Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Prestarea de servicii

Prestarea de servicii


Prestarea de servicii

1. Generalitati privind prestarea de servicii

1.1. Notiunea de prestare de servicii

Potrivit Codului fiscal una dintre operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata este prestarea de servicii.

Prestarea de servicii este definita conform art. 129 din Codul Fiscal ca fiind orice operatiune care nu constituie o livrare de bunuri.[20]1.2. Operatiunile impozabile

In sfera prestarilor de servicii intra urmatoarele operatiuni:

- inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing;

- transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;

- angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;

- prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii;

- servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:

- utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, in scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica sau pentru a fi puse la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor persoane, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;

- serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in mod gratuit pentru uzul personal al angajatilor sai sau pentru uzul altor persoane.[21]

Locul prestarii serviciilor si persoana obligata la plata

Locul prestarii de servicii este considerat, ca regula generala, a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix . Exista insa o serie de exceptii de la regula generala, exceptii ce vor fi prezentate pe parcursul lucrarii.

Ca regula generala, persoana obligata la plata taxei pe valoare adaugata este prestatorul. Insa si aici vor fi prezentate o serie de exceptii.

Faptul generator si exigibilitatea pentru prestarile de servicii

Faptul generator reprezinta data realizarii operatiunii impozabile. Pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, faptul generator ia nastere la data emiterii situatiilor de lucrari sau, dupa caz, la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.[23]

Exigibilitatea taxei reprezinta data la care autoritatea fiscala poate solicita plata taxei. Exigibilitatea platii taxei reprezinta data la care o persoana are obligatia de a plati taxa la bugetul statului. Aceasta data determina si momentul de la care se datoreaza majorari de intarziere pentru neplata taxei.

Baza de impozitare pentru prestarile de servicii efectuate in interiorul tarii

Pentru prestarile de servicii, baza de impozitare[24] este formata din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

In cazul schimbului de servicii, in general, atunci cand plata se face partial ori integral in natura sau atunci cand valoarea platii pentru o prestare de servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor stabilita, baza de impozitare se considera ca fiind valoarea normala pentru respectiva prestare. Este considerata ca valoare normala a unui serviciu tot ceea ce un cumparator, care se afla in stadiul de comercializare unde este efectuata operatiunea, trebuie sa plateasca unui prestator independent in interiorul tarii, in momentul in care se realizeaza operatiunea, in conditii de concurenta.

Baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia TVA si cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre prestator beneficiarului. Cheltuielile facturate de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de prestarile de servicii in cauza, se considera cheltuieli accesorii.

Regimul deducerilor

Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa pe valoarea adaugata deductibila devine exigibila. Daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile, orice persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de o alta persoana impozabila si taxa pe valoarea adaugata achitata pentru bunurile importate.

De asemenea, se acorda oricarei persoane impozabile inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata dreptul de deducere, daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate utilizarii pentru realizarea livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata si pentru operatiunile desfasurate in strainatate care, daca ar fi efectuate in Romania ar da drept de deducere a T.V.A. aferenta achizitiilor efectuate in tara destinate realizarii acestor operatiuni.

Orice persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pentru:

- operatiunile privind acordarea, in mod gratuit, de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor publicitare, acordarea de bunuri in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat si de protocol;

- operatiunile privind transferul de bunuri, cu ocazia fuziunii si divizarii si aportul in natura la capitalul social alunei societati comerciale;

- operatiunile care reflecta bunurile distruse, ca urmare a unor calamitati naturale, bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, perisabilitatile in limitele prevazute de lege.

2. Prezentarea principalelor categorii de servicii

In sfera prestarilor de servicii intra urmatoarele

- serviciile legate de bunuri imobile;

- servicii de transport, altele decat cele de transport intracomunitar de bunuri;

- servicii de transport intracomunitar de bunuri;

- servicii de intermediere in legatura cu un transport intracomunitar de bunuri;

- servicii accesorii unui transport de bunuri ;

- servicii accesorii serviciilor de intermediere in legatura cu un transport intracomunitar de bunuri;

- servicii intangibile;

- servicii culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative etc;

- expertize si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale ;

- alte servicii de intermediere;

- servicii de inchiriere si leasing.

2.1. Serviciile legate de bunuri imobile

In categoria serviciilor legate de bunuri imobile intra:

Lucrarile de constructii-montaj;

Serviciile legate de un bun imobil, cum ar fi, printre altele, cele prestate de un arhitect, de o agentie imobiliara sau de expertiza, de un evaluator sau de un expert;

Pregatirea sau coordonarea lucrarilor de constructii-montaj;

Servicii de supervizare a lucrarilor de constructii-montaj;

Servicii de reparatii si intretinere legate de un bun imobil;

Inchirierea imobilelor;

Serviciile de cazare

efectuate cu plata de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare.

Pentru aceasta categorie de servicii, locul prestarii este locul unde este situat bunul imobil.

Ca regula generala, persoana obligata la plata tva in Romania este prestatorul. Daca beneficiarul este o persoana fizica sau orice alta persoana neimpozabila, prestatorul nestabilit in Romania va fi obligat sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA.

In cazul in care beneficiarul este o persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita, dar este inregistrata in Romania prin intermediul unui reprezentant fiscal, iar prestatorul este o persoana impozabila care nu este stabilita si nici inregistrata in scop de TVA[26] in Romania, persoana obligata la plata TVA devine beneficiarul.

Se va lua spre exemplificare o firma din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, care presteaza servicii de reparatii si intretinere unei firme din Franta ce detine mai multe imobile, aceasta fiind de asemenea, inregistrata in scopuri de TVA in Franta. Contravaloarea serviciilor prestate se ridica la 25.000 lei.

Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, prestarea serviciilor de reparatii si intretinere face parte din categoria serviciilor legate de bunuri imobile. Locul prestarii serviciilor este Franta deoarece este locul unde se afla bunurile imobile. Persoana obligata la plata este firma din Franta. Astfel , firma din Romania va emite factura pe care va mentiona valoarea fara TVA si va mentiona neimpozabil in Romania

Daca firma care presteaza serviciile s-ar fi aflat in Franta, iar imobilele in Romania, situatia ar fi fost exact invers, adica locul prestarii serviciilor ar fi Romania, iar persoana obligata la plata va fi societatea din Romania. Aceasta va inregistra valoarea facturii si TVA aferenta in Jurnalul de vanzari (in rubrica livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care cumparatorul este obligat la plata taxei), iar din Jurnalul de vanzari taxa va fi preluata in decontul de TVA atat ca deductibila cat si ca taxa colectata. (taxarea inversa pentru TVA). Firma din Franta va emite factura fara TVA.

Un alt tip de exemplu este urmatorul: o societate din Romania doreste sa factureze lucrari de constructii montaj in ianuarie 2008. Cum procedeaza aceasta in ceea ce priveste facurarea


Potrivit prevederilor art.160 alin.2 din legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.106/2007, incepand cu 01.01.2008 pentru lucrarile de constructii montaj nu se mai aplica masurile de simplificare.

Ca urmare, facturarea lucrarilor de constructii - montaj se face in baza devizului de lucrari care cuprinde contravaloarea intregii lucrari de constructii - montaj (materiale, manopera, energie etc.), cu respectarea regimului normal de taxare.

Pentru serviciile de transport, altele decat cele de transport intracomunitar de bunuri, locul prestarii serviciilor este locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse.

Persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul, ca principiu. Daca prestatorul nu este stabilit in Romania si nu este inregistrat[27], iar beneficiarul este stabilit in Romania si este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila sau nu este stabilit in Romania, dar este inregistrat in Romania prin intermediul unui reprezentant fiscal, persoana obligata la plata este beneficiarul.

Tranportul intracomunitar de bunuri (TIC)

Un transport intracomunitar de bunuri reprezinta orice transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire sunt situate in doua state membre diferite ale Uniunii Europene. Notiunea de transport intracomunitar este specifica numai pentru transportul bunurilor, nu si pentru persoane.

Traversarea teritoriului unei tari din afara Uniunii Europene nu afecteaza clasificarea acestui transport ca transport IC de bunuri. Un transport local de bunuri (respectiv un transport de bunuri pentru care atat locul de plecare cat si locul de sosire se situeaza in acelasi stat membru al UE) se considera a fi un transport IC de bunuri daca este direct legat de un transport IC de bunuri.

Acest transport local asimilat transportului IC de bunuri poate fi efectuat inainte sau dupa transportul IC de bunuri de care este direct legat, precum si intre doua transporturi IC de bunuri de care este direct legat.

Ca regula generala, l

ocul prestarii serviciilor este locul de plecare a transportului IC de bunuri.

In cazul in care serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt stat membru decat cel de plecare a transportului IC de bunuri, se considera ca serviciul are loc in statul membru care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului.

Persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul. I In cazul in care prestatorul nu este stabilit in statul in care se considera a fi locul prestarii de servicii (chiar daca acesta este inregistrat in Romania[28] ) si beneficiarul este inregistrat pentru scopuri de TVA in statul in care se considera a fi locul prestarii de servicii, persoana obligata la plata este beneficiarul.

Aceasta categorie de servicii poate fi exemplificata prin urmatorul studiu de caz: o societate comerciala inregistrata in scop de TVA in Romania realizeaza un transport de materiale din Romania in Germania pentru o societate inregistrata in scop de TVA in Germania, aceasta din urma comunicand codul de TVA din Germania. Valoarea prestarii de servicii este de 15.000 lei.

Acest transport este considerat a fi transport intracomunitar de bunuri pentru ca bunurile sunt transportate dintr-un stat membru (Romania) in alt stat membru.(Germania).

Locul prestarii de servicii este Germania deoarece aceasta este beneficiarul care a furnizat codul de TVA emis de alt stat decat statul din care a plecat transportul.(transportul pleaca din Romania).

Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii si prestatorul este nestabilit in statul in care se considera a fi locul prestarii de servicii, chiar daca este inregistrat in acel stat in scopuri de TVA. Firma din Romania va emite factura in valoare de 15.000 lei, neimpozabil in Romania.

Un alt exemplu caracteristic acestei clase de servicii este al unei societati comerciale inregistrate in scop de TVA doar in Franta care realizeaza un transport de bunuri din Germania in Romania pentru o societate inregistrata in scop de TVA in Romania. Valoarea serviciilor se ridica la 12.000 euro.

Deoarece bunurile sunt transportate dintr-un stat membru (Germania) in alt stat membru (Romania) putem vorbi de un transport intracomunitar de bunuri. In aceasta situatie, deoarece beneficiarul transportului ii comunica prestatorului un cod de TVA din Romania, locul prestarii serviciilor se considera ca fiind Romania. De asemenea, conform regulilor prezentate la persoana obligata la plata, ne rezulta ca persoana obligata la plata taxei este beneficiarul din Romania. Astfel, transportatorul din Franta va emite factura fara TVA (neimpozabil in Franta), iar beneficiarul din Romania va inregistra TVA-ul aferent tranzactiei (12000 x 19%(cota din Romania ) si va face taxare inversa prin decontul 300 (daca este inregistrat in scop de TVA conform art.153) sau va plati statului taxa datorata prin decont special (formularul 301) (daca este inregistrat in scop de TVA conform art. 1531 - doar pentru achizitii intracomunitare).

Servicii de intermediere in legatura cu un transport intracomunitar de bunuri

Din punctul de vedere al locului prestarii serviciilor si al persoanei obligate la plata se aplica aceleasi reguli ca in cazul serviciilor de transport intracomunitar de bunuri.

Specific acestei clase de servicii este urmatorul exemplu: o societate comerciala inregistrata in scop de TVA in Romania intermediaza un transport de materiale din Romania in Franta pentru o societate inregistrata in scop de TVA in Franta, aceasta din urma comunicand codul de TVA din Franta. Valoarea prestarii de servicii este de 10.000 lei.

Acest serviciu este considerat a fi serviciu de intermediere a unui transport intracomunitar de bunuri pentru ca bunurile sunt transportate dintr-un stat membru (Romania) in alt stat membru.(Franta) si beneficiarul intermedierii furnizeaza codul de TVA emis in Franta (alt stat decat cel din care a plecat transportul. (Romania) intermediarului.

Locul prestarii serviciilor de intermediere este Franta. (deoarece a furnizat codul de TVA).

Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii si prestatorul este nestabilit in statul in care se considera a fi locul prestarii de servicii, chiar daca este inregistrat in acel stat in scopuri de TVA. Firma din Romania va emite factura in valoare de 10.000 lei, neimpozabil in Romania.

Un alt tip de exemplu pentru aceasta clasa de servicii poate fi al unei societati comerciale inregistrata in scop de TVA in Franta care intermediaza un transport de materiale din Franta in Romania pentru o societate inregistrata in scop de TVA in Romania, aceasta din urma comunicand codul de TVA din Romania[30]. Valoarea prestarii de servicii este de 3000 euro.

Acest serviciu este considerat a fi serviciu de intermediere a unui transport intracomunitar de bunuri pentru ca bunurile sunt transportate dintr-un stat membru (Franta) in alt stat membru.  ( Romania) si beneficiarul intermedierii furnizeaza codul de TVA emis in Romania (alt stat decat cel din care a plecat transportul. (Franta) intermediarului.

Locul prestarii serviciilor de intermediere este Romania. (deoarece a furnizat codul de TVA).

Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii si prestatorul este nestabilit in statul in care se considera a fi locul prestarii de servicii, chiar daca este inregistrat in acel stat in scopuri de TVA. Firma din Franta va emite factura in valoare de 3000 euro, neimpozabil in Franta. Firma din Romania va primi de la prestator factura fara TVA, dar dat fiind faptul ca aceasta este persoana obligata la plata taxei, va inregistra in Jurnalul de cumparari valoarea facturii folosind cursul de schimb de la data exigibilitatii taxei, va determina TVA si va face taxare inversa.

Servicii accesorii unui transport de bunuri

Serviciile accesorii transportului de bunuri sunt serviciile ce constau in incarcarea, descarcarea, manipularea, cantarirea, sortarea, depozitarea bunurilor.

Locul prestarii acestor servicii este locul unde serviciile sunt efectiv prestate , dar atunci cand serviciile accesorii sunt aferente transportului intracomunitar de bunuri si beneficiarul comunica prestatorului un cod valabil de TVA din alt stat membru decat cel in care se presteaza serviciile, se considera ca locul prestarii este in statul membru care a atribuit codul de TVA al benefiarului serviciilor accesorii.

Ca regula generala, p

ersoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul. In conditiile in care prestatorul nu este stabilit in statul in care se considera a fi locul prestarii de servicii (chiar daca este inregistrat in scop de TVA in acea tara) beneficiarul este persoana inregistrata in scop de TVA in statul in care se considera locul prestarii, persoana obligata la plata TVA este benefiarul.

Putem considera pentru exemplificare o societate comerciala inregistrata in scop de TVA in Romania (X) care realizeaza un transport de materiale din Romania in Germania pentru o societate inregistrata in scop de TVA in Germania (Y). O alta societate stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania (Z) presteaza servicii de manipulare in Romania, facturand serviciile firmei X. Valoarea prestarii de servicii este de 10.000 lei, fara TVA.

Acesta este un serviciu accesoriu transportului intracomunitar de bunuri deoarece bunurile sunt transportate din Romania in Germania. Serviciu este prestat in Romania. (acolo se manipuleaza bunurile). Deoarece codul de TVA al beneficiarului X este din Romania, stat unde se presteaza serviciile, locul prestarii de servicii este Romania.

Dat fiind faptul ca prestatorul este stabilit in Romania (Z) si locul prestarii serviciilor este Romania rezulta ca persoana obligata la plata este firma Z, cea care presteaza serviciul. Astfel, firma Z va factura 10.000 lei cu TVA 1900 lei.

Daca firma Z ar fi stabilita in Germania, situatia ar fi urmatoarea:

Avem de-a face cun un serviciu accesoriu transportului intracomunitar de bunuri deoarece bunurile sunt transportate din Romania in Germania.. Serviciul este prestat in Germania. (acolo se manipuleaza bunurile). Codul de TVA al beneficiarului X este din Romania, alt stat decat cel in care s-au prestat serviciile, astfel locul prestarii de servicii este Romania.

Deoarece beneficiarul X este inregistrat in Romania in scop de TVA si firma Z este stabilita in Germania si nestabilita in Romania rezulta ca persoana obligata la plata este firma X.(beneficiarul).

Din punctul de vedere al locului prestarii serviciilor si al persoanei obligate la plata, pentru serviciile accesorii serviciilor de intermediere in legatura cu un transport intracomunitar de bunuri se aplica aceleasi reguli ca in cazul serviciilor accesorii transportului de bunuri.

Servicii intangibile

Daca beneficiarul este stabilit sau are sediul fix in afara Comunitatii sau

beneficiarul este persoana impozabila stabilita sau care are sediul fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul, locul prestarii serviciilor este locul unde beneficiarul este stabilit sau are un sediu fix.

Altfel, locul prestarii devine locul unde e stabilit prestatorul.

Persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul[31]. Prin exceptie beneficiarul este platitorul taxei daca prestatorul nu este stabilit in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii (chiar daca este inregistrat in scop de TVA in acel stat) si beneficiarul este o persoana impozabila.

In categoria serviciilor intangibile se includ:

- inchirierea sau leasingul de bunuri corporale mobile, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport, pentru care se aplica regula de baza, locul prestatorului;

- transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si al altor drepturi similare;

- serviciile de publicitate si marketing[32];

- serviciile de consultanta, de inginerie, juridice si de avocatura, serviciile contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare;

- prelucrarea de date si furnizarea de informatii

- operatiunile bancare, financiare si de asigurari;

- punerea la dispozitie de personal

- furnizarea accesului la sistemele de distributie a gazului natural si energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmisie prin intermediul acestor retele, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea

- serviciile de telecomunicatii. Acestea sunt serviciile legate de transmiterea, emiterea sau receptia de semnale, mesaje scrise, imagini si sunete sau informatii de orice natura prin cablu, unde radio, mijloace optice sau alte sisteme electromagnetice, inclusiv transferul aferent sau cedarea dreptului de a utiliza mijloacele de transmisie, emisie sau receptie, ca si asigurarea accesului la retelele de informatii mondiale;

Pentru aceasta categorie de servicii exista o exceptie in ceea ce priveste locul prestarii serviciilor.

Daca prestatorul este stabilit sau are sediul fix de la care serviciul este prestat in afara Comunitatii si beneficiarul nu este o persoana impozabila si este stabilit, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, serviciile sunt efectiv utilizate in Romania.

In lipsa acestei exceptii, serviciile de telecomunicatii si electronice prestate de un prestator nestabilit in Uniunea Europeana catre persoane neimpozabile din Comunitate, ar fi incadrate pe regula generala la locul unde este stabilit prestatorul, Comunitatea avind de pierdut in acest caz TVA datorat in fiecare stat membru.

- serviciile de difuzare radio si televiziune

- servicii furnizate pe cale electronica. Aceastea reprezinta serviciile privind conceperea de site-uri informatice, furnizarea de spatii web, intretinerea la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de software si actualizarea acestuia, furnizarea de imagini, text si informatii, punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, filme si jocuri, inclusiv jocuri de noroc si prezentarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice si de divertisment, precum si invatamant la distanta.

Pentru a stabili daca este sau nu vorba de un serviciu furnizat pe cale electronica, se va tine cont daca este un serviciu executat prin internet (sau alta retea electronica) si daca prestarea servicului se bazeaza in mare masura pe tehnologia informatiei. Aceasta inseamna ca in esenta, serviciul trebuie sa fie automat (si sa necesite o interventie umana minima) si ca nu ar fi viabil fara tehnologia informatiei.

- obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept mentionat in categoria serviciilor intangibile

- serviciile unui intermediar care actioneaza in numele si pe seama altuia (ex. un agent), cand acesta procura pentru mandantul sau oricare din serviciile intangibile mentionate anterior .

Pentru a se exemplifica aceasta clasa de servicii se va analiza situatia unei persoane juridice romane, inregistrata in Romania in scopuri de TVA, care presteaza servicii de consultanta si contabilitate catre un client strain. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA?

Serviciile de consultanta, din punct de vedere al TVA-ului, sunt analizate in functie de locul prestarii serviciului (art.133 din Codul Fiscal). Astfel, regula generala este ca locul prestarii serviciilor sa fie considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau isi are sediu fix de la care serviciile sunt efectuate. Insa, avand in vedere prevederile regulii speciale, serviciile de consultanta si contabilitate se incadreaza la art.133, alin (2) lit.g) pct.5 din Codul fiscal: "serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor, avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare".

Primul aspect pe care trebuie sa-l avem in vedere este criteriul teritorialitatii.

Astfel, analizam pozitia clientului: este persoana fizica sau persoana juridica, are sediu fix in Comunitate sau are sediul fix in afara Comunitatii, este sau nu inregistrat in scop de TVA.

1. Daca clientul este persoana juridica, membra UE, cu sediu fix in Comunitate, si este inregistrata in scop de TVA (adica imi transmite codul de inregistrare in scop de TVA), societatea din Romania emite factura fara TVA. Pe coloana de TVA, va mentiona "scutit cu drept de deducere".

2. Daca clientul este persoana juridica, membra UE, cu sediu fix in Comunitate, si nu este inregistrata in scop de TVA, factura emisa de societatea din Romania va fi cu TVA.

3. Daca clientul este persoana fizica, membra UE, din Comunitate, societatea din Romania emite factura cu TVA.

Daca clientul este persoana juridica, membra NON UE, cu sediu fix in afara Comunitatii, factura emisa de societatea din Romania este fara TVA. Pe coloana de TVA, va mentiona "scutit cu drept de deducere".

5. Daca clientul este persoana fizica, membra NON UE, din afara Comunitatii, factura emisa de societatea din Romania este fara TVA. Pe coloana de TVA, va mentiona "scutit cu drept de deducere".

Un alt tip de exemplu specific acestor servicii este urmatorul: o societate de consultanta din Romania inregistrata in scop de TVA presteaza servicii de consultanta juridica unei societati comerciale stabilita si inregistrata in scop de TVA in Bulgaria. Valoarea prestatiilor este de 2500 lei.

Acest serviciu este considerat a fi serviciu intangibil, avand prestatorul stabilit in Romania si beneficiarul care este persoana impozabila, stabilita in Comunitate, dar in alt stat decat prestatorul.(Bulgaria)

Locul prestarii serviciilor de intermediere este Bulgaria deoarece este statul unde este stabilit beneficiarul. Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii si prestatorul este nestabilit in Bulgaria. Prestatorul va emite factura in valoare de 2500 lei, neimpozabil in Romania.

Daca beneficiarul serviciilor ar fi persoana fizica situatia ar fi urmatoarea

Beneficiarul nu este persoana impozabila, stabilita in Comunitate, ci in alt stat decat prestatorul.(Bulgaria)

Locul prestarii serviciilor este Romania deoarece este statul unde este stabilit prestatorul.

Persoana obligata la plata TVA este prestatorul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii.

Prestatorul va emite factura cu TVA in Romania, 2500 lei + 475 lei TVA.

- Daca beneficiarul serviciilor ar fi stabilit in afara Comunitatii, persoana impozabila

Beneficiarul este persoana impozabila, stabilita in afara Comunitatii, alt stat decat prestatorul.

Locul prestarii serviciilor este statul din afara Comunitatii deoarece este statul unde este stabilit beneficiarul. Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii. Prestatorul va emite factura in valoare de 2500 lei, neimpozabil in Romania.

Pentru serviciile culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati, locul prestarii este locul unde sunt prestate efectiv serviciile.

Persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul. Totusi in cazul unor servicii prestate ocazional, prestatorul nestabilit in Romania poate fi scutit de obligatia inregistrarii ( nu si a platii[33]). Serviciile sunt considerate ocazionale daca sunt realizate o singura data in cursul unui an.

Expertize si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale

Lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale reprezinta toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal. Acestea privesc servicii ce constau in procesarea sau prelucrarea bunurilor mobile corporale.

Expertizele privind bunurile mobile corporale sunt reprezentate de activitatile ce consta in determinarea caracteristicilor sau evaluarea unor bunuri mobile corporale.

Locul prestarii este locul unde serviciile sunt efectiv prestate. Exista si exceptii. Atunci cand serviciile sunt prestate unui client care ii comunica codul de inregistrare in scop de TVA beneficiarului, altul decat cel in care se presteaza serviciile si se refera la bunuri transportate in afara statului membru in care serviciile sunt prestate, locul prestarii este in statul membru care a atribuit codul de inregistrare.

Daca o persoana impozabila stabilita in Romania exporta temporar bunuri in afara Comunitatii, in scopul expertizarii si ulterior le reimporta, urmand ca serviciile respective sa fie tranzactionate altor persoane, locul prestarii se considera a fi in Romania. (Fiecare tranzactie se considera a fi o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct beneficiarului final).

Persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul, ca regula generala. Daca beneficiarul este o persoana fizica sau orice alta persoana neinregistrata in scopuri de TVA din Romania, prestatorul nestabilit in Romania va fi obligat sa se inregistreze in Rominia in scopuri de TVA.[34].

Altfel, persoana obligata la plata este beneficiarul daca

beneficiarul este inregistrat pentru scopuri de TVA[35] si serviciul este prestat de un prestator care nu este nici stabilit si nici inregistrat in scopuri de TVA in Romania.

In cazul exceptiei prezentate anterior, beneficiarul face plata TVA astfel daca este inregistrat in scopuri de TVA normal[36], aplica taxarea inversa, iar daca este inregistrat , trebuie sa depuna decont special de TVA si sa faca plata efectiva a taxei.[38]

De la data aderarii nu se mai intocmesc autofacturi decat in situatii exceptionale, daca a intervenit exigibilitatea taxei si factura nu a fost primita in termenul prevazut de lege pentru emiterea facturii.

Se vor considera urmatoarele o societate comerciala din Romania, inregistrata in scop de TVA in Romania, primeste de la o societate stabilita si inregistrata in Franta 5 calculatoare in vederea repararii. Calculatoarele sunt trimise din Franta in Romania si dupa reparare sunt retrimise in Franta. Costul serviciului este de 5000 lei, fara TVA. Firma din Franta trimite societatii din Romania codul de TVA din Franta.

Acest serviciu este considerat a fi serviciu reprezentand lucrari asupra bunurile mobile.

Beneficiarul comunica codul de TVA prestatorului, codul fiind din alt stat (Franta) decat cel in care se presteaza serviciul (Romania), iar bunurile dupa reparare sunt trimise inapoi in Franta.

Locul prestarii serviciilor este Franta deoarece este statul care a atribuit codul de inregistrare in scop de TVA beneficiarului. Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii si prestatorul nu este nici stabilit nici inregistrat in acel stat. Prestatorul va emite factura in valoare de 5000 lei, cu mentiunea neimpozabil in Romania.

Daca bunurile dupa reparare nu ar mai fi trimise inapoi la beneficiar, in Franta, situatia ar fi urmatoarea

Locul prestarii serviciilor ar fi Romania deoarece este locul unde sunt prestate efectiv serviciile.

Persoana obligata la plata TVA este prestatorul pentru ca este stabilit si inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii, din punct de vedere al TVA. (Romania). Prestatorul va emite factura in valoare de 5000 lei + 950 lei (TVA).

Alta varianta de exemplu specifica acestei categorii de servicii este: o societate comerciala din Franta, inregistrata in scop de TVA in Franta, primeste de la o societate stabilita si inregistrata in Romania 15 calculatoare in vederea repararii. Calculatoarele sunt trimise din Romania in Franta si dupa reparare sunt trimise in Romania. Costul serviciului este de 2000 euro, fara TVA. Firma din Romania trimite societatii din Franta codul de TVA din Romania.

Acest serviciu este considerat a fi serviciu reprezentand lucrari asupra bunurile mobile.

Beneficiarul comunica codul de TVA prestatorului, codul fiind din alt stat (Romania) decat cel in care se presteaza serviciul (Franta), iar bunurile dupa reparare sunt trimise inapoi in Romania.

Locul prestarii serviciilor este Romania deoarece este statul care a atribuit codul de inregistrare in scop de TVA beneficiarului. Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii si prestatorul nu este nici stabilit nici inregistrat in acel stat. Societatea din Franta va emite factura de 2000 euro, neimpozabil in Franta. Prestatorul va primi factura in valoare de 2000 euro fara TVA, urmand ca el, in calitate de persoana impozabila sa realizeze operatiunea de taxare inversa.

2.7. Alte servicii de intermediere aferente altor operatiuni decat transportul intracomunitar de bunuri, servicii accesorii tranportului intracomunitar de bunuri, servicii intangibile

Locul prestarii pentru aceasta categorie de servicii este locul unde au loc operatiunile de baza.

In cazul serviciilor de intermediere prestate unui beneficiar care comunica un cod valid de TVA atribuit de un stat membru, altul decat statul membru unde se efectueaza operatiunile de baza (pentru care intervine intermediarul), locul prestarii devine statul membru care a acordat codul de TVA. Ca regula de baza, persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul.

Persoana obligata la plata devine beneficiarul, daca este inregistrat in scopuri de TVA si prestatorul nu este stabilit in Romania.

Beneficiarul va face plata astfel: daca este inregistrat conform art. 153, va aplica taxare inversa, iar daca este inregistrat conform art. 153, va depune decont special de TVA si va face plata efectiva a taxei.

Se vor considera urmatoarele date: o societate comerciala romaneasca inregistrata in scop de TVA conform art. 153 CF este specializata in servicii de intermediere, pe care le presteaza unor clienti din mai multe tari. Un client roman inregistrat de asemenea conform art. 153 CF apeleaza la firma de intermediere pentru a gasi un furnizor de echipamente de securitate. In acest scop, intermediarul gaseste un furnizor francez, care livreaza bunurile din Franta in Romania.

Acest serviciu este considerat a fi de intermediere in achizitia intracomunitara de bunuri.

Locul prestarii serviciilor este Romania deoarece este statul unde are loc operatiunea de baza - achizitia intracomunitara, adica locul unde se incheie transportul.

Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul pentru ca este inregistrat in scop de TVA in statul unde se considera a fi locul prestarii de servicii si prestatorul nu este nici stabilit nici inregistrat in acel stat.

Modificand datele problemei rezulta urmatorul exemplu: o societate comerciala din Ucraina apeleaza de aceasta data la intermediarul roman pentru a gasi un client pentru echipamentele sale. Firma romaneasca de intermediere gaseste o companie americana, dornica sa achizitioneze bunuri produse de societatea ucrainiana. Bunurile sunt transportate din Ucraina in America. Cum se prezinta situatia din punct de vedere al TVA

Acest serviciu este considerat a fi de intermediere in livrare de bunuri.

Locul prestarii serviciilor este in Ucraina deoarece este statul unde are loc operatiunea de baza - livrarea de bunuri.[40]

Nu exista obligatii privind plata TVA de catre intermediarul roman, operatiunea fiind neimpozabila in Romania.

2.8. Servicii de inchiriere si leasing

Locul prestarii acestei categorii de servicii este in Romania atunci cand acestea sunt prestate de o persoana impozabila, stabilita sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, daca serviciile sunt efectiv utilizate in Romania de catre beneficiar. Altfel, locul prestarii este in afara Comunitatii atunci cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila, stabilita sau care are un sediu fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate, daca serviciile sunt efectiv utilizate in afara Comunitatii de beneficiar.

Persoana obligata la plata este prestatorul daca acesta este din UE (se include Romania) si beneficiarul este din Romania. Atunci cand prestatorul este din afara Comunitatii si beneficiarul este din Romania, persoana obligata la plata taxei este prestatorul sau este beneficiarul daca e persoana impozabila sau juridica neimpozabila, iar prestatorul nu e nici stabilit, nici inregistrat in comunitate.

Pana la 31 decembrie 2007, operatiunile de leasing erau tratate ca:

- o prestare de servicii pe intreaga perioada de desfasurare a contractului, indiferent daca era vorba de contracte de leasing financiar sau operational, pe termen scurt sau pe termen lung; si respectiv

- o livrare de bunuri la sfarsitul contractului, daca locatarul isi exercita optiunea de a cumpara bunul ce a facut obiectul contractului de leasing. De la 1 ianuarie 2008, pentru contracte de leasing cu o durata mai mica de 12 luni, se considera ca are loc o livrare de bunuri de la inceputul derularii contractului.

O companie inregistrata in scop de TVA in Romania, inchiriaza echipamente unei persoane impozabile din Germania, dar nu este inregistrat pentru scopuri de TVA in Romania. Din punct de vedere al TVA, acest serviciu este considerat a fi de inchiriere de bunuri mobile.

Locul prestarii serviciilor este in Germania deoarece este statul unde este stabilit beneficiarul, persoana impozabila.Nu exista obligatii privind plata TVA de catre intermediarul roman, operatiunea fiind neimpozabila in Romania.

Situatia 1 O companie de leasing inregistrata in Romania incheie la 10 ianuarie 208 un contract de leasing financiar, cu un comerciant roman inregistrat in scopuri de TVA. Contractul are ca obiect leasingul a 10 autoturisme in valoare de 100.000 EUR, achizitionate de pe piata interna. La finalizarea contractului, clientul decide sa-si exercite optiunea de cumparare, achitand valoarea reziduala a autoturismelor, in suma de 20.000 EUR.

Pentru serviciul de leasing prestat, prestatorul (compania de leasing) va emite facturi cu TVA pentru fiecare rata, atat la principal, cat si la dobanda.

La finalizarea perioadei contractuale, pentru livrarea locala de bunuri prestatorul (compania de leasing) va emite factura cu TVA la valoarea reziduala.

Situatia 2: Fata de situatia precedenta, autoturismele nu sunt achizitionate de pe piata interna, ci din Franta. In aceasta situatie:

Din punct de vedere al achizitiei intracomunitare realizata de compania de leasing din Romania, care inlocuieste importul pentru tranzactiile incheiate cu state membre ale Uniunii, operatiunea este impozabila in Romania, iar compania de leasing aplica TVA prin taxare inversa.

Din punct de vedere al serviciului de leasing, compania de leasing din Romania, va emite facturi cu TVA pentru fiecare rata (atat la principal cat si la dobanda).

Din punct de vedere al livrarii la finalizarea contractului, livrare locala de bunuri mobile, compania de leasing va emite o factura cu TVA la valoarea reziduala.

Situatia 3: Fata de situatiile precedente, in acest caz autoturismele nu sunt achizitionate nici de pe piata interna, nici de pe piata europeana, ci din afara Uniunii, de exemplu SUA.

Din punct de vedere al importului de bunuri din SUA, societatea de leasing va achita drepturile de import (taxe vamale) la momentul importului, iar pentru TVA se aplica taxarea inversa.

Din punct de vedere al serviciului de leasing, societatea de leasing va emite facturi cu TVA pentru fiecare rata, atat la suma de principal, cat si la dobanda.

Din punct de vedere al livrarii locale de bunuri mobile la finalizarea perioadei contractuale, societatea de leasing va emite o factura cu TVA pentru valoarea reziduala.asa cum este definita la art. 128 din Codul fiscal

art. 129 alin 3 din Codul Fiscal

art.133 Codul Fiscal

art.134 Codul Fiscal, art. 1341

art. 137 Codul Fiscal

art. 145 Codul fiscal

conform prevederilor art. 153 CF

conform art. 153 Codul Fiscal

conform art. 153 (4) CF

conform art. 153 sau 153 CF

conform art. 153 CF

art.150(1)(a)CF

prin norme se va face diferentierea intre softul imprimat pe CD care reprezinta prestare de servicii ( softul specific) si softul general, care va reprezenta livrare de bun

Plata TVA se face conform art. 157 alin.(6), pe baza unei decizii a organelor fiscale

art. 150(1)(a) CF

conform art. 153 sau 153 CF

conform art. 153

conform art. 153

art. 150 (1)(c) si 156(1)(b )

conform art. 153 sau 153 CF

Art. 133 (2) lit. (i) din CF

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.