Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
DATE NECESARE PROGRAMARII NC

DATE NECESARE PROGRAMARII NC


DATE NECESARE PROGRAMARII NC

Cand pregatim un program NC, operatiile de prelucrare ale piesei trebuie stabilite in detaliu dinainte. Toate conditiile necesare secventelor de lucru trebuie luate in considerare (regimul de aschiere, informatii despre scule si echipamentul CNC, etc.)

In cadrul acestui capitol se va face referire la documentatia necesara pentru realizarea programelor CNC. Cele mai importante documente sunt:

desenul de executie al piesei

planul de operatie

tabele si normative privind regimul de aschierecartea masinii cu comanda numerica

fisa de reglare a sculelor aschietoare

fisa de reglare a dispozitivelor de orientare si fixare

fisa program piesa

fisa schema de programare.

Daca programarea MUCN este realizata in atelier direct de la masina numarul documentelor necesare este mai mic.

Cu cat separarea intre operarea la MUCN si programarea acesteia este mai mare, cu atat este mai mare numarul de documente cerute.

Elementul de baza al programarii geometrice in vederea prelucrarii NC a reperului este desenul de executie. Acesta se realizeaza in conformitate cu standardele in vigoare.

Desenul de executie trebuie dimensionat in asa fel incat sa fie usor transformat in coordonate NC. In acest caz programatorul poate converti conturul piesei direct in program fara sa mai fie nevoie de alte calcule suplimentare.

Elementele de contur trebuie cotate astfel incat coordonatele necesare pentru instructiunile de programare sa poata fi citite cat mai usor posibil. In acest context, este foarte bine, daca cele mai importante coordonate ale piesei sunt listate clar intr-un tabel.

De asemenea pe langa informatiile privind geometria piesei, desenul contine detalii referitoare la rugozitatea suprafetei si la tolerante dimensionale.

In mod normal, desenul de executie este insotit de planul de operatii a carui format este de asemenea standardizat si contine informatii suplimentare referitoare la fazele de prelucrare masinii.

Elementele cele mai importante continute intr-un plan de operatii sunt :

succesiunea operatiilor

descrierea semifabricatului ( material, dimensiuni)

alegerea sculelor ( descriere, nr. scula, dimensiuni )

alegerea dispozitivului de lucru

elementele regimului de aschiere.

Pentru a avea o prelucrare economica a piesei, este esential ca informatiile despre aschierea materialului si SDV-urile utilizate sa fie selectate initial. Aceste notiuni se regasesc in tabele, standarde si normative pe care programatorul trebuie sa le aiba la dispozitie.

Un alt instrument important in realizarea programelor NC este cel legat de cartea de utilizare si programare a MUCN.

Pentru a putea selecta date tehnice corecte in programul NC, programatorul are nevoie de anumite date referitoare la masina CNC, cum ar fi :

gama de turatii a arborelui principal

gama de avansuri

dimensiunile zonei de lucru, etc

Cand realizarea si introducerea programului se face direct la masina, multe din aceste date pot fi frecvent luate din instructiunile panoului de comanda sau de pe afisajul ecranului.

Alte elemente importante privind masina CNC sunt cele referitoare la: lungimea maxima a curselor active, pozitia punctului zero masina, a punctului de referinta, etc.

In general, cartea masinii contine urmatoarele informatii:

descrierea masinii, date tehnice, accesorii

descrierea functiilor masinii

operatiile masinii, inclusiv setare si test initial

limbaj de programare(explicatii si instructiuni de programare)

proceduri de realizare si introducere a programului

revenirea asupra greselilor si corectarea lor.

exemple

Din moment ce masinile cu comanda numerica fac posibila prelucrarea completa a pieselor dintr-o singura prindere, numarul sculelor utilizate si a echipamentelor de lucru este in general mai mare in comparatie cu prelucrarile conventionale. Aceasta impune atentie deosebita asupra managementului si controlului sculelor si a echipamentelor respective.

Pentru a fi capabili sa folosim eficient sculele intr-un program de comanda numerica, programatorul trebuie sa aiba cunostinte aprofundate privind sculele ce vor fi folosite.

Din acest motiv, datele despre scula sunt prezentate in fisa de reglare a sculei sau a capului revolver.

O astfel de fisa de reglare a sculelor trebuie sa contina urmatoarele elemente:

forma si dimensiunile partii de prindere ale sculei

tipul, forma si dimensiunile sculei

viteze de aschiere admisibile, avans si durabilitate in functie de materialul piesei si al sculei.

Este foarte important pentru programator sa aiba acces usor la reactualizarea datelor despre scula. De aceea multe fabrici plaseaza controlul sculelor si programarea numerica sub acelasi management. Multe date de care programatorul are nevoie pentru activitatile sale pot fi luate din aceste inregistrari.

Prelucrarile pe masini NC necesita stabilirea anterioara a tipurilor de dispozitive de prindere. Pentru ca programatorul sa poata selecta cel mai eficient echipament de orientare si fixare el trebuie sa cunoasca ceea ce este disponibil. Elementele referitoare la dispozitivele de prindere se regasesc in fisele de reglare a dispozitivelor. Acestea trebuie sa contina urmatoarele informatii privind facilitatile existente:

forma si dimensiunile echipamentului de lucru

presiunea maxima de prindere-strangere

functiile echipamentului

materialul echipamentului

combinatii posibile cu alte echipamente de lucru

Fisele de reglare a dispozitivelor trebuie realizate astfel incat programatorul sa poata recunoaste imediat daca o piesa poate fi prinsa cu un echipament existent, daca este necesara procurarea unui nou dispozitiv de prindere, sau daca trebuie construit un dispozitiv special de prindere. Aceasta se aplica mai ales la loturi mari si la prelucrari multipozitionale cu un singur dispozitiv de prindere.

Fisa program piesa este un instrument util de realizare a programului NC (figura 7.3). Aceasta este o reprezentare tabelara care faciliteaza codificarea informatiilor in vederea transmiterii acestora la echipamentul de control.

Daca programul este realizat in departamentul de proiectare, este mai bine sa se foloseasca print-out in loc de realizarea unei fise program piesa. Motivul este acela ca pe parcursul testarii unui program sunt efectuate mici corectii iar acestea frecvent nu sunt transferate in fisa program finala.

Nume

firma

FISA PROGRAM PIESA

Foaia:1

Nume: Luca

Din:

Data:11.08.2000

Masina

CAP 300.A

Reper:

Placa gaurita

Program nr. 14

Comanda nr. 937

Banda nr.

Desen nr.4004

Observatii

N

G

X/U

Y/V

Z/W

I

J

K

F

M

S/V

T


Fig. 4.169 Fisa program piesa

Pentru a ne asigura ca operatiile de prelucrare programate sunt efectuate corect, masina unealta trebuie sa fie setata corespunzator, sa fie folosite sculele corespunzatoare iar piesa sa fie in dispozitivul de prindere corespunzator.

In acest scop sunt necesare o anumita setare a masinii, sculelor si echipamentelor de lucru:

Pentru setare sunt necesare urmatoarele informatii:

dimensiunile precise ale semifabricatului

descrierea precisa a sculelor

informatii despre echipamente de prindere ( posibile dispozitive speciale de prindere )

pozitia piesei (in special punctul zero al piesei) in zona de lucru incluzand informatii despre localizarea punctelor si punctul de start program

informatii despre sistemul de racire

valori numerice speciale care trebuie introduse in sistemul de control precum:

o      dimensiunile sculei

o      corectiile de scula

o      turatii limita

o      limitele zonei de lucru (zona de protectie )

o      punctul zero si punctul de referinta al masinii

o      echipamentul de masura ce va fi folosit

Pentru inserarea acestor informatii exista doua variante: utilizarea fisei program piesa sau a unui document separat numit fisa schema programare.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.