Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » confectii
Proiect tricotaje –confectii - proiectarea unui sistem de fabricatie pentru confectionarea produselor de imbracaminte

Proiect tricotaje –confectii - proiectarea unui sistem de fabricatie pentru confectionarea produselor de imbracaminte
Profilul :Textil

Specializarea :Tricotaje –Confectii

PROIECTAREA UNUI SISTEM DE

FABRICATIE PENTRU CONFECTIONAREA PRODUSELOR DE IMBRACAMINTE
CAPITOLUL 1. Consideratii generale , memoriu justificativ

Proiectarea tehnologica a produselor de imbracaminte trebuie sa tina cont de particularitatile pietei de desfacere actuale, caracterizata printr-un nivel inalt al cerintelor clientilor .Acestia pentru pretul pe care sunt dispusi sa-l plateasca , selecteaza produsul care corerspunde cel mai bine aspiratiilor din punct de vedere estetic si functional.

Firmele de confectii trebuie sa raspunda promt cerintelor pietii , sens in care trebuie sa-si proiecteze sistemele de fabricatie flexibile si eficiente , in care sa-si poata programa actiunile pentru obtinerea produselor.

Obiectivul acestui capitol consta in stabilirea unui cadru general al activitatilor desfasurate in sistemele de fabricatie ale firmelor de confectii textile , prin abordarea unor aspecte referitoare la:

Particularitatile industriei de confectii textile in perioada actual;

Perspectivele de dezevoltare.

In ceea ce priveste alegerea modelului , am optat pentru o camasa pentru barbati , silueta semiajustata,cu un buzunar aplicat.

Am consiserat ca se lucreaza in doua schimburi de cate 8 ore in sectiile productive,(croire ,confectionare si finisare) si un singur schimb la receptie , depozite si compartimente tehnico-administrative.

Denumire sortiment

Cantitate planificata

Capacitatea unei linii tehnologice

(buc/8h)

Numarul de linii tehnologice

Cantitatea realizata

Durata comezii

zile

Camasa pentru barbati

17600

800

1

800

1600

CAPITOLUL 2 .Descrierea tehnica a modelului proiectat

1.Fisa modelului

Camasa pentru barbate are un model simetric , cu maneca dintr-un reper , cu buzunar aplicat , cu nasturi pe toata lungimea produsului, modelul de camasa are guler clasic.

Produsul este realizat din bumbac 100% cu intaritura.

.Descrierea tehnica a modelului

Camasa pentru barbati prezinta cusaturi de asamblare si decorative.

Tipurile de cusaturi si asamblari:

Parametrii cusaturilor sau asamblarilor utilizate;

Reperele sau zonele termolipite.

Descrierea este completata prin intocmirea unei harti tehnologice.

3.Modul de etichetare si ambalare a produselor este stabilit prin intocmirea unei fise de etichetare si ambalare.

4.Structura ierarhica pentru modelul proiectat concentreaza informatiile pe mai multe niveluri:

Nivelul 1 cuprinde multimea reperelor din materiale textile corespunzatoare produsului;

Nivelul 2 cuprinde prelucrarile elementelor de produs;

Nivelul 3 si 4 cuprind stadiile de asamblare a subansamblurilor in produs finit.

material de baza

Intaritura

 

Compozitie fibroasa:

bumbac 100%

bumbac 100%

 

Latime:

90 ±2 cm

90 ±2 cm

 

Masa specifica:

130 g/m2

95 g/m2

 

Csm:

m2

0,2 m2

 

In (%)

 

Gama dimensionala

Repartitie cantitativa/ marimi

Figura 1 Fisa modelului

Structura ierarhica

n-numar de produse corespunzatoare perioadei de calcul (buc/8h,buc/comanda)

Rezultatele calculelor necesare pentru stabilirea pierderilor de material textile se centralizeaza in tabelul 3.

Tip de material

Csm

Nm (m)

Nm (m2)

Nm(kg

M

M2

Kg

8h

1zi

Durata comenzii

8h

1zi

Durata comenzii

8h

1zi

Durata comenzii

Material de baza

Tabel nr.2 –Necesarul de materie prima

Tip de material

Cons, specific mediu (m2)

Ip (%)

Suprafata pierderilor D(m2)

masa specifica (kg/m2)

P(kg)

8h

1zi

Durata comenzii

Material de baza

2

9

0.18

0.130

18,72

37,44

411,84

Tabel nr. 3 - Pierderile de material textil

CAPITOLUL 3.Stabilirea necesarului de materiale

3.2. Stabilirea necesarului de materiale auxiliare

Materialele auxiliare se pot identifica fizic pe produsul finit si indeplinesc roluri diferite .In categoria materialelor secundare se include: ata de cusut ,intarituri, garnituri, furnituri, etichete, materiale pentru ambalare ,etc.

Necesarul de materiale secundare, , se stabileste cu relatia :

= (m, ,buc)

Unde:

-consumul specific mediu al materialului secundar (m, , kg, buc )

n- numar de produse pentru care se efectueaza calculele (buc/ 8h, buc/zi , buc/ comanda).

Datele se centralizeaza in tabelul 4.

Tabel nr. 4 - Necesarul de materiale secundare

Materialul secundar

Csm (m)

U.M.

Necesarul de materiale secundare

8h

1 zi

Comanda

Ata pentru asamblare

48

m

38400

76800

844800

Ata pentru cheife, butoniere, coasere nasturi

16

m

12800

25600

281600

Nasturi

15

buc

12000

24000

264000

Eticheta de marca

1

buc

800

1600

17600

Eticheta de marime

1

buc

800

1600

17600

Emblema de compizitie

1

buc

800

1600

17600

Punga de ambalare

1

buc

800

1600

17600

CAPITOLUL 4.Stabilirea fluxului pentru sistemul de fabricatie

Un sistem este definit ca un asamblu de elemente dependente intre ele si formand un intreg organizat , care face ca activitatea practica sa se desfasoare in conformitate cu scopul urmarit.Modul de functionare a unui sistem industrial se manifesta prin procesul de productie.Functia scop a a sistemului de productie o reprezinta transformarea materiilor prime in produse cu valoare de intrebuintare mai mare , in conditii de eficienta economica .

Principala componenta a sistemului de productie , cu rol efector, o constituie subsistemul de fabricatie.Acesta denumit si subsistem de prelucrare , are caracteristici proprii domeniului tehnologic si este materializat printr-un traseu tehnologic specific.

Structura sistemului de fabricatie pentru confectii textile presupune:

Identificarea elementelor componente ale traseului tehnologic ;

Definirea relatiilor care se stabilesc intre acestea , prin intermediul fluxului de fabricatie.

Fluxul de fabricatie cumuleaza totalitatea traseelor materiale ,informationale , energetice , intr-un domeniu dat , implicate in scopul concretizarii sarcinii de lucru .

In componenta fluxului de fabricatie se regasesc:

Fluxul tehnologic , care identifica etapele procesului de fabricatie necesare transformarii materilaleor textile in produs de marfa ;

Fluxul material , care identifica diferite stadii de prelucrare ale materialelor prime principale si auxiliare.Fluxului material ii sunt caracteristice logistice de transport si depozitare;

Fluxul energetic , care asigura transformarea suprafetelor textile plane in produse tridimensionale;

Fluxul informational , care are date de intrare modelul omologat si informatii despre comanda, completate cu date tehnice referitoare la procesul de fabricatie si cu date economice necesare pentru conducerea eficienta a acestuia.

In vederea proiectarii sistemului de fabricatie , pentru modelul selectat , este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

Stabilirea traseului tehnologic;

Adoptarea tehnologiei de realizare a produsului;

Dimensionarea etapelor de proces.

Fig.5. Flux de fabricatie.


CAPITOLUL 5. Receptia materiei prime

Receptia materiilor prime este etapa de process aflata la interfata intre tesatori si confectionari si include:

Inspectia calitatii materiilor prime;

Testarea caracteristicilor fizico-mecanice si reologice ale materiilor prime.

Inspectia calitatii materiilor prime are drept scop stabilirea nivelului calitativ al loturilor de materiale textile principale si auxiliare si se realizeaza pe rampe de control.

Dimensionarea etapei de inspectie a calitatii materiilor prime necesita calculul necesarului de utilaj si a numarului de muncitori.

Productia teoretica , , a rampelor de control se calculeaza cu relatia :

= (m/8h)

Unde:

- viteza de deplasare a materialului verificat pe rampa de control , care variaza intre 10 si 12 m/min;

T-durata unui schimb (480 min).

Productia practica , , se calculeaza tinand cont de opririle necesare pe durata unui schimb:

=k = 4800 0,7 = 3360 (m/8h)

Unde :

k- coeficient al opririlor cu valori intre 0,7÷0.8 .

Cantitatea de material ce se receptioneaza se stabileste in functie de de mai multi factori .Procentul verificat ,p, se stabileste statistic si variaza intre 10 % si 100 % din totalul procentului de material.

p = 70 %

Stiind ca la receptie intr-un singur schimb , necesarul de material care receptioneaza , , se stabileste cu relatia :

= = 693 (m)

Unde:

- necesarul de materii prime principale pentru o zi (m) ,preluat din tabelul 2 ;

Numarul utilajelor , N , se stabileste cu relatia:

Numarul de muncitori, M, pentru care efectuarea receptiei este calculate cu relatia:

O serie de incercari sunt obligatorii de efectuat pe materialul livrat de furnizori ,in scopul derularii fara probleme a etapelor proceselor de fabricatie.

Cele mai utilizate analize de laborator sunt :

Determinarea modificarii dimensionale a reperelor dupa calcare si spalare ;

Determinarea adezivitatii dupa termolipire ;

Determinarea schimbarii nuantei si eventuale a culorii dupa termolipire si tratamente umidotermice.

Valorile experimentale obtinute se inregistreaza in fisele tehnice ale materialelor , fiind usor accesibile pentru producatorul de imbracaminte.

CAPITOLUL 6.Proiectarea sectiei de croire

Proiectarea sectiei de croire necesita parcurgerea urmatoarelor etape:

Selectarea si reprezentarea fluxului tehnologic corespunzator sectiei de croire in functie de : marimea comenzii , tipul produselor de imbracaminte si specificatiile de calitatea impuse acestora;

Stabilirea modalitatilor de realizare a operatiilor din sectia de croire;

Calculul necesarului de executanti si de echipament tehnologic.

Fig.6. Flux tehnologic

6.1. Stabilirea numarului de spanuri

Se utilizeaza urmatoarele notatii:

-numarul produselor de pe incadrare ;

-numarul de straturi dintr-un span realizat cu incadrarea i;

-numarul de spanuri corespunzator incadrarii i;

-numarul total de spanuri:

=

Tabel nr. 5 - Stabilirea numarului de spanuri

Gama de

marimi

Total

(Nr.prod./

incadrare)npi

Nr.total

de

straturi de span

Nr.de

straturi

intr-un span nSi

Nr.de

spanuri

Nsi

Repartitie procentuala

Repartitie numerica

Incadrarea I

Incadrarea II

Incadrarea III

Total spanuri din materialde baza

. Realizarea incadrarilor

In cadrul sectiei de croit am utilizat incadrarea automata nefiind necesara dimensionarea operatiei.

. Realizarea Spanurilor

La operatia de spanuire, materia prima destinata croirii se depune in straturi suprapuse, de lungime corespunzatoare incadrarii. Dimensionarea operafiei de spanuire Necesarul de timp, Nt:

N, = k-tb -Ns (min)

unde:

k - coeficient al opririlor, k=l,15;

-timpul de baza:

(min)

-timpul pentru realizareab spanurilor;

-timpul pentru realizarea spanurilor;

-timpul pentru depozitarea sectiunilor de span;

-numarul de spanuri.

Se utilizeaza urmatoarele notatii:

L - lungimea spanului:

(m)

i - latimea spanului;

-numarul mediu de straturi din span:

-numarul de linii de sectionare din span;

B - numarul de baloturi:

(m)

-lungimea materialului dintr-un balot.

Numarul de mmuncitori,M:

Necesarul de echipament tehnologic, N: N - M

Material de baza

Csm (m)

2,22

np

2

L

4,44

nsc

1

nsm

80

b

3

Lb

50

Tabel 6- Calculul la spanuire

Nr,faza

Timp (min)

timpi calculati (min)

 

Material de baza

 

Spanuire mecanica

 

 

 

 

 

2,045

 

 

Total timp de realizare a unui span ,

0,8

Total timp de dectionare a unui span,Total timp de depozitare a sectiunilor de span,

 

Total timp ,

 

Numar de spanuri

Timpi partiali:

TOTAL TIMP

6.4. Decuparea reperelor textile

Dimensionarea operatiei de decupar

Necesarul de timp , :

(min),

unde:

k-coeficientul opririlor, k= 1,17;

- timpul de baza;

( min)

-numarul de spanuri:

Timpul de decupare , t’’d

Este dependent de numarul de straturi de span si viteza de taiere .

Numarul de muncitori , M:

Necesarul de echipament tehnologic, N

Descrierea fazei

Timp

tbi (min)

Timpi calculati(min)

Mat de baza

W

Captuseala (np)

np=2

np=2

np=4

1

Alimentarea spanului si a foliei in fereastra de decupare,comprimarea spanului

1,67

1,67

1,67

1,67

2

Programul masinii si verificarea inaintea taierii

4,25

4,25

4,25

4,25

3

Decuparea efectiva

t d'Up

8,414

8,414

18,828

4

Realizarea spanului in fereastrade decupare

0,54 + 1/5-L

0,936

1,02

1,5

5

Evacuarea spanului decupat

0,56 + 0,21 • L

0,975

1,064

1,568

16,245

16,418

25,808

Timp de baza tb= tbi

Numar de spanuri,Nsi

4

3

2

Coefficient al opririlor,k

1,17

1,17

1,17

Timpi partiali,Nti

76,026

57,627

60,39

M

0,80

1

Necesar de timp,Nt

194,043

N

0,4

1

Tabelul nr. 8 - Valori estimative pentru timpul de decupare unutar t'd

Nr de straturi in

Viteza de

Jacheta

span

taiere

pentru

(m/min)

Barbate

36 pana la 55 8

4,207

Lc(m) considerat

25,98

6.5. Numerotarea reperelor si formarea pachetelor Dimensionarea operatiei de numerotare Necesarul de timp,JVt:

Nt = k-tb (min)

unde:

k - coeficient al opririlor, k=l,20;

tb - timpul de baza care se stabileste prin folosirea datelor si rela^iilor din

tabelul 8.

Se utilizeaza urmatoarele notatii:

nr - nmarul de repere din material de baza ale unui produs (nrm-mici, n^-mari); n - numarul de produse realizate in 8 ore.

Descrierea fazei

Timp (min)

Timpi calculati (min)

Aducerea si pozitionarea spanului cu repere croite,pentru numerotare

Reglarea masinii,schimbarea benzii cu etichete adezive,evidenta lucrului

Numarotarea:

-reperelor mici

reperelor mari

168

Indepartarea spanului numerotat

34,56

Timp total =

404,64

Numarul de muncitori, M:

Numarul meselor de lucru / masinilor de numerotat, N:

Dimensionarea operatiei de formare a pachetelor

Necesarul de timp, Nt:

Nt = k-tb (mill)

unde:

k - coeficient al opririlor, k=l,20;

tb - timpul de baza care se stabileste prin folosirea datelor si relafiilor din tabelul 10.

Descrierea fazei

Timp tbi(n3in)

Timpi calculati (min)

Numarotorea si verificarea repereior

si formarea de pachete de 10 bucati

Schimbarea repereior cu defecte (alegerea materialului si croirea reperului)

10 min / reper schimbat

Legarea si depozitarea pachetelor cu repere pentru 10 produse; formarea loturilor

Timp de baza

995,3

Numarul de muncitori, M:

Numarul meselor de lucru, N: N=M

. Centralizarea necesarului de personal de echipament tehnologic pentru croire

Datele referitoare la numarul de muncitori, utilaj sau mobilier tehnologic din secjia de croit se centralizeaza in tabelul 11

Operatia

Numar de

Echipament tehnologic

muncitori

Mese

de lucru

Masini

Caracteristici tehnice ale masini

Incadrare

manual

Spanuire

automata

Jeturi de aer pentru depunerea materialelor dificile

Decupare

Motor:1,1kw,viteza banda16m/s,comenzi digitale

Numerotare si formare a pachetelor

2

2

manual

CAPITOLUL 7 Termolipirea repereior Dimensionarea operatiei de termolipire

Stabilirea tehnologiei de termoloipire , pentru care datele semnificative sunt inscrise in tabelul 12.


Necesarul de timp, Nt:

Nt = k-tb (min)

unde:

k - coeficient al opririlor:

k=l,15 — pentru presele de tennolipit; k=l,18 - pentru termolipirea cu fierul de calcat. tb - timpul de baza, are valori dependente de modul de realizare a operafiei.

Timpii partiali

Se utilizeazS urmatoarele notafii:

nt - numSrul de repere pe care se aplica intaritura la un produs;

ntM - numarul reperelor de dimensiuni mari pe care se aplica intaritura la un

produs;

ntm - numarul reperelor de dimensiuni mici pe care se aplica intaritura la un

produs;

n; - numarul reperelor de intaritura pentru un produs; Si - suprafata reperelor de intaritura la un produs (cm2); n - numarul de produse realizate in 8 ore.

13 - Stabilirea timpilor partiali la termolipire

Cod timpi partiali

Descriera fazei

Formula de calcul

Timpi calculate (min)

Presa cu actionare continua

ti

Alimentarea pachetelor in zona de realizare a termolipirii

t2

Pozitionarea reperelor din material de baza

t3

Pozitionarea reperelor din intaritura

tt

Termolipirea reperelor

t5

Evacuarea reperelor termolipite si refacerea pachete

Timpul de baza la termolipire

Se calculeaze. diferentiat in funcfie de tipul utilajului conform tabelului 14

Tabelul nr 14 - Stabilirea Timpului de baza tb la termolipire

Timpul de baza tb (min)

Mod de calcul

Timp calculati (min)

301.136

Mod de calcul

Timpi calculati (min)

N

1

M

1

Calculul necesarului de timp, de utilaj si de muncitor se poate centralizain tabelul 15:

Tabelul nr 15 - Dimensionarea operatiei de termolipire

Utilaj

Necesar de timp

Necesar utilaj N

Necesar muncitor M

Caracteristici utilaj

Ntu

Ntm

Fier de calcat

Incalzire electrica cu abur

Mas:1,5-5,5kg

Temp:40-220

CAPITOLUL 8 Proiectarea sectiei de confectionare

Confectionarea este etapa cu cea mai mare pondere inprocesul de fabricatie,aceasta ocupand pana la 60% din timpul de realizare al unui produs.Proiectarea sectiei de confectionare necesita parcurgerea unnatoarelor etape -elaborarea procesului tehnologic

-structurarea liniei tehnologice de confectionare pentru produsul priectat

8.1 elaborarea procesului tehnologic de confectionare

Intocmirea procesului tehnologic necesita parcurgerea

-stabilirea fazelor tehnologice ,grupate pe tipuri de elemente si subansambluri; -stabilirea normei de timp, a normei de productie si a numarului de muncitori, pentru fiecare faza tehnologica

Norma de productie:

Np =T/Nt (buc/8h)

Necesaru de muncitori:

M=Q/NP

Nr. fazei

Descrierea fazei •tehnologice

Vedere in

sectiune

Echipament tehnologic

Nt min

NP

buc/8h

M

Alimentarea materiei prime si verificarea spanurilor

Masa de alimentare

Prelucrarea reperelor mici:

Guler:

Asambalrea fetei cu dosul de guler

>

MSC

Corectarea rezervelor,intoarcerea gulerului,scoaterea colturilor

Masa de lucru cu dipozitiv de intors

Calcarea gulerului

MFC

Realizarea unei cusaturi ornamentale

MSC su limitator

Buzunar:

Calcarea deschideriii buzunarelor

MFC

Aplicarea captuselii de jur imprejurul

buzunarelor -cu loc pt intors

MSC

Intoarcerea buzunarelor pe fata

MFC

Calcarea buzunarelor

MFC

Ereformarea

MFC

buzunarelor pe conturul de aplicare

CkjAplicarea buzunarelor prin interior

f

Masina automata

pei de buzunar:

Asamblarea fetei cu dosul clapei

MSC

Corectarea rezervelor de coasere

Masa de lucru

Intoarcerea pe fata si calcarea clapei

MFC

Realizarea unui tighel pe clapa

MSC

 

Aplicarea clapei pe reperul de baza

MSC

 

Rabatarea si calcarea clapei

MFC

 

Prelucrarea manecilor:

 

Coaserea manecilor pe cusatura interioara

MSC

 

Descalcarea cusaturii interioare

Masa de calcat cu forme

 

Prelucrarea fetelor:

 

Preformarea bentitei prin care se introduce snurul

—■=>

MFC

 

Asamblarea celor doua repere ale fetei si bentitei prin care se imtroduce snurul

MSC cu dispozitiv

 

Coaserea celui de-al doilea tighel al bentiti

—n

T

MSC

 

Preformarea si coaserea fentei

MCL cu 1-2 ace si dispozitiv

 

Fixarera fentei la partea superioara

MSC

 

Preformarea sublaistului

:>

MFC

 

Aplicarea sublaistului la fata produsului

r c

M$C

 

Realizarea butonierelor pe sublaist(5)

to

Masina semiautomata pentru butoniere

 

28

Fixarea prin punctare a sublaistului intre butoniere

Masina pentru punctaf

0.5

960

0.18

29

Calcarea marginilor inchiderii

MFC

1

480

0.36

'relucrarea captuselii:

30

Coaserea manecilor pe cusatura interioara

MSC

1.2

400

0.43

31

Descalcarea cusaturii

Masa de calcat cu forme

1

480

0.36

32

Coaserea fetei cu spatele de captuseala

MSC

hS

33

Montarea manecii de captuseala la corpul captuselii

MSC

h

no

Montaj:

34

Imperecherea si

verificarea elementelor unui produs, formarea pachetelor si alimentarea zonei de asamblare

Masa de alimentare

1.5

320

0.546

35

Asamblarea fetei cu spatele pe linia umarului

=1

MSC cu dispozitiv

0.9

533

0.33

36

Descalcarea liniei umerilor

Masa cu forme si fier de calcat

1.4

343

0.51

37

Asamblarea fetei cu spatele pe linia laterala

MSC cu dispozitiv

4.4

109

1.6

38

Descalcarea cusaturilor laterale

Masa cu forme si fier de calcat

2

240 '

0.72

39

Preformarea terminatiei

MFC

1.5

320

0.50

produsului

40

Fixarea provizorie a pozitiei bizetilor

Masina de insailat

2

240

0.72

41

Aplicarea bizetilor la fata produsului

MSC cu dispozitiv

3

160

1.09

42

Aplicarea gulerului cu prima cusatura sau printr-o singura cusatura

MSC

0.6

800

0.2

43

Realizarea celei de a doua cusatura de fixare agulerului

MSC

0.5

960

0.18

44

Aplicarea bizetilor si aplacului in rascroiala gatului

-

MSC cu dispozitiv

0.6

800

0.2

45

Fixarea extremitatiipe rezervele de coasere a liniei umarului

MSC

0.4

1200

0.14

46

Calcarea gulerului si calcarea rascroielii gatului finalizata

Masa cu forme si fier de calcat

1

480

0.36

47

Aplicarea manecilor asamblate tubular in rascroiala

MSC

6.5

73.8

2.37

48

Verificarea pozitiei si modului de aplicare a manecilor

Manechin

0.8

600

0.29

49

Calcarea capului manecilor aplicate

• =k—

Masa cu forme si fier de calcat

2

240

0.72

50

Aplicarea captuselii pe marginea bizetului si baza gulerului

MSC

2

240

0.72

51

Aplicarea captuselii la terminatia

MSC

1.2

400

0.43

produsului

52

Fixarea prin punctare a terminatiei produsului

Masina de punctat

0.4

1200

0.14

53

Aplicarea captuselii la terminatia manecilor

MSC

0.5

960

0.18

54

Fixarea captuselii la subrat

MSC

0.9

533

0.33

55

Curatarea produsului de ate si etichete si intoarcerea pe fata

Masa de lucru

2.2

218

0.8

56

Asamblarea captuselii prin zona in care s-a intors produsul

Masina simpla

0.3

1600

0.1

57

Insemnarea pozitiei nasturilor

Masa de lucru cu sablon

0.4

1200

0.14

58

Coaserea nasturilor (5 bucati)

Masina de cusut nasturi

0.7

686

0.25

59

Aplicarea agatatorului

Masina de cheite

0.3

1600

0.1

60

Verificarea produsului

Masa de lucru2.2

2)« Z

$8

OJS

SPATE

PIIt toJwna_AJUX

•Valid

—=

MFC

^00

0,43

coaomjx (Mohv % immx

Uh

343

Q.5

MASINA DE CHEITE

MASADE CALCAT

MCLCU1-2ACE SI DISPOZITIV

MASINA DE CUSUT BUTNIERE2.Constituirea operatiilor prin cuplarea fazelor tehnologice:

Tabel numarul 17.Exemplu de proces tehnologic constituit din operatii:

Cod operatie

Faza cuplare

Echipament tehnologic

M

Nr. Locuri de munca

I

1. Alimentarea materiei prime si verificarea spanurilor 3. Corectarea rezervelor,intoarcerea gulerului,scoaterea colturilor

Masa de alimentare

0.62 0.29

1

II

2. Asambalrea fetei cu dosul de guler

5. Realizarea unei cusaturi ornamentale

MSC

0.43 0.47

1

ni

Calcarea gulerului 6. Calcarea deschideriii buzunarelor

8. Intoarcerea buzunarelor pe fata

MFC

0.25 0.36 0.26

1

IV

7.Aplicarea captuselii de jur imprejurul

buzunarelor -cu loc pt intors

11. Aplicarea buzunarelor prin interior

MSC

0.36 1.6

2

V

Calcarea buzunarelor

Preformarea buzunarelor pe conturul de aplicare 14. Intoarcerea pe fata si calcarea clapei

MFC

0.8 0.8 0,2

2

VI

Asamblarea fetei cu dosul clapei

Corectarea rezervelor de coasere 15. Realizarea unui tighel pe clapa

MSC

0.43 0.1 0.2

1

VII •

16. Aplicarea clapei pe reperul de baza

18. Coaserea manecilor pe cusatura interioara

MSC

0.36 0.43

1

VIII

17. Rabatarea si calcarea clapei

Descalcarea cusaturii interioare

Preformarea bentitei prin care se introduce snurul

MFC

0.18 0.36 0.18

1

IX

21. Asamblarea celor doua repere ale fetei si bentitei prin care se imtroduce snurul 22.. Coaserea celui de-al doilea tighel al bentiti

24. Fixarera fentei la partea superioara

26. Aplicarea sublaistului la fata produsului

MSC

0.29 0.25 0.14 0.36

1

X

23. Preformarea si coaserea fentei

MCL cu 1-2 ace si dispozitiv

0.51

1

XI

25. Preformarea sublaistului 29 Calcarea marginilor inchiderii

MFC

0.43 0.36

1

XII

27. Realizarea butonierelor pe sublaist(5)

Masina semiautomata pentru butoniere

0.36

1

XIII

28. Fixarea prin punctare a sublaistului intre butoniere

2911 .Coasera bentitei la spateprin 2 treceri

MSC

0.18 0.51

1

XIV

291.Preformarea bentitei din talie de la spate

MFC

0.43

1

XV

30. Coaserea manecilor pe cusatura interioara

Coaserea fetei cu spatele de captuseala

Montarea manecii de captuseala la corpul captuselii

MSC

0.43 1.6 1.2

2

XVI

34. Imperecherea si verificarea elementelor unui produs,formarea pachetelor si alimentarea zonei de asamblare

Masade alimentare

0.546

1

XVII

35. Asamblarea fetei cu spatele pe linia umarului

37. Asamblarea fetei cu spatele pe linia laterala

MSC eu dispozitiv

0.33 1.6

2

XVIII

36. Descalcarea liniei umerilor

39. Preformarea terminatiei

Masa cu forme si fier de calcat

0.51 0.5

1

xrx

38. Descalcarea cusaturilor laterale

Masa cu forme si fier de calcat

0.72

1

XX

40. Fixarea provizorie a pozitiei

Masina de insailat

0.72

1

bizetilor

XXI

41. Aplicarea

MSC cu

1.09

1

bizetilor la fata

dispozitiv

produsului

XXII

44. Aplicarea

MSC

0.2

3

bizetilor si aplacului

0.14

in rascroiala gatului

2.37

42. Aplicarea

0.2

gulerului cu prima

0.18

cusatura sau printr-o

singura cusatura

43. Realizarea celei

de a doua cusatura de

fixare agulerului

45. Fixarea

extremitatiipe

rezervele de coasere

a liniei umarului

47. Aplicarea

manecilor asamblate

tubular in rascroiala

XXIII

46. Calcarea

Masa cu forme

0.36

1

gulerului si calcarea

si fier de calcat

0.72

rascroielii gatului

finaliza

49. Calcarea capului

manecilor aplicate

XXIV

50. Aplicarea

MSC

0.72

1

captuselii pe

0.18

marginea bizetului si

baza gulerului

53. Aplicarea

captuselii la

terminatia manecilor

XXV

51. Aplicarea

MSC

0.43

1

captuselii la

0.33

terminatia

0.14

54. Fixarea captuselii

0.1

la subrat

52. Fixarea prin punctare a terminatiei produsului 56. Asamblarea captuselii prin zona in care s-a intors produsul

XXVI

55. Curatarea produsului de ate si etichete si intoarcerea pe fata

57. Insemnarea pozitiei nasturilor

Masa de lucru

0.8 0.14

1

XXVII

59. Aplicarea agatatorului

Masina de cheite

0.1

1

XXVIII

58. Coaserea nasturilor (5 bucati)

Masina de cusut nasturi

0.25

1

XXIX

60.Verificarea produsului

Masa de lucru

0.8

1

8 J. Centralizarea necesarului de echipamente tehnologice si personal pentru sectia de confectionare

Tabel nr. 18 Necesarul de utilaj pentru sectia de confectionat:

Tipul

Necesar de utilaj

Caracteristici tehnice

Pe o linie tehnologica

Nr. de linii tehnologice

Total

Masa de alimentare si sablon

4

4

16

Masacu forme si fier de calcat

9

4

36

Inacalzire electrica si cu abur,M= 1-1,7kg,T=60-220°C

Masina simpla de cusut

14

4

56

Singer 691 D, pas maxim=5mm,vit.max-5000 pasi/min

Masina simpla de cusut cu dispozitiv

3

4

12

Recce seria 46, Dist intre ace=9.5-24, Deschidere buzunar=50-190, Turatia Ap=1600

Marinade cusut cu 2 ace

1

4

4

Brother DT 6 ,pas max=4.2mm,vit max=4000 pasi/min

Masina de

cusut butoniere

1

4

4

JukiLHB-782/783E, Dim max=2.4x31.75, Turatia Ap=2000

Masina de cusut nasturi

1

4

4

Brother CB3-B961, Diam nasturelui= 10-20, Nr de imp=8- 32, Turatia Ap= 1500

Masina de cheite

1

4

4

Juki Ams, Dim max =2x16, Turatia Ap=2000

Masini de insailat

1

4

4

Tabel nr. 19 Necesarul de personal pentru sectia de confectionare

Denumirea categoriei de executanti

Necesar de personal

Pe o linie tehnologica

Nr. de linii tehnologice

Nr. de schimburi

Personal dintr-un schimb

Muncitor pt sablon si alimentare

4

4

2

16

Muncitor la masini de cusut simpla

14

4

2

56

Muncitor la masini de cusut cu dispozitiv

3

4

2

12

Muncitor la masini de insailat

1

4

2

4

Muncitor la masa de calcat

9

4

2

36

MCL cu 2 ace si dispozitiv

1

4

2

4

Muncitori la masinle automate (nasturi, butoniere, cheite, gaici,)

3

4

2

12

TOTAL

140

BIBLIOGRAFIE:

- „Proiectarea sistemelor de fabricatie pentru produse de imbracaminte', V. Papaghiuc, I. Ionescu, A. Florea, Editura Performantica, Iasi 2004
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

PIELARIE - Materiile prime utilizate in industria pielariei
CAPTUSIRI CU PIELE PIGMENTATA
Aplicatii ale instrumentelor de desen Needle Actions
Tendinte privind elaborarea produselor de marochinarie
LUCRARE DE SPECIALITATE TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR - TEHNOLOGIA CONFECTIONARII IMBRACAMINTEI DE ZI PENTRU ADOLESCENTI
PROIECT Pentru certificarea competentelor profesionale - Tehnician designer vestimentar “Stilul Romantic prezenta constanta printre preferintele vesti
Proiectarea unei sectii de prelucrare a materialelor textile
Elaborarea unor modele de baza pentru diversificarea sacoului pentru barbati

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu