Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Indicatorii care reflecta eficienta asigurarilor la asigurator

Indicatorii care reflecta eficienta asigurarilor la asigurator


Indicatorii care reflecta eficienta asigurarilor la asigurator

1. Rata daunei

Reprezinta raportul, exprimat in procente, dintre platile de despagubiri si incasarile din prime de asigurare. Exprima nivelul platilor cu despagubiri fata de nivelul veniturilor din prime de asigurare. Se calculeaza atat pentru fiecare fel de sigurare cat si pentru principalele categorii de asigurari, folosindu-se formula:

Rd =

Rd reprezinta rata daunei;

Dp - totalul platilor de despagubiri si sume asigurate;

P - totalul incasarilor de prime de asigurare.

Rata daunei se exprima in procente, putand fi mai mica, egala sau mai mare de suta la suta. Cu cat nivelul ratei daunei este mai mic de 100% cu atat situatia financiara a societatii de asigurare este mai favorabila.2. Rata asigurarii

In literatura de specialitate o gasim si sub denumirea de "Gradul de cuprindere in asigurare". Se stabileste prin raportarea numarului sau volumului obiectelor asigurate (animale, hectare de culturi, numarul de autovehicule etc.) la numarul sau volumul total al obiectelor de aceeasi natura asigurabile, dupa formula:

Ra  =

in care:

Ra reprezinta rata asigurarii (sau Gradul de cuprindere in asigurare)

n - numarul bunurilor (persoanelor) asigurate;

N - numarul bunurilor (persoanelor) asigurabile.

In fapt, acest indicator exprima gradul de dezvoltare a fiecarei forme de asigurare, indicand totodata efortul asiguratorului pentru extinderea unei forme de asigurare, precum si rezervele de crestere existente. Cu cat nivelul indicatorului este mai apropiat de 100, cu atat forma de asigurare respectiva este mai dezvoltata.

Rata asigurarii ridicata reflecta pozitia dominanta a asiguratorului pe piata asigurarii pentru produsul respectiv. Indicatorul respectiv reflecta, dupa caz, raportul, mai mult sau mai putin favorabil, intre despagubirile platite si primele incasate.

Acest indicator are relevanta pentru aprecierea calitatii activitatii desfasurate pe ansamblul societatii de asigurare, ca si la nivelul verigilor organizatorice teritoriale.

3. Rata fizica a daunei

Acest indicator se aseamana cu rata daunei, dar aici marimile ce se raporteaza sunt exprimate in unitati naturale.Este un indicator cantitativ. Indica ponderea bunurilor despagubite in totalul bunurilor asigurate. Cu cat nivelul acestui indicator este mai scazut, cu atat activitatea societatii de asigurare este mai eficienta.

Rata fizica a daunei se stabileste conform relatiei:

Rfd =

unde:

Rfd reprezinta Rata fizica a daunei;

nr.Bdp - numarul bunurilor despagubite;

nr.B.asig. - numarul bunurilor asigurate

4. Costul relativ al activitatii de asigurare

Se calculeaza ca raport intre totalul cheltuielilor legate de desfasurarea activitatii de asigurare si totalul incasarilor din prime de asigurare, comisioane, dobanzi. Prin compararea acestuia cu rata daunei rezulta posibilitatile de reducere a cheltuielilor generale si a cheltuielilor comune. Acest indicator se stabileste pe feluri de asigurari, relatia de calcul fiind:

Ca =

in care:

Ca reprezinta costul relativ al activitatii de asigurare;

C - cheltuielile totale efectuate de asigurator (plati de sume asigurate, despagubiri si pentru pagube, cheltuieli de administrare etc.).

Costul relativ al activitatii de asigurare reflecta in procente raportul dintre cheltuielile de asigurare si primele de asigurare. In mod normal nivelul indicatorului este subunitar. In caz contrar situatia financiara a societatii este deficitara.

In toate cazurile Ca > Rd pentru ca si C > Dp. Expresia Ca - Rd, reflecta procentual cheltuielile ocazionate de constituirea si administrarea fondului de asigurare.

Cei doi indicatori, Rata daunei si Costul relativ al activitatii de asigurare se calculeaza atat pentru fiecare an in parte, cat si pentru intreaga perioada de referinta.

5. Rata venitului net

Se calculeaza raportand diferenta intre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor inregistrate de societate intr-o anumita perioada de timp, de regula un an, la totalul veniturilor.

Rata venitului net se calculeaza pe baza relatiei:

Rvn =

in care:

Rvn - reprezinta rata venitului net;

P - incasari totale din prime si alte venituri;

C - cheltuieli totale efectuate de asigurator.

Rata venitului net reflecta procentual cat ramane in beneficiul asiguratorului din fiecare 100 de unitati valorice din primele de asigurare incasate.

Rata venitului net se calculeaza anual, ca si la alte unitati economice, dar avand in vedere specificul activitatii de asigurare si anume faptul ca probabilitatea de ivire a riscurilor este extrem de diferita si ca primele de asigurare sunt uneori stabilite pe mai multi ani. In acest fel calculele facute pe baza rezultatelor unui singur an nu sunt destul de reale. Apreciem ca ar fi indicat sa se calculeze rata venitului net pe baza rezultatelor a mai multi ani. Societatea de asigurare trebuie sa tina o evidenta separata pentru toate contractele incheiate in fiecare an, care pot fi urmarite in evolutia lor. In modul acesta, se poate realiza calculul venitului net mult mai apropiat de realitate decat, pe baza calculului anual. Insa si acest mod de calcul are deficiente si anume faptul ca necesita un volum foarte mare de lucru.

6. Cheltuielile la 1 leu venit

Este un indicator de forma efect/efort. Se calculeaza raportand diferenta intre totalul cheltuielilor si totalul despagubirilor (si sumelor asigurate) platite de asigurator, pe parcursul anului, la diferenta intre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. Relatia de calcul este:

C/1 leu (uv)/vn =

in care:

C reprezinta totalul cheltuielilor de asigurare;

Dp - totalul despagubirilor (sumelor asigurate) platite;

P - totalul primelor de asigurare si al altor venituri incasate.

Indicatorul se poate calcula pentru 1 leu venit net sau in raport cu o alta unitate valutara (dolar, marca etc.). Tendinta de minim a acestui indicator exprima o situatie financiara favorabila pentru asigurator.

Volumul si calitatea activitatii desfasurate de o societate de asigurare ca si a subunitatilor acesteia pot fi apreciate si pe baza altor indicatori, dintre care mentionam: numarul mediu de asigurari contractate de un lucrator; suma medie asigurata; prima de asigurare medie aferenta unui contract; productivitatea muncii in activitatea de asigurare.

Numarul mediu de asigurari contractate de un agent de asigurari, se calculeaza pentru asigurarile facultative si exprima raportul intre numarul total de asigurari facultative, pe categorii (bunuri, persoane, raspundere civila), contractate intr-o perioada de timp (luna, trimestru, an) si numarul salariatilor angrenati in activitatea de achizitie a asigurarilor.

Relatia de calcul se prezinta astfel:

Nac =

in care:

Nac reprezinta numarul mediu de asigurari contractate de un agent de asigurare;

Ac - numarul asigurarilor contractate intr-o perioada de timp;

Npc - numarul agentilor (personalului) de contractare a asigurarilor.

Suma asigurata medie constituie unul din indicatorii utilizati in aprecierea asigurarilor de viata. Eficient pentru asigurator este faptul ca agentii de asigurare sa depuna interes pentru a incheia contracte, la asigurarile de viata, la sume cat mai mari. Indicatorul se calculeaza pe baza relatiei:

Sam =

in care:

Sam reprezinta suma asigurata medie;

Sa - totalul sumelor asigurate;

Nc - numarul total de contracte de asigurare incheiate.

Suma asigurata medie se poate calcula pentru intregul stoc de asigurari, la un moment dat, sau pentru asigurarile contractate intr-o perioada de timp.

Prima medie incasata pe un contract se poate calcula pentru toate categoriile (ramurile) de asigurari (bunuri, persoane, raspundere civila), prin raportarea totalului incasarilor de prime, la numarul contractelor de asigurare incheiate.

Relatia de calcul se prezinta astfel:

Pm =

in care:

Pm reprezinta prima medie incasata pe un contract;

P - totalul incasarilor din prime de asigurare;

Nc - numarul contractelor incheiate.

Acest indicator are o semnificatie deosebita in cazul asigurarilor de viata, intrucat acestea se incheie pe perioade mari de timp si ne indica nivelul de atragere a numerarului de la persoane fizice.

Productivitatea muncii unui lucrator (agent) din asigurari se exprima ca raport intre incasarile totale din prime de asigurare intr-o perioada de timp (de un an trimestrul) si numarul personalului angrenat in achizitionarea asigurarilor, conform relatiei:

Wa =

in care:

Npa reprezinta numarul personalului angrenat in achizitionarea asigurarilor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.