Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Organizarea transportului feroviar

Organizarea transportului feroviar


Organizarea transportului feroviar

Prin transportul pe caile ferate romane se intelege orice deplasare de bunuri sau persoane cu vehicule feroviare de catre operatori de transport pe infrastructura feroviara.

Transportul feroviar precum si serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operatiuni de transport feroviar. Transportul feroviar poate fi public sau de interes propriu. Transportul feroviar public constituie prin natura sa un sector strategic de interes national, reprezinta un serviciu pentru societate, contribuie la libera circulatie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea calatorilor, marfurilor si a altor bunuri in interiorul tarii si in trafic international, cu grad inalt de siguranta in conditii ecologice, eficiente si indeplineste sarcini specifice pentru nevoile de aparare a tarii potrivit legii.

Transporturile feroviare publice se efectueaza pe baza de contract de transport.Contractul de transport se incheie si se executa in conformitate cu prevederile Codului comercial, al Regulamentului de transport pe calea ferata din Romania si ale acordurilor si conventiilor internationale la care la care Romania face este parte.

Transportul feroviar in interes propriu este transportul efectuat in interesul activitatii proprii cu mijloace de transport proprii detinute in proprietate sau inchiriate. Activitatile de transport feroviar public sau in interes propriu sunt realizate de catre operatorii de transport feroviar, persoane juridice romane, licentiati.

Pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pot obtine licenta operatorii de transport cu capital de stat si/sau privat care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:au in principal ca obiect de activitate transpporturile de calatori si marfuri pe calea ferata

detin in proprietate sau cu cahirie material rulant de tractiune necesar pentru remorcarea trenurilor automotoarelor cu caracteristici tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de siguranta a circulatiei feroviare si de calitatea serviciului de transport

respecta intocmai  prescriptiile tehnice tehnologice de organizare si de desfasurare a circulatiei si manevrei trenurilor stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura feroviara publica in conditii de siguranta a circulatiei si de securitate a transporturilor

dispun de personal atestat pentru conducerea trenurilor si a materialului rulant motor pentru efectuarea operatiunilor de manevra, pregatire, reparare si verificare a trenurilor in conformitate cu prescriptiile specifice in vigoare

fac dovada onorabilitatii capacitatii tehnice, capacitatii profesionale si capacitatii financiare stabilite de Ministerul Transporturilor

alte conditii stabilite de Ministerul Transporturilor

Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pe cale ferata se acorda de Ministerul Transporturilor (F.Of.1999). Pe parcursul desfasurarii activitatii operatorii de transport feroviar sunt obligati sa realizeze la termenele si la parametric tehnici prevazuti in prescriptiile pentru siguranta circulatiei feroviare, toate operatiunile de verificare, intretinere si repartii pentru materialul rulant aflat sau introdus in circulatie, sub sanctiunea suspendarii sau retragerii licentei.

Transportul feroviar public va fi organizat sa se asigure un system unitary echilibrat si functional in conformitate cu cerintele sigurantei circulatiei confortului si tehnologiilor specificede transport pe calea ferata in conditii de compatibilitate si interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar European

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.