Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Proiect la disciplina MANAGEMENT GENERAL

Proiect la disciplina MANAGEMENT GENERALUNIVERSITATEA “ PETRU MAIOR “ Tg.-Mures

COLEGIU UNIV.TEHNIC

SPECIALIZAREA: ECONOMIC

Proiect la disciplina

MANAGEMENT GENERALCUPRINS

A1. CAPITOL INTRODUCTIV

1.Descrierea societatii comerciale

identitate

scurt istoric

activitati

capital

conducerea

banca

A2. STUDIUL DE ANSAMBLU AL SOCIETATII

Prezentarea organigramei societatii comerciale

Utilizarea instrumentelor specifice de management

3. Politica de cadre

4. Analiza productivitatii muncii si cai concrete pentru marirea sa

A3. ANALIZA STRATEGIEI FIRMEI

A4. ANALIZA CALITATII PROCESULUI MANAGERIAL SI

A CALITATII ECHIPEI MANAGERIALE

B. ANALIZA POSTURILOR

C. CONCLUZII FINALE

A1. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE

Identitate :

1. Denumirea ; S.C. “ DOLEMN TRADE” S.R.L.

2. Tipul de societate comerciala : societate comerciala cu raspundere limitata

3. Adresa: Tg.Mures, Str. Cutezantei nr. 15/4

4. Inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J26-637-1994 din 08.07.1994

5. Cod de inregistrare fiscala : 265993111

6. Obiect de activitate: productie de mic mobilier si diverse articole din lemn; servicii de import export comercializarea produselor proprii.

Societatea si-a inceput activitatea sub forma unui atelier de tamplarie, in spatii inchiriate, cu un capital social de 500.000 lei, dispunand in prezent de propriile spatii respectiv trei ateliere si cinci noi spatii de productie in curs de modernizare si amenajare.

S.C. “ DOLEMN TRADE” S.R.L are conturi deschise la Banca Comerciala Romana, avand disponibiliati in lei.

Conducerea este asigurata de cei doi asociati.

A2. STUDIUL DE ANSAMBLU AL SOCIETATII

1. Prezentarea organigramei societatii comerciale

Structura organizatorica a S.C. DOLEMN TRADE SRL asigura functionarea activitatilor de baza ale societatii si anume

Productie

Comerciala

Financiar-contabila

Functia de productie se realizeaza prin intermediul celor trei ateliere. Programarea productiei se face functie de comenzile existente, saptamanale si lunare.

Functia comerciala se realizeaza sub directa coordonare a managerului si a contabilului, cei doi fiind asociati.

Functia financiar-contabila este asigurata la nivelul contabilului firmei.

STRUCTURA PERSONALULUI PE BAZA STUDIILOR

Manager  1

Contabil 1

Maistrii 3

Tehnicieni  2

Merceologi 2

Muncitori 17

Muncitori intretinere 2

MuncitoriCaracteristiciele structurii organozatorice sunt urmatoarele:

corespunde scopului si obiectivelor societatii

suplete, numar redus de trepte ierarhice

flexibila, putand fi adoptata unor obiective noi

2. Utilizarea instrumentelor specifice de management

a) Delegarea identificarea modalitatii in care se aplica metoda delegarii de autoritate de catre cel putin 2 membrii din conducerea societatii comerciale.

Pentru SC. DOLEMN TRADE SRL delegarea se face in principiu in cazul concediilor de odihna ale celor doi asociati.Timpul managerului este limitat si este important pentru el sa-si planifice activitatile intr-o anumita ordine de prioritati, astfel incat cele mai importante sarcini sa se bucure de atentia sa imediata.

b) Sedinta cum se desfasoara o sedinta obisnuita in cadrul firmei

Sedintele se efectueaza cu maistrii ori de cate ori este nevoie si vizeaza probleme legate de productie si prioritatile in folosirea banilor. Nu se fac dupa un plan bine stabilit, ele sunt coordonate de manager si contabil si se tine cont foarte mult de aspectele obiective ce deriva din buna desfasurare a productiei.

c) Tabloul de bord

Importanta parghie in tehnica de management, tabloul de bord pentru SC. DOLEMN SRL se rezuma la procurarea resurselor financiare prin autofinantare.

3. Politica de cadre

In cele doua perioade analizate se observa o crestere a numarului de personal, precum si a structurii personalului. In cazul S.C. “ DOLEMN TRADE” S.R.L sunt salariati cu contract de munca si contract civil.

Numarul scriptic al angajatilor este pentru anul 1997 – 15, iar in 1998 – 28.

Pentru stabilirea concreta a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face in baza contractelor incheiate intre societate si salariat care se pot modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul si drepturile salariale prin acordul partilor.

Avand in vedere perspectivele firmei, in prezent societatea este in cautare de personal calificat in domeniul fabricarii de mic mobilier.

4. Analiza productivitatii muncii

S.C. “ DOLEMN TRADE” S.R.L isi desfasoara activitatea in municipiul Tg.Mures, dispunand in prezent de trei ateliere si mai multe spatii de depotizare, urmand ca in urma unor achizitii recent efectuate sa se deschisa cinci noi ateliere de productie care vor fi utilate imediat.

Produsele societatii sunt piese componente de mobilier, comenzile fiind ferme, gama sortimentelor fiind diversificata functie de necesitatile partenerilor.

Productivitatea muncii este definita ca fiind forta productiva a muncii adica posibilitatea fortei de munca de a crea, intr-o perioada de timp, un anumit volum de bunuri.

Analiza dinamicii productivitatii muncii pe baza indicatorilor valorici

productivitatea anuala, cand cheltuielile de munca sunt exprimate prin numarul mediu sciptic (total personal)

Q – volumul productiei

N – nr. salariati

productivitatea zilnica, cand cheltuielile de munca sunt exprimate prin consumul de timp om – zile

Q – volumul productiei

T (om – zile) – total om – zile lucrate

productivitatea orara, cand cheltuielile de munca sunt exprimate prin consumul de timp om - ore

Q – volumul productiei

T (om – zile) – total om – zile lucrate

A3. ANALIZA STRATEGIEI FIRMEI

Nivelul de aplicare a managementului strategic porneste de la evaluarea judicioasa a pozitiei prezente, a potentialului firmei pentru viitor si definirea obiectivelor strategice concrete.

Programul de viitor al societatii are la baza experienta intuitia si informatiile privind ultimele modificari ale cererii interne si externe, corelat cu resursele financiare si capacitatea de productie.

Facorii care influenteaza strategia societatii in urma interviurilor acordate de manageri sunt concurenta, preturile si cadrul legislativ.

Pentru a se putea mentine pe piata, conducerea firmei trebuie sa actioneze pe de o parte pentru cresterea calitatii si a performantelor pentru a raspunde standardelor partenelilor si pe de alta parte diversificarea productiei pentru asigurarea unor contracte si cu alti partenei.

Totodata, o atentie deosebita trebuie acordata noilor angajati si utilarii viitoarelor spasii de productie aflate in prezent in curs de amenajare, pentru ca procesul de acomodare la standardele firmei sa fie cat mai rapid, iar noile capacitati de productie sa aduca in cel mai scurt timp profit.

A4. ANALIZA CALITATII PROCESULUI MANAGERIAL

In cadrul Directiei de Analiza Diagnostic (DAD) se efectueaza analiza tehnicilor de management utilizate si a modalitatilor de recurs la crearea unui fundament pentru activitatea de conducere.

Calitatea procesului managerial se evalueaza prin examinarea gradului de indeplinire a functiilor manageriale: previziunea, organizarea, antrenarea, coordonarea si control.

Pentru analiza calitatii procesului managerial principala sursa de informatii a constituit-o interviul atat cu managerii, cat si cu sefii de compartimente.

Urmarind indeaproape procesul managerial, s-au desprins urmatoarele concluzii in urma chestionarii:

1. Functia de previziune – cuprinde activitatile ce stabilesc conditiile viitoare de actiune, se fixeaza obiectivele urmarite, mijloacele materiale, financiare si umane folosite pentru realizarea obiectivelor.

Programul pe 1999 al societatii are la baza experienta si intuitia care corelate cu cerintele pietei si resursele financiare au dus la elaborarea unei prognoze pe 2 ani. Intrucat in prezent firma contracte ferme, programul de fabricatie este deja elaborat pentru anul in curs.

2. Functia de organizare – inglobeaza masurile ce trebuie aplicate pentru realizarea cadrului organizatoric necesar obtinerii eficientei economico – sociale

Activitatea de productie este direct supervizata de catre asociati care pot astfel rezolva operativ problemele legate de executie si termenele de livrare.

3. Functia de antrenare – cuprinde totalitatea deciziilor dispozitiilor si hotararilor asociatilor in vederea indeplinirii de catre angajati a atributiilor ce le revin.

4. Functia de coordonare este o consecinta directa a necesitatii sincronizarii in timp si spatiu a actiunilor din societate fiind indeplinita in general de maistrii.

5. Controlul presupune verificarea permanenta si completa a modului de lucru, a diferitelor activitati in raport cu programele fixate, precum si evidenta abaterilor ce apar.

Fara a se aplica chestionare, s-a urmarit obtinerea de informatii asupra stilului de conducere, adica a modului specific in care se desfasoara raporturile dintre manageri si subordonati si se poate concluziona faptul ca cei doi asociati lupta atat, pentru productie urmarind prin deciziile aplicate eficienta muncii, dar si pentru oameni – gradul de angajare personala, evaluarea performantelor personalului.

B. ANALIZA POSTURILOR

In prezent in cadrul S.C. “ DOLEMN TRADE” S.R.L nu este structurata sub nici o forma o schema sau o fisa a posturilor. Acest aspect se datoreaza faptului ca firma se afla intr-o continua extindere, conducerea fiind preocupata cu deschiderea, si organizarea unor noi ateliere care vor simplifica activitatea muncitorilor si care vor avea responsabilitati exacte si precise.

Pornind de la notiunea de atributii care este inrudita cu accea a competentelor a fost efectuata analiza posturilor folosind in acest sens ca metoda interviul avand in vedere ca asa se poate surprinde cel mai bine daca fiecare cunoaste pe de o parte propriile atributii si pe de alta parte cele ale subordonatilor si a persoanelor cu care are relatii de munca.

Intrebarile care permit analiza posturilor sunt:

ce se executa?

cine executa?

cine decide?

cine transmite ordinul?

cine studiaza?

cine controleaza?

cine a transmis?

cine coordoneaza?


cine informeaza?

cine este informat?

cine consulta?

cine este consultat?

La care se mai adauga:

cu ajutorul cui?

prin intermediul cui?

dupa instructiunile cui?

in legatura cu cine?

dupa consultarea cu cine?

Reprezentarea atributiilor se poate face pe diagrame de atributii sau de competente.

A T R I B U T I I

Operatiuni

Manager

Contabil

Maistrii

Tehnicieni

Mereologi

Muncitori

Studiul pietei

D

E

Alegerea produsului

D

C

C

C

Studierea preturilor

D, I

Operatia 1

K

K, C

K, E

I

E

Operatia 2

K

K, C

K, E

IE

Operatia 3

K

K, C

K, E

I

E

Aprovizionare

E

Diagrama atributiilor contine:

D – decizie

E – executie

C – consultare

c – coordonare

I – informare

K – control

Diagramele de competente se pot traduce in instructiuni pe loc de munca. Ele servesc, de asemenea, la stabilirea profilului unui loc in vederea unei relatii sau pentru o promovare in acest post. Ele permit orientarea notelor de serviciu: pentru executie, pentru aviz, pentru informare, etc.

Pentru a raspunde cat mai exact analizei posturilor au fost analizate toate locurile de munca, intelegand prin aceasta acele centre de activitate care cuprind ceea ce este necesar (material, utilaj, documentatie) executarii unei faze a muncii.

Analiza locului de munca reprezinta sudiul conditiilor in care sunt sau trebuie sa fie indeplinite, atributiile.

Scopurile principale urmarite cuprind:

stabilizarea condittilor de executie a unei sarcini

alegerea operatorului adoptat locului

dotarea cu instrument de lucru

cerintele locului respectiv

Analiza posturilor s-a efectuat pentru fiecare compartiment in parte rezultand urmatoarele:

in atelierul nr.1 se executa trei faze de lucru

Croirea din scanduri a materialului cu ajutorul circularlor si drujbelor. Echipa este formata din trei muncitori si un tehnician;

Aducerea la grosime si la cotele comenzilor a pieselor de mobilier cu ajutorul masinilor de ?? si a strungului. Echipa este formata din trei muncitori, un tehnician si un maistru;

Efectuarea falturilor si a rotunjirilor cu ajutorul frezelor si a dispozitivelor care se monteaza la circular. Echipa cuprinde trei muncitori si un maistru;

in atelierul nr.2 se executa trei faze de lucru

Slefuirea pe fete cu ajutorul masinilor de slefuit si a masinilor de slefuit pe capete. Echipa este alcatuita din doi muncitori si un maistru;

Operatiunile de gaurire sunt executate cu masini de gaurit si sunt executate de catre un muncitor;

Lipirea se executa cu adezivi pentru lemn si se executa cu dispozitive speciale si este executata de catre 1 muncitor;

in atelierul nr.3 se executa lucrarile de finisaj (slefuire manuala, grunduire, lacuire) si impachetare, echipa fiind formata din cinci muncitori;

pentru activitatile legate de intretinerea zilnica si periodica a utilajelor, uneltelor si dispozitivelor sunt angajati doi muncitori de intretinere;

postul de magazioner si de merceolog este obtinut de un angajat al firmei;

serviciul contabil este odeservit de o persoana cu studii superioare care este unul dintre asociati

managerul

Analizand circuitul deciziilor si informatiilor se constata ca managerul transmite ordinele sefilor de ateliere, iar acestia muncitorilor din subordine care trec la faza de executie.

Despre diversele situatii care apar in circuitul productiv sunt informati sefii de echipa care hotaresc remedierea neajunsurilor aparute, sau il informeaza pe manager functie de gravitatea situatiei aparute.

C. CONCLUZII FINALE

Avand in vedere aspectele surprinse cu ocazia analizei posturilor se recomanda ca imediat dupa reorganizarea firmei si a inaugurarii noilor ateliere sa se treaca la intocmirea formularelor pentru fiecare post in parte in care sa fie specificate atributiile, programul de lucru, limita de responsabilitate, cine cui se subordoneaza si cine cui raporteaza, etc. Se preconizeaza ca dupa instructiunile care vor avea loc dupa fisa postului sa se obtina unele avantaje:

reducerea pretului de cost ca marire a seriilor consecutive;

simplificarea aprovizionarii si reducerea termenelor;

comoditati in ceea ce priveste fluxul informatiilor;

imbunatatirea schimburilor interne de produse si servicii.

loading...

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE ALE INTREPRINDERII
SIMULARI ORGANIZATIONALE
Notiuni de baza privind calitatea
Ce valoare oferiti clientilor?
ACTIUNI MANAGERIALE PENTRU FINANTAREA UNUI OBIECTIV DE INVESTITII PRIN PLANUL DE AFACERI
Utilizarea standardului ISO 9000 in conducerea si functionarea organizatiilor
Evolutia modalitatilor de asigurare a calitatii produselor
ALEGEREA AMPLASAMENTULUI, PLANIFICAREA SI AMENAJAREA FACILITATILOR


loading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu