Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » turism
IMPORTANTA SERVICIILOR TURISTICE IN DEZVOLTAREA ECONOMICA

IMPORTANTA SERVICIILOR TURISTICE IN DEZVOLTAREA ECONOMICA
IMPORTANTA SERVICIILOR TURISTICE IN DEZVOLTAREA ECONOMICA

Turismul are evident un impact pozitiv si contibuie direct sau indirect, la dezvoltarea economica a zonelor de atractivitate turistica.Efectele pozitive se refera la aportul in valuta, la contributiile la veniturile statului, la generarea de oportunitati pentru afaceri si pentru ocuparea fortei de munca.Rolul turismului in dezvoltarea economica de ansamblu este incontestabil.Dezvoltarea si expansiunea turismului genereaza crearea de noi locuri de munca (direct in hoteluri, in restaurante, cluburi, servicii de transport, si indirect, in firme cu activitati complementare).Daca, pe plan mondial, conform informatiilor Organizatiei Mondiale a Turismului ponderea populatiei ocupate in turism este de aproximativ 7 % din total, este de remarcat faptul ca, in Romania la nivelul anului 1999, populatia ocupata in turism a avut o pondere de 1,11 % din total si a generat 2,54 % din PIB ceea ce demonstreaza o productivitate a muncii relativ crescuta in aceasta ramura a economiei nationale.

Dupa cum este bine cunoscut turismul reprezinta un fenomen economico-social, specific civilizatiei moderne, puternic ancorat in viata societatii si influentat de evolutia ei. Turismul include un ansamblu de activitati puse in aplicare pentru organizarea si desfasurarea unor calatorii de agrement sau in alte scopuri, realizate fie prin intermediul unor organizatii, societati sau agentii specializate, fie pe cont propriu, pe o durata limitata de timp, precum si industriile adiacente care concura la satisfacerea nevoilor de consum turistic.Cu alte cuvinte, in conceptia noastra, prin turism se intelege, in primul rand, ansamblul de activitati prin care omul isi petrece timpul, calatorind in alta localitate sau tara pentru a vizita oameni sau locuri, monumente si muzee, pentru a-si imbunatati cunostintele generale, pentru a se distra si pentru a face sport, pentru odihna sau tratament, iar in al doilea rand, industria creata pentru satisfacerea tuturor bunurilor si serviciilor solicitate la locul de destinatie, la un inalt nivel calitativ, si in conditiile protectiei si conservarii resurselor turistice, in special, si a mediului inconjurator in general.

DEFINITII SI CARACTERISTICI ALE SERVICIILOR TURISTICE

Prin natura lor, serviciile turistice trebuie sa creeze conditii pentru refacerea capacitatii fizice a organismului simultan cu petrecerea placuta si instructiva a timpului liber ; de asemenea, ele trebuie concepute astfel incat, in urma consumarii lor turistul sa dobandeasca un plus de informatii, cunostinte, chiar deprinderi noi.

O alta cerinta a consumului turistic la care serviciile sunt chemate sa contribuie efectiv, o constituie asigurarea unei odihne active a turistului.Odihna activa reprezinta un procedeu modern, eficient de deconectare, de tratament pentru ameliorarea consecintelor nefavorabile ale poluarii si stresului astfel organizatorilor de turism le revine sarcina conceperii unor vacante cu multiple posibilitati de desfasurare a unor activitati recreative : culturale, artistice, sportive, stimularea unor hobby-uri ale turistilor.

Efectul acestor preocupari este ca in perioada actuala se manifesta un proces continuu de imbogatire a turismului cu noi tipuri de servicii.

Un alt element ce argumenteaza caracterul turismului de activitate prestatoare de servicii il constituie modul insusi de definire al produsului turistic si implicit al ofertei.

Produsul turistic este considerat a fi rezultatul asocierilor dintre activitatea unei zone (resurse) si facilitatile (serviciile) oferite cumparatorului.

Servciile reprezinta componenta dominanta si determinanta a ofertei turistice, partea flexibila a complexului de activitati, elementul cel mai dinamic.

Serviciile prezinta o suita de trasaturi distinctive ce decurg din modul particular de desfasurare a activitatii.Unele sunt comune cu cele ale tuturor componentelor tertiarului, altele sunt specifice numai serviciilor turistice .Acestea din urma sunt determinate de caracteristicile ofertei si cererii turistice.

Din grupa trasaturilor de ordin general se remarca, in primul rand caracterul imaterial al prestatiei, serviciul turistic existand in forma potentiala si se materializeaza numai in contact cu cererea.

O alta trasatura este nestocabilitatea adica serviciile turistice nu pot fi pastrate in vederea unui consum ulterior.Aceasta particularitate determina neajunsuri asupra echilibrului oferta - cerere si realizarea efectiva a serviciilor.

Rezulta de aici consecinte negative asupra gradului de utilizare a bazei materiale si a resurselor umane.

Simultaneitatea productiei si consumului lor reprezinta o alta caracteristica a serviciilor turistice.Aceasta inseamna ca realizarea lor efectiva impune prezenta in acelasi loc a prestatorului si a benificiarului, concomitenta executiei si consumarii lor.

Prin modul de desfasurare serviciile turistice sunt inseparabile de persoana prestatorului.Astfel comercializarea serviciilor presupune contactul nemijlocit intre producatorul - prestator si consumatorul - turist.

Serviciile turistice sunt de asemenea intangibile, ele nu pot fi percepute cu ajutorul simturilor.Astfel neavand posibilitatea sa le cunoasca sau sa le evalueze inainte de cumparare turistul manifesta neincredere, retineri in formularea deciziei de achizitionare.

Trasaturile specifice serviciilor turistice sunt :

Personalizarea serviciilor inseamna particularizarea serviciilor turistice la nivelul grupului sau individului.

Dinamica inalta inseamna caracter dinamic, flexibil in raport cu celelalte componente ale ofertei.

Fluctuatie (variatie ) sezoniera este rezultatul oscilatiilor cererii turisice, al concentraii acesteia in anumite momente ale anului calendaristic.

Complexitate este rezultatul diferitelor combinatii intre elemetele naturale si antropice specifice fiecarei destinatii si serviciile furnizate de organizatori (de transport, cazare, mas, agrement)

Eterogenitate ea apare ca rezultat al dependentei servciilor de dotarile materiale.

Dupa unii autori 1 in structura prestatiei turistice sunt cuprinse urmatoarele activitati economice :

servicii de cazare - masa

transport

productia si vanzarea de bunuri proprii turismului

servicii de divertisment

servicii legate de organizarea turismului

Analizate in globalitatea lor serviciile turistice se mai caracterizeaza si prin solicitarea si consumarea intre-o ordine riguroasa determinata de specificul prestatiei lor.

Principalele prestatii si succesiunea lor pot fi derulate dupa schema de la schema prezentata in fig.1.

I. Berbecaru, Strategia Promotionala in turism,p11
Alimentatie

 

Cazare

 

Fig.1 Principalele categorii de servicii turistice siordinea desfasurarii lor.

Toate aceste componente sunt specific doar formelor organizate ale turismului si numai atunci cand deplasarea se face cu mijloace de transport specifice.Pentru celelalte situatii serviciile sunt solicitate partial de la organizatori (in cazul turismului semiorganizat) si/sau direct de la unitatile prestatoare.

TIPOLOGIA SERVICILOR TURISTICE

Eterogenitatea serviciilor ce dau continut produsului turistic, complexitatea si diversitatea acestora genereaza numeroase probleme in abordarea unitara a ofertei, in evaluarea importantei fiecarei componente, in elaborarea unor standarde de structura si calitate.Apare astfel necesitatea unor grupari ale serviciilor in categorii omogene, usor de identificat, localizat si comparat.

Modalitati de clasificare a serviciilor turistice

Caracteristicile serviciilor si rolul deosebit in oferta turistica se regasesc in nenumaratele preocupari de structurare a acestora, in varietatea unghiurilor de abordare.Ele reflecta interesul deosebit de care s-a bucurat aceasta problema si, totodata, cerintele practice carora au fost chemate sa le raspunda.

Astfel, serviciile inglobate in continutul produsului turistic (pachetul de vacanta) pot fi grupate, in functie de etapele principale din desfasurarea unei calatorii in :

servicii legate de organizarea voiajului

servicii determinate de sejur

Serviciile care asigura calatoria sunt constituite, in cea mai mare parte, din prestatiile oferite de agentiile de voiaj si touroperatori (publicitate - informare, conceperea de produse la cererea expresa a turistilor, comercializarea vacantelor, facilitati de plata) si de companiile de transport (avantaje si comoditati in desfasurarea propriu-zisa a deplasarii: transferuri, fluiditatea calatoriei, transportul bagajelor).Serviciile de sejur sunt mai complexe si au ca obiectiv satisfacerea necesitatilor de odihna, alimentatie si agrement ale turistului.Tot aici sunt incluse si cele avand un caracter special, determinate de forme particulare ale turismului (tratament, congrese, vanatoare)

In raport cu importanta in cosum si motivatia cererii, serviciile turistice pot fi:

de baza (transport, cazare, alimentatie,tratament sau orice alta activitate ce reprezinta chiar scopul final al vacantei ca : schi, vanatoare, iahting)

suplimentare (informatii, activitati cultural - sportive, inchirieri de obiecte).

Potrivit acestui mod de grupare, dealtfel unul dintre cele mai utilizate, serviciile de cazare si masa detin ponderile cele mai mari, urmate de cele de transport si agrement si apoi de cele suplimentare.De asemenea, raportul general dintre serviciile de baza si celelalte, ca si in interiorul grupelor, intre diferite prestatii, variaza in functie de continutul formelor de turism practicate; astfel, pentru turistii automobilisti, ce folosesc mijloacele proprii, serviciul de transport nu are semnificatie; la fel, cel de cazare, pentru posesorii de corturi sau rulote.

O alta posibilitate de clasificare a serviciilor foloseste drept criteriu forma de manifestare a cererii si, corespunzator, modul de formulare a deciziei de cumparare.Din acest punct de vedere, se poate vorbi despre :

servici ferme (transport,cazare) angajate anterior desfasurarii consumului turistic prin intermediul agentiilor de specialitate si pentru care decizia de cumparare este formulata in localitatea de resedinta a turistului

servicii spontane, solicitate in momentul in care turistul intra in contact direct cu oferta (de regula, in locul de petrecere a vacantei).Caracterul spontan este specific prestatiilor suplimentare, dar se poate manifesta si pentru cele de baza, in situatia vacantelor pe cont propriu.

Cunoasterea continutului acestor categorii de servicii furnizeaza informatii privind distribuirea cererii si preferintelor turistilor, mecanismele de formare a acestora, facilitand organizarea activitatii si conceperea unor programe de stimulare a consumului.

In functie de natura relatiilor financiare angajate intre prestatori si clienti, serviciile turistice pot fi :

cu plata (este cazul majoritatii prestatiilor )

gratuite (efectiv sau aparent, dupa cum costul lor este cuprins in pretul prestatiilor de baza sau suportat din cheltuielile generale ale organizatorilor).
Prestatiile gratuite, de o factura foarte diversa - gratuitati si scutiri de taxe pentru copii, cursuri pentru invatarea unor sporturi, discount-uri la cumpararea de produse, abonamente pentru serviciile de agrement etc. - au drept scop stimularea circulatiei turistice (in anumite perioade ale anului sau in general) si asigurarea accesului la vacante pentru unele categorii ale populatiei.

La randul lor, serviciile platite se subdivid in functie de momentul efectuarii platii, care poate fi anterior, simultan sau ulterior consumului si dupa mijlocul de plata folosit :cu banii gheata (cash), cu cecuri turistice, carti de credit etc.In cazul turismului organizat, in majoritatea situatiilor, vacantele sunt platite anticipat in una sau mai multe rate.

Serviciile turistice se mai diferentiaza si dupa categoria de turisti carora se adreseaza; astfel, se poate vorbi de :

servicii pentru turisti interni

servicii pentru turisti internationali (schimb valutar, ghid interpret, comercializarea unor produse specifice).De asemenea, turistii pot fi abordati prin prisma motivatiei calatoriei (vacantieri, oameni de afaceri, vanatori etc.) si, corespunzator, identificate grupe de servicii specifice.

Dupa natura lor, se poate face delimitare intre serviciile specifice (cazare, alimentatie, transport, agrement, ghid etc.), determinate de desfasurarea propriu-zisa a activitatii turistice si servicii nespecifice (transport in comun, telecomunicatii, reparatii, prestatii cultural-artistice), rezultat al existentei unei infrastructuri generale, care se adreseaza in egala masura turistilor si rezidentilor.

Serviciile turistice mai pot fi structurate dupa aria de localizare a prestatiei, gradul de urgenta al manifestarii solicitarilor, comportamentul clientelei turistice1, caracteristicile prestatorilor etc.Toate acestea completeaza imaginea bogatiei si varietatii structurale a prestatiilor turistice (fig. 2) si sugereaza totodata directii si posibilitati de dezvoltare2.

- transport

- cazare

de baza - agrement

- informare

Specifice - organizare si comercializare a voiajelor

- intermediere

Suplimentare - sportive - recreative

- cultural - artistice

- financiare

Servicii turistice  - cu caracter special

- diverse

nespecifice - transportul in comun - telecomunicatii - asistenta medicala - igiena si intretinere fizica - cultural - artistice - distribuirea apei, gazelor, energiei electrice si termice etc.

Fig.2. Tablou sinoptic al serviciilor turistice

(adaptare dupa R. Minciu,P. Baron, N. Neacsu, op. cit., p.89)

O.Snak op. cit. p.227

Minciu Rodica - Economia Turismului,Editura Uranus Bucuresti 2004,p.224-227

In functie de importanta pentru turist se identiica doua mari categorii de servicii turistice :

Servicii de baza

Servicii suplimentare (complementare)

In categoria serviciilor de baza sunt incluse acele servicii la care turistul nu poate renunta (transport, cazare, masa, agrement).

Structura consumului turistic pe principalele grupe de servicii

In procente

Grupa de serviciiPonderea in structura consumului

Transport

Cazare (gazduire)

Alimentatie

Agrement

Alte servicii(cumparaturi,vizite,distractie)

Fig.3 Sursa : prelucrare dupa R.Lanquar, op. Cit., p.33 si statistici ale Bancii Mondiale 2001.

In ordinea derularii lo serviciile de baza incep cu organizarea si realizarea transporturilor.Acestea cuprind serviciul de transport propriu-zis, prestatiile oferite pe timpul calatoriei (transportul bagajelor, servirea mesei, rezervari), iar in cazul deplasarii cu mijloace proprii - servicii de intretinerea si repararea acestora.

Serviciile de cazare (gazduire) se refera in principal la crearea conditiilor pentru odihna turistilor, pentru ramanerea lor un timp mai indelungat la locul de destinatie.Tot in categoria serviciilor de cazare se includ si prestatiile suplimentare oferite de unitatile hoteliere.Preocuparea permanenta a prestatorilor este perfectionarea si diversificarea serviciilor de cazare si adaptare a activitatii la cerintele tot mai variate ca pret si grad de confort.

Serviciile de alimentatie au ca destinatie saisfacerea trebuintelor de hrana ale turistilor dar si a unor nevoi de recreere si distractie.

Serviciile de agrement acceptate ca prstatii de baza numai de catre o parte a specialistilor - sunt concepute sa asigure petrecera agreabila a timpului de vacanta.Aceste servicii reprezinta elementul fundamental in satisfacerea nevoilor turistilor si a moivatiei deplasarii.

* In literatura de specialitate se folosesc ambii termeni ca acoperind acelasi continut.Totusi s-ar putea considera servicii complementare cele care se asociaza unor servicii de baza, neputand exista in afara acestora (inchiieri de obiecte, rezervari, intermedieri, etc.) si servicii suplimentare cele care contribuie la largirea prestatiei propriu-zise (excursii, activitati cultural - artistice si sportive).Neputand fi separate aceste doua categorii se consdera corecta utilizarea oricaruia dintre cei doi termeni.

Serviciile suplimentare se caracterizeaza prin varietate si reprezinta o sursa deloc neglijat in cresterea incasarilor.Cele mai importante grupe de servicii suplimentare sunt :1

De informare a clientelei turistice - intervin in perioada de pregatire si angajare a prstatiei turistice si intra in atributiunile organizatorilor de turism (agentii de voiaj si touroperatori)

De intermediere (inchirieri, rezervari) - sunt constituite din cele de rezevare de locuri (in unitati hotelire, mijloace de transport, etc.) si de inchiriere a unor obiecte de inventar pentru cresterea confortului calatoriei sau pentru distractie.

Cu caracter special ( determinate de forme particulare ale turismului - congrese, targusri si expozitii, fstivaluri, vanatoare, etc.)

Cultural - artistice sunt gandite din perspectiva rolului recreativ - distractiv si educativ al turismului

Sportive

Financiare

Diverse

Largirea gamei serviciilor de baza si suplimentare, ofeite turistilor se reflecta pozitiv asupra circulatiei turistice conducand la sporirea eficientei intregii activitati.Totodata se impune sublinierea ca serviciile suplimentare au o contributie deosebita prin prelungirea sejurului si a sezonului turistic.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

FACTORII CARE STIMULEAZA DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI IN SPATIUL RURAL
SUCCCINTA DESCRIERE A SITUATIEI ACTUALE A AGROTURISMULUI ROMANESC
Turismul si protectia mediului inconjurator
Consideratii generale ale ecoturismului
Baza tehnico - materiala a turismului rural
Cantonul Graubünden
AGROTURISMUL-UN MOD DE OBTINERE A VENITURILOR SUPLIMENTARE
Analiza infrastructurii turistice a Republicii AzerbaidjanTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu