Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » didactica pedagogie
Portofoliul (documentarul, dosarul) de activitate

Portofoliul (documentarul, dosarul) de activitatePortofoliul (documentarul, dosarul) de activitate

Definitie

Portofoliul de activitate este o colectie de matriale elaborate de un porfesionist, reflectand cele mai importante evenimente din cariera acestuia, stranse spre a fi supuse evaluarii unor alte persoane, pentru

Documentarea progreselor inregistrate

Indeplinirea baremurilor pentru acreditarea profesionalaColectie a principalelor relizari personale.

Portofoliile de activitate sunt de multa vreme folosite de artisti, arhitecti sau scriitori spre a-si aduna creatiile. Utilizarea lor in profesii neartistice este de data mult mai recenta. Prin analogie, portofoliul de invatare

Reprezinta documentarul activitatii desfasurate in vederea perfectionarii profesionale.

Este creat si mentinut de-a lungul intregii cariere, in stransa relatie cu planurile de studiu individual.

Reprezinta o modalitate de planificare si structurare a activiatii profesionale.

Este resursa de reflectie asupra implinirilor, modului in care acestea au fost realizate si directiilor de desvoltare ulterioara.

Continut si forma

Data fiind multitudinea de contexte, profesiuni si utilizari, portofoliile de activitate pot fi extrem de divers construite. In formele generice sunt incluse colectii largi de documente sau materiale:

note asupra materialelor studiate

scrisori

cazuistica

rezultate ale activitatii clinice (statistici, analize,etc)

diplome

proiecte

lucrari stiintifice

publicatii

brevete de inventii

inregistrari video

opere artistice, etc.

Alte protofolii se pot constitui in selectii a unor matriale reprezentative, adunate intr-un scop specific.

Materialele incluse in portofoliul de activitate trebuie sa fie

autentice (produse personal sau referitoare la activitatea personala)

valide (de natura sa certifice activitatea si performantele realizate)

sufiecent de recente (pentru a documenta perseverenta in efortul de desvolotare profesionala).

Portofoliile difera prin gradul lor de structurare si masura in care sunt desvoltate

dupa preferinte individuale, conform unor criterii prestabilite de anumite foruri instituitonale sau organisme profesionale.

Indiferent de modul in care sunt construite, majoritatea portofoliilor de activitate profesionala si desvoltare continua contin materiale referitoare la

Experienta anterioara a individului, evenimente si impliniri memorabile, realizari deosebite.

Cunostinte si ablitati psihomotorii si afective asimilate, cu semnificatie pentru competenta si performanta actuala si ulterioara.

Exemple ale modulului in care noile competente au fost/sunt utilizate in cresterea performatei profesionale si ameliorarea calitatii activitatii desfasurate.

Directii ulterioare de desvoltare si perfectionare si planul de realizare a acestora.

Majoritatea celor care incep sa-si constituie un portofoliu de activitate profesionala au nevoie de o indrumare. Indurmarea este deseori necesara si pentru cei mai expermentati, atunci cand elaboreaza protofolii in acord cu anumite cerinte institutionale sau cand portofoliile vor fi evaluate de examinatori externi. Pentru studenti suportul poate fi oferit de mentor sau tutore, in functie de specificul domeniului, nevoile individuale si scopul pentru care portofoliul este elaborat. Pentru profesionisti angajati in activitatea de perfectionare suportul poate fi oferit de colegi constituiti intr-o echipa de lucru, persoane din conducerea instutiei sau experti in domeniu. Atunci cand portofoliul urmeaza sa fie supus unei evaluari exterioare este de preferat ca indrumarea sa fie facute de o persoana diferita de cea insarcinata cu evaluareaPortofoliul de activitate in domeniul medical

In domeniul medical, desvoltarea medicala continua a fost in mod traditional considerata ca fiind o obligatie morala a individului de a se tine la curent cu evolutiile in profesie.

In prezent este in tot mai mare masura structurata pe baza unor unor standarde si criterii, elaboraate de catre organizatiile profesionale si organismele institutionale de acreditare.

O modalitate larg utilizata pentru reacreditare este documentarea participarii la un anumit numar de ore de pregatire in activitati de perfectioanare formale (cursuri, conferinte, etc.).

In aceste forme de pregatire programul si continutul invatarii este deseori fara legatura cu experienta si nevoile de desvoltare profesionala ale cursantilor.

Participarea deseori pasiva la asemenea activitati este putin eficenta in cresterea competentei profesionale

Pentru ameliorarea activitatii de pregatire medicala continua tot mai multe organizatii profesionale si organisme instutionale solicita pentru angajare si reacreditare desvoltarea unor portofolii de activitate. Este incurajata desvoltarea planurilor de perfectionare si a portofoliilor printr-o activitate in echipa si in acord cu nevoile profesionale, instituitaonale si ale societatii . Se manifesta, de asemenea, tendinta de prescrie o anumita structura si criterii de organizare a protofoliilor, in acord cu obiectivele institutionale si standardele profesionale.

Chiar conceput conform unor criterii prescrise, protofoliul de pregatire profesionla trebuie sa ramana individual si unic, reprezentand personalitatea celui care il desvolta, interesele si nevoile de desvoltare ale acestuia.

Evaluare

Datorita caracterului personal si individual al protofoliilor de activitate, evaluarea acestora este dificila si intr-o masura considerabila, subiectiva Chiar portofoliile desvoltate conform unor criterii si standarde sunt greu de evaluat cu o acuratete si validitate acceptabile. Intrucat ofera un tablou larg si divers al activitatilor desfasurate, intereselor, competentelor si realizarilor individului, protofoliul ofera informatii pe care alte forme de evaluare nu le pot evidentia, astfel incat ramane o modalitate importanta de evaluare a performatnei profesionale.

Evaluarea protofoliilor de desvoltare profesionala trebuie facuta pe baza unui set de principii si criterii. Definirea si elaborarea acestora se face de organisme profesionale sau institutionale atunci cand scopul evaluarii este sumtaiv ( angajare, promovare, salarizare, etc.) prin negociere intre mentor si discipol cand scopul evaluarii este formativ (de a oferi feedback).

Criteriile de evaluare a performantei in desvoltarea profesionala trebuie elaborate plecand de la obiectivele invatarii si formulate in asa fel incat atingerea obiectivelor sa poata fi dovedita. Criteriile de evaluare a portofoliilor trebuie facute cunoscute atat autorului cat si examinatorului.


Construiti-va portofoliul de activitate pentru modulul clinic pe care il faceti in prezent. La finalul modulului, discutati impreuna cu asistentul D-voastra de grupa portofoliul de activitate realizat.

Bibliografie

Knowels MS. The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy. New York: Cambridge Books, 1980.

2. Brookfield SD. Understanding and facilitating adult learning. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986.

3. Baveye P. Letter to the editor. The adult learner:a misinterpreted species? Academic Medicine 2000; 75: 217-8.

4. Norman GR. The adult learnre: a mythical species. Academic Medicine 1999; 74: 886-9.

5. Gordon MJ. A review of the validity and accuracy of self-assessments in health professions training. Academic Medicine 1991; 66: 672-9.

6. Sibley JC et al. A randomized trial of continuing medical education. New England Journal of Medicne 1982; 306: 511-5.

7. Gibbs G. Improving the quality of student learning. Bristol: Tehnical and Education Services, 1992.

8. Bonwell CC, Sutherland TE. The active learning continuum: choosing activities to engage students in the classroom. In: Sutherland TE, Bonwell CC, eds. Using active learning in college classes:A range of options for faculty. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996: 3-17.

9. Bonwell, C. C and Eison, J. A. Active learning: creatment excitement in the classroom. 1. 1991. Washington,D.C., School of Education and Human Development, George Washington University. ASHE-ERIC higher education.
Ref Type: Report

10. Silberman M, Auerbach C. Active training: A handbook of techniques, designs, case examples, and tips. San Francisco: Jossey-Bass Peiffer Publishers, 1998.

11. Miller JE, Wilkes JM, Cheetham RD. Tradeoffs in student satisfaction: is the 'perfect' course an illusion? Journal on Excellence in College Teaching 1993; 4: 27-47.

12. Kolb, D. A. Hay and McBer learning style inventory. 1999. Boston, London, Experience Based learning Systems, Inc.
Ref Type: Pamphlet

13. Bloom BS. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals, by a committee of college and university examiners. New York: D.McKay, 1956.

14. Myers IB, McCaulley MH. Manual: a guide to the development and use of the Myers-Briggs type indicator. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, 1985.

15. Sutherland TE. Emerging issues in the discussion of active learning. In: Sutherland TE, Bonwell BS, eds. Using active learning in college classes: a range of options for faculty. San Francisco: Jossey Bass Publishers, 1996: 83-96.


16. Braskamp LA, Ory JC. Assessing faculty work: enhancing individual and institutional work. San Francisco: Jossey-Bass, 1994.

17. Keig, L and Waggoner, M. D. Collaborative peer review: the role of faculty in improving college teaching. Report nr.2. 1994. Washington,D.C., George Washington University, School of Education and Human Development. ASHE-ERIC Higher Education Report.
Ref Type: Report

18. Miller JE, Groccia JE, Wilkes JM. Providing structure: the critical element. In: Sutherland TE, Bonwell CC, eds. Using active learning in college classes: a range of options for faculty. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996: 17-30.

19. Harden RM, Laidlaw JM, Hesketh EA. AMEE Medical Education Guide No 16: Study guides - their use and preparation. Medical Teacher 1999; 21: 248-65.

20. Laidlaw JM, Harden RM. What isa study guide? Medical Teacher 1990; 12: 7-12.

21. Holsgrove GJ, Lanphear JH, Ledingham IMcA. Study guides: an essential student learning tool in an integrated curriculum. Medical Teacher 1998; 20: 99-103.

22. Challis M. AMEE Medical Education Guide No.19: personal learning plans. Medical Teacher 2000; 22: 225-36.

23. Snadden D, Thomas M. The use of portofolio learning in medical education. Medical Teacher 1998; 20: 192-9.

24. Harden RM, Laidlaw JM, Ker JS, Mitchell H. Task-based learning: an educational strategy for undergraduate, postgraduate and continuing medical education. Part 1. AMEE Medical Education Guide No 7. Medical Teacher 1996; 18: 7-13.

25. Harden RM, Laidlaw JM, Ker JS, Mitchell H. Task-based learning: an educational strategy for undergraduate, postgraduate and continuing medical education. Part 2. AMEE Medical Education Guide No 7. Medical Teacher 1996; 18: 91-8.

26. Galbraith MW, Cohen NH. Issues and challenges confronting mentoring. In: Galbraith MW, Cohen NH, eds. Mentoring: new strategies and challenges. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995: 89-94.

27. Cohen NH, Galbraith MW. Mentoring in the learning society. In: Galbraith MW, Cohen NH, eds. Mentoring: new strategies and challenges. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995: 5-14.

28. Cohen NH. The principles of adult mentoring scale. In: Galbraith MW, Cohen NH, eds. Mentoring: new strategies and challenges. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995: 15-32.

29. Kerr KM, Schulze DR, Woodward LE. Organizationally sponsored mentoring. In: Galbraith MW, Cohen NH, eds. Mentoring: new strategies and challenges. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995: 33-42si.

30. Murray M. Beyond the myths and magic of mentoring: how to facilitate an effective mentroing program. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.

31. Phillips-Jones L. The mentoring porgram coordinator's guide. Grass Valley, CA: Coalition of Counseling Centers, 1989.

32. Jacobi M. Mentoring and undergraduate academi success: a literature review. Review of Educational Research 1991; 61: 505-32.

33. National Association of Non-Principals. Striving for Quality -a learning protofolio for continuing professional development. 1999. NHSE. Leeds.
Ref Type: Report

34. Schön D. The reflective practitioner: how professionals think in action. London: Basic Books, 1983.

35. Schön D. Educating the reflective practitioner. London: Basic Books, 1987.

36. Boud D. Enhancing learning through self-assessment. London: Kogan Page, 1995.

37. Field S. The future of continuing professional development in primary care. Education for General Practice 1999; 10: 339-41.

38. Southgate L, Pringle M. Revalidation in the United Kingdom: general principles based on experience in general practice. British Medical Journal 1999; 319: 1180-3.

39. Challis M. AMME Medical Education Guide No.11 (revised): Portofolio-based learning and assessment in medical education. Medical Teacher 1999; 21: 370-86.

40. Redman W. Portofolios for development. London: Kogan Page, 1994.

41. Hall D. Professional development portofolios for teacheres and lecturers. British Journal of In Service Education 1992; 18: 81-6.

42. Challis M, Mathers NJ, Howe AC, Field NJ. Portofolio based learning in continuing medical education for general pradtitioners-a midpoint evaluation. Medical Education 1996; 31: 22-6.

43. Madden CA, Mitchell VA. Professions, standards and competence. Bristol: University of Bristol, 1993.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
PROIECT DIDACTIC Clasa: a IV-a Educatie tehnologicǎ Cosul cu fructe de toamnǎ
PROIECT DE LECTIE Clasa a VI a Cultura si societatea in evul mediu - Arta medievala.De la romanic la gotic
Invatamantul militar
CUM SA NE EDUCAM COPII
Contributia educatiei nonformale la dezvoltarea personala si la dezvoltarea profesionala
Parametrii apelor curgatoare si statatoare
Corelatia dintre pedagogie si psihologia educationala
Abordari socio-cognitive ale carierei
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu