Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » comunicare si relatii publice
Retele comunitare - pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie

Retele comunitare - pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie


 

ASOCIATIA FILANTROPIA SEVERIN

Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, C. P. 220103, Dr.Tr. Severin, jud. MehedintiTel/fax: 0252/333048; 333049;

Propunere de proiect

(pagina de titlu)

Retele comunitare - pentru prevenirea si reducerea consecintelor

infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie

DEPUS CATRE:

IOCC "Consolidarea initiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA si a Violentei in familie in Romania"

Sumarul proiectului

Numele proiectului

Retele comunitare - pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie

Locul de desfasurare a proiectului

Judetul Mehedinti

Durata proiectului

12 luni

Scopul proiectului (max. 3 fraze)

Imbunatatirea capacitatii comunitatii locale de a preveni infectarea cu HIV/SIDA si violenta in familie si de a dezvolta servicii pentru cele doua categorii de persoane afectate la nivel local.

Beneficiari

(numar & tipul)

6 comunitati rurale din judetul Mehedinti si membrii acestor comunitati

24 institutii locale din cele 6 comunitati (Biserica, Scoala, Primaria, Dispensarul)

18 actori cheie din cele 6 comunitati rurale (preoteasa, asistent medical, cadre didactice, lucratori sociali din Primarie)

Informatii bugetare:

Bugetul total (USD)

Suma solicitata de la IOCC (USD)

Totalul contributiei locale (USD)

Total contributie locala (% din bugetul total)

Descrierea proiectului

Partea narativa a proiectului trebuie sa fie de maxim 9 pagini si sa contina cel putin urmatoarele componente:

I.           Rezumat

Proiectul "Retele comunitare - pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie" va raspunde slabei capacitati a comunitatii locale de a preveni infectarea cu HIV/SIDA si violenta in familie si de a dezvolta servicii specifice celor doua categorii de personae afectate la nivel local.

Daca impactul cu HIV/SIDA este destul de putin cunoscut la nivel local , impactul violentei in familie este unul mare - fiind poate cel mai grav la nivelul tarii. Mai mult la nivelul oraselor, oamenii au posibilitatea de a beneficia de servicii special dezvoltate dar in mediul rural aceste servicii nu exista si nici nu se cunosc informatiile legate de serviciile judetene.

Toate acestea au ca rezultat ca cele mai multe cazuri de HIV/SIDA din mediul rural sunt cunoscute abia cu ocazia inmormantarii iar in cazul violentei in familie se intervine in marea majoritate a cazurilor abia atunci cand este prea tarziu.

Chiar daca exista destul de multe resurse la nivel local, acestea sunt foarte putin active.

In Mehedinti, Consiliul parohial este de obicei compus din barbati si reunit in jurul preotului iar comitetele filantropice sunt reunite in jurul preoteselor - aceasta resursa fiind insuficient folosita la nivelul comunitatii locale, in cele mai multe cazuri comitetele filantropice fiind "pe hartie".

De cand a inceput instruirea preotilor in proiectul IOCC a crescut constant interesul preoteselor pentru aceste cursuri de instruire culminand cu participarea a doua preotese la ultimul curs pe tema violentei in familie.

Resursele comunitare sunt dispersate, fiecare Institutie locala avand propriul mod de actiune si propria agenda privind activitatea profilactica in comunitate.

Filantropia si ARCS au colaborat in dezvoltarea propriilor resurse - ARCS formand in cadrul proiectului For SAT - Formatori pentru structurile asociative de tineret din Mehedinti - 4 membri ai Filantropia care vor fi persoane resursa in proiectul propus.

Plecand de la aceste idei, proiectul isi propune: imbunatatirea capacitatii comunitatii locale de a preveni infectarea cu HIV/SIDA si violenta in familie si de a dezvolta servicii pentru cele doua categorii de persoane afectate la n ivel local.

Pentru a atinge acest obiectiv vom dezvolta o echipa de 8 persoane resursa (din institutii resursa) la nivel judetean, echipa care va participa la dezvoltare a 6 retele comunitare in 6 comunitati rurale din judet.

Metodologie si plan de implementare

a.      Scopul proiectului

Imbunatatirea capacitatii comunitatii locale de a preveni infectarea cu HIV/SIDA si violenta in familie si de a dezvolta servicii pentru cele doua categorii de persoane afectate la nivel local.

b.      Obiectivele proiectului

 1. sa dezvoltam cunostinte si abilitati la 18 persoane (asistent social, profesor, preoteasa, asistent medical, trei din cei patru) din 6 comunitati rurale din judetul Mehedinti - privind prevenirea infectarii cu HIV/SDA si a violentei in familie si interventia in cazul situatilor de HIV/SIDA si de violenta in familie; si privind implicarea comunitatii in prevenirea acestor situatii .
 1. sa crestem gradul de constientizare privind nevoia de implicare si luarea de atitudine in prevenirea HIV/SIDA si a violentei in familie - la 6 comunitati rurale din judetul Mehedinti .

 1. sa crestem capacitatea de a oferi servicii sociale in parteneriat cu celelalte institutii ale comunitatii - la 6 parohii din judetul Mehedinti .

c.       Beneficiari tinta (specificati criteriile de selectie)

6 comunitati rurale din judetul Mehedinti si membrii acestor comunitati

24 institutii locale din cele 6 comunitati (Biserica, Scoala, Primaria, Dispensarul)

18 actori cheie din cele 6 comunitati rurale (preoteasa, asistent medical, cadre didactice, lucratori sociali din Primarie)

d.      Activitati (listare si descriere in ordine cronologica a fiecari activitati)

 1. Pregatirea proiectului si intalniri ale echipei de proiect

echipa de proiect si reprezentanti ai fiecarui partener vor avea o intalnire de lucru pentru a planifica detaliile proiectului, vor fi dezvoltate instrumentele necesare in derularea proiectului. ARCS va pregati instrumentele pentru studiul de impact si va pregati echipa pentru aplicarea instrumentelor in cele 6 comunitati.

Alte doua intalniri de lucru ale echipei de proiect vor coincide cu cursurile pentru beneficiarii din comuintati.

 1. Formarea si dezvoltarea echipei de proiect - echipa de proiect va fi compusa din 2 preoti, 2 psihologi, 2 asistenti sociali, 2 preotese si 2 facilitatori comunitari cu experienta, de la Filantropia, ARCS si CJAP - ei vor urma un curs de 2 zile pentru formarea unei viziuni unitare privind problematica

HIV/SIDA

Violenta in familie

Asistenta victimelor

Implicarea comunitatii

 1. Selectarea celor 6 comunitati in care va avea loc interventia - beneficiarii procesului de formare in cadrul proiectului IOCC. Criteriile principale de selectare a comunitatilor vor fi:
  • Participarea preotului in proiectul IOCC
  • Posibilitatea de a organiza in comunitate un birou de prevenire si consiliere
  • Numarul cazurilor depistate in comunitate
  • Capacitatea locala de a dezvolta parteneriat intre institutii (Biserica, Primarie, Dispensar, Scoala)
 1. 2 cursuri de formare a persoanelor resursa la nivel local. Fiecare curs va dura 2 zile, va fi organizat rezidential si vor participa cate 3 membri din cele 6 comunitati - acestia pot fi: preoteasa, un lucrator social din Primarie, un profesor de la scoala, asistenta medicala de la dispensar. Temele cursului vor fi:
  • HIV/SIDA
  • Violenta in familie
  • Asistenta victimelor
  • Implicarea comunitatii

Coordonatorul si asistentul de proiect vor coordona echipa de formatori care va fi alcatuita din membrii echipei judetene (o preoteasa, un psiholog, un facilitator, un asistent social).

 1. facilitare comunitara - va fi realizata de cei doi facilitatori ai ARCS, va consta in 4 zile de facilitare pentru fiecare comunitate. Facilitarea va urmari: identificarea nevoilor locale, identificarea resurselor locale, dezvoltarea retelei locale de sprijin pe structura comitetului filantropic, implicarea comunitatii si initierea de procese participative la nivelul comunitatii.
 1. initierea serviciului si biroului de prevenire si interventie in fiecare din cele 6 comuntati - prioritatile privind biroul vor fi:
  • casa parohiala sau o camera din incinta biserici
  • scoala
  • primaria

birourile vor fi deschise in scoala sau eventual primarie doar in situatiile in care nu va putea fi gasita o solutie pentru deschiderea lor in cadrul bisericii sau al casei parohiale. Responsabil pentru activitatea biroului va fi presedintele comitetului filantropic (sau preoteasa). Vor derula activitate in acest birou persoanele resurse instruire din comunitate (preoteasa, asistent medical, lucrator social, cadru didactic).

 1. realizarea de materiale de informare privind infectarea cu HIV/SIDA si violenta in familie. Va fi realizat un pliant informativ si un afis care va fi centrat mai mult pe prevenirea discriminarii persoanelor afectate de HIV/SIDA sau violenta in familie.
 1. Campanie de informare si promovarea atitudinilor nondiscriminatorii si pentru promovarea serviciilor initiate in comunitati. Campania va fi derulata in cele 6 comunitati si va fi coordonata de cei 2 asistenti sociali. Printre activitatile derulate vor fi:
  • Activitati la scoala cu psihologul scolar si cadrele didactice
  • Distribuirea de materiale informative
  • Intalnirea cu asistentul social
  • Intalnirea cu psihologul scolar
 1. Ghid de bune practici - va contine studiile de caz realizate de membrii echipei de proiect - cate unul pentru fiecare comunitate, rezultatele studiului de impact si alte rezultate considerate relevante pentru proiect.
 1. Studiul de impact al proiectului - va evalua nivelul de informare si atitudinea fata de cele doua fenomene (HIV/SIDA si VF) la membrii comunitatilor implicate in proiect - la inceputul si sfarsitul proiectului. Activitatea va fi derulata de ARCS, din proiect fiind suportate costurile privind deplasarea, multiplicare instrumentelor si alte costuri administrative. ARCS va acoperi (in kind sau financiar) costurile cu specialisti socilogi care vor realiza studiul.
 1. evaluarea proiectului - vor fi realizate o evaluare intermediara si una finala pentru proeict.

Vom organiza un seminar de evaluare al proiectului la care vor participa reprezentanti ai comunitatilor implicate, echipa de proiect, autoritati locale, presa

Vor avea loc 2 intalniri de 1 zi ale echipei de proiect pentru a realiza evaluarile intermediara si finala.

II.        Cooperare locala (comunitara)

a.       Descrierea partenerilor

Reteaua judeteana - partenerii din proiect

Episcopia Severinului si Strehaiei - este institutie publica , aflata sub directa administrare a Mitropoliei Olteniei, din cadrul Patriarhiei Romane si functioneaza dupa Statutul de organizare si functionare al B.O.R.. Cele sase sectoare de activitate administrativ, economic, social, cultural, mass-media si social raspund nevoilor credinciosilor si clerului din judetul Mehedinti, avand ca prioritati viata spirituala si sociala a acestora.

Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin - ARCS - infiintata in 2001

Misiune: Sprijinirea indivizilor si grupurilor in precesul dezvoltarii personale si privind integrarea in propria comunitate.

ARCS deruleaza programe si servicii in domeniile: consiliere, dezvoltare personala, formare continua, dezvoltare comunitara.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - este institutie publica de interes judetean cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Judetean Mehedinti . DGASPC are rolul de a asigura la nivelul judetului Mehedinti, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, varstnice, cu dizabilitati si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Mehedinti - CJAPP - este institutie publica in cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta in Educatie. CJAP functioneaza in baza OMEdC 5418 din 2005 si a Legii Invatamantului. CJAP deruleaza activitati de consiliere scolara, evaluare psihologica si formare a elevilor, parintilor si cadrelor didactice.

Retelele locale - dezvoltate in cadrul activitatilor in cele 6 comunitati din proiect - vor implica urmatorii actori social: Parohia - Primaria - Dispensarul - Scoala - Comunitatea.

b.      Descrierea nivelului de implicare a fiecarui partener si responsabilitatile fiecaruia in implementarea proiectului si asigurarea resurselor necesare.

Asociatia Filantropia Severin - responsabil componenta de coordonare a proiectului, promovare a principiilor crestine ale proiectului: abstinenta pana la casatorie si fidelitatea in cuplu.

Episcopia Severinului si Strehaiei - responsabil componenta coordonare comitete filantropice si derulare actiuni comunitare, sprijinirea Retelei judetene - pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie.

ARCS - responsabili componenta de facilitare si dezvoltare a retelei locale si de realizarea studiului de impact al proiectului

DGASPC - responsabil componenta de asistenta sociala

CJAP - responsabil de componenta de consiliere (interventia in situatii de criza) - pregatirea persoanelor suport la nivel local

III.     Managementul proiectului

a.      Descrierea experientei trecute a ONGului aplicant, relevanta pentru domeniul de interes al prezentei aplicatii.

Asociatia Filantropia Severin functioneaza sub patronajul spiritual al Episcopiei Severinului si Strehaiei si il are ca Presedinte de Onoare pe Prea Sfintitul Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei. Asociatia a capatat forma juridica pe date de 12 dec. 2004.

Scopul Asociatiei il reprezinta diminuarea suferintei nevoiasilor si ajutorarea persoanelor aflate in dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, in general, si, in special, ale categoriilor sociale defavorizate.

Avand in vedere ca asociatia nu are o vechime prea mare, politica interna a asociatiei s-a orientat in primul rand in pregatirea resursei umane, prin participarea la diferite cursuri de specialitate, precum si pe dezvoltarea organizationala printr-un proiect initiat de Centras.

Consideram concludente prezentarea traningurilor la care au participat membrii asociatiei noastre

Comunicare organizationala" - organizat de Centrul de Parteneriat pentru Egalitate Bucuresti (CPE), (Programul MATRA - KAP) .(2005)

Academia Interculturala" - organizat de Liga PRO-EUROPA cu srijinul Consiliului Europei prin Programul " Confidence Building Measure", (Targu Mures 2006)

Educatie pentru Antidiscriminare", organizat de FPDL in colaborare cu Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (C.N.C.D.) si Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania (AIDRom) (Bucuresti 2006) .

Metode si tehnici de advocacy pentru Biserici si O.N.G. - uri " organizat de AIDRom si Institutul Roman de Training (I.R.T.) (Bucuresti 2006).

Mecanisme de monitorizare si mediere a discriminarii" organizat de AIDRom si Institutul Roman de Training (I.R.T.) (Bucuresti 2006).

ACTIVITATI DESFASURATE

1. Ajuta-i pe cei nevoiasi! Nu te costa nimic! Campanie de informare a cetatenilor contribuabili cu privire la reglementarile noului COD FISCAL.Prin intermediul prevederii 1% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa directioneze 1% din impozitul pe venit catre o entitate nonprofit infiintata conform ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Asociatia Filantropia Severin isi propune ca prin colectarea procentului de 1% din impozitul pe venitul global sa poata veni in sprijinul celor aflati in dificultate,in special batrani si copii, oferindu-le o raza de speranta in vederea imbunatatirii situatiilor in care se afla.

Centrul rezidential pentru persoane varstnice Sfantul Pahomie cel Mare Balta

Scopul proiectului: Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice din judetul Mehedinti

Acest centru urmareaste asigurarea pentru un numar de 20 de persoane varstnice a maximum de autonomie si siguranta prin oferirea unor conditii corespunzatoare de gazduire si hrana, ingrijire medicala si sociala, readaptare.

Parteneri: DGAS Mehedinti, Episcopia Severinului si Strehaiei si Consiliul local Balta.

3. Masuri active de combatere a riscului de marginalizare a tinerilor din Dr. Tr. Severin

Scopul proiectului este diminuarea riscului de marginalizare a tinerilor din municipiul Drobeta Turnu Severin. Acest scop va fi atins prin intermediul a trei obiective:

- formarea a 20 de tineri voluntari capabili sa lucreze in mod direct cu tineri marginalizati sau cu risc de marginalizare si sa contribuie la sensibilizarea opiniei publice in legatura cu riscurile marginalizarii;

- facilitarea accesului tinerilor cu risc de marginalizare la piata locurilor de munca;

- crearea unui cadru adecvat de afirmare artistica pentru tinerii talentati marginalizati sau cu risc de marginalizare (editarea unei reviste, organizarea unui spectcol si vernisarea unei expozitii artistice).

Dezvoltarea expertizei si sustenabilitatii organizatiilor neguvernamentale din Oltenia - proiect este finantat prin Programul Matra-KAP al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti si de CPE, cu fonduri de la Fundatia pentru o Societate Deschisa. Asociatia Filantropia Severin a fost selectata pentru a beneficia de cursurile gratuite de instruire in domeniile: Dezvoltare organizationala, Strangere de fonduri, Comunicare.

5."Ajuta-ti Parintii" 2% il dai Tu restul il facem Noi. Campanie de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la posibilitatea directionarii a 2% din impozitul pe venit datorat statului, catre un O.N.G. Prin acesta campanie de colectare a procentului de 2% din impozitul pe venitul global, asociatia noastra isi propune sa poata veni in sprijinul .

 1. Descrierea echipei de proiect (structura, roluri si responsabilitati in implementarea proiectului

pr. Smeu George - Filantropia - coordonator proiect, formator

pr. Zharia Petrisor - Filantropia - asistent proiect - relatia cu preotii

Achim Georgeta - profesor (preoteasa) - Episcopia Severinului si Strehaiei - va coordona activitatea de initiere a birourilor si serviciilor de consiliere in comunitatile din proiect si va oferi mentoring pentru echipele din 3 comunitati

Ghinea Maria - profesor, asistent social (preoteasa) - Episcopia Severinului si Strehaiei - va coordona campania de informare si va oferi mentoring pentru echipele din 3 comunitati

Radu Oprita - facilitator, psiholog - membru in CD al ARCS va coordona realizarea studiului de impcat al proiectului, va derula procesul de facilitare si va oferi mentoring pentru echipele din 3 comunitati. Va realiza studii de caz pentru 3 comunitati.

Alisa Florea - facilitator - ARCS - va coordona componenta de facilitare va derula procesul de facilitare si va oferi mentoring pentru echipele din 3 comunitati. Va realiza studii de caz pentru 3 comunitati.

Dana Cilibon - Psiholog - CJAP - va asigura instruire si mentoring pentru echipele din 3 comunitati

Virginia Bostina - Psiholog - CJAP- va asigura instruire si mentoring pentru echipele din 3 comunitati

Camelia Bolfa - asistent social, inspector de specialitate, DGASPC - va asigura instruire si mentoring pentru ecgipele din 3 comunitati

Tatiana Bodac - asistent social - referent II, DGASPC - va asigura instruire si mentoring pentru echipele din 3 comunitati

b.      Descrierea implicarii profesionistilor locali si rolul expertizei lor in cadrul proiectului.

Profesionisti locali se constituie in Reteaua judeteana - pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie. Reteaua va fi initiata la startul proiectului si va continua activitatea de monitorizare si implicare in prevenirea infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie dupa finalizarea proiectului - sub coordonarea Asociatiei Filantropia si a Episcopiei Severinului si Strehaiei

IV.     Planul de evaluare si monitorizare

a.      Numar de beneficiari ce vor fi implicati in proiect

o       24 actori cheie locali

o       minim 300 de beneficiari ai activitatilor din campania de informare

b.      Rezultatele asteptate/ efectele activitatilor proiectului

echipa resursa la nivel judetean - formata prin implicarea institutiilor locale: Directia de Asistenta Sociala, Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica, Episcopia Severinului si Strehaiei, ONG-uri locale

masa critica de 24 de persoane resursa in 6 comunitati rurale din judetul Mehedinti care privind implicarea comunitatii in prevenirea violenteie in familie si a HIV/SIDA

6 birouri/servicii de prevenire si interventie privind cazurile de HIV/SIDA si violenta in familie in 6 comunitati rurale din Mehedinti

6 studii de caz - privind bune practici in prevenirea HIV/SIDA si a violentei in familie - in comuntati rurale

studiu de impact al proiectului in cele 6 comunitati

Campanie de promovare a atitudinilor nondiscriminatorii

Materiale informative si de promovare a serviciilor de interventie: 500 pliante, 100 afise, 100 Ghiduri de buna practica

minim 300 de beneficiari (copii si parinti) ai activitatilor directe din campania de informare

6 echipe locale resursa in prevenirea HIV/SIDA si a violentei in familie

6 comitete filantropice active

c.       Imapctul proiectului la nivelul comunitatii locale

La nivel judetean

O mai buna colaborare intre institutiile judetene cu atributii privind prevenirea infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie

La nivel local

Cresterea gradului de informare la nivelul comunitatii - studiu de impact

Imbunatatirea atitudini (nondiscriminatorii) fata de victimele HIV si violentei in familie

d.      Explicarea indicatorilor si instrumentelor de monitorizare si evaluare

Instrumentele de monitorizare:

o       Jurnalul proiectului - va fi tinut de asistentul de proiect

o       Rapoartele de activitate ale fiecarui specialist implicat

o       Materialele produse in cadrul proiectului: studiile de caz, poze, minute ale intalnirilor din comunitate

o       Studiul de impact

V.        Sustenabilitatea proiectului

a.       Planul de continuare a activitatilor proiectului si de asigurare a resurselor necesare dupa finalizarea finantarii IOCC

Reteaua constituita la nivelul judetului Mehedinti, va derula activitati permanente prin coordonarea Asociatiei Filantropia Severin si cu sprijinul Episcopiei Severinului si Strehaiei

Biroul local de consiliere va fi sustinut in continuare de parohie (comunitatea locala) prin comitetul filantropic si ceilalti parteneri locali

Asociatia Filantropia Severin va monitoriza permanent activitatile birourilor locale

b.      Multiplicarea efectelor si replicarea proiectului in alte contexte

Replicarea modelului si in alte comunitati mehedintene, cu sprijinul episcopiei si a celorlati parteneri

Distribuirea Ghidurilor de bune practici la toti preotii din Mehedinti, care vor putea replica modelul

Folosirea membrilor birourilor constituite in cadrul proiectului ca mentori pentru constituirea unor noi birouri in alte comunitati selectate de catre Asociatia Filantropia Severin.

Anexe solicitate

Anexa 1: Scrisoare de angajament din partea fiecarui partener in proiect

Anexa 2: Planul de activitati

Anexa 3: Graficul de activitati

Anexa 4: Buget detaliat (format Excel)

Anexa 5: Buget narativ (descrieti scopul fiecarei linii de buget si modalitatea de calcul a sumelor din dreptul fiecarei linii; a nu se depasii 2 pagini)

Anexa 6: CV- urile personalului cheie

Lista de verificare

Pagina de titlu completata

Sumarul proiectului completat

Descrierea proiectului

Anexele 1-6 completate si anexate

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.