Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Institutiile pietei extrabursiere in Romania

Institutiile pietei extrabursiere in Romania


Institutiile pietei extrabursiere in Romania

1.Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare(ANSVM)

Constituita in anul 1995 ca o asociatie profesionala nonprofit a intermediarilor de valori mobiliare din Romania,ANSVM are misiunea de a cauta posibilitati care sa faciliteze formarea de capital in sectorul public sic el privat din Romania,reglementand o piata pentru valorile mobiliare cat mai lichida,eficace si onesta in beneficiul si pentru protectia investitorilor.Operand pe o piata in plina schimbare si orientate catre tehnologii moderne,obiectivul ANSVM este consolidarea uneia din pietele cu cea mai rapida dezvoltare din regiune,transparente si cu un inalt nivel de lichiditate,corespunzatoare standardelor internationale in domeniul pietelor valorilor mobiliare consecrate.

Obiectivul principal al ANSVM este acela de a fi furnizorul cel mai important de servicii si reglementari de piata oneste,competitive si inovatoare pentru membrii sai,pentru emitenti si pentru investitori.Obiectivele generale prevazute in Statutul ANSVM sunt:

 • elaborarea sau participarea la elaborarea de principii si norme de etica,aplicabile in intermedierea de valori mobiliare

participarea la infiintarea de institutii ale organismelor de autoreglementare si de alte institutii ale pietei de capital si stabilirea relatiilor cu acestea,in vederea asigurarii coerentei reglementarilor pe pietele organizate,protejarea investitorilor si promovarea intereselor membrilor sai

 • sprijinirea prin mijloace proprii,dezvoltarea activitatilor de intermediere de valori

mobiliare si cunoasterea,de catre investitori,a posibilitatilor si avantajelor acestor activitati

 • asigurarea cadrului adecvat unei activitati de cooperare,asistenta si conlucrare atat

cu organisme guvernamentale,cat si cu organizatii si asociatii neguvernamentale din tara si strainatate

 • dezvoltarea si ridicarea standardelor profesionale specifice activitatii de

intermediere de valori mobiliare

 • promovarea unor standarde unanim acceptate privind calificarea profesionala a

membrilor sai,armonizarea cu standardele internationale consacrate

 • participarea la formarea si educarea personalului societatilor de valori mobiliare si

a reprezentantilor coducerii acestora

 • crearea unui centru de informare,documentare,schimb de experienta,de organizare

de intalniri interne si internationale,in domeniul specific

 • elaborarea si difuzarea principiilor si normelor care dau continut deontologiei

persoanelor angajate direct in domeniul intermedierii de valori mobiliare si urmarirea modului in care acestea sunt respectate

 • prevenirea comportamentelor contrare intereselor membrilor Asociatiei si ale

investitorilor

 • asigurarea unui cadru favorabil solutionarii situatiilor conflictuale si a litigiilor

care pot aparea in cadrul Asociatiei

 • promovarea intereselor membrilor sai printr-o colaborare permanenta cu Comisia

Nationala a Valorilor Mobiliare si sprijinirea activitatii acesteia pentru aplicarea reglementarilor necesare bunei functionarii a pietei de capital

Calitatea de membru al ANSVM poate fi dobandita de orice societate de valori mobiliare autorizata de catre CNVM,care nu face obiectul nici unei interdictii si care se angajeaza sa respecte Statutul ANSVM si orice alte reglementari ale acesteia.Fiecare membru are obligatia de a desemna un reprezentant principal care va reprezenta,vota si lua hotarari in numele societatii de valori mobiliare,in toate problemele ANSVM,precum si obligatia de a inregistra la ANSVM toate filialele,impreuna cu lista persoanelor asociate in cadrul lor,precum si de a instiinta cu promptitudine ANSVM despre inchiderea sau infiintarea unei filiale.

Pentru orice membru al ANSVM exista posibilitatea retragerii din Asociatie in urma unei cereri exprese si dupa ce au fost achitate toate datoriile catre ANSVM.Totodata,ANSVM este indreptatita sa retraga calitatea de membru oricarei societati de valori mobiliare care nu mai raspunde cerintelor sau a incalcat regulamentul de functionare.

ANSVM are calitatea de organism de autoreglementare.In acest sens,ANSVM reglementeaza si supravegheaza conduita membrilor sai si vegheaza la respectarea reglementarilor actuale si a legislatiei in domeniul valorilor mobiliare si al pietei de capital,in beneficiul si pentru protectia intereselor investitorilor.Din punct de vedere organizatoric,ANSVM este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor,iar administrarea se realizeaza de catre Consiliul de Administratie.Activitatea curenta se deruleaza prin intermediul urmatoarelor departamente principale:

a)     Departamentul Servicii-membri,avand rolul de a actualize baza de date a

socitatilor member si de a transmite informatii cu privire la activitatea Asociatiei si la noile reglementari

b)     Departamentul Servicii emitenti care elaboreaza baza de date referitore la

societatile emitente ale caror actiuni sunt tranzactionate pe RASDAQ,asigura transparenta informatiilor financiare furnizate de emitenti si colaboreaza cu acestia in scopul protectiei investitorilor

c)     Departamentul de monitorizare si supraveghere a pietei,care realizeaza

controlul activitatii de tranzactionare,intervenind pentru indepartarea oricaror incercari de manipulare a pietei sau de defavorizare a investitiilor.Obiectivul principal este cel de a descoperi eventualele abateri de la regulile de tranzactionare si de a investiga reclamatiile privind folosirea necorespunzatoare a sistemului de cotare automata sau de incalcare a regulilor si reglementarilor in vigoare

d)     Departamentul de pregatire profesionala,care a alcatuit un program de

pregatire si testare in vederea autorizarii agentilor de valori mobiliare,destinat tuturor celor care isi desfasoara activitatea pe piata de capital din Romania.

2.Societatea Nationala de Compensare,Decontare si Depozitare a Valorilor Mobiliare(SNCDD)

SNCDD S.A. este persoana juridica romana constituita sub forma unei societati pe actiuni care indeplineste o activitate de utilitate publica.Societatea are ca obiect de activitate prestarea de servicii utilizatorilor directi,pe baza de comision.

Aceste servicii includ:decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare,pastrarea in siguranta a valorilor mobiliare,transferul proprietatii asupra valorilor mobiliare,servicii de inregistrare si plata a valorilor mobiliare si orice operatiuni conexe.In vederea cresterii volumului tranzactiilor pe piata de capital,societatea are in vedere reducerea comisioanelor percepute.Societatea are un capital initial subscris de 1.200.000.000 lei,impartit in 12.000 actiuni nominative,indivizibile,cu drept de vot,de valoare nominala de 100.000.Actionarii initiali ai Societatii sunt in numar de 82 de societati care se incadreaza in una din urmatoarele categorii:

SVM autorizate,banci si alte institutii de credite,societati de asigurari,burse de valori,asociatii profesionale de valori mobiliare,alte categorii de personae juridice autorizate de CNVM sa devina actionari ai societatii.Toate actiunile se emit in forma dematerializata ,sunt nominative si indivizibile.Societatea detine un registru cu toti actionarii si pozitia lor in structura capitalului social si informatii privind miscarea actiunilor societatii.

Actiunile confera proprietarului lor dreptul la o cota parte din profit si din activul net dupa lichidarea socitatii,proportional cu numarul de actiuni detinute Totusi,actionarii SNCDD nu trebuie sa urmareasca obtinerea de dividente din profitul realizat de Societate,deoarece profitul este folosit pentru constituirea Fondului de Garantare a operatiunilor de decontare si compensare si pentru reducerea constanta a costurilor de functionare prin perfectionarea sistemelor de operare.Admiterea de noi actiuni se face prin emisiune de noi actiuni pe baza ofertelor de cumparare adresate in prealabil Societatii,sau pe baza vanzarii de actiuni de catre actionarii existenti.Asupra actiunilor nou emise se poate exercita dreptul de preemptiune,drept de care nu beneficiaza ANSVM si BVB

Orice actionar are dreptul de a deveni utilizator direct al serviciilor Societatii,daca indeplineste standardele financiare,de capacitate de operare si cele morale ,dupa cum urmeaza:

1)solicitantul a demonstrate ca are suficiente resurse financiare pentru a-si aduce contributia la Fondul de Garantie si pentru a-si indeplini obligatiile fata de SNCDD

2)solicitantul a demonstrat ca dispune de personal calificat sa indeplineasca atributiile legate de activitatea cu SNCDD,de facilitatile necesare indeplinirii acestei activitati,de evidente contabile si proceduri care sa satisfaca cerintele operationale ale SNCDD

3)SNCDD nu detine informatii care ar proiecta o imagine negative asupra solicitantului,sau asupra oricarei personae associate cu acesta,in asemenea masura incat ar impiedica autorizarea solicitantului drept Utilizator al SNCDD

SNCDD poate refuza cererea oricarui solicitant in cazul in care SNCDD constata ca nu dispune de destul personal,de spatiu,de capacitate de procesare a datelor,de a asigura procesarea si decontarea tranzactiilor cu promptitudine,correct si in ordine.

Persoana juridica a carei cerere de a deveni Utilizator a fost aprobata va semna si inmana SNCDD un document scris prin care respectivul solicitant accepta urmatoarele:

utilizatorul va respecta Regulamentul si Procedurile SNCDD

utilizatorul va achita catre SNCDD onorariul cuvenit acesteia pentru serviciile

prestate pe baza listelor de comisioane ale SNCDD

evidentele contabile ale Utilizatorului vor putea fi verificate in orice moment,de

catre angajati sau agenti autorizati ai SNCDD

utilizatorul-cu exceptia cazurilor in care SNCDD permite altfel-va efectua

transferurile valorilor mobiliare aflate in contul sau sau in contul sau deschis la custode,numai prin intermediul sistemului SNCDD

Orice persoana juridica romana poate deveni Utilizator Direct,in cazul in care satisface cel putin una din conditiile urmatoare:

 • este o societate de valori mobiliare membra a unei burse de valori sau a unei

asociatii profesionale a societatilor de valori mobiliare autorizata de CNVM,conform prevederilor Legii nr:52/1994

 • este o banca ce functioneaza conform prevederilor Legii 33/1991,sau orice

sucursala autorizata sa functioneze,a unei astfel de banci

 • este o societate de asigurari ce functioneaza conform prevederilor legii romane
 • este bursa de valori autorizata sa functioneze de CNVM,conform Legii
 • este o societate de administrare de investitii sau o societate de investitii

autorizata de catre CNVM,conform prevederilor legale.


Fiecare Utilizator Direct constituie un depozit la Fondul de Garantie al SNCDD.Depozitele constituie ca participare la Fond sunt administrate de SNCDD.Nivelul minim al depozitului-depozitul obligatoriu-constituit la Fond este fixat de SNCDD in conformitate cu una sau mai multe formule stabilite de Consiliul de Administratie si cuprinse in Proceduri.Baza de calcul a fiecarei formule are in vedere serviciile oferite de SNCDD Utilizatorilor Directi.

SNCDD poate permite,in mod discretionar,ca o parte din depozitul obligatoriu la Fond al Utilizatorului Direct sa fie constituit din obligatiuni sau bonuri de tezaur emise de Guvernul Romaniei si neajunse la scadenta("valori mobiliare calificabile").Orice suma in numerar din Fondul de Garantie poate fi investita total sau partial de catre SNCDD,dupa cum aceasta considera necesar,iar partea care nu a fost astfel investita va fi depusa de SNCDD in numele sau la una sau mai multe banci alese de aceasta.Orice dobanzi si/sau alte castiguri incasate de SNCDD pentru investitiile facute de SNCDD utilizand sumele incasate in numerar si valorile mobiliare calificabile din Fond,apartin Utilizatorilor Directi care le-au varsat.

Valorile mobiliare admisibile pot fi numai valori mobiliare care,atunci cand sunt transferate intr-un cont la SNCDD,pot face in mod legal,dupa cum stabileste SNCDD,obiect al transferului prin inscriere in evidente.SNCDD va accepta astfel de titluri drept valori mobiliare admisibile numai daca dispune de capacitatea operationala si informationala care ii sunt necesare pentru a i se oferi serviciile Utilizatorilor atunci cand valorile mobiliare din aceasta emisiune sunt transferate.

Societatea,actionand in conformitate cu instructiunile autorizate din partea participantului,presteaza urmatoarele servicii:

crediteaza scriptic contul participantului cu valorile mobiliare pentru care acesta

a supus o cerere de informatii si una de transfer Registrului corespunzator

efectueaza transferuri scriptice in contul participantului

efectueaza transferuri scriptice la Societate pe baza instructiunilor referitoare la

valorile mobiliare ale participantului

da instructiuni Registrului pentru a transfera valorile mobiliare ale

participantilor din fisierul Societatii in fisierul participantului sau al persoanei desemnate de acesta,prin transfer in Registru

livreaza dividente,distributii,drepturi,valori mobiliare,imputerniciri sau alte

valori si documente,primite de Societate in legatura cu valorile mobiliare ale unui participant

efectueaza plati pentru si de la participanti in legatura cu tranzactiile;ofera

informatii si extrase de cont referitoare la activitatea lor de afaceri cu Societatea.

SNCDD ofera utilizatorilor sai directi posibilitatea de a muta gratis in contul altui utilizator direct,valorile mobiliare inregistrate in contul depozitarului.SNCDD are rolul de custode central,in conformitate cu care pastreaza in siguranta valorile mobiliare ale utilizatorilor directi.Custodia se realizeaza atat in legatura cu titlurile de valoare ale clientilor utilizatorilor directi,cat si pentru propriile investitii ale acestora.Valorile mobiliare pastrate de utilizatori pentru clientii lor sunt mentinute in pozitii "libere"

Din anul 1996,SNCDD a fost autorizata de catre Banca Nationala a Romaniei in calitate de Casa de Compensatii Interbancare.In acest sens,asigura fluxul compensare-decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare,dupa principiul "livrare contra plata".SNCDD dispune de un cont special de decontare finala deschis la BNR,prin care realizeaza si asigura protectia decontarii tuturor tranzactiilor cu valori mobiliare derulate pa piata RASDAQ.

SNCDD utilizeaza sistemul de identificare ISIN(International Securities Identification Number) la care are acces din 1997 cu aprobarea ANNA(Association of National Numbering Agencies).Atribuirea codurilor ISIN reprezinta una din conditiile de acceptare a valorilor mobiliare romanesti pe piata internationala de capital.Codul este alcatuit din 12 cifre,dintre care primele doua reprezinta codul tarii emitentului.

Sistemele de decontare folosite sunt: Sistemul CNS(Continous Net Settlement Clearance System) si Sistemul T/T(Tranzactie cu Tranzactie)

In cadrul sistemului CNS tranzactiile decontate ale participantului sunt compensate si fac obiectul unei novatiuni,astfel incat la fiecare emisiune de valori mobiliara sunt combinate,astfel incat sa rezulte o singura obligatie de a livra sau un singur drept de a primi valori mobiliare.Deoarece identitatea contrapartidei pentru fiecare tranzactie in parte este pierduta,Depozitarul actioneaza in calitate de contrapartida la toate tranzactiile si poate astfel garanta decontarea tranzactiilor.

Pozitiile lungi sau scurte existente legate de activitatea anterioara sunt avansate perpetuu si,impreuna cu dividentele sau distributiile de platit sau de incasat cu privire la pozitiile scurte/lungi,diversele intrari si valori mobiliare livrate la sau de catre participanti sau contopite,inlocuite de pozitii recompensate si avansate,lasand in contul fiecarui participant la sfarsitul decontarii numai acele tranzactii care nu au reusit a fi livrate sau incasate.Banii de contract ai tuturor tranzactiilor decontate sau compensate cu dividendele in numerar sau distributiile de incasat sau de platit si cresterile si descresterile in obligatii la Fondul de Garantare.Rezultatul este soldul banesc al sistemului CNS la inchidere pentru fiecare participant care,in scopul calcularii decontului banesc al sistemului CNS(inclusiv marcarea oricarei pozitii lungi sau scurte la inchiderea activitatii la data decontarii sau ulterior la pretulde decontare)se ajusteaza cu valoarea neta a pietei pentru toate tranzactiile decontate nete.

SNCDD foloseste,in mod automat,la fiecare data a decontarii valori mobiliare transferate in pozitia FREE a participantului in vederea diminuarii sau eliminarii pozitiei scurte a aceluiasi participant.Valorile mobiliare aflate in proprietatea participantului sunt tinute in subcontul FREE,in timp ce valorile mobiliare ale clientilor,achitate in intregime,trebuie tinute in subcontul SEG(segregat),cu exceptia cazului cand clientul a adt ordin ca ele sa fie vandute.Inainte de data decontarii,SNCDD poate sa solicite tuturor participantilor efectuarea de plati suplimentare de actualizare la pretul pietei(mark to market)a oricarei pozitii lungi sau scurte.Daca participantul nu-si indeplineste aceasta obligatie contractuala,SNCDD va sustine din Fondul de Garantie toate platile de actualizare la pretul pietei,pan ace tranzactiile sau pozitiile care au generat platile sunt decontate.

Se poate intampla ca un participant sa aiba o pozitie neta scurta pe o valoare mobiliara si,in urma notificarii speciale din partea SNCDD,sa nu reuseasca totusi sa livreze valorile mobiliare in contul sau sau FREE pana la momentul intreruperii procesarii tranzactiilor,transferurilor sau livrarilor in acea zi lucratoare.In acest caz,Depozitarul le achizitioneaza in contul participantului in prima zi lucratoare de dupa ziua de decontare.Achizitionarea se va face pe cea mai buna piata posibila si la cel mai bun pret si termeni care pot fi obtinuti,iar costurile sunt suportate de catre participantul respectiv.

Pot exista si situatii in care intr-un cont liber al societatii de valori mobiliare exista o pozitie isuficienta pentru a se realiza decontarea obligatiei nete de livrare a actiunilor,caz in care se constata o "ratare de livrare" egala cu cantitatea care lipseste.Cum in decontarea neta continua se accepta livrari partiale,ratarile de livrari pot fi echilibrate de tranzactiile procesate in decursul urmatorului ciclu de decontare continua.Daca ratarea a aparut deoarece un client nu detinea actiunile pe care la vanduse,rezultatul este o pozitie short pe plan intern,in cadrul SVM-ului respectiv,ce trebuie reglata intre SVM si client.

In fiecare zi lucratoare,SNCDD intocmeste pentru fiecare participant cate un Raport de Tranzactie Detaliat care arata pentru fiecare valoare mobiliara CNS contractile CNS luate in evidenta in ziua lucratoare anterioara la Depozitar si care trebuie decontate in maximum doua zile lucratoare(daca partile contractante nu au stabilit alta data de decontare)e detalii ale tranzactiilor si alte informatii necesare SNCDD.Participantii au datoria de a verifica aceste Rapoarte imediat dupa primirea lor si de a depista erorile.Acestea trebuie aduse la cunostinta ANSVM sau organismelor raspunzatoare pentru compararea tranzactiilor cuprinse in aceste contracte.Participantul va lua masuri de corectare a erorilor.Atunci cand eroarea a aparut intr-un contract inca nedecontat,partile implicate pot cere SNCDD sa anuleze contractul incorect sis a-l ia in evident ape cel correct,daca ambele parti au autorizat acest lucru si SNCDD a fost de acord cu aceste masuri.Daca eroarea a aparut intr-un contract deja decontat,rezolvarea consta in realizarea unei tranzactii inverse celei gresite atunci cand ambele parti participante la contract au autorizat realizarea unui nou contract correct.

Se pot inregistra si tranzactii ratate,cum ar fi situatia in care firma vanzatoare inregistreaza tranzactia intr-un cont gresit de la Depozitar,de exemplu din contul FREE in contul SEG.Se poate rezolva situatia cand firma procedeaza la o ajustare a tranzactiei schimband numarul de cont si transmitand Depozitarului instructiuni pentru a livra valori mobiliare din contul corect.

La fiecare data de decontare,SNCDD va intocmi pentru fiecare participant un Raport de Decontare Real care va reflecta miscarile pentru fiecare valoare mobiliara CNS in care a existat activitate sau in care participantul a avut o pozitie lunga sau scurta de deschidere:

 • pozitia lunga sau scurta de deschidere a participantului
 • activitatea acestuia pentru ziua respective
 • tranzactiile sau transferurile in si din subconturile FREE si SEG
 • pozitia lunga sau scurta de inchidere pe ziua respectiv evaluata la pretul de

decontare,generand o valoare neta lunga sau scurta pe piata.

Raportul de Decontare Real va prezenta activitatea baneasca a participantului pentru acea zi de decontare.

Sistemul Tranzactie cu Tranzactie(T/T este cea mai obisnuita modalitate de decontare conform careia participantul este obligat,fie sa livreze cantitati din fiecare valoare mobiliara in care are activitate pentru perioada de decontare respectiva(pozitia scurta),fie este indreptatit sa primeasca cantitati din acea valoare mobiliara(pozitia lunga)

In sistemul T/T,identitatea firmelor cumparatoare si vanzatoare este mentinuta pentru fiecare tranzactie in parte prin procesul de decontare,astfel incat la data decontarii vanzatorul livreaza cumparatorului.Nu exista casa de compensare care sa actioneze in calitate de contrapartida la fiecare achizitie sau vanzare si sa garanteze comportarea ambelor parti pana la data decontarii.

SNCDD mentine,in scopuri contabile,o pozitie pentru fiecare contract in fiecare valoare mobiliara si pentru fiecare participant.De asemenea,stabileste pozitia scurta sau lunga a fiecarui participant.

La fiecare data de decontare,Depozitarul efectueaza automat,prin notatii de intrare scriptice,livrarea de valori mobiliare creditate in pozitia FREE a participantului vanzator catre subcontul FREE al cumparatorului,in scopul compensarii(clearing) a tranzactiilor decontate.Regula mentinerii valorilor mobiliare in cele doua subconturi este aceeasi ca la sistemul CNS

Intre cele doua sisteme exista doua asemanari in ceea ce priveste:

 • corectarea erorilor
 • intocmirea Rapoartelor de Tranzactie Detaliate si a celor de Decontare Reale
 • efectuarea platilor suplimentare de actualizare
 • cumpararea valorilor pentru participant in situatia si conditiile mentionate

Raportul de Decontare Reala reflecta pozitia participantului si activitatea sa intr-o anumita valoare mobiliara T/T.Fluxurile banesti intre participanti se deruleaza prin intermediul unui cont deschis special la Banca Nationala a Romaniei.Zilnic,SNCDD compenseaza net toate debitele si creditele la conturile fiecarei participant.

3.Registrul Roman al Actionarilor(RRA) este primul registru independent din Romania,desemnat de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare(CNVM) sa pastreze in siguranta toate datele asupra actionarilor rezultati din Programul de Privatizare in Masa(PPM),permitand ca actiunile PPM sa fie tranzactionate pe RASDAQ,iar aceste tranzactii sa fie decontate la SNCDD.

RRA este o societate comerciala privata pe actiuni care are ca actionari opt societati bancare.Pe baza regulamentelor si instructiunilor CNVM,RRA primeste evidente asupra detinerii in proprietate a actiunilor celor aproximativ5.000 societati privatizate prin PPM.Prin intermediul programului sau(software),RRA primeste in sistem electronic instructiuni de transfer din partea membrilor Depozitarului.

In afara de Registrul Roman al Actionarilor sunt inregistrate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si alte registre independente,cu drept de functionare,printre care se numara; Miorita,Moldova Bacau,Moldova Iasi,Monitor,Regisco,Oltenia-Muntenia,Prahova,Registrul Independent National al Actionarilor Buzau,Transilvania.

Prin prisma activitatii desfasurate,cel mai important este Registrul Roman al Actionarilor,care si-a inceput activitatea o data cu celelalte institutii ale pietei extrabursiere in 1996,avand ca scop principal furnizarea de servicii de registru,asigurand confirmarea dreptului de proprietate si a altor drepturi reale asupra valorilor mobiliare.

Fiind gestionar al evidentei actiunilor societatii,Registrul asigura cunoasterea de catre societate,in orice moment,a actionarului si a situatiei actiunilor,ceea ce ii confera exactitate in consemnarea voturilor in probleme importante ale emitentului,ca si rigurozitate in distribuirea de dividende,eliminand problemele legate de pierderea din evidenta de actionari sau actiuni.Efectuarea cu promptitudine a modificarilor in evidenta actionariatului pe baza tranzactiilor private garanteaza faptul ca proprietarii de actiuni vor fi satisfacuti de serviciile de registru contractate de societatea emitenta.

Ca entitate profesionista care gestioneaza registrele societatii comerciale,RRA ofera servicii catre,pentru si in numele actionarilor.Activitatea sa este dedicate exclusive gestionarii registrelor societatilor comerciale,transferurilor de proprietate si activitatilor conexe.Regulamentele si procedurile sale au fost aprobate de CNVM.Pentru asigurarea conformitatii procedurilor interne ale Registrului cu reglementarile CNVM,RRA opereaza intr-un sistem automat,eficient,conectat la sistemele centrale ale pietei si Depozitarului,cu ajutorul unui personal calificat,pregatit sa rezolve nu numai transferurile legate de piata de actiuni dematerializate,dar,in anumite conditii,si de transferuri de valori mobiliare emise sub forma fizica reglementate de CNVM,folosind sisteme de proceduri identice pentru toate societatile.

RRA este privat si independent.RRA nu este proprietatea Guvernului,nici controlat de acesta si nici nu se afla sub controlul comunitatii societatilor de valori mobiliare sau depozitarului central.Este o entitate legala separata,care este detinuta de un consortiu de banci,avand consiliu de administratie care mentine un comitet consultativ pentru emitenti, pentru a receptiona opiniile emitentilor si a le include in proiectele sale de dezvoltare.

Independenta fata de depozitar si de inregistrarile societatilor de valori mobiliare si a custozilor asigura societarile emitente ca registrele acestora vor ramane neafectate de probleme aparute la Depozitar sau la o anumita socitate de valori mobiliare sa ca administrarea Registrului nu cade sub incidenta controlului Consiliului de Administratie al Depozitarului.Aceasta separare fata de registrele societatilor de valori mobiliare ofera posibilitatea Registrului si Depozitarului de a compara activitatea de transfer in mod eficient,zilnic,dand societatilor comerciale asigurarea ca periodic sunt efectuate verificari si comparatii.

In acelasi timp,capabilitatea registrului de a opera interactiv cu Depozitarul intr-un system automat ofera societatilor,actionarilor si investitorilor asigurarea ca transferurile de inregistrari in cadrul Registrului sunt efectuate cu promptitudine si eficienta,cu loialitate fata de emitent.In plus,aceasta orientare a Registrului asigura vanzatori si cumparatori ca actiunile lor sunt lichide si ca pot fi tinute direct in registrele emitentilor,fafa a fi dependente de societati de valori mobiliare sau custozi.

CONTRACTE  FUTURES PE INDICI BURSIERI

Un contract futures pe piata bursiera este un accord de vointa pentru a vinde sau cumpara o cantitate determinata dintr-un activ financiar,la un pret prestabilit din momentul incheierii contractului si cu lichidarea la o data viitoare.

Caracteristicile unui contract futures sunt:

a)conditiile contractului sunt standardizate,in ceea ce priveste natura activului suport si cantitatea contractata,numita si unitate de tranzactie.

Toate contractele futures pe acelasi active standardizat formeaza un gen de contracte futures;

b)fiecare contract futures are un anumit termen de executare,o luna,in care urmeaza sa aiba loc lichidarea.Contractele pe un anumit active cu aceeasi scadenta formeaza o specie a contractului pe acelasi activ

c)pretul contractului futures se stabileste in bursa,prin procedura specifica de negociere si contractare a acestei piete organizate,fiind expresia raportului dintre cererea si oferta pentru fiecare contract standardizat,deci,valoarea contractului este variabila

d)contractul futures este actualizat zilnic sau "marcat la piata",astfel incat pierderile uneia din partile contractante sunt transferate ca venituri celeilalte parti

e)lichidarea contractului se poate realize,prin incasarea/plata sumei in numerar reprezentand marja cumulata a contractului,fie prin lichidarea pozitie printr-o operatiune de sens contrar,respective o compensare.In cazul contractelor futures la care executarea nu se poate realize prin predarea unui active fizic sau a unui titlu financiar(contractele pe indici de bursa),livrarea se face totdeauna printr-o lichidare cash.

Asadar,intr-un contract futures,operatorul poate cumpara sau vinde indicele bursier la o scadenta viitoare. 

Scadentele se stabilesc astfel:

Prima zi de bursa din luna...

Scadenta pentru

Patru luni cotate

Orizont

Ianuarie

Iunie

Ian.,febr.,martie.,iunie

6 luni(max)

Februarie

Aprilie

Febr.,martie,apr.,iunie

5 luni

Martie

Mai

Martie,apr.,mai,iunie

4 luni

Aprilie

Septembrie

Apr.,mai,iunie,septem

6 luni(max)

Mai

Iulie

Mai,iunie,iulie,septem

5 luni

Iunie

August

Iunie,iulie,aug,septem

4 luni

Iulie

Decembrie

Iulie,aug.,septem.,dec

6 luni(max)

August

Octombrie

Aug.,septem,oct.,dec

5 luni

Septembrie

Noiembrie

Septem.,oct.,nov.,dec

4 luni

Octombrie

Martie

Oct.,nov.,dec.,martie

6 luni(max)

Noiembrie

Ianuarie

Nov.,dec.,ian.,martie

5 luni

Decembrie

Februarie

Dec.,ian.,febr.,martie

4 luni

Un contract este cotat trei luni consecutive la care se adauga o scadenta trimestriala.Negocierile asupra unei scadente pot avea loc pana in ultima zi de bursa din luna in care a fost precizata scadenta.Prima zi de bursa care urmeaza dupa inchidere reprezinta o noua scadenta deschisa.Ultima zi de negociere este ultime zi de bursa din luna in care a fost fixate scadenta.

Valoarea unui contract la termen se stabileste pe baza cursului la termen al indicelui si prin luarea in considerare a multiplicatorului pietei,care permite transformarea indicelui exprimat in numar de puncte in unitati monetare ale pietei de referinta.

Multiplicatorul utilizat pe diferite piete este:

Pentru piata americana:USD 500*indice(in numar de puncte)

Pentru piata Londrei:GBP 25*indice(in numar de puncte)

Pentru piata Japoniei:JPY 10.000*indice(in numar de puncte)

Pentru piata Frantei:FRF 200*indice(in numar de puncte)

Pentru piata Elvetiei:CHF 5*indice(in numar de puncte)

Cursul la termen al indicelui este un curs de piata determinat pe baza raportului dintre cerere si oferta si in functie de anticipatiile pietei la termen.

In afara acestui curs la termen se poate stabili o valoare teoretica a contractului pe indice bursier,pe baza urmatorelor elemente:cursul indicelui la vedere(Ic),rata dobanzii(i),rata dividentului(d)varsat,eventual,pentru actiunile ce compun indicele pe perioada de pastrare a acestor titluri in portofoliu.

Operatiile futures pe indici de bursa reprezinta vanzarea sau cumpararea indicelui la cursul futures al bursei si cedarea/primirea la scadenta a unei sume cash in valoare egala cu produsul dintre multiplicatorul pietei si diferenta dintre:valoarea indicelui din ultima zi de tranzactie a contractului si pretul contractului futures.Daca indicele este superior pretului futures,cei cu pozitii short vor plati pe cei cu pozitii long.Invers,daca indicele este sub pretul futures,cei cu pozitii long vor plati pe cei cu pozitii short.Toate contractile futures sunt marcate pe piata in fiecare zi prin intermediul casei de compensatie,iar reglementarea cash da rezultate similare celor care s-ar obtine prin livrarea efectiva a tuturor actiunilor cuprinse in indice.Operatiunea futures evita insa operatiunile si costurile pe care le presupune executarea in natura.Contractul futures pe indici de bursa este de fapt un titlu,construit artificial,care nu se bazeaza pe un flux viitor de venituri(ca in cazul titlurilor primare),ori pe o marfa sau un activ financiar(ca in cazul titlurilor derivate).Acest contract nu poate fi lichidat la scadenta decat prin plata unei sume de bani spre deosebire de futures pe marfuri,valute si titluri de datorie,care pot fi lichidate si prin livrarea efectiva a activelor pe care este construit contractul.

Considerand,de exemplu,un contract futures pe indicele TOPIX,mecanismul tranzactiilor presupune parcurgerea urmatoarelor faze:

a)clientii dau ordine membrilor bursei,iar acestia transmit ordinele in bursa si,prin intermediul firmelor,se incheie contractile

b)tranzactiile se realizeaza in marja,adica atat clientii,cat si membrii bursei sunt obligati sa depuna cash,sau in titluri,o anumita garantie(din care,in general,minimum 50% trebuie sa se depuna in numerar)

c)lichidarea contractelor se face prin plata cash a diferentelor de pret determinate de casa de compensatie in ziua regularizarii.

Contractele futures pe indici se folosesc,in principal,in doua scopuri:

 • ca mijloc de acoperire a riscului(un investitor care are plasament format dintr-o

selectie de titluri se poate acoperi impotriva riscului de scadere a cursului prin vanzare de contracte futures)

 • in vederea obtinerii unui castig speculativ aparut din diferenta de curs a indicelui

Lichidarea contractului FUTURES se poate realiza,fie prin predarea/primirea activului ce constituie obiectul contractului,fie printr-o operatiune de sens contrar,respectiv printr-o compensare pe pietele futures.

Cumpararea,respectiv vanzarea unui contract futures,presupune deschiderea de catre broker a unui cont de siguranta in care investitorul(cumparatorul/vanzatorul)trebuie sa depuna o marja initiala(de regula 20% din valoarea contractului)Brokerul fixeaza o marja de retinere si ori de cate ori soldul contului de siguranta scade sub aceasta marja de retinere,brokerul va face un apel in marja prin care va cere investitorului sa refaca marja initiala.Daca investitorul nu are banii necesari,brokerul inchide pozitia acestuia si vinde contractul.Ori de cate ori soldul contului de siguranta depaseste marja initiala,diferenta pozitiva va fi incasata de detinatorul contractului futures.In concluzie,un contract futures este un titlu financiar derivat,el cotand la bursa,iar pretul sau curent reflectand pretul activului de baza.Se observa ca preturile futures si cele cash pentru o marfa sau un activ financiar evolueaza in acelasi sens si tind sa se egalizeze spre scadenta contractului futures.

CONTRACTELE OPTIONS 

Contractele options(contractele de optiuni) permit operatorului sa-si asume riscul potential aferent unei tranzactii cu titluri suport in schimbul platii unei prime.Acesta da cumparatorului dreptul(fara a-i crea obligatia)de a cumpara(pentru optiunea CALL)sau de a vinde(pentru optinea PUT)anumite active la un pret si la o scadenta convenite initial.Valoarea optiunilor se defineste in functie de un foarte mare numar de factori importanti,cum ar fi:pretul de exercitare,rata dobanzii,volatilitatea operatiunii,durata de viata si altii.

Produsele derivate sunt tranzactionate pe doua tipuri de piete:

a)piete organizate,care au o structura ce include si case de compensatii,ce asigura contrapartida in tranzactii.Securitatea operatiunilor este,in plus,sporita prin sistemul depozitelor de garantie al caror nivel se ajusteaza in functie de noile informatii privind volatilitatea diferitelor operatiuni.Cele mai puternice astfel de piete sunt:CBOT-Chicago Board of Trade;LIFE-London International Financiar Futures Exchange;MATIF-Marche a terme International de France;EOE-European Options Exchange-prima piata europeana a optiunilor(Amsterdam,1978)

b)pietele OTC(Over the Counter) care sunt structuri mult mai simple,in cadrul carora se realizeaza negocieri directe intre operatori.Pentru ca nu exista organisme de contrapartida,riscurile sunt mai mari.Contractele nu sunt standardizate,putand fi adaptate la nevoile operatorilor.Cea mai puternica piata de acest gen este NASDAQ,care functioneza ca un sistem automatizat de cotare ce foloseste peste 500 de market makers,pentru a efectua tranzactii pentru aproape 6000 de societati cotate(din care peste 300 straine)

Pietele derivate,organizatoare ale tranzactiilor la termen,au o pozitie speciala in lumea bursiera contemporana.Variatiile foarte mari,de multe ori neanticipate,ale preturilor,cursurilor si dobanzilor au fost cauzele intensificarii preocuparilor operatorilor in angajarea-pe piete derivate,de contracte cu produse derivate ce urmaresc acoperirea riscului sau fructificarea unei pozitii deja asumate.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.