintr-un numar adecvat de puncte de sudura, vor fi pastrate curate, fara urme de zgura, iar zgura aderenta va fi indepartata cu precautie de pe suprafata expusa sudarii imediat dupa realizarea unui punct de sudura;

Amplasarea punctelor de sudura va fi potrivita pentru facilitatile Furnizorului privind fabricarea, manuirea, transportul, construirea si valabilitatea materialelor. Punctele de sudura vor fi in formi de « V » cu etansare sudata pe verso. Doua puncte de sudura de pe aceeasi parte nu pot avea puncte comune, astfel incat acolo unde un punct de sudura merge pe o linie continua, al doilea punct de sudura va fi decalat la intalnirea cu primul punct cu o distanta de cel putin 20 de mai mare decat grosimea placii sudate.

Grosimea sudurii in colt in conexiunile principale este de minimum 6 mm;

Sudarea este permisa doar pentru indeplinirea scopul lucrarii si poate fi realizata in zonele prevazute in desene;

Inainte de inceperea procesului de sudare, suprafata trebuie slefuita cu bare de metal pentru a indeparta urmele de vopsea, murdarie, grasimi, etc. Dupa sudare, suprafata va fi complet revopsita.

Sudorii

Toate lucrarile de sudare vor fi realizate de personal calificat in domeniu, cu o larga experienta in sudarea armaturilor. Toti sudorii vor fi calificati pentru executarea lucrarilor civile de o institutie autorizata.

Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia copii ale certificatelor de atestare, inainte ca sudorii sa inceapa munca pentru prezentul proiect. Aceste certificate se vor considera ca fiind valide pe o perioada de maximum 6 luni de la data obtinerii acestora. Tipul materialelor si electrozilor folositi vor fi corespunzatori tipului sudurii si otelului.

Testarea sudurilor

Sudurile importante vor fi testate cu radiografii gamma de catre o companie sau institutie care, in opinia Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia, este apt pentru a realiza aceasta testare si este independent. Costul acestor teste va fi suportat de Beneficiar, dar Furnizorul trebuie sa includa in pretul sau testarea a 10 puncte de sudura. Beneficiarul sau reprezentantii acestuia vor indica care suduri trebuie testate.

Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia testele originale si filmele corespunzatoare. Toate costurile aditionale pentru testarea sudurilor, cauzate de suduri defecte, ca de exemplu vizite, filme suplimentare, rapoarte de inspectie, vor fi suportate de Furnizor.

Construirea pe santier

Furnizorul va realiza toate lucrarile care implica descarcarea, manipularea, construirea si vopsirea specifica si va furniza toate echipamentele si utilajele necesare, inclusiv esafodajele de schelarie necesare pentru realizarea acestor operatii. Toate materialele vor fi depozitate dupa descarcare pana cand vor fi necesare pentru construirea retelelor de armatura in zonele special desemnate si aprobate de Beneficiar sau de reprezentantii acestuia.

Stabilitatea lucrarilor structurale

Furnizorul va fi responsabil pentru stabilitatea lucrarilor structurale, atat in timpul executarii lucrarilor de constructie, cat si dupa finalizarea acestora si va adopta toate masurile necesare prin adaugarea contravantuirilor si ancorarilor temporare pentru a asigura rezistenta la vant adecvata. Dupa completarea constructiei, contravantuirile vor fi indepartate astfel incat sa se obtina stabilitatea structurii, prin metodele prevazute in desenele de executie.

Cimentarea

Pentru cimentarea armaturilor de sustinere ale coloanelor si grindelor cu zabrele, se va folosi un material de cimentare care nu se contracta.

Furnizorul va fi responsabil de cimentarea nivelurilor figurate in desenele de executie. O toleranta de 3 mm va fi acceptata la acest nivel. Metoda de cimentare aleasa va fi corespunzatoare cu recomandarile producatorului pentru a asigura o cimentare uniforma.

Protectia lucrarilor metalice

Furnizorul va fi responsabil pentru protectia lucrarilor metalice si pentru vopsirea acestora, pana la semnarea procesului verbal de predare-primire semnat cu Beneficiarul sau reprezentantii acestuia. Furnizorul va lasa lucrarile metalice dupa constructie in stare curata si va realize toate operatiunile de curatare pe cheltuiala proprie.

Inspectiile si testarea

Pentru inspectii si testari, se va tine cont de:

La cererea Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia, in scris, Furnizorul va aranja ca materialele si/sau lucrarile care vor fi folosite in cadrul lucrarilor permanente sa fie disponibile in ateliere sau pe santier;

Procedura de testare, precul si costul oricarui test, vor fi stabilite inainte de inceperea testelor;

Daca rezultatul testelor arata ca materialul sau lucrarea prezinta un defect de orice fel, costul testarii va fi suportat exclusiv de catre Furnizor. In schimb, daca acest rezultat este satisfacator, costul testarii, dar nu la orice frecventa, va fi suportat de catre Furnizor.

Furnizorul este total responsabil ca toate inspectiile pentru controlul calitatii materialelor si lucrarilor sa fie integrate in lucrarile permanente realizate de acesta pe santier si nu trebuie, sub nici un motiv, sa va bazati pe inspectiile sau testarile pe care Beneficiarul sau reprezentantii acestuia au ales sa le realizeze.

Pregatirea armaturilor pentru vopsire

Retelele de armatura trebuie curatate pentru a se indeparta materialele corozive de pe acestea. Toate materialele pierdute si praful se indeparteaza prin aspirare, iar suprafetele vor fi total lipsite de umiditate.

Imediat dupa incheierea acestei operatiuni, armaturile vor fi acoperite cu un strat de grund, dupa cum este descris in Capitolul 10: “Glazurare, vopsire si decorare” din acest Caiet de sarcini.

Protectia

Furnizorul va fi complet responsabil pentru protectia ulterioara a voselei atat in atelier, cacat si in timpul transportului, depozitarii si utilizarii.

In timpul folosirii, se vor lua masuri de siguranta pentru a preveni aparitia oricaror probleme. Locul in care este depozitata vopseaua va fi separat cu bare de lemn de restul depozitului.

Orice defect aparut in timpul procesului de gaurire va fi corectat de Furnizor prin indepartarea grundului, si revopsirea metalelor.

Galvanizarea

Daca nu se specifica altfel in desenele de executie, toate retelele de otel folosite la exterior, sau cele pentru care s-a realizat o descriere speciala in prezentul Caiet de sarcini sau este figurat in desenele de executie, vor fi acoperite cu un strat protector de zinc cu o grosime de cel putin 60 microni, aplicat printr-un procedeu de galvanizare la cald. Inainte de inceperea acestui procedeu, otelul va fi pregatit prin razuire. Furnizorul va tine cont de dimensiunile maxime ale pieselor care vor fi galvanizate prin aceasta procedura, pentru a-si pregati astfel desenele de executie.

Articolele care nu pot fi galvanizate prin procedura mentionata mai sus, vor fi protejate prin acoperire cu zinc avand o grosime de cel putin 40 microni, aplicata prin stropire sau cu o alta metoda aprobata. Suruburile, piulitele si saibele folosite pentru asamblarea pieselor din otel galvanizat vor fi protejate printr-un strat protector de zinc, aplicat prin zincare prin difuziune sau un alt procedeu comparabil. Piesele deformate in timpul procedeului de galvanizare la cald vor fi reindreptate. Pagubele asupra invelisului de zinc vor fi reparate cu o vopsea bogata in zinc, aprobata de Furnizor.

Lucrarile civile din otel si curatirea prin jet de nisip

Pe langa recomandarile stipulate in paragraful 5.1, Furnizorul se va supune si cerintelor urmatoare :

Articolele din otel vor fi fabricate intr-un atelier echipat corespunzator si nu va fin permisa fabricarea acestora pe santier, fara permisiunea scrisa a Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia. Aceasta permisiune va fi obtinuta doar pentru realizarea pieselor mici din otel ;

Articolele din otel trebuie depozitate in mod corespunzator pe santier, intr-un loc ferit de umezeala, curat, protejat prin bare de saparare din lemn, inaintea constructiei;

Curatirea prin jet de nisip nu este permisa pe santier;

Furnizorul il va invita pe Beneficiar sau pe reprezentantii acestuia sa verifica si sa aprobe pregatirea substratului, inainte de aplicarea vopselei.

Sudarea si taierea

Pe langa reglementarile stipulate in paragrafele 5.1.2 si 5.1.4, Furnizorul va indeplini si urmatoarele cerinte legate de lucrarile de sudare realizate pe santier:

Masinile de sudare vor avea trei faze, 400 V sau vor fi actionate direct cu motor diesel;

Langa fiecare masina de sudare se va prevedea un extinctor (cu un continut de 10 kg) ;

Inainte de inceperea lucrarilor de sudare, trebuie obtinuta o permisiune scrisa din partea Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia. Aceste lucrari nu vor fi executate fara aceasta permisiune.

Echipamentele pentru taierea autogena vor respecta urmatoarele conditii:

- Furtunurile vor fi in bune conditii de operare;

- Buteliile de oxigen trebuie sa aiba chei speciale pentru deschidere si inchidere;

- Instalatiile de retur trebuie sa fie montate;

- Buteliile de gaz trebuie sa fie instalate si transportate cu ajutorul unor trailere speciale;

- Fiecare echipament de taiere autogena va fi dotat cu un extinctor de tipul celor pentru masinile de sudare.

CAPITOLUL 7. DULGHERIE, TAMPLARIE, FERONERIE SI TINICHIGERIE

DULGHERIE SI TAMPLARIE

Calitatea materialului lemnos

Toate materialele lemnoase folosite in acest proiect vor fi din lemn tare, avand cea mai buna calitate posibila pentru zona in care este amplasat proiectul, fara seva, crapaturi, spatii, noduri, perforari sau alte defecte serioase. Toate materialele lemnoase trebuie sa fie uscate corespunzator.

Tipurile materialului lemnos

Tipul materialului lemnos pentru tamplarie, care este in mod normal ascuns si nu trebuie vopsit sau lacuit se va regasi in lista de materiale / producatori aprobate si atasata Caietului de sarcini. Toate materialele lemnoase vor fi tratate cu un material de protectie pentru lemn, conform descrierilor din paragraful 6.1.4.

Mostre de material lemons vor fi puse la dispozitia Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia pentru a se putea realiza o comparatie ulterioara. Materialul lemnos folosit va trebui sa fie acelasi cu mostrele livrate Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia.

Continutul de umezeala

Continutul deumezeala pentru materialul lemons folosit la lucrarile de tamplarie trebuie sa fie de maximum 10 %, iar acesta trebuie mentinut pana la finalizarea lucrarilor. Beneficiarul sau reprezentantii acestora pot solicita dovezi privind corectitudinea continutului de umezeala al materialului lemons folosit, iar aceste dovezi trebuie puse la dispozitia Beneficiarului inainte de fixarea tamplariei.

Tratamentul de protectie pentru materialele lemnoase

Materialele lemnoase folosite pentru lucrarile de tamplarie, conform descrierilor din paragraful 6.1.2,, vor fi tratate anterior folosirii cu materiale speciale de protectie aplicate prin periere. Materialele de protectie folosite trebuie aprobate. Tratamentul trebuie realizat tinand cont de instructiunile producatorului, la finalizarea procedeeelor de taiere, lustruire si fixare a tamplariei. Daca materialul elmnos tratat este taiat din greseala, se va aplica pe suprafata taiata un strat generos de material de protectie.

Dimensiuni

Materialele lemnoase brute vor avea dimensiunile stabilite de Furnizor, in afara situatiilor in care sunt permise mici variatii datorita taierii cu fierastraul. Materialele lemnoase prelucrate trebuie sa fie geluite, perforate si prelucrate la dimensiunile si formele corecte, conform desenelor de executie.

Tamplaria exterioara

Toate materialele lemnoase exterioare vor afi prelucrate conform specificatiilor din desenele de executie, daca nu se solicita altfel. Tamplaria poate fi lasata in stare bruta, daca nu se specifica sa fie prelucrata sau daca nu este necesara prelucrarea acesteia pe una sau mai multe parti pentru a putea putea fi aplicate pe acestea materiale specifice de finisaj.

Placaje de furnir

Placajele de furnir folosite in cadrul acestui proiect vor fi de cea mai buna calitate. Grosimea placajelor va fi conform standardelor in vigoare, conform desenelor de executie. Toate placajele de furnir trebuie sa aiba suprafata rezistenta la apa.

Noduri

Suprafata lemnoasa care va fi vopsita poate avea mici noduri, cu diameter de maximum 0.04 m, iar nodul nu trebuie sa ocupe mai mult de jumatate din latimea suprafetei.sound

Pe suprafetele care vor fi lacuite, sunt acceptabile doar canales au noduri de mici dimensiuni.

Contractarea tamplariei

Asamblarea, conexiunea si fixarea tamplariei trebuie realizata fara ca contractarea tamplariei in orice directie sa nu afecteze trainicia si aspectul tamplariei finale si sa nu provoace stricaciuni materialelor invecinate.

Montarea tamplariei

Toate lucrarile necesare pentru o corecta montare a tamplariei, ca scobirea, imbinarea in colturi, intinderea, canelarea, ajustarea, frezarea, realizarea tocurilor, faltuirea vor fi realizate de catre Furnizor, la cele mai inalte standarde de calitate.

Furnizorul va asigura toate placile de metal, suruburile, cuiele si alte articole de fixare pentru o montare corespunzatoare a tamplariei, chiar daca acestea nu sunt figurate in desenele de executie.

De asemenea, furnizorul se va ocupa si de realizarea cofrajelor si de fixarea adecvata a acestora, folosind dispozitivele standard de fixare.

Trasabilitate

Atunci cand tamplaria va trebui montata pe conturul neregulat al unei suprafete, aceasta trebuie indreptata, pentru o buna fixare a tamplariei.

Plintele

Plintele se vor realiza din materiale lemnoase speciale si vor avea 100 mm inaltime si 18 mm grosime. Plintele se monteaza dupa aplicarea lacului pentru pardoseli. Plintele vor fi fixate folosind cuie fara cap, ascunse in materialul lemnos sau folosind alte metode asemanatoare de prindere. Suprafata plintelor va fi fie vopsita, fie lacuita.

Desenele Furnizorului

Furnizorul va pregati desene de executie corespunzatoare, pe care le va pune al dispozitia Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia spre aprobare.

Corectarea defectelor de lucru

Daca vor aparea contractari si deformari ale tamplariei inainte de terminarea perioadei de responsabilitate asupra defectelor, aceste defecte trebuie corectate, spre multumirea Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia, lucrarile fiind facute pe cheltuiala Furnizorului.

Feronerie

Generalitati

Toate materialele metalice folosite in cadrul acestui proiect vor fi obtinute de la producatori cunoscuti si acceptati de ambele parti. Materialele metalice folosite for fi in concordanta cu desenele de lucru. Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia desene de lucru si grafice de executie, spre aprobare.

Materialele metalice se vor potrivi usilor si ferestrelor pentru care vor fi folosite si trebuie sa fie functionale, atractive si durabile.

Balamalele

Balamalele vor fi confectionate din otel inox de mare rezistenta, de tipul si dimensiunile celor indicate in diagrame si in desenele de executie. Daca nu se figureaza altfel in desenele de executie, nu se vor folosi mai mult de trei balamale pentru sustinerea unei usi.

Incuietorile

Incheietorile vor fi conform tipului mentionat in desenele de executie. Fiecare incuietoare care va fi inchisa cu cheie va avea 3 chei disponibile, conform descrierilor din paragraful 6.2.2.

Suruburile de fixare

Toate materialele metalice, inclusiv balamalele, manerele, etc. vor fi fixate prin intermediul suruburilor, confectionate din acelasi material ca si articolele pe care le sustine. Orice surub deteriorat in timpul insurubarii va fi retras si inlocuit cu un surub nou.

Lucrarile civile de tinichigerie

Usile, ferestrele si ramele metalice

Usile si ramele metalice vor fi confectionate table de otel galvanizate avand pervazul de usa de 4.4 cm grosime, conform detaliilor prezentate in desenele de executie si toate suprafetele exterioare si conexiunile vor fi netezite cu grund pentru a forma astfel un substrat adecvat pentru vopsea. Usile se vor fixa inchide usor, fixandu-se fara dificultate pe tocul metalic la inchidere si deschidere. Toate materialele metalice folosite la confectionarea usilor vor fi conform standardelor in viguare in ceea ce priveste tipul si calitatea acestora. O placuta de otel de 3.2 mm grosime va fi adaugata pentru a intari placa metalica din dreptul incuietorii, sau in alte locuri in care se va considera necesar.

Ferestrele metalice si tocurile usilor vor fi umplute cu mortar inainte de montare si vor fi dotate cu ancore avand tipul, marimea si amplasamentelor conform desenelor. Ancorele vor fi total incluse in blocurile de zidarie inconjuratoare sau in structura de beton.

Daca este descris sau precizat in desenele de executie si/sau in reglementarile particulare, usile si tocurile acestora se vor realiza din otel inox, avand aceeasi grosime ca cea mentionata mai sus.

Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului desene de executie pentru toate usile si ferestrele metalice, spre aprobare.

Conductele din otel

Conductele din otel pentru tronsoanele de teava vor fi furnizate si pozitionate in cofrajele planseului, coloanelor si transversale, in concordanta cu desenele de executie.

In locurile in care este posibila aparitia scurgerilor, conductele vor fi dotate cu placute de otel de 3 mm, sudate la unghiul corespunzator. Conductele din otel vor fi galvanizate la cald.

Capace

Conform desenelor, se vor realize capace din otel din tabla de 4-6 mm. Gurile de vizitare vor avea un cadru din otel inox avand dimensiunile 60 x 60 x 5 mm, cu o banda din otel sudata continuu pentru a se putea incadra capacul metalic. Cadrele vor fi ancorate folosindu-se benzi de otel de 20 x 3 mm.

Capacele vor fi furnizate cu corniere de rigidizare avand cadrele din otel inox cu dimensiunile 50 x 50 x 5 mmsi locuri speciale pentru depozitarea sculelor. Capacele si cadrele metalice vor fi galvanizate la cald.

Capace din beton pentru gurlie de vizitare

Conform desenelor, se vor executa si capace de vizitare din beton. Aceste capace vor fi realizate pe cadre realizate din segmente de otel inox. Cadrele capacelor vor avea dimensiunile 60 x 40 x 4 mm in care sunt sudate vergele de armatura de 10 mm in ambele directii la o distanta de 100 mm. Cadrele vor fi galvanizate la cald. Capacele vor fi umplute cu beton si vor fi finisate ca si planseul alaturat.

Capace pentru conductele de cabluri

Conductele de cabluri vor fi prevazute cu capace de vizitare din otel. Conductele de cabluri vor avea un cadru din otel inox realizat din segmente de otel 60 x 60 x 5 mm, sudate continuu cu o o banda de otel avand dimensiunile 20 x 3 mm amplasate la aproximativ 400 mm..

Capacele vor fi realizate din tabla de metal avand grosimea 4-6 mm si vor dotate cu vergele de armatura suficient de puternice pentru incarcarile aparute in acea zona. Capacele si cadrele acestora vor fi marcate corespunzator. De asemenea, acestea vor fi galvanizate la cald.

Capacele tip gratii pentru canalele de scurgere

Capacele tip gratii pentru canalele de scurgere vor fi dimensionate si realizate in concordanta cu desenele de executie si pot fi atat galvanizate la cald, cat si realizate din otel galvanizat, dupa cum se precizeaza si in desene.

Scarile fixe din otel

Scarile fixe vor fi realizate fie din trepte de otel, fie din placi metalice cu grosimea de 4-6 mm, conform desenelor de executie. Treptele vor fi realizate conform acestor desene.

Paletajul platformelor de lucru

Paletajul platformelor de lucru din otel si a palierelor vor fi realizate din placi metalice avand grosimea 4-6 mm si vor fi pozitionate si fixate cu buloane sau suruburi sau din grilaje, conform desenelor de executie. Platforma va suporta o incarcare de 2.5 kN/m2, in afara cazului in care se stipuleaza altfel in desene.

Cand platforma se conecteaza cu o scara fixa, placile metalice cor avea un capat ascutit deasupra latimii scarii.

Balustradele de tip industrial

Conform desenelor, platformele, scarile fixe, palierele si coridoarele realizate din otel sau beton armat vor fi dotate cu balustrade constand din traverse fixe din tevi de otel avand diametrul 48.6-41.7 mm, grilaje intermediare din tevi de otel avand diametrul 34-27.6 mm si stalpi de balustrada din benzi de otel avand dimensiunile 60 x 6 mm, maximum 1200 mm. Stalpii de balustrada vor avea inaltimea de 100 mm si 8 mm grosime pentru placile de baza.

Balustradele instalate de-a lungul peretilor vor fi realizate din tevi de otel cu diametrul 48.6-41.7 mm, grilajele suportand maximum 1200 mm c/c.

Plasele metalice

Cind sunt figurate in desene plasele metalice, acestea for consta din tesaturi de sarma incretita avand lumina conform desenelor, realizate din sarma galvanizata de 2.6 mm acoperite cu un strat de zinc, conform reglementarilor in vigoare.

Plasa metalica va fi fixata cu ajutorul ramei metalice, pozitionata de-a lungul tuturor capetelor plasei si cu grilaje orizontale intermediare la o distanta de maximum 600 mm.

Rama metalica va fi confectionata din tevi de otel, segmente tubulare sau provile din materiale laminate, conform desenelor de executie. Doua capete ale plasei sunt sudate de rama metalica.

Protectia colturilor

Protectia planseului: conform desenelor, marginile din beton ale planseului se vor proteja cu segmente din otel galvanizat, ancorate conform detaliilor din desenele de executie.

Toate capetele de protectie vor fi vopsite in culorile galben si negru.

Ghidajele

Ghidajele din tevi de otel, dimensionate si slefuite conform desenelor de executie, umplute cu beton si incastrate cel putin 0.25 m in planseul de beton, vor fi instalate urmarind instructiunile din desene. Acestea vor fi vopsite in culorile galben si negru.

Grilajele de protectie

Bornele, grilajele de protectie, etc. vor fi instalate conform desenelor de executie. Ele vor fi vopsite in culorile galben si negru, folosind o metoda de aplicare aprobata a vopselei epoxidice.

Structuri metalice diverse

Structurile metalice diverse ca de exemplu butoanele de anorare, benzile si placile de conectare vor fi instalate conform desenelor de executie si vor fi fixate prin intermediul unor mijloace de fixare potrivite.

lucrari civile din otel inox

Materiale

Daca nu se specifica altfel in Reglementarile particulare sau in desenele de executie, pentru toate articolele din otel inox din cadrul acestui proiect se va folosi otel inox de tipul si calitatea SS 304.

Executia lucrarilor civile din otel inox

Constructiile din otel inox se vor conecta folosind suruburi si piulite din acelasi material. Sudarea se va realiza prin intermediul procedeului de sudare cu argon si folosind electrozi de sudura din otel inox. Toate sudurile vor fi slefuite pana cand se obtine aceeasi finete a materilului de constructie. Conform desenelor, unele suprafete se vor poliza.

Dupa terminarea lucrarilor, suprafetele de otel inox vor fi curatate cu grija pentru a indeparta eventualele pete.

Decaparea

(A) Decaparea lucrarilor civile din otel inox.

Jgheaburile, recipientele, etc. din otel inox vor fi decaparate pentru a obtine o suprafata metalica stralucitoare, rezistenta la coroziune.

Tratamentul

Pentru realizarea decapararii, se vor realiza, in ordine, urmatorii pasi:

Curatarea

Uleiurile, murdaria, stropii de sudura si orice alte materiale straine care adera la suprafata din otel inox vor fi indepartate prin stropire cu apa sau solventi organici, sau, acolo unde este cazul, si prin razuire, slefuire, etc.

Decapararea

Compozitia chimica a solutiei de decaparare:

10 vol. % HN03 (65% acid azotic)

2.5 vol. % HF (70% acid fluoric)

2.5 vol. % H2S04 (98% acid sulfuric)

Temperatura de decaparare = temperatura inconjuratoare

Durata decapararii = conform suprafetei, pana la 30 minute

Daca se doreste folosirea altor solutii pentr decaparare, este necesara aprobarea Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia.

Clatirea

Clatirea se va face cu apa de la robinet.

Tratamentul ulterior

Tratamentul suprafetei prin periere si/sau agenti de spalare.

Neutralizarea

Solutie 5% Na2C03 (solutie 5% soda caustica)

Oxidarea

10% vol. on HN03 (65% acid azotic)

Durata: 5 minute.

Pasta decapanta

Pentru a decapara obiectele din otel inox deja instalate, recipeintii de dimensiuni mari, etc., unde este nevoie doar de decapararea sudurilor, se va folosi o pasta decapanta. Aceasta pasta se va prepara conform descrierilor de la punctul (A) 2), la care se adauga SiO2. Sudurile se vor acoperi cu un strat de pasta avand grosimea 5-10 mm, si se va mentine, pentru a-si face efectul, timp de aproximativ 30 minute. Apoi, pasta decapanta va fi spalata conform instructiunilor de la punctul (A). Solutiile de neutralizare si oxitare se vor aplica folosind un burete, iar dupa o perioada scurta de reactie, obiectul se va spala cu apa de la robinet.

CAPITOLUL 8. FINALIZAREA PERETILOR

Lucrari de tencuiala

Materiale

Nisipul, apa si cimentul vor indeplini cerintele stipulate in Capitolul 4 din prezentul Caiet de sarcini. Se va folosi var alb, sub forma unei pulberi uscate, fara bulgari.

Pregatirea suprafetei pentru tencuiala

Suprafetele de beton si peretii se vor usca, intr-o perioada de timp adecvata. Nu este permisa inceperea operatiunii de tencuiala a peretilor, daca acestia nu sunt complet uscati.

Pe suprafetele de beton, se vor forma artificial asperitati prin buciurdare. Grasimile, petele de ulei si alte materiale care pot restrictiona adeziunea tencuielii vor fi indepartate inainte de pregatirea suprafetei.

Furnizorul poate sa foloseasca un liant intre tencuiala si beton, dupa primirea aprobarii pentru tipul liantului folosit de la Beneficiar sau reprezentantii acestuia.

Toate suprafetele vor fi atent periate pentru a se indeparta eflorescentele si toate materialele exfoliate si libere.

Suprafetele tavanelor ce se tencuiesc vor fi stropite cu apa si se vor amorsa cu un sprit de ciment de 3 mm grosime. Suprafetele de beton sau elemente prefabricate se amorseaza (dupa stropire cu apa) cu un amestec de ciment si apa (lapte de ciment).

Tencuiala propriu-zisa

Daca suprafata peretilor este suficient de dreapta si verticala, tencuiala se poate executa intr-un singur strat. In schimb, daca suprafata nu indeplineste aceste reglementari, tencuiala peretilor se va realize in doua straturi.

Se vor forma niste repere de ghidaj, pentru a aduce suprafata la acelasi nivel. Grosimea maxima a fiecarui strat nu poate depasi 10 mm, iar grosimea finala a celor doua straturi nu va depasi 20 mm.

Daca este nvoie de aplicarea a doua straturi de tencuiala, atunci primului strat i se permite sa se fixeze inainte de crestarea si aplicarea celui de-al doilea strat. Inainte de aplicarea celui de-al doilea strat, suprafata se va stria.

Inainde de aplicarea celui de-al doilea strat, se permite uscarea si compactarea completa a primului strat. Pentru ca uscarea sa nu aiba loc rapid, prin stropire cu apa.

Suprafata tencuielii va fi testata asupra aspiratiei cu o perie uda, inaintea aplicarii stratului final.

Tencuiala se va aplica cu mistria si suprafetele vor fi nivelate cu drisca. Tencuiala se va mentine umeda pe o perioada de sapte zile de la aplicare.

Stratul mai gros al tencuielii este un mortar format din: 1 parte ciment, 1 parte var si 3 parti nisip. Tencuiala superioara este formata din: 1 parte ciment, 2 parti var si 6 parti nisip, dar Furnizorul poate propune spre aprobare Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia alte componente sau proportii. Cimentul, varul si nisipul vor fi amestecate in stare uscata si va fi adaugata o cantitate suficienta de apa, pentru a se obtine consistenta dorita. Tencuiala va fi folosita timp de o ora dupa adaugarea apei. Tencuiala uscata nu se va refolosi.

Un material hidrofug de la un producator autorizat va fi adaugat in mortar pentru tencuiala exterioara.

Tencuiala cu finisare cu mistrie din otel

Conform desenelor de executie, tencuiala va fi executata conform paragrafului anterior si imediat dupa tencuiala suprafata va fi curatata usor cu o mistrie din otel.

Reparatii

Toate lucrarile de tencuiala care prezinta anumite defecte, avand structuri diferite, vor fi indepartate si reparate spre satisfactia Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia. Repararea defectelor se va face prin indepartarea tencuielii de pe o suprafata rectangulara cu un mecanism de taiere special. Aspirarea tencuielii vechi se va face prin intermediul apei. Lucrarea trebuie facuta cu grija pentru a nu afecta celelalte zone tencuite.

Protectia tencuielii

Cand este necesar, lucrarile de tencuiala finalizate se vor proteja impotriva avariilor mecanice sau de alt fel prin intermediul imprejmuirilor.

Protectia colturilor exterioare

Toate colturile interioare pana la inaltimea de 2.10 m inainte de finisarea plnaseului va fi armata cu borduri galvanizate, folosind produsele aprobate. Toate colturile exterioare ale tencuielii vor fi chesonate (15 mm).

Margini de protectie

Conform desenelor de executie, sau oricand se considera necesar pentru o incheiere corespunzatoare a tencuielii, se vor folosi margini de protectie din otel galvanizat.

Retele din otel

Tencuielile cu o grosime mai mare de 20 mm vor fi realizate pe o retea din fire de otel usor galvanizat, avand diametrul: 0.8 mm10 mm. Reteaua aplicata are o largime de aproximativ 150 mm si se aplica in tencuiala, in locurile de imbinare dintre pereti.

Tratamentul suprafetelor netede ale peretilor

Suprafata peretilor, inclusive imbinarile dintre pereti, vor fi umplute pentru a se obtine textura dorita folosind mortar pentru tencuiala, conform descrierilor de mai sus.

Placajele interioare

Faiantarea

Aplicarea faiantei se va executa conform desenelor, in etape. Marimea placilor de faianta va fi conform desenelor de executie. Placile de faianta vor proveni de la un producator autorizat. Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia mostre din placile de faianta, pentru a le compara cu cele aplicate. Placile de aceeasi culoare vor fi achizitionate in acelasi timp, pentru ca Furnizorul sa fie sigur ca acestea au aceeasi culoare.

Executarea tencuielii din ciment pentru umplerea peretilor

Tencuiala cu ciment, ca baza pentru umplerea peretilor, se va realiza intr-un singur strat, avand o grosime medie de 10 mm. Tencuiala se va executa conform descrierilor din capitolul anterior. Mortarul pentru tencuiala contine o parte ciment si 3 parti nisip.

Aplicarea faiantei

Placile de faianta vor fi lipite de tencuiala cu ajutorul unui adeziv aprobat pe baza de ciment sau echivalent. Furnizorul va urma strict instructiunile date de producatorul adezivului.

Conexiunile cu conducte, instalatiile sanitare, etc.

Pozitia conductelor, etc. se va determina inainte de aplicarea faiantei. Conexiunile se vor face cu grija, taind faianta pentru a se putea fixa in jurul conductei. Taierea se va realiza cu instrumente speciale.

Imbinarile

Inainte de inceperea procesului de aplicare a faiantei, trebuie determinate pozitia placilor pe perete si imbinarile dintre acestea, pentru a se realiza un numar cat mai redus de taieri. Latimea imbinarilor se va determina pentru tot proiectul inainte, in urma unei discutii cu Beneficiarul sau reprezentantii acestuia.

Imbinarile se vor umple cu un mortar format din 2 parti de nisip fin (cernut) si ciment alb sau ciment alb amestecat cu pigmentii selectati.

Curatarea suprafetei acoperite cu faianta

Inainte de finalizarea practica a proiectului, toate suprafetele acoperite cu faianta vor fi curatate. Imbinarile se vor lasa pline, drepte si nepatate. Dupa curatare, se poate aplica un strat de ceara.

Protectia

Daca se considera necesar, suprafetele acoperite cu faianta se pot proteja impotriva avariile mecanice sau de orice alta natura cu ajutorul unor scanduri, pana la fixarea totala a faiantei.

CAPITOLUL 9. FINISAREA PARDOSELII

Generalitati

Grosimea lacului pentru pardoseala

Grosimea amestecului de lacuri pentru pardoseala nu trebuie sa fie mai mica de 40 mm, in afara cazului in care se prevede altfel in Reglementarile particulare, sau in desenele de executie.

Calitatea lacului pentru pardoseala

Calitatea materialelor constituente din lacul pentru pardoseala ca si reglementarile pentru felul in care va arata aceasta suprafata sunt descrise in prezentul Capitol. Suprafetele vor fi fine, nivelate (cu exceptia zonelor in care sunt necesare pantele) si fara asperitati. O atentie deosebita se va acorda punctelor de reper pentru finalizarea pardoselii folosind dalele pentru pardoseala.

asperitatile pardoselei

Pregatirea podelei oarbe

Suprafata pardoselei pe care se vor executa lucrarrile de finisare nu va depasi 25 metri patrati. Plaveele se vor aseza alternative si pozitionarea imbinarilor trebuie sa coinicda, pe cat posibil, cu fundamentul de beton. Podeaua oarba de beton rigida va fi curatata, fara urme de grasime, buciurdata pentru o mai buna adeziune si udata peste nopaapte. Chiar inainte de inceperea lucrarii de finisare, podeaua va fi netezita cu un mortar format dintr-o parte de ciment si o parte de pietris fin.

Compozitia

Mortarul avand grosimea solicitata se va aplica intr-un singur strat. Acesta va fi format din: 1 parte ciment, 1 parte nisip, 2 parti pietris fin (parti de volum). Cantitatea de apa adaugata va fi cat mai mica posibil.

Aplicarea stratului de mortar

Se va aplica un singur strat de mortar; compactarea se va realiza cu o soneta manuala cu berbec.

Mortarul se va aplica in benzi de maimum 6 m, avand puncte de reper la ambele capete ale benzii, sau cu puncte de reper pe o singura parte a benzi, daca adiacent a mai fost aplicat un strat de mortar;

Primul nivel se va obtine folosind un profil tubular de aluminiu (2” x 6”) sau o conducta de otel galvanizat de 6” pentru a nivela mortarul, tinand cont de punctele de reper.

Finisarea stratului de mortar

Imediat dupa aplicare, stratul de mortar va fi finisat folosind o mistrie, darn nu in mod excesiv. Finisarea cu mistria se va realiza inainte de intarirea mortarului. Atat in cazul in care se vor aplica dale de pardoseala, cat si in cazul in care se vor aplica placi de gresie, suprafata podelei oarbe trebuie nivelata, fara ridicaturi sau gauri.

Maturarea si protejarea suprafetei

Pardoseala se va pastra umeda timp de 7 zile dupa aplicarea stratului de mortar si in timpul acestei perioade, aceasta nu va fi expusa traficului sau nu va fi folosita pentru depozitarea materialelor.

Curatarea

Pardoseala oarba va trebui curatata de ciment si murdarie.

Finisarea cu agent de intarire

Pentru suprafetele in care se solicita finisarea pardoselei folosind un agent de intarire, se vor respecta reglementarile urmatoare, pe langa cele stipulate in paragrafele 8.2.1 si 8.2.3:

Primul strat va fi cu 2-3 mm mai mic deat stratul finisat (pentru finisare cu agenti de intarire avand duritate ridicata);

Cei 2-3 mm se vor completa cu un amestec din nisip, ciment si agent de intarire, conform recomandarilor producatorului agentului de intarire ;

Imbinarile (cu benzi de PVC, in afara cazului in care se solicita altfel) se vor realiza la fiecare 72 metri patrati de pardaseala finisata;

Benzi de metal expandat se vor folosi drept cofraj la toate punctele de imbinare a constructiei.

Finisarea pardoselii cu agent de intarire se va realiza doar cu masini speciale, in doua etape:

a)           Acoperirea suprafetei de mortar cu agent de intarirefolosind masinile speciale, circular, dupa intarirea initiala a beton, cand se poate vedea apa la suprafata mortarului cu agent de intarire sau cand urmele lasate de personal nu depasesc 3 mm adancime;

b)          Lustruirea suprafetei pardoselii folosind masini speciale sau benzi rotative, in momentul in care betonul incepe sa se intareasca. Aplicarea se va realiza pana la intarirea completa a betonului (temperatura suprafetei pardoselii va creste datorita deshidratarii);

Dupa ce lustruirea a fost finalizata, suprafata pardoselii va fi tratata impotriva maturarii si incretirii;

Finisarea pardoselii va avea loc in conditii atmosferice adecvate, in urma aprobarii primite de la Beneficiar sau de la reprezentantii acestora;

Protectia impotriva daunelor mecanice se va face folosind, la 24 de ore dupa finisarea pardoselii, placi de PVC cu un strat de nisip de grosime de 30 mm asezat peste acestea sau folosind placaje de furnir de grosime 3 mm.

finisarea pardoselii cu solutie anti-praf

Pe toate suprafetele de beton pe care nu se vor aplica placi de gresie sau folie de vinilin sau care nu au fost finisate cu agent de intarire conform descrierilor de mai sus, se va recurge la folosirea tratamentului descris mai jos.

Suprafata pardoselii se va nivela imediat dupa aplicarea stratului de mortar folosind o mistrie.

Dupa cel mult 7 zile de la turnarea betonului pardoselii in cofraje, suprafata se va acoperi cu un strat de agente de intarire sau anti-praf aprobati sau echivalent, urmand strict instructiunle producatorilor acestor materiale.

Finisarea pardoselii cu agenti de intarire

Finisarea pardoselii se va realiza la scurt timp dupa turnarea betonului in cofraje, cand betonul este inca proaspat, folosindu-se tipul si cantitatea adcvata de agenti de intarire pentru a se obtine o pardoseala cu duritate medie.

Instructiunile primate de la furnizorul autorizat de agenti de intarirea trebuie urmate intocmai, daca nu se specifica altfel in prezentul Caiet de sarcini.

Aplicarea agentilor de intarire a pardoselii se vor face doar in conditii atmosferice favorabile, conform instructiunilor de mai sus.

Protectia impotriva daunelor mecanice se va face folosind, la 24 de ore dupa finisarea pardoselii, placi de PVC cu un strat de nisip de grosime de 30 mm asezat peste acestea sau folosind placaje de furnir de grosime 3 mm, drept protectie, sau o alta metoda aprobata de Beneficiar sau de reprezentantii acestuia.

Finisarea pardoselii folosind caramida silica

Materiale necesare pentru finisarea pardoselii cu caramida silica

Finisarea cu caramida silica se va face folosind clincher presat uscat sau alt material acceptat, conform DIN 18158, avand diemnsiunile standard (aproximativ 205 mm x 100 mm), potrivit scopului propus (nivelul pH-ului este cuprins in intervalul 2-11 si temperatura este cea ambientala):

Absorbtia apei: mai putin de 3%

Uzura prin frecare: max. 10 cm³/50 cm²

Rezistenta la acizi: max. 4%

Culoarea preferata: galben

Modelul asezarii pieselor: jumatati de caramida.

Toate materialele aditionale instalarii caramizii silice se vor obtine de la acelasi furnizor autorizat.

Pregatirea pardoselii oarbe si asezarea caramizilor

Pardoseala oarba

Pardoseala se va acoperi cu un amestec format din nisip, ciment si aditivi de modificare, avand urmatoarele caracteristici:

Valoarea medie a rezistentei la compresiune: 21 N/mm²

Valoarea medie a rezistentei la tensiune: 2 N/mm²

Mortar potrivit: grupare epoxidica sau adeziv latex

Imbinarile

Mortarul potrivit pentru imbinari va avea aceeasi rezstenta chimica ca si placile de caramida silica.

Spares

Furnizorul va asigura o cantitate suficienta de materiale, acoperindu-se pierderile prin taiere si spargere si un surplus de materiale de 2%.

Imbinarile si protectia

Imbinarile pardoselii finisate

Imbinarile oricarui tip de finisare a pardoselii (benzile de cupru, alama sau alte materiale de imbinare aprobate) vor fi fixate in podeaua oarba de nisip/ciment, la acelasi nivel cu suprafata pardoselii.

Protectia pardoselii

Pardoselile finisate vor fi protejate cu materiale corespunzatoare, care vor fi mentinute si inlocuite oro de cate ori este necesar. Aceasta protectie va fi indepartata la finalizarea lucrarii. Furnizorul va trebui sa repare orice pata sau zona in care finisarea pardoselii nu este perfecta, spre satisfactia Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia.

CAPITOLUL 10. MONTAREA FERESTRELOR, VARUIREA SI DECORAREA

MONTAREA FERESTRELOR

Materialele necesare

Sticlarie

Sticlaria folosita va fi conform reglementarilor in vigoare, cu o gorsime de cel putin 6 mm, conform desenelor de executie. Sticlaria va fi livrata pe santier in containere speciale si va fi depozitata in conditii sigure si adcvate. Foile de sticla nu trebuie depozitate in contact una cu cealalta, pentru a evita aparitia fenomenului de curcubeu.

Geamuri slab colorate

Geamurile slab colorate vor avea o grosime de cel putin 6 mm, conform desenelor de executie. Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia mostre din aceste materiale pentru a le compara cu materialele aplicate si aprobate.

Geamuri armate

Geamurile armate (cu plasa de sarma) vor avea o grosime de 8 mm, vor fi nivelate si vor avea o plasa de armare fina in interior.

Montarea ferestrelor

Foile de sticla se vor taia la dimensiunile corespunzatoare. Sticla pentru ferestrele de aluminiu vor fi securizate si etansate impotriva prafului si a umezelii cu un dispozitiv de etantare din material plastic, corespunzator scopului propus si aprobat de catre Beneficiar; sticla pentru tocurile din lemn vor fi securizate folosind chit special pentru lemn, fixat folosind cuie cu capul rotund din aluminiu.

Montarea blocurilor

Geamurile montate in tamplarie din lemn vor avea doua blocuri neoprene la baza pervazului.

Curatarea ferestrelor

Furnizorul va curata ferestrele la finalizarea lucrarilor si va inlocui toate ferestrele crapate sau sparte datorita vantului sau din alte motive. Curatarea ferestrelor si a tamplariei se va face cu grija, pentru a nu le zgaria. De asemenea, ferestrele zgariate se vor inlocui pe cheltuiala Furnizorului.

Varuirea si decorareaMateriale necesare

Toate materialele folosite pentru voruirea finala si decorare vor proveni de la un producator autorizat sau de la un alt producator, caz in care este nevoie de aprobarea Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia pentru folosirea materialelor respective.

Varuirea se va realiza respectand strict instructiunile producatorului. Stratul protector de var si celelalte materiale vor fi achizitionate de la aceeasi companie producatoare. Continutul recipientilor de var va fi amestecat pana se obtine fluiditatea dorita, inainte de folosirea conform instructiunilor producatorului. In nici un caz nu se vor adauga aditivi pentru uscare sau alte materiale, in afara cazurilor in care aceasta aditie va fi recomandata sau ceruta de catre producator.

Furnizorul trebuie sa asigure in avans cantitatile suficiente de var din orice culoare folosita, pentru a evita variatiile de culoare. Daca apar variatii ale culorilor, Furnizorul va trebui sa revaruiasca camera, pe cheltuiala proprie.

Furnizorul va primi din partea producatorului o declaratie de conformitate, care sa certifice faptul ca materialele si produsele livrate pe santier indeplinesc specificatiile tehnice furnizate.

Varul si vopseaua vor fi livrate pe santier in containere sigilate. Fiecare container va fi etichetat de producator. Etichetele vor contine numele, tipul vopselei sau varului, formularea, culoarea, instructiunile de aplicare si alte informatii importante. Alte materiale necesare pentru vopsire si varuire, care nu sunt descrise in mod specific, ca de exemplu diluantii, vor fi de cea mai buna calitate si vor avea etichete de identificare pe containere. Materialele neetichetate nu sunt permise pe santier.

Selectia culorilor si nuantelor

Culorile vor fi selectate de Beneficiar sau de reprezentantii acestora, iar Furnizorul trebuie sa puna la dispozitia acestuia, pe cheltuiala proprie, mostre ale culorilor alese (mostre de perete, tamplarie si/sau lucrari metalice) spre aprobare.

Varuirea

Varuirea se va realize de personal priceput si experimentat. Personalul responsabil va fi angajat permanent pe santier.

Esafodajele de schelarie

Esafodaje adecvate, spre satisfactia Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia, vor fi furnizate pentru executia proiectului. Daca aceste esafodaje vor fi amplasate pe peretii proaspat varuit, trebuie luate masuri de precautie pentru ca peretii sa nu fie afectati de pozitionarea si mutarea esafodajului.

Fitinguri

Mobilierul, manerele usilor, prizele, capacele si alte fitinguri vor fi indepartate sau acoperite inainte de inceperea varuirii si vor fi curatate si repozitionate la terminarea procesului.

Protejarea pardoseli

Pardoseala va fi acoperita cu folii speciale, pentru a nu se murdari in timpul varuirii.

Lucrarile adiacente vor fi protejate si ele in timpul varuirii. La finalizarea procesului de varuire, se va indeparta si praful rezultat.

Conditiile climatice

Vopsirea sau varuirea exterioara nu se va realize in conditii de umeazeala sau ceata, sau daca suprafata nu este perfect uscata. Furnizorul va pune la dispozitia santierului un instrument pentru masurarea continutului de umezeala la suprafata peretilor.

10.2.8 Praful

Inainte de inceperea vopsirii sau varuirii, peretii trebuie spalati si pe cat posibil trebuie indepartat praful din incapere.

Pregatirea suprafetelor

Toate suprafetele care urmeaza a fi varuite vor fi pregatite in prealabil conform practicilor in vigoare si reglementarilor descrise mai jos. Suprafetele de lemn vor fi slefuite usor si se vor indeparta toate semnele facute de muncitori in timpul instalarii. Vor fi finisate si conexiunile dintre elementele de lemn. Feroneria care trebuie lacuita va fi smirgheluita cu hartie speciala pentru a obtine o suprafata neteda, fara defecte.

Grunduire

Pe suprafetele din lemn sau pe cele metalice, se va aplica un strat de grund special pentru o perioada de minim 48 ore, inaintea aplicarii vopselei. Grundul folosit pentru lemnarie este potrivit si pentru lemnaria de esente mai tari, care pot avea urme de grasime.

Vopsirea structurilor metalice cu vopsea epoxidica

Toate structurile metalice din otel carbon folosite in cadrul acestui proiect care nu sunt galvanizate, vor fi acoperite cu vopsea epoxidica, conform instructiunilor de mai jos. Toate structurile metalice acoperite cu vopsea epoxidica care au contact direct cu razele solare, vor fi acoperite si de un strat protector impotriva radiatiilor UV vopsea poliuretanica.

Pregatirea si grunduirea

Metalele vor fi curatate de rugina, uleiuri, grasimi, murdarie, etc. si alte substante straine care pot afecta adeziunea vopselei. De asemenea, suprafata se va curata cu jet de nisip.

Imediat dupa curatarea cu jet de nisip, suprafata va fi grunduita cu doua straturi de grund anorganic de zinc, fiecare avand o grosime de cel putin 50 microni.

Structurile metalice grunduite vor fi inspectate inaintea livrarii.

Daca grunduirea nu este satisfacatoare, aceasta va fi curatata cu o perie de sarma, indepartata rugina si grunduita imediat conform instructiunilor de mai sus.

Lucrarile metalice care au fost vopsite anterior var fi curatate, vopseaua si rugina vor fi indepartata prin periere, pana cand se obtine metalul curat. Apoi, suprafetele vor fi grunduite, conform instructiunilor de mai sus.

Pregatirea suprafetelor si grunduirea vor fi urmate imediat de aplicarea stratului de vopsea. Acolo unde nu este posibil, grundul va fi protejat de straturi protectoare.

Straturile de vopsea

Pentru aplicatiile interioare:

a.   Strat protector de vopsea epoxidica

Grosimea stratului: 125 microni

b.   Finisare cu vopsea epoxidica poliamida

Grosimea stratului: 50 microni

Pentru aplicatiile exterioare:

a.   Strat protector de vopsea epoxidica

Grosimea stratului: 125 microni

b.   Finisare cu vopsea epoxidica poliamida

Grosimea stratului: 50 microni

Vopsirea structurilor metalice galvanizate

Etape:

Indepartarea grasimilor, etc. cu solutie decapanta;

Grunduirea suprafetelor cu un strat de grund greu si cu un strat de grund cromat ;

Aplicarea a doua straturi de vopsea rezistenta la apa, cu luciu puternic, pe baza de rasina alchidica ;

Grosimea minima a fiecarui strat de vopsea va fi de 30 microni.

Vopsirea lucrarilor din beton in mediu agresiv

Vopseaua folosita trebuie sa fie potrivita scopului propus.

Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia, spre aprobare, informatiile necesare despre produsele folosite, descrierile aplicatiilor si mediul la care poate fi expusa aceasta.

Vopseaua va fi achizitionata de la un producator de renume.

Vopseaua aplicata va fi garantata pentru o perioada de 10 ani. Un certificat de garantie va fi livrat Beneficiarului sau reprezentantilor acestuia.

Finisarea cu vopsea emulsionata -var (Intern)

Pregatirea si grunduirea

a.           Substraturile (beton, pereti sau tencuiala) vor fi lasate cel putin 30 zile sa se usuce. Nu se aplica nici un fel de vopsea pana cand continutul de umezeala la nivelul peretilor va fi de maxim 14%.

b.           Tencuiala imperfecta, care se desprinde de perete, va fi indepartata si refacuta cu mortar sau ciment/nisip, de tipul celor folosite anterior.

c.           Capaturile mici vor fi indreptate prin plombare cu pasta de ipsos si nisip fin. Crapaturile de dimensiuni vor fi taiate cu grija si umplute cu un ciment special, marginile find bine chituite, iar suprafata fiind adusa la acelasi nivel cu suprafetele adiacente.

d.           Folosirea umpluturilor speciale pentru suprafetele din beton sau cele tencuite care nu sunt suficient de netede pentru a fi vopsite sau varuite, vor fi acceptate de Beneficiar sau de reprezentantii acestuia.

e.           Inaintea altui tratament, eflorescentele de la suprafata peretilor vor fi indepartate cu o carpa sau cu o perie.

f.            Grunduirea cu un strat de grund adecvat.

Straturile de var

Finalizarea lucrarilor se va face prin aplicarea unui strat de vopsea emulsionata, amestecata cu un liant (o emulsie copolimer) si un pigment (dioxid de titan). Varul, avand o vascozitate de 13-14 Poise, se va aplica cu perii sau trafalete, pulverizator cu aer sau fara aer, astfel:

a.           Primul strat de var, de protectie, va avea grosimea de 35 microni;

b.           Al doilea strat va avea aceeasi grosime si aceeasi textura pe toata suprafata.

Varuirea peretilor exteriori

Pregatirea si grunduirea

a.        Substraturile (beton, pereti sau tencuiala) vor fi lasate cel putin 30 zile sa se usuce. Nu se aplica nic un fel de vopsea pana cand continutul de umezeala la nivelul peretilor va fi de maxim 14%.

b.       Tencuiala imperfecta, care se desprinde de perete, va fi indepartata si refacuta cu mortar sau ciment/nisip, de tipul celor folosite anterior.

c.        Capaturile mici vor fi indreptate prin plombare cu pasta de ipsos si nisip fin. Crapaturile de dimensiuni vor fi taiate cu grija si umplute cu un ciment special, marginile find bine chituite, iar suprafata fiind adusa la acelasi nivel cu suprafetele adiacente.

d.       Folosirea umpluturilor speciale pentru suprafetele din beton sau cele tencuite care nu sunt suficient de netede pentru a fi vopsite sau varuite, vor fi acceptate de Beneficiar sau de reprezentantii acestuia.

e.        Inaintea altui tratament, eflorescentele de la suprafata peretilor vor fi indepartate cu o carpa sau cu o perie.

f.        Grunduirea cu un strat de grund adecvat.

Straturile de var

Finalizarea lucrarilor se va face prin aplicarea unui strat de solutie aloprena, recomandata de producator. Se vor aplica trei straturi, fiecare cu o grosime minima de 35 mm.

Varuirea tavanelor

Tavanele din ipsos vor fi varuite conform paragrafului 10.2.12. Pregatirile necesare se vor limita la astuparea gaurilor provenite de la suruburi si remedierea micilor defecte. Grunduirea si finisarea se vor face conform descrierilor din paragraful 10.2.14.

Tratamentul suprafetelor interne pentru rezervoarele de apa potabila din beton

Pregatirea suprafetei: Curatare usoara cu nisip pentru a indeparta particulele de la suprafata betonului care trebuie acoperit;

Grunduirea: grund epoxic, incolor, continand 50% substante solide. Grosimea stratului: 50 microni

Stratul intermediar: strat de protectie de vopsea poliamida epoxica, de culoare gri, continand 50% substante solide. Grosimea stratului: 50 microni

Vopsirea peretilor cu vopsea epoxidica

Peretii se vor pregati conform descrierilor din paragraful 10.2.14.

Grundul si vopseaua vor fi produse de un producator autorizat.

Calitatea si curatenia suprafetelor vopsite

Lucrarile vor fi realizate fara urme de periere, lacrimi de vopsea, basicute si alte defecte; marginile si colturile vor fi periate bine pentru prevenirea ingrosarii si concentrarii vopselei in aceste locuri. Se va indeparta vopseaua de pe pardoseala, ferestre, etc.

Grosimea straturilor de vopsea

Furnizorul va verifica grosimea straturilor de vopsea in diferite locuri, pentru a se asigura ca au fost respectare recomandarile producatorului.

Garantia

Furnizorul materialelor necesare vopsirii si Furnizorul prezentei lucrari vor pune la garanta impreuna calitatea vopselei si a vopsirii. Ei vor pune la dispozitia Beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia un certificate de garantie pentru calitatea lucrarilor de vopsire, inclusive privind rezsitenta pigmentilor la decoloriare, pentru o perioada de 3 ani de la data predarii certificatului de garantie.

CAPITOLUL 11. PRELUCRAREA SUPRAFETELOR EXTERIOARE

Scopul prelucrarii suprafetelor exterioare

Generalitati

Toate lucrarile figurate in planurile de ansamblu si de expolatare a amplasamentului lucrarii se vor realiza de catre Furnizor.

Calitatea lucrarilor de prelucrare a suprafetei exterioare

Toate specificatiile tehnice din capitolele anterioare se aplica si pentru lucrarile de prelucrare a suprafetei exterioare, in ceea ce priveste materialele si metodele de prelucrare a acestor suprafete.

Excavatii

Indepartarea stratului superior

Stratul superior si humusul vor fi indepartate pana lla o adancime de cel putin 0.15 m, in zonele in care vor fi construite lucrari exterioare.

Excavatiile

Excavatiile pentru drenarea apei de ploaie vor fi executate la adancimile adecvate, conform desenelor de executie aprobate de Beneficiar sau de reprezentantii acestuia.

Compactarea suprafetelor curatate sau excavate

Dupa excavare, suprafetele for fi compactate pana la un procent de 95%. Materialele nefolositoare se vor indeparta inainte de umplere.

Canale, rigole pentru apa de ploaie, etc.

Canale, rigole pentru apa de ploaie, etc..

Canalele si rigolele pentru apa de ploaie, etc. vor fi executate conform desenelor de executie. Cerintele pentru structura de beton din Capitolul 4 din prezentul caiet de sarcini este valabil si pentru lucrarile de prelucrare a suprafetelor exterioare. Calitatea betonului este conforma cu paragraful 4.1.5. Canalele si rigolele pentru apa de ploaie, etc. vor fi executate conform reglementarilor in vigoare.

Patura de nisip

Sub toate placile de beton se va aseza un strat de nisip brut avand grosimea de cel putin 0.10 m

Drumul de colmatare

Sub toate placile de beton amplasate pentru rigolele si canalele de scurgere se va executa un drum de colmatare din beton, cu grosimea de 0.07 cu o densitate de 200 kg/m3 si Fyk 150 kg/cm2.

Camine de vizitare

Conform desenelor de executie, canalele de scurgere pot fi dotate cu camine de vizitare. Baza caminelor de vizitare va fi realizata din ciment mortar, cu urme usor circulare pentru curgerea apei. Ramele de otel cu armarile capacelor de beton si marginile de protectie a coltutilor din beton ale deschiderilor vor fi galvanizate la cald. Capacele vor avea manere din otel galvanizat la cald.

Guri de evacuare

Conform desenelor de executie, canalele de scurgere vor fi dotate cu tevi de otel galvanizat pentru scurgerea eficienta a apei de la suprafata.

Drumuri si zone de parcare realizate din pavaj de beton armat

Generalitati

Conform desenelor de executie, Furnizorul va fi responsabil de realizarea unor drumuri de acces din beton. Cerintele pentru structura de beton din Capitolul 4 din prezentul caiet de sarcini este valabil si pentru lucrarile de realizare a drumurilor de acces. Calitatea betonului este conforma cu paragraful 4.1.5. Drumurile de acces pavate vor fi executate conform reglementarilor in vigoare.

Fundatia naturala a drumurilor

Fundatia naturala a drumurilor, figurata si in desenele de executie, va fi compactata pana la un grad de compactare de 95% si va avea forma prezentata in desene. Deteriorarea fundatiei naturale va fi corectata inainte de turnarea fundatiei drumului.

Drumul de colmatare

Furnizorul va asigura existenta unui drum de colmatare compact, realizat din materiale conform cerintelor in vigoare.

Materialul va fi un amestec natural sau artifical de particule minerale dure, fara materii vegetale, cu particule fine si argila.

Clasificare: clasificarea este conform cu coloanele A,B,C sau D din tabelul urmator.fractiunile care trec prin sita Nr. 200 nu vor reprezenta mai mult de doua treimi din fractiunile care trec prin sita Nr. 40.

Plasticitate : fractiunile care trec prin sita Nr. 40, vor avea o limita de umiditate de maxim si un index de plasticitate nu mai mult de 11 pentru materialele din fundatie.

Procente: partea bruta a materialului testat si esantionat in concordanta cu normele in vigoare: metoda de testare T-96 va avea un procentaj de uzura de cel mult 50

Soliditate :  materialul nu va include fractiuni care vor intrerupe alternanta dintre momentele de udare si de uscare.

Fundatia se va realiza in straturi, cu o grosime necompactata de pana la 20 centimetri, iar straturile vor avea, pe cat posibil, aceeasi grosime. Trebuie acordata atentie prevenirii segmentarii materialului in parti fine si parti brute.

Udare, rulare si compactare

Imediat dupa ce fiecare strat a fost asezat si a primit forma corespunzatoare, fiecare strat va fi compactat folosind echipamente si utilaje adecvate procesului, acceptate de Beneficiar sau de reprezentantii acestuia. Operatiile de rulare au loc de la marginea exterioara spre centru, succesiv, in directii longitudinale. Fundatia din material nisipos va fi compactat folosind utilaje vibratoare.

Fiecare strat va fi compactat pana se obtine o densitate a materialului uscat de 95%, conform normelor AASHTO, metoda de testare fiind T-180 sau o alta metoda echivalenta. Materialul din fundatie care nu are o umiditate corespunzatoare pentru a fi compactat conform reglementarilor in vigoare vor fi stropite cu apa.

Materialele fundatiei care au o umiditate excesiva vor fi uscate inainte sau in timpul compactarii. Fundatia finisata nu va avea mai mult de 15 mm deasupra sau dedesuptul nivelului planificat in orice punct al fundatiei. Media grosimii fundatiei finisate se va afla in limitele reglementarilor in vigoare. Pentru aceasta, se vor realiza masuratori in 5 locuri la oricare 10 mde drum, iar media acestora ar trebui sa fie in limitele in vigoare din domeniu. Fundatia care nu respecta aceste cerinte va fi refacuta, udata si complet recompactata.

Clasificarea cerintelor privind materialele de fundatie

Procente de greutate pentru particulele care trec prin plasa sitelor:

Marimea sitei

Clasa A

Clasa B

Clasa C

Clasa D

Clasa E

Clasa F

2 inch…

1 inch…

3/8 inch…

No. 10…

No. 40…

No. 200…

Paturile de nisip

Sub toate placile de beton pentru drumuri si parcari se va aseza un strat de nisip brut avand grosimea de cel putin 0.10 m, conform gradatiilor urmatoare :

Procente de greutate pentru particulele care trec prin plasa sitelor:

Marimea sitei

Procente

3/8 inch

No. 4

No. 10

No. 40

No. 200

Marcajul drumurilor

Marcajul drumurilor

Liniile centrale si de directie pentru drumurile de acces, ca si liniile de delimitare a locurilor de parcare vor fi marcate folosind vopsea adecvata pentru drumuri reflectorizanta, rezistenta la abraziune pe baza epoxidica, latimea medie a liniilor fiind de 0.10 m.

Conducte

11.6.1 Conducte de PVC

Conform desenelor de executie, se vor realiza conducte de PVC sub drumurile de acces, acestea vor fi rigide, neplasticizate, din PVC, conform standardelor in vigoare. Conductele de PVC vor fi incapsulate in carcase de beton armat.

Conductele de otel

Conductele care traverseaza rigolele pentru scurgerea apei de ploaie vor fi realizate din otel galvanizat la cald, la dimensiunile indicate, conform desenelor de executie.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Verificarea coeficientului global de izolare termica a locuintei
DIMENSIONAREA RANFORSARILOR CU STRATURI BITUMINOASE A SISTEMELOR RUTIERE NERIGIDE – AND 550/1999
Sistem automat pentru controlul stabilitatii unei automacarele
Rezistenta betonului la agresiuni chimice
Proprietatile de deformare ale zidariei
CONTRAVANTUIRILE ORIZONTALE
Materiale auxiliare zidarie
MASINI PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu