Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » asigurari
Cererea de asigurare la ING

Cererea de asigurare la ING
Cererea de asigurare

1. Completare cerere de asigurare

Regulile de completare a cererii sunt:

1. Cererea de asigurare se va completa cu maximum de atentie, orice imprecizie sau omisiune ducand la marirea timpului de emitere a politei;
2. Toate rubricile si intrebarile sunt obligatorii. Lipsa raspunsului la oricare din intrebarile de pe cerere este considerata greseala, iar polita nu se va emite decat in momentul in care sunt obtinute toate informatiile, confirmate de semnatura clientului in original;

3. Campurile aferente intrebarilor pentru care nu exista raspuns  (ex: persoana asigurata nu practica nici un sport sau nu are ocupatie suplimentara) vor fi anulate cu o linie orizontala;

4. Nu sunt permise corecturi pe cererea de asigurare. In cazuri exceptionale, acestea sunt admise numai daca sunt insotite de semnatura persoanei asigurate si a contractantului. In caz contrar, informatia in cauza se va considera nula, fiind necesara corespondenta suplimentara.

Facem precizarea ca o situatie aparte este reprezentata de cererile tip Capital. Desi pentru acest tip de asigurare nu este necesara evaluare, in vederea emiterii se efectueaza o verificare tehnica, a corectitudinii datelor. Motivul cel mai frecvent pentru care se intarzie emiterea acestor cereri in urma verificarii tehnice il reprezinta durata contractului notata in cerere.

Durata contractului este fixa, obligatoriu pana la 95 de ani ai persoanei asigurate. De aceea atat data de expirare a contractului cat si durata politei inscrise in cerere trebuie sa reflecte acest aspect.

In cazul in care aceste informatii nu sunt corecte va fi necesara corespondenta, pentru clarificare si informarea corecta a clientului.

Va rugam ca la completarea cererilor de asigurare sa tineti cont de prevederile conditiilor contractuale care precizeaza ca data de incetare a contractului de asigurare este aceeasi cu data platii ultimei rente.

Astfel, „Data de expirare a contractului de asigurare” in cazul produselor de tip Debut 18 si Academica este reprezentata de „Data de expirare a perioadei de plata a primelor” + 4 ani.

De exemplu:

- contract Debut 18

- data incheierii cererii: 01.03.2007

- data expirarii perioadei de plata a primelor: 01.03.2017

- data de expirare a contractului de asigurare: 01.03.2021

Pentru a grabi procesul de evaluare a cererilor de asigurare este necesara reducerea numarului de greseli in completarea acestora.

In scopul atingerii acestui obiectiv, toate cererile de asigurare trebuie verificate de catre U.M. Pentru certificarea acestui lucru este nevoie de semnatura U.M. pe fiecare cerere de asigurare.

De asemenea, este necesar ca pe fiecare cerere trimisa sa fie aplicata stampila agentiei. In concordanta cu angajamentul companiei noastre fata de client, in vederea procesarii in cel mai scurt timp al cererilor de asigurare este necesar ca toate cererile sa fie trimise catre sediul central cu primul Cargus ulterior semnarii cererii. Acest fapt va scurta timpul de emitere si timpul de raspuns catre client, iar diferentele pot fi semnificative.


La data transmiterii cererilor catre sediul central fiecare agentie va centraliza trimiterea acestora prin completarea borderoului. La randul sau borderoul va fi semnat, datat si stampilat de secretara agentiei.

In cazul in care exista o cerere fara stampila agentiei se va verifica borderoul, iar daca respectiva cerere nu apare in lista va fi solicitata o confirmare din partea agentiei.

Avand in vedere ca cererile de asigurare trebuie insotite in mod obligatoriu de copiile actelor de identitate, adresa introdusa in baza de date drept adresa permanenta va fi cea din copia actului de identitate. In situatia in care apar diferente intre adresa din actul de identitate si cea mentionata pe cerere drept adresa permanenta, in sistem va fi introdusa adresa din actul de identitate.

In plus, adresa de pe cerere va fi considerata adresa de corespondenta.

Daca pe cerere este deja completata si o adresa de corespondenta, aceasta va fi luata in considerare ca atare.

Subliniem faptul ca fiecare client poate avea o singura adresa de corespondenta, indiferent de numarul de contracte detinute si in plus, aceasta va fi considerata adresa de corespondenta a clientului, pentru toate contractele pe care le detine.

Modificarea acestei adrese la un moment-dat se face in cazurile in care:

- Ni se solicita expres acest lucru, prin intermediul formularului pentru modificari generale [F02] semnat de client sau

- Clientul incheie o noua cerere de asigurare pe care este mentionata o alta adresa de corespondenta decat cea existenta in sistem. In acest caz adresa de pe cerere va fi considerata noua adresa de corespondenta a clientului, pentru toate contractele pe care le detine. Aceasta regula se aplica si in cazul in care pe cererea de asigurare adresa de corespondenta este aceeasi cu cea permanenta: adresa permanenta va deveni adresa de corespondenta pentru toate contractele pe care clientul le detine.

Va rugam sa tineti cont de aceste aspecte si sa explicati clientilor ca in momentul in care este incheiata o noua cerere de asigurare sau este solicitata schimbarea adresei de corespondenta, noua adresa va fi cea la care va primi corespondenta legata de toate contractele de asigurare incheiate cu ING.

Incepand cu luna MARTIE 2008 procedura de administrare a formularelor de cerere de asigurare in functie de seria acestora nu mai este valabila. Vechea procedura specifica:

Noile cereri de asigurare vor avea statut de formular special. Aceasta insemna ca:

cererile de asigurare vor fi inregistrate intr-un borderou special in momentul in care sunt inmanate consultantilor de asigurare. Inregistrarea se face in functie de numarul de serie al fiecarei cereri;

consultantul de asigurare va semna de primire respectivul borderou;

toate formularele de cereri folosite va trebui sa fie returnate secretarei. Se va centraliza numarul de cereri corect completate, care urmeaza sa fie transmise la Sediul Central, cat si numarul de cereri anulate.

Prin urmare, incepand cu aceasta data nu mai este necesara intocmirea de procese verbale de predare-primire semnate in momentul distribuirii formularelor catre consultanti de asigurare sau Unit Manageri.

In schimb, pentru agentiile care doresc sa tina o evidenta a formularelor (de cerere de asigurare, SMART, PIII, PII) le punem la dispozitie doua modele de administare care au la baza planul de vanzari pe fiecare luna. In functie de necesitatile fiecarei agentii, puteti alege unul dintre cele doua modele: administrare mai generala, la nivel de agentie, sau mai detaliata, la nivel de unit.

Instructiuni cu privire la modul de utilizare a acestor exceluri sunt inserate chiar in cuprinsul acestora.

Semnaturile persoanei asigurate, contractantului si co-asiguratilor de pe cerere, respectiv de pe formularele pentru asigurarile de sanatate reprezinta specimen de semnatura.

In consecinta, toate formularele care ne vor fi trimise pe parcursul duratei contractului trebuie sa contina o semnatura similara cu cea de pe cerere/formular pentru asigurarile de sanatate.

In cazul in care clientul (persoana asigurata, contractant, co-asigurat) isi schimba semnatura, este necesar sa ne anunte si sa ne trimita noul specimen de semnatura prin intermediul unui mesaj in care apar ambele semnaturi. Pentru acest lucru se va folosi formularul F01-“Mesaj catre IO”, in cadrul caruia, pe langa informatiile solicitate explicit se vor da urmatoarele detalii:

- numele clientului;

- contractele vizate;

- mentiunea clara ca este vorba de schimbarea specimenului de semnatura;

- noul specimen de semnatura;

- vechea semnatura.

2. Reguli privind produsele de tip Unit Linked: Merit, Mentor, Activ Plus

Regulile referitoare la completarea cererilor pentru aceste produse sunt urmatoarele:

pe ultima pagina a cererii de asigurare trebuie completate in mod obligatoriu:

pentru beneficiar va trebui completat pentru produsul Mentor beneficiarul principal si cel secundar; pe polita insa nu va apare decat beneficiarul principal;

renta de urmas anuala pentru Mentor (v. Academica);

alocarea pe programe de investitii.

cererea de asigurare nu se va emite daca:nu se precizeaza beneficiarii pentru planul de asigurare cu componenta de pensie Mentor (atat cel principal cat si cel secundar);

nu se indica varsta aleasa pentru pensionare;

nu se trece durata asigurarilor suplimentare;

nu se ataseaza scrisoarea de proiectie.

alocarea primelor va putea fi facuta astfel:

Se va putea opta pentru oricare din programele de investitii ING.

3. Precizari privind ocupatia persoanei asigurate

Evaluarea cererilor de asigurare din punctul de vedere al riscului ocupational se face in cea mai mare parte pe baza informatiilor din cererea de asigurare. Prin urmare, pentru o evaluare corecta, atat din punctul nostru de vedere, cat si al clientului, este necesar ca toate detaliile referitoare la ocupatie sa fie puse la dispozitia underwriter-ilor.

In practica apar insa situatii in care, datorita refuzului persoanei asigurate de a ne furniza detalii suplimentare, suntem in imposibilitatea de a finaliza evaluarea riscului ocupational si, prin urmare, refuzam incheierea contractului de asigurare.

Reprezentativi pentru astfel de cazuri sunt lucratorii din cadrul SRI.

In consecinta, recomandarea noastra este sa se evite abordarea acestor categorii de persoane in scopul incheierii de asigurari care presupun evaluarea riscului, inclusiv din punct de vedere ocupational.

De asemenea, va recomandam sa evitati abordarea persoanelor cu antecedente penale in scopul incheierii oricarui tip de asigurare.

La completarea chestionarelor ocupationale, va rugam sa precizati si datele referitoare la contractant, fiind necesara si semnatura acestuia, respectiv stampila firmei si semnatura reprezentantului acesteia.

Pensionari

Pentru persoanele asigurate care sunt pensionate din motive medicale, se va atasa la cererea de asigurare o copie a “Deciziei asupra capacitatii de munca” emisa de Comisia de expertiza medicala si ultima revizuire a acesteia.

4. Cereri de asigurare identice pentru acelasi client

Cererile de asigurare identice sunt considerate o tehnica gresita de vanzare, iar acceptarea lor este conditionata de o declaratie scrisa a clientului prin care se justifica motivele incheierii mai multor cereri identice de asigurare in loc de una singura. De asemenea, compania isi rezerva dreptul de a investiga aceste cazuri pentru a ne asigura ca aceasta a fost intr-adevar dorinta clientului.

5. Semnatura minori

In cazul in care pentru asigurarile suplimentare de sanatate exista persoane coasigurate minore, atat declaratia de sanatate la incheierea cererii de asigurare, cat si declaratia privind imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat trebuie sa fie semnate dupa cum urmeaza:

- Pentru coasigurat minor sub 14 ani - declaratia reprezentantului legal, semnata numai de catre acesta;

- Pentru coasigurat minor intre 14-18 ani - declaratia minorului semnata de catre acesta si confirmata prin aplicarea semnaturii si de catre reprezentantul legal.

Declaratiile minorilor nesemnate de catre reprezentantul legal nu au valoare juridica.

6. Beneficiari conform procedurii legale

In cazul in care se doreste desemnarea unui singur beneficiar pentru o anumita parte a indemnizatiei de asigurare, exista posibilitatea ca restul sumei respective sa revina unor beneficiari nenominalizati, desemnati la data evenimentului asigurat de procedurile legale in vigoare.

Prin urmare, pe cererea de asigurare se vor completa datele beneficiarului desemnat, impreuna cu procentul aferent, pentru procentul restant mentionandu-se doar “Conform procedurii legale”.

7. Interesul asigurabil

Interesul asigurabil reprezinta motivatia financiara existenta intre Persoana Asigurata si Contractantul Asigurarii, pe de o parte (sub aspectul interesului legitim de plata a primelor de asigurare) si Persoana Asigurata si Beneficiar(i), pe de alta parte (sub aspectul pierderii financiare suferite de Beneficiari in cazul decesului Personei Asigurate).

Ca atare, acceptarea oricarei cereri de asigurare depinde de capacitatea de a demonstra ca beneficiarul are de castigat de pe urma supravietuirii persoanei asigurate si ca ar suferi o pierdere in conditiile decesului persoanei asigurate. De aceea, urmatoarele intrebari ar trebui sa se ridice:

Suporta beneficiarul o pierdere financiara daca persoana asigurata decedeaza? Daca nu, inseamna ca nu exista interes asigurabil.

Castiga beneficiarul mai mult in cazul decesului persoanei asigurate decat din supravietuirea acesteia? Daca da, vorbim despre acoperirea unui risc speculativ (overinsurace).

In general, existenta unei relatii de familie, cum este legatura dintre sot si sotie, este un argument suficient pentru a demonstra existenta unui interes asigurabil. Cat priveste legatura parinte-copil, acesta este susceptibila unor restrictii. Astfel, situatia in care unul din parinti incheie o asigurare de viata, fiind in acelasi timp contractant si beneficiar, in timp ce fiica sa minora figureaza ca asigurat, este un exemplu in care existenta interesului asigurabil este discutabila, reprezentand un caz de acoperire a unui risc speculativ.

In ceea ce priveste relatia persoana asigurata-contractant, indeplinirea conditiei interesului asigurabil presupune existenta interesului legitim de plata a primelor de asigurare.

Incheierea contractelor de asigurare cu contractanti persoane juridice

Incepand cu data de 15 octombrie 2005, incheierea contractelor de asigurare individuale cu contractanti persoane juridice va fi acceptata doar in urmatoarele situatii:

persoana asigurata are calitatea de Asociat in respectiva entitate juridica. In fiecare din aceste cazuri sunt necesare documente care sa ateste aceasta calitate. Subliniem faptul ca aceasta exceptie va fi facuta doar pentru Asociati, NU si pentru actionari, salariati, administratori, familiile asociatilor sau alte situatii de acest gen;

contractanti persoana juridica care incheie contracte de asigurare tip Remedis;

Sunt acceptate, de asemenea, cazurile in care persoana asigurata este persoana fizica autorizata si incheie contractul de asigurare in aceasta calitate.

Aceleasi reguli sunt valabile si la schimbarea contractantului asigurarii dupa emiterea contractului de asigurare.

Asa cum este mentionat mai sus, pentru cazurile in care persoana asigurata este asociat al societatii contractante, este necesara justificarea acestui statut.

In acest sens, este necesar ca impreuna cu cererea de asigurare, respectiv solicitarea de schimbare a contractantului sa transmiteti urmatoarele documente justificative:

- Copie certificat constatator Registrul Comertului sau- Copie dupa Statutul societatii.

Aceste documente trebuie stampilate si semnate in original de reprezentantul legal al societatii. Precizam ca in situatia in care cererea de asigurare, respectiv solicitarea de schimbare a contractantului nu sunt insotite de unul din aceste documente semnate si stampilate, acestea vor fi solicitate printr-o corespondenta suplimentara.

Incepand cu 1 martie 2007 va fi permisa, cu titlu de exceptie, incheierea si emiterea contractelor cu contractant persoana juridica si in situatiile in care persoana asigurata nu are calitatea de asociat in cadrul respectivei entitati juridice, cu conditia ca acei contractanti persoane juridice sa aiba deja emise contracte individuale in sistem. Mentionam ca emiterea acestor contracte este posibila numai pe baza unei analize de la caz la caz, analiza facuta de departamentul Sales Development, si ca aceasta exceptie NU se aplica si in cazul schimbarilor de contractant.

9. Cereri de asigurare cu persoane asigurate tineri care nu au venituri

Referitor la cererile de asigurare ale caror persoane asigurate sunt tineri (elevi, studenti) care nu au venituri proprii, contractant fiind unul din parinti iar beneficiari membri ai familiei (sau situatii similare), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Din punctul de vedere al interesului asigurabil, astfel de cazuri ridica problema justificarii sumei asigurate.

Interesul asigurabil reprezinta motivatia financiara existenta intre persoana asigurata si contractantul asigurarii, pe de o parte (sub aspectul interesului legitim de plata a primei de asigurare) si persoana asigurata si beneficiari, pe de alta parte (sub aspectul cuantumului pierderii financiare suferite de beneficiari in cazul decesului persoanei asigurate).

Suma asigurata trebuie sa reprezinte compensatia financiara a pierderii suferite de beneficiari in urma producerii evenimentului asigurat si din acest motiv nivelul acestei sume trebuie obligatoriu stabilit in concordanta cu veniturile persoanei asigurate.

Avand in vedere faptul ca acesti tineri nu au venituri, se impune o limitare a sumei asigurate pentru riscul de deces (cumuland asigurarea principala cu decesul din accident, oricare dintre ADR sau AR) la un nivel de maximum 35.000 RON, considerat ca acoperitor al cheltuielilor funerare.

De asemenea aceeasi limitare a sumei asigurate la maximum 35.000 RON se va aplica si in cazul asigurarii suplimentare de invaliditate permanenta din accident.

In cazul concret la care ne referim, constatam ca acesti tineri fara venituri depind ei insisi, din punct de vedere financiar, de alte persoane.

In conditiile producerii evenimentului asigurat beneficiarul ar avea mai mult de castigat de pe urma decesului persoanei asigurate decat din supravietuirea acestuia, aspect considerat speculativ si care contravine principiilor asigurarilor de viata.

Decesul unui tanar fara venit nu produce o pierdere financiara familiei. Bineinteles, exista incontestabil o pierdere din punct de vedere emotional, dar aceasta este incomensurabila si nu face obiectul asigurarii de viata. Singura pierdere financiara in aceasta situatie o reprezinta cheltuielile funerare.

10. Identificarea clientilor

Derularea relatiei contractuale cu clientii ING presupune colectarea si inregistrarea corecta a datelor de identificare ale acestora. In acest scop, s-a decis ca pentru toti clientii ING sa se solicite o copie a B.I./ C.I./ Pasaport in vederea inregistrarii corecte in sistem a datelor minime de identificare (CNP, data nasterii, nume, prenume).

Astfel, incepand cu 12 Iulie 2004 va rugam sa ne trimiteti copii dupa urmatoarele documente de identificare:

- buletin sau carte de identitate pentru clienti cu cetatenia romana;

- pasaport pentru cetatenii straini.

! Copiile actelor de identitate trimise impreuna cu cererea de asigurare trebuie sa fie semnate de fiecare client in parte pentru conformitate;

! In cazul in care clientul are buletin de identitate si mutatie de domiciliu, este necesar sa ne transmiteti si o copie a paginii pe care este mentionata aceasta mutatie;

- De asemenea, incepand cu 02.08.2004 (data de incheiere a cererii) va fi necesar ca pentru contractantii persoane juridice sa ne trimiteti copii ale actelor de identificare, dupa cum urmeaza:

- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului

- Codul fiscal

- Actul constitutiv/contractul

Copiile dupa aceste documente trebuie stampilate si semnate de reprezentantul legal al contractantului.

in cazul clientilor persoane juridice straine:

documentele de identificare (statut, certificat de inregistare) emise de autoritatea oficiala din tara in care respectiva entitate este inregistrata in copii legalizate si apostilate, conform prevederilor Conventiei din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine; apostila atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe aceste acte;

imputernicirea speciala a celui care reprezinta respectiva persoana juridica in contractul de asigurare (original sau copie legalizata);

o traducere in limba romana a documentelor, autentificata de un birou al notarului public.

Persoana din forta de vanzari are obligatia sa confrunte actul de identitate original cu copia ce va fi trimisa la sediu si sa solicite persoanei asigurate/contractantului/co-asiguratului semnarea pentru conformitate a copiei, in fata lui.

Acestea vor fi trimise pentru toate categoriile de clienti (contractanti, persoane asigurate, coasigurati), dupa cum urmeaza:

in momentul incheierii cererii de asigurare (indiferent daca este vorba de clienti noi sau de clienti care mai au incheiate contracte de asigurare);

pentru persoanele (diferite de contractant) care efectueaza plata de prime suplimentare pe un contract Debut 18, conform conditiilor contractuale;

pentru noul contractant. In cazul in care se solicita schimbarea contractantului pe durata contractului, este necesar ca impreuna cu formularul de solicitare a modificarii sa se transmita si intregul set de acte de identificare a noului contractant (semnate si stampilate-dupa caz-de noul contractant). Formularul pentru solicitarea schimbarii de contractant a fost modificat. In cadrul acestuia, pentru noul contractant se va solicita acelasi set de informatii ca si pe noua cerere de asigurare si in plus, o parte a intrebarilor obligatorii de pe FAN. Aceste intrebari sunt obligatorii si regulile de completare a noului formular sunt aceleasi cu cele aferente cererii de asigurare si Formularului de Analiza a Necesitatilor.

Pentru co-asiguratii pentru asigurarile de sanatate care intra in asigurare ulterior emiterii politei.

Pentru contractele incheiate inainte de 12.03.2002, care s-au lapsat de mai mult de 6 luni si pentru care se solicita repunerea. Precizam ca inainte de 12.03.2002 nu exista obligativitatea de a se atasa copii ale actelor de identitate. Va rugam sa le trimiteti cu ocazia repunerii pentru a asigura identificarea acestor clienti in conformitate cu regulile actuale.

In scopul inregistrarii corecte in sistem a tuturor clientilor, in cazul beneficiarilor cetateni straini este necesara identificarea acestora prin atasarea la cerere a copiei unui act de identificare al acestora (pasaport/act de identitate strain/certificat de nastere).

Dorim sa va informam ca aceste documente nu necesita semnatura in original. Daca este imposibila trimiterea acestor documente, va rugam sa precizati pe cerere, in dreptul casutei aferente CNP-ului, tipul de document cu care se identifica beneficiarul cetatean strain, precum si numarul si seria acestui document. Aceste informatii ne sunt necesare in vederea introducerii beneficiarilor in baza noastra de date si a evitarii corespondentei suplimentare pe acest subiect.

Nu se accepta alte documente de identificare decat cele mentionate.In cazul in care clientii detin astfel de carti de identitate provizorii, le vom accepta ca acte de identitate valabile in momentul incheierii cererii de asigurare sau in celelalte situatii in care este necesara identificarea clientilor. Ca si pentru cartile/buletinele de identitate etc., este necesar ca fotocopiile acestor carti de identitate provizorii sa fie semnate in original de client.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de formatiunile de evidenta a populatiei, dar nu poate depasi un an (art. 17, alin. 2 din Legea 105/1996).

Vom considera o perioada de valabilitate de 3 luni pentru copiile actelor de identitate (buletin, carte de identitate pentru clientii romani, pasaport pentru clientii straini, copia Certificatului de Inregistrare la Registrul Comertului, codul fisal si Statutul Sociatii pentru clientii persoane juridice).

Astfel, in cazul in care intr-un interval mai mic de 3 luni de la incheierea unei cereri de asigurare la care au fost atasate toate documentele de identificare, un client incheie o noua cerere (sau are rolul de persoana asigurata sau co-asigurat intr-o noua cerere), nu mai este necesara transmiterea copiilor actelor de identitate ale respectivului client.

Singura exceptie o reprezinta cazul in care actele de identitate expira in aceasta perioada, situatie in care este obligatorie atasarea noilor acte de identitate.

In ceea ce priveste procesul de identificare a clientilor, un element nou il constituie Matricea de Risc ce indica, in functie de profilul clientului si de produsul de asigurare pentru care acesta opteaza, tipul de masuri de identificare aplicabile.

Aceasta procedura a fost inclusa in modul de lucru al departamentului Operatiuni incepand cu data de 15 decembrie 2006 si o gasiti atasata circularei c0701.

11. Formularul de Analiza a Necesitatilor

Lipsa FAN-ului, a semnaturii contractantului sau a raspunsului la intrebarile obligatorii va face necesara corespondenta suplimentara cu clientul.

Precizam ca toate informatiile cuprinse in FAN se refera la contractant.

Pentru contractantii persoane juridice nu este necesar sa completati decat urmatoarele:

- denumirea;

- cifra de afaceri;

- data;

- semnatura/stampila societatii.

Referitor la valabilitatea informatiilor din Formularul de Analiza a Necesitatilor (FAN), va informam urmatoarele:

In cazul in care nu au aparut modificari in situatia clientului, consideram ca datele completate in FAN sunt valabile pe o perioada de o luna de la data completarii acestuia. Astfel, in cazul in care, la mai putin de o luna de la completarea FAN-ului, clientul incheie o noua cerere de asigurare, nu mai este necesara completarea unui nou FAN; contractantul trebuie sa declare in acest caz in cadrul cererii de asigurare ca datele din FAN-ul deja trimis la Sediul Central sunt in continuare valabile.

12. Underwriting financiar

Incepand cu data de 16.08.2004 va fi implementata o noua procedura de evaluare din punct de vedere financiar. Acesta evaluare va fi facuta pentru fiecare cerere de asigurare in parte si urmareste doua aspecte:

1. Determinarea capacitatii de plata a primei de asigurare, in corelatie cu venitul contractantului asigurarii;

2. Justificarea sumei asigurate, in functie de interesul asigurabil.

1. Capacitatea de plata a primelor de asigurare se va determina prin compararea veniturilor contractantului asigurarii cu suma primelor de asigurare platitibile anual. In principiu, valoarea primelor totale esalonate platite anual in relatia cu ING Asigurari nu trebuie sa depaseasca 30% din venitul anualizat al contractantului.

Veniturile luate in calcul vor fi cele declarate in Formularul de Analiza a Necesitatilor. In cazul in care persoana asigurata este si contractant, analiza se va face pe baza veniturilor declarate in cererea de asigurare (care vor fi comparate cu declaratiile referitoare la venit din FAN). Pentru contractantii persoane juridice se va lua in considerare cifra de afaceri declarata in FAN.

Suma primelor de asigurare platite anual se va calcula luand in considerare toate contractele detinute. Contractele cu prima unica vor fi considerate separat, pentru acestea analiza luand in calcul si sursa veniturilor, pe langa nivelul venitului declarat si valoarea primelor.

2. Justificarea sumei asigurate se va face diferit, in functie de interesul asigurabil.

In cazul in care interesul asigurabil este protectia familiei, suma asigurata maxima justificabila se va determina cu ajutorul unui instrument pus la dispozitie de Swiss Re, in functie de varsta Persoanei Asigurate si de veniturile medii anuale ale acesteia.

Calculatorul pus la dispozitie de Swiss Re (Family Protection Calculator) va determina suma asigurata maxima inmultind venitul anual al Persoanei Asigurate cu un factor de multiplicare. Acest factor ia diferite valori in functie de varsta curenta a persoanei asigurate si reprezinta numarul de ani in care familia (in eventualitatea disparitiei persoanei asigurate) trebuie sustinuta financiar pentru a gasi mijloacele care sa-i asigure in final independenta financiara si sa-si mentina constant standardul de viata.

In cazul in care interesul asigurabil este garantarea unui credit, justificarea sumei asigurate se va face prin comparatie cu valoarea creditului acordat de banca.

In cazul in care suma asigurata sau capacitatea de plata a primelor nu se justifica se va purta corespondenta suplimentara. Daca nici in urma corespondentelor suplimentare nu se poate finaliza evaluarea financiara, se va refuza incheierea contractului de asigurare.

Aceste aspecte, deja analizate inainte de emiterea contractului de asigurare, vor fi verificate si in cazul in care, dupa emiterea contractului de asigurare, clientii vin cu urmatoarele solicitari (incepand cu data de 13.06.2005):

schimbarea contractantului; in acest caz se va evalua capacitatea noului contractant de a plati primele de asigurare. Veniturile luate in calcul vor fi cele mentionate in formularul pentru modificarea contractantului;

cresterea primei de asigurare aferente asigurarii de baza la contractele Unit Linked – se va evalua capacitatea contractantului de a plati primele de asigurare in noile conditii. Venitul luat in considerare va fi cel completat in formularul pentru solicitarea modificarilor de suma asigurata si prima, respectiv in formularul pentru cresterea sumei asigurate, atasarea asigurarilor suplimentare, repunerea in vigoare a contractului in cazul in care se doreste cresterea primei de asigurare pentru un contract Debut 18 sau alt contract tip Unit Linked care are atasata optiunea suplimentara de scutire de plata primelor. In cadrul acestor formulare se va completa venitul pentru contractanti persoane fizice, respective cifra de afaceri pentru contractanti persoane juridice;

atasarea asigurarii suplimentare FTR sau cresterea sumei asigurate aferente asigurarii de baza (la contractele tip Unit Linked)/sumei asigurate in caz de deces pentru un contract tip Regal nou; in aceste cazuri se va analiza justificarea sumelor asigurate, in noile conditii. In cazul in care interesul asigurabil este protectia familiei, se va lua in calcul venitul persoanei asigurate completat in cadrul formularului pentru cresterea sumei asigurate, atasarea asigurarilor suplimentare, repunerea in vigoare a contractului.subcapitol introdus la 02.02.2004 si actualizat la 28.02.2007

subcapitol introdus la 06.07.2004

subcapitol introdus la 26.07.2004

subcapitol introdus la 26.07.2004
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Cererea de asigurare la ING
ASIGURAREA BUNURILOR IN TIMPUL TRANSPORTULUI (CARGO)
CONTINUTUL SI SCOPUL ACTIUNILOR DE MARKETING IN ASIGURARI
Particularitati ale managementului in asigurari
SARA MERKUR – SOCIETATE DE ASIGURARI ROMANO-AUSTRIACA S.A.
ASIGURAREA NAVELOR MARITIME SI FLUVIALE (CASCO)
ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA
FUNDAMENTAREA TARIFELOR DE PRIME LA ASIGURARILE DE BUNURI

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu