Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza surselor de finantare a intreprinderii

Analiza surselor de finantare a intreprinderii


Analiza surselor de finantare a intreprinderii

Analiza surselor de finantare consta in analiza corelatiei dintre diferite surse de finantare sau diferite posturi ale pasivului.Tabelul 3

Analiza in dinamica a pasivelor

(lei %)

Nr

Pasive

Abaterea absoluta

Devierea cotei  an 2007 fata 2006 p.p

III

Cap Propriu

Cap Statutar si Suplimentar

Rezerve

Profit Nerepartizat

Total CP

IV

Dat TL

Datorii TL calc

Total dat TL

V

Dat TS

Dat com TS

Dat TS calc

Total Dat TS

Total Pasiv

Sursa:elaborat in baza raportului financiar (anexa1)

Reesiind din datele tabelare putem constata ca totalul pasiv a scazut in perioada curenta fata de perioada precedenta cu 41,52% sau cu 145018 lei. Aceasta scadere ar insemna ca intreprinderea SC MHP IMPORT EXPORT SRL se finanteza din surse proprii.Avantajele finantarii din surse proprii ar fi independenta fata de banci, riscuri financiare mici, capacitaea inalta de a genera profit deoarece nu este necesara achitarea dobinzii. Factorul negativ care a influentat asupra diminuarii structurii pasivului sint datorii pe TS calculate care au scazut in perioada curenta fata de perioada precedenta cu 157392 lei sau cu 56,25%.Totodata a inluentat si factorul pozitiv capitalul propriu care a crescut 12447 lei. Aceasta concluzie rezulta din faptul ca in structura pasivelor absolut prevaleaza sursele proprii de finantare insa,dezavantajele finantarii din surse proprii a intreprinderii date sint ca volumul afacerilor este foarte redus, incapacitatea de a genera cresterea rentabilitatii.

Indicatorii care ne arata structura financiara a intreprinderii sunt:

1.Coeficientul autonomiei reflecta ponderea patrimoniului format pe seama mijloacelor proprii in suma totala a activelor intreprinderii. Acest indicator se interpreteaza prin aprecierea modificarilor lui in dinamica si pri compararea cu nivelul teoretic recomandat.

Capitalul propriu

Coeficientul autonomiei

Total pasiv

Coeficientul de atragere a surselor imprumutate caracterizeaza structura surselor de finantare a activelor din punctul de vedere al cotei surselor imprumutate. Acest coeficient dimensioneaza nivelul de indatorare a intreprinderii si in mod normal oscileaza in limitele 0-0,5.

Capitalul imprumuta Coeficientul de atragere a surselor imprumutate ═ ─────────────

Total Pasiv

3. Rata solvabilitatii generale exprima gradul de acoperire a surselor imprumutate cu active totale de care dispune intreprinderea.

Total Pasive

Rata solvabilitatii generale ═ ──────────

Datorii pe TL si TS

4. Nivelul de achitare a capitalului statutar determinarea indicatorului in cauza este deosebit de important pentru intreprinderile noi, care functioneaza mai putinde un an. In cazul nivelului subunitar al raportului nominalizat in nota explicativa trebue sa se indice fondatorii cu cele mai mari datorii privind achitarea cotelor de participatie.

Cap social achitat + Cap social neachitat

Nivelul de achitare a capitalului social ═ ───────────────────────

Capitalul social

Tabelul 4

Examinarea evolutiei si structurii surselor de finantare a activelor in baza sistemului de coeficienti

(%)

Nr

Indicatorii

La finele anului precedent

La finele anului curent

Abaterea absoluta

Coeficientul de autonomie financiara %

Coeficientul de atragere a surselor imprumutate %

Rata solvabilitatii generale

Nivelul de achitare a capitalului statutar

Sursa: elaborat in baza raportului financiar (anexa 1)

Reesind din datele tabelare observam ca coeficientul de autonomie la finele anului precedent constitue 0,193% valorea acestui indicator este considerata optima din punct de vedere a bancilor comerciale iar la finele anului curent constitue 0,392%acest indicator tinde spre micsorarea capitalului propriu cu 0,382 sau cel putin este egal cu datoriile totale .Este un avantaj al intreprinderii deoarece in caz de solvabilitate intreprinderea va fi capabila sa-si achite toate datoriile din contul sau propriu.Coeficientul autonomiei reflecta ponderea patrimoniului format pe seama mijloacelor proprii in suma totala a activelor intreprinderii. Coeficientul de atragere a surselor imprumutate la sfirsitul anului precedent constituia 0,806 % iar la finele anului curent constitue 0,616 % prin acest indicator se caracterizeaza structura surselor de finantare a activelor din punct de vedere al cotei surselor imprumutate. Acest coeficient dimensioneaza nivelul de indatorare a intreprinderii micsorindu-se cu 0,199% , adica daca intreprinderea va dori sa ia un credit are toate sansele sa-l obtina daca acest coeficient va tinde spre micsorare pina 0,5 in acest caz capacitatea de indatorare va fi mare. Rata solvabilitatii generale la finele anului precedent este de 1,240 lei ne reflecta nivelul de acoperire a datoriilor din patrimonial in acest caz intreprinderea nu-si poate acoperi datoriille din patrimoniul sau iar la finele anului de gestiune constitue 1,622% mii lei. Acest indicator tinde spre o crestere timp de doi ani cu 0,382mii lei, este un factor negativ pentru intreprindere, deoarece nu-si va putea acoperi datoriile din contul propriu. Nivelul de achitare a capitalului statutar la finele anului de gestiune constitue 1, determinarea indicatorului in cauza este deosebit de importanta pentru intreprinderile noi, care functioneaza mai putin de doi ani. Din calculul acestor indicatori rezulta ca cu cit valoarea lor este mai mica cu atit riscul financiar al intreprinderii este mai mic de a fi lichidata si sa activeze in mod normal o perioada de timp mai indelungata pentru generare unui profit considerabil este necesar de majorat capitalul propriu , datoriile intreprinderii sa fie cit mai mice si costul de productie sa fie la un pret de vinzare mai mare pentru obtinerea unui venit din activitatea operationala a intreprinderii date.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.