Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Marja de solvabilitate si fondul de siguranta

Marja de solvabilitate si fondul de siguranta


Marja de solvabilitate si fondul de siguranta[1]

Siguranta societatilor de asigurari este o preocupare care incepe si in Romania sa isi faca simtita prezenta. In plus, concurenta care se anunta deja acerba intre societatile de asigurari deja existente pe piata, cat si cele care urmeaza sa intre pe aceasta piata emergenta va fi dusa si in planul unei informari cat mai exacte a clientilor referitor la managementul asiguratorului.

Pe aceasta linie de conduita se incadreaza si intentia de apreciat a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) de a plasa Romania printre tarile cu un sistem clar si concis de evidentiere a performantelor si stabilitatii financiare, de evaluare a unei eventuale stari de insolvabilitate.Pentru o mai buna intelegere voi explica pe scurt notiunile esentiale pe care le voi folosi la determinarea marjei de solvabilitate:

prime brute incasate - totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;

prime nete incasate - primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare;

prime subscrise brute - primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;

prime subscrise nete - primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare.

Studiu de caz.

Un asigurator incheie un contract de reasigurare proportionala cota-parte cu un reasigurator pentru clasa de asigurari de bunuri, prin care se precizeaza ca prioritatea reasiguratului este de 60%. Asiguratorul subscrie riscuri aferente asigurarii de bunuri printr-un contract incheiat in urmatoarele conditii:

suma asigurata 120.000.000 lei;

fransiza deductibila 10% din suma asigurata;

data incheierii contractului 25 noiembrie;

durata contractului 1 an;

cota de prima tarifara 1%;

plata primelor in 12 rate lunare egale incepand cu data incheierii contractului.

Care va fi situatia asiguratorului aferenta acestui contract, la data de 31 decembrie?

Rezolvare.

Contractul de reasigurare cota-parte stipuleaza ca participarea reasiguratului se stabileste sub forma unei cote procentuale din suma asigurata prevazuta in contractul de asigurare, iar participarea reasiguratorilor se stabileste de asemenea sub forma de cote procentuale. Aceasta proportie care se stabileste se aplica si la repartizarea primelor de asigurare si a daunelor inregistrate.

In cazul de fata, suma asigurata de 120.000.000 lei urmeaza sa fie defalcata dupa cum urmeaza :

participarea reasiguratului 72.000.000 lei

participarea reasiguratorului 48.000.000 lei

Prima de asigurare = Suma asigurata Cota de prima tarifara

1%

= 1.200.000 lei

Din definitiile prezentate anterior reiese ca:

Prime subscrise brute = 1.200.000 lei

Prime subscrise nete = 1.200.000 lei 60% = 720.000 lei (restul de 480.000 lei sunt cedati in reasigurare)

Intrucat contractul incepe sa-si produca efectele pe 27 noiembrie (presupunem ca data de intrare in vigoare a contractului este la 48 de ore de la semnarea cererii de asigurare), in anul incheierii politei de asigurare vor fi platite din cele 12 rate lunare doar doua (cele aferente lunilor noiembrie si decembrie).

Prime incasate brute = 1.200.000 lei 200.000 lei

Prime incasate nete = 1.200.000 lei 120.000 lei

Revenind la conceptele enuntate in titlul subcapitolului, asiguratorul este obligat sa isi determine permanent marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima, precum si fondul de siguranta pe baza datelor din raportarile financiare si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta. Prima raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta se transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru exercitiul financiar corespunzator anului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Fondul de siguranta se constituie la nivelul unei treimi din marja de solvabilitate minima a asiguratorului. Acest fond este compus din:

capitalul social subscris si varsat sau, dupa caz, daca este vorba de societati mutuale, fondul de rezerva liber varsat la care se adauga toate conturile membrilor sai care intrunesc urmatoarele criterii:

statutul trebuie sa prevada ca din aceste conturi se pot face plati membrilor doar in situatia in care platile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, in cazul dizolvarii societatii, daca au fost platite toate celelalte datorii;

statutul trebuie sa prevada ca pentru orice plati mentionate mai sus efectuate in alte scopuri decat retragerea individuala din societatea mutuala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa fie informata cu cel putin o luna inainte de efectuarea platii, astfel incat aceasta sa poata interzice, daca este cazul, operatiunea de plata in cadrul acestei perioade;

toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;

profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea inregistrata de asigurator. Marja de solvabilitate disponibila este diminuata cu valoarea actiunilor proprii detinute direct de asigurator;

actiunile preferentiale cumulative si/sau datoriile subordonate in proportie de pana la 50% din cea mai mica valoare obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie sa fie constituite din datorii subordonate cu scadenta fixa si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durata determinata. Trebuie sa existe acorduri in temeiul carora, in caz de faliment sau lichidare a asiguratorului, obligatiile de plata generate de capitalul subordonat imprumutat si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate dupa ce au fost platite obligatiile fata de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plata existente la momentul respectiv. Datoriile subordonate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sumele aferente datoriilor subordonate sunt varsate integral;

pentru imprumuturile cu scadenta fixa, scadenta initiala este stabilita la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an inainte de scadenta, asiguratorul va supune Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor spre aprobare un plan din care sa rezulte modul in care marja de solvabilitate disponibila va fi mentinuta sau adusa peste nivelul marjei minime la scadenta, exceptand cazul in care valoarea imprumutului care intra in componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusa treptat in decursul celor 5 ani care au precedat scadenta. Rambursarea anticipata a acestor sume se poate aproba daca asiguratorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibila sa nu scada sub nivelul minim;

imprumuturile a caror scadenta nu este fixata trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptand cazurile in care aceste imprumuturi nu mai sunt considerate componenta a marjei de solvabilitate disponibile sau cand, dupa caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind rambursarea lor anticipata. In acest ultim caz, asiguratorul trebuie sa informeze Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu cel putin 6 luni inainte de data stabilita pentru rambursare, indicandu-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime atat inainte, cat si dupa aceasta rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba rambursarea doar in conditiile in care valoarea marjei de solvabilitate disponibile a asiguratorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;

contractul de imprumut nu poate contine nici o clauza care sa prevada ca, in anumite circumstante, altele decat lichidarea asiguratorului, imprumutul poate fi rambursat inainte de scadenta convenita;


contractul de imprumut nu poate fi modificat decat cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

titlurile de valoare cu durata nedeterminata si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decat cele mentionate mai sus, pana la un nivel care sa nu poata depasi 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

titlurile nu se pot rambursa fara acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

contractul de emisiune ii permite asiguratorului posibilitatea de a amana plata dobanzilor aferente imprumutului;

creantele creditorului fata de asigurator ocupa un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;

documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie sa prevada capacitatea societatii de a acoperi datoria si dobanda aferenta, astfel incat sa permita asiguratorului sa isi continue activitatea;

se vor lua in calcul numai sumele varsate integral.

orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, in masura in care aceste rezerve nu au o natura exceptionala.

Valoarea minima a fondului de siguranta este de:

2 milioane euro pentru asiguratorii care subscriu riscuri aferente asigurarile generale si de viata;

3 milioane euro pentru asiguratorii care subscriu riscuri incadrate in clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15;

Clasele sunt urmatoarele:

Clasa 10 - Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule, care acopera:

v     daune care rezulta din folosirea autovehiculelor terestre (inclusiv raspunderea transportatorului);

Clasa 11 - Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian, care acopera:

v     daune care rezulta din folosirea mijloacelor de transport aerian (inclusiv raspunderea transportatorului);

Clasa 12 - Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial, care acopera:

v     daune care rezulta din folosirea mijloacelor de transport maritim, lacustru si fluvial (inclusiv raspunderea transportatorului);

Clasa 13 Asigurari de raspundere civila generala, care acopera:

v     daune din prejudicii produse tertilor, altele decat cele pentru autovehicule si pentru mijloacele de transport aerian, maritime, fluvial, lacustru;

Clasa 14 - Asigurari de credite care acopera urmatoarele riscuri:

v     insolvabilitate;

v     credit de export;

v     vanzare in rate;

v     credit ipotecar;

v     credit agricol.

Clasa 15 - Asigurari de garantii pentru:

v     garantii directe;

v     garantii indirecte.

75% din valorile precizate mai sus in situatia societatilor mutuale

50% din valorile precizate mai sus in cazul agentiilor si/sau sucursalelor infiintate in Romania si apartinand unor societati de asigurare cu sediul central in afara Comunitatii

25% din valoarea minima a fondului de siguranta va fi depusa sub forma unei garantii de catre agentiile si sucursalele infiintate in Romania si apartinand unor societati de asigurare cu sediul central in afara Comunitatii, garantie care va fi luata in calculul fondului de siguranta.

Observatie. Echivalentul in lei pentru valoarea minima a fondului de siguranta tine cont de cursul valutar inregistrat la data raportarii.

Valoarea in euro a fondului de siguranta va fi revizuita anual in functie de schimbarile in indicele european al preturilor de consum cuprinzand statele membre, publicat de Eurostat. Valoarea va fi adaptata automat, crescand cu procentul dat de modificarea indicelui in perioada cuprinsa intre 20 martie 2002 si data revizuirii, iar valoarea obtinuta se va rotunji la multipli de 100 mii euro. Daca procentul de modificare a indicelui la ultima adaptare este mai mic de 5%, nu va avea loc nici o adaptare a valorii minime a fondului de siguranta.

Studiu de caz
Un asigurator prezinta urmatoarea situatie:
Prime brute subscrise pentru polite incadrate in clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - 110.000.000 RON;
Rezerva de prime brute inregistrata la inceputul anului pentru polite incadrate in clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - 1.000.000 RON;
Raportul intre suma rezervelor de dauna nete si suma rezervelor de dauna brute din ultimele 3 exercitii financiare - 0,94;
Raportul intre rezerva de dauna neta inregistrata la sfarsitul ultimului exercitiu financiar si rezerva de dauna neta inregistrata la inceputul ultimului exercitiu financiar - 1,24;
Marja de solvabilitate minima obtinuta in exercitiul financiar precedent este de 28.000.000 RON;
Valoarea daunelor brute platite aferente activitatii de asigurari directe din perioada de referinta pentru clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - 13.000.000 RON;
Rezerva de prime brute inregistrata la inceputul anului pentru polite incadrate in clasa "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - 500.000 RON;
Prime subscrise aferente acceptarilor in reasigurare pentru polite incadrate in clasa 14 "Asigurari de credite" - 12.000.000 RON;
Taxe aferente primelor brute subscrise pentru tipurile de asigurari incadrate in clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - 600.000 RON;
Valoarea daunelor brute platite aferente activitatii de asigurari directe din perioada de referinta pentru clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - 5.000.000 RON;
Prime brute subscrise pentru tipurile de asigurari incadrate in clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - 53.500.000 RON;
Rezerva de prime brute inregistrata la sfarsitul anului pentru polite incadrate in clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - 1.500.000 RON;
Valoarea rezervelor brute de daune recuperate de la terti prin subrogarea in drepturile asiguratilor din perioada de referinta pentru clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - 450.000 RON;
Valoarea rezervelor brute de daune recuperate de la terti prin subrogarea in drepturile asiguratilor din perioada de referinta pentru clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - 1.000.000 RON;
Rezerva de prime brute inregistrata la sfarsitul anului pentru polite incadrate in clasa "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - 2.000.000 RON;
Valoarea rezervelor brute de daune constituite la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, atat pentru activitatile directe, cat si pentru acceptarile in reasigurare pentru clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - 350.000 RON;
Valoarea rezervelor brute de daune constituite la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, atat pentru activitatile directe, cat si pentru acceptarile in reasigurare pentru clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - 200.000 RON;
Valoarea rezervelor brute de daune constituite la inceputul celui de-al doilea exercitiu financiar care precede ultimul exercitiu financiar inventariat, atat pentru asigurarile directe cat si pentru acceptarile in reasigurare, in cazul in care perioada de referinta este de 3 ani pentru clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - 250.000 RON;
Valoarea rezervelor brute de daune constituite la inceputul celui de-al doilea exercitiu financiar care precede ultimul exercitiu financiar inventariat, atat pentru asigurarile directe cat si pentru acceptarile in reasigurare, in cazul in care perioada de referinta este de 3 ani pentru pentru clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" -400.000 RON;
Prime brute anulate pentru tipurile de asigurari incadrate in clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - 250.000 RON;
Cursul de schimb este 1 euro=3,5 RON (curs de referinta al BNR din ultima zi lucratoare a perioadei de raportare). Cursul mediu de schimb pentru intregul an a fost 3,44 RON.
Sa se determine fondul de siguranta al acestui asigurator.

Rezolvare. Pentru o corecta determinare a fondului de siguranta pentru compania de asigurari analizata este obligatoriu sa calculam marja de solvabilitate minima. Marja de solvabilitate minima se determina pe baza maximizarii rezultatelor obtinute prin doua metode:
raportarea la valoarea anuala a primelor brute subscrise sau a contributiilor;
raportarea la media daunelor brute platite in ultimele 3 exercitii financiare. Daca o societate de asigurari preia in asigurare unul sau mai multe riscuri: de credit, furtuna, grindina sau inghet, perioada de referinta pentru calculul mediei daunelor brute platite va corespunde ultimelor 7 exercitii financiare.

Intr-o prima etapa identificam fiecare din elementele furnizate de asigurator cu cele care se regasesc in formulare de raportare care vor fi utilizate in tara noastra. Aceste elemente se vor regasi fie in cadrul primei metode (functie de prime), fie vor apartine celei de-a doua metode (functie de daune).

Metoda 1
Prime brute subscrise pentru polite incadrate in clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - B2;
Prime subscrise aferente acceptarilor in reasigurare pentru polite incadrate in clasa 14 "Asigurari de credite" B3;
Taxe aferente primelor brute subscrise pentru tipurile de asigurari incadrate in clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - B8;
Prime brute subscrise pentru tipurile de asigurari incadrate in clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - B1;
Prime brute anulate pentru tipurile de asigurari incadrate in clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - B5;
Variatia rezervei de prime brute pentru tipurile de asigurari incadrate in clasele 11, 12, 13 se va determina ca diferenta intre rezerva de prime brute inregistrata la sfarsitul anului pentru polite incadrate in clasa "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian", respectiv rezerva de prime brute inregistrata la inceputul anului pentru polite incadrate in clasa "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - B9;


Variatia rezervei de prime brute pentru alte tipuri de asigurari decat cele din clasele 11, 12, 13 se va determina ca diferenta rezerva de prime brute inregistrata la sfarsitul anului pentru polite incadrate in clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)", respectiv rezerva de prime brute inregistrata la inceputul anului pentru polite incadrate in clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - B10;


In a doua etapa facem calculele:
B11 = 1,5 ▪ B1 + 1,5 ▪ B3 - 1,5 ▪ B5 - 1,5 ▪ B7 + B2 + B4 - B6 - B8

B12 = B11 - 1,5 ▪ B9 - B10


B13 = max (B11; B12)

b1 = 0,94
b = max (0,5; b1)=0,94
B14 = echivalentul in lei a 50 milioane EUR, calculat la cursul de referinta al BNR din ultima zi lucratoare a perioadei de raportare;

Echivalentul in lei a 50 milioane euro
Y1 = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda primelor

= b ▪ [min (B13; B14) ▪ 0,18 + max (B13 - B14; 0) ▪ 0,16]

Pentru datele pe care le detinem, marja de solvabilitate minima calculata prin prima metoda (a primelor) va fi egala cu:

.


Metoda 2

Valoarea daunelor brute platite aferente activitatii de asigurari directe din perioada de referinta pentru clasa 3 "Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)" - C
Valoarea daunelor brute platite aferente activitatii de asigurari directe din perioada de referinta pentru clasa 11 "Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian" - C1;
Valoarea rezervelor brute de daune constituite la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, atat pentru activitatile directe, cat si pentru acceptarile in reasigurare pentru tipurile de asigurari incadrate in clasele 11, 12, 13 - C5;
Valoarea rezervelor brute de daune constituite la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, atat pentru activitatile directe, cat si pentru acceptarile in reasigurare pentru alte tipuri de asigurari decat cele din clasele 11, 12, 13 - C6;
Valoarea rezervelor brute de daune recuperate de la terti prin subrogarea in drepturile asiguratilor din perioada de referinta pentru tipurile de asigurari incadrate in clasele 11, 12, 13 - C7;
Valoarea rezervelor brute de daune recuperate de la terti prin subrogarea in drepturile asiguratilor din perioada de referinta pentru alte tipuri de asigurari decat cele din clasele 11, 12, 13 - C8 ;
Valoarea rezervelor brute de daune constituite la inceputul celui de-al doilea exercitiu financiar care precede ultimul exercitiu financiar inventariat, atat pentru asigurarile directe cat si pentru acceptarile in reasigurare, in cazul in care perioada de referinta este de 3 ani pentru tipurile de asigurari incadrate in clasele 11, 12, 13 - C9 ;
Valoarea rezervelor brute de daune constituite la inceputul celui de-al doilea exercitiu financiar care precede ultimul exercitiu financiar inventariat, atat pentru asigurarile directe cat si pentru acceptarile in reasigurare, in cazul in care perioada de referinta este de 3 ani pentru alte tipuri de asigurari decat cele din clasele 11, 12, 13 - C10 ;

Calculele sunt dupa cum urmeaza:
C11 = 1,5 ▪ C1 + C2 + 1,5 ▪ C3 + C4 + 1,5 ▪ C5 + C6 - 1,5 ▪ C7 - C8 - 1,5 ▪ C9 - C10


c = Coeficient variabil a carui valoare este 1/3 in cazul in care perioada de referinta este de trei ani, respectiv 1/7 in cazul in care perioada de referinta este de sapte ani

C12 = echivalentul in lei a 35 milioane euro, calculat la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi lucratoare a perioadei de referinta

Echivalentul in lei a 35 milioane euro
d1 = 0,94

d = max (0,5; d1)=


Y2 = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda daunelor

= d ▪ [min (c ▪ C11; C12) ▪ 0,26 + max (c ▪ C11 - C12; 0) ▪ 0,23]

Pentru datele pe care le detinem, marja de solvabilitate minima calculata prin a doua metoda (a daunelor) va fi egala cu:

Marja de solvabilitate minima
Y3 = Marja de solvabilitate minima pentru exercitiul financiar curent = max(Y1; Y2)


Y4 = Marja de solvabilitate minima obtinuta in exercitiul financiar precedent


e = min (1; 1,24)=1
Y5 = e ▪ Y4


Fondul de siguranta
Fondul de siguranta = FS
FS1 = Y/3,

unde
Y = Marja de solvabilitate minima = max (Y3; Y5)

Aceasta va fi si valoarea fondului de siguranta, deoarece contravaloarea in euro a celor 11.488.053 RON este de 3.282.301 euro, adica superioara celei mai mari valori (3 milioane euro) a fondului de siguranta minim.


Serbanescu Cosmin, Fondul de siguranta in asigurari, articol publicat in revista Finante, Banci, Asigurari, nr. 5/2006

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.