Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » agricultura
de executie a unei ferme agro-zootehnice pt gaini ouatoare

de executie a unei ferme agro-zootehnice pt gaini ouatoare


PROIECT

Proiect de executie a unei ferme agro-zootehnice pt gaini ouatoare

B. Piese desenateSectiune orizontala 1:100

Sectiunea A - A 1:50

Fatada principala si laterala 1:100

Detaliu fundatie izolata 1:10

Detaliu fundatie continua 1:10

Detalii invelitoare si pardoseli 1:10, 1:20

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

DENUMIREA LUCRARII:

PROIECTUL DE EXECUTIE AL UNEI HALE GAINI OUATOARE

BENEFICIARUL LUCRARII: SC" LEVICOM '' SRL - cu sediul in Oradea, jud. Bihor

ANPLASAREA TERENULUI: Terenul se situeaza la marginea Municipiului Oradea, jud. Bihor. Se intinde pe o suprafata de 7.20 ha.

DESCRIEREA LUCRARILOR SI TEMA PROIECTULUI

Tema Sa se proiecteze o constructie agro-zootehnica cu regim de inaltime parter cu destinatie hala pt gaini ouatoare

Date constructive:

Tip de structura - 1

Latimea L=9 m

Traveea T=6 m

Numarul de travei nT=8

Structura de rezistenta:

Structura de rezistenta este formata din grinda usoara din beton armat ,zidarie cu blocuri de BCA,beton monolit B150 pt fundatie , buiandrugi si stalpi. Totodata vom avea si elemente prefabricate din b.a. pt grinzi si panele de sustinere ale acoperisului. Constructia are o inaltime totala de 5.80 m la coama, si o lungime de 48.36 m.

Fundatiile sunt de doua tipuri: izolate sub stalpi si continue sub ziduri.

Stalpii sunt monoliti cu sectiune patrata cu dimensiuni de 30x30 cm.

Peretii sunt 24 cm din beton celular autoclavizat , acoperiti cu doua straturi de tencuiala de 3 cm fiecare, finisata cu tencuiala driscuita.

Acoperisul este alcatuit din grinda transversala Gu 12-6 (8.80m) prefabricata, rezemati pe stalpi, avand deasupra dispuse pene prefabricate din beton armat la distanta de 1.50 m, care folosesc ca strat suport pentru straturile superioare ale acoperisului si anume:

Strat din dulapi cu grosimea - 5 cm

Bariera de vapori din polietilena

Termoizolatie de vata minerala cu grosimea - 8 cm

Strat de separatie din polietilena

Invelitoare de tabla cu grosimea - 0.2 cm

Pardoseli -se intalnesc 3 tipuri de pardoseala cu stratificatii diferite, zona de circulatie si o zona de defecare care impreuna cu zona de odihna este in proportie de 40%/60%.

Zona de circulatie:

Beton simplu B150 - 10 cm

Strat de balast - 15 cm

Pamant natural

Zona de odihna si furaje:

Beton asfaltic - 5 cm

Beton simplu B150 - 10 cm

Strat de balast - 10 cm

Pamant natural

Canal colector al dejectiilor:

Beton simplu B150 - 10 cm

Folie de separatie din polietilena 3mm

Pamant natural

Zona de defecare: alcatuita din gratare prefabricate cu dimensiuni 245x16.5x12.

Fatadele principale sunt prevazute cu 2 usi metalice fiecare cu dimensiunea 3.00x3.00 m pentru evacuarea animalelor cat si pt pentru accesul ingrijitorilor, si 7 geamuri pe fiecare parte cu dimensiuni de 3.00x0.90 m pentru asigurarea iluminatului natural.

Fatadele laterale sunt prevazute cu cate o usa din sticla armata pe fiecare parte de dimensiuni 2.10x0.90 care servesc la evacuarea halei in caz de incendiu si nu numai.

Intretinerea animalelor - se face in baterii

Furajarea animalelor - furajare automata

Evacuarea dejectiilor - se executa hidraulic, canalul avand o panta longitudinala si o sursa continua de apa. Coloectarea dejectiilor se face in recipiente, pentru obtinerea ulterioara a biogazului, menit sa asigure combustibilul necesar pentru instalatiile de incalzire ale animalelor si a personalului de serviciu.

CALCULUL INDICELUI DE ILUMINAT A CLADIRII

Pentru calculul indicelui de iluminat Ief al cladirii s-au tinut cont de urmatorii factori:

Iluminarea naturala se va face lateral

Materialul folosit este sticla

Suprafata pardoselii Sp= 412.9mp

Suprafata vitrata Sv= 32.4 mp


Indicele recomandat pentru gaini este de Irec=l/18 ..

Conditia care trebuie indeplinita pentru o iluminare corecta: Ief>Irec

Calcule: Ief = Sv/Sp = 32.4/412.9 = 0.076 > 0.063

-rezulta un sistem de iluminare naturala cu un numar de 12 ferestre cu marimea 3.00x0.90 cm, pentru o iluminare naturala optima.

CALCULUL BILANTULUI TERMIC

Adapostul este populat cu un numar de 1200 de gaini

Principalii parametrii de microclimat pentru acest adapost sunt:

θi = +18o

θe = -21o

φr interior

φr exterior

Elementele de inchidere au urmatoarele caracteristici constructive:

Fundatiile tip pahar pentru stalpii din beton simplu Sf=45 cm;

Peretii sunt din BCA de 25 cm si tencuiti in inerior si exterior ;

Ferestrele sunt duble, executate din lemn;

Usile sunt metalice

Pardoselile sunt impartite in 3 categorii:

a)pardosea alee furajare:-beton de ciment b150-10cm

-balast-15cm

-pamant natural compactat

b)pardosea alee circulatie: -beton asflatic BA16-5cm

-beton de ciment B150-10cm

-balast-10cm

-pamant natural compactat

c)pardosea canal de dejectie:-beton de ciment B150-10cm

-folie de separatie

-pamant natural compactat

Acoperisul cu strat de aer ventilat avand urmatoarea stratificatie de sus in jos:

-invelitoare de tabla cu gorsimea de 0.2cm

-folie de polietilena , de separatie si protectie termoizolatie.

-termoizolatie din vata minerala cu grosimea de 8 cm

-bariera de vapori din folie de polietilena

-strat suport din dulapi de 5 cm

Ferestrele sunt 18 duble, executate din lemn stratificat de 3.00x0.50;

Se considera bilant termic pozitiv daca: QA ≥QE +QV

a)            Calculul lui QA

QA =

b)            Calculul lui QE QE =mk0S(θi θe )+Ckc (θi θe )+Sp ks(θi θe

m - coeficient de masivitate termica al elementelor de constructii;

S - suprafata fiecarui element de constructie, m2;

k0 - coeficient de transmisie a caldurii prin elementul de constructie dat;

θi θe - temperatura interioara, respectiv exterioara conventionala;

C - conturul laturilor exterioare ale adaposturilor, m;

kc - coeficientul de transmisie a caldurii pe contur;

Sp - suprafata pardoselii, m2;

ks - coeficientul de transmisie a caldurii catre sol;

Suprafata pardoselii pentru zona de odihna = 163.2 m2

Suprafata pardoselii de circulatie = 122.2 m2

Canale de dejectie = 60.46 m2

Suprafata ferestrelor = 37.44 m2

Suprafata usilor = 18.00 m2

Suprafata peretilor = 443.58 m2

Suprafata acoperisului = 450,8. m2

Calculul indicelui de inertie termica a elementelor de constructii: Di=∑(d/λ)N

Di - indice de inertie termica a elementului de constructie;

q - densitate aparenta a materialului;

d - grosimea unui strat component al elementului de constructie, m;

λ - coeficientul de conductivitate termica a materialului;

c - caldura specifica a materialului;

N - coeficientul care are valoarea 8.55*10-3;

Di pentru pereti: - BCA:

d = 24 cm;

λ = 0.37 W /mK;

C = 0.87*103 J/ kg K

q = 750kg / m3;

tencuiala:

d = 3+3 cm;

λ = 0.87 W /mK;

C = 0.84*103 J/ kg K

q = 1700 kg / m3;

termoizolatie:

d = 5 cm;

λ = 0.05 W /mK;

C = 1.46*103 J/ kg K

q = 20 kg / m3;

Di = 3.768 pentru pereti;

Di = 1 pentru ferestre conform STAS 1907-78;

Di pentru usi: - metal:

d = 2 mm;

λ = 58.00 W /mK;

C = 0.48*103 J/ kg K

q = 7850 kg / m3;

Di = 0.00436 pentru usi;

Di pentru acoperis: - strat suport din PFL:

d = 2 cm;

λ = 0.21 W /mK;

C = 2.51*103 J/ kg K

q = 700 kg / m3;

termoizolatie din vata minerala:

d = 5 cm;

λ = 0.07 W /mK;

C = 0.75*103 J/ kg K

q = 200 kg / m3;

Di = 1.12042 pentru acoperis;

Calculul coeficientului de inertie termica: I = (∑S*Di)/∑S

S - suprafata elementului de constructie luat in considerare, m2;

Di - indicele de inertie termica al elementului de constructie;

I = 2.21 m = 1.10


Calculul coeficientului de transmisie a calduriii:

αi, αe - coeficientul de transfer termic;

d -grosimea fiecarui strat de material care intra in componenta elementului de constructie, m;

bi - coeficientul de calitate a materialului termoizolator.

Ko pentru pereti: - zidarie de caramida d = 37.5 cm; λ = 0.8 W/mk; αi = 8 W/m2k

termoizolatie d= 5 cm λ= 0.05W/mk

tencuiala  d = 1 cm, λ = 0.87 W/mk; αe = 23 W/m2k

Ko = 0.607W/m2k

Ko pentru ferestre: - d = 2*0.5 cm; λ = 0.75 W/mk;


Ko=5.5002W/m2k

Ko pentru usi : - d = 2 mm; λ = 58.00 W/mk;


Ko=5.934W/m2k

Ko pentru acoperis: - invelitoare tabla d = 2 mm λ = 58 W/mk;

folie de separatie din polistiren d= 0.5 mm λ = 0.17W/mk

termoizolatie din vata minerala d = 5 cm, λ = 0.07 W/mk;

bariera de vapori din polietilena d = 0.8 mm λ = 0.17 W/mk;

strat suport din PFL  d = 2 cm λ = 0.21 W/mk;


Ko=0.973W/m2k

∑m*S*Ko*(θi θe) = 47183.29 W

Conturul peretilor interiori al cladirii C = 125.5

h = 3.5 m; Sf = 0.5; kc = 1.04

C*kc*( θi θe) = 125.5*1.04*(18+12) = 3915.60 W

Calculul pierderilor de caldura prin pardoseala ks

Valoarea lui ks pentru fiecare zona de pardoseala va fi:

ks pentru zona de odihna si furajare:

beton asfaltic d = 5 cm, λ = 1.01 W/mk;

beton simplu d = 10 cm, λ = 1.39 W/mk;

strat de balast d = 10 cm, λ = 0.58 W/mk;

ks = 2.387W/m2k

ks pentru zona de circulatie:

beton simplu d = 10 cm, λ = 1.39 W/mk;

strat de balast d = 10 cm, λ = 0.58 W/mk;

ks = 2.707W/m2k

ks pentru canale de dejectie:

beton simplu  d = 10 cm, λ = 1.39 W/mk;

folie de separatie d = 0.5 mm, λ = 0.17 W/mk;

ks = 5.003W/m2k

θe = +10oC sub pardoseala

∑Sp*ks*(θi θe) = W

Calculul final al lui QE QE = 47183.29 + 3915.60 + 4259.778 =55358.668 W

c)     Calculul lui Qv Qv = V*(Ii-Ie)

V - cantitatea de aer ce se ventileaza in decurs de o ora;

Ii, Ie - entalpia aerului interior, respectiv exterior.

i. Dupa criteriul eliminarii bioxidului de carbon CO2 n=2064 (animale)

qco2 = 8 1/h   C = n* qco2 = 8*2064 = 16512 1/h

C1 = 3.0 1/h C2 = 0.3 1/h Vco2 = C/(C1-C2) = 16512/(3.0-0.3)=6115.56 m3/h

C - cantitaea de bioxid de carbon aliminat de animale si pasari din adapost, 1/h

C1 - cantitatea de bioxid de carbon maxim admis in adaposturi, 1/h

C2 - cantitatea de bioxid de carbon continut in aerul exterior considerata 0.3 1/m3

ii. Dupa criteriul eliminarii excesului de umiditate n=2064 (purcei)

qu = 60 g/h U = 1.1 *n*qu = 1.1*2064*60 = 136224 g/h

Vu = U/(U1-U2) = 136224/(12.297-1.443) = 12 550.58 m3/h

U - cantitatea de vapori de apa eliminata de pasari, g/h la care se adauga 10% vapori proveniti din alte surse;

U1 - umiditatea absoluta a aerului interior, g/m3;

U2 - umiditatea aerului exterior, g/m3, calculata in functie de temperatura exterioara pe timp de iarna si umiditate relativa 80 %.

iii. Dupa criteriul eliminarii excesului de caldura:  VQ = QA-QE/II-Ie

QA - cantitatea de caldura degajata de animalele si pasarile din adapost

QE - cantitatea de caldura ce se pierde prin elementele de constructii

Ii, Ie - cantitatea de caldura continuta intr-un m3 de aer (entalpia) din interior/exterior.

QA = 108360 W  QE = 55358.668 W  Ii = 10.761W/m3 Ie = -3.146 W/m3

VQ )/(10.761+3.146) = 3811.126 m3/h

- Pentru volumul de aer ventilat se adopta val max V = 12 550.58 m3/h

Qv = V*(Ii-Ie) = 12550.58*(10.761+3.146) = 174540.916 W

- cunoscand QA,QE si QV se poate scrie ecuatia bilantului termic: QA≥QE+Qv

108360 ≥55358.668+174540.916 108360≥229899.584

- Pentru mentinerea temperaturii din adapost +18oC, este necesar sa se asigure o sursa suplimentara de caldura de: QS = 121 539.584 W

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.