Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » gradinita
Caietul de evidenta a activitatii cu copiii

Caietul de evidenta a activitatii cu copiii
CAIETUL DE EVIDENTA A ACTIVITATII CU COPIII

CARACTERIZAREA GRUPEI

Colectivul grupei pregatitoare B este format dintr-un numar de 35 de prescolari, fetite si baieti, toti frecventand gradinita anterior.

In acest an scolar, pe langa oferirea unui mediu protector si stimulator, educatoarele grupei isi propun stabilirea unei atmosfere in care muzica , artele plastice, literatura, miscarea, socilalul dilalogheaza intre ele si implicit cu copiii.Referitor la activitatile desfasurate cu prescolarii pe domenii de cunoastere, vom folosi strategii specifice fiecarui domeniu, accesibile, astfel incat sa le stimulam precolarilor interesul pentru cunoastere si invatare.

In urma evaluarii initiale am putut desprinde urmatoarele concluzii :

majoritatea prescolarilor au un volum de cunostinte corespunzator nivelului de varsta. Au in dezvoltare capacitatea de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator, curiozitate pentru investigarea acestuia, utilizand un limbaj adecvat in prezentarea unor fenomene din natura si mediul inconjurator.

in exprimarea orala folosesc un limbaj adecvat si de cele mai multe ori corect din punct de vedere lexical, fonetic si sintactic, avand un vocabular activ destul de bogat, denumesc cu usurinta obiecte, insusiri, actiuni, relatii spatiale, stari afective, trasaturi comportamantale.

in cadrul activitatilor matematice, prescolarii acestei grupe folosesc un limbaj matematic adecvat varstei, au capacitatea de a recunoaste, alcatui si denumi grupe de obiecte, asigurand reprezentari despre insusirile obiectelor observate ca forma, marime, culoare si au capacitatea de a utiliza cifre.

sunt respectate normele de comportare civilizata , abilitatea de a intra in realtie cu ceilalti copii si adulti, precum si trasaturile pozitive de vointa si caracter fiind tinte prioritare.

Obiectivele urmarite in anul scolar 2008-2009 vizeaza formarea unui colectiv unit si disciplinat care sa faca fata cu succesc cerintelor activitatilor zilnice ale gradinitei, dar si viitorului program scolar , permisiunea ca fiecare copil sa-si urmeze drumul sau personal de crestere si dezvoltare, fiind oferit support adecvat pentru imbogatirea capacitatii de a interactiona cu mediul, de a-l cunoaste si stapani, prin incercari, explorari, exercitii, alegeri, experimente, valorificarea potentialului fizic al fiecaruia si descoperirea propriei identitati.


OBIECTIVE CADRU SI DE REFERINTA

pentru anul scolar

GRUPA PREGATITOARE B


DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE

Obiective cadru:

˜    Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala, de intelegere si utilizare corecta a semnificatiilor structurilor verbale orale;

˜    Educarea unei exprimari verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;

˜    Dezvoltarea creativitatii si expresivitatii limbajului oral; Dezvoltarea capacitatii de a intelege si transmite intentii, ganduri, semnificatii mijlocite de limbajul scris.

Obiective de referinta


Sa participe la activitatile de grup, inclusiv la activitatile de joc, atat in calitate de vorbitor, cat si in calitate de auditor.

Sa inteleaga si sa transmita mesaje simple; sa reactioneze la acestea.

Sa audieze cu atentie un text, sa retina ideile acestuia si sa demonstreze ca l-a inteles.

Sa distinga sunetele ce compun cuvintele si sa le pronunte corect.

Sa-si imbogateasca vocabularul activ si pasiv pe baza experientei, activitatii personale si/sau a relatiilor cu ceilalti si simultan sa utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

Sa recepteze un text care i se citeste ori i se povesteste, intelegand in mod intuitiv caracteristicile expresive si estetice ale acestuia.

Sa fie capabil sa creeze el insusi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizari, utilizand intuitiv elementele expresive

Sa recunoasca existenta scrisului oriunde il intalneste.

Sa inteleaga ca tiparitura (scrisul) are inteles (semnificatie).

Sa gaseasca ideea unui text, urmarind indiciile oferite de imagini.

Sa manifeste interes pentru citit.

Sa recunoasca cuvinte simple si litere in contexte familiare.

Sa recunoasca literele alfabetului si alte conventii ale limbajului scris

Sa utilizeze materiale scrise in vederea executarii unei sarcini date.

Sa perceapa si sa discrimineze intre diferitele forme, marimi, culori – obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi etc.

Sa utilizeze efectiv instrumentele de scris, stapanind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora

Sa utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificatie

Sa descopere ca scrierea indeplineste anumite scopuri, cerinte sociale si sa se foloseasca de aceasta descoperire (ex.: recunoaste si respecta simboluri care avertizeaza asupra prezentei/existentei unui pericol sau care arata directia, destinatia unei cladiri/unui loc etc.)

Sa inteleaga semnificatia cuvintelor, literelor si cifrelor, invatand sa le traseze.


DOMENIUL STIINTE

Obiective cadru:

˜           Dezvoltarea operatiilor intelectuale prematematice;

˜           Dezvoltarea capacitatii de a intelege si utiliza numere, cifre, unitati de masura, intrebuintand un vocabular adecvat;

˜           Dezvoltarea capacitatii de recunoastere, denumire, construire si utilizare a formelor geometrice;

˜           Stimularea curiozitatii privind explicarea si intelegerea lumii inconjuratoare

˜           Dezvoltarea capacitatii de rezolvare de situatii problematice, prin achizitia de strategii adecvate;

˜           Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator, precum si stimularea curiozitatii pentru investigarea acestuia;

˜           Dezvoltarea capacitatii de observare si stabilire de relatii cauzale, spatiale, temporale

˜           Utilizarea unui limbaj adecvat in prezentarea unor fenomene din natura si din mediul inconjurator;

˜           Formarea si exersarea unor deprinderi de ingrijire si ocrotire a mediului inconjurator, in vederea educarii unei atitudini pozitive fata de acesta.

Obiective de referinta

Sa-si imbogateasca experienta senzoriala, ca baza a cunostintelor matematice referitoare la recunoasterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ multimi, pe baza unor insusiri comune (forma, marime, culoare) luate in considerare separat sau  mai multe simultan;

Sa efectueze operatii cu grupele de obiecte constituite in functie de diferite criterii date ori gasite de el insusi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantitatii prin punere in corespondenta.

Sa inteleaga si sa numeasca relatiile spatiale relative, sa plaseze obiecte intr-un spatiu dat ori sa se plaseze corect el insusi in raport cu un reper dat.

Sa inteleaga raporturi cauzale intre actiuni, fenomene (dacaatunci) prin observare si realizare de experimente

Sa recunoasca, sa denumeasca, sa construiasca si sa utilizeze forma geometrica cerc, patrat, triunghi, dreptunghi in jocuri.

Sa efectueze operatii si deductii logice, in cadrul jocurilor cu piesele geometrice

Sa numere de la 1 la 10 recunoscand grupele cu 1-10 obiecte si cifrele corespunzatoare.

Sa efectueze operatii de adunare si scadere cu 1-2 unitati, in limitele 1-10.

Sa identifice pozitia unui obiect intr-un sir utilizand numeralul ordinal.

Sa realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori gasite de el insusi.

Sa compuna si sa rezolve  probleme simple, implicand adunarea/ scaderea in limitele 1-10

Sa gaseasca solutii diverse pentru situatii problematice reale sau imaginare intilnite in viata de zi cu zi sau in povesti, povestiri.

Sa cunoasca unele elemente componente ale lumii inconjuratoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetatia, fauna, fiinta umana ca parte integranta a mediului, fenomene ale naturii), precum si interdependenta dintre ele.

Sa recunoasca si sa descrie verbal si/sau grafic anumite schimbari si transformari din mediul apropiat.

Sa cunoasca elemente ale mediului social si cultural, pozitionand elementul uman ca parte integranta a mediului.

Sa cunoasca existenta corpurilor ceresti, a vehiculelor cosmice.

Sa comunice impresii, idei pe baza observarilor efectuate.

Sa manifeste disponibilitate in a participa la actiuni de ingrijire si protejare a mediului, aplicand cunostintele dobandite.

Sa aplice norme de comportare specifice asigurarii sanatatii si protectiei omului si naturii.

DOMENIUL OM SI SOCIETATE

Obiective cadru:

˜      Cunoasterea si respectarea normelor de comportare in societate; educarea abilitatii de a intra in relatie cu ceilalti;

˜      Educarea trasaturilor pozitive de vointa si caracter si formarea unei atitudini pozitive fata de sine si fata de ceilalti;

˜      Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (initiativa)

˜      Dezvoltarea abilitatii de recunoastere, acceptare si respect al diversitatii 

˜      Cunoasterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului roman;

˜      Formarea si consolidarea unor abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare motrica;

˜      Imbogatirea cunostintelor despre materiale si caracteristicile lor, precum si despre tehnici de lucru necesare prelucrarii acestora in scopul realizarii unor produse simple;

˜      Formarea deprinderilor practic-gospodaresti si utilizarea vocabularului specific.

Obiective de referinta

Sa cunoasca si sa respecte normele necesare integrarii in viata sociala, precum si reguli de securitate personala (ex.: importanta alimentelor sanatoase pentru organismul uman; reguli ale activitatii si ale jocului, in vederea evitarii unor situatii periculoase; reguli de minima protectie a naturii si pericolul incalcarii lor; reguli privind protectia vietii proprii si a celor din jur etc.)

Sa-si adapteze comportamentul propriu la cerintele grupului in care traieste (familie, gradinita, grupul de joaca)

Sa negocieze si sa participe la decizii comune

Sa aprecieze in situatii concrete unele comportamente si atitudini in raport cu norme prestabilite si cunoscute.

Sa traiasca in relatiile cu cei din jur stari afective pozitive, sa manifeste prietenie, toleranta, armonie, concomitent cu invatarea autocontrolului.

Sa descrie si sa identifice elemente locale specifice tarii noastre si zonei in care locuieste (elemente de relief, asezare geografica, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).

Sa cunoasca si sa utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activitati practice.

Sa cunoasca diferite materiale de lucru, din natura ori sintetice

Sa efectueze operatii simple de lucru cu materiale din natura si sintetice

Sa identifice, sa proiecteze si sa gaseasca cat mai multe solutii pentru realizarea temei propuse in cadrul activitatilor practice.

Sa se raporteze la mediul apropiat, contribuind la imbogatirea acestuia prin lucrarile personale.

Sa dobandeasca comportamente si atitudini igienice corecte fata de propria persoana si fata de alte fiinte si obiecte.

Sa capete abilitatea de a intra in relatie cu cei din jur, respectand norme de comportament corect si util celorlalti.

Sa-si formeze deprinderi practice si gospodaresti.

Sa se comporte adecvat in diferite contexte sociale.


DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV

Obiective cadru:

˜      Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;

˜      Realizarea unor corespondente intre diferitele elemente de limbaj plastic si forme, obiecte din mediul inconjurator (natura, arta si viata sociala);

˜      Stimularea expresivitatii si a creativitatii prin desen, pictura, modelaj;

˜      Formarea capacitatii de receptare a lumii sonore si a muzicii;

˜      Formarea capacitatilor de exprimare prin muzica;

˜      Cunoasterea marilor valori ale creatiei muzicale nationale si universale.

Obiective de referinta

Sa redea teme plastice specifice desenului.

Sa obtina efecte plastice, forme spontane si elaborate prin tehnici specifice picturii.

Sa exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului in redarea unor teme plastice.

Sa recunoasca elemente ale limbajului plastic si sa diferentieze forme si culori in mediul inconjurator.Sa cunoasca si sa diferentieze materiale si instrumente de lucru, sa cunoasca si sa aplice reguli de utilizare a acestora

Sa utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activitati plastice concrete

Sa compuna in mod original si personal spatiul plastic, utilizand materiale si tehnici diverse alese de el .

Sa interpreteze liber, creativ lucrari plastice exprimand sentimente estetice.

Sa priveasca si sa recunoasca creatii artistice corespunzatoare specificului de varsta al copilului prescolar si preocuparilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activitati cotidiene ale oamenilor)

Sa descopere lumea inconjuratoare cu ajutorul auzului.

Sa diferentieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat si al sunetelor muzicale.

Sa diferentieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat si a sunetelor muzicale.

Sa diferentieze auditiv durata determinata a sunetelor din mediul apropiat si a sunetelor muzicale

Sa diferentieze auditiv inaltimea sunetelor muzicale.

Sa intoneze cantece pentru copii.

Sa cante acompaniati de educatoare

Sa acompanieze ritmic cantecele.

Sa cante cantecele in aranjamente armonico-polifonice elementare.

Sa asocieze miscarile sugerate de textul cantecului cu ritmul acestuia

Sa exprime prin miscare starea sufleteasca creata de muzica audiata.

Sa exprime intr-un joc impresia muzicala.

Sa improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic + miscare, text onomatopeic + melodie + miscare;.

Sa asculte si sa recunoasca fragmente din creatii muzicale nationale si universale, corespunzatoare specificului de varsta al copilului prescolar si preocuparilor acestuia.


DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Obiective cadru :

˜    Formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de baza si utilitar-aplicative;

˜    Stimularea calitatilor intelectuale, de vointa si afective in vederea aplicarii independente a deprinderilor insusite;

˜    Cunoasterea deprinderilor igienico-sanitare pentru mentinerea starii de sanatate.


Obiective de referinta

Sa fie capabil sa execute miscari motrice de baza: mers, alergare, sarituri, rostogoliri, catarari.

Sa cunoasca si sa aplice regulile de igiena referitoare la igiena echipamentului.

Sa cunoasca si sa aplice regulile de igiena a efortului fizic.

Sa-si formeze o tinuta corporala corecta (in pozitia stand, sezand si in deplasare).

Sa perceapa componentele spatio-temporale (ritm, durata, distanta, localizare).

Sa fie apt sa utilizeze deprinderile motrice insusite in diferite contexte.

Sa se foloseasca de actiunile motrice invatate pentru a exprima sentimente si/sau comportamente, pentru a raspunde la diferiti

stimuli (situatii), la diferite ritmuri.

Sa manifeste in timpul activitatii atitudini de cooperare, spirit de echipa, de competitie, fair-play.


PLAN de INVATAMANT


Intervalul de varsta

Categorii de activitati de invatare

Nr.de activitati/saptamana

Nr.ore/tura, din norma cadrului didactic, dedicate categoriilor de activitati din planul de invatamant

ON*

OP/OS*

37 – 60 luni (3,1 - 5 ani)

Activitati pe domenii experientiale

7

+ 7

2h x 5 zile = 10h

Jocuri si activitati didactice alese

10

+ 5

1,5h x 5 zile = 7,5h

Activitati de dezvoltare personala

5

+ 10

1,5h x 5 zile = 7,5h

TOTAL

22

+ 22

25 h

61 – 84 luni (5,1 - 7 ani)

Activitati pe domenii experientiale

10

+ 10

3h x 5 zile = 15h

Jocuri si activitati didactice alese

10

+ 5

1h x 5 zile = 5h

Activitati de dezvoltare personala

6

+ 11

1h x 5 zile = 5h

TOTAL

26

+ 26

25 h


Nota:

* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din gradinite: normal (ON), prelungit (OP) si saptamanal (OS).

La programul prelungit si saptamanal numarul de activitati mentionat reprezinta activitatile care se adauga in programul de dupa-amiaza al copiilor (tura a II-a a educatoarei).
PLANIFICARE ANUALA A TEMELOR


Evaluare initiala – 15.09- 19.09.2008 si 22.09 – 26.09.2008


Semestrul I


Tema - Subtema


Perioada

Observatii

Semestrul al II lea
Tema – Subtema


Perioada

Observatii

GRAFICUL ACTIVITATILOR OPTIONALE DESFASURATE LA NIVELUL GRUPEINr.

crt.


Numele si prenumele copilului

Activitati optionale alese , selectateTotal copii/durata optional
Evidenta activitatiilor didactice

Pe perioada 01.09.2008 – 5.09.2008Ziua /DataActivitatea desfasurata


Semnatura


1.

2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.Evidenta activitatiilor didactice

Pe perioada 08.09.2008 – 12.09.2008Ziua /DataActivitatea desfasurata


Semnatura


1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.PERIOADA :

TEMA :

OBIECTIVE DE REFERINTA VIZATE :


CENTRE DE INTERES SI MATERIALE PUSE LA DISPOZITIA COPIILOR :INVENTAR DE PROBLEME :

Ce stim ?

Ce nu stim si vrem sa aflam ?

ACTIVITATE METODICA :


TURA I

TURA A II-a

Saptamana :Saptamana :


Saptamana :Saptamana :Tema saptamanii :………….. Semestrul :………..

Tema proiectului :………….Saptamana :………

Ziua :……………..


Repere orare

Jocuri si activitati didactice alese

Activitati pe domenii experentiale


Activitati de dezvoltare personala

8,00-8,30

Jocuri si activitati alese :

Rutina :Primirea copiilor(deprinderi specifice)

8,00-9,00Rutina:Micul dejun(deprinderi specifice)

9,00-11,00

Jocuri si activitati alese:

Activitati pe domenii experentiale
Rutina:Intalnirea de dimineata

Rutina si tranzitie:Ne pregatim pentru activitati(deprinderi de igiena individuala si colectiva, deprinderi de ordine si disciplina, deprinderi de autoservire)

11,00-13,00

Jocuri si activitati recreative


Activitate optionala

Rutina si tranzitie :In aer libe !(deprinderi de igiena indivuduala si colectiva, deprinderi de ordine si disciplina, deprinderi de autoservire)

Rutina :Masa de pranz(deprinderi specifice)

13,30-15,30

Activitati de relaxareRutina si tranzitie :Ne pregatim sa ne relaxam !(deprinderi de igiena individuala si colectiva, deprinderi de ordine si disciplina, dearinderi de autoservire)

15,30-16,00

Jocuri si activitati alese

Rutina :Gustarea(deprinderi specifice)

16,00-17,30

Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale

Activitati recuperatorii pe domenii experentialeRutina si tranzitie :Din nou la joaca !(deprinderi de igiena individuala si colectiva, deprinderi de ordine si disciplina, deprinderi de autoservire)

17,30Rutina :Plecarea copiilor acasa(deprinderi specifice)

Educatoare: Tura 1:  Tura 2:

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Conceptul de joc
Ceasul meu - Ceasul de perete poate deveni un frumos décor in sala de grupa
Copacul prieteniei
Proiect didactic grupa: mare optional – limba engleza
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani educatie fizica - Exersarea alergarii organizate pe teren variat
Exercitii de orientare si logica
PROIECT DIDACTIC Educarea limbajului Primavara
Proiect de activitate Psiho-motric - invatarea aruncarii mingii in sus cu ambele maini. Joc:”Mingea in sus”Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu