Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie
Analiza productiei fizice

Analiza productiei fizice
Analiza productiei fizice

Productia industriala este rezultatul direct si util al activitatii industriale proprii a agentului economic. Din aceasta definitie rezulta ca din productia industraiala nu pot face parte rebuturile (rezultate inutile), deseurile de materii prime si materiale, activitatile cu caracter neindustrial: activitatile creselor, gradinitelor, laboratoarelor de cercetare, magazinelor, lucrarilor de investitii efectuate in regie proprie.

Fac parte din productia industriala: produsele finite, semifabricatele, prestarile de servicii efectuate pentru terti.

Continutul notiunii de productie industriala este complex si variat, deci, pentru evaluarea volumului productiei, se folosesc mai multe unitati de masura:

unitati naturale (Kg, buc., m, numere);

unitati naturale conventionale – se calculeaza pe baza celor naturale, luand drept referinta o anumita caracterisitica: t combustibil conventional, productia de tesaturi exprimata in mii m2, tractoare de 60 CP.
unitati de timp de munca (volumul total de ore de munca normate);

unitati banesti, monetare (preturi).

Dintre acestea cel mai frecvent utilizate sunt preturile, pentru ca permit totalizarea volumului productiei, indiferent de gradul de eterogenitate. Dezavantajul consta in aceea ca preturile pot fi afectate de inflatie, modificand artificial volumul productiei.

Inlaturarea acestui neajuns se poate face folosind preturi curente sau preturi relativ constante (comparabile) care au fost valabile intr-o anumita perioada de timp.

In functie de modul de evaluare al productiei distingem urmatorii indicatori:

-indicatori fizici (productia fizica);

-indicatori valorici (cifra de afaceri, productia exercitiului, valoarea adaugata).

Productia fizica reprezinta totalitatea valorilor de intrebuintare create de agentul economic in activitatea sa productiva si puse in circuitul economic. Ea se masoara in unitati naturale, natural-conventionale si unitati de timp de munca normat.

Importanta productiei fizice in calculul economic este data de faptul ca:

-reflecta modul in care firma s-a achitat de obligatiile contractuale fata de beneficiarii sai;

-se foloseste la calculul tuturor indicatorilor valorici;

-reflecta gradul de valorificare a unor resurse (materii prime si energie). In acest scop se stabilesc corelatii directe intre volumul productiei fizice obtinut si consumul de materii prime si energie.

-reflecta gradul de respectare a programului de productie d.p.d.v. al ritmicitatii fabricatiei: pe sectii, pe locuri de munca, in perioade de timp diferite.

Analiza realizarii programului de productie fizica are urmatoarele obiective:

I.         Situatia realizarii programului de productie pe sortimente.

II.       Situatia indeplinirii programului de productie fizica d.p.d.v. al structurii sortimentale.

III.     Consecintele realizarii programului de productie pe sortimente si structura asupra principalilor indicatori economico-financiari.

I.           Analiza programului de productie pe sortimente

Sortimentul este grupa sau familia de produse inrudite d.p.d.v. al caracteristicilor proprii, continutului material si procesului tehnologic de fabricatie.

Produsele difera intre ele doar prin dimensiuni, culori si marimi.

Analiza pe sortimente se face cu ajutorul urmatorilor indicatori:

Indicii individuali de realizare a programului de productie

Coeficientul mediu al sortimentului

Coeficientul de nomenclatura.

1. Indicii individuali de realizare a programului de productie

Pentru fiecare sortiment asociem o anumita productie fizica qi. Indicele partial de realizare pentru sortimentul „i”, se noteaza:

(%) - pentru productia neomogena, unde:

= productia efectiva (curenta);

= productia programata (precedenta);

p = pretul, ca factor de omogenizare .

Daca: Iq > 100% depasire a programului;

Iq = 100% realizare a programului

Iq < 100% nerealizare a programului.

Indicele pe total productie fizica

(%) - pentru productia omogena

(%) - pentru productia neomogena

Indicii raspund la intrebarea: „In perioada analizata, societatea comerciala a realizat programul la toate sortimentele, respectiv proportionalitatea de realizare?”

Coeficientul mediu de sortiment:

, unde - pentru productia omogena

, unde - pentru productia neomogena

q – productia fizica pe sortimente luata in calcul fara a admite compensari intre sortimentele la care se inregistreaza depasiri si sortimentele la care se inregistreaza nerealizari;q0 – productia fizica pe sortiment din perioada de referinta (de obicei se ia productia programata);

p0 – pretul pe sortiment in perioada de referinta.

Productia luata in calcul –q- se alege astfel:

la sortimentele la care se inregistreaza depasiri se ia productia programata;

la sortimentele la care se inregistreaza nerealizari se ia productia efectiv obtinuta.

Deci, o cat de mica nerealizare la un sortiment, in conditiile in care la celelalte sortimente s-au inregistrat depasiri, duce la nerealizarea integrala a programului de productie.

Daca: < 1 avem nerealizari la cel putin un sortiment

> 1 avem realizare integrala a programului de productie fizica pe sortimente la toate sortimentele.

3. Coeficientul de nomenclatura:

, unde:

n - numarul sortimentelor la care nu se realizeaza productia;

N - numarul total de sortimente.

Apropierea coeficientului de nomenclatura de valoarea 1, reflecta preocupari in vederea realizarii productiei programate.

Concluzii:

In conditiile in care se constata nerealizari la unele din sortimente, cauzele trebuie grupate in cauze obiective, care vizeaza asigurarea cu resursele necesare si cauze subiective, care reflecta preocuparea conducerii spre sortimente mai putin rentabile in detrimentul celor mai rentabile.

Trebuie inlaturate cauzele subiective si trebuie intervenit la cauzele obiective prin masuri de aprovizionare.

II.        Analiza programului de productie fizica d.p.d.v. al structurii

Ne intereseaza in ce masura nerealizarea programului pe sortimente a dus sau nu la modificarea structurii productiei. Prin structura productiei se intelege ponderea cu care participa diferitele sortimente in totalul productiei fizice.

Pentru analiza structurii productiei se vor calcula urmatorii indicatori:

Ponderea (greutatea specifica) pe produse

(%) - pentru productia omogena (structura fizica), unde:

= volumul fizic al produsului;

= volumul fizic total al intregii productii;

pi = pretul produsului.

(%) - pentru productia neomogena (structura valorica).

2. Coeficientul mediu de structura:

, unde

Daca: < 100% nerealizarea programului

= 100% caz ideal.

Urmarind situatia atat din punct de vedere al sortimentului, cat si al structurii distingem cazurile:

a) nerealizarea programului, din cele 2 puncte de vedere, trebuie cautata in indicii partiali ai productiei fizice.

b) desi s-a respectat structura, exista cel putin un sortiment la care nu s-a realizat programul de productiefizica fixat. Cauza: iq = 100% (identici la toate sortimentele).

c) s-a realizat programul pe sortimente, dar structura sortimentala s-a modificat. Cauza: iq > 100% (diferiti intre ei).

d) cazul ideal: s-a respectat integral programul de productie pe structura si pe sortimente. Cauza: iq ≥ 100% (identici la toate sortimentele).
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

REGIMUL JURIDIC AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA
Contabilitatea impozitelor si taxelor ca obligatii fiscale ale intreprinderii
ACTIVITATEA DE PERSONAL
Analiza productiei fizice
Indicatori agregati in sistemul contabilitatii nationale
Analiza activitatii societatii TECH
Piata cu concurenta perfecta
COMPETITIVITATEA INTERNATIONALA: CONCEPT SI MASURARE A NIVELULUI SI DINAMICII PROCESULUI

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu