Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Proiectarea si derularea afacerilor economice

Proiectarea si derularea afacerilor economice


Proiectarea si derularea afacerilor economice

Planul de afaceri

1.Fezabilitatea afacerii economice

Este un mijloc de a ajunge la decizia de a investi.Necesitatea unui studiu de fezabilitate apare in cazul infiintarii unei noi firme ,extinderii sau privatizarii acesteia.Acestea sunt initiate de banci de dezvoltare ,de guverne ,de institutii guvernamentale si de firme particulare si sunt realizate de firme specializate si de banci.

Studiul de fezabilitate este un complex de 6 teste si anume :

Testul de fezabilitate generalaTestul de fezabilitate financiara

Testul de fezabilitate a vanzarii cantitatii de produse si servicii previzionate

Testul de fezabilitate de marketing

Testul de fezabilitate umana a personalului

Teste specifice fiecarei oportunitati de afaceri

Structura studiului de fezabilitate cuprinde:

O introducere in care sunt prezentate datele de identificare a intreprinderii

Analiza si stabilirea capacitatii pietei si a producatorului

Valoarea resurselor materiale

Prezentarea procedeelor tehnologice

Organizarea intreprinderii

Costurile directe si indirecte

Forta de munca

Graficul de realizare a proiectului

Analiza economico-financiara a proiectului

Forme ale planului de afaceri :

initierea unei afaceri noi

obtinerea unui credit

restructurarea sau asocierea cu alte firme

privatizarea

cotarea la bursa

Planul de afaceri este un mod sistematic de abordarea problemelor viitoare cu care este posibil sa se confrunte firma si de depasire a acesteia.

Planul de afaceri este un instrument decizional dinamic destinat cresterii afacerii intreprinderii ca si prezentarii celor interesati a perspectivei de dezvoltare a acesteia.

Planul de afaceri poate fi considerat un instrument de management deoarece faciliteaza conducerii intreprinderii identificarea ,culegerea ,analiza si interpretarea informatiilor legate de activitatea firmei in scopul definirii misiunii obiectivelor si strategiilor planului de actiune ale acesteia pe o anumita perioada de timp

Destinatia planului de afaceri

Planul de afaceri este un document intern ,ulterior putand sa devina prin dezvoltare si actualizare un document extern de prezentare destinat potentialilor parteneri.planul de afaceri se poate adresa :

o       conducatorilor intreprinderii

o       actionarilor

o       bancilor de la care firma solicita credite

o       investitorilor dispusi sa cumpere firme

o       partenerilor de afaceri


o       clientilor , furnizorilor , mass media

In functie de destinatie planul poate avea mai multe versiuni :

o       o versiune confidentiala - pentru conducerea intreprinderii,pentru actionari sau pentru potentialii cumparatori

o       o versiune partiala , cu accentul pe indicatorii economico-financiari

o       o versiune de uz public , fara date confidentiale

Obiectivele planului de afaceri sunt tinte care trebuie atinse de firme intr-un anumit orizont de timp.Obiectivele planului de afaceri sunt :

determinarea profitabilitatii afacerii

stabilirea principalelor elemente prin care se constituie afacerea in sine

obtinerea finantarii

Pentru a fi utile obiectivele planului de afaceri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : sa fie cuntificabile , realiste , fundamentate ,compatibile si consecvente.

Caracteristicile planului de afaceri.

Planul de afaceri este un document sintetic dar complet.Poate fi redactat de persoane din interiorul firmei ( cu viziune subiectiva ) sau de consultanti externi ( cu viziune obiectiva ).Caracteristicile sunt :

 • Clar si concis.Conciziunea - presupune sistemetizarea informatiei in maxim 30-40 pagini ; Claritatea - un stil de redactare simplu , direct.
 • Credibil si convingator , sa nu prezinte exagerari
 • Planul sa fie coerent , atragator , scris in mod profesionist

2Structura planului de afaceri

Dupa sursa de obtinere ,informatiile necesare completarii unui plan de afaceri se grupeaza in interne si externe intreprinderii , care la randul lor pot fi tipice si atipice.

Informatiile interne tipice - situatiile financiare , situatiile privind consumurile , aprovizionarea , resursele umane , vanzarile

Informatiile interne atipice - noutati tehnologice , riscuri sau oportunitati

Informatiile externe tipice - se refera la nivelul preturilor , ratele dobanzilor , impozite , taxe

Informatiile externe atipice - tehnologiile concurente , riscuri economico-sociale , modificari legislative neasteptate.

Forma si structura planului de afaceri sunt influentate de criterii precum :

o       Adresabilitate - adresat conducerii intreprinderii sau mediului extern

o       Tipul afacerii - infiintarea unei noi intreprinderi sau dezvoltarea uneia deja existente

o       Cerintele specifice - ale finantatorului , ale clientilor

Restrans un plan de afaceri cuprinde :

prezentarea afacerii/produsului

planul de marketing

datele financiare

Complet , insa , acesta are urmatoarele componente :

a)      Scrisoarea explicativa ,in care se arata scopul pentru care s-a intocmit acest document

b)      Rezumatul planului de afaceri

c)      Planul de afacere propriu -zis

d)     Anexe

Continutul cadru al unui plan de afaceri propriu-zis poate fi urmatorul :

Cap.I.Sinteza planului de afaceri - prezentarea obiectivelor afacerii ,a scopului pentru care a fost intocmit planul si serveste la evaluarea planului de catre partenerii de afaceri sau institutiile financiare si consta in informari succinte asupra intreprinderii ,produsului oferit ,pietei acestui produs ,modalitatilor de realizare a produsului ,felului in care produsul va ajunge la utilizator ,echipa manageriala ,necesarul de fonduri ,sursele de finantare si indicatorii economico-financiari

Cap.II.Identificarea agentului economic - denumirea firmei si forma juridica de constituire ,adresa ,obiectul de activitate ,structura actionariatului.

Cap.III.Descrierea afacerii prin produsele/serviciile ce urmeaza a fi dezvoltate , implementate ,misiunea intreprinderii ,obiectivele strategice ale acesteia.

Cap.IV.Definirea pietei - se analizeaza dimensiunile si structura cererii cu detalierea metodelor pentru evaluarea datelor ; descrierea clientilor potentiali si a ponderii lor in totalul cererii ,evolutia cererii ,prezentarea concurentei ,estimarea segmentului de piata pe care intreprinderea vrea sa-l ocupe si evolutia acestui segment in perioada urmatoare.

Cap.V.Prezentarea produselor/serviciilor - caracteristicile tehnice ,tehnologice , avantajul comparativ fata de produsele concurente similare ,aspecte legale privind dreptul de folosire a brevetelor si marcilor.Se anexeaza fotografii , cataloage sau alte materiale de prezentare care sa sustina gradul de noutate al produsului.

Cap.VI.Furnizorii de materii prime ,materiale ,utilitati ,caracteristicile tehnice ale acestora specificand sursele de aprovizionare si sursele alternative , cantitatile anuale necesare si costurile de materii prime si utilitati.

Cap.VII.Managementul resurselor umane - cu prezentarea managementului general ,a obiectivelor si strategiilor de atingere a lor ,structura organizatorica , necesarul de forta de munca ,cerintele de calificare ale personalului ,modalitati de selectie a personalului si costurile estimative anuale cu forta de munca.

Cap.VIII.Distributia produselor/serviciilor - strategia ,pretul ,structura , facilitatile si costurile ce privesc aceasta activitate.

Cap.IX.Costul investitiei si planul de finantare - necesarul de capital ,modalitati de finantare ,planul de rambursare a creditului primit.

Cap.X.Analiza economico-financiara - identificarea variantei optime privind configuratia proiectului,realizarea unui plan de finantare realist ,prezentarea resurselor financiare disponibile si verificarea nivelului de profit ce va rezulta.

Pe baza datelor financiare se calculeaza o serie de indicatori financiari cum sunt :

Indicatori de solvabilitate

Indicatori de gestiune

Indicatori de rentabilitate

Indicatori de viabilitate

3.Monitorizarea derularii planului de afaceri.

Monitorizarea derularii planului de afaceri este procesul de comparare a obiectivelor propuse cu realitatea.

In functie de orizontul de timp avut in vedere , monitorizarea poate fi :

 1. Monitorizare prospectiva :
  • Strategica - cand se asigura concordanta dintre obiectivele strategice ale firmei si resursele potentiale
  • Preventiva - are ca scop prevenirea abaterilor finaciar-contabile
 2. Monitorizare concomitenta - care se exercita odata cu derularea actiunilor supuse controlului
 3. Monitorizare post faptica - are ca scop constatarea abaterilor de la program si gasirea solutiilor pentru reglarea si perfectionarea activitatii

Dupa modul de realizare monitorizarea poate fi :

Monitorizare directa - intalniri fata in fata ,intre conducerea firmei si conducerile filialelor

Monitorizare indirecta - se realizeaza prin intermediul rapoartelor scrise ale filialelor catre societatea mama

Functiile monitorizarii :

 • Functia de constatare
 • Functia de prevedere
 • Functia de evaluare si diagnosticare
 • Functia de reglare
 • Functia educativa

4.Revizuirea planului de afaceri

Pe parcursul derularii unei afaceri pot aparea situatii neprevazute care pot afecta pozitiv sau negativ derularea acesteia.Situatiile neprevazute pot fi :

 • modificarea taxelor si impozitelor
 • modificarea in acordarea de facilitati
 • modificarea in domeniul tarifelor vamale
 • schimbarea sistemului de salarizare
 • cauze de forta majora

La aparitia acestor situatii este necesar luarea de precautii cum ar fi :

efectuarea calculelor intr-o valuta conventionala

alegerea unei rate de actualizare care sa acopere riscurile

elaborarea mai multor variante ale planului de afaceri

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.