Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » didactica » didactica pedagogie
Curriculum elaborat într-o scoala din mediul rural, componenta conceptuala si aplicativa (disciplinele optionale)

Curriculum elaborat într-o scoala din mediul rural, componenta conceptuala si aplicativa (disciplinele optionale)
CURRICULUM ELABORAT ÎNTR-O SCOALA DIN MEDIUL RURAL, COMPONENTA CONCEPTUALA SI APLICATIVA (Disciplinele optionale)

Conform ,,Lexiconului pedagogic’’, materiile optionale sunt ,,discipline scolare care sunt la libera alegere a scolii si/sau a claselor. Planul-cadru de invatamant prevede, pentru fiecare arie curriculara, un numar de ore rezervat acestei optiuni libere – fac parte din CDS.’’ Conform OMEC  nr.3670/2001, in schema orara a fiecarui elev din invatamantul obligatoriu trebuie sa existe minimum o ora de optional.

Etapele legale pentru introducerea unui optional in oferta educationala a scolii sunt:

- Depunerea ofertelor (motivatia alegerii cursului, perioada de desfasurare - semestru, an, ciclu -, continuturile invatarii) in perioada martie-aprilie a anului scolar in curs pentru anul scolar viitor, de catre cadrele didactice interesate si abilitate pentru sustinerea unui curs optional (de exemplu, un profesor suplinitor sau necalificat nu poate, decat in cazul in care a fost ofertat de un titular, parintii si elevii au optat pentru el iar profesorul/invatatorul propunator nu mai este in scoala);

- Elaborarea fiselor de optiuni pentru parinti si elevi (in luna mai);
- Întocmirea grupelor de elevi din clase diferite care au exprimat optiuni pentru acelasi optinal sau stabilirea la nivelul clasei a optionalului care este majoritar in viziunea parintilor si elevilor (luna iunie);
- Finalizarea grupelor cu elevii nou veniti pe perioada vacantei de vara si includerea optionalelor in schema orara a fiecarei clasei (1-15 septembrie).

În elaborarea si propunerea unui Optionalului se tine cont de urmatorii factori:

1. resursele umane;

2. resursele materiale ale scolii;

3. dorintele parintilor si ale copiilor;

4. afinitatea cadrelor didactice si a elevilor catre o anumita disciplina;

5. specificul localitatii.

Analiza SWOT a programelor de optional din scoala

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- experienta in domeniul activitatii educative scolare si extrascolare;

- personal didactic calificat, cu competente necesare evaluarii si valorificarii valentelor educative derivate dintr-o problematica educativa diversa;

- baza materiala didactica moderna(spatii, echipamente, material didactic etc.);

- experiente pozitive in ceea ce priveste dezvoltarea personala si integrarea sociala a copiilor;

- deschiderea oferita de disciplinele optionale in conformitate cu interesele copiilor si perspecti-vele de dezvoltare ale societatii;

- existenta parteneriatului educational cu familia, comunitatea, organizatiile guvernamentale si non-guvernamentale in vederea responsabilizarii acestora in sustinerea si imbunatatirea actului educational.

- activitatea supraincarcata;

- inexistenta, de cele mei multe ori, a dimensiunii sociale in cadrul proiectarii orelor de curs;

- fondurile insuficiente pentru desfasurarea activitatilor practice;

- usoare discrepante in relatiile de colaborare intre unele cadre didactice la nivel de scoala;

- instabilitatea cadrelor didactice in sistem;

- rutina cadrelor didactice de a se limita numai la transmiterea de cunostinte;

- redimensionarea „scolii’’ ca o comunitate autentica, temporala, contextuala, racordata la viata publica, prin promovarea unor politici de compatibilizare intre starea de fapt si standardele de atins;

- deschiderea activitatii educative si prin intermediul disciplinelor optionale spre implica-re si responsabilizare  in viata comunitatii.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

- in selectarea materiilor optionale s-a urmarit racordarea acestora la viata comunitatii din care elevii nostri fac parte;

- deschiderea activitatii propuse elevilor spre implicare si responsabilizare in viata comunita-tii;

- diversificarea ofertei educationale, cresterea calitatii actului educational din perspectiva descentralizarii si a concurentei pe piata educatiei;

- valorificarea continutului, abilitatilor si compe-tentelor dobandite in sistemul de invatamant formal in contexte practice, bine ancorate in realitatea cotidiana,

- valorificarea potentialului creativ al elevilor prin initierea de noi proiecte educative si asumarea de roluri;

- interesul elevilor de a participa la procesul de selectare a disciplinelor optionale si de luare a deciziilor in scoala;

- interesul elevilor de a se implica in cat mai multe activitati extrascolare;

- valorificarea voluntariatului si dezvoltarea constiintei utilitatii sociale a tinerilor.

- atitudinea si demersurile pur formale sau mentinute la nivelul traditional in organizarea activitatilor educative scolare si extrascolare;

- promovarea unei mentalitati eronate in randul parintilor si al elevilor privind importanta disciplinelor optionale;

- dezavantajul creat de programele scolare incarcate;

- pasivitatea unor cadre didactice;oferta negativa a strazii;

- mentinerea unor programe de optional pe perioade foarte indelungate, fara sa fie adaptata tematica acestora la problemele de interes ale diferitelor clase de elevi;

- amenintarile determinate de resursele de timp dar si de intocmire a orarului scolii;

- pasivitatea parintilor in cunoasterea ofertei educationale a scolii;

- alegerea de catre copiii a disciplinelor optionale pe baza unor criterii de multe ori pur subiective (simpatia pentru un anumit profesor, alegerea optionalului in functie de alegerea colegilor din clasa etc.).

Categorii de optionale aflate in oferta educationalaa scolii noastre

1. Optionalul la nivelul disciplinei: ,,Literatura pentru copii’’; ,,Matematica distractiva’’; ,,Geografie distractiva’’ etc.;

Aceasta categorie de optionale include fie activitati, module, proiecte care nu sunt incluse in programa scolara avansata de autoritatea centrala, fie dintr-o disciplina care nu este prevazuta ca atare in planul-cadru sau nu apare la o anumita clasa/ciclu curricular.

2. Optionalul la nivelul ariei curriculare: ,,Datini si traditii ale buzoienilor’’

Acest optional a presupus alegerea unei teme care implica cel putin doua discipline din aria ,,Om si societate’’. În acest caz, pornind de la obiectivele-cadru ale disciplinelor, au fost formulate obiective de referinta din perspectiva temei pentru care s-a optat.

3. Optionalul la nivelul mai multor arii curriculare

Implica cel putin doua discipline apartinand unor arii curriculare diferite. Ca si in cazul optionalului integrat la nivel de arie, informatiile cu care elevii vor opera au un caracter complex si, ca atare, permit dobandirea de achizitii cognitive de ordin inalt (de tipul generalizarii, transferului etc.).

Din nevoia de a optimiza cel putin partial relatia „cerere” – „oferta” curriculara, am sintetizat cateva elemente cu privire la orizontul asteptarilor/nevoile educationale ale 420 de elevi ai scolii noastre (investigate printr-un sondaj de opinie si interviuri nestructurate).

Evaluarea raspunsurilor date de elevi la chestionarul propus

Remarcam, in primul rand, ca elevii nu cunosc obiectivele generale si obiectivele specifice ale unora dintre programele curriculare optionale; astfel, ei nu constientizeaza necesitatea parcurgerii acestor programe sau utilitatea lor; este evident ca suportul motivational al invatarii, in acest caz, este labil. Apoi, reclama caracterul preponderent informativ in defavoarea elementelor formative.

O parte dintre elevi (18,4% dintre cei care au raspuns testului) acuza cuprinderea lor „neoptionala” in unele programe instructiv-educative.

Majoritatea (83,2%) admit necesitatea acestora (le recunosc importanta in formarea profesionala sau imbogatirea culturii generale)

În ceea ce priveste asteptarile propriu-zise formulate fata de oferta curriculara optionala, ele sunt destul de imprecise in raport cu anumite domenii/probleme bine determinate dar sunt conturate in ceea ce priveste modalitatea de desfasurare a activitatilor. De altfel, se recunoaste in cazul unora dintre programe – calitatea „diferita”, „mai elevata” chiar „mai relaxanta” a predarii (in general, aprecierile vizeaza, de fapt, stilul pedagogic al cadrului didactic).

În structura optiunilor referitoare la programe curriculare optionale dezirabile, se constata: elevii mai mari doresc sa opteze pentru programe preponderent centrate pe elemente de cultura generala (istorie, geografie) dar si spre disciplinele optionale de informatica,  iar cei mai mici sunt atrasi de optionalele care promoveaza lectura si importanta ei dar si optionalele care se bazeaza pe activitatile ce tin de abilitatile practice. Opiniile sunt insa vag formulate.

Pentru multi dintre copii (78%) orele de optional sunt mai placute decat altele pentru ca, motiveaza ei: temele propuse sunt mai interesante decat cele de la orele ,,obisnuite’’ dar si pentru ca sunt utilizate mai multe categorii de metode mult mai atractive (exemple date de elevi: completarea unui jurnal al activitatii, realizarea, vizionarea si comentarea unor proiectii de film etc.)

Evaluarea raspunsurilor date de parinti la chestionarul propus

57,4% dintre parinti considera oportuna introducerea unor astfel de discipline, apreciindu-le ca fiind posibilitati suplimentare de completare a culturii generale sau ca modalitati de descoperire a intereselor elevilor, vorbindu-se chiar de o orientare pentru viitor a acestora; o parte din parinti insa (10,2%) au ajuns la concluzia ca cel mai important avantaj oferit de materiile optionale ramane cel al participarii cu real interes din partea copiilor lor;

65 % dintre parinti au ajuns la concluzia ca totusi elevii, atunci cand sunt pusi sa opteze pentru o astfel de disciplina, trebuie sa fie sfatuiti, indrumati nu doar de ei ci si de diringintele clasei din care fac parte;

Aproximativ 5%  dintre parintii care au completat un astfel de chestionar considera ca introducerea unor astfel de discipline constituie o aglomerare inutila a programului copiilor.Evaluarea raspunsurilor date de profesori la chestionarul propus

Initial implementarea acestor optionale a fost privita cu oarecare temere, fie pentru ca nu exista o traditie in acest domeniu sau pentru ca se temeau de o anumita favorizare a unor obiecte in detrimentul altora (5,3%);

Desi determina o activitate suplimentara in pregatirea acestuia, cu totii au remarcat interesul mult mai mare al elevilor de a partcipa la ore si la activitatile sau modalitatile de lucru propuse in cadrul orelor de optional(78%).

67,8% dintre profesorii chestionati sustin acordarea unui spatiu orar mai larg acestor discipline optionale si au remarcat o crestere a resurselor materiale de care au nevoie in timpul derularii unor astfele de ore.

Cea mai mare parte a cadrelor chestionate sustin eficienta deosebita a acestor activitati mai ales ca cel mai multe optionale au tinut cont de interesele copiilor si de perspectivele de dezvoltare ale comunitatii din care fac parte;

O mare parte a colegilor chestionati (68%) reclama pasivitatea parintilor in cunoasterea ofertei educationale a scolii si in interesul pe care il manifesta in realizarea acesteia.

Concluzii finale. Propuneri de optimizare a acestor activitati.

La disciplinele optionale propuse in oferta educationala a scolii se utilizeaza preponderent modalitati alternative de invatare in care demersul didactic se focalizeaza pe elev, care devine coparticipant la actul educational, combinate cu folosirea de mijloace/auxiliare didactice moderne, de actualitate. Limbajul de specialitate trebuie sa fie adaptat si corelat cu experienta si capacitatile de invatare, iar incurajarea spiritului de initiativa si a creativitatii elevilor trebuie sa conduca la antrenarea lor permanenta in derularea demersului didactic.

Configurarea demersului didactic trebuie sa se realizeze in continuare printr-o viziune curriculara de ansamblu, care sa permita ca schimbarile de continut si atitudine sa aiba loc si sa se regaseasca in rezultatele obtinute. Aceasta abordare a CDS-ului supune atentiei managerului scolii probleme complexe: munca in echipa pentru proiectarea, implementarea, evaluarea curriculum-ului; respectarea intereselor si optiunilor elevilor; realizarea unei diagnoze corecte; cunoasterea culturii organizationale; rezolvarea conflictelor; formarea si motivarea personalului didactic; monitorizarea procesului; realizarea parteneriatului cu familia si comunitatea locala.

Printr-un management adecvat, optionalele pot deveni importante atu-uri ale scolii, asigurand complementaritatea educatiei de baza si contribuind esential la edificarea ethosului institutional. Prin proiectul curricular al scolii, aceasta isi poate construi propria identitate si poate informa comunitatea locala care este tipul de formare si educatie pe care il ofera si care sunt avantajele frecventarii scolii respective.

Ca urmare, propunerea si derularea unor discipline optionale reprezinta unul dintre apectele importante ale realizarii si reusitei reformei, ale promovarii scolii ca identitate proprie intr-un mediu concurential si stimulativ, mai ales intr-un context care leaga scoala din mediul rural cu specificul comunitatii locale si cu tendintele cererii de educatie.

Bibliografie:

Stefan, M., Lexicon pedagogic, Editura Aramis Print, Bucuresti, 2006.

Toca, I., Management educational, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2002.

Jinga, I., Educatia si viata cotidiana (partea intai: Managementul si implicatiile lui in educatie si invatamant), Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005.

Iosifescu,St.(coord.), Management educational pentru institutiile de invatamint, Institutul de Stiinte al Educatiei, Bucuresti, 2001.
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

PORTOFOLIU DE EVALUARE FINALA ale cadrelor didactice
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA Clasa: a VI-a Educatie muzicala Gama Fa major
Tristeti si frumuseti de toamna - Activitate de proiect
Unitati conexe
Scoala si pedagogia romaneasca in perioada interbelica
Solul
PORTOFOLIU EVALUARE - Program de formare profesionala pentru ocupatia MENTOR
DIDACTICA EDUCATIEI FIZICE IN SCOLI SPECIALE - Jocuri dinamice adaptate la elevii cu deficienta de vedere

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu