Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
Invatamantul superior

Invatamantul superior


Invatamantul superior

Nivelul de studii superioare cuprinde: universitati, institute, academii de studii si scoli de studii postuniversitare.

Invatamantul universitar de stat poate fi gratuit sau cu taxa. "Se percep taxe pentru depasirea duratei de scolarizare prevazute de lege, admitere, inmatriculari si reinmatriculari, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, care depasesc prevederile planurilor de invatamant. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activitati neincluse in planul de invatamant, conform metodologiei aprobate de senatul universitar" (art.58, alineat (2).

Activitatea didactica se poate organiza in forme de zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta.

Formele de organizare sunt de invatamant universitar:

de lunga durata;

de scurta durata (colegii).

La ambele forme de studiu se pot prezenta la admitere absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat.

Absolventii de liceu care au obtinut in ultimii 2 ani distinctii la olimpiade scolare internationale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se inscrie in invatamantul universitar fara sustinerea admiterii. (art.59, alineat.(2)

Invatamantul universitar de scurta durata

La aceasta forma de invatamant universitar, studiile se termina cu examenul de absolvire iar cei ce absolva, primesc diploma in care se specifica domeniul sau specializarea obtinute.

Cei ce nu au promovat primesc un certificat de studii universitare de scurta durata si copia foii matricole; ei pot sustine examenul de absolvire in oricare alta sesiune, cu conditia acoperirii cheltuielilor de examinare.

Colegiul pedagogic (2 ani pentru absolventii de liceu pedagogic si 3 ani pentru absolventii de liceu cu alt profil) asigura pregatirea de institutori pentru invatamantul prescolar si primar, dar si pregatirea pentru predarea in invatamantul gimnazial a unei limbi straine, muzicii, desenului sau educatiei fizica."Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare pot continua studiile in invatamantul universitar de lunga durata, in cadrul profilului studiat initial sau apropiat, prin concurs, in limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent, stabilite de senatul institutiei de invatamant superior primitoare."(art.65, alineat 1). "Candidatii admisi vor sustine examenele de diferenta stabilite de consiliile facultatilor si vor fi inscrisi in anul de studiu corespunzator examenelor recunoscute si celor promovate." (art.65, al. (2).

In urma absolvirii cursurilor de scurta durata, studentii pot opta fie pentru continuarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, fie pentru integrarea in munca.

Invatamantul universitar de lunga durata

Aceasta forma de invatamant universitar se desfasoara in universitati, institute si academii de studii, cu facultati si specializari autorizate sau acreditat, iar durata acestor studii este, in functie de profil, de 4-6 ani.

Studiile se termina odata cu sustinerea examenului de licenta sau de diploma.

Absolventii primesc, astfel, titlul de licentiat in profilul urmat. Absolventii care nu au promovat examenul de licenta sau de diploma primesc, la cerere, un certificat de studii si copie de pe foaia matricola. Sustinerea ulterioara a examenului de licenta sau de diploma, in oricare alta sesiune, este conditionata de acoperirea cheltuielilor de examinare.

Studentilor care au urmat - de-a lungul studiilor universitare - departamentul pentru pregatirea personalului didactic, li se elibereaza certificate de absolvire, pe baza carora sunt abilitati sa functioneze in calitate de cadre didactice. Profesarea in invatamant este conditionata de obtinerea acestui certificat sau de participarea la activitatile departamentului pentru pregatirea personalului didactic in primii 3 ani de la angajare.

In urma absolvirii cursurilor universitare de lunga durata, studentii:

se pot inscrie la cursurile de studii aprofundate;

se pot inscrie la cursurile de master sau doctorat;

pot urma studiile postuniversitare,

pot sa se integreze in munca.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.