Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA A UNIUNII EUROPENE

POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA A UNIUNII EUROPENE


POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA A UNIUNII EUROPENE

1. Consideratii generale privind politica de dezvoltare regionala;

Problemele regionale constau, in esenta, in nivelurile inegale de dezvoltare intre regiunile geografice care apartin aceleiasi tari;

Problema politicii regionale a fost inclusa in AUE, fiind recunoscuta ca un mijloc oficial de intarire a coeziunii economice si sociale in cadrul CEE;

UE este una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii, dar cu mari disparitati intre tarile membre sau intre regiunile aceluiasi stat (in UE 1/5 din populatie traieste in regiuni cu PIB pe locuitor mai mic de 75% din media comunitara in timp ce in SUA numai 2% fata de media Confederatiei) cu cea mai mare reprezentare in vestul, sudul si estul spatiului UE;

politica regionala implica un transfer de resurse intre tarile membre prin intermediul bugetului UE;

pentru rezolvarea problemei dezvoltarii regionale, AUE (1986) a introdus conceptul de solidaritate si coeziune sociala (si teritoriala);

coeziunea si dezvoltarea se sustin reciproc, deoarece prin reducerea disparitatilor UE asigura participarea tuturor regiunilor si grupurilor sociale (si etnice!) la dezvoltarea economica generala si, astfel politica regionala este un instrument de adancire  a integrarii europene;

Extinderile succesive ale UE au determinat reforme in domeniul politicii regionale (1993, 1999, 2004, 2007);

2. Continutul politicii regionale in cadrul UE;

2.1. Obiectivele, principiile si instrumentele politicii regionale:

a.      Obiective:

ajustarea structurala a regiunilor slab dezvoltate prin fondurile structurale;

reconversia regimurilor afectate de declinul industriei;

combaterea somajului si egalitatea de sanse;

adoptarea fortei de munca la evolutia sistemelor de productie;

adoptarea structurilor agricole in cadrul PAC;

dezvoltarea regiunilor cu o densitate demografica extrem de redusa (sub 8 locuitori/Km);

b.   Principiiprogramarea multianuala a finantarii proiectelor regionale (3-5 ani, cu o decontare anuala);

principiul subordonarii (dupa gradul de prioritate a diferitelor proiecte regionale);

compatibilizarea masurilor de politica regionale cu celelalte politici sectoriale;

caracterul complementar al masurilor luate de UE (pentru a se evita folosirea fondurilor comunitare ca substituent al resurselor nationale);

principiul concentrarii eforturilor (pentru evitarea fractionarii resurselor pe prea multe obiective);

c.   instrumente ale politicii regionale (vezi si tema X):

- fondurile structurale (inclusiv ISPA si SAPARD);

- instrumente financiare de coeziune (Fond de Coeziune creat 1992);

- instrumente financiare ale BEI;

- initiativele comunitatilor (zone transfrontaliere);

2.2. Obiectivele reformarii politicii regionale a UE in stadiul actual:

imbunatatirea eficientei instrumentelor structurale (debirocratizare, obiective mai putine);

cresterea accentului pus pe resursele umane;

eforturi financiare sporite in vederea extinderii viitoare a UE;

mentinerea si pentru viitor a acestei politici;

3. Cuvinte si concepte - cheie:

solidaritate sociala;

coeziune sociala (teritoriala);

reconversie economica;

proiecte transfrontaliere.

4. Aplicarea politicii de dezvoltare regionala in Romania dupa aderarea la Uniunea Europeana (studiu de caz)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.