Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
METODOLOGIE PRIVIND CALCULUL PRIMEI DE ASIGURARE

METODOLOGIE PRIVIND CALCULUL PRIMEI DE ASIGURARE


METODOLOGIE PRIVIND CALCULUL PRIMEI DE ASIGURARE

Asigurarea de raspundere civila legala a societatilor specializate de paza si protectie si/ sau monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei

NOTATII (prescurtari) utilizate:

Limita raspunderii pe perioada asigurata = LRagr;Limita raspunderii pe eveniment = LRev;

Cota de prima de baza = CPb; Cota de prima finala = CPf;

Raportul dintre limita raspunderii pe perioada asigurata si cea pe eveniment = R;

Coeficient de ajustare a cotei de baza = C;

Prima de asigurare = PA.

LIMITELE RASPUNDERII se stabilesc de catre Asigurat, in functie de nevoile/necesitatile acestuia si varianta de asigurare agreata.

Variante de asigurare:

Varianta

Optiunea Asiguratului privind stabilirea limitelor raspunderii

A

Se stabilesc:

Limita raspunderii pe perioada asigurata (limita agregat);

Limita raspunderii pe eveniment;

R = LRagr / LRev, unde R este un nr. intreg.

Daca R = 1 rezulta LRagr = LRev.

B

Varianta A + limita pt. vatamari corporale, respectiv limita pt. pagube materiale

C

Varianta B + sublimite pentru incapacitate temporara, invaliditate permanenta si deces

D

Varianta C + sublimite pe persoana pentru incapacitate temporara, invaliditate permanenta si deces

Sublimitele se stabilesc, de regula, astfel:

Varianta

B

- limita pentru pagube materiale

LRpag.mat. = 30% din LRev

- limita pentru vatamari corporale, din care:

LRvat.corp. = 70% din LRev

Varianta

C

- sublimita pentru incapacitate temporara

SLincap.temp. = 45% x LRvat.corp

- sublimita pentru invaliditate permanenta

SLinval.perm. = 22% x LRvat.corp.

- sublimita pentru deces

SLdeces = 33% x LRvat.corp.

TARIF DE PRIMA

Stabilirea cotei de prima de baza

Cota de prima de baza este stabilita in functie de:

numarul total de obiective pentru care Asiguratul presteaza servicii de paza;

modul de realizare a activitatii (paza / dispecerat de monitorizare / interventie cu echipaje proprii / proiectare, instalare, intretinere sisteme de alarma)

varianta A de asigurare si R = 1;

limita raspunderii agregat pana la 100.000 EUR (inclusiv);

perioada asigurata: 10 - 12 luni.

conform tabelului :

Nr. obiective

Cota de prima de baza (CPb) in functie de tipul serviciilor (%)

Paza

(CPb1)

Dispecerat de monitorizare (CPb2)

Interventie cu echipaje proprii (CPb3)

Proiectare, instalare, intretinere sisteme de alarma

(CPb4)

peste 50

ATENTIE !

Daca Asiguratul presteaza mai multe tipuri de servicii, cota de prima de baza se va calcula prin adunarea cotelor corespunzatoare acestor servicii.

CPb = CPb1 + CPb2 + CPb3 + CPb4

 


Stabilirea cotei de prima finale

Cota de prima finala este stabilita in functie de:

Limita de raspundere pe perioda asigurata LRagr

Valoarea raportului R

Varianta de asigurare (B, C sau D)

Fransiza optionala

Perioada asigurata: subanuala

ATENTIE !

Pentru calcularea cotei de prima finale si a primei de asigurare este obligatorie completarea Notei de calcul, prezentata in Anexa nr. 1 la prezenta.

CPf = CPb x C1 x C2 x C3 x C4 x C5

 


Calcularea cotei de prima finale:

unde coeficientii C1 - C5 se stabilesc in functie de urmatoarele criterii:

Limita raspunderii pe perioada asigurata - pentru limitele raspunderii, care depasesc 100.000 EURO / echivalent lei, cota de baza se ajusteaza cu urmatorii coeficienti:

LRagr

Coeficient de ajustare (C1)

Peste 1.000.000

Raportul R - in functie de valoarea raportului R, cota de baza se micsoreaza cu urmatorii coeficienti:

R

Coeficient de ajustare (C2)

Varianta de asigurare - in functie de varianta de asigurare agreata, cota de prima de baza  se ajusteaza, in sensul micsorarii, cu urmatorii coeficienti:

Varianta de asigurare

B

C

D

Coeficient de ajustare (C3)

Fransiza - optiunea pentru stabilirea unei fransize, excedent peste cea obligatorie stabilita in conditiile speciale de asigurare, implica ajustarea cotei de prima de baza cu urmatorii coeficienti:

Fransiza

5% din dauna,

dar min. X EUR

10% din dauna,

dar min. 2X EUR

15% din dauna,

dar min. 3X EUR

Coeficient de ajustare (C4)

Nota: "X" este de regula 0,5% din LRev.

Perioada asigurata subanuala - in cazul in care se solicita incheierea contractului pe perioade subanuale, cotei de prima de baza i se vor aplica urmatorii coeficienti:

Perioada asigurata (luni)

Coeficient de ajustare (C5)

PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se stabileste prin inmultirea cotei de prima finala cu limita raspunderii pe perioada asigurata stabilita de comun acord.

PA = LRagr x CPf

 


Plata primelor de asigurare se face anticipat si integral sau in maxim 4 rate trimestriale.

SISTEM BONUS/ MALUS

Rata daunei (%)

Reducere/ majorare

Observatii

In cazul asigurarilor de raspundere nu se aplica reduceri

Pentru rata daunei ≥ 200% se va solicita aprobare de la Administratia Centrala

Peste 1 000 %

Se stabileste de catre Administratia CentralaCirculara II-29/ 12.02.2007; aplicabilitate din 19.02.2007

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.