Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
DESCHIDEREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR

DESCHIDEREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR


DESCHIDEREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR

Deschiderea ACREDITIVUL DOCUMENTAR este unul din momentele cheie de care depinde buna functionare a mecanismului ACREDITIVUL DOCUMENTAR. Importatorul da dispozitie de deschidere a ACREDITIVUL DOCUMENTAR, la originea acesteia stand un contract de baza, contractul comercial international, in cAcreditivul documentarrul caruia partenerii au convenit ACREDITIVUL DOCUMENTAR ca modalitate de plata.

Ordinul de deschidere. Elemente componente. Precizari.

Ordinul de deschidere se poate realiza:sub forma unei simple scrisori (letric sau telex) care cuprinde informatiile privind conditiile de termen si documente, precum si informatiile necesare bancii pentru a deschide ACREDITIVUL DOCUMENTAR;

prin formulare tipizate, puse la dispozitie de catre banci clientilor lor.

Mai trebuie sa mentionam ca in momentul lansarii ordinului de deschidere de acreditiv, importatorul trebuie sa se asigure ca dispune la banca respectiva de acoperirea necesara sub forma de active sau linii de credit (altfel banca va refuza sa realizeze deschiderea de acreditiv).

Ordonatorul In engleza, termenul Acreditivul documentaroptat in Formularele Standard pentru a desemna ordonatorul este "applicant".

Trebuie mentionat numele si Acreditivul documentarresa completa a importatorului (inclusiv telefon si fax).

Numele si Acreditivul documentarresa sunt necesare exportatorului pentru intocmirea facturii, desi aceasta poate fi intocmita si pe un alt nume indicat de ordonator, iar marfa poate avea si alta destinatie.

Banca emitenta. Este banca, care deschide acreditivul.

In formular trebuie mentionat numele bancii respective. In practica, de obicei, formularele puse la dispozitie de banci au pretiparit numele bancii.

Data ordinului de deschidere

Ordinul de deschidere trebuie dat in stransa corelatie cu cele convenite cu partenerul de contract, cu un anumit numar de zile inainte de data expedierii marfii (care poate fi convenita in mod expres sau nu), avandu-se in vedere valabilitatea de ansamblu a ACREDITIVUL DOCUMENTAR si comisioanele bancare.

Valabilitatea ACREDITIVUL DOCUMENTAR si locul prezentarii documentelor

Art. 42a* al Publicatiei 500 mentioneaza ca toate ACREDITIVUL DOCUMENTAR trebuie sa stipuleze o data la care expira valabilitatea si un loc unde trebuie prezentate documentele pentru plata, acceptare, negociere.

Valabilitatea ACREDITIVUL DOCUMENTAR: este intervalul de timp in cAcreditivul documentarrul caruia exportatorul trebuie sa prezinte documentele la ghiseele bancii desemnate.

Angajamentul ferm al bancii emitente (si confirmatoare daca exista) se refera numai la acest interval. In ceea ce priveste data la care expira valabilitatea prezinta importanta urmatoarele aspecte:

expirarea se poate trece in doua moduri:

o data certa (ex: 10 ianuarie 1998);

o perioAcreditivul documentara de timp: daca ACREDITIVUL DOCUMENTAR stipuleaza ca acreditivul este "utilizabil" "pentru o luna", "pentru 8 luni", dar nu specifica data de la care curge timpul, data emiterii acreditivului de catre banca emitenta va fi considerata a fi prima zi de la care asemenea timp curge (art.42 c)*;
In general, bancile trebuie sa descurajeze acest mod de indicare a datei de expirare a valabilitatii.

data expirarii valabilitatii este suverana in raport cu toate celelalte termene precizate in ACREDITIVUL DOCUMENTAR (ex: daca valabilitatea expira pe 30 iunie si expedierea a avut loc pe 20 iunie, acestea trebuie prezentate in interiorul termenului de valabilitate chiar daca termenul de prezentare este de 10 zile de la efectuarea expedierii).

Prin locul prezentarii documentelor se intelege de fapt domicilierea ACREDITIVUL DOCUMENTAR (vezi paragraful 3.2.)

Beneficiarul Este cel care urmeaza sa fie platit daca indeplineste conditiile de documente si termene din ACREDITIVUL DOCUMENTAR (art.2)*.

In spatiul destinat ordonatorului trebuie sa treaca, clar si precis numele exact al firmei si Acreditivul documentarresa completa (inclusiv telefon, fax). Aceste date sunt utile in primul rand bancii insarcinate cu notificarea / plata pentru a sti pe cine sa anunte.

Mentiunile 6;7;8 fac parte din precizarile privind modul de transmitere a ACREDITIVUL DOCUMENTAR de catre banca emitenta bancii exportatorului.

ACREDITIVUL DOCUMENTAR este transferabil

Pentru ca un ACREDITIVUL DOCUMENTAR sa fie transferabil, acest lucru trebuie precizat in mod expres in ordinul de deschidere dat bancii emitente (art.48 b)*.

Confirmarea

Confirmarea este rezultatul intelegerii prealabile intre partile contractante.

Ordonatorul poate cere ca banca emitenta sa autorizeze sau sa solicite bancii desemnate (cu plata sau negocierea) sa confirme ACREDITIVUL DOCUMENTAR, sau dupa caz, poate cere confirmarea numai daca banca desemnata este autorizata sa-si dea confirmarea in cazul in care beneficiarul o solicita.

Suma / valoarea ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Valoarea ACREDITIVUL DOCUMENTAR reprezinta suma pe care banca emitenta sau corespondentul sau urmeaza sa o plateasca beneficiarului.

Suma trebuie inscrisa in cifre si litere si indicata moneda in care se va face plata. Simbolul monedei va fi potrivit codului ISO, de exemplu:

USD - dolar SUA

GBP - lira sterlina

DEM - marca germana

JPY - yen japonez

FRF - franc francez

Valoarea poate fi exprimata fie simplu, fie prin formulele "maximum" sau "aproximativ" n . dolari SUA, ceea ce se interpreteaza in felul urmator:

simplu: exemplu 500.000 USD

prin "maximum" trebuie sa intelegem ca plata se va face pana la concurenta sumei indicate.

prin "aproximativ" se intelege o marja de 10% fata de suma precizata si pentru care banca poate efectua plata (art. 39 a)*.

Daca in acreditiv se stipuleaza ca, cantitatea specificata a marfurilor nu poate fi nici mai mare, nici mai mica, banca poate efectua plati cu o toleranta de 5% cu conditia sa nu depaseasca valoarea acreditivului (art. 39 b)*.

ACREDITIVUL DOCUMENTAR platibil la Banca desemnata

In ceea ce priveste banca desemnata, toate ACREDITIVUL DOCUMENTAR (exceptand ACREDITIVUL DOCUMENTAR care sunt domiciliate/platibile la banca emitenta) trebuie sa specifice expres care este banca desemnata autorizata sa plateasca, sa efectueze plata amanata, sa accepte cambii sau sa plateasca prin negociere (art.10 b)*.

ACREDITIVUL DOCUMENTAR poate fi platibil:

la vedere;

prin plata amanata;

prin acceptare;

prin negociere (vezi cap. 3)

Livrari partiale

Livrarile partiale sunt permise daca in ACREDITIVUL DOCUMENTAR nu se specifica altfel (art. 40 a)*. De aceea ordonatorul trebuie sa specifice clar in deschiderea ACREDITIVUL DOCUMENTAR:

livrari partiale permise (partial shipments allawed)

livrari partiale nepermise (partial shipments not allawed)

Nu se considera livrari partiale atunci cand din documentul de transport rezulta ca marfurile au fost transportate cu acelasi mijloc de transport, pe aceeasi ruta, si cu aceeasi destinatie, chiar daca in documentul de transport se indica date diferite de livrare, porturi diferite de incarare sau locuri diferite de preluare / expediere a marfii (art 40 b,c)*.

Transbordari

In general transbordarile nu sunt permise, acest lucru fiind deteminat de riscul de pierdere sau deteriorare a marfurilor prin repetate incarcari / descarcari de pe un mijloc de transport pe altul.

Chiar daca prin ACREDITIVUL DOCUMENTAR transbordarile sunt interzise, bancile accepta documente de transport care indica ca transbordarea va avea loc atata timp cat marfa este transportata in container, trailer, barje (LASIT) sau documentul de transport cuprinde clauze prin care transportatorul isi rezerva dreptul de a transborda (art. 23 d*; art. 24 d* - cu privire la transportul maritim conosamente ).

Asigurarea acoperita de ordonator

Aceasta precizare este utila in cazul in care la livrarea marfii, beneficiarul ACREDITIVUL DOCUMENTAR nu trebuie sa prezinte si un document de asigurare a marfii in trafic international (Banca emitenta este interesata in mod particular de acest aspect inainte de a emite ACREDITIVUL DOCUMENTAR).

Detalii cu privire la transportul marfii

Acestea au in vedere:

locul expedierii: de la . ("from") 

locul de destinatie: pentru a fi transportat la. ("to" )

data expedierii

care trebuie precizate cu claritate, potrivit terminologiei din Publicatia 500.

Articolul 46 a al Publicatiei 500 arata ca daca acreditivul nu stipuleaza altfel, expresia " expediere" ("shipment") utilizata pentru a mentiona data cea mai apropiata si / sau data limita de expediere va fi inteleasa ca incluzand expresii cum sunt: " incarcare la bord" (" loAcreditivul documentaring on board") ; "expediat" (" dispatch"); "aceptare pentru transport" (" accepted for carriage"); "data recipisei postale" (" date of post receipt ") ; "data ridicarii (" date of pick-up") si altele similare, iar cand acreditivul cere un document de transport combinat, expresia " preluare spre incarcare" (" taking in charge").

Conditia de livrare

Desemneaza ansamblul activitatilor legate de transportul marfurilor. Conditiile se inscriu in cAcreditivul documentarrul conditiilor generale tip cunoscute sub denumirea "Incoterms" (International Comercial Terms), editia din 1990 aparute in publicatia nr. 460 a Camerei de Comert Internationale. Aceste conditii, in numar de 13, explica modul in care se impart intre parti operatiunile, costurile si riscurile.

Pentru ordonator conditia de livrare are imoprtanta din doua puncte de vedere:

stabileste valoarea acreditivului ;

in functie de conditia de livrare se solicita anumite documente de transport.

19 - 23. Precizarea documentelor

Orice ACREDITIVUL DOCUMENTAR trebuie sa precizeze clar documentele contra carora se va face plata, acceptarea, negocierea (art. 5 b)*;

Ordonatorul va acorda o atentie deosebita enumerarii documentelor, numarul de exemplare cerut (Publicatia 500) descurajeaza tendintele de a inscrie prea multe detalii);

Daca nu se specifica altfel, bancile accepta ca originale documentele intocmite prin sisteme cumputerizate, automate, etc. si marcate ca originale (art. 20 b)* si accepta de asemenea drept copii documentele etichetate drept copii sau nemarcate ca originale;

Termenul de prezentare a documentelor

Orice ACREDITIVUL DOCUMENTAR prin care se solicita prezentarea unui document de transport trebuie sa precizeze intervalul de timp de la expedierea marfii in care documentele trebuie prezentate la banca;

Daca in ACREDITIVUL DOCUMENTAR nu se precizeaza o perioAcreditivul documentara de timp, documentele trebuie prezentate la banca in 21 zile de la data expeditiei marfii atestata prin data de pe documentul de transport (art. 43 a)* fara insa a se depasi valabilitatea ACREDITIVUL DOCUMENTAR;

Instructiuni suplimentare

Spatiul este destinat pentru detalieri suplimentare sau mentiuni speciale, comisioane si cine le suporta.


Exemplu de mentiuni speciale:

cand e vorba de un credit transferabil;

numele sau pavilionul navei care va efectua transportul;

viteza solicitata (mare sau redusa) in cazul expeditiilor pe cale ferata;

procentul din valoarea facturii ce urmeaza a fi platit la utilizarea creditului etc.

Practic e imposibil sa enumeram toate conditiile ce ar putea fi inserate, acestea fiind destul de variate, nelimitate.

2 Recomandari pe care trebuie sa le aiba in vedere importatorul

Cumparatorul (importatorul) trebuie sa acorde o atentie deosebita urmatoarelor aspecte (lista cu intrebari pe care ar trebui sa si le puna inaintea deschiderii acreditivului):

Sa stipuleze clar in ordinul de dechidere daca acreditivul trebuie sa fie revocabil sau irevocabil (art. 6 b,c)* si daca el trebuie confirmat de banca exportatorului sau de o terta banca;

A fost specificat tipul creditului ?

Sa dea Acreditivul documentarresa exacta a exportatorului (beneficiarul acreditivului) si sa specifice daca este cazul, relatia sa bancara pentru a evita erorile sau intirzierile;

Metoda de transmitere este propice rapiditatii dorite in ceea ce priveste derularea acreditivului (art. 16,17)*?

Este nevoie de un hedging valutar ?

Daca valoarea acreditivului este exprimata ca o suma fixa totala, o suma maxima sau o suma cu o anumita marja de toleranta (art. 39)*;

A fost precizata data expirarii/ valabilitatii (art.42a)* ?

Poate exportatorul sa furnizeze toate documentele cerute fara dificultate ?

In caz de nesiguranta in ceea ce priveste calitatea si originea marfurilor sa se ceara certificat de calitate si de origine;

Sa indice cu exactitate documentele necesare pentru utilizarea acreditivului;

Asigurarea de transport trebuie sa acopere anumite riscuri speciale si daca acestea sunt stipulate in ordinul de deschidere (art. 35,36.)*;

Ultima data a livrarii lasa suficient timp (dar nu mai mult de 21 zile) pentru ca documentele sa fie prezentate inainte de expirarea acreditivului (art. 46a, 43a)* ?

Au fost specificate corect conditiile de livrare ?

Descrierea marfii este in acelasi timp completa si exacta ?

Avand in vedere natura marfii, poate acorda o toleranta in ceea ce priveste cantitatea ? (art. 39)*

Poate permite livrari partiale/ transbordare ? (art. 40)*

Ordinul indica corect contul din banca ce urmeaza a fi debitat ?

Ordinul a fost semnat conform regulilor in vigoare ?

Recomandari pe care trebuie sa le aiba in vedere exportatorul

a)     Inainte de deschiderea acreditivului documentar

Sa determine chiar din timpul negocierilor contractuale care este forma de acreditiv cea mai convenabila pentru el. Plata se va efectua cu atat mai simplu, cu cat vanzatorul si cumpararorul se vor pune de acord asupra continutului contractului si modalitatilor de reglare a platii. Riscurile exportatorului sunt mai mari daca acesta nu a mai avut ocazia sa incheie contracte cu cumparatorul respectiv sau cu alti importatori din aceeasi tara.

Obtinand confirmarea bancii sale, vanzatorul are asigurata o maxima securitate a platii. Cheltuielile sunt ceva mai mari, insa pe deplin justificate. Daca exportatorul opteaza pentru aceasta solutie, el trebuie, inainte de semnarea contractului, sa se asigure ca banca sa este dispusa sa confirme un acreditiv al bancii cumparatorului.

In tarile in care este instituit un sistem de control al schimburilor si/sau alte masuri restrictive, desfasurarea operatiunilor documentare poate suferi o oarecare intarziere. De aceea se recomanda sa se specifice in contract data pana la care vanzatorul trebuie sa intre in posesia acreditivului pentru a-l considera acceptabil.

Pentru a se evita eventualele controverse asupra detaliilor acreditivului, punctele cele mai importante trebuie fixate in scris in momentul incheierii contractului de vanzare.

In acest sens trebuie clarificate urmatoarele aspecte:

Valoarea si moneda acreditivului (mai ales daca moneda de exprimare a valorii contractului difera de cea a acreditivului);

Daca este necesar sau nu sa se Acreditivul documentarauge mentiunea 'aproximativ' (se accepta plus/minus 10%) pentru a obtine o anumita toleranta in ceea ce priveste valoarea acreditivului sau cantitatea marfurilor;

Locurile de utilizare si de plata a acreditivului;

Acreditivul trebuie confirmat? De catre cine?

Acreditivul trebuie sa fie transferabil?

Durata de valabilitate a acreditivului, termenele de expeditie a marfii, termenul de prezentare a documentelor;

Se permit livrari partiale si transbordari?

Care sunt conditiile de livrare, locurile de expeditie si de destinatie ce trebuie specificate in acreditiv?

Ce documente se vor prezenta pentru utilizarea acreditivului? (Este necesar ca acestea sa fie enumerate cat mai exact posibil);

Cine si ce cheltuieli suporta?

Plata se va efectua la vedere sau la termen?

b)     Dupa deschiderea acreditivului documentar

Verificarea ACREDITIVUL DOCUMENTAR

La primirea ACREDITIVUL DOCUMENTAR, exportatorul verifica continutul ACREDITIVUL DOCUMENTAR si il compara cu cele convenite anterior prin contract cu importatorul.

In urma acestei comparatii pot rezulta urmatoarele situatii:

Conditiile si termenii din ACREDITIVUL DOCUMENTAR corespund celor convenite anterior in contract si drept urmare exportatorul va face toate demersurile necesare pentru expedierea marfii si intocmirea setului de documente, in vederea prezentarii lor la banca, contra plata;

Conditiile si termenii nu corespund celor convenite prin contact dar nu afecteaza fondul comercial al afacerii, iar exportatorul le poate indeplini fara dificultate (ex: modificarea cantitatii corespunde cu modificarea valorii ACREDITIVUL DOCUMENTAR, alte game sortimentale, coloristice, tipodimensiuni etc). In acest caz, deoarece conditiile din ACREDITIVUL DOCUMENTAR prevaleaza, fara nici o alta formalitate, exportatorul va expedia marfa si va intocmi si depune setul de documente corespunzator celor trecute in ACREDITIVUL DOCUMENTAR;

Conditiile si termenele din ACREDITIVUL DOCUMENTAR nu corespund celor convenite anterior iar exportatorul nu le poate indeplini. In acest caz el nu expediaza marfa.

In acest ultim caz exportatorul contacteaza importatorul si discuta problema modificarii ACREDITIVUL DOCUMENTAR, corespunzator celor convenite anterior. Exportatorul negocieaza (telefonic de obicei) clauza care trebuie modificata si cum sa fie modificata pentru ca sa o poata indeplini. La primirea modificarii (pe canal bancar) el trebuie sa anunte expres banca notificatoare ca accepta sau nu modificarea comunicata pentru ca daca nu accepta modificarea dar prezinta documentele la banca, se interpreteaza de banci ca a acceptat modificarea si din acel moment ACREDITIVUL DOCUMENTAR va fi modificat (art. 9 d I)*. De asemenea el nu poate accepta doar partial modificarile (art. 9. d IV.)*. Dupa ce accepta modificarea exportatorul expediaza marfa, intocmeste si depune la banca documentele corespunzator ACREDITIVUL DOCUMENTAR original modificat. In cazul neacceptarii ACREDITIVUL DOCUMENTAR original si neacceptarii modificarilor primite, exportatorul nu va expedia marfa. Daca totusi exportatorul expediaza marfa, atunci o face pe raspunderea sa intrucat banca nu il plateste in baza ACREDITIVUL DOCUMENTAR deschis, pe documente neconforme cu ACREDITIVUL DOCUMENTAR. In acest caz operatiunea se transforma din ACREDITIVUL DOCUMENTAR in incasso documentar plata ramanand la latitudinea importatorului.

Control general

Vanzaturul verifica urmatoarele aspecte:

Acreditivul corespunde contractului in ceea ce priveste urmatoarele puncte?

valoarea/pretul unitar

durata de valabilitate/termenul de expeditie

conditiile de livrare

descrierea si provenienta marfii

Acreditivul este conform intelegerii (contractului) revocabil/irevocabil/ neconfirmat sau confirmat?

Unde si cand este utilizabil si/sau platibil acreditivul?

In caz de neconfirmare de catre banca notificatoare locala sau de confirmare de catre o banca din strainatate estimeaza:

riscurile legate de banca (emitenta si/sau confirmatoare)

riscurile politice si de transfer

riscurile remiterii prin posta

Numele si Acreditivul documentarresa emitentului ordinului si ale beneficiarului sunt indicate corect?

Acreditivul este stabilit pe baza Regulilor si uzantelor uniforme actualmente in vigoare si emise de Camera Internationala de Comert?

Prevederile privind autentificarea si legalizarea documentelor pot fi respectate in termenele stabilite?

Impun documentele declaratii care nu pot fi obtinute?

Se cer documente care contrazic conditiile de livrare?

Acreditivul prevede documente care trebuie elaborate sau contrasemnate de catre cumparator sau de banca acestuia (in acest caz executarea acreditivului depinde de bunavointa cumparatorului si/sau a bancii sale)?

Pot fi procurate toate documentele necesare?

Termenele prevazute in acreditivul documentar si expeditia marfii

Vanzatorul verifica daca:

Termenul de livrare poate fi respectat?

Conditiile privind locul de preluare a marfii, de expeditie si de destinatie se pot respecta?

Se pot respecta conditiile de marcare si caile de transport prevazute?

Documentele pot fi elaborate in forma necesara, respectandu-se durata de valabilitate a acreditivului (daca acreditivul prevede un document de transport, documentele trebuie prezentate bancii in termen de 21 de zile dupa data emiterii documentului de transport, daca nu s-a prevazut un alt termen in acreditiv)?

Efectul de schimb

Se stie in ce fel trebuie emis efectul de schimb?

Documente

Vanzatorul verifica daca sunt corect intocmite urmatoarele documente:

Factura

Descrierea marfii din factura corespunde cuvant cu cuvant celei descrise in acreditiv?

Documentele de transport

Daca s-a specificat explicit titlul de transport cerut, altfel bancile nu vor accepta nici un document:

(a)   supus unui contract de navlosire (transport maritim exclusiv);

(b)  care indica incarcatura pe punte (transport maritim exclusiv);

(c)   care prevad transportul cu o ambarcatiune ce are ca unica sursa de propulsie panzele;

(d)  emis de un tranzitar (indiferent de modul de transport), cu exceptia cazului in care este vorba de conosament de transport combinat FIATA (combined transport bill of lAcreditivul documentaring), recunoscut de CIC, sau numai cu conditia ca tranzitarul sa fie in acelasi timp si transportator sau agent al unui transportator desemnat.

Daca este vorba de o expeditie catre o societate (filiala) situata in strainatate, pentru unele tari valoarea marfii trebuie indicata in documentele de transport. Aceasta valoare corespunde (inclusiv in ceea ce priveste moneda) cu valoarea indicata in factura?

In cazul transportului feroviar, poate fi elaborata scrisoarea de trasura (in caz de expeditie in grup, caile ferate nu remit decat un extras din registru)?

Conosamentul maritim (marine bill of lAcreditivul documentaring)

Restrictiile de la punctele (a), (b) si (c) privind documentele de transport se aplica si conosamentului maritim.

Conosamentul nu poate fi emis de un tranzitar, in afara de cazul in care acesta este el insusi transportor sau agent al unui transportator desemnat.

In cazul in care conosamentul trebuie emis din ordinul sau in numele cumparatorului, eventuala recuperare a marfii va comporta dificultati enorme.

Clauzele de navlosire nu contrazic conditiile de livrare?

Scrisoarea de transport aerian

Scrisorile de transport aerian emise de un tranzitar nu sunt acceptate de banci decat in cazul in care acesta actioneaza in calitate de agent al unei companii aeriene de transport desemnate.

Documentele de asigurare

Pot fi indeplinite conditiile de asigurare?

Riscurile ce trebuie acoperite sunt descrise cu exactitate in acreditiv?

Acoperirea prescrisa este suficienta?

Ce document se cere, polita sau certificat (notele de acoperire emise de curtieri nu sunt acceptate de banca decat daca acreditivul le autorizeaza in mod expres)?

Certificatul de origine

Camera de Comert si consulatul sunt dispuse sa autentifice/legalizeze declaratiile cerute de certificatul de origine?

Daca este ceruta legalizarea, tara in cauza are reprezentanta consulara in tara vanzatorului?

Legalizarea se poate obtine in timpul dorit?

Se poate obtine in timp util un certificat care trebuie emis in tara de origine a marfii?

c)     La prezentarea documentelor la banca

Vanzatorul (beneficiarul) trebuie sa stie ca banca nu efectueaza plata decat in momentul remiterii documentelor conforme din toate punctele de vedere. Banca nu este in masura sa aprecieze consecintele posibile ale unei divergente constatate in documente. Sarcina sa se rezuma la a verifica daca documentele corespund prevederilor acreditivului. Verificarea documentelor de catre banca se axeaza pe urmatoarele aspecte:

integritate

conformitate cu acreditivul

concordanta documentelor intre ele

concordanta cu prevederile Publicatiei 500 a CIC

In acest sens vanzatorul trebuie sa verifice urmatoarele aspecte:

toate documente sa fie conforme cu conditiile din ACREDITIVUL DOCUMENTAR (art 14 a,b,c)*;

sa prezinte toate documentele cerute in ACREDITIVUL DOCUMENTAR in numarul de originale si copii precizat;

fiecare document sa fie complet, respectiv sa contina toate elementele specifice lui;

toate documentele sa fie "curate", sa nu poarte mentiuni cu privire la starea defectuasa a marfurilor si/sau ambalajelor si sa nu aiba stersaturi, rectificari vizibile;

continutul unui document sa nu contrazica continutul altui document;

prezentarea documentelor la banca trebuie sa se faca:

in interiorul valabilitatii ACREDITIVUL DOCUMENTAR;

in intervalul de zile mentionat in ACREDITIVUL DOCUMENTAR de la data expedierii marfii, iar daca este precizat in maximum 21 zile, fara a depasi insa valabilitatea;

la ghiseele bancii sale in calitate de banca:

notificatoare (in acest caz se ia in calcul timpul de transmitere a documentelor de la banca notificatoare la banca platitoare) daca ACREDITIVUL DOCUMENTAR este domiciliat in strainatate;

platitoare / acceptate / negociatoare, daca ACREDITIVUL DOCUMENTAR e domiciliat la acea banca.

Plata documentelor se face numai dupa verificarea lor de catre banca.

In urma controlului efectuat de banca pot rezulta in principal doua situatii: documentele sunt in regula si ca atare are loc plata acestora (intr-un interval de 7 zile de la prezentare) sau nu sunt conforme conditiilor din ACREDITIVUL DOCUMENTAR.

Problema discrepantelor la documente este tratata diferit, in functie de gravitatea neconcordantelor:

neconcordante minore, care pot fi modificate pe loc sau in timp scurt, respectandu-se termenele din ACREDITIVUL DOCUMENTAR; de regula, bancile inapoiaza documentele, exportatorii le pun in buna ordine, incercand sa faca corectarea astfel incat modificarile sa nu fie vizibile. Daca insa corectarile sunt vizibile documentele se stampileaza si se semneaza inca o data de emitentul lor.

neconcordante minore, dar care nu mai pot fi rectificate; in acest caz banca poate face plata sub rezerva. Plata sub rezerva, in esenta, este o facilitate acordata de banca (deci, decizia este a bancii platitoare) de a plati exportatorul, cu rezerva ca daca banca emitenta nu accepta neconcordantele semnalate de banca platitoare, aceasta va cere inapoi banii platiti exportatorului, inclusiv dobanda pe intervalul dintre momentul platii si solicitarii rambursarii ei. Datorita acestei practici, Acreditivul documentaresea, in deschiderea de ACREDITIVUL DOCUMENTAR, bancile emitente precizeaza "plata sub rezerva interzisa".

neconcordante majore, care nu mai pot fi corectate si care afecteaza fondul comercial al afacerii; Banca nu onoreaza documentele la plata, restituindu-le exportatorului.

2. Documente utilizate in executia platii prin ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Orice ordin de deschidere de ACREDITIVUL DOCUMENTAR, acreditivul insusi, iar cand este cazul si instructiunile de modificare, trebuie sa precizeze clar documentele in baza carora sa se faca plata / acceptarea / negocierea de catre banca desemnata in favoarea beneficiarului (art. 5b)*.

Publicatia 500 clasifica documentele in modul urmator:

prima grupa formata din: factura, documentul de transport si certificatul de asigurare, documente pentru care Publicatia 500 stabileste un cAcreditivul documentarru riguros

a doua grupa denumita generic, alte documente in care pot fi cuprinse: certificatul de origine, lista de colete/greutate, certificat de calitate fitosanitar, buletin de analize etc.

Pentru aceste "alte documente" ordonatorul in cererea de deschidere trebuie sa precizeze ce informatii si ce date sa contina si cine sa le semneze.

In caz contrar bancile vor accepta documentele asa cum sunt prezentate cu conditia sa nu fie in neconcordanta cu alte documente prezentate (art.21)*.

Documente de transport

In cazul in care ordonatorul, din diferite considerente, nu doreste ca documentul de transport sa fie emis de un caraus numit operator multimodal sau curier sau de agentii actionand in numele lor, atunci se pot specifica documente care pot fi procurate de beneficiar si acceptate de banci. Acestea pot fi spre exemplu certificate emise de navlositori sau case de expeditie cum sunt: Forwarder's Certificat of Recept (FCR), Forwarder's Certificat of Transport (FCT), Warehouse Recept (issued by) - recipisa de depozit, Warehouse Warrant (issued by,..), documente care indica ca expediator o alta parte decat beneficiarul ACREDITIVUL DOCUMENTAR (art. 31 III )*.

O alta cerinta importanta in ceea ce priveste documentul de transport este aceea de a fi "curat" (clear), respectiv sa nu poarte mentiuni referitoare la starea proasta a marfii si/sau a ambalajului (ex: sacii rupti si marfa curge - orez, cafea).

Documentele cu astfel de mentiuni sunt numite "murdare" (foul) si nu sunt acceptate de banci (art 32b)*.

Publicatia 500 prevede ca in cazul unui document de transport maritim sau un document care include si transportul maritim acesta trebuie sa poarte mentiunea "on board" (pe vas, in sensul de "in cala vasului").

Nu sunt acceptate de banci documente cu mentiunea "on deck" (pe punte) decat daca in ACREDITIVUL DOCUMENTAR s-a stipulat astfel (art. 31i)*. Cel mai Acreditivul documentaresea se utilizeaza sintagma "clean on board".

b1 Conosamentul maritim (Marine/Ocean Bill of LAcreditivul documentaring - B/L)

Este un document, de regula, tipizat, care se elibereaza de capitanul vasului, certificand ca a luat marfa de la expeditor spre a fi predata destinatarului, in anumite conditii stabilite de parti.

Dintre documentele prezentate contra plata de exportator, conosamentul, din punct de vedere al bancii, are cea mai mare importanta, intrucat nu constituie doar dovAcreditivul documentara ca intre caraus si exportator a intervenit un contract de transport - document prin care carausul confirma preluarea la transport a unor marfuri pe care se obliga sa le elibereze la destinatie - ci reprezinta o hartie de valoare, un titlu reprezentativ prin care se considera ca simpla posesiune a conosamentului da dreptul de posesiune asupra marfii.

Drept urmare, in legatura cu acest ultim aspect rezulta ca pe baza conosamentului se pot face operatiuni de vanzare sau gajare a marfii prin simpla anclosare sau predare, fara ca aceasta sa fie efectiv prezenta, iar noul posesor al conosamentului se poate prezenta in postul de descarcare si contra conosamentului ce il detine sa intre in posesia marfii. Din acest punct de vedere, pentru banca, conosamentul constituie gajul operatiunii. Daca ordonatorul (importatorul) refuza sa plateasca, banca, fiind in posesia conosamentului, poate ridica marfurile sau poate negocia conosamentul recapatandu-si suma plat Alaturi de cele de mai sus, pentru a fi acceptat de banci, conosamentul mai trebuie sa indeplineasca si cerintele de a fi "curat" (art.32)*, de a nu fi un contract charter-party (daca ACREDITIVUL DOCUMENTAR nu stipuleaza altfel) si conditia ca vasul/vaporul sa nu fie propulsat cu panze (art.23 a,w)*.

O alta cerinta ce trebuie indeplinita este existenta mentiunii "on board" care atesta incarcarea pe vas a marfii. Conosamentele al caror text contine mentiunea "primit spre incarcare" (received for shipment) atesta ca marfa a fost primita spre incarcare, dar nu a fost incarcata. Acest tip de conosament nu este acceptat de banci. Pentru a fi acceptat, pe acelasi conosament armatorul, capitanul sau agentii acestora, trebuie sa mentioneze expres "on board" cu data, semnatura si parafa. In acest caz apar doua datari si doua semnaturi pe acelasi conosament, cea de-a doua atesta imbarcarea efectiva (deci de la aceasta data se calculeaza cele 21 zile de prezentare a documentelor la banca).

In ceea ce priveste transbordarea ordonatorul poate cere existenta precizarii daca aceasta este permisa sau nu.

Publicatia 500 prevede ca tunci cand in ACREDITIVUL DOCUMENTAR se specifica transbordarea interzisa, bancile accepta documente care precizeaza ca marfurile vor fi transbordate in urmatoarele cazuri:

pe conosament se specifica ca transbordarea va avea loc in perioAcreditivul documentara in care marfa se afla in container, trailer, barja etc., iar transportul este acoperit de unul si acelasi conosament (art 23 d.I)*;

conosamentul cuprinde clauza prin care transportatorul isi rezerva  dreptul de a transborda marfa (art 23 d.II)*;

transportul maritim e acoperit de un document de transport combinat.

ita beneficiarului (exportatorului).

b2. Document de transport maritim negociabil (Non negotiable Sea Way Bill)

Acesta mai este denumit in practica si scrisoare de trasura maritima nenegociabila sau conosament maritim nenegociabil. Acesta se poate prezenta ca document de transport numai cand prin ACREDITIVUL DOCUMENTAR se prevede expres un astfel de document (art 24a)*.

Scrisoarea de transport maritim reprezinta titlul de transport care constituie dovAcreditivul documentara existentei unui contract intre incarcator (navlositor) si armator, precum si a primirii marfurilor imbarcate .b3. Conosamentul maritim "Charter - party"

Daca in AD nu este mentionat expres ca se admite un conosament "charter-party", bancile nu accepta un astfel de document de transport. Deci, daca in AD este mentionat conosament "charter-party", documentul prezentat de exportator trebuie sa poarte o astfel de mentiune, iar cerintele sunt, in principiu, asemanatoare conosamentului (art. 25)*.

b4. Documente de transport combinat (Multimodal Transport Document)

In cazul in care transportul complet al marfurilor presupune transferul de la o modalitate sau un mijloc de transport la altul, in scrisoarea de deschidere, ordonatorul va solicita un document de transport combinat.

In utilizarea acestuia, trebuie luat in considerare (art.26)*:

sa indice numele carausului sau operatorului de transport combinat si sa fie semnat de acesta sau de agentii sai;

sa indice ca marfurile au fost expediate, preluate sau incarcate;

sa indice locul de preluare si destinatie din AD care insa pot fi diferite de locurile de preluare si descarcare in care s-au facut operatiunile;

Daca transportul pe mare va fi in sistem "Charter-party", acest aspect trebuie mentionat expres in AD, deoarece bancile nu accepta documente multimodale prin Charter - party si/sau utilizandu-se vase, vapoare cu panze (art. 26 VI)*.

Deoarece, transportul multimodal, implica, in mod necesar o transbordare, chiar daca in AD este interzisa transbordarea, in cazul documentului de transport combinat, aceasta este acceptata de banci cu conditia ca intreg transportul sa fie acoperit de unul si acelasi document de transport (art 26 b)*.

b5. Documente de transport aerian

Transportul marfurilor in trafic aerian se efectueaza pe baza unui contract de transport specific numit dupa caz: scrisoare de transport aerian (Air Waybill - abreviat AWB); nota de expeditie aeriana (Air Consignement Note); fracht aerian etc.

Un astfel de document nu este un document negociabil, drept urmare nu se poate solicita sa fie emis "la ordin" sau "andosat".

Deci bancile, chiar daca in AD se stipuleaza set complet, vor accepta originalul 3 pentru expeditor ca document de transport.

De mentionat si faptul ca in cazul transportului aerian conditia specifica de livrare este FCA (franco transportator loc numit).

b6. Document de transport rutier, feroviar, fluvial intern

Daca prin AD se solicita un document de transport rutier sau feroviar sau fluvial intern, bancile accepta un astfel de document oricum ar fi numit (art.28 a)*.

In transportul international sunt utilizate de regula:

pentru transport rutier - Scrisoarea de trasura rutiera (CMR) (Truck Bill of Lading sau Waybill)

pentru transport feroviar - Scrisoarea de trasura feroviara (COTIF) (Railway

Consignment Note sau Rail Waybill).

pentru transport fluvial - Conosament fluvial (Inland Waterway Bill of Lading  sau Waybill sau Consignment Note).

Pentru a fi acceptate de banci acestea trebuie sa contina urmatoarele elemente:

Numele si semnatura carausului sau a agentului sau;

Precizarea ca marfurile au fost primite spre livrare/expediere/transport;

Indica locul de incarcare si de destinatie;

Data emiterii este socotita data livrarii precizata pe documentul respectiv.

A.    Scrisoarea de trasura rutiera (CMR)

Scrisoarea de trasura rutiera (CMR) constituie proba materiala a incheierii contractului de transport in traficul de transport international si dovada primirii marfii de catre caraus .

Aceasta se intocmeste in 3 exemplare:

Originalul 1 - ramane expeditorului la predarea marfii si constituie dovada expedierii marfii, este documentul prezentat de exportator la banca.

Originalul2 - insoteste transportul si este eliberat destinatarului odata cu marfa.

Originalul 3 - este retinut de caraus.

B.    Certificatul / Polita de asigurare

Este un document care atesta intelegerea prin care asiguratul se angajeaza sa plateasca o anumita suma de bani asiguratorului, numita "prima de asigurare", in schimbul careia acesta isi asuma anumite riscuri si se obliga sa il despagubeasca pe asigurat pentru daunele pentru care s-a convenit asigurarea.

Ca si conosamentul maritim, polita de asigurare este un document negociabil putand fi emisa nominal sau la ordin, iar prin andosare in alb putand deveni un document la purtator.

Un certificat de asigurare de regula, cuprinde urmatoarele elemente:

Numele si semnatura companiei de asigurare.

Numele asiguratului (de ex: beneficiarul AD, pentru conditia de livrare CIF sau ordonatorul pentru conditia FOB).

Descrierea tipurilor de asigurare acoperite prin certificatul respectiv,  corespunzator celor cerute prin AD.

Suma asigurata scrisa in cifre si litere si exprimata in aceeasi moneda cu cea din AD.

Descrierea marfurilor asigurate (trebuie sa fie identica cu cea din factura si din AD).

Locul unde se solicita incasarea asigurarii in caz de producere a riscurilor acoperite.

Declaratia sub semnatura a asiguratorului.

Data emiterii. Aceasta trebuie sa fie aceeasi cu/sau anterioara datei de expeditie a marfii si de aici concordanta cu documentul de transport.

In legatura cu documentul de asigurare si mecanismul derularii AD trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte:

Pentru conditiile de livrare CIF sau CIP optiunea documentului de asigurare cade in sarcina beneficiarului AD iar pentru celelalte conditii de livrare documentul de asigurare cade in sarcina ordonatorului;

Documentul de asigurare trebuie sa fie emis si semnat de companii de asigurare sau de agentii acestora (art. 34 a)*. Notele de asigurare emise de brokeri nu sunt acceptate de banci decat daca este stipulat astfel in conditiile ordonatorului AD (art. 34 c)*.

Data emiterii documentelor de asigurare nu trebuie sa fie posterioara datei emiterii documentului de transport intrucat intre momentul incarcarii sau predarii spre incarcare a marfii pe vas si data asigurarii se poate produce un eveniment care sa pericliteze marfa, fara ca polita sa acopere riscurile din aceasta perioada. Bancile nu accepta documente de asigurare datate dupa data livrarii / preluarii marfii de catre caraus (art.34 e)*.

Valoarea minima asigurata daca nu e specificata altfel in acreditiv trebuie sa fie valoarea CIF sau CIP a marfurilor + 10 %, cand aceste valori pot fi determinate din documente (factura, document de transport etc). Altfel, bancile accepta polite de asigurare cu suma minima de 110% din valoarea facturii sau valoarea acreditivului (oricare din ele care este mai mare, art 34 b ii).

In AD trebuie sa se specifice clar tipul de asigurare cerut si eventual ce riscuri aditionale se mai doresc a fi acoperite. De exemplu: se pot cere "toate riscurile" (all risks) sau "toate riscurile inclusiv riscul de razboi, greve, tulburari si miscari civile".

Nu se recomanda utilizarea unor termeni imprecisi ca "riscuri obisnuite" (usual risks) sau "riscuri normale" (customary risks) (art. 35.a)*.

C.    Cambia

Cambia reprezinta un inscris care contine ordinul neconditionat dat de o persoana (tragator) altei persoane (trasul), de a plati o anumita suma, unei a treia persoane (beneficiarul), la un termen (scadenta) si intr-un anumit loc .

In cazul cambiei utilizate in AD emitentul este exportatorul, beneficiarul AD. Elementele componente ale cambiei sunt:

Locul si data emiterii;

Suma de plata scrisa in cifre si litere si indicarea monedei;

Scadenta;

Ordinul de plata neconditionat si denumirea de cambie;

Beneficiarul cambiei;

Referire la AD in cadrul caruia a fost trasa cambia;

Trasul;

Tragatorul;

Andosarea cambiei.

D.    Certificat de origine

Este un document comercial care atesta originea unei marfi, respectiv faptul ca este produsa sau fabricata in intregime sau intr-o anumita proportie in tara exportatoare.

In baza cerificatului de origine, importatorii in tara lor beneficieaza de un anume tratament vamal, respectiv pentru acel import li se aplica anumite taxe vamale.

Solicitarea unui certificat de origine aduce avantaje in primul rand importatorului pentru care taxele platite vor fi mai mici dar si exportatorului, intrucat poate negocia un pret mai mare pentru marfa exportata intr-o tara in care marfurile sale se bucura de preferinte vamale.

Certificatele de origine difera, ca formular, de la o tara la alta, dar in toate cazurile ele trebuie sa faca dovada originii marfurilor, sa fie semnate de exportator/producator si de autoritatea care le-a eliberat (in tara noastra - Camera de Comert si Industrie a Romaniei).

Camera de Comert si Industrie a Romaniei elibereaza certificate de origine in doua variante:

certificat de origine cu valoare generala, prin care se atesta ca marfa este de origine romaneasca;

certificate de origine speciale:

in sistem SGP (Sistem Generalizat de Preferinte Vamale);

in sistem EUR1 (Preferinte Vamale acordate Romaniei in relatiile cu tarile Uniunii Europene).

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.