Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Auditul financiar contabil

Auditul financiar contabil
Auditul financiar contabil

1 Scopul si nivelul de asigurare a misiunilor de audit si a serviciilor conexe.

Termenul de auditor este utilizat in standardele internationale de audit ISA pentru a desemna un prestator de servicii in domeniul auditului financiar contabil si a serviciilor conexe . Servicile conexe cuprin:

revizuirile

angajamentele privind proceduri convenite

misiuni de elaborare numite si de compilare

1.1. Scopul si nivelul de asigurare al unei misiuni de audit

Scopul unei misiuni de audit al situatiilor financiare anuale ete acela de a obtine un nivel de asigurare rezonabila care da auditorului posibilitatea de a-si exprima o opinie pozitiva potrivit careia situatiile financiare sunt intocmite sub toate aspectele semnifcative in conformitate cu un referntial contabil. Pentru exprimarea opinie auditori folosesc una din urmatoarele expresii considerate echivalente "situatiile financiare ofera o imagine fidela asupra... "; "situatiile financiare prezinta fidel sub toate aspectele semnificative..."Daca pe parcursul indeplinirii misiuni sale activitatea auditorilor este limitata datorita unor circumstante sau a unor dezacorduri cu conducerile entitatilor auditorul nu va exprima o opinie fara reserve ci va exprima o opinie modificata sub forma" opinie cu rezerve" imposibilitaea exprimarii unei opinii sau o opinie contrara .

Opinia auditorului mareste increderea in continutul situatuuilor financiare, dar prin aceasta opinie nu se ofera garantii in ceea ce priveste continuarea activitatii sau rentabilitatea viitoare, sau corecta gestionare in viitor. Prin intermediul opiniei sale auditorul exprima o asigurare rezonabila sau ridicata dar n u o asigurare absoluta. Aceatsasigurare rezonabila este impusa de limitele inerente a unei misiuni de audit, aceste limite sunt determinate de urmatorii factori:

auditorul apeleaza de regula la teste si sondaje, ca urmare probele de audit se obtin prin utilizarea mai multor tipuri de proceduri cum sunt: - inspectia , observatia, confirmarea, proceduri analitice, etc. De asemena se obtin probe prin teste de control si proceduri de fond .

orice system contabil si system de control intern prezinta anumite limite inerente

multe probe de audit se sprijina pe rationamente profesionale cum este cazul estimarilor contabile.

1.2 Scopul si nivelul de asigurare in cadrul servicilor conexe

In cadrul servicilor conexe sunt incluse angajamentele de revizuire a situatiilor financiare , angajamente privind proceduri convenite si angajamente de elaborare a informatiilor financiare.

Angajamentele de revizuire au ca scop de a permite auditorului sat raga concluzii fara a utiliza toate procedurile si tehnicile de audit .

Angajamentele privind procedurile convenite reprezinta pentru auditor utilizarea unor proceduri ce tin de natura auditului care au fost convenite de comun acord intre auditori, entitate si chir o terta persoana .

Angajamentele de elaborare reprezinta preluarea unor calcule nu in calitate de auditor ci utilizand experienta contabila .

2 Obiectivele auditului financiar

1 Asertiunile conducerii referitoare la continutul situatiilor financiare anuale

O asertiune este o afirmatie care nu necesita probe. Cand declara ca situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu un anumit referntial contabil conducerea face numeroase asertiuni referitoare la recunoasterea , evaluarea , prezentarea si descrierea diferitelor structuri ale situatiilor financiare.
Recunoasterea este procesul de incorporare in bilant sau in contul de profit si pierdere a elementelor patrimoniale.

Prezentarea se refera la continutul informatiilor inscrise in situatiile financiare.

Asertiunile facute de conducere se pot grupa conform standardului international de audit 500A "probe de audit" in felul urmator :

a)     asertiuni cu privire la categorii de tranzactii si operatiuni asociate perioadei supuse auditului

b)     asertiuni cu privire la soldurile conturilor la finele perioadei

c)     asertiuni cu privire la prezentarea si descrierea informatiilor (de citit din carte ASERTIUNILE)

2 Utilizarea asertiunilor de catre auditul financiar

Conf. Standardelor de audit asertiunile conducerii pot fi combinate sau exprimate in diferite moduri astfel:

a)     asertiunile referitoare la tranzactii si evenimente se pot combina cu cele referitoare la soldurile conturilor

b)     abordarea separate a unui cont nu este eficienta datorita dublei inregistrari de aceia auditorii au domenii semnificative pe categorii de operatiuni sau pe cicluri contabile Cum ar fi vanzari-incasari, achizitii - plati ; salarii -personal ; stocuri - depozitare ; atragere - rambursare de capital;

c)     pentru aceiasi asertiune auditorul poate obtine probe din surse diferite

d)     se pot obtine probe relevante si numai pentru o asertiune

e)     unele asertiuni nu pot fi auditate separat

De citit Raportul de audit pag.191 pana la si etapele 250 f.important .

Pregatirea angajamentului de audit- riscurile si etapele riscurilor inainte de raport de citit.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Piata de capital- notiuni generale
METODOLOGIA EFECTUARII INVENTARIERII GENERALE A PATRIMONIULUI
Piata cu concurenta perfecta
Industria de echipament
Dilema inflatie-somaj. Curba Philips
Analiza si evaluarea riscului financiar
Corelatia biblioteconomie-documentare si implicatiile ei contemporane
STABILIREA PRETULUI IN INTREPRINDERETermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu