Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Operatiuni cu titluri financiare derivate

Operatiuni cu titluri financiare derivate
OPERATIUNI CU TITLURI FINANCIARE DERIVATEPiata contractelor futures si cu optiuni reprezinta ansamblul relatiilor dintre participantii la piata cu privire la exersarea si redistribuirea drepturilor ce izvorasc din detinerea si garantarea acestor contracte.

Contul de marja este acel cont in care sunt inregistrate tranzactiile cu contracte futures si optiuni ce au loc in contul de numerar. In acest cont se determina excedentul de valoare sau pierderea de valoare zilnica, elemente care stau la baza fie a platilor de excedent, fie a solicitarilor de echilibrare pentru mentinerea sumei din cont peste nivelul specificat.

Contractul de cont client reprezinta contractul dintre client si agentia de brokeraj privind conditiile generale de tranzactionare la termen a activelor financiare, monetare sau a titlurilor de marfuri existente pe pietele bursiere, contract in care sunt inregistrate conditiile in care intermediarul de bursa va executa ordinele transmise in scris de catre titularul de cont sau imputernicitul sau cu tranzactionarea acestor produse, obligatiile agentiei de brokeraj si ale clientului.Contractul de cont client include ca anexa cererea de deschidere de cont. Contractul de cont trebuie semnat de ambele parti inainte de efectuarea tranzactiei initiale. Clientul dispune liber de sumele existente in cont , iar riscul pierderii si profitul obtinut prin tranzactiile la termen ii revine in totalitate.

Contul de marja are si o functie de evidenta zilnica a tuturor pozitiilor detinute de catre titularul de cont. Structura contului de marja si procedurile de lucru in cont sunt uniformizate, iar clauzele contractelor de cont client sunt diferite, pentru a raspunde eterogenitatii clientilor si a intereselor lor.


2.3.1. Contul de marja - conditie de operare a

titlurilor financiare derivate


In functie de dreptul legal de efectuare a tranzactiilor in cont, exista:

- contul individual pe numele titularului in care opereaza exclusiv numai titularul contului. Este specific persoanelor fizice care efectueaza tranzactii in nume propriu;

- contul administrat este contul deschis de persoane juridice sau asociatii de persoane fizice si juridice, in care dreptul de operare in cont este stabilit si atribuit fie printr-o hotarare judecatoreasca, fie prin intelegeri intre parteneri, unei persoane nominalizate numita administrator. Intelegerea sau contractul de administrare stabilesc domeniile de tranzactii sau limitele raspunderii administratorului. Daca aceste limite nu sunt stabilite, contul functioneaza dupa regula prudentei maxime, in sensul ca administratorul trebuie sa gestioneze fondurile incredintate cu diligenta cu care gestiona banii proprii. Legea privind bursele de marfuri interzice in Romania existenta acestor tipuri de conturi administrate de brokeri in tranzactiile la termen;

- contul de marja deschis pe numele unei persoane juridice necesita aprobarea din partea conducerii legale a persoanei juridice care deschide contul. Aprobarea este insotita de o copie a certificatului de inmatriculare, a statutului sau a regulamentului de functionare a persoanei juridice si acordul de deschidere a unui cont de marja. Fiind vorba de un cont de marja, trebuie sa se specifice limita maxima pana la care pot avea loc astfel de tranzactii, precum si numele persoanelor autorizate sa le efectueze. Apropiere in scop personal a unei parti din activele contului de catre administratorul lui se pedepseste prin lege;

- contul colectiv este un tip de cont administrat specific numai persoanelor fizice. Orice cont colectiv trebuie sa specifice intelegerea partenerilor asupra sumelor din cont si metoda de rezolvare a situatiei contului, in cazul in care unul din membri intra in incapacitate juridica, fizica sau decedeaza. Administratorul contului este obligat ca in termen de o zi sa anunte agentia de brokeraj de intrarea intr-una din incapacitati a unuia dintre membrii contului colectiv.

Contul colectiv are doua variante:

- cont colectiv cu drepturi acordate supravietuitorilor este acel contract prin care in cazul decesului unuia dintre parteneri, partenerii supravietuitori sunt aceia care intra in posesia partii partenerului decedat;

- cont colectiv cu drepturi acordate mostenitorilor este acel cont in care partea partenerului decedat revine mostenitorilor sai legali, partenerii raspunzand solidar de livrarea partii in cauza.

Conturile de tip fiduciar, custodian, discretionar si anonim care sunt operationale pe piata de capital nu pot fi utilizate pe pietele la termen.2.3.1.1. Informatii cuprinse in cererea de deschidere de cont


La deschiderea oricarui tip de cont, titularul trebuie sa furnizeze o serie de informatii pe care acesta este obligat sa le amendeze ori de cate ori apar modificari. Clauzele, detaliile si forma lor de exprimare difera de la o agentie de brokeraj la alta.


Cererea de deschidere de cont trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

- datele de identificare si profilul personal al investitorului:

- numele, data nasterii, adresa, cetatenia si rezidenta, starea civila si familiala, numarul persoanelor dependente;

- datele privind profilul si capacitatea financiar-legala a titularului de cont:

- profesia si ocupatia, daca clientul este sau nu in legatura cu activitatea financiar-bancara sau a valorilor mobiliare, surse de venituri, impozite, lichiditatea si solvabilitatea clientului, alte conturi de investitie si/sau de marja, depozite si referinte bancare;

- experienta in tranzactii la termen sau cu valori mobiliare , tipuri de investitii practicate de client;- obiectivele clientului.

Documente auxiliare la contract:

- clauza exonerarii agentiei de brokeraj privind datoria fiscala a investitorului;

- declaratii speciale privind intelegerea clauzelor specifice privind contul de marja, transferul de fonduri catre sau de la Casa de Compensatie, tranzactia fortata, decizia clientului privind livrarea activului suport, alte detalii.

Daca titularul de cont permite unei alte persoane sa opereze in contul sau, permisiunea trebuie data in scris insotita de informatii amanuntite referitoare la persoanele in cauza.

In cazul deschiderii unui cont de siguranta, investitorul declara in scris ca se va conforma regulilor de functionare a acestui tip de cont. In plus, el semneaza contractul de ipotecare a titlurilor sale financiare, precum si contractul de imprumut pentru orice tranzactii efectuate in cont.

Daca investitorul deschide un cont de siguranta si este angajatul unei societati financiare, el trebuie sa furnizeze acordul locului de munca, unde se trimit duplicate ale tranzactiilor efectuate de el.

Premergator primei tranzactii cu optiuni sau contracte futures, clientului I se cer relatii privind experienta sa in domeniul investitiilor.

Clientii care doresc sa utilizeze casute postale pentru corespondenta, trebuie sa dea si adresa unde pot fi contactati direct daca este nevoie.


2.3.1.2. Fisa contului de marja


Fisa contului este un formular standardizat care face parte din contul clientului si in care sunt inscrise principalele date privind fiecare operatiune in functie de activul tranzactionat si pe fiecare scadenta in parte. Acest formular cuprinde:

- pentru contractele futures: numarul de contracte, codul si identificarea contractului, data, ora executarii tranzactiei, pretul, pretul de cotare, numarul pozitiilor deschise si sensul lor, suma disponibila in cont, marjele initiale necesare, marjele de mentinere, rezervele in cont, profitul sau pierderea din tranzactii, valoarea apelului in marja si comisionul achitat pentru tranzactii;

- pentru tranzactiile cu optiuni: numarul de contracte, codul si identificarea contractului, tipul optiunii (call/put), data, ora executarii tranzactiei, pretul de exercitare, pretul (prima platita sau incasata), pretul de cotare, numarul pozitiilor deschise si sensul lor, suma disponibila in cont, marjele initiale necesare, marjele de mentinere, rezervele in cont, profitul sau pierderea din tranzactii, valoarea apelului in marja si comisionul achitat pentru tranzactii.

Pe langa aceste formulare, pentru evidenta tranzactiilor, agentul de bursa sau brokerul trebuie sa mentina la zi un centralizator operativ de evidenta a ordinelor si tranzactiilor pe clienti, centralizator care cuprinde urmatoarele informatii: numele si prenumele sau denumirea firmei titularului de cont, numarul contului segregat la agentia de brokeraj, tipul operatiunii, numarul de titluri tranzactionate, codul si identificarea titlurilor, data si ora receptionarii ordinului, pretul, pretul de executare a tranzactiei, numarul de titluri ramase neexecutate, observatia daca ordinul este inca in termenul de valabilitate.


2.3.1.3. Inregistrarea operatiunilor


Inregistrarea operatiunilor in contul de marja are loc in momentul confirmarii in scris a executarii acesteia.

Operarea datelor in registrul de ordine al agentiei de brokeraj se efectueaza in urmatoarea ordine:

- lansarea ordinului de tranzactie, consta in initiativa clientului care solicita efectuarea unei operatiuni in contul sau.

Pe baza ordinului scris transmis agentului de bursa, acesta fixeaza conditiile in care doreste sa aiba loc tranzactia, utilizand o anumita categorie de ordine (la piata, limita sau stop).

- pe baza acestor date, clientul completeaza formularul de „ordin de tranzactionare', document standardizat care cuprinde datele necesare privind titularul de cont, piata (futures sau options), titlul financiar ce urmeaza a fi tranzactionat, tipul operatiunii (vanzare sau cumparare), cantitatea, pretul limita sau stop, scadenta, comisionul, marja initiala totala, rezerva.

Agentul completeaza acest formular cu numarul de cont al clientului, data si ora receptionarii ordinului si il inregistreaza in centralizatorul de ordine.

- confirmarea lansarii tranzactiei este operatia prin care agentul de bursa raspunde clientului ca intelege conditiile de executare a ordinului si verifica daca sunt indeplinite de catre acesta cerintele de solvabilitate privind raspunderea asumata, informandu-l pe acesta ori de cate ori sunt discrepante intre raspunderea asumata de client si scopul tranzactiei mentionate anterior, cu ocazia deschiderii contului.Dupa rezolvarea acestor probleme, agentul confirma angajarea sa in executarea ordinului lansat de catre client;

- transmitere ordinului spre executie.

Este operatiunea prin care agentul, in functie de organizarea interna a societatii si a pietei pe care urmeaza sa aiba loc acea tranzactie, transmite ordinul depersonificat in piata respectiva.Etapele ulterioare executarii ordinului in ring sunt:

1. confirmarea executarii ordinului.

Are loc imediat dupa executia fiecarui ordin, agentul de bursa contacteaza clientul si raporteaza verbal acestuia despre executarea ordinului, specificand clientului conditiile in care s-a executat tranzactia, respectiv pretul si cantitatea la care a fost executat ordinul. La sfarsitul zilei, agentia de brokeraj procedeaza la transmiterea scrisa a confirmarii tranzactiei si a situatiei contului, pe adresa indicata de client;

2.   inregistrarea tranzactiei in contul clientului

Are loc imediat dupa primirea situatiei cumulate de casa de compensatie. Fiecare tranzactie se inregistreaza cronologic, separat si se adauga in contul clientului la contactele executate anterior, pe tipuri de contracte si scadente. Datele privind orice tranzactie sunt accesibile numai agentului de bursa, superiorului sau/si serviciului de evidenta si contabilitate din societate. Este bine sa existe inregistrari ale tranzactiilor atat electronic, cat si pe suport material;

3. decontarea si compensarea tranzactiilor efectuate pe contul clientului se realizeaza de catre agentia de brokeraj.

Decontarea si compensarea tranzactiilor efectuate de catre agentia de brokeraj pe contul ei si al clientilor se realizeaza de catre membrul compensator, urmand procedurile casei de compensatie. Odata cu deschiderea contului de marja, fiecare client va fi informat despre procedurile de tranzactionare, raspunderea si riscul neindeplinirii la timp a obligatiilor contractuale privind orice tranzactie si acesta trebuie sa insemne, separat un acord al executiei tranzactiei fortate.


In cazul in care clientul nu isi poate onora obligatia de plata dupa trecerea perioadei fixate de reglementari, agentia de brokeraj a carui client nu raspunde apelului in marja are dreptul sa efectueze lichidarea fortata a pozitiilor descoperite pentru evitarea situatiei de insolvabilitate.

Lichidarea fortata se realizeaza prin vanzarea sau cumpararea unui numar de contracte futures astfel incat pozitiile ramase deschise sa fie acoperite de suma existenta in contul de marja. Lichidarea fortata se executa la piata


2.3.2. Ordinele de tranzactionare


Inainte de a se decide folosirea contractelor futures sau a optiunilor este bine sa fie cunoscute modalitatile de deschidere a unui cont si de executie a tranzactiilor. Oricine doreste sa tranzactioneze pe piata futures trebuie sa-si deschida un cont la o agentie de brokeraj, membra a BMFMS. Cand se solicita agentiei sa execute un ordin ea trebuie sa ia legatura cu decker-ul care se afla in bursa. De acolo ordinul este trimis in ring pentru a fi executat de broker. Ulterior se va comunica confirmarea tranzactiei.

In functie de tipul ordinului si de conditiile pietei cash, acest intreg circuit al ordinului poate fi realizat doar in cateva secunde.

Este obligatoriu ca, in momentul in care este contactata agentia de brokeraj, clientul sa stabileasca de comun acord cu agentia nivelul comisioanelor pe care le datoreaza pentru serviciile prestate.


Exista trei tipuri fundamentale de ordine: ordine de cumparare, de vanzare si ordine spread. Ele sunt transmise firmei de brokeraj din ringul bursei, prin fax sau electronic. Dupa ce ordinul a fost notat, este dat unui runner, este preluat apoi de catre brokerul din ring al agentiei (din ringul corespunzator), pentru a fi executat. Daca ordinul este executat, atunci runnerul aduce ordinul inapoi la biroul agentiei, de unde se va face confirmarea telefonica a indeplinirii lui catre client.

Ordinul de tranzactie cuprinde instructiuni date de catre investitor agentului sau agentiei de brokeraj la care a deschis cont, cu privire la conditiile in care doreste sa se execute vanzarea sau cumpararea titlurilor financiare specificate, in contul si pe raspunderea sa.

Exista o multitudine de tipuri de ordine de tranzactie transmise de catre investitori agentiilor. Fie ca tranzactia este executata la o bursa de marfuri, fie la o bursa de valori sau in reteaua nationala de comercializare a activelor financiare, ordinele au acelasi continut.Ordinele de tranzactionare se diversifica in functie de durata de valabilitate a ordinului, de conditiile de pret si de cantitatea de titluri financiare si marfuri tranzactionate.


A. Luand drept criteriu intervalul de timp in care un ordin isi pastreaza valabilitatea, avem:

- ordin de tranzactionare la zi - care trebuie executat numai in cursul zilei in care a fost lansat. La incheierea zilei de tranzactionare, ordinul neexecutat se anuleaza automat. In absenta unei mentiuni exprese, toate ordinele sunt considerate ordinele de tranzactionare la zi;

- ordin de tranzactionare cu valabilitate prestabilita de investitor- valabilitatea maxima a unui ordin este de pana la 6 luni, investitorul avand dreptul de a anula oricand inaintea executarii lui. Expresia specifica acestor ordine este „valabil pana la', urmata de data cand ia sfarsit perioada de valabilitate a ordinului.

B. Luand drept criteriu de ordonare cantitatea, avem urmatoarele categorii de ordine:

- ordin a carui executie este acceptata numai integral de catre client. Toate ordinele de tranzactionare trebuie executate integral, in absenta unei instructiuni contrare date de catre client;

- ordin a carui executie este acceptata chiar si partial de client, admite o tranzactie imediata, partiala, daca nu se poate efectua in totalitate

Dat fiind caracterul foarte divers al operatiunilor, este evident ca ordinele de tranzactionare au numeroase variante sau maniere de executie exprimate astfel:

- totul sau nimic - all or none - cere tranzactionarea unui pachet de titluri financiare in totalitate sau de loc;

- dintr-o data sau de loc - fill or kill - necesita executarea imediata intr-o singura etapa a tranzactiei, la pretul stabilit, in caz contrar ordinul se anuleaza;

- imediat sau anuleaza - immediate or cancel - cere brokerului sa execute tranzactia imediat, total sau partial, partea ramasa neexecutata a ordinului se anuleaza;

- ordinul la deschidere - at the opening - cere brokerului efectuarea tranzactiei la pretul aplicabil deschiderii bursei. Se anuleaza automat daca nu se executa la momentul indicat;

- ordinul la inchidere - at the close - cere brokerului efectuarea unei tranzactii in ultimele 30 de secunde ale sedintei de tranzactionare. De obicei nu este garantata executarea unui astfel de ordin de tranzactionare.

C. Avand drept criteriu de clasificare pretul de tranzactie, avem doua mari categorii de ordine:

- ordine la pretul pietei;

- ordine la un pret prestabilit.


Ordinul la piata: Acesta este cel mai folosit tip de ordin. Daca se da un ordin la piata trebuie doar stabilit numarul de contracte care se vand sau se cumpara si luna in care contractul expira. Nu este nevoie sa se specifice pretul deoarece obiectivul principal este sa se execute ordinul cat mai curand la cel mai bun pret posibil

Ordinul limita. Specifica pretul limita la care ordinul trebuie sa se execute. Ordinul trebuie executat la pretul specificat sau la unul mai bun. Avantajul unui asemenea ordin este ca se cunoaste cel mai nefavorabil pret la care se poate executa ordinul (pretul limita), dezavantajul fiind nesiguranta daca ordinul va fi executat.

Ordinul stop. El nu poate fi executat pana cand piata nu atinge pretul specificat, moment din care devine ordin la piata. Scopul lui este acela de a limita pierderea la posibilitatile de acoperire ale operatorului. Se mai foloseste si pentru conservarea profitului potential. In aceasta situatie, clientul lanseaza un ordin stop de vanzare peste pretul la care a fost executata cumpararea sau un ordin stop de cumparare sub pretul la care a fost executata vanzarea.

Ordinul stop-limita. Este acel ordin de tranzactionare stop care, la declansare devine ordin limita, in loc de ordin la piata. Declansandu-se la valoarea stop, acesta se va executa numai daca va indeplini conditiile impuse de ordinul limita.


Ordinele completate de clienti cu toate datele pot fi executate numai dupa ce acestia si-au onorat obligatiile fata de agentia de brokeraj.

Fiecare agentie de brokeraj are dreptul de a stabili care ordine sunt acceptate

Este foarte important ca agentia de brokeraj si brokerul ei din ring sa inteleaga corect tipul ordinului primit deoarece greselile pot fi uneori extrem de costisitoare.
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Hyundai si Renault Nissan in Industria mondiala de automobile
Concepte si tipologii privind pietele financiare (de capital)
Institutiile pietei extrabursiere in Romania
Situatia si activitatea P.L.B. – Bucuresti
Analiza surselor de finantare a intreprinderii
Conceptul de risc
Reguli generale privind verificarea eligibilitatii cheltuielilor
COEZIUNEA ECONOMICA SI SOCIALATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu