Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie
Auditul financiar contabil

Auditul financiar contabilAuditul financiar contabil

1 Scopul si nivelul de asigurare a misiunilor de audit si a serviciilor conexe.

Termenul de auditor este utilizat in standardele internationale de audit ISA pentru a desemna un prestator de servicii in domeniul auditului financiar contabil si a serviciilor conexe . Servicile conexe cuprin:

revizuirile

angajamentele privind proceduri convenite

misiuni de elaborare numite si de compilare

1.1. Scopul si nivelul de asigurare al unei misiuni de audit

Scopul unei misiuni de audit al situatiilor financiare anuale ete acela de a obtine un nivel de asigurare rezonabila care da auditorului posibilitatea de a-si exprima o opinie pozitiva potrivit careia situatiile financiare sunt intocmite sub toate aspectele semnifcative in conformitate cu un referntial contabil. Pentru exprimarea opinie auditori folosesc una din urmatoarele expresii considerate echivalente ”situatiile financiare ofera o imagine fidela asupra……. “; “situatiile financiare prezinta fidel sub toate aspectele semnificative………”Daca pe parcursul indeplinirii misiuni sale activitatea auditorilor este limitata datorita unor circumstante sau a unor dezacorduri cu conducerile entitatilor auditorul nu va exprima o opinie fara reserve ci va exprima o opinie modificata sub forma” opinie cu rezerve” imposibilitaea exprimarii unei opinii sau o opinie contrara .

Opinia auditorului mareste increderea in continutul situatuuilor financiare, dar prin aceasta opinie nu se ofera garantii in ceea ce priveste continuarea activitatii sau rentabilitatea viitoare, sau corecta gestionare in viitor. Prin intermediul opiniei sale auditorul exprima o asigurare rezonabila sau ridicata dar n u o asigurare absoluta. Aceatsasigurare rezonabila este impusa de limitele inerente a unei misiuni de audit, aceste limite sunt determinate de urmatorii factori:

auditorul apeleaza de regula la teste si sondaje, ca urmare probele de audit se obtin prin utilizarea mai multor tipuri de proceduri cum sunt: - inspectia , observatia, confirmarea, proceduri analitice, etc. De asemena se obtin probe prin teste de control si proceduri de fond .

orice system contabil si system de control intern prezinta anumite limite inerente

multe probe de audit se sprijina pe rationamente profesionale cum este cazul estimarilor contabile.

1.2 Scopul si nivelul de asigurare in cadrul servicilor conexe

In cadrul servicilor conexe sunt incluse angajamentele de revizuire a situatiilor financiare , angajamente privind proceduri convenite si angajamente de elaborare a informatiilor financiare.

Angajamentele de revizuire au ca scop de a permite auditorului sat raga concluzii fara a utiliza toate procedurile si tehnicile de audit .

Angajamentele privind procedurile convenite reprezinta pentru auditor utilizarea unor proceduri ce tin de natura auditului care au fost convenite de comun acord intre auditori, entitate si chir o terta persoana .

Angajamentele de elaborare reprezinta preluarea unor calcule nu in calitate de auditor ci utilizand experienta contabila .

2 Obiectivele auditului financiar

1 Asertiunile conducerii referitoare la continutul situatiilor financiare anuale

O asertiune este o afirmatie care nu necesita probe. Cand declara ca situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu un anumit referntial contabil conducerea face numeroase asertiuni referitoare la recunoasterea , evaluarea , prezentarea si descrierea diferitelor structuri ale situatiilor financiare.


Recunoasterea este procesul de incorporare in bilant sau in contul de profit si pierdere a elementelor patrimoniale.

Prezentarea se refera la continutul informatiilor inscrise in situatiile financiare.

Asertiunile facute de conducere se pot grupa conform standardului international de audit 500A “probe de audit” in felul urmator :

a)     asertiuni cu privire la categorii de tranzactii si operatiuni asociate perioadei supuse auditului

b)     asertiuni cu privire la soldurile conturilor la finele perioadei

c)     asertiuni cu privire la prezentarea si descrierea informatiilor (de citit din carte ASERTIUNILE)

2 Utilizarea asertiunilor de catre auditul financiar

Conf. Standardelor de audit asertiunile conducerii pot fi combinate sau exprimate in diferite moduri astfel:

a)     asertiunile referitoare la tranzactii si evenimente se pot combina cu cele referitoare la soldurile conturilor

b)     abordarea separate a unui cont nu este eficienta datorita dublei inregistrari de aceia auditorii au domenii semnificative pe categorii de operatiuni sau pe cicluri contabile Cum ar fi vanzari-incasari, achizitii – plati ; salarii –personal ; stocuri – depozitare ; atragere - rambursare de capital;

c)     pentru aceiasi asertiune auditorul poate obtine probe din surse diferite

d)     se pot obtine probe relevante si numai pentru o asertiune

e)     unele asertiuni nu pot fi auditate separat

De citit Raportul de audit pag.191 pana la si etapele 250 f.important .

Pregatirea angajamentului de audit- riscurile si etapele riscurilor inainte de raport de citit.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Piata de capital- notiuni generale
METODOLOGIA EFECTUARII INVENTARIERII GENERALE A PATRIMONIULUI
Piata cu concurenta perfecta
Industria de echipament
Dilema inflatie-somaj. Curba Philips
Analiza si evaluarea riscului financiar
Corelatia biblioteconomie-documentare si implicatiile ei contemporane
STABILIREA PRETULUI IN INTREPRINDERE
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu