Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie
Indicatori agregati in sistemul contabilitatii nationale

Indicatori agregati in sistemul contabilitatii nationale
Indicatori agregati in sistemul contabilitatii nationale

In vederea analizelor macroeconomice este nevoie sa se cunoasca nivelul si evolutia principalilor indicatori sintetici (agregati) ce reflecta activitatea economica desfasurata de agentii economici la nivelul economiei nationale.

Asa dupa cum am prezentat, pe baza sistemului conturilor macroeconomice se pot calcula indicatori globali, sintetici cu privire la: volumul si structura productiei de bunuri economice, venituri create in activitatile de productie desfasurate de agentii economici pe ansamblu si pe subiecte economice, repartitia veniturilor intre participantii la activitati economice si redistribuirea acestora prin mijloace financiare specifice; folosirea veniturilor pentru consum si economii (acumulare).

Principalii indicatori macroeconomici sunt: produs intern, produs national, venit national, venit disponibil, venit personal al populatiei.

Indicatorul macroeconomic de rezultate, produsul intern, exprima productia finala de bunuri economice, tinand seama de criteriul „intern”, in expresie „bruta” si „neta”.
Produsul intern brut (PIB), principalul agregat macroeconomic, exprima valoarea adaugata bruta a productiei finale produsa in decursul perioadei de calcul de agentii economici care isi desfasoara activitatea in interiorul tarii.

Dupa metoda de productie (sau metoda valorii adaugate), produsul intern brut se calculeaza prin insumarea valorii adaugate brute (V.A.B.) create de factorii de productie in toate unitatile din interiorul tarii, producatoare de bunuri materiale si servicii si agregarea valorii pe sectoare, ramuri si pe ansamblul economiei nationale.

, unde „i” reprezinta sectoarele sau ramurile economiei nationale.

Prin scaderea din valoarea bruta a bunurilor produse de un sector sau ramura ale economiei a consumului intermediar, valoarea bunurilor materiale si a serviciilor produse in perioada de calcul si folosite pentru a produce noi bunuri economice – se obtine valoarea adaugata bruta a sectorului sau ramurii economiei nationale   :

, de unde produsul intern brut, exprimat in preturile  factorilor, se calculeaza cu relatia:

Daca la PIB, exprimat in preturile factorilor, adaugam impozitele indirecte nete (IIN), obtinem produsul intern brut in preturile pietei (PIBpp):

PIBpp = PIBpf + IIN

Produsul intern net in preturile factorilor (PINpf), exprima valoarea adaugata neta (VAN) a agentilor economici, sectoarelor sau ramurilor economiei nationale si se calculeaza scazand din valoarea adaugata bruta a consumului de capital fix sau amortizarea (A):

Trecerea de la PIN in preturile factorilor, la PIN in preturile pietei se realizeaza adaugand la valoarea adaugata neta, in preturile factorilor (VANpf), impozitele indirecte nete (IIN):

Pe baza indicatorilor PIB si PIN se pot obtine informatii cu privire la contributia ramurilor, la obtinerea acestor indicatori macroeconomici si la satisfacerea cerintelor sociale, de import si pentru export.

In esenta, P.I.B. dupa metoda de productie, in preturi de piata cuprinde:

PIBpp = VAB+I.P.+TV-SP, unde

VAB = valoare adaugata bruta

IP = impozitele pe produse

TV = taxele vamale (drepturi asupra impozitelor)

SP = subventiile pe produse

Dupa metoda utilizarii finale (sau metoda cheltuielilor), produsul intern brut, in preturile pietei se calculeaza prin insumarea urmatoarelor elemente: consumul privat (CPV), consumul public (CP), investitiile brute (sau fomarea bruta a capitalului) – Ib, exportul net, diferenta dintre valoarea bunurilor exportate si importate (EN):

unde CF = consum final efectiv

FBCF = forma bruta de capital fix

VS = variatia stocurilor

Un asemenea indicator macroeconomic, dupa aceasta metoda, insumeaza elementele ce tin de utilizarea finala a bunurilor economice, mai putin valoarea bunurilor importate.

Dupa metoda repartitiei (sau a insumarii veniturilor), produsul intern brut in preturile factorilor se obtin ca suma a veniturilor factorilor de productie (VF) la care se adauga amortizarea capitalului fix (A).

PIBpf = VF + A, iar produsul intern net, in preturile factorilor (PINpf), se calculeaza ca o suma a veniturilor factorilor de productie:

PINpf = PIBpf – A sau

PINpf = VFIn esenta, calculul PIB dupa metoda veniturilor se poate exprima astfel:

PIB = R+EBE+AIP-ASP+IP+TV-SP,

unde

R = remunerarea salariatilor

EBE = excedentul brut de exploatare

AIP = alte impozite pe productie

ASP = alte subventii pe productie

IP = impozite pe produse

TV = taxe vamale

SP = subventii pe produse

Prin folosirea metodei insumarii veniturilor factorilor de productie la calculul PIN se creeaza conditiile de trecere de la calculul macroeconomic, in viziune „intern”, la calculul macroeconomic, dupa criteriul „national”, pentru determinarea venitului national (VN) si a venitului disponibil (VD).

Produsul national este un indicator macroeconomic agregat ce exprima rezultatele activitatii de productie din punct de vedere al criteriului „national”, sub forma valorii productiei finale de bunuri economice. El se calculeaza ca produs national brut (PNB) si produs national net (PNN), exprimat in preturile factorilor si in preturile pietei.

Produsul national brut PNB, se calculeaza adaugand la marimea produsului intern brut veniturile factorilor de productie obtinute de agentii economici nationali din activitatea de productie desfasurata in alte tari si scazand veniturile factorilor de productie realizate de agentii economici straini din tara, ceea ce inseamna ca la PIB se adauga soldul veniturilor factorilor de productie in raport cu strainatatea (SVFSVAB), la valoarea adaugata bruta:

PNB = PIB + SVFSVAB

Produsul national net (PNN), este egal cu produsul intern net la care se adauga soldul veniturilor factorilor de productie in raport cu strainatatea, ca valoare adaugata neta (SVFSVAN):

PNN = PIN + SVFSVAN

In preturile pietei, PNB si PNN includ si impozitele indirecte nete, ce nu sunt incluse in preturile factorilor.

PNN, in preturile factorilor, exprima venitul national al societatii (VN)

Analiza evolutiei unei economii cu ajutorul indicatorilor macroeconomici de rezultate presupune exprimarea acestora in preturi comparabile.

Prin raportarea PIB sau a PNB, in preturi curente, la un indice ce reflecta modificarea preturilor bunurilor care fac parte din metodologia de calcul a acestor indicatori, se obtine marimea lor in preturi comparabile. Daca raportam, spre exemplu, produsul intern brut in preturi curente PIBp.crt., la produsul intern brut in preturi comparabile (PIBp.com.) obtinem deflatorul produsului intern brut. Se numeste deflator deoarece poate fi utilizat pentru ajustarea deflatie (sau inflatie) a calculatiilor indicatorilor macroeconomici in preturi curente, cu scopul de a ajunge la masurarea modificarilor reale ale productiei. Deflatorul se prezinta ca un indice general al preturilor. Spre deosebire de indicele preturilor de consum (IPC), deflatorul PIB sau PNB este mai cuprinzator.

Daca presupunem ca PIB in preturi curente al unui an este de 20.000 mld. u.m., iar deflatorul PIB in perioada curenta fata de o perioada de baza este de 500%, atunci:

Daca presupunem ca in perioada considerata de baza, PIB era de 10.000 mld. u.m., atunci indicele de crestere a produsului intern brut in preturi comparabile este de:

Aceasta inseamna ca produsul intern brut real, in preturi comparabile (constante) a scazut cu 60% sau la 40% in perioada curenta fata de perioada de baza. Aceasta este dinamica reala a PIB.

Prin raportarea PIB nominal, in preturi curente (20.000 mld. u.m.) la PIB in preturile curente ale perioadei de baza (10.000 mld. u.m.) obtinem dinamica nominala a PIB. In cazul nostru:

Indicele PIB, in expresie reala se mai poate calcula si pe baza relatiei:

Aceasta inseamna ca indicele de crestere a PIB in preturile curente ale fiecarei perioade include atat influenta modificarii productiei fizice, cat si influenta modificarii preturilor.

In exemplul nostru,marimea reala a PIB in perioada curenta, care sa elimine influenta preturilor, este egala cu 4.000 mld. u.m.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Decizia si procesul decizional
PROIECT ABSOLVIRE ATESTAT ECONOMIE - STUDIUL ACTIVITATII ECONOMICE LA FIRMA S.C.SPORTVIC.S.R.L.
Analiza activitatii societatii TECH
Influente de natura endogena asupra comportamentului consumatorului.
ACTIVITATEA DE PERSONAL
Theorising planificarea teritoriala
Indicatori agregati in sistemul contabilitatii nationale
REGIMUL JURIDIC AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu