Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Managementul asistentei tehnice in cadrul POR

Managementul asistentei tehnice in cadrul POR


Managementul asistentei tehnice in cadrul POR

Resursele de asistenta tehnica sunt disponibile Statelor Membre corespunzator unor limite stabilite, in scopul pregatirii activitatilor de control, informare, evaluare, monitorizare, management, pregatire impreuna cu activitatile de intarire a capacitatii administrative pentru implementarea Instrumentelor Structurale.

Programul Operational Regional prevede finantarea unor operatiuni de asistenta tehnica ca axa prioritara separata.

Asistenta Tehnica se va administra in acelasi mod ca orice alta operatiune din cadrul POR, prin depunerea de Aplicatii de finantare, evaluarea proiectelor, sistemelor de selectare pentru asigurarea eficientei si conformitatii cu regulile CE. Proiectele de Asistenta Tehnica vor face subiectul acelorasi verificari ca orice alt proiect din cadrul POR.

Autoritatea de Management va elabora o strategie multi-anuala pentru implementarea axei prioritare Asistenta Tehnica, astfel incat activitatile sa fie planificate corespunzator. O parte din resursele financiare alocate axei prioritare Asistenta Tehnica vor fi rezervate pentru finantarea activitatilor neprevazute si care se dovedesc urgente in circumstantele operationale ale fazei de implementare a POR.

Strategia va acoperi urmatoarele activitati:Sprijin pentru pregatirea intalnirilor Comitetului de Monitorizare;

Evaluarea POR;

Analiza diverselor aspecte strategice ale POR;

Studii privind cele mai bune modalitati de pregatire a anumitor proiecte prin Asistenta Tehnica;

Asistenta pentru Autoritatile de Management / Organisme Intermediare pentru monitorizare si control;

Instruirea personalului implicat in implementarea POR, ca si a beneficiarilor POR;

Alte activitati necesare implementarii POR.

Autoritatea de Management - la nivel national si Organismele Intermediare - la nivel regional pot aplica pentru finantare prin axa prioritara AT. Activitatile de informare si publicitate referitoare la oportunitati de asistenta finantate prin axa prioritara AT pentru beneficiari sunt asigurate de catre OI si de catre Autoritatea de Management.

Co-finantarea pentru AT are la baza aceeasi rata maxima de interventie aplicabila Instrumentelor Structurale.

Autoritatile implicate trebuie sa infiinteze conturi bancare separate pentru AT. 

In cazul in care beneficiarul pentru contractul de achizitie publica finantat prin axa prioritara AT este una dintre directiile din cadrul AM, elaborarea documentatiei de atribuire, inclusiv caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, dupa caz, cu detalierea specificatiilor tehnice, potrivit legii, va fi realizata in cadrul acestei directii.

Evaluarea si selectia prestatorului de servicii de AT se va realiza in cadrul Unitatii de Asistenta Tehnica din cadrul Directiei Gestiune Program.

Semnarea contractului de achizitie publica finantat prin axa prioritara AT se va face de catre conducatorul AM, de catre Directorul Directiei Gestiune Program, precum si de catre un consilier juridic desemnat din cadrul Directiei Juridice a MIE.

Monitorizarea implementarii contractului de achizitie publica finantat prin axa prioritara AT se va face de catre Managerul de proiect din cadrul >>>>>>>>. Acesta va colecta documentele justificative privind cheltuielile efectuate si le va trimite Directiei Economice si Financiare, care va efectua plata facturilor emise de catre prestatorul de servicii, din bugetul MIE.

Managerul de proiect va intocmi si va trimite Cererea de Rambursare pentru contractul de achizitie publica finantat prin axa prioritara AT, impreuna cu documentele justificative la DCPP - SCFS.

In urma verificarii documentelor si a autorizarii platii de catre SCFS, SFECF va efectua rambursarea cheltuielilor in procentele stabilite prin contract, din fonduri FEDR si co-finantare de la bugetul de stat, in conturile MIE.

In cazul in care beneficiarul pentru contractul de achizitie publica finantat prin axa prioritara AT este unul dintre Organismele Intermediare, elaborarea documentatiei de atribuire, inclusiv caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, dupa caz, cu detalierea specificatiilor tehnice, potrivit legii, va fi realizata de catre Organismul Intermediar in cauza.

Evaluarea si selectia prestatorului de servicii vor fi organizate de catre  OI, care va depune la MIE - DGP Cererea de rambursare a cheltuielilor impreuna cu documentele justificative, inclusiv platile efectuate.

Primul nivel de verificare va fi asigurat de catre Unitatea de Asistenta Tehnica din cadrul Directiei Gestiune Program, care, dupa verificare, va inainta Cererea de rambursare impreuna cu Avizul de autorizare a cheltuielilor la DCPP - SCFS.

SCFS va autoriza cheltuielile eligibile efectuate in cadrul proiectului si va intocmi Nota de Autorizare a Platii, pe care o va transmite SFECF in vederea efectuarii platilor din fonduri FEDR si co-finantare de la bugetul de stat. SFECF va efectua transferul fondurilor in contul bancar al Organismului Intermediar.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.