Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
Vamuirea si asigurarea marfurilor in traficul international

Vamuirea si asigurarea marfurilor in traficul international
Vamuirea si asigurarea marfurilor in traficul international

1 Vamuirea marfurilor. Procedura vamala

Procedura vamala reprezinta ansamblul formalitatilor necesare pentru vamuirea marfurilor. Ea include:

verificarea marfii

stabilirea regimului vamalintocmirea declaratiei vamale si efectuarea controlului vamal

plata taxelor vamale

declararea marfii libera de vama

2 Regimul vamal

Regimul vamal indica daca si unde vor fi platite taxele vamale si daca si in ce conditii marfa va fi supusa controlului vamal.

Regimurile vamale sunt de doua tipuri:

regimul comun (definitiv) - se refera la marfurile importate si exportate si se aplica conform legii vamale

regimul suspensiv - se refera la suspendarea platii taxelor vamale. De multe ori se pot cere garantii pentru acoperirea riscurilor care pot afecta vama, de exemplu marfa capata un alt regim sau intra in consumul intern si intra in regimul comun.

Regimul vamal la export are urmatoarele caracteristici:

majoritatea exporturilor nu sunt supuse decat unui control vamal

TVA este recuperat de firmele exportatoare

exista si marfuri prohibite la export: arme, munitii

sunt prohibite exporturile catre tari asupra carora se instituie un regim de embargo

Regimul vamal de import. In vederea preluarii marfurilor de import de catre importator se parcurg etapele:

eventuala incadrare in contingente de import si prezentarea licentei de import si a documentelor de origine a marfii

respectarea altor restrictii la import (de pret, cu caracter fito-sanitar)

declararea valorii vamale, incadrarea tarifara, calculul taxelor vamale si plata acestora

plata altor taxe, de exemplu TVA

controlul efectiv al marfii de catre autoritatile vamale

Regimul de tranzit:

este un regim vamal suspensiv, deoarece marfa tranziteaza un teritoriu si nu i se impun taxe vamale

in tarile UE fiecare operatiune de tranzit implica depunerea unei declaratii sumare si utilizarea unei garantii financiare

Regimul de depozit vamal:

depozitul vamal este un regim suspensiv la import deoarece se suspenda aplicarea formalitatilor de vamuire pentru o perioada determinata

marfa nu trebuie sa faca obiectul nici unei prelucrari, fiind permise doar manipularile uzuale, ca: ambalaje, marcare, sortare

la iesirea din depozit marfa va fi afectata de un nou regim vamal (import definitiv, reexport, lohn)

marfa aflata in depozitul vamal la export este considerata din punct de vedere juridic ca fiind in afara teritoriului vamal. Astfel, se poate recupera TVA. Aceasta formula este folosita de catre firmele care practica distributia directa si de catre cele care realizeaza livrari esalonate la export.

Regimul de admitere temporara:

se aplica marfurilor importate pe o perioada limitata (participare la targuri, demonstratii), avand loc apoi un reexport. Pentru aceste marfuri se suspenda total sau partial plata taxelor vamale, daca marfurile nu sufera nici un fel de prelucrare sau transformare, daca sunt reexportate in aceeasi tara, in cadrul unui anumit termen

regimul inceteaza in momentul in care marfa dobandeste un alt regim (reexport sau depozit vamal de export) 

in acest regim se incadreaza mostrele si ambalajele. Pentru ambalajele care sunt importate cu marfa si care urmeaza sa fie reexportate, reexportul trebuie sa aiba loc intr-o perioada determinata

Regimul de retur se aplica marfurilor care au fost exportate temporar si sunt reimportate.

Regimul ATA - Admission temporelle permite importurile temporare, cu scutire de taxe, precum si exporturile temporare, libere de taxe la reimport. Produsele la care se aplica acest regim sunt mostrele si materialele pentru demonstratii. Carnetele ATA sunt utilizate in operatiunile de prospectare internationala, fiind necesara respectarea urmatoarelor conditii: reimportul marfurilor in starea lor initiala si respectarea termenului de readucere in tara a produselor. Carnetul ATA simplifica foarte mult operatiunile.

Regimul de prelucrare - lohn

Lohn-ul activ reprezinta prelucrarea pe teritoriul national a unor produse provenite din import. Regimul vamal aplicat este cel suspensiv si cel de rambursare ( draw backConform regimului suspensiv, pentru materiile prime, materialele importate si care urmeaza sa fie incorporate intr-un produs finit se suspenda plata taxelor legate de vamuire, daca acestea sunt de origine terta si daca produsele finite sunt destinate vanzarii in strainatate.

Regimul de rambursare presupune ca importatorul sa plateasca taxele vamale conform regimului comun, dar dupa prelucrare, sa primeasca rambursarea platii in proportia pe care o au materiile prime importate in valoarea produsului finit exportat. Firma poate reexporta marfa sau o poate vinde pe piata interna (fara rambursarea taxelor in acest caz). Dezavantajele sunt legate de avansarea unor fonduri in momentul importului si de necesitatea parcurgerii formalitatilor pentru ramburs.

Subcontractarea in strainatate (lohn-ul pasiv) presupune reexportul unor materiale in vederea prelucrarii lor in strainatate si reimportul produsului finit. In momentul reimportului, produsele nu sunt impuse la valoarea integrala, ci numai la diferenta de valoare corespunzatoare prelucrarii in strainatate.

Statutul vamal al marfii

Valoarea in vama la import se determina la locul de intrare in tara de import sub forma valorii de tranzactie a marfii, calculata la punctul de trecere a frontierei de import (valoarea CIF sau CIP la punctul de intrare in tara importatoare). La pretul din factura se pot adauga urmatoarele elemente:

cheltuieli suportate de cumparator, care nu au fost incluse in pretul platit (costul ambalajului)

redevente si drepturi de licenta pe care cumparatorul trebuie sa le plateasca direct sau indirect

Nu fac parte din valoarea din vama:

cheltuielile de transport dupa import, pe teritoriul vamal al tarii importatoare

comisioane platite la import, taxe si importuri din tara importatoare.

Sumele facturate in valuta sunt transformate in moneda nationala la cursul de schimb dat de Banca Centrala. Daca valoarea in vama nu poate fi determinata pe baza valorii de tranzactie a marfii importate, se pot folosi metodele: valoarea tranzactiei marfii identice, valoarea de tranzactie pentru marfuri similare, metoda deductiva si valoarea calculata.

Declaratiile vamale trebuie sa cuprinda si mentiuni privind originea marfurilor. In tarile UE exista un set de criterii comune pentru aplicarea uniforma a reglementarilor vamale. Marfurile obtinute integral dintr-o tara sunt originare din acea tara (produse primare). Pentru marfurile la realizarea carora concura mai multi producatori din tari diferite, se ia in calcul locul unde a avut loc ultima transformare sau prelucrare substantiala a marfii. In cazul unor acorduri cu anumite tari se tine seama de transformarile realizate in toate tarile in diferite etape de fabricatie. Unele tari pot beneficia de taxe vamale reduse, beneficiar fiind ultima tara in care are loc o transformare suficienta (majora). Documentul justificativ al originii marfurilor este certificatul de origine.

Procedura vamala

Declaratia vamala se intocmeste pentru export, import sau tranzit de catre exportator, importator, un reprezentant legal sau un comisionar in vama. Prin aceasta declaratie se solicita un regim vamal pentru marfa, declarantul obligandu-se la plata taxelor aferente.

Documentele anexate la declaratia vamala sunt:

factura comerciala - pentru stabilirea valorii in vama, pentru plata taxelor vamale

lista de colisaj

documentele de transport

documentul de origine

certificate sanitare

Se mai pot solicita: factura consulara, factura vamala.

Vamuirea are loc la birourile vamale de frontiera sau din interiorul tarii. Se pot practica si proceduri simplificate la birourile vamale sau la domiciliul declarantului. In UE se foloseste un document administrativ unic - DAU - care este folosit si pentru import, export si tranzit si poate fi folosit pentru toate tipurile de regimuri de vamuire.

Comisionarul vamal

Comisionarul vamal este o firma specializata in realizarea operatiunilor de vamuire. Firma aceasta poate lucra in numele si pe contul exportatorului sau poate lucra in nume si pe cont propriu.

Etapele vamuirii

Verificarea declaratiei vamale si inregistrarea declaratiei

Controlul efectuat de biroul vamal asupra documentelor si asupra marfii

Plata taxelor - plata imediata. Se poate practica creditul vama si creditul de ridicare al marfii. In Franta se da creditul si creditul de ridicare al marfii

Ridicarea marfii, adica liberul de vama. Se acorda in scris dupa plata taxelor vamale - in Romania. Se mai pot plati si alte taxe: accize, TVA

3 Asigurarea marfurilor in traficul international

Asigurarea este relatia contractuala dintre asigurat (posesorul bunului) si asigurator (compania de asigurari) prin care asiguratul transfera anumite riscuri asiguratorului, platindu-i o prima de asigurare pentru ca, in cazul producerii daunelor, asiguratorul sa il despagubeasca pe asigurat confirm conditiilor stabilite in contract.

Clauzele INCOTERMS obliga la plata asigurarilor in conditiile CIP si CIF, polita de asigurare fiind incheiata de expeditor. In celelalte cazuri asigurarea se face de catre acela pe riscul caruia circula marfa.

v      Pentru clauzele DAF, DES, DEQ, DDU, DDP exportatorul asigura marfa

v      Pentru clauzele EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT importatorul asigura marfa

Costul asigurarii variaza in functie de natura marfii, a riscurilor acoperite, ambalaj, modul de transport traseu (media mondiala 8, iar cea europeana 5) poate sa mearga procentul pana la 2.

Dupa plata despagubirii, asiguratorul se poate intoarce cu actiune impotriva carausului sau unor terti pentru recuperarea unor sume, in masura in care raspunderea pagubei este in sarcina transportatorului sau tertilor. Se poate practica partajarea responsabilitatii si a platii intre toti cei care au concurat la realizarea transportului.

Carausul este raspunzator de pierderea coletelor, de avarii si intarzieri (pot exista limitari si cazuri de exonerare de raspundere: forta majora, viciul propriu al marfii, ambalaj necorespunzator, incarcare - descarcare defectuoasa).

Avarie totala Total loss = pierderea sau distrugerea totala a marfiiAvaria particulara sau partiala Particular loss = deteriorari sau pierderi de marfa datorita unor evenimente majore care survin in timpul transportului (naufragiu, deraiere) sau a unor situatii care privesc exclusiv marfa respectiva (cadere, pierdere)

Avaria comuna sau generala General average loss = pierderea rezultata in urma unei decizii constiente a capitanului de a sacrifica o parte din marfa pentru a salva nava dintr-o situatie dificila (inundarea vasului) sau de a face cheltuieli exceptionale pentru a salva incarcatura. Cheltuielile sunt repartizate intre armator (proprietarul navei) si proprietarul incarcaturii.

4 Conditiile de asigurare. Contractul de asigurare

Conditiile de asigurare

Conditiile de asigurare traditionale, elaborate de catre Institutul Asiguratorilor din Londra sunt:

conditia AR - All Risks acopera toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor asigurate, respectiv avaria comuna ca si toate avariile particulare, inclusiv dispozitia partiala sau totala a marfii prin furt, ca si pierderea totala sau partiala

conditia WA - With Particular Average - cu avaria inclusa - acopera daunele rezultate din pierderea totala sau partiala a bunurilor asigurate cauzate nemijlocit de riscurile marii (incendii, furtuna, coliziune, naufragiu)

conditia FPA - Free of Particular Average - fara avarie particulara acopera daunele rezultate din avaria comuna, neacoperind pierderea partiala sau deteriorarile 

Toate conditiile exclud riscurile de razboi si greva, care trebuie asigurate separat.

Noile conditii de asigurare: A, B, C au o determinare mai clara a sferelor lor de acoperire. Urmatoarele tipuri de riscuri nu sunt asigurate prin conditiile A, B, C:

pierderea, avaria si cheltuiala rezultate sau provocate de comportarea necorespunzatoare voita a asiguratului, uzura normala a bunului, pierderea calatoriei, etc

riscuri de razboi si greve - pot fi asigurate prin asigurare suplimentara

Conditia A sunt acoperite toate riscurile de pierdere si avarie a bunului asigurat. Este cea mai cuprinzatoare, asigura impotriva celor mai multe riscuri.

Conditia B sunt acoperite pierderi si avarii cauzate de incendii, esuarea, scufundarea navei, coliziunea, cutremur de pamant, trasnet, intrarea apei de mare pe nava, etc.

Conditia C sunt acoperite pierderi si avarii cauzate de incendiu, explozie, esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei, coliziunea navei. Este cea mai putin cuprinzatoare.

Contractul de asigurare

Politele de asigurare pot fi:

maritime, terestre si aeriene

casco - pentru mijlocul de transport, cargo - pentru marfa si de navlu - asigurarea pretului transportului maritim

Polita cargo poate fi:

polita de calatorie, prin care se asigura un transport determinat de marfa

polita cu alimentare, prin care se stabileste un plafon valoric in limita caruia se pot face mai multe transporturi pana la epuizarea sumei prevazute in polita

polita de evaluare, evaluarea marfurilor transportate realizandu-se ulterior, pe baza facturilor. Este mai putin intalnita.

polita de abonament, prin care se asigura marfurile intr-un anumit interval de timp, indiferent de modul de transport, destinatie sau natura marfii

Prin contractul de asigurare, asiguratul este obligat sa plateasca prima iar asiguratorul sa-l despagubeasca pe asigurat pentru pierderile suferite, in cazul producerii riscurilor acoperite prin polita.

In transportul aerian asigurarea se extinde de la punctul initial de expeditie pana la punctul final de destinatie. Polita de asigurare acopera avaria particulara, furtul partial sau total si poate fi extinsa la riscul de greva, razboi.

In transportul rutier si feroviar polita acopera perioada de la remiterea marfii catre transportator pana la predarea acesteia destinatarului.

In cazul producerii riscului asigurat, asiguratul intocmeste dosarul de despagubire, care include:

polita de asigurare

documentul de transport

factura comerciala

necesarul verbal de constatare a avariei 

Asiguratorul verifica dosarul si plateste despagubirea. El poate actiona in regres asupra carausului sau expeditorului. Daca se remarca ceva dubios, carausul participa si el la plata despagubirilor.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiectarea unitatii de invatare calitate motrica „viteza” - clasa a-iv-a
 PROIECT DE ACTIVITATE GRUPA: mare-pregatitoare - Surprizele Zanei Toamna
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 Proiect - TEHNOLOGIA DE ASAMBLARE PRIN LIPIRE

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA BALNEOFIZIOTERAPIE - METODE DE RECUPERARE MEDICALA BALNEOFIZIPTERAPICE IN GERIATRIE
 Diplomatie si conflict: relatiile internationale in timpul Primului Razboi Mondial
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA EDUCATIE FIZICA SI SPORT - Studiu statistic privind eficacitatea procedeelor de aruncare la poarta la nivelul jucatorilor specializ
 LUCRARE DE LICENTA Ingineria si Protectia Mediului in Industrie - Proiectarea unui depozit de deseuri urbane pentru un oras cu 200.000 de locuitori
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI
Vanzarea de produse alcoolice si nealcoolice in Egipt si alte tari musulmane
Tipuri de strategii folosite in procesul de negociere
ACTELE NORMATIVE PRIN CARE SUNT REGLEMENTATE SERVICIILE DE TRAINING
SOCIETATEA IN NUME COLECTIV
Productivitatea muncii in comert
Analiza activitatii firmelor de comert cu amanuntul din orasul Braila
Caracteristicile procesului de munca in comertTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu