Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Eficienta utilizarii activelor circulante

Eficienta utilizarii activelor circulante


Eficienta utilizarii activelor circulante


1. Continutul si indicatorii de exprimare

a eficientei utilizarii activelor circulante


Capitalurile banesti ale intreprinderii, imobilizate in diversele elemente de active circulante, trebuie sa asigure un randament superior celui fara risc pe piata financiara pentru ca altfel investitorii sunt tentati sa nu-si plaseze disponibilitati banesti in activitati productive si comerciale. Capitalurile ce reprezinta continutul activelor circulante se afla intr-o continua miscare, transformare, din forma de bani in stocuri de valori materiale pentru productie, in productie in curs de fabricatie, in produse finite si prin valorificarea acestora din nou in forma de disponibilitati banesti care se avanseaza intr-un nou circuit. In cadrul procesului de rotatie, activele circulante sunt folosite eficient atata timp cat transformarea este continua, neintrerupta. Daca ele stationeaza mai mult intr-o forma sau alta, rotatia este stanjenita si pentru realizarea volumului de activitate propus este necesara atragerea in circuit de capitaluri suplimentare.Deci, cresterea eficientei utilizarii activelor circulante corespunde accelerarii vitezei cu care capitalurile parcurg stadiile circuitului, respectiv rapiditatii cu care se realizeaza rotatia. Cu cat mai accelerata este viteza de rotatie, cu atat mai mult intr-o perioada data se poate obtine un volum sporit de activitate, adica cu aceeasi suma de active circulante se pot desfasura mai multe procese economice si se poate obtine un volum sporit de produse sau de comercializare.

Eficienta utilizarii activelor circulante se poate aprecia cu trei categorii de indicatori:

♦indicatorii vitezei de rotatie;

♦indicatorii rentabilitatii utilizarii activelor circulante;

♦indicatorii intensitatii utilizarii activelor circulante.

Indicatorii vitezei de rotatie utilizati in previziune si analiza sunt:

- coeficientul vitezei de rotatie (Kvr);

- durata in zile a unei rotatii (Vz

a) Coeficientul vitezei de rotatie se stabileste ca un raport intre volumul de activitate si suma medie a activelor circulante prevazute a se utiliza, adica :

nr. rotatii ,

in care :

CA (PE) = cifra de afaceri sau productia exercitiului, dupa caz;

= suma medie a activelor circulante.

Coeficientul exprima cate circuite trebuie sa efectueze sau a efectuat un volum dat de active circulante pentru a se obtine sau a realiza un anumit volum de productie sau cifra de afaceri intr-o perioada data. Cu cat este mai mare numarul de circuite efectuat, cu atat este necesar un volum de active circulante mai mic pentru realizarea volumului de productie scontat.

b) Durata in zile a unei rotatii sau viteza de rotatie in zile este inversul coeficientului de rotatie pe un interval de timp si se determina astfel :

in care :

T = numarul de zile al perioadei pentru care se efectueaza calculul (trimestru sau an).

Orice crestere a coeficientului de rotatie atrage dupa sine reducerea corespunzatoare a duratei de rotatie si orice scadere a coeficientului de rotatie echivaleaza cu cresterea duratei in zile a unei rotatii. De aceea, cand este vorba de viteza de rotatie, fenomenul pozitiv se exprima prin notiunea de accelerare si nu de crestere, iar fenomenul negativ prin notiunea de incetinire. Accelerarea vitezei de rotatie presupune cresterea coeficientului de rotatie si reducerea duratei in zile a unei rotatii, iar prin incetinirea vitezei de rotatie se intelege scaderea coeficientului de rotatie si cresterea corespunzatoare a duratei in zile a unui circuit.

Indicatorii vitezei de rotatie se fundamenteaza in bugetul de venituri si cheltuieli si se determina in realizari pe baza bilantului contabil, constituind instrumente semnificative ale analizei financiare.


2) Indicatorii rentabilitatii utilizarii activelor circulante exprima capacitatea activelor circulante de a crea profit. Ei se determina cu ajutorul urmatoarelor relatii:

R(AC) = rentabilitatea activelor circulante prevazute a se utiliza sau utilizate ;

Pb(n) = profitul brut sau net ;

R(kvr) = rentabilitatea pe un circuit a activelor circulante.

Primul indicator exprima procentual rentabilitatea volumului mediu al activelor circulante, iar cel de-al doilea, suma rezultatelor finale pe un circuit.

3) Indicatorii intensitatii utilizarii activelor circulante exprima relatia intre volumul de activitate realizat si volumul de active circulante folosit si se calculeaza cu ajutorul urmatoarelor relatii :

in care:

= active circulante la 1000 lei productie exercitiu;

= active circulante la 1000 lei cifra de afaceri.

Comparatiile care se fac intre indicatorii de intensitate din perioade diferite, reliefeaza, in mod direct, aspectele legate de folosirea rationala sau nerationala a activelor circulante reflectata in eliberari de capitaluri din circuit sau in imobilizari de capitaluri in circuit.


2. Efectele variatiei vitezei de rotatie.

Caile de accelerare a vitezei de rotatie a activelor circulante


Viteza de rotatie, ca expresie a nivelului eficientei cu care sunt utilizate activele circulante, se poate accelera sau incetini sub influenta a doi factori determinanti :

→ modificarea valorii productiei exercitiului (cifrei de afaceri) de la un an la altul;

→ modificarea sumei medii a activelor circulante utilizate.

Variatia vitezei de rotatie de la un exercitiu la altul, precum si influenta factorilor de variatie, se determina astfel :

Daca < 0T o accelerare a vitezei de rotatie fata de anul de baza;

Daca > 0 T o incetinire a vitezei de rotatie fata de anul de baza.

Influentele factorilor:

1) influenta productiei exercitiului:

2) influenta sumei medii a activelor circulante:

in care:

= modificarea (variatia) vitezei de rotatie in anul curent fata de anul de baza ;

vz1 = viteza de rotatie in zile prevazuta sau realizata in anul curent ;

vzo = viteza de rotatie realizata in anul de baza ;

= influenta modificarii volumului de activitate asupra variatiei vitezei de rotatie ;

= influenta modificarii sumei activelor circulante asupra variatiei vitezei de rotatie.

Se observa ca:


Pana in acest moment, s-a studiat influenta pe care variatia volumului de activitate si variatia sumei medii a activelor circulante o are asupra variatiei vitezei de rotatie.


In practica financiara, este valabila si reciproca, in sensul ca modificarea vitezei de rotatie exercita, la randul ei, o anumita influenta asupra sumei medii a activelor circulante. Astfel, in cazul accelerarii vitezei de rotatie, consecinta este o eliberare de active circulante (E), in timp ce in cazul incetinirii vitezei de rotatie, consecinta este o imobilizare suplimentara a capitalului (I).

In functie de elementele luate in calcul, eliberarile sau imobilizarile pot sa fie de trei feluri si anume :

a) Eliberarea sau imobilizarea absoluta, determinata ca o diferenta intre activele circulante prevazute sau utilizate in anul curent si activele circulante utilizate in anul de baza :

,

Daca < 0 o eliberare absoluta, Ea ;

Daca > 0 o imobilizare absoluta, Ia.

Eliberarea absoluta de active circulante se concretizeaza in cresterea disponibilitatilor banesti in cont sau in rambursarea unei parti din creditele bancare angajate in perioada anterioara.

Imobilizarea absoluta de active circulante se concretizeaza in sporirea volumului creditelor nerambursate la scadenta.

b) Eliberarea sau imobilizarea relativa, determinata ca o diferenta intre activele circulante utilizate in anul de baza si activele circulante care s-ar utiliza in anul curent daca s-ar mentine neschimbata viteza de rotatie in zile din anul de baza:

Eliberarea relativa exprima volumul suplimentar de productie, asigurat cu aceeasi suma de active circulante, iar imobilizarea relativa - volumul nerealizat al productiei desi s-a utilizat suma programata a activelor circulante.

c) Eliberarea sau imobilizarea totala se determina ca o suma a eliberarilor sau imobilizarilor absolute si relative, astfel:

sau : =

Daca < 0 o eliberare totala, Et ;

Daca > 0 o imobilizare totala, It.

Eliberarea sau imobilizarea totala compara volumul de active circulante utilizate efectiv cu cel pe care ar fi trebuit sa-l utilizeze daca mentinea neschimbata viteza de rotatie din anul de baza.

Viteza de rotatie a activelor circulante poate fi accelerata fie prin sporirea volumului fizic al productiei in conditiile reducerii costurilor de realizare, fie prin reducerea sumei medii a activelor circulante atrase in circuit.

Sporirea volumului fizic in conditiile unei cereri in crestere se poate obtine prin sporirea eficientei utilizarii activelor imobilizate, si, in special, a mijloacelor fixe, imbunatatirea conditiilor de organizare a procesului de munca si cresterea productivitatii muncii. Reducerea costurilor productiei se poate realiza prin economisirea resurselor materiale si energetice, prin reproiectarea produselor si introducerea unor tehnologii noi de fabricatie care sa realizeze randamente superioare.

La randul ei, reducerea sumei medii activelor circulante utilizate in circuit se poate realiza in toate fazele rotatiei.

Astfel, in faza de aprovizionare si stocare a valorilor materiale pentru productie, reducerea stocurilor se realizeaza prin optimizarea nivelului lor, respectiv prin minimizarea costurilor de emitere a comenzilor si a costurilor de stocare.

In faza productiei, reducerea sumei activelor circulante in circuit se realizeaza prin rationalizarea desfasurarii in timp a operatiunilor, respectiv prin reducerea duratei ciclului de fabricatie, prin lotizarea comenzilor si eliminarea rebuturilor.

In faza comercializarii, micsorarea sumei activelor circulante se realizeaza prin accelerarea operatiunilor de sortare, ambalare, formare a loturilor comerciale, expediere si urmarire a incasarilor de la beneficiari.

exemplu: Sa se determine indicatorii vitezei de rotatie a activelor circulante, efectele incetinirii sau accelerarii acesteia in anul de plan fata de anul de baza si actiunea factorilor de influenta, cunoscand urmatoarele date:


Indicatori

An de baza

An de plan

Cifra de afaceriSuma medie a activelor circulante
Rezolvare:


a) Indicatorii vitezei de rotatie:


1. coeficientul vitezei de rotatie:

- in anul de baza:

= 9 rotatii


- in anul curent:

= 8 rotatii


2. durata in zile a unei rotatii:

- in anul de baza:

- in anul curent:


b) Variatia vitezei de rotatie si influentele factorilor


Modificarea vitezei de rotatie se inregistreaza ca o diferenta intre viteza de rotatie in anul curent si in anul de plan:

Dvz= vz1- vz0 = 45 zile - 40 zile = 5 zile

Dvz > T (incetinire)


1. influenta modificarii cifrei de afaceri:

zile

2. influenta modificarii volumului de active circulante:

Se observa ca:


c) Influenta modificarii vitezei de rotatie asupra sumei medii a activelor circulante:

1. eliberarea (imobilizarea) absoluta:

10000 lei (Ia)


2. eliberarea (imobilizarea) relativa:


3. eliberarea (imobilizarea) totala:

10000 - 5555,5 lei 4444,5 lei (It)

sau

E(I)t 40000 - 4444,5 lei (It)3. Aplicatii propuseAplicatia nr. 1.


La firma Y se cunosc urmatoarele date:

a) contul de profit si pierdere la sfarsitul anului se prezinta astfel ( lei):


Nr.crt.

Venituri din exploatare

Sume


Venituri din vanzarea marfurilor

45000


Productia vandutaCifra de afaceri (1+2)Variatia stocurilor de produse finite si a productie in curs de executie (sold creditor)

29000


Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizataProductia exercitiului (2+4+5)

611000


Alte venituri din exploatare


I

Venituri din exploatare - total (3+4+5+7)Cheltuieli de exploatareCheltuieli cu materiile prime si materialele consumabileCheltuieli privind marfurileEnergie si apaAlte cheltuieli materialeCheltuieli cu personalulAlte cheltuieli de exploatareAjustari privind provizioanele


II.

Cheltuieli pentru exploatare - totalA.

Rezultatul din exploatare (I-II) - profit


B.

Rezultatul financiar - profit


C.

Rezultatul extraordinar - pierdere


D.

Rezultatul brut al exercitiului (A+B+C) profitb) productia se vine uniform de-a lungul exercitiului, clientii platind astfel:

- 20% imediat;

- 30% la o luna;

- 50% la doua luni.

c) aprovizionarile se fac regulat cu plata furnizorilor la o luna iar stocurile de materiale vor creste cu 8500 lei;

d) salariile sunt platite la o luna de la inregistrarea in cheltuielile lunii aferente;

e) cota de asigurari si protectie sociala este de 50% si se plateste odata cu salariile;

f) TVA se inregistreaza si plateste conform legilor in vigoare, cota fiind de 19%;

g) stocul de materii prime si materiale consumabile corespunde in medie pentru 25 de zile, iar stocul de produse finite corespunde pentru 4 zile de productie;

h) toate celelalte cheltuieli se platesc imediat;

i) capitalul permanent este de 76000 lei;

j) activele imobilizate la valoarea contabila sunt de 54800 lei.


Sa se determine:

- fondul de rulment;

- nevoia de fond de rulment;

- trezoreria neta.


Aplicatia nr. 2


La firma X cunosc urmatoarele date (lei):


Nr.

crt.

Elemente

an de baza

an de plan


Productia exercitiului in cost complet
Cheltuielile aferente productiei exercitiului cuprind:
a) cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
b) cheltuieli cu energie si apa
c) cheltuieli cu personalul
e) alte cheltuieli
Productia vanduta, din care:
- la export
Stocul mediu de materii prime


x


Stocul mediu de produse finite


x


Soldul mediu al clientilor


x


Soldul mediu al furnizorilor


x


Durata creditului comercial (zile)
- furnizori

x- clienti

x


Salariile se platesc chenzinal iar asigurarile si protectia sociala reprezinta 50%


Sa se determine nevoia de fond de rulment.Aplicatia nr. 3.


Sa se determine indicatorii vitezei de rotatie a activelor circulante, efectele incetinirii sau accelerarii acesteia in anul de plan fata de anul de baza si actiunea factorilor de influenta, cunoscand urmatoarele date (lei):


Indicatori

An de baza

An de plan

Productia exercitiuluiSuma medie a activelor circulante

Aplicatia nr. 4


La firma X se cunosc urmatoarele date:


Indicatori

An de baza


An de plan

Programat

Realizari

Cifra de afaceriSuma medie a activelor circulante
Profitul brut

Sa se determine:

- indicatorii vitezei de rotatie;

- indicatorii rentabilitatii activelor circulante;

- indicatorii intensitatii utilizarii activelor circulante;

- influentele factorilor;

- efectele variatiei vitezei de rotatie in anul curent fata de anul de baza.Politica de confidentialitate


creeaza.com logo mic.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.