Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Indicatori energetici - cuptor

Indicatori energetici - cuptor
Indicatori energetici - cuptor

Indicatorii care permit caracterizarea din punct de vedere energetic a instalatiilor electrotermice sunt: randamentul, puterile active, reactive, aparentǎ si deformantǎ, factorul de putere, consumul specific de energie si productivitatea. Acestia se determinǎ pe baza bilanturilor, energiilor sau puterilor, care se referǎ fie numai la cuptorul electric, fie la instalatia electrotermicǎ in ansamblu (bilantul general).

1. Bilantul general al puterilor si mǎrimi caracteristice

Bilantul puterilor este expresia practicǎ, sub formǎ tabelarǎ sau graficǎ a principiului conservǎrii puterilor evidentiind diferitele elemente ale consumului acestora.Bilantul general al puterilor active referitor la instalatia electrotermicǎ din figura 1.4 este reprezentat in figura 1.5.

Fig. Structura instalatiei electrotermice.

Randamentul total ηtotal al instalatiilor electrotermice indicǎ partea din puterea Ptotal sau energia activǎ cerutǎ de la retea, care se transformǎ in putere utilǎ Pu (cǎldurǎ) in incǎrcǎtura ce urmeazǎ a fi incalzitǎ, avand valori cuprinse intre 30.80%, este dat de relatia:

ηtotal = * 100 = [%], (1.7)

sau  ηtotal = η * ηrs * ηg ,

in care: reprezintǎ pierderile termice, respectiv electrice ale cuptorului;

η - randamentul cuptorului;

, ηrs - pierderile, respectiv randamentul retelei scurte;

Fig. 1.5. Bilantul puterilor active ale instalatiei electrotermice

, g -pierderile, respectiv randamentul sursei de alimentare (indicate in cataloagele fabricilor producatoare).

Puterea utilǎ este puterea necesarǎ incǎlzirii masei m (in kg) a incǎrcǎturii, de la temperatura initialǎ i (in °C) la temperatura finalǎ f, in timpul t (in secunde):

Pu = = [W] , (1.9)

in care: c - este cǎldura masicǎ, in J/kgK, dependentǎ de material si de temperaturǎ;

i - entalpia masicǎ, in J/kg sau kWh/kg, dependentǎ de material si temperaturǎ - fig.1.6.

Pierderile si randamentul retelei scurte si a cuptorului se determinǎ pe baza parametrilor si a mǎrimilor respective (reprezentate in schema electricǎ echivalentǎ din fig.1.7).

2. Randamentul cuptorului

Randamentul cuptorului rezultǎ din bilantul puterilor acestuia (fig.1.8) si poate fi definit ca raportul dintre puterea utilǎ Pu si puterea consumatǎ de cuptor P, conform relatiei:

η = * 100 = [%], (1.10)

sau ca produs al randamentelor termic ηt si electric ηe,

ηt* ηe *100 [%], (1.11)

Fig.1.6. Entalpia masicǎ si necesarǎ pentru incǎlzirea si topirea metalelor, in functie de temperatura θ.

Fig.1.7. Schema electricǎ echivalentǎ monofazatǎ a instalatiei electrotermice:

Ur - tensiunea retelei de distributie; Ug - tensiunea sursei de alimentare; I - curentul absorbit de cuptor; Rrs, Xrs - rezistenta, respectiv reactanta retelei scurte; U - tensiunea cuptorului; R, X - rezistenta, respectiv reactanta cuptorului.

Randamentul termic aratǎ ce parte din puterea transmisǎ incǎrcǎturii din cuptor de cǎtre elementele incǎlzitoare (), contribuie la incǎlzirea acesteia () si poate fi exprimat si ca raport al cantitǎtilor de cǎldurǎ Q corespunzǎtoare:

ηt = * = [%], (1.12)

t  fiind timpul de incǎlzire.

Fig.1.8. Bilantul puterilor active ale cuptorului: a - cu rezistoare; b - cu arc electric; c - cu inductie; Pr - puterea din reactii endotermice; pge - pierderi prin gaze.

Cantitatea de cǎldurǎ pierdutǎ Qpt contine pierderile termice:

- pentru incǎlzirea peretilor incintei la temperatura de lucru;

- prin peretii, orificiile si usile incintei cuptorului;
- pentru incǎlzirea instalatiilor auxiliare de sustinere sau transport a incǎrcǎturii;

- pentru incǎlzirea atmosferei din cuptor.

Calculul pierderilor termice sub forma fluxurilor termice transmise prin conductie, convectie si radiatie reprezintǎ obiectul urmǎrit.

Randamentul electric al cuptorului (rel. 1.11) aratǎ ce parte din puterea cuptorului (P) se transferǎ incǎrcǎturii ( si poate fi exprimat si sub forma (fig. 1.7):

t [%] (1.13)

in care R = (

Rt fiind rezistentǎ incǎrcǎturii, iar Re - rezistenta elementelor incǎlzitoare.

3. Puteri, factori de putere si consumuri specifice

v    Puterea activ a cuptorului este:   P = R = (1.15)

iar a instalatiei electrotermice: Ptotal = (1.16)

v    Puterea reactiv a cuptorului este: Q = X* I2 (1.17)

in care X = Xi + Xe (1.18)

Xi fiind reactanta incǎrcǎturii, iar Xe - reactanta elementelor incǎlzitoare.

iar puterea reactivǎ a instalatiei electrotermice este:

Qtotal = Q + Xrs * I2 + Qgo - Qc (1.19)

in care Qgo reprezintǎ pierderile reactive la mersul in gol al sursei de alimentare, iar Qc - puterea condensatoarelor necesare compensǎrii puterii reactive a cuptorului.

v    Puterea aparent a cuptorului este: S = (1.20)

iar a instalatiei electrotermice: Stotal = (1.21)

v    Factorii de putere corespunz tori sunt:

cos - pentru cuptor (1.22)

si cos - pentru instalatia electrotermicǎ (1.23)

v    Consumurile specifice de energie electric sunt:

e = = [kWh/kg, tonǎ, bucǎti etc.] pentru cuptor si (1.24)

etotal = = pentru instalatia electrotermicǎ. (1.25)

Observatie. In cazul cuptoarelor cu arc si a surselor de alimentare ce produc regim deformant se impune prevederea filtrelor avand drept scop reducerea puterii deformante.

In tabelul 1.1 sunt date valori orientative ale principalilor indicatori energetici ai cuptoarelor electrice.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

PROIECTAREA CIRCUITELOR DE COMANDA
Masurarea parametrilor bobinelor
Cậmpul electric si potentialul unei sfere incarcate uniform cu sarcina electrica
Protectia la supratensiuni a sistemelor fotoelectrice (PV) de generare de energie electrica - Indrumar
Masini electrice si actionari, Transformatoare electrice
Ampermetrul
Conectarea in serie si in paralel a condensatorilor
Circuite logice cu diode. poarta sauTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu