Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI

SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI


SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI

Precizari.

Societatea in comandita pe actiuni este o societate care imprumuta particularitati de la societatile in comandita simpla si de la societatile pe actiuni.

Spre deosebire de societatea in comandita simpla, acest tip societar are capitalul social impartit in actiuni. Asociatii vor raspunde, in principiu, in limita aportului adus in societate.

Insa, societatea in comandita pe actiuni are doua categorii de asociati:

- comanditatii care au o raspundere nelimitata pentru datoriile sociale si au regimul juridic al comanditatilor din societatile in comandita simpla;

- comanditarii care au regimul juridic al actionarilor din societatile pe actiuni.

Definitie. Caractere.

Societatea in comandita pe actiuni este acea societate constituita prin asocierea mai multor persoane ce participa la formarea capitalului social prin anumite contributii reprezentate prin actiuni, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, pentru realizarea unor beneficii si impartirea lor, si care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditari[1].Societatea are urmatoarele caractere:

- cuprinde doua categorii de asociati: comanditatii si comanditarii,

- intregul capital social este impartit in actiuni;

- toti asociatii au calitatea de actionari;

- raspunderea pentru obligatiile sociale este diferita: comanditatii raspund nelimitat si solidar; comanditarii raspund in limita aportului lor.

Legea asimileaza aceasta societate cu societatile pe actiuni.   Din aceasta cauza regulile de constituire, de functionare, de dizolvare si lichidare urmeaza prevederile legii privind societatile pe actiuni; este reglementata de art. 187-190 LSC, cu exceptia normelor referitoare la sistemul dualist de administrare (art. 187 din Legea nr. 31/1990).

Constituirea societatii in comandita pe actiuni

La baza constituirii societatii in comandita pe actiuni este contractul de societate si statutul societatii sau actul constitutiv.

Modalitati de constituire a societatii in comandita pe actiuni:

constituirea simultana;

constituirea continuata ( sau prin subscriptie publica).

Actul constitutiv al societatii in comandita pe actiuni trebuie sa cuprinda elementele prevazute in art. 8 din Legea nr. 31/1990. Particularitatile, in cazul acestui tip de societate, sunt:

- asociatii (persoane fizice sau juridice): nu pot fi mai putin de doi, cu conditia sa fie din ambele categorii (comanditati si comanditari). In actul constitutiv trebuie prevazut care sunt actionari comanditati si care asociati comanditari.

- firma se compune din denumirea proprie (care o deosebeste de alte societati), si mentiunea scrisa in intregime "societate in comandita pe actiuni".

- administratorii societatii pot fi numai asociatii comanditati. In contractul de societate trebuie precizati asociatii comanditati care administreaza si reprezinta societatea (art. 8 alin. 1 lit a. Din Legea nr. 31/1990).

Administrarea societatii.

Potrivit art. 187 din Legea nr. 31/1990: "Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu normele privind societatile pe actiuni, cu exceptia celor referitoare la sistemul dualist de administrare".

Societatea in comandita pe actiuni este administrata doar potrivit sistemului unitar.

Art. 188 din lege dispune: "Administrarea societatii este incredintata unuia sau mi multor asociati comanditati. Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile prevazute la art. 80-83, iar asociatilor comanditari cele din art. 89 si 90".

Numai comanditatii pot avea calitatea de administratori.

Revocarea administratorilor se face de adunarea generala actionarilor in conditiile de qvorum si majoritate cerute de lege pentru adunarea generala extraordinara. Alegerea altei persoane in locul administratorului revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau, se face in aceleasi conditii

In caz de revocare, deces sau incetare a mandatului administratorului, adunarea generala numeste un alt administrator insa, numai cu aprobarea celorlalti administratori. Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi.

Noul administrator prin efectul numirii, in conditiile legii, devine asociat comanditar.

Asociatii comanditati nu pot lua parte la deliberarile adunarii generale pentru alegerea cenzorilor, sau, dupa caz, a auditorului financiar,   chiar daca sunt posesori de actiuni ale societatii

Administratorul revocat ramane raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care le-a contactat in timpul administratiei sale, putand insa exercita actiune in regres impotriva societatii ( art. 189 alin. 5 din Legea nr. 31/1990)

Dizolvarea societatii.

Este posibila, pe langa cazurile general admise si in situatia in care singurul comanditat sau comanditar este supus procedurii insolventei, devine incapabil, este exclus, se retrage ori decedeaza.

Acest efect nu se produce cand actul constitutiv prevede clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii cu raspundere limitata, cu asociat unic.

Bibliografie

Carpenaru, St. D., Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007,St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 375

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.