Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
Evaluarea la fizica utilizand calculatorul

Evaluarea la fizica utilizand calculatorul
Evaluarea la fizica utilizand calculatorul

A evalua inseamna a masura si a emite judecati de valoare asupra activitatii desfasurate de elevi in raport cu obiectivele propuse. Evaluarea presupune de fapt doua etape: verificarea cunostintelor elevului si aprecierea cunostintelor acestuia. S-a demonstrat ca activitatea de evaluare detine o pondere de 40 % din activitatea profesorului la clasa(A.Isvoran,M.Erdei,2001).In aceasta lucrare se va insista asupra utilizarii calculatorului ca instrument de evaluare neglijand modalitatile clasice care pot fi gasite in orice lucrare de metodica.

Folosind calculatorul ca instrument de evaluare pot sa apara anumite dificultati legate in special de faptul ca testarea cunostintelor la fizica nu se poate detasa total de cunostintele si abilitatile informatice. Sunt elevi care "stiu" fizica dar nu "stiu" informatica sau , invers , sunt elevi "asi" la calculator si nu cunosc o formula de fizica. De aceea , prin "combinarea" acestor doua discipline si incercand sa se tina seama de particularitatile acestora , se pot considera drept obiective de evaluare urmatoarele:

1.rezolvarea testelor grila pe calculator2.introducerea si prelucrarea datelor experimentale

3.analiza si reprezentarea datelor experimentale (grafice, diagrame) cu ajutorul foilor de calcul tabelar

4.redactarea referatelor , a lucrarilor de laborator folosind editoarele de text

5.folosirea internetului sau a altor surse de documentare

6.proiectarea de experimente , simulare , crearea de programe

7.prezentarea de portofolii si proiecte.

In cazul unor astfel de lectii , profesorul va incerca obtinerea feed-back-ului astfel:

-urmarirea progresului elevului prin analiza produselor acestuia: documente, prezentari , tabele , grafice , pagini Web , etc.

-determinarea contributiei fiecarui elev atunci cand se lucreaza pe grupe

-observarea sistematica a elevilor , conversatie profesor-elev

-inregistrarea rezultatelor obtinute in urma testarilor si discutarea lor.

Doua dintre cele mai moderne metode evaluare sunt portofoliul si proiectul.

Prin folosirea calculatorului procesul de testare devine mult simplificat. Testele sunt realizate folosind mediul de programare Turbo Pascal , limbaj prezent in programele scolare atat la gimnaziu cat si la liceu. Aplicatiile sunt compilate, astfel ca elevii nu au acces la codul sursa ci doar la fisierul executabil. Iata cum decurge un asemenea test:

In prima etapa li se cere elevilor introducerea unor date personale precum numele si prenumele si clasa din care fac parte.

Apoi le sunt prezentate elevilor o serie de observatii importante pentru utilizarea aplicatiei:

-Cititi cu atentie intrebarile. Nu va grabiti.

-Atentie: nu va puteti intoarce la intrebarea precedenta pentru a modifica raspunsul.

-Toate intrebarile au o singura varianta de raspuns corecta.

Urmeaza apoi o serie de 8 intrebari. La fiecare intrebare se ofera 3 sau 4 variante de raspuns, sarcina elevilor fiind de a alege una din variante. Fiecare raspuns se valideaza prin apasarea tastei ENTER. Pentru fiecare raspuns corect programul aduna 10 puncte la punctajul elevului.

La finalul testului li se prezinta elevilor baremul de notare si rezultatele obtinute. Astfel, elevul isi cunoaste nota pe care o va primi, nemaifiind necesar sa astepte corectarea testelor de catre profesor.

Datele privind numele elevului, clasa din care face parte si punctajul obtinut la test sunt adaugate intr-un fisier pe disc si anume (C:/system.txt) astfel ca si dupa ce elevii au sustinut testul , profesorul nu trebuie decat sa acceseze acest fisier si sa noteze in caietul de evaluare rezultatele elevilor.

In continuare este prezentat codul sursa al unui asemenea test grila scris in limbajul Turbo Pascal:

program test7;

uses crt,dos;

var

nume,clasa:string;

punctaj:integer;

r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8:char;

fis:text;

s:string;

read_file_ok:boolean;

procedure intro;

begin

clrscr;

writeln;writeln;

writeln(' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++');

writeln(' + TEST DE EVALUARE LA DISCIPLINA FIZICA +');

writeln(' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++');

writeln(' + +');

writeln(' + Clasa a VII-a +');

writeln(' + +');

writeln(' + TEMA : OPTICA +');

writeln(' + +');

writeln(' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++');

writeln;writeln;

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);write('NUMELE SI PRENUMELE:');

textcolor(yellow);textbackground(black);write(' );readln(nume);writeln;

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);write('CLASA:');

textcolor(yellow);textbackground(black);write(' );readln(clasa);

writeln;

writeln; write(' );

textcolor(blue+blink);textbackground(lightgreen);writeln('ATENTIE !!!');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln('Cititi cu atentie intrebarile. Nu va grabiti.');

writeln('Nu va puteti intoarce la intrebarea precedenta pentru a modifica raspunsul.');

writeln('Toate intrebarile au o singura varianta de raspuns corecta.');

writeln;writeln;writeln;

textcolor(white+blink);writeln('Apasati tasta ENTER pentru a continua!');

readln;

end

procedure q1;

begin

clrscr;write(' );

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);

writeln('* INTREBAREA NR. 1 *');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln;

writeln(' Apare datorita fenomenului de dispersie a luminii ce provine de la Soare');

writeln('pe picaturile de apa din aer.');

writeln(' a) curcubeul');

writeln(' b) ecoul');

writeln(' c) fulgerul');

write('Raspunsul corect este (a/b/c): ');readln(r1);

if ((r1='a') or (r1='A')) then punctaj:=punctaj+10;

end

procedure q2;

begin

clrscr;write(' );

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);

writeln('* INTREBAREA NR. 2 *');textcolor(white);textbackground(black);

writeln;

writeln(' Lentile care transforma un fascicul paralel de lumina intr-un fascicul convergent. ');

writeln(' a) lentile convergente ');

writeln(' b) lentile divergente ');

writeln(' c) lentile plane ');

write('Raspunsul corect este (a/b/c): ');readln(r2);

if ((r2='a') or (r2='A')) then punctaj:=punctaj+10;

end

procedure q3;

begin

clrscr;write(' );

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);

writeln('* INTREBAREA NR. 3 *');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln;

writeln(' Mediu transparent si omogen ce este limitat de doua plane neparalele.');

writeln(' a) oglinda plana');

writeln(' b) lentila convergenta');

writeln(' c) prisma optica');

write('Raspunsul corect este (a/b/c): ');readln(r3);

if ((r3='c') or (r3='C')) then punctaj:=punctaj+10;

end

procedure q4;

begin

clrscr;write(' );

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);

writeln('* INTREBAREA NR. 4 *');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln;

writeln(' Fascicul luminos la care razele care il marginesc se imprastie');

writeln(' a) convergent');

writeln(' b) divergent');

writeln(' c) paralel');

write('Raspunsul corect este (a/b/c): ');readln(r4);

if ((r4='b') or (r4='B')) then punctaj:=punctaj+10;

end

procedure q5;

begin

clrscr;write(' );

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);

writeln('* INTREBAREA NR. 5 *');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln;

writeln(' Inversul distantei focale este?');

writeln(' a) convergenta');

writeln(' b) divergenta');

writeln(' c) diopria');

write('Raspunsul corect este (a/b/c): ');readln(r5);

if ((r5='a') or (r5='A')) then punctaj:=punctaj+10;

end

procedure q6;

begin

clrscr;write(' );

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);

writeln('* INTREBAREA NR. 6 *');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln;

writeln(' Sinonim pentru suprafata de separare a doua medii optice este:');

writeln(' a) suprafata plana');

writeln(' b) suprafata sferica');

writeln(' c) suprafata refringenta');

write('Raspunsul corect este (a/b/c): ');readln(r6);

if ((r6='c') or (r6='C')) then punctaj:=punctaj+10;

end

procedure q7;

begin

clrscr;write(' );

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);

writeln('* INTREBAREA NR. 7 *');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln;

writeln(' Convergenta unei lentile este de 2 dioptrii. Distanta focala este:');

writeln(' a) 20 cm');

writeln(' b) 50 cm');

writeln(' c) 2 cm');

writeln(' d) 5 cm');

write('Raspunsul corect este (a/b/c/d): ');readln(r7);

if ((r7='b') or (r7='B')) then punctaj:=punctaj+10;

end

procedure q8;

begin

clrscr;write(' );

textcolor(lightgreen);textbackground(blue);

writeln('* INTREBAREA NR. 8 *');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln;

writeln(' Un obiect este asezat la 20 cm in stanga unei lentile cu f=5 cm. Distanta imagine este:');

writeln(' a) 6,3 cm ');

writeln(' b) 6,6 cm ');

writeln(' c) 3,6 cm ');

writeln(' d) 3,3 cm');

write('Raspunsul corect este (a/b/c/d): ');readln(r8);if ((r8='b') or (r8='B')) then punctaj:=punctaj+10;

end

procedure result;

begin

clrscr;

writeln;

textcolor(blue+blink);textbackground(lightgreen);

writeln(' ::: BAREM SI PUNCTAJ OBTINUT :::');

textcolor(white);textbackground(black);

writeln;writeln;

writeln('* Pentru fiecare raspuns corect primiti 10 puncte.');

writeln('* Din oficiu se acorda 20 de puncte.');

writeln;

writeln('NUMELE SI PRENUMELE: ',nume);

writeln('CLASA: ',clasa);

writeln('PUNCTAJUL OBTINUT: ');

writeln(' Raspunsuri corecte : ',punctaj/10:3:0,' = ',punctaj,' puncte');

writeln(' Din oficiu : 20 puncte ');

punctaj:=punctaj+20;

writeln(' TOTAL : ',punctaj,' puncte.');

writeln;writeln;writeln;writeln;writeln;

writeln('DATELE AU FOST INREGISTRATE');

writeln('Apasati tasta ENTER pentru a incheia programul!');

end

begin

intro;

punctaj:=0;

q1;q2;q3;q4;q5;q6;q7;q8;

result;

assign(fis,'c:system.txt');

reset(fis);

read_file_ok:=(IOResult=0);

if read_file_ok then begin

append(fis);

writeln(fis,'Numele si prenumele: ',nume);

writeln(fis,'Clasa: ',clasa);

writeln(fis,'Punctaj: ',punctaj);

writeln(fis,' );

close(fis);

end

else begin

rewrite(fis);

writeln(fis,'Numele si prenumele: ',nume);

writeln(fis,'Clasa: ',clasa);

writeln(fis,'Punctaj: ',punctaj);

writeln(fis,' );

close(fis);

end;

readln

end

Acest test a fost dat clasei a VII-a C iar rezultatele obtinute au fost mult mai mari decat un test clasic dat la aceiasi clasa. Punctajul obtinut in cazul testului dat pe calculator este 9,20.In continuare se prezinta testul clasic care a fost dat la finalul capitolului Optica la clasa respectiva cu mentiunea ca aceasta clasa este de nivel bun.

TEST

CLASA A VII A , OPTICA GEOMETRICA

1.Refractia luminii: definitie, elemente (desen), definitia si formula indicelui de refractie absolut, legile refractiei.

3 puncte

2. Unghiul limita al unui mediu oarecare fata de aer este 60˚. Stiind pentru aer n2­=1 , calculati indicele de refractie absolut al mediului respectiv. 2 puncte

3.Convergenta unei lentile este de 5 dioptrii. Calculati distanta focala a acesteia.

1 punct

4.Un obiect cu inaltimea y1=10 cm este asezat perpendicular pe A.O.P. la distanta 56 cm de o lentila convergenta in stanga acesteia. Stiind distanta focala a lentilei f=14 cm se cere:

a)     constructia grafica;

b)     distanta imagine;

inaltimea imaginii. 2 puncte

oficiu: 2 puncte

Media clasei la acest test este 7,60.

In cazul utilizarii calculatorului , evaluarea poate intampina si dificultati datorate:

-numarului insuficient de calculatoare ; elevii fiind cate 2 la un calculator observa rezolvarea colegului;

-limitarea impusa de programul folosit ; testul este de tip grila si anumite raspunsuri pot fi alese corect absolut la intamplare.

Evaluarea cu ajutorul calculatorului prezintǎ , insǎ , o serie de avantaje dintre care se amintesc:

-obiectivitatea evaluǎrii-elevii rezolvǎ aceleasi sarcini in acelasi timp sau prin eliminarea unor factori perturbatori (efectul "hallo",efectul "Pygmalion")

-diversificarea evaluǎrii-prin introducerea ca "test" de evaluare jocul-de exemplu "Spanzuratoarea" sau "gaseste cuvintele ascunse" (fig.3,4)

-"economie" de timp atat pentru profesor -calculatorul oferǎ instantaneu nota elevului , cat si pentru elev

-fragmentarea materialului de evaluat in pǎrti mici , accesibile tuturor;etc.

 

fig.4.-spanzurǎtoarea

fig.5.-gǎseste cuvantul ascuns!

In concluzie, in conditiile utilizarii calculatorului, la fizica, apar probleme legate de descrierea performantelor atinse de elevi. Totusi , calculatorul ramane un mijloc modern si de ce nu , chiar preferat de elevi, in evaluarea cunostintelor la fizica.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Modul de structurare a sistemului de invatamant
Ce ar trebui sa stii despre zona in care traiesti ?
CONSILIERE VOCATIONALA - FORMA DE SOCIALIZARE SI INVATARE
Rezolvarea problemelor
CUNOASTEREA DE SINE (VALORI, MOTIVATII, CALITATI, IMAGINE DE SINE POZITIVA DAR REALISTA)
ACHIZITIA SI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI IN CONDITIILE CECITATII. Rolul comunicarii verbale si al experientei perceptive
TRANSDISCIPLINARITATEA - O NOUA ABORDARE A INVATARII
Tristeti si frumuseti de toamna - Activitate de proiectTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu