Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Tablouri electrice 400/230V-50Hz

Tablouri electrice 400/230V-50Hz


Tablouri electrice 400/230V-50Hz

Generalitati. Teste si verificari

Prezentul caiet de sarcini constituie documentatia tehnica pentru comanda proiectarii, executarii si procurarii tablourilor electrice conform listelor cu cantitati de lucrari din volumele statiilor.

Inainte de lansarea in fabricatie a tablourilor electrice, antreprenorul general are obligatia de a prezenta spre avizare proiectantului general, schemele electrice de detalii de executie ale tablourilor. De asemenea, va asigura verificarea MLPTL a proiectului de executie al tabloului conform Legii 10/95.Amplasarea aparatajului in tablouri este la optiunea furnizorului. Se prefera amplasarea pe contrapanouri, pe sine metalice, in siruri orizontale, cu canale de conductoare intre siruri. Aparatajul electric utilizat, amplasat pe contrapanouri, va fi usor de montat si de demontat, cu legaturi fata, usor accesibile.

Intrarile/iesirile in/din tablou (accesul cablurilor electrice) se vor realiza pe partea inferioara sau superioara a acestuia (conform documentatiei), prin presetupe etanse.

Tablourile vor fi executate sub forma unor cutii paralelipipedice din tabla metalica, cu acces din fata, prevazute cu dispozitive de inchidere a usilor tip Yalle, grunduite si vopsite in camp electrostatic. Tablourile electrice sunt executate pentru montaj in interior si vor avea un indice de protectie minim IP54.

Contrapanoul, usa si cutia tablourilor vor fi prevazute cu borne de impamantare marcate. Carcasa tablourilor se va lega la centura de protectie prin conductor flexibil de cupru 1x16mm2.

Tablourile se vor monta pe pereti de beton sau de zidarie, distantate la 20mm de acestia sau pe podea de beton, direct sau pe un postament metalic de contur, fixandu-se cu dibluri metalice.

Tablourile cu montaj pe podea se vor executa cu un soclu de inaltime minima de 300mm la partea lor inferioara, in care nu se va monta nici un echipament sau aparat,acest spatiu fiind necesar pentru un acces mai comod in exploatare la compartimentele cu aparataj ; in cazul accesului cablurilor in tablou prin partea inferioara a acestuia, in soclu se vor executa si pozitiona capetele terminale ale cablurilor electrice; soclul nu va avea nici plafon, nici fund, ci doar pereti laterali pe contur. 

Verificari specifice tablourilor electrice

Echipamentele trebuie realizate conform dispozitiilor standardului national de tablouri electrice SR EN 60439-1:2001 care garanteaza siguranta si fiabilitatea instalatiilor electrice. Standardul SR EN 60439-1:2001 este identic cu standardul european EN 60439-1:1999, care a preluat fara modificari standardul international CEI 60439-1:1999.

SR EN 60439-1 stabileste definitiile, conditiile de utilizare, dispozitiile constructive, caracteristicile tehnice si incercarile pentru ansamblurile de aparataj de joasa tensiune (tablourile electrice).

Toate elementele care constituie un tablou sunt luate in considerare de acest standard: aparatele, componentele si legaturile mecanice si electrice.

Tablourile testate trebuie sa fie conforme cu standardul SR EN 60439-1:2001.

Testele vor fi realizate in conformitate cu standardul SR EN 60439-1:2001 in laboratoarele proprii ale producatorului sau in laboratoare autorizate.

TESTE DE TIP

Testul nr. 1 - Verificarea limitelor de incalzire

In conditiile incarcarii la curent nominal, in regim termic permanent, se verifica daca nu sunt depasite limitele de incalzire prescrise pentru diferite parti ale tabloului:

70oC pentru bornele in care se racordeaza conductoarele exterioare;

15oC pentru organele de comanda manuala (sau 25oC, in functie de tipul de material);

30 sau 40oC pentru elementele anvelopei (carcasei) accesibile din exterior.

Valorile incalzirilor masurate in timpul testelor efectuate pe sistemul ales trebuie sa fie inferioare sau egale limitelor impuse de standard.

Testul nr. 2 - Verificarea proprietatilor dielectrice

Tensiunea de incercare trebuie aplicata:

Intre fiecare parte activa si partile conductoare expuse ale ansamblului, legate de ele;

Intre fiecare pol si ceilalti poli racordati intre ei pentru aceasta incercare la partile conductoare expuse ale ansamblului.

Caracteristicile incercarii dielectrice:

Tensiunea de incercare: 2500V pentru o tensiune nominala de izolare a tabloului de pana la 690V.

Durata incercarii: 5 secunde.

Nici o strapungere si nici o conturare nu trebuie sa apara in cazul suportilor izolanti ai sistemului ales.

Testul nr. 3 - Verificarea tinerii la curentii de scurtcircuit

Pentru aceasta incercare, scurtcircuitele sunt realizate prin conexiuni cu buloane la extremitatile sistemelor de bare principale sau secundare.

Conform standardului, valoarea curentului de scurtcircuit corespunzator incercarii este definita de catre fabricant.

Pentru sistemul ales, valoarea curentului nominal de scurta durata admisibil trebuie sa ajunga pana la: 25kA eff/1sec.

Incercarile de tinere electrodinamica permit verificarea rezistentei mecanice a elementelor ce constituie circuitului electric. In caz de scurtcircuit petrecut in afara sau in interiorul tabloului, acesta trebuie sa suporte toate solicitarile produse (incalzire, forte electrodinamice intre conductoare sau bare etc.).

Incercarile la scurtcircuit trebuie realizate pe configuratii de tablouri cu cele mai mari constrangeri, in completarea calculelor realizate de serviciile tehnice. Rezultatele obtinute permit garantarea bunei comportari a tuturor celorlalte configuratii de tablouri ale furnizorului repectiv.

In urma unui scurtcircuit, barele sau conductoarele de putere din sistemul ales trebuie sa isi pastreze caracteristicile esentiale de asigurare a distantelor de izolare si de tinere mecanica.

Repunerea in serviciu trebuie sa se poata face dupa un simplu control.

Achizitionrea unui tablou testat si realizat corespunzator inseamna garantia performantelor sale: curent nominal, curent de scurtcircuit, grad de protectie, etc.

Testul nr. 4 - Verificarea eficacitatii circuitului de protectie

Eficacitatea circuitului de protectie este controlata prin doua incercari:

masurarea rezistentei intre borna de intrare a conductorului de protectie si diferitele parti conductoare expuse ale ansamblului (sub un curent de 10A), rezistenta care nu trebuie sa fie mai mare de 0,1

verificarea tinerii la curentul de scurtcircuit realizat intre conductorul de protectie si faza cea mai apropiata de acesta.

Continuitatea si tinerea la curentul de scurtcircuit a circuitului de protectie al tabloului electric trebuie sa fie conforme cu standardul.

Testul nr.5 - Verificarea distantelor de izolare in aer si a distantelor de izolare pe suprafata

Valorile masurate trebuie sa fie superioare distantelor minime indicate de standard. Se aplica conductoarelor active neizolate si aparatelor.

Distanta minima de izolare in aer este functie de tensiunea nominala de tinere la impuls si de gradul de poluare in tablou.

Distanta minima de izolare pe suprafata este functie de tensiunea nominala de izolare, de gradul de poluare si de grupa materialului izolant care separa partile active.

Testele realizate pe configuratiile tip ale tablourilor electrice alese, echipate cu sisteme de bare principale standard, trebuie sa valideze respectarea distantelor de izolare in aer si a distantelor de izolare pe suprafata pentru o tensiune de 1000V, gradul de poluare 3, grupa materialului izolant IIIa.

Testul nr. 6 - Verificarea functionarii mecanice

Standardul impune ca, dupa efectuarea a 50 de cicluri de manevre, mecanismele de incuiere, de interblocare si alte elemente mobile ale tabloului sa isi conserve proprietatile initiale din punct de vedere al functionarii si efortului de manevrare.

Caracteristicile initiale de functionare mecanica ale tablourilor electrice trebuie sa fie conservate dupa incercare.

Testul nr. 7- Verificarea gradului de protectie

Incercarea are rolul de a valida caracteristicile anuntate de constructor prin codul IP pentru tabloul montat-cablat si echipat cu toate panourile si toate elementele care formeaza imbracamintea exterioara. Se verifica astfel aptitudinea tabloului complet montat de a:

proteja persoanele impotriva accesului la partile aflate sub tensiune;

proteja materialul din interior impotriva patrunderii corpurilor solide straine si a lichidelor;

proteja materialul din interior impotriva influentelor externe (lovituri, coroziune).

Incercarile trebuie sa confirme caracteristicile tablourilor electrice, in functie de configuratiile cerute.

TESTE INDIVIDUALE

Aceste teste trebuie efectuate sistematic de catre constructorul de tablouri pe fiecare tablou complet echipat sau, dupa caz, pe fiecare unitate de transport. Ele vin sa completeze testele realizate de catre fabricant si garanteaza conformitatea tabloului cu standardul SR EN 60439-1:2001.

Testul nr. 8 - Examinarea ansamblului

Trebuie verificate urmatoarele aspecte:

Conformitatea:

conformitatea executiei tabloului cu datele tehnice indicate in proiectul de executie si cu schemele circuitelor: numarul, tipul si calibrul aparatelor.

Conformitatea cablajului: racordarea circuitelor de putere si a circuitelor auxiliare.

Calitatea cablajului: sectiunea conductoarelor, sertizarea si strangerea.

Reperarea conductoarelor si a aparatelor.

Inspectia vizuala:

Verificarea distantelor de izolare in aer si a distantelor de izolare pe suprafata la nivelul racordurilor sau al partilor din sistemul de bare;

Verificarea gradului de protectie:

- prezenta elementelor necesare asigurarii acestuia, care variaza in functie de necesitati (copertina, garnituri, placi frontale, obturatoare, etc.);

- absenta interventiilor asupra anvelopei-carcasei (decupari, gauriri, etc.) riscand sa compromita gradul de protectie solicitat al tabloului.

Verificarea prezentei unei placi de identificare sau a unei documentatii tehnice in care sa figureze numele constructorului, numarul de identificare al proiectului si toate caracteristicile tehnice ale tabloului (tensiune, curent nominal, regimul de tratare a neutrului, curentul de scurtcircuit, gradul de protectie IP, masuri de protectie a persoanelor, dimensiuni, masa, etc.).

Functionarea electrica:

Examinarea cablajului si verificarea bunei functionarii a partilor sensibile sau complexe ale tabloului: relee, aparate de masura, monitoare de izolatie, interblocari mecanice si electrice, etc.

Testul nr.9 - Incercarea dielectrica sau verifcarea rezistentei de izolatie

Pentru incercare, trebuie conectat intreg echipamentul electric al ansamblului, cu exceptia aparatelor care nu au fost concepute sa suporte tensiunea de incercare (infasurari, aparate de masura, etc.).

Tensiunea de incercare trebuie aplicata:

Intre fiecare parte activa si partile conductoare expuse ale ansamblului, legate intre ele;

Intre fiecare pol si ceilalti poli racordati, pentru aceasta incercare, la partile conductoare expuse ale ansamblului.

In ce priveste valoarea tensiunii de test, exista doua posibilitati, in functie de mijloacele disponibile:

Prima posibilitate:

A doua posibilitate:

Pentru o tensiune nominala de izolare cuprinsa intre 300V si 690V, se va aplica o tensiune de incercare de 2500V timp de 1 sec.

Rezultatul incercarii este satisfacator daca nu apare nici o strapungere si nici o amorsare a arcului electric intre diferitele parti testate.

Se va efectua masurarea rezistentei de izolare cu un dispozitiv de masurare la o tensiune de cel putin 500V. Incercarea este considerata satisfacatoare daca rezistenta de izolatie intre circuite si partile conductoare expuse este de cel putin 1000 /V, raportata la tensiunea nominala fata de pamant a circuitului respectiv.

Testul nr.10 - Verificarea masurilor de protectie si a continuitatii electrice a circuitelor de protectie

Examen vizual:

Verificarea prezentei ecranelor de protectie impotriva contactelor directe si indirecte, ce mascheaza partile sub tensiune.

Verificarea continuitatii circuitelor de protectie la nivelul asamblarilor metalice: carcasa, ecrane frontale, usa.

Elementele metalice montate pe balamale sau cele nesudate ferm la carcasa tabloului (usa, contrapanou, etc.) care sustin aparate sub tensiune, trebuie echipate cu cate o conexiune de masa.

2. Caracteristici tehnice specifice aparatajului tablourilor electrice

Tablourile electrice contin , in principal, urmatoarele aparate si echipamente electrice:

t    disjunctoare (intreruptoare automate);

t    echipamente auxiliare: dispozitive diferentiale, descarcatoare debrosabile, bobina de declansare de minima tensiune, bobina de declansare de maxima tensiune;

t    aparate de masura si contorizare: ampermetre, voltmetre, contoare de energie, tranformatoare de curent;

t    cleme de sir etc.

DISJUNCTOARE SI ECHIPAMENTE AUXILIARE

Disjunctoare

Tablourile electrice vor fi echipate cu disjunctoare tetrapolare/tripolare/bipolare cu protectie termica (suprasarcina) si electromagnetica (scurtcircuit), unele dintre acestea fiind prevazute cu contacte auxiliare de semnalizare pozitie (contacte normal inchise) si de declansare prin protectie (normal deschise).

Disjunctoarele se proiecteaza, se executa si se testeaza in conformitate cu cerintele impuse de:

SR EN 60898+A1:1995

SR EN 60898+A1:1995/A11:2001

SR EN 60898+A1:1995/A12:200

SR EN 60898+A1:1995/A13:2001

SR EN 60898+A1:1995/A14:2001

SR EN 60898+A1:1995/A15:2001

SR EN 60898+A1:1995/A16:2001

SR EN 60898+A1:1995/A17:2001

SR EN 60898+A1:1995/A18:2001

Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60947-1:2001

Aparataj de joasa tensiune. Partea 1: Reguli generale

SR EN 60947-3:2001

Aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare si combinatii cu fuzibile

SR EN 60947-4-1:1994

Aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Contactoare si demarcare de motoare. Sectiunea 1: Contactoare si demarcare electromecanice

SR EN 60947-5-1:2001

Aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Aparate si elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Sectiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comanda

SR EN 60947-6-2:1996

Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamente cu functiuni multiple. Sectiunea 2: Aparate (sau echipament) de comutatie, de comanda, de protectie (ACP)

SR EN 61009-1:2001/A1:2001

SR EN 61009-1:2001/A14:2001

SR EN 61009-1:2001

Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61009-2-1:2001/A11:2001

SR EN 61009-2-1:2001

Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarele automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti, functional independente de tensiunea de alimentare

SR EN 61095:2001/A11:2001

Contactoare electromecanice pentru uz casnic si similar

SR EN 61095:2001

Contactoare electromecanice pentru uz casnic si similar


Date tehnice generale (pentru tablourile speciale sunt date caracteristicile in capitolele urmatoare)

● tensiunea nominala: 400/230V-50Hz, 220Vcc, 48Vcc, 24Vcc ;

● capacitatea de rupere: 10kA /16kA conform documentatiei;


● anduranta:  20.000 de cicluri inchis-deschis;

● tensiunea de tinere la impuls: 6kV;

● executie climatica: executie 2 (umiditate relativa 95% la 55oC);

● conexiuni - racordare: borne pentru conductor rigid sau flexibil;

Dispozitive diferentiale

Utilizate pentru protectia completa a circuitelor (suprasarcina si defect de izolatie), protectia persoanelor impotriva contactelor indirecte (30 sau 300mA) sau directe (30mA) si a instalatiilor electrice impotriva incendiilor (300mA-25A) sau a topirii conductorului de impamintare (25-250)A.

Date tehnice

tensiunea nominala: 400/230V-50Hz;

● curent de scurtcircuit: 10kA;

● anduranta: 20.000 de cicluri inchis-deschis;

● executie climatica: executie 2 (umiditate relativa 95% la 55oC);

● conexiuni - racordare: borne pentru conductor rigid sau flexibil;

Descarcatoare debrosabile

Sunt dispozitive care au rolul de a proteja intalatiile electrice de joasa tensiune impotriva supratensiunilor tranzitorii (descarcari atmosferice sau de comutatie). Descarcatoarele permit inlocuirea rapida a cartuselor distruse.

Date tehnice

● tensiunea maxima in regim permanent: 440/275V-50Hz;

● tensiunea nominala retea: 400/230-50Hz;

● curent maxim de descarcare: 15kA;

● curent nominal de descarcare:  5kA;

● curent de scurtcircuit:  10kA;

● anduranta:  20.000 de cicluri inchis-deschis;

● executie climatica: executie 2 (umiditate relativa 95% la 55oC);

● conexiuni - racordare: borne pentru conductor rigid sau flexibil.

Semnalizare a starii de functionare prin lampa (LED) de culoare:

= alb - functionare normala;

= alb/rosu - schimbare necesara a cartusului;

= rosu - schimbare urgenta a cartusului.

Bobine de declansare de tensiune maxima/minima

Bobinele asigura declansarea disjunctoarelor atunci cand tensiunea iese dintr-un anumit interval, prestabilit corespunzator.

Date tehnice

● tensiunea nominala : 415V-50Hz ;

● tensiunea nominala retea : 400/230-50Hz ;

● consum anclansare : 120VA;

● executie climatica : executie 2 (umiditate relativa 95% la 55oC) ;

● conexiuni - racordare: borne pentru conductor rigid sau flexibil.

APARATE DE MASURA

Voltmetru analogic sau numeric

Masoara valoarea tensiunii alternative (tensiuni de faza si de linie) ; un singur voltmetru asociat cu un comutator voltmetric permite masurarea tensiunilor de faza si de linie pe o retea trifazata (comutator cu 7 pozitii : 1-2-3-0-4-5-6).

Date tehnice

● frecventa nominala: 50Hz;

● tensiunea nominala retea: 400/230-50Hz;

● precizie:  analogic 2.5%, digital 1%;

● conexiuni- racordare: borne pentru conductor rigid sau flexibil;

● numai pentru aparatul numeric: alimentare prin sursa separata de 230V-50Hz, consum 0.3VA;

Ampermetru analogic sau numeric

Masoara valoarea intensitatii curentului electric dintr-un circuit; un selector ampermetric permite masurarea curentului pe faza prin selectarea fazei respective.

Date tehnice

● frecventa nominala: 50Hz;

● tensiunea nominala retea: 400/230-50Hz;

● precizie:  analogic 1.5%, digital 1%;

● conexiuni - racordare: borne pentru conductor rigid sau flexibil;

● numai pentru aparatul numeric : alimentare prin sursa separata de 230V-50Hz, consum 0.3VA.

SR EN 60051-2:2000

Aparatele electrice de masurat indicatoare analoage cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 2: Prescriptii particulare pentru ampermetre si voltmetre

SR EN 60051-3+A1:2000

Aparate electrice de masurat indicatoare analogice cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 3: Prescriptii particulare pentru wattmetre si varmetre

SR EN 60051-4:2000

Aparate electrice de masurat indicatoare analogice cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 4: Prescriptii particulare pentru frecventmetre

SR EN 60051-6:1998

Aparate electrice de masurat indicatoare cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 6: Prescriptii specifice pentru ohmetre (impedantmetre) si conductometre
SR EN 60051-7:2000

Aparate electrice de masurat indicatoare analogice cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 7: Prescriptii particulare pentru aparatele cu functii multiple

CLEME DE SIR

Clemele de sir vor avea calitati electrice si mecanice bune si vor fi realizate din materiale neinflamabile. Deplasarea clemelor pe suportul de sir trebuie sa se faca usor.

Pentru conductoarele monofilare, cu sectiunea pana la 16mm2 si conductoarele multifilare cu sectiunea pana la 10mm2, se vor admite cleme de tip insertie, care contin suruburi de presare, ce exercita presiunea de contact, nu direct pe conductor ci pe o punte zimtata ce asigura un contact bun pe conductor. Suruburile de presare vor avea un dispozitiv ferm de blocare, iar zona de patrundere in clema va fi protejata astfel incat nici o parte metalica sub tensiune sa nu fie expusa atingerilor.

Pentru conductoarele monofilare cu sectiunea peste 16mm2 si conductoare multifilare cu sectiunea peste 10mm2, clemele vor fi de tip cu surub; suruburile vor fi blocate asfel incat sa nu permita rotirea. Pentru acest tip de cleme, conductoarele vor avea capetele terminale prevazute cu papuci (conectori) fixati prin sertizare.

Sirurile de cleme vor fi astfel realizate incat sa permita accesul usor la cleme. Ele vor fi protejate impotriva atingerilor directe.

Se va lasa cel putin o clema libera intre circuitele de polaritati diferite. Clemele vor permite conectarea unor dispozitive de testare fara a fi nevoie sa se intrerupa circuitul. Pentru fiecare sir de cleme se va prevedea o rezerva de 20% cleme de sir.

NOTA : Se va nominaliza si aproviziona numai aparataj electric si componente de foarte buna calitate si fiabilitate, cu media timpului de buna functionare MTBF mai mare de 10000 ore si cu certificate de garantie si de autenticitate si care sa respecte standardele de calitate mentionate.

3. Caracteristici tehnice specifice tablourilor electrice

Tablourile electrice se vor procura conform prezentei documentatii si listelor cu cantitati de lucrari si schemelor monofilare pentru fiecare tip de tablou sau cutie de prize, aferente fiecarui volum de instalatii electrice.

4. Volumul de informatii pentru tablourile electrice

Dulap servicii proprii DSA

Nr.

crt

Denumire informatie

Comenzi

Semnalizari

Local

Distanta

Tablou

Distanta

COMENZI SI SEMNALIZARI

Prezenta/Lipsa* tensiune alimentare din TGD1 - bara principala

x

x*

Prezenta/Lipsa* tensiune alimentare din TGD2 - bara principala

x

x*

Prezenta/Lipsa* tensiune alimentare din UPS-SA - bara secundara

x

x*

Prezenta/Lipsa* tensiune alimentare din bara principala - bara secundara

x

x*

Prezenta/Lipsa* tensiune pe bara principala

x

x*

Prezenta/Lipsa* tensiune pe bara secundara

x

x*

Inchis intreruptor QN

manual

vizual

x

Deschis intreruptor QN

manual

x

vizual

x

Inchis intreruptor QR

manual

vizual

x

Deschis intreruptor QR

manual

x

vizual

x

Inchis intreruptor Fn

manual

vizual

x

Deschis intreruptor Fn

manual

x

vizual

x

Inchis intreruptor Fr

manual

vizual

x

Deschis intreruptor Fr

manual

x

vizual

x

Alegere regim de comanda Tablou* - Oprit* - Automat

manual

vizual

x*

Prezenta/Lipsa* tensiune plecare consumatori F1.1 -F1.4, F2.1 - F2.n

x

x*

(cumulat)

Declansare protectie maximala de curent plecare F1.1 -F1.4, F2.1 - F2.n

x

x

(cumulat)

Actionare buton BPSI camera 20kV- S1

x

Actionare buton BPSI camera 20kV- S2

x

Actionare buton BPSI T1

x

Actionare buton BPSI T2

x

Actionare buton BPSI TS1

x

Actionare buton BPSI TS2

x

Actionare buton BPSI 825Vc.c.

x

Inchis separator negativ - 825Vc.c. 50a1

manual

x

Deschis separator negativ - 825Vc.c. 50a1

manual

x

Inchis separator negativ - 825Vc.c. 50a2

manual

x

Deschis separator negativ - 825Vc.c. 50a2

manual

x

Lipsa tensiune intrare sursa AP-DSA

x

Tensiune minima iesire sursa AP-DSA

x

Confirmare comanda

x

Alarmare, defect de izolatie +825Vc.c. La celule sau redresori de tractiune (ID >=50mA) (DEPEC)

x

Protectie, defect de izolatie +825Vc.c. la celule sau redresori de tractiune (ID >=50mA) (DEPEC)

x

Protectie, defect de izolatie +825Vc.c. la celule sau redresori de tractiune - tensiune de atingere periculoasa carcasa (UD >=90V) (DEPEC)

x

Ardere sigurante sunt DEPEC

x

Ardere siguranta de alimentare releude tensiune periculoasa DEPEC

x

Lipsa tensiune de alimentare de comanda la redresorul R1

x

Lipsa tensiune de alimentare de comanda la redresorul R2

x

Alarmare, ardere 1 siguranta dioda pe ramura U(+,-) la redresor R1

x

Alarmare, ardere 1 siguranta dioda pe ramura V(+,-) la redresor R1

x

Alarmare, ardere 1 siguranta dioda pe ramura W(+,-) la redresor R1

x

Alarmare, ardere 1 siguranta dioda pe ramura U(+,-) la redresor R2

x

Alarmare, ardere 1 siguranta dioda pe ramura V(+,-) la redresor R2

x

Alarmare, ardere 1 siguranta dioda pe ramura W(+,-) la redresor R2

x

SURSA UPS-SA

Prezenta/Lipsa* tensiune alimentare

x

x*

Tensiune minima iesire sursa UPS-SA

x

x

Prezenta/Lipsa* tensiune iesire UPS-SA

x

x*

Prezenta/Lipsa* tensiune iesire invertor

x

x*

Conectare by-pass manual intre intrare si iesire

x

x

Funcionare/Avarie* (declansare protectie, tensiune alterata, defect intern, etc.)

x

x*

MASURI

Nr.

crt

Denumire informatie

Local

Distanta

Masura tensiune pe intrari

bara normala;

bara vitala;

(voltmetru 7 pozitii - 4 buc. )

x

Masura curent - bara principala

Masura curent - bara secundara

ampermetre - 4 buc.

x

5. Conducerea si supravegherea prin telemecanica a echipamentelor de j.t. dintr-o statie de metrou

Pentru transmiterea la distanta a semnalizarilor si comenzilor, in tablourile/echipamentele aferente procesului electroenergetic se va prevedea fie cate un modul de comunicatie ("bridge"), fie cate un automat programabil (AP) cu modul de comunicatie PROFIBUS-DP, de tip SLAVE (conform tabelului anterior).

Acestea vor fi prevazute cu intrari numerice cu separare galvanica prin optocuploare pentru telesemnalizari si cu iesiri pe relee pentru telecomenzi.

Dimensionarea numarului de intrari pentru "bridge" se va face in conformitate cu lista de la punctul inclusa in prezenta documentatie (volumul de informatii aferent fiecarui ecipament) la care se va adauga o rezerva de 10%.

Telesemnalizarile de pozitie (inchis/deschis) vor fi racordate la cate doua intrari numerice din "bridge" (se va transmite pozitia pe 2 biti, de exemplu 10-inchs, 01-deschis).

Telesemnalizarile functionale si de avarie vor fi racordate fiecare la cate o singura intrare numerica, transmitandu-se pe bitul respectiv 1-TS prezenta si 0-TS absenta.

Toate semnalizarile vor fi preluate de pe contacte electrice (auxiliare de pozitie, de relee, microintrerupatoare, etc.) legate intre ele intr-o schema cu un punct comun, alimentata cu o tensiune auxiliara stabilizata (de ex. 24Vcc) asigurata dintr-o sursa de putere neintreruptibila UPS, cu o autonomie de minim 15 minute, ce va alimenta si ansamblul bridge sau AP (de ex. 230Vca). Aceste doua tensiuni, de alimentare bridge sau AP si de alimentare intrari telesemnalizari, vor fi separate galvanic intre ele.

Echipamentul de telemecanica va avea o iesire pentru racordarea la o retea PROFIBUS-DP, cu o viteza de transmitere a datelor de minim 1Mbps.

Releele de comanda vor avea contacte independente ce vor fi racordate fiecare in schema de comanda alimentata la tensiune operativa respectiva.

ATENTIE

Tabloul/Echipamentul va fi conceput si executat cu automatizarea integrala si cu racordarea tuturor TS si TC la bridge, inclusiv pentru circuitele de rezerva.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.