Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » legislatie
Documente necesare incheierii unui contract de telefonie mobila

Documente necesare incheierii unui contract de telefonie mobilaDocumente necesare incheierii unui contract

A. PERSOANA FIZICA

 

Cetatean roman: 

·         Documente obligatorii:

1.      Act de identitate:


a. Buletin de identitate SAU

b. Carte de identitate

 

2.      Actul de spatiu SAU Facturi Utilitati (unul din cele mentionate mai jos):

a.      Titlu de Proprietate

b.      Contract de inchiriere (valabil cel putin o luna de zile)

c.Contract de vanzare – cumparare

d.      Contract de schimb

e.      Extras de carte funciara

f.     Contract de construire insotit de proces verbal de predare - primire

g.      Hotarare judecatoreasca de punere in posesie

h.     Adeverinta de la primarie (numai pentru mediul rural)

i.     Contract de vanzare cumparare cu drept de uzufruct viager 

j.      Contract de comodat

k.Certificat mostenitor

l.     Contract de donatie

     m.  Facturi Utilitati: ROMTELECOM, Electrica, Gaze – ultima factura emisa

·         Documente Suplimentare:

a. Certificat de nastere

b. Certificat de casatorie

c. Permis de conducere

d. Alte  documente

Verificari necesare pentru documentele obligatorii : 

1. Verificari necesare la actul de identitate :

-  se verifica din punct de vedere al concordantei cu datele de identificare ale clientului mentionate in contractul COSMOTE:

 1. CNP-ul;
 2. Data expirarii;
 3. Numele si prenumele titularului;
 4. Numele si prenumele parintilor;
 5. Data nasterii;
 6. Seria si numarul ;
 7. Adresa domiciliu;
 8. Institutia emitenta;
 9. Data eliberarii;
 10. Stampilele institutiei emitente (in cazul Buletinului de Identitate)

 

2. Verificari necesare la actul de spatiu 

a. Se verifica din punct de vedere al concordantei cu datele de identificare ale clientului mentionate in contractul COSMOTE:

- Numele si prenumele titularului ;

- Autentificarea la autoritatea competenta a actului de spatiu;

- Perioada de valabilitate a actului de spatiu daca este cazul (ex. Contract de inchiriere);

b. Verificari ale tipurilor de acte de spatii acceptate :

-         Titlu de proprietate cu stampila Administratiei Financiare SAU

-         Contract de inchiriere cu stampila Administratiei Financiare (valabil cel putin inca o luna de la data semnarii contractului) SAU

-         Contract de vanzare cumparare insotit de autentificarea notariala SAU

-         Contract de schimb insotit de autentificarea notariala SAU

-         Extras de carte funciara (privind dovada proprietatii asupra unui imobil, mai putin terenurile) mai recent de 7 zile si stampila Administratiei Financiare.Se accepta extras de carte funciara mai vechi de 7 zile ( pana la 1 luna) insotit de ultima factura de utilitati SAU

-         Contract de construire (contract de antepriza  insotit de Certificat de Urbanism) insotit de proces verbal de predare primire stampilate de firma constructoare sau ultima factura de utilitati pe adresa din contract SAU

-         Hotarare judecatoreasca de punere in posesie (definitiva sau irevocabila) stampilata de judecatorie SAU

-         Adeverinta de la primarie (numai pentru mediu rural) mai recenta de 7 zile stampilata de aceasta SAU

-         Contract de vanzare cumparare cu drept de usufruct viager insotit de autentificarea notariala SAU

-         Contract de comodat (a carui valabilitate trebuie sa fie de cel putin o luna de la data incheierii contractului )

-         Certificat de mostenitor stampilat de notariat sau judecatorie.

-         Donatie insotita de autentificare notariala.

-          Factura de utilitati, (nu se solicita chitanta de plata) se verifica din punct de vedere al concordantei cu datele de identificare ale clientului mentionate in contractul COSMOTE:

§         Numele si prenumele titularului;

§         Adresa de domiciliu;

§         Stampila unitatii emitente

c. Cazuri Speciale :

Cazul 1. Numele si prenumele solicitantului sunt diferite de cele ale titularului actului de spatiu.

Exemple:

§         Persoane care traiesc in concubinaj. Titularul actului de spatiu se va prezenta impreuna cu solicitantul de abonament COSMOTE si va certifica printr-o declaratie luarea in spatiu a solicitantului. Declaratia titularul actului de spatiu va fi insotita de copie BI/CI a acestuia.§         Persoane casatorite, dar cu nume de familie diferite. Se solicita si certificatul de casatorie.

§         Nepoti care locuiesc la bunici si nu apare o legatura de nume (bunicii din partea mamei). Se vor solicita: certificatul de nastere si certificatul de casatorie al mamei.

§         Persoane divortate. Se solicita hotararea judecatoreasca de divort care sa ateste modificarea numelui.

Cazul 2. Solicitantul de contract COSMOTE prezinta actul de spatiu al parintilor.

Se vor solicita: certificat de nastere si certificatul de casatorie al parintilor, numai in cazul in care legatura nu se poate face din cartea de identitate/BI, adica sunt nume diferite. 

 

Cazul 3. Solicitantul se prezinta cu un act de spatiu pe numele si prenumele lui, iar adresa nu corespunde cu cea din Cartea de identitate/BI.

Exemplu: tocmai si-a cumparat casa si nu si-a facut mutatia, sau alte asemenea situatii. Nu se mai solicita documente suplimentare, cererea acestuia fiind acceptata.  

Nota:

1. Data inscrisa pe actul de spatiu trebuie sa fie mai recenta decat data eliberarii BI/CI.

2. Introducerea datelor in aplicatia E-pos se face  astfel: la adresa de domiciliu se va completa cu adresa din Cartea de identitate/BI, iar adresa din actul de spatiu prezentat se va completa in rubrica alta adresa indiferent daca este sau nu cea de facturare.   

Cetatean strain :

 

·         Documente obligatorii:

1. Act de identitate:

Pasaport

 

2. Actul de spatiu SAU Facturi Utilitati (unul din cele mentionate mai jos):

a)     Titlu de Proprietate

b)     Contract de inchiriere

c)      Contract de vanzare – cumparare

d)     Contract de schimb

e)     Extras de carte funciara

f)       Contract de construire

g)     Hotarare judecatoreasca de punere in posesie

h)     Adeverinta de la primarie (numai pentru mediul rural)

i)        Contract de vanzare cumparare cu drept de uzufruct viager 

j)        Contract de comodat

k)      Certificat mostenitor

l)        Contract de donatie

m)   Facturi Utilitati: ROMTELECOM, Electrica, Gaze

·         Documente Suplimentare:

     a)  Certificat de casatorie

     b)  Alte  documente

 

Verificari necesare pentru documentele obligatorii 

1. Verificari necesare la actul de identitate:

 Pasaportul se verifica din punct de vedere al concordantei cu datele de identificare ale   clientului  mentionate in contractul COSMOTE:

a)     Data expirarii

b)     Numele si prenumele titularului;

c)      Seria si numarul

d)     Data eliberarii.

2. Verificari necesare la actul  de spatiu: ca si la persoana fizica cetatean roman.

B.COMPANII / PERSOANE  JURIDICE

·         Documente obligatorii:

1. Cazul in care se prezinta Reprezentantul legal:

a) Certificat de inregistrare a companiei la Registrul Comertului

b) Act Constitutiv/Statut autentificat/Hotarare Judecatoreasca de Infiintare a societatii                 

c) Buletin/Carte de identitate pentru cetatean roman

d) Pasaport pentru cetatean strain

e) Act aditional - se solicita in cazul in care au intervenit modificari  ale datelor din Actul Constitutiv / Statut / Hotararea Judecatoreasca de Infiintare a companiei, ce privesc: reprezentantul legal, denumirea firmei, sediul social, capitalul social, cesiuni actiuni, administrator, etc.

2. Cazul in care se prezinta imputernicitul:

a) Certificat de inregistrare a companiei la Registrul Comertului

b) Act Constitutiv/Statut autentificat/Hotarare Judecatoreasca de Infiintare a societatii                 

c) Imputernicire cu antetul si stampila rotunda a societatii

d) Buletin/Carte de identitate pentru cetatean roman

e) Pasaport pentru cetatean strain

      f) Act aditional - se solicita in cazul in care au intervenit modificari  ale datelor din Actul Constitutiv / Statut / Hotararea Judecatoreasca de Infiintare a companiei, ce privesc: reprezentantul legal, denumirea firmei, sediul social, capitalul social, cesiuni actiuni, administrator, etc.

3. Cazul  Persoanelor Fizice Autorizate:a) Autorizatie Functionare

b) Buletin/Carte de identitate

c) Cod fiscal (daca s-a emis)

d) Act de spatiu

 

Verificari necesare pentru documentele obligatorii :

 1. Certificat de inregistrare a companiei la Registrul Comertului - se verifica din punct de vedere al concordantei cu datele de identificare ale clientului mentionate in contractul COSMOTE:

 • Denumire firma;
 • Sediul social;
 • Stampila Camerei de Comert si Industrie;
 • Codul fiscal.

2. Act Constitutiv / Statut / Hotarare Judecatoreasca de Infiintare a companiei - se verifica din punct de vedere al concordantei cu datele de identificare ale companiei mentionate in contractul COSMOTE:

 • Denumire firma;
 • Sediul social;
 • Capital social
 • Administratori, Asociati
 • Durata functionare
 • Pagina cu semnaturi ale asociatilor
 • Autentificare (notariala, data certa de la avocat sau Registrul Comertului, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului).

3. Act de identitate al imputernicitului/reprezentant legal - ca si la persoana fizica.

 

4. Imputernicire - este facuta de reprezentantul legal, verificandu-se:

 • Data intocmirii;
 • Numele, eventual si actul de identitate al reprezentantului legal;
 • Numele, eventual si  actul de identitate al persoanei imputernicite;
 • Stampila rotunda a firmei;
 • Semnatura reprezentantului legal.

5. Act Aditional - se solicita in cazul in care au intervenit modificari  ale datelor de identificare din Actul Constitutiv / Statut / Hotararea Judecatoreasca de Infiintare a societatii comerciale ce privesc: denumirea firmei, sediul social, capitalul social, cesiuni actiuni, administrator, etc.

6. Act de spatiu (numai pentru persoana fizica autorizata) - ca si la persoana fizica.

 

Nota: Contractul abonament COSMOTE va fi stampilat numai cu stampila rotunda a persoanei juridice.

 

Cazuri speciale

Companiile pentru care informatia privind numarul de membri nu poate  fi vizualizata  in baza de date a Registrului Comertului (ROLEG).

Se solicita declaratie pentru numarul de membri (care include atat numarul de salariati cat si numarul de asociati). Declaratia se da pe propria raspundere de catre reprezentantul legal sau imputernicit, fiind stampilata si semnata de catre acesta.

Documente si verificarea documentelor necesare incheierii unui contract COSMOTE pentru cazuri speciale

 

 

Ambasade

Acte necesare :

·         Imputernicire cu antet , stampilata si semnata de Ambasada

·         Act de identitate al imputernicitului

·         Legitimatie de serviciu a persoanei imputernicite vizata la zi

·         Imputernicirea de la ambasada va include adresa acesteia

Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala.

Reprezentante

Acte necesare :

 • Cod fiscal
 • Imputernicire daca este cazul
 • Act de identitate al reprezentantului legal / imputernicitului
 • Legitimatie de serviciu a persoanei imputernicite vizata la zi
 • Autorizatia de functionare emisa de Ministerul Comertului sau Agentia Romana de dezvoltare (valabila pentru anul in curs)

Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala.

Nu au certificat de inregistrare la Registrul Comertului.

 

 

Cabinete individuale de avocatura/notariale, cabinete asociate si societati civile profesionale

Acte necesare :

 • Cod fiscal care poate coincide cu CNP-ul
 • Imputernicire daca este cazul
 • Act de identitate al reprezentantului legal / imputernicitului
 • Hotarare de infiintare emisa de barou sau Ministerul Justitiei (numai in cazul notarilor publici)

Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala.

 

Cabinete medicale

Acte necesare :

 • Cod fiscal care poate coincide cu CNP-ul
 • Imputernicire daca este cazul
 • Act de identitate al reprezentantului legal / imputernicitului
 • Autorizatie de functionare eliberata de autoritatea sanitara in drept

Verificarea  actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala.

Asociatii familiale

Acte necesare :

 • Cod fiscal care poate coincide cu CNP-ul
 • Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
 • Autorizatie de infiintare
 • Imputernicire daca este cazul
 • Act de identitate al reprezentantului legal / imputernicitului

Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala. 

Biserici,lacase de cult

Acte necesare :

 • Cod fiscal propriu sau al Episcopiei de care apartin
 • Imputernicire daca este cazul
 • Act de identitate al reprezentantului legal / imputernicitului

Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala

 

Fundatii, partide si asociatii

Acte necesare :

 • Cod fiscal
 • Imputernicire daca este cazul
 • Act de identitate al reprezentantului legal / imputernicitului
 • Hotarare judecatoreasca de infiintare (inlocuieste Certificat de inregistrare la Registrul Comertului)
 • Certificat de la instanta judecatoreasca

 

Sindicate

Acte necesare:

·         cod fiscal,

·         imputernicire,

·         act de identitate,

·         hotarare judecatoreasca de infiintare

 Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala.

 

 

Primarii sau Consilii Locale

Acte necesare:

·         cod fiscal,

·         imputernicire,

·         act de identitate 

·         decizie de numire/comfirmare a primarului.

Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala.

Spitale

Acte necesare:

·         cod fiscal,

·         imputernicire,

·         act de identitate.

Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala.

 

Policlinici de stat (policlinici care apartin de spitale sau de Directia Sanitara Judeteana)

Acte necesare: 

·         cod fiscal,

·         imputernicire,

·         act de identitate.

Verificarea actelor se efectueaza ca si la o persoana juridica normala.

 

Persoanele cu handicap de vedere

Acte necesare:

Pe linga documentele obligatorii unei persoane fizice este necesara si copia certificatului de handicap, sa fie insotit de o alta persoana care are procura ca poate semna acte in locul lui sau sa-l informeze asupra datelor din “Contractul abonament.

Documente necesare pentru TRANSFER de responsabilitate

 

1 . Documente obligatorii pentru actualul TITULAR :

 

Persoana fizica :

 • Act de identitate( BI sau CI sau Pasaport)
 • Confirmare plata pentru ultima factura emisa

Persoana fizica decedata :

 • Cerere scrisa din partea noului titular cu datele de identificare ale acestuia
 • Act de deces

Companii ( in cazul in care se prezinta reprezentantul legal)

 • Act de identitate(BI, CI sau Pasaport)
 • Confirmare plata pentru ultima factura emisa

Companii (in cazul in care se prezinta imputernicitul)

 • Act de identitate al imputernicitului (BI sau CI sau Pasaport)
 • Imputernicire
 • Confirmare plata pentru ultima factura emisa

Companii in dizolvare in cazul in care se prezinta reprezentantul legal

 • Act de identitate (BI sau CI sau Pasaport)
 • Confirmare plata pentru ultima factura emisa
 • Act de dizolvare

 

2. Documente obligatorii pentru Noul titular:

Aceleasi acte ca pentru o activare noua.

3.Acord de transfer (formularul tip) semnat de ambele parti si stampilat in cazul persoanelor juridice.

Nota: Pentru persoana fizica decedata, acordul de transfer se inlocuieste cu cererea mentionata mai sus.

 

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
SEMNALIZARE VERTICALA
Conducatori auto ADR - CHESTIONAR NR. 17
INCARCAREA AUTOVEHICULULUI - TEST GRILA
Functiile administratiei publice privind legislatia actuala
Conceptul de buget si rolul sau
VIGILENTA LA DRUM - CHESTIONAR
Material de instruire introductiv generala
Termeni si Conditii Generale privind Prestarea de Servicii de catre EXONSITE


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu